Inget Team 60 på nationaldagen

Idag meddelas att Team 60 ej kommer att kunna flyga sin uppvisning över Skansen på nationaldagen. Nationaldagen infaller liksom många andra flyguppvisningar på en helg och på helger är det av bullerskäl flygförbud som gäller på Teamets hemmabas Malmen. Inte ens regeringen ville bevilja dispens för detta. Samma öde drabbade Teamets uppvisning på Barnens dag i Linköping. Jag har tidigare berättat att Teamet tvingats till rigorösa ombaseringar för att kunna flyga på helgerna, då den absoluta majoriteten av flyguppvisningar äger rum. Den här gången har man inte kunnat finna lämplig tillfällig basering under helgen på annan flygplats. Ännu ett exempel på hur otroligt korkat det är att koncentrera militär flygverksamhet till Malmen, när hinder av det här slaget varit kända sedan tidigare.

Exemplet med Team 60 visar hur t o m prioriterad verksamhet (ja, uppvisningsgrupperna är del av den prioriterade rekryteringsverksamheten) har svårt att fungera när man allvarligt försämrar utgångsbaseringen. Som bekant beslutade Försvarsmakten i förra veckan att man ska lämna flygbasområdet i Uppsala och istället vid behov lösa basering i Mälardalen på annat, än så länge odefinierat, sätt.

Idag var det också interpellationsdebatt i Riksdagen där försvarsministern fick svara på frågor just runt Försvarsmaktens avsikt att flytta utbildningen av sina basbataljoner till Kvarn (även känt som del av Markstridsskolan), några mil utanför Linköping. För mig säger sunt förnuft att basbataljonerna ska utbildas i den miljö som är naturlig för dem, nämligen i anslutning till flygverksamhet, men uppenbarligen finns det de som är av annan åsikt. Bara att lösa ut bemanning av flygbassäkförband till den stora NATO-övningen i Luleå i sommar uppskattas kosta Försvarsmakten lika mycket som själva övningen, om man varit tvungen att hämta personalen från Kvarn.

Om man nu ska ha yrkesanställda soldater i Försvarsmakten och Flygvapnet kan det ju åter vara läge att fråga sig varför vi i så fall ska ha dubbel uppsättning av tjänsterna? Idag drivs flottiljerna av huvudsakligen civilanställda avseende de tjänster basbataljonerna levererar i krig, dvs banunderhåll, räddningstjänst o s v. Dessa tjänster bemannades av värnpliktiga fram till för ca 10 år sedan, då man plötsligt fick för sig att dessa tjänster utgjorde s k grå arbetskraft. Följden blev att de värnpliktiga endast fick tjänstgöra i sina befattningar på förbandsövningar och inte under daglig verksamhet, då man istället fick mer "utbildning" i "vanliga" soldatuppgifter. Att resultatet blev mindre praktik inom respektive befattning är enkelt att räkna ut. Åter till yrkessoldaterna. Nu får vi alltså soldater som är anställda att jobba inom en viss befattning samtidigt som vi har civilanställda som löser motsvarande uppgifter och har samma befattningar till vardags. Blir inte detta tårta på tårta, vilket torde leda till att Försvarsmakten sitter och betalar dubbla löner? Här skulle det ju i så fall vara oerhört lämpligt med yrkessoldater på dessa befattningar. Jag hoppas verkligen jag har fått denna inriktning om bakfoten. Rätta mig gärna i så fall.

Någonstans måste man börja se till effekten och inte bara de rent ekonomiska kostnaderna. Uteffekt har ett stort ekonomiskt värde i sig. Jag kan inte annat än känna skam för att en av Försvarsmaktens främsta uppvisningsgrupper inte tillåts delta i nationaldagsfirandet. Vart är det här landet på väg?

21 kommentarer:

Marcus sa...
26 maj 2009 kl. 22:12  

Felet är ju egentligen inte koncentrationen (som du kallar den) till Malmen utan det faktum att politikerna inte fullföljer sina beslut. Rimligt vore att man tillät begränsade flygrörelser även under helger.

Jonathan sa...
26 maj 2009 kl. 22:16  

Bullerskäl hade jag förstått på en Veckodag - MEN PÅ HELGEN?

Det här är löjligt.

Man undrar om TEAM 60 ens får starta någon dag? Om de inte ens får starta då, vad är då anledningen till att de inte våldtar denna stolta symbol för vårt flygvapen genom att lägga ner den?

Jag bor själv i stockholm och hade sett fram emot en ledig dag innan en upptagen valdag med att njuta av den uppvisningen med min kamera.

Jag känner mig högst upprörd över det här.

I övrigt Wiseman - Du är den bästa bloggaren för oss försvarspolitiskt intresserade. Fortsätt ditt underbara arbete!

Wiseman sa...
26 maj 2009 kl. 22:22  

Marcus: De hårda koncessionerna på Malmen har länge varit ett faktum och de kommer inte bli snällare med tiden. Rimligt vore att politikerna lyckades väga in sådana aspekter också i sina beslut.

Anonym sa...
26 maj 2009 kl. 23:07  

Det enda sättet att flyga på helgen i Linköping är att utgå från SAAB-fältet/Linköpings Flygplats, som ligger än mer centralt än Malmen.

SAAB behöver bara annonsera i lokalpressen för att meddela att provflygningar skall gå av stapeln.

Jag tycker att unge Kn Bragvad skall ta med sig sitt TEAM och flytta till SAAB-fältet istället...

Det skulle nog också vara bättre om SAAB tog över hela utbildningen eller varför inte alla Stridsflygdivisionerna på en och samma gång, vi ryms ju snart där och med den flygtid vi har tilldelat så kanske vi inte ens behöver använda fältet på helgerna.... (Sarkasm? Nja Jag vet inte??!!....)
/L

Anonym sa...
27 maj 2009 kl. 00:12  

Du har så rätt så Wiseman!
Man verkar inte förstå innebörden av sina beslut och FM har tappat förmågan att få politikerna att inse tokerierna då man är minst lika insyltade själva. Att vi idag saknar staber på mellannivå med regional ledning och detaljkunskap blir mer och mer uppenbart!
Lägg inte ner mer, återupprätta regionala staber samt återinför försvarsgrenarna, minska därigenom HKV samt börja indexhöja försvarsanslaget... Min åsikt men nu måste man börja rädda det som finns kvar och återinföra lite äkta bonnförnuft! Annars kommer det att kosta skattebetalarna 100 falt om inte 1000 falt i återtagning samt större risk för framtida nederlag vid konflikt!

Inte så analyserat och en del upprörda känslor, men gott kändes det, tack för ordet!

/JAR

Anonym sa...
27 maj 2009 kl. 00:32  

Då har kraven på Malmen blivit bra mycket värre de senaste åren. Tidigare hade man ju civil verksamhet på kvällar och helger (med vissa tidsmässiga begränsningar) och i vassa fall flög man även med helikopter och Lansen mm.

Anledningen till att det civila (inklusive militära flygklubbar) försvann berodde egentligen inte på försvaret eller koncessioner utan någon på fortverket (i Strängnäs?) som hade bestämt sig för att de skulle bort.

När det förekom civilt flyg på Malmen var de tvungna att hålla sig inom vissa inflygningskorridorer men det var inget problem. Tyvärr gör inte helikoptrarna det utan de flyger rakt över bebyggelse. Inte för att jag själv störs så mycket av det, men det lär ju inte underlätta för dem att få tillstånd för fler flygrörelser.

Jag vet inte hur reglerna för antal flygrörelser ser ut men det borde vara rimligt att man delar det i olika klasser. SK 60 och S 102 låter ju "ingenting" och borde ur bullersynpunkt kunna flyga hur mycket som helst. Hkp 9 och 15 låter inte heller särskilt mycket. JAS 39 låter som satan men bara en kort stund. S 100 har, som de flesta turbopropflygplan, ett ganska högt och irriterande ljud på marken.

Staden har egentligen inte kommit närmare fältet de senaste 20 åren, så inskränkningarna i antalet flygrörelser är ju bara idiotiska politiska beslut. Det absolut dummaste var dock att lägga ner sveriges näst största garnison.

Glans sa...
27 maj 2009 kl. 00:54  

Till och börja med, tack för en bra blogg!

Att flytta basbataljonerna till Kvarn är olyckligt även ur rekryteringssynpunkt. För att soldaterna/de värnpliktiga ska söka vidare till officer så krävs det att de blir intresserade av verksamheten. Det är svår att bli intresserad, eller att se helheten, då man ska betjäna flygförband som inte finns på plats. Flygvapnet, och då kanske speciellt Helikopterflottiljen, har redan idag svårt att locka till sig framtida officerare.

Men om man nu promt ska samlokalisera alla markbaserade insatsförband* i Flygvapnet så kan de väl åtminstånde flyttas till t.ex. Karlsborg. Där det finns plats, där det finns en FLYGBANA. Och till skillnad från gamla F3 så får man mig veterligen landa på/starta från gamla F6. Närhet till samtliga typer av operativt flyg i FM, samt till TerrängR och manöverbataljoner.
Men helst ser jag att basbataljonerna finns vid flottiljerna.

* rent logiskt är det samma vinst att samlokalisera alla Fukompanier också

E sa...
27 maj 2009 kl. 09:39  

Det är väl mest märkliga politiska regler som gör att man inte får flyga så mycket från Malmen som man "borde" göra.
Det som är än mer märkligt är att SAAB-fältet inte har samma inskränkningar i flygtid som Malmen även då SAAB-fältet i princip ligger rakt mot centrum.

Anonym sa...
27 maj 2009 kl. 20:52  

Det skulle vara intressant att få veta vad en uppvisning med Team 60 kostar att genomföra. Då menar jag alla kostnader; löner för flygförare, löner för markpersonal, löner för de som administrerar både uppvisningar och underhåll av flyplanen, bränsle, service, reservdelar, flygtid för att träna osv.

Jag tycker det ser coolt ut med flyguppvisningar men jag har svårt att se hur denna kostnad kan motiveras ur rekryteringssynpunkt. Jag tror nog att även utan Team 60 kommer vi att ha fler sökanden än vad vi har platser till våra officersutbildningar (för det är väl inte soldater (idag vpl) som rekryteras med hjälp av Team 60?).

Men som sagt, detta är vad jag tror.

/Johansson - väntar på den 25:e

Anonym sa...
28 maj 2009 kl. 09:46  

För en basbataljon med yrkessoldater som vill ha Kvarn som arbetsplats hittar man nog.

Anonym sa...
28 maj 2009 kl. 13:10  

Det är inte så att världen slutar att snurra för att inte "Teamet" inte flyger på nationaldagen. Lägg ner Team 60 och starta en fyrgrupp 39or i stället, då blir det åka av och rekryteringen kommer att skjuta i höjden. Så det så !

Wiseman sa...
28 maj 2009 kl. 17:20  

13.10: Det känns kanske inte så motiverat när inte ens de divisioner som ska ha internationell beredskap får full tilldelning av flygtid.

Marcus sa...
28 maj 2009 kl. 17:30  

Anonym 00:32

Vad menar du när du säger att helikoptrarna inte följer korridorer utan "flyger rakt över bebyggelse". All flygtrafik flyger på det sätt man blir tillsagd av flygtrafikledaren i tornet, och det normala är att man flyger närmsta vägen mellan olika samordningspunkter, i något som då kan liknas som en korridor. Det enda undantaget från detta är när man genomför nödträning i anslutning till fältet och man startar och landar med olika simulerade fel mot en gräsyta eller bana.

Glans;

Vad har du för belägg för att påstå att Hkpflj skulle ha svårt att rekrytera personal? Jag delar inte alls den uppfattningen.

Onga1 sa...
28 maj 2009 kl. 20:53  

Vi kanske kan fråga om de Brittiska Harriers kan göra en överflygning av Skansen nästa lördag istället. De kommer att befinna sig i närheten av vad jag har hört.

Anonym sa...
28 maj 2009 kl. 21:32  

Det är nog främst folk ur försvaret som har en övertro på sig själva och den egna verksamheten som lider mest av att inte Teamet kan flyga på nationaldagen. Normala mäniskor tycker kanske att det är skönt att det inte bullrar på helgerna när dom är lediga. Eller tycker ni själva att det är trevligt när grannen drar i gång gräsklipparen klockan 19:00 en lördagskväll ?

Wiseman sa...
28 maj 2009 kl. 22:56  

JAS-motorer hade jag haft förståelse för, men jag har en känsla av att du inte känner till hur en SK 60 låter.

Anonym sa...
29 maj 2009 kl. 00:41  

@Marcus
Det jag menar är att på den tiden civilt flyg var tillåtet var de tvungna att undvika vissa områden, t ex Vikingstad, Malmslätt, Ryd, Jägarvallen och Lambohov. Dessa områden är utmärka med rött i svenska flygfält också. Detta innebar att det fanns ett fåtal inflygningsvägar för att inte bullra för mycket. För landning bana 26 (som de oftast använde) innebar det ofta att de kom in över universitetet och golfbanan. Oftast skedde den civila flygningen när tornet var stängt, men i regel var det samma inflygningsvägar som gällde (för civilt flyg) när det var öppet.

Av någon anledning har arméflyget aldrig brytt sig om detta utan flyger rakt över den bebyggelse som övriga skulle undvika.

Ett segelflygplan lät självklart ingenting, men det fanns förstås de som klagade på att sådana bullrade också. Ett vanligt kolvmotordrivet flygplan på tomgång låter inte heller särskilt mycket, men ändå skulle man hålla sig borta från vissa områden. En helikopter låter bra mycket mer och slipper tydligen bry sig om sådant.

Som sagt brukar jag inte störas av flygplansljud utan tycker för det mesta att det är ett rätt trevligt inslag. De enda gångerna jag är missnöjd med situationen är när jag jobbat natt och hela tiden väcks av helikoptrar som kommer ganska lågt över huset. Flygplanen stör aldrig.

Marcus sa...
29 maj 2009 kl. 21:08  

De stadsdelar du nämner flygs det i princip aldrig över. Undantaget är Lambohov vilket ibland passeras när man kommer sydost ifrån och flyger via Slaka kyrka för landning vänster bas mot bana 26.

Om du är intresserad av att veta mer om in- och utflygningsvägarna förbi just din bostad kan du säkert få information genom att ringa tornet på Malmen.

Anonym sa...
29 maj 2009 kl. 21:57  

Jag föreslår att vi avskaffar helgerna, och på så sätt så löser försvaret sina uppgifter enligt gammal fin tradition. "Fasaden är allt, innehållet lägger vi munkavle på"

Anonym sa...
29 maj 2009 kl. 22:38  

Exakt. Det jag inte begriper är varför helikoptrarna gör det när övriga (inklusive transport- och specialflyget) lyckas hålla sig undan.

Boende Ryd sa...
29 maj 2009 kl. 23:34  

Skulle någon inskränkning göras så isåfall på 39an med tänd ebk på tis natt då det är natt flyg vad jag har förstått med tanke på natt jobbande osv.

Men har personligen alltid tyckt att rutorna skallrar så gott när 39an startar.

Men ett tarvligt beslut rakt igenom, man ser bara Sk60, man hör dom ju nästan aldrig.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade