Gästinlägg: Fredsbaskrarna sviker veteranerna!

Fredsbaskrarna har gått bakom ryggen på sina egna medlemmar och även andra organisationer där välmåendet för veteraner och anhöriga står i fokus genom att skapa en egen, för övriga, dold plan syftande till att nå en maktposition.

När stiftelsen Jespers Lindbloms Minne drog igång projektet om att skapa ett svenskt veterancenter inbjöds alla aktörer att medverka. Fredsbaskrarna såsom den största intresseorganisationen erbjöd sig att ta ledningen i projektet. Projektplanen handlade om att genomföra ett seminarium våren 2010 samt därefter utforma vägen framåt.

Seminariet genomfördes men med Jespers Minne som främsta organisatör då Fredsbaskrarnas intresse föreföll ljumt. Seminariet var välbesökt med representation av så gott som alla intresseorganisationer och flera myndigheter. Försvarsmakten deltog liksom flera politiker ur Försvarsutskottet och även en tidigare försvarsminister. Resultatet blev att det beslutades om att genomföra en workshop  med rubriken ett svenskt Veterancenter, där de organisationer som kände sig manade och hade resurser inbjöds deltaga.

Workshopen genomfördes i mitten av oktober och bekostades av Jespers Minne, ett tvådagars internat där ett tjugotal personer från olika organisationer deltog. Fredsbaskrarna deltog med en representant och projektplanen rörande ett veterancenter tog ytterligare steg framåt. Grunden till projektplanen hade tagits fram under sommaren och betalats av medel som Jespers Minne hade erhållit av en donator för just detta ändamål.
Det har nu framkommit att den av Fredsbaskrarna till workshopen utsände hade som uppgift att spionera och att skapa underlag för att Fredsbaskrarna skulle kunna ligga steget före.

Det som nu framkommit är att Fredsbaskrarna inte alls är intresserade av att skapa ett fungerande veterancenter utan hade sedan första början, då initiativet togs, påbörjat ett eget arbete i samma riktning. I hittills hemliga dokument framkommer att Fredsbaskrarna är rädda för att tappa sin position och bli en ren kamratförening och att man riskerar att tappa makt och ekonomiska bidrag och därmed bli marginaliserad. Fredsbaskrarna vill bli en ensam aktör gentemot Försvarsmakten och det ska ske genom att skyndsamt bygga upp ett kansli i Stockholm för att kunna skapa underlag för budgetering och äska medel. Huvudmotivet är att vara en ledande aktör och då möjligtvis tillsammans med Soldathemsföreningen då de sistnämnda är en frivilligorganisation och som sådan har rätt att få stöd av staten. Någon form av rehab-planering av veteraner föreligger uppenbarligen inte utan det viktigaste är att få fler medlemmar och därmed pengar.

Försvarsmakten har själv startat ett projekt rörande anhöriga och veteraner. Det är så här långt ett gediget arbete, även om tron på vad svensk sjukvård klarar av ligger mycket långt från verkligheten. Bakgrunden till det projektet har sitt ursprung i Veteranutredningen och den nya lagstiftningen som träder i kraft vid kommande årsskifte.

Fredsbaskrarna har varit flitiga lobbyister i Högkvarterets korridorer, en verksamhet som även inneburit baktaleri om andra organisationer. Flera ledande militärer har uppvaktats. Ledande personer i Fredsbaskrarna har även uttalats sig i kränkande ordalag om andra ”rivaliserande” personer.
Fredsbaskrarna har även fått ca en miljon kronor av Försvarsmakten under året för att bedriva sin stödverksamhet. En verksamhet som sköts av frivilliga veteraner utan någon ersättning alls. Löfte om fyra till fem miljoner kr framgent har även underhand givits. Svenska SoldathemsFörbundet har fått ca 10 miljoner kronor innevarande år men det stödet är helt i sin ordning av två skäl. Det ena är att de är en av Försvarsmakten godkänd frivilligorganisation samt det andra, att de är kopplade till Lucasstiftelsen där det finns kvalificerade psykologer.

Bidraget till Fredsbaskrarna må vara behjärtansvärt, om nu pengarna kommit till de som gör jobbet, men är en ren svartersättning utanför alla de regler som gäller rörande upphandling med mera. Att Försvarsmakten betalar ut svarta pengar på svartfaktura till en ren intresseorganisation är något som revisionen bör titta på.
Förhoppningsvis går arbetet med ett veterancenter, där alla aktörer kan bidraga på ett öppet och ärligt sätt vidare. Om Fredsbaskrarna kan rensa ut rötäggen i dess styrelse så ska Fredsbaskrarna självklart vara med. Den upprensningen bör genomföras snarast då den nu uppkomna situationen även svärtar ner de 99 % fredsbaskrar som gör en bra ideell insats utan att drivas av maktbegär och sökande efter egna positioner i maktens korridorer.

/RPI


-------------------------
Sista ordet lär inte vara sagt i den här frågan. Som vanligt är repliker välkomna.
Ämnet kommer under närmaste tiden nog även att beröras på andra bloggar, bl a Borneos Loopar.

/Wiseman

17 kommentarer:

Cynisk sa...
20 december 2010 kl. 20:32  

Sån här svartmålning av organisationen Fredsbaskrarna är synd och skam.
Fredsbaskrarna dras med vissa problem, bland annat legitimitetsproblem, men det är övermaga (och missvisande) att ange att syftet INTE är att stödja veteraner.

Det är katastrofalt för veteraners väl om smutskastning mellan organisationer och individer blir signifikativt för debatten.

Upp med nivån!

Anonym sa...
20 december 2010 kl. 21:52  

@ Cynisk
Då kanske du borde fråga FB förbundsordförande vad han sysslar med

Cynisk sa...
20 december 2010 kl. 22:01  

@Anonym
Jag har framfört synpunkter och önskemål till förbundsordföranden via mail.

I många år har det förekommit smutskastning av styrelsen, oavsett vilka som suttit i den. Det är kontraproduktivt och allt som oftast helt orätt.

Nu har inte jag hundra koll på vad ordföranden har gjort för att förtjäna detta inlägg men att påstå att organisationen och styrelsen inte värnar om veteranen är felaktigt.

Och nej, jag är inte styrelsemedlem och vill absolut inte bli det heller, inte med all den ovett som de får trots att de lägger ner själ och hjärta för andra väl.

Anonym sa...
20 december 2010 kl. 23:23  

@RPI
Tack för ett intressant gästinlägg!

@Anonym
Jaså, han har varit där och ställt till det också (om det nu är den som står som Förbundsordförande på deras hemsida just nu).
Han var ju under tiden innan chef nere på Institutionen för Ledarskap och management på Försvarshögskolan. Det som det då pratades mest om var att han samtidigt som han uppbar full lön från FHS också plockade ut full pensionsersättning från Försvarsmakten (i runda slängar 100000kr/mån), detta samtidigt som han körde lite konsultverksamhet vid sidan av (Peace Support Consulting).
Lite av en intressekonflikt, kan tyckes?
Nu har de ju gjort sig av med honom och då är det skrämmande, om än inte förvånande, att han drar till nästa organisation för att söndra.

/Trond

FHS-anställd sa...
21 december 2010 kl. 08:47  

Anonym 20 december 2010 23:23

Bra talat. Ända sättet att sätta stopp för militärer som slarvat i tjänsten, verkar idag endast vara via bloggosfären. Löneavdrag och avskiljning får man ju bara om man skjuter vådaskott, tankar firmans diesel eller inte vill tvingas ut till leriga IED-vägar i Afghanistan. Att få svindla bort mångmiljonbelopp, eller som i detta fall - gravt missköta sitt jobb (den privata sidoverksamheten som mannen ifråga genomförde på tjänstetid vid FHS var minst sagt enorm, det har jag egna erfarenheter av) verkar inte sätta alltför stora stopp för fortsatt karriär.

Att han nu är involverad i en sådan viktig verksamhet som veteranfrågan är skrämmande.

Fredsbaskrarna, ska ni vara en fortsatt trovärdig aktör får ni byta ordförande, annars förlorar ni åtminstone mitt och mina kollegors förtroende!

Är det som skrevs i detta inlägg dessutom sant, är det nog dags att lägga ner hela verksamheten. Tyvärr känner jag igen beteende från flera frivilligorganisationer, så jag vore inte förvånad om det var sant... Men som sagt, upp till bevis - replikera och bemöt tack!

Claus Dehlin sa...
21 december 2010 kl. 12:51  

RPI? Står det för Rejält Pinsamt Inlägg?

Man kan få intrycket av RPI att Fredsbaskrarnas styrelse smörjer kråset med hjälp av skattepengar medan fotfolket är oavlönat.

Sanningen är att ingen som ställer upp frivilligt, vare det kamratstödjare eller förbundsordförande, får en spänn i arvode.

Det är alltså grovt felaktigt och vilseledande så till den milda grad att det gränsar till lögnaktigt förtal.

Jag ifrågasätter också hedern hos den som sprider dynga bakom anonymitetens skyddande mantel. Stå för åsikterna öppet eller låt bli!

Claus Dehlin
Fd styrelseledamot Fredsbaskrarna

Eva sa...
21 december 2010 kl. 15:48  

Jag är glad att jag överlevt min utlandstjänstgöring utan att ha drabbats av vare sig psykiska eller fysiska problem. För de personer om redan drabbats eller kommer att drabbas av problem kommer förutom en icke existerande vård att även drabbas av gubbmaffians tuppfäktning som bromsar och i värsta fall omintetgör tillkomsten av ett veteransoldatcenter. Vad är väl en annan människas väl och ve värt i deras ögon? Nej, här gäller det att slå sig för bröstet ”fy f-n vad vi är bra”!

Vad jag inte kan förstå i detta sammanhang är den totala tystnad som råder från FB’s förbundsordförande. Vederbörande tog lead för arbetet (samarbete??) i samband med mötet på FHS och står nu (med rätta??) vid skampålen utan att säga ett ord, inget försök till dementi, ingen förklaring eller ursäkt till vad som skrivs. Jag och säkert många med mig undrar varför….. Tystnad i dylika sammanhang brukar vara en god grogrund för spekulationer och den tar kraft från alla som är engagerade i veteranarbetet.

Nej, gubbar (finns inte så många gummor i detta sammanhang) upp ur sandlådan och borsta av er sand, medaljer och prestige! Jobba tillsammans för det som alla veteraner och deras familjer behöver, ett center för hjälp, stöd och kamratskap. Vi är värda det och vi behöver det!

Eva

Anders Ramnerup sa...
21 december 2010 kl. 18:24  

Öppet Brev till Affe psykolog på SF-förbandet (vilket är Din självvalda signatur på
ett offentligt julkort med många hundra addressater)

Du har valt att publicera kritik mot Förbundet Fredsbaskrarna Sverige på webben. Hur
otroligt det än kan låta, bland annat för att vi i bruna kuvert skulle ta emot
pengar från Försvarsmakten i portgångar på Östermalm. Hur ska någon kunna bemöta ett
sådant påstående? Egentligen är det väl främst Försvarsmakten, som härmed anklagas
för att betala ut kontanter på ett förmodligen brottsligt sätt.

I snart sagt varje nummer av tidningen Fredsbaskern, så skriver både
förbundsordförande och styrelseordförande om frågor av vikt för förbundets framtid.
Så är det nog i alla öppna ideella organisationer. Förbundet hade också ett
förbundsråd i höstas, som redovisats i ovannämnda tidning. Såväl medlemmar som
icke-medlemmar kan läsa och reagera på detta.

Huruvida det är lämpligt att anonymt reagera med personangrepp på webben är
självfallet mer av en bedömningsfråga. Jag delar inte Din bedömning av det
omdömesfulla i ett sådant förfarande.

Med vänlig hälsning
Anders Ramnerup
Styrelseordförande
Fredsbaskrana Sverige

Borneo sa...
21 december 2010 kl. 20:28  

@ Ramnerup.
Då Du faktiskt inte har en aning om vilka som står bakom "Borneo" så riskerar Du att göra samma sak som Du anklagar andra för, nämligen personangrepp.

Kommentera istället sakfrågan utan att leda in på sidospår.
Hur är det med det där dokumentet som " cynisk" refererar till på Borneos Loopar?

Anders R sa...
21 december 2010 kl. 20:51  

Finns inget dokument!!!
Mvh
Anders R
Ordf
FB Sverige

Anders R sa...
21 december 2010 kl. 21:02  

Borneo! Ring mig! Jag vet att du har mitt nummer men du vågar inte lämna ditt! Du har ringt mig flera gånger men var är sin öppenhet....

ThomasL sa...
22 december 2010 kl. 06:04  

@Anders Ramnerup,
Baserat på dina blogginlägg är jag glad att jag avböjde medlemskap i fredsbaskrarna i samband med missionsavslut.
Jag läste gästinlägget med misstänksamhet men tonen i dina inlägg ger tyvärr texten legitimitet.

Är det inte underbart att ha ytterligare en organisation som är knuten till FM som ska småpåva och internbråka?

Anders sa...
22 december 2010 kl. 09:02  

Det känns skönt att nu att ha pratat med Alf och rätat ut många frågetecken. Jag förstår nu att det dokument som åsyftas är ett arbetsdokumnet som vi har jobbat med. Detta dokument har vi haft som ett disskussions underlag och är i många avseende inte längre relevant. Nu hoppas jag att vi hädanefter kan jobba mot det som är viktigt dvs vetranerna och deras anhöriga.
/Anders Ramnerup

Anonym sa...
22 december 2010 kl. 11:28  

Det här blogginlägget och efterföljande diskussion får väl anses utgöra lågvattenmärket på den här bloggen...

/Mackan

Anonym sa...
22 december 2010 kl. 19:39  

Hoppas det blir bättre nivå i framtiden, den finns naturligtvis en poäng med att låta individer skriva ned sig själva i blogginlägg...

Anonym sa...
23 december 2010 kl. 00:07  

Lågvattenmärke på många sätt. Knappt så att jag förstår någonting av allt bludder från endera sidan. Märkligt alltihopa.

Unknown sa...
2 augusti 2013 kl. 17:03  

Även jag har svårt att förstå och ta till mig vad som skrivs. "Gästinlägg" i sin sämsta förklädnad. Dessutom luktar det personlig agenda lång väg.

/Kim.S

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade