Lättande av incidentberedskapens förlåt?

Försvarsmakten har gläntat ytterligare något på förlåten kring incidentberedskap och SVT körde under måndagskvällen incidentberedskapen som sin huvudnyhet under rubriken ”Hemliga ryska plan över Östersjön”. En rubrik som får mig att sucka djupt eftersom det inte finns något speciellt hemligt med de flygplan som Ryssland flyger där. Däremot uppträder man på sådant sätt att man vill försvåra så mycket som möjligt för andra länder runt Östersjön och framförallt den civila flygtrafikledningen. Å andra sidan har ju de ryska flygplanen i mångt och mycket varit hemliga för den svenska allmänheten.

SVT:s reportage kommer veckan efter Almedalsveckan där Försvarsmakten fick utstå en hel del rent ut sagt korkade kommentarer från Almedalsdeltagare som, inte helt förvånande, i år igen tolkade den frekventa dygnet runt-närvaron av svenskt stridsflyg på Gotland som ”jippon”. I själva verket har den svenska incidentberedskap under ett antal veckor stått frambaserad på Gotland av flera skäl, inte minst den mycket höga militära verksamheten från både Ryssland och NATO, vilken försiggått i närheten av Gotland.

Här har Försvarsmakten sig själv att skylla. Analysen att motsvarande reaktioner skulle uppstå från Almedalsbesökarna är inte svår att göra, inte minst med tanke på just hur det låtit tidigare år. Likaså hade man kunnat vara öppnare kring den utländska verksamhet som försiggått – och som med all säkerhet snart kommer att dyka upp igen. Att Försvarsmakten går ut just under måndagen och berättar om incidentberedskap har jag svårt att se som en slump. Att släppa samma budskap under förra veckan hade fått ett politiskt värde och därmed kunnat påverka debatten i Almedalen.

Jag har svårt att finna det annat än märkligt att Försvarsmakten fortsätter att hålla så hårt på hemligstämpeln kring incidentberedskapen. Jag kan utifrån sociala medier och utländska tidningar (inklusive finska), samt officiella hemsidor, bilda mig en oerhört god uppfattning av vad som sker i och över Östersjön. Försvarsmakten vet vad dess incidentberedskap gör, det land som möts av incidentberedskapen vet vad den svenska incidentberedskapen gör, statlig signalspaning, men även radioamatörer runt Östersjön vet vad incidentberedskapen gör och den svenska regeringen vet det. De enda som inte vet är den svenska befolkningen inklusive en mycket stor del av landets riksdagspolitiker.

Försvarsmakten kommenterar uttrycker myndigheten att man inte vill avslöja detaljer som skulle kunna röja svensk militär förmåga samt vad gäller jämförelsen med hur andra länder väljer att rapportera om incidentberedskap att ”alliansfriheten ställer särskilda krav på egen förmåga, och att detta i sig, gör att möjligheterna till extern information ser annorlunda ut”.

Jag har väldigt svårt att se hur en mer öppen redovisning av hur ofta incidentberedskapen varit uppe, hur utländsk verksamhet förändrar sig i närområdet och hur andra länder uppträder skulle röja den svenska militära förmågan. Om något lär tystnaden signalera en valhänthet vad avser just den egna förmågan och hur Sverige klarar av att upprätthålla alliansfriheten.

Låt oss ta exemplet med den ”ryska påsken”. Här var det SvD som kunde berätta att händelsen ägt rum, vilket ju rönte mycket stor uppmärksamhet, för att inte säga bestörtning. Här visade det sig finnas en mycket stor skillnad i vad människor förväntade sig av det svenska försvaret och vad som faktiskt levererades. Lägg därtill att SVT kunde avslöja att den svenska incidentberedskapen (på den tiden) bara existerade ett antal av dygnets timmar (man kan ju med rätta ställa sig frågan hur det då var tänkt att Sverige skulle möta en flygplanskapning utanför kontorstid). Tidpunkten på dygnet lär knappast ha varit en slump utan väl vald utifrån att man ej skulle mötas av svensk incidentberedskap. Vad blev signalen här avseende den svenska alliansfrihetens trovärdighet? Vilka visste vad som inträffat och vilka visste det inte innan SvD:s avslöjande?

Vi har sedan exemplet med den mycket nära kollisionen mellan ett SAS-flygplan och ett ryskt signalspaningsflygplan, där ett stort antal människor hade kunnat dö. Att döma av nyhetsrapporteringen hamnade detta i svenska media genom antingen den danska eller svenska haverikommissionen. Det var ingenting som Försvarsmakten berättade om, även om det var Försvarsmakten som varskodde de civila flygledarna om det ryska flygplanets närvaro. Samtliga inblandade visste om vad som hänt. De enda som hölls utanför var befolkningen och därmed även stora delar av den politiska nivån. (Denna händelse och liknande är i sig värda ett eget inlägg. Utvecklade detta delvis i detta inlägg, men mer finns att diskutera)

Ser man utifrån vad som rapporterats på nätet från såväl officiella som inofficiella källor avseende läget i Östersjön de senaste veckorna ser man till exempel att:

– Estland vid minst ett tillfälle stängt sitt luftrum för civil flygtrafik till följd av för hög närvaro av ryska militära flygplan utan aktiverade transpondrar
– Den baltiska incidentberedskapen vid minst ett tillfälle har startat minst 4 ggr på en dag (rapporterat tidig eftermiddag). Som jämförelse hade man för några år sedan 4 starter på ett år.
– Den finska incidentberedskapen har haft den mest intensiva veckan sedan kalla krigets slut
– Estniskt, lettiskt och finskt luftrum har kränkts upprepade gånger av ryskt stridsflyg
– NATO:s incidentberedskap har identifierat stora mängder ryska flygplan över Östersjön där bilder sedan släppts på flygplan med hängda vapen
– Ryskt stridsflyg har upprepade gånger genomfört provocerande överflygningar på mycket låg höjd vid och över NATO-fartyg

Från svenskt håll var dock tystnaden i det närmaste kompakt med undantag av två artiklar i DN och SvD, vilka dock till mycket ringa grad tog upp det svenska perspektivet. I gårdagens reportage fick vi dock veta att hittills i år är incidentberedskapen upp 50 % från förra året. Förra året var ju, enligt rapportering från just förra året, det mest intensiva för incidentberedskapen sedan kalla krigets slut, varpå ränta på räntaeffekten gör sig påmind.

Vad av ovanstående påverkar alliansfriheten? Påverkar det alliansfriheten att berätta för allmänheten att ryska militära flygplan har för vana att uppträda på ett sätt som hotar den civila flygsäkerheten och som i förlängningen kommer att leda till en kollision med ett stort antal döda? Påverkar det alliansfriheten att man meddelar att den svenska incidentberedskapen för tillfället är frekvent insatt till följd av den militära verksamheten utanför svenskt territorium? Knappast. Det torde snarare stärka alliansfriheten. Ej heller röjer detta något om svensk förmåga så länge man håller sig till motsvarande verksamhet som den som redovisas av våra grannländer. Utöver detta finns annan verksamhet som genomförs och som det av sekretesskäl heller inte ska talas om (samtidigt som man inte vill tala om jaktincidentberedskapen kan paradoxalt nog vem som helst som nyttjar de syntetiska flygradartjänster som finns på nätet i realtid följa den svenska signalspaningens flygningar genom att transponder används).

Ytterst handlar incidentberedskapen om förtroendebyggande. Inte bara att andra stater ska ha förtroende för Sveriges förmåga att hävda sin territoriella integritet utan i minst lika hög grad om att den svenska befolkningen ska ha förtroende för sitt försvar.


Förslag:
Utöka Försvarsmaktens hemsida med en (bättre) sida för nationella insatser. Redovisa här exempelvis månadsvis vad som sker i närområdet och vad som såväl Flygvapnets som Marinens incidentberedskap genomför och verksamhet i närområdet med statistik. Redovisa också särskilda händelser och de kränkningar av svenskt luftrum som sker.

Detta skulle avsevärt höja såväl förtroendet för Försvarsmakten såväl som den folkförankring såväl myndighet som politisk nivå ständigt efterlyser.


Media: SVT, SR, SvD

Se nedanstående bilder från brittisk incidentberedskap i Östersjön under andra halvan av juni (fler bilder) och jämför gärna med de bilder hos SVT som Försvarsmakten släppt. Bra konton att följa på Twitter är bl.a. det lettiska försvarsdepartementet, som flitigt lägger upp information om aktivitet i Östersjön.

Rekommenderar starkt att man med ovanstående i tankarna ockå läser Jägarchefens sammanställning av verksamheten under den ryska storövningen i Östersjön under andra halvan av juni.

Brittisk Typhoon får uppleva motsväng av rysk Su-27 vid identifiering (ej i enlighet internationella flygsäkerhetsöverenskommelser). Su-27 behängd med 4 radarjaktrobotar och två IR-jaktrobotar. © Crown Copyright 2013

Brittisk Typhoon och två Su-27. © Crown Copyright 2013 

Su-27 med 4 radarjaktrobotar, 2 IR-jaktrobotar. © Crown Copyright 2013

Tu-22M3 bombflygplan (samma som ryska påsken) med krysssningsrobot Kh-22 under buken (av färgen bedömt övningsrobot eller försöksrobot). © Crown Copyright 2013

A-50U radarövervaknings- och stridsledningsflygplan. Frambaserades i Kaliningrad under juni (se individnumret på bilderna). © Crown Copyright 2013


18 kommentarer:

PangPangSWE sa...
8 juli 2014 13:02  

Not gonna happen.

Det skulle betyda att politikerna hela tiden haft fel - att omvärlden inte är så rosaskimrande och mysig som staten vill att medborgarna skall tro.

Det skulle också betyda att politikerna måste göra något nytt och obehagligt, nämligen ta något slags ansvar - eller åtminstone ge ett bättre sken av att ta ansvar.

Vår omvärld betraktar Sverige som ett säkerhetsvakuum, det är inget nytt - och något jag (/vi, antar jag) får bekräftat emellanåt. Men det är inget svenska medborgare känner till, precis som de flesta medborgarna inte vet något om i vilket utsträckning FM är nedlagd.

De flesta, vad jag förstår, tror att det fortfarande finns "grejor ute i ladorna".

Vi lever i autokratisk bananrepublik, om än med bättre barnomsorg än de flesta..

Men att FM inte gör det av ren självbevarelsedrift, om inte annat, begriper jag inte.

Är munkavle på beordrad uppifrån?

GMY

Johan Kylander sa...
8 juli 2014 13:35  

Håller med GMY ovan. Hemlighållandet och bristen på information till allmänheten synes vara ett strategiskt val. Fick gemene man veta hur illa ställt det är med förmågan, och kräva handling därefter, skulle FM/politiker ställas inför en mycket spetsig fråga: antingen lägga ned helt (eftersom nära ändå inte skjuter någon hare) eller KRAFTIGT investera för att nå upp till en acceptabel lägstanivå.

Alltså fortsätter charaden. Folk tror att FM finns och funkar. Alla andra, inkl fi, vet bättre.

Anonym sa...
8 juli 2014 16:45  

Kan bara hålla med ovanstående. Administrationen av riket inskränks till att ängsligt försöka tillfredsställa en världsfrånvänd och politiskt extrem tyckarelit baserad i Stockholms innerstad. Situationen är mycket allvarlig, utrikes-såväl som inrikespolitiskt. Hur länge ska det fortsätta?

Anonym sa...
8 juli 2014 18:37  

”Jag har svårt att finna det annat än märkligt att Försvarsmakten fortsätter att hålla så hårt på hemligstämpeln kring incidentberedskapen.”
Tja… det kan ju vara så enkelt att det inte finns så mycket att rapportera - såsom vissa
vill göra sken utav – vilket ju kan vara besvärande i sig självt.
Att använda ”Ryska påsken” som slagträ i debatten om den svenska beredskapen
för luftstridskrafterna vittnar inte bara om okunskap i ämnet utan även att den
analytiska förmågan haltar något.
//Den gamle
http://www.aef.se/Flygvapnet/Tidskrifter/FV_Nytt/Flygvapennytt%201978-1.pdf

Oberon sa...
8 juli 2014 18:43  

Den uppmärksamme läsaren kan notera att försvarsmaktens informationschef i sin och myndighetens kommentar om incidentberedskapen nogsamt undviker att beröra undervattensdomänen.

Han har goda skäl till det, området är nämligen minerat – i bildlig bemärkelse.

Herr Lagersten formulerar sig, om en ej upplyst allmänhet i allmänhet och ignoranta politiker i synnerhet, på detta vis: ”Detta vittnar om en oförståelse över hur läget förändrats i Östersjön såväl i luftrummet som på havet…”
Vän av ordning undrar stilla om inte läget under havets yta förändrats och om så är fallet - hur?

Den bistra sanningen är att ingen vet.

Alla suveräna stater är av folkrätten och internationella överenskommelser bundna att kunna hävda sitt territorium. Att kunna upptäcka och avvisa främmande enheter som kränker rikets gränser är ett fundament i det demokratiska statsbygget.

Det pågår emellertid, i största samförstånd mellan ansvariga på olika nivåer, en mörkning av närmast episka mått avseende försvarets oförmåga att lokalisera, klassificera och anfalla mål i undervattensvolymen – d.v.s. att bedriva ubåtsjakt.

Den helikopterburna ubåtsjaktförmågan är sedan länge avvecklad och det kommer, av flera skäl, dröja länge innan den kan återskapas. Därutöver är sjöstridskrafternas huvudvapen för insats i syfte att hävda territoriet enligt Förordning (1982:756) om försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. – av den osannolika händelse man nu skulle lyckas lokalisera och klassificera något mål under havsytan – ett museiföremål, sjb m/33, mer än 80 år gammalt.

Redan vid 80-talets ubåtsjakter dömdes denna relik ut som omodern med otillräcklig precision och begränsad verkan. I dag är sjb m/33 surrad vid Visbykorvetternas minräls.

There is something rotten…

Roger Klang sa...
8 juli 2014 20:31  

Till en del måste jag säga att FM ”försäkrade” Sverige, fram till relativt nyligen, tills det imploderar genom deras föråldrade ”En svensk tiger”-mentalitet, en mentalitet som går ut på att man samlar information tills man dör och tar den med sig i graven, istället för att använda sig av information från tid till annan när man tycker att det är nödvändigt för att värna landets intressen.

Att sitta och hålla på sådan information som Wiseman nämner, tills man dör är inte att värna landets intressen, det leder enbart till ett psykologiskt underläge för den egna sidan, som omvärlden inte är sena att dra fördel av på alla områden. En svensk tiger var en strategi som fungerade väl under vk2 när man väntade ut krigsutgången och Tysklands oundvikliga kollaps. Faktum är att strategin fungerade så väl att vi trodde den skulle lösa alla framtida problem. Men idag har den spelat ut sin roll för länge sedan. Ibland måste man helt enkelt ”släppa bomben” för medborgarna att ta del av. Det har blivit bättre på den här fronten, men oftast begränsar sig informationsanvändandet till insatsförsvarets nytta i Afghanistan, men vi ska ju kunna försvara hela Sverige, enligt avgående försvarsminister Sten Tolgfors och nuvarande försvarsminister Karin Enström i alla fall.

Jag kan förstå att det är svårt att agera ut, i motsatsförhållande till att vara ”en svensk tiger”, när politikerna inte spelar med. Det är ju ytterst politikerna som ska tala för Sverige i fredstid. Och det är ju lovvärt att Försvarsmakten följer dem demokratiska spelreglerna genom att de förklarar sig enbart vara militärer som sysslar med det militärer sysslar med. Men man måste samtidigt få säga sin mening och uttrycka viktiga saker. Jag som medborgare hoppas ofta att få höra ÖB:s uttalanden och åsikter om kontemporära händelser i omvärlden i intervjuer. Saker som händer i världen och som inte påverkar vår säkerhet negativt genom att ÖB säger det, i alla fall inte mer än att vi tar en kalkylerad risk som är mindre än, eller lika stor som den motsvarande risken vi tar genom att följa en konsekvent svensk-tiger-policy. Då och då händer det, ÖB Sverker Göransson publicerar sig ibland på Newsmill. Även en hög militär och myndighetschef har yttrandefrihet, och som sagt var – en svensk tiger är överspelad.

ÖB:s uttalande om ”enveckasförsvaret” i slutet av december 2012 är ett utmärkt exempel på sådant man måste våga säga till svenska folket och politikerna. Ett annat utmärkt exempel var när ÖB yttrade under Almedalsveckan 2012 att det kunde bli fråga om att ta bort en valfri försvarsgren om inte medel sköts till.

Mycket information som GRU snappar upp läser de mellan raderna. Åtminstone så kan jag föreställa mig det, eftersom jag arbetar likadant. Men även om Försvarsmakten skulle föredra att vara ”en svensk tiger” så kan ryssarna och andra dra korrekta slutsatser om organisationen och om vad vi vet. Det är av ovanstående anledningar som jag menar att de högre officerarnas samhällsengagemang i media borde gå genom de rätta kanalerna. Att inte agera alls däremot ger bevisade nackdelar, vilken Svensson bryr sig e.g. om det svenska försvaret i Sverige idag? Det är en nödvändig, om än inte tillräcklig, åtgärd för att stärka försvarets roll i samhället att modifiera ”En svensk tiger” och att visa sig i medier som folk inte kan undgå att se, och som folk inte aktivt behöver söka upp typ som hemsidor på nätet. TV och dagstidningar är att föredra, för de har sådana spridda tittar- och läsargrupper, medan en försvarsblogg endast samlar en liten skara entusiaster och redan försvarsmaktsanställda. Vi är på väg dit. Men alla kanaler ska användas, det finns ingenting som heter för lite engagemang.

Roger Klang

Unknown sa...
9 juli 2014 10:05  

Problemet är hos försvaret likartat som problemet med vår nuvarande invandring är för Migrationsverket och i viss mån kommunerna. Alla som är direkt involverade i verksamheten känner verkligheten och problemen kring detta men törs inte berätta. I det avseendet har vi fått ett samhälle där yttrandefriheten och åsiktsfriheten blivi ytterst begränsad precis som i forna Sovjet. Men, vi har oss själva att skylla. Har vi inte mer tåga i oss än att de som är involverade kliver fram och berättar om verkligheten. Om de blir tillräckligt många får vi fram en seriös debatt kring problemen och kostnaderna kring detta vilket gör att vi plötsligt blir ett demokratiskt land på riktigt. Så, låt oss tillsammans kämpa för detta och inte fortsätta vara en låtsasdemokrati!

FV-sergeanten sa...
9 juli 2014 10:10  

Ett enkelt sätt att förekomma FM svaga rapportering är att starta en ny blogg på FM bloggportal där utländska rapporter helt enkelt översätts och länkas. Själv sugen, men inte tillräckligt väl bevandrad i de kanaler där rapportering återkommande sker, ännu. Saknar O-platsens flitiga rapporter...

För övrigt finns nog en del incidenter även på svensk mark, inte bara i och över Östersjön, som borde lyftas. Men det är nog inget man bloggar om som enskild.

Die Dumme Schwede!!!! sa...
9 juli 2014 10:42  

Många indignerade och uppgivna kommentarer och varför detta kan man fråga sig?
Sverige har inget försvar längre och detta beslut togs för ett antal år sedan när Sovjetunionen kollapsade och den allmänna värnplikten gick i stå. Är detta så svårt att förstå eftersom Vi tillsammans, med Våra politiker, och i demokratisk ordning röstat för detta?
Det gamla stolta Sverige hade en avskräckande krigsmakt med ett av världens då största flygvapen och den näst största flottan i Östersjön efter Sovjetunionen. Tillsammans kunde Vi ställa en krigsmakt om ca. 800.000 män / kvinnor på fötterna. Sverige hade fem kustartilleribrigader, en armé bestående av fältförband motsvarande 37 brigader, när den var som störst, lokalförsvarsförband, värnkompanier och hemvärn omfattande ett antal hundratusentals män och kvinnor.
Det dåvarande svenska försvaret hade en stabiliserande position i Norden och var en styrkefaktor i Natos nordliga flank. USA påpekade många gånger att Sverige indirekt var Natos "17:de medlem" och detta till ingen kostnad för Nato! Det starka svenska försvaret garanterade också att Norge slapp stående Nato - trupper på sitt territorium, samt att Finland indirekt kunde undvika att VSB - avtalet, med Sovjetunionen, sattes i funktion via sovjetiska militära förband på finskt landområde. Sverige tog alltså ett stort ekonomiskt - och militärt ansvar för Nordens stabilitet och utveckling. Det måste också påpekas, att det var på den tiden då Sverige tillhörde ett av världens tre rikaste länder, till skillnad från nutid, tillsammans med Schweiz och USA, och då endast Luxemburg undantagen.
Givetvis så är dagens mycket svaga svenska försvar väl känt i Våra grannländer, vilket kännetecknas av "provocerande flygningar" mot svenskt territorium och då särskilt på tider då Vår krigsmakt har helgledigt, pappaledigt eller "vabbar".
Nej, varför klaga när Vi själva, i demokratisk ordning, valt detta och kan konstatera att den tidigare Majoren, Jan Björklund nu vill satsa på ytterligare en pappa månad och mindre barngrupper på "dagis".

Roger Klang sa...
9 juli 2014 11:31  

Problemet är att "den tredje statsmakten" är de som har den egentliga makten. I sina egna artiklar eller nyhetsinslag lägger de tyngd bakom sina egna föredragna åsikter - för det rör sig om åsikter - genom att alltid blanda in en tredje part med inflytande inom en organisation som får kommentera händelsen. Denna tredje part har de själva valt ut för att hans eller hennes världsbild stämmer överens med journalisternas som ju till 60 procent är miljöpartister.

Får det gå till så inom SVT och SR när de tvångsrekvirerar sin föredragna budget av oss svenska medborgare? Ofta mot vår vilja för att använda pengarna som propaganda mot oss avgiftsbetalare när Vår världsbild inte stämmer överens med elitens. Detta gäller långt ifrån bara Sverigedemokrater, alla som är något så när blåa drabbas av detta.

Svaret på frågan är; inte i en demokrati!

Roger Klang

Anonym sa...
9 juli 2014 16:29  

Jag tycker att det är ett allvarligt problem när politiska partier far med falsk varudeklaration! Som när extrema nyliberaler "tog över" Moderata Samlingspartiet och gjorde om det till "Nya Moderaterna" - utan att tydligt deklarera vad det innebar för tex försvars och säkerhetspolitiken...

Nu efter två mandatperioder har förhoppningsvis (?) alla traditionella Moderater insett detta (trots alla osanningar om vårt försvar som det partiet fortsätter att leverera) och kommer inte att ta i partiets valsedlar ens med tång i september!

Peppino sa...
9 juli 2014 22:54  

Inte bitter jag inte...

Anonym sa...
10 juli 2014 00:38  

"bitter" - nja, jo till del...

Jag har röstat på DET partiet i flera val, men INTE de två senaste (hade nog något på känn :-)

Känns bra att de kommer att få känna på demokratin i september (förhoppningsvis) - cross my fingers...

Gormel01 sa...
11 juli 2014 08:07  

@Roger Klang engagemang och kanaler: don analys av dessa visar att alltför få yrkesofficerare, rent av riskabelt få engagerar sig i de kretsar där makten finns i vårt land dvs de politiska partierna. Men när yrkesofficerare ändå gör detta respekteras de och man uppskattar dem. Förr i tiden rekryterades yrkesofficerare uteslutande ur den dåvarande Makt-Samhällseliten. Samtidigt var det inte ovanligt att kommunledningar anställde underofficerare vid deras pension vid 50 år. Jag engagerade mig nyligen i ett demokratiskt parti, som flera debattörer anser vara i skriande behov av militär kompetens.

Denna och andra modiga bloggar visar att engagemanget för Sverige och försvaret finns.

Allmänheten välkomnar Sina officerare och soldater när de kan, men det är sällan de får tillfälle utanför huvudstaden och i annat sammanhang än musik.

Mvh Göran Mellblom

Roger Klang sa...
11 juli 2014 09:06  

@Gormel01:

Du har säkert rätt. Sådana som överste Ulf Henricsson växer inte på träd i det här landet. Men Ulf Henricsson växte möjligen med uppgiften.

Kanske så är vårt problem att i det allt mer förklemade samhället med allt flatare medborgare, att vi har tappat all vår karisma som ju äldre tiders svenskar hade?

Jag tror att för att verkligen ha statsmannaegenskaper så måste man samtidigt ha karisma, annars så gör man bara självmål hela tiden.

Vad har då det du tar upp med karisma och statsmannaegenskaper att göra?

Det har allt med karisma att göra! Man behöver inte vara statsman för att ha statsmannaegenskaper och karisma!

Men det ska nog mycket till innan våra politiker inser att de inte har i politiken att göra och lämnar över till någon som har egenskaperna som krävs, som t.ex. Lennart Sacrédeus. Se hur Hägglund behandlar sådana som kan utgöra ett hot enbart genom att de har den förmåga som Hägglund saknar.

Jag tror att våra politiker tror att statsmannaegenskaper det får man genom att man har varit älskad och därför så har de vad som krävs medan de andra saknar statsmannaegenskaper.

Roger

Gormel01 sa...
11 juli 2014 16:47  

@Roger Klang, du sätter minsann fokus på den kanske känsligaste punkten av alla.

Vi kan minnas att ansvaret för partiernas rekryteringsbaser egentligen är medborgarnas dvs vårt. Om vi inte engagerar oss så blir det allt färre personer att välja ut blivande statsmän från.

Är dessutom yrkesofficerarna bland dessa personer ÄNNU färre, så kan vi förstå hur det kan gå.

Mvh Göran Mellblom

Die Dumme Schwede!!!! sa...
11 juli 2014 17:31  

Varför detta hemlighetsmakeri från FM och Sveriges politiska ledning kan man fråga sig? Jo, jag satt och rev i gamla handlingar och upptäckte, att redan i slutet på 1960 - talet och under 1970 - talet så övade E1, som andrahandsuppgift, deltagande i luftförsvaret, och även i "incidenten", med A32A Lansen i liten omfattning och senare med AJ 37 Viggen i större omfattning. Sovjet erhöll nya flygplanstyper efterhand vilka kunde hota "Västgötabaserna" och med ett minskat antal jaktdivisioner så fick E1 mer och mer ta ansvar för sitt eget luftförsvar. Vad som framkommer är, att det krävs 14 divisioner för att en rote skall kunna upprätthålla "incidenten", året runt, under dygnets ljusa del vilket också är/var flygvapnets skyldighet. Med dessa krav så förstår var och en denna totala omöjlighet att dagens svenska flygvapen skall klara av att upprätthålla "incidentberedskapen" med enbart fyra operativa JAS -divisioner och någon enstaka övningsdivision. Detta måste alltså vara bakgrunden till hemlighetsmakeriet från diverse svenska myndigheter.

Anonym sa...
12 juli 2014 13:18  

Tja… en massa oinitierade kommentarer som vanligt i ämnet.
Den 28/2-15 är den officiella sista tjänstgöringsdagen för min del.
Då, efter fyrtiotre och ett halvt år som flygvapenanställd i krigsmakten
sedermera försvarsmakten så är det inte helt omöjligt att jag lättar på
en del av förlåten vad gäller bedrivandet av incidentberedskap luft.
Jag har med alla dessa år som luftbevakare en mycket bra empirisk
kunskapsbank när det gäller att jämföra gårdagens och dagens
verksamheter i luften över Östersjön och hur vi själva agerar.
”Pissnödiga generaler” är en trolig rubrik i ett framtida inlägg.
//Den gamle

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade