Gästinlägg: Öppet brev till Sveriges försvarspolitiker

Nedan följer ett gästinlägg i form av ett öppet brev från Mattias Lagerkvist.


Öppet brev till Sveriges försvarspolitiker

Jag skickade under måndagen följande brev till de politiker som just nu håller på att utarbeta en försvarspolitisk inriktningsproposition. Denna är med tanke på den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde det viktigaste förslag som utarbetats i försvarsutskottet på mycket lång tid. Jag uppmanar alla utnyttja sina demokratiska rättigheter och låta ansvariga politiker veta vad ni tycker.

Hej!
Jag heter Mattias Lagerqvist och jag arbetar som officer i Försvarsmakten. Jag skriver detta brev baserat på information jag fått i mitt arbete men skriver som privatperson, som väljare och skattebetalare. Detta brev skickas till försvarsministern, finansministern samt samtliga ordinarie ledamöter i försvarsutskottet. Brevet kommer även publiceras på bloggen Wisemans Wisdoms.

Ni är nu mitt uppe i processen att utarbeta en ny inriktningsproposition som ska ge Försvarsmakten styrningar, uppgifter och resurser för perioden 2016-2020. Som ni alla vet befinner vi oss nu i ett kraftigt försämrat omvärldsläge. Samtidigt är vår Försvarsmakt fortfarande till stor del inställd på internationella insatser och försvaret av Sverige har haft väldigt låg prioritet. Ni politiker har sedan något år tillbaka återigen givit försvaret av Sverige högsta prioritet men det kommer ta flera år innan detta får praktisk effekt på vår förmåga. Eftersom alla materielprojekt, all utbildning, all avveckling av infrastruktur samt hela logistikfunktionen under femton års tid riktats mot ett annat mål har Försvarsmakten inom många områden en lång, och kostsam, väg att vandra innan vi återigen fullt ut är anpassade för försvar av rikets gränser.

Dessutom är Försvarsmaktens verksamhet sedan flera år underfinansierad. Riksrevisionsverket, FOI och Försvarsmakten har alla kommit fram till att verksamheten saknar ca 3-5 miljarder/år och har gjort så en tid. Detta innebär bland annat att materielinköp skjutits på framtiden och detta börjar nu märkas. Dels råder det brist på så enkla saker som uniformer och ammunition, dels närmar sig flera materielsystem nu slutet på sin tekniska livslängd och måste avvecklas eller utvecklas. Som exempel kan nämnas att inom två av våra viktigaste förmågeområden, luftvärn och U-båtsjakt, används luftvärnsrobotar från 60-talet och sjunkbomber från 30-talet.

Det är mot bakgrund av detta som jag med stor förvåning följt de senaste veckornas utspel om olika nivåer av förstärkningar till Försvarsmakten. Försvarsmakten behöver alltså ca 4 miljarder/år för att dagens minskning av förmåga ska upphöra. Ges en anslagsökning på denna nivå kan riksdagsbeslutet från 2009 förverkligas. Att då göra diverse utspel om lägre summor som dessutom innehåller nya uppgifter som ska lösas är oseriöst. Jag kan bara se två alternativ: antingen har ni inte förstått hur läget är i Försvarsmakten och vår omgivning eller så är ni inte villiga att ge svenska medborgare det skydd som de förtjänar och även folkrätten kräver. Eftersom jag innerligt hoppas att det inte är det senare vill jag ge ett exempel på hur läget är i Försvarsmakten. Hur omvärldsläget är idag och utvecklas i framtiden finns det andra som är bättre på att förklara.

I vår verksamhet använder vi dagligen mycket kvalificerad materiel. Denna kräver tillsyn och reparationer som självfallet blir en kostnad för Försvarsmakten. På förbanden ses detta ibland som en slags hyra på materielen som vi använder. Armén är nu i en tillväxtfas där både antalet kontinuerligt anställda soldater och tidvis anställda soldater ökar och i fler och fler plutoner och kompanier ersätts nu värnpliktiga med nyutbildad och övad personal. Detta gör att mängden materiel i bruk ökar och därför även materielunderhållskostnaden. Underfinansieringen av Försvarsmakten gör dock att materielunderhållsbudgeten legat still sedan 2014 och gör så även 2016 trots att priserna ökar. Detta gör att vi nu inte har råd att använda mer av vår materiel. Arméförbanden har av högkvarteret fått beskedet att det inte finns ekonomi för materiell tillväxt. Vi är alltså nu i ett läge där arméns tillväxt stannar i stället för accelerera som omvärldsläget kräver. Organisationen som beslutades i propositionen 2009, Insatsorganisation 2014, är beräknad vara färdigutbildad 2023. Men detta endast om de 4 miljarderna/år tillförs! Med nuvarande ekonomi blev det bara en halv brigad som dessutom helt saknar artilleri. 2016 är det planerat att börja utbilda förband i större skala på den nya artilleripjäsen Archer. Med nuvarande budget finns inte pengar att ta dem eller lastbilar för att transportera deras ammunition i bruk. Dessutom står ca 1000 fordon i reparationskö. Detta är fordon som behövs i insatsorganisationen men som inte används dagligen. De har därför i brist på pengar ställts i förråd med kvarvarande fel med förhoppningen om att det finns pengar att reparera dem när de behövs. Det är bland annat detta som den så kallade ”bottenplattan” består innehåller. Att få saker som borde, och de flesta sannolikt tror redan fungerar, att fungera. Betänk detta innan ni nästa gång lägger fram ett förslag som innehåller mindre pengar än 4 miljarder/år och samtidigt nya uppgifter.

Jag anser precis som de flesta av er som får detta brev att det finns många förmågor inom Försvarsmakten som behöver utvecklas. Försvarsförmåga är relativ och flera av våra grannländer ser numera Sveriges låga förmåga att skydda eget territorium som en säkerhetsrisk. Men för att åtgärda detta och tillföra nya förmågor behövs ännu mer pengar, utöver de 4 miljarder/år som nuvarande riksdagsbeslut kostar. Försvarsbudgeten uppgår idag till ca 1,1% av BNP och med en ökning med 4 miljarder/år når vi nästan halvvägs till de 2,5% som gällde under 80-talet. Situationen i vårt närområde är på många sätt lika allvarlig som då men samtidigt mycket mer oförutsägbar. Har vi råd att inte närma oss de nivåer som gällde då?

Jag vill avsluta med att önska mig några saker:

1. Vi befinner oss nu i det sämsta säkerhetsläge på många år. Behovet av både enighet och förstärkningar är stort. Visa att ni kan ta ansvar för Sverige i detta allvarliga läge och gör inte partipolitik av detta.

2. Behovet av nya förmågor är mycket stort, men gör inte misstaget att satsa på dessa utan att först åtgärda de grundläggande problemen.

3. Lyssna till de experter inom tex MUST, FOI och MSB som har som huvudsakliga arbetsuppgifter att förse er med beslutsunderlag.

4. Påbörja snarast återuppbyggandet av ett fungerande totalförsvar.


Med vänlig hälsning
Mattias Lagerqvist

20 kommentarer:

Martin sa...
25 mars 2015 kl. 08:56  

Bra Mattias! tyvärr är det " det senare"- våra folkvalda lever i total förnekelse och vägrar ta in fakta och verklighet. Fick detta bekräftat svart på vitt för en dryg vecka sedan då jag inför 300- hövdade publik fick möjlighet att ställa fråga till Fömin Hultqvist. frågan löd; -"Såväl FM, FOI som Riksrev konstaterar att FM är underfinansierad med ca 4 mkr/ år fram till 2019 för att kunna realisera IO14, populärt kallat enveckasförsvaret. Regeringen föreslår nu en höjning med ca 1 mkr/ år och höjer samtidigt ambitionen från IO14. Varför beställer ni org och förmåga som ni inte avser finansiera?"
svaret från Fömin: -" du har fel. Vår ek. förstärkning skapar en FM i balans. Detta har skett i samförstånd med ÖB och FM"
Antar att även FOI och Riksrev har fel....

Trupparsvinet sa...
25 mars 2015 kl. 08:56  

Jag ställer mig frågande till hur herrarna som har som arbete att ge våra politiker information gör sina jobb. Det finns inte många incitament för dem att "bråka" och vara "besvärliga" genom att vara krassa och verkliga. Däremot finns det många incitament att borsta framför egen dörr och säga att man löser uppgifterna för att förhoppningsvis kunna få en generalsstjärna någon gång i framtiden.

Den verklighet som officerare och soldater på trupp ser och det som herrarna på HKV (som inte varit på trupp efter kaptenskursen) ser korrelerar inte... Det verkar finnas en kultur att "gunga inte båten" och "din tid kommer" på HKV.

Ibland är det inte av godo att FM har kulturen att "köpa läget och gilla det" vad det gäller högre chefs beslut/åsikt. Speciellt inte när högre chef enbart/till stora delar är intresserad av att lämna goda resultat för sin framtida befordran, oavsett hur läget faktiskt ser ut.

Det brukar pratas om arga majorer ibland här i kommentarsfältet, men min undran är: Var är våra arga överstar och generaler?

Trupparsvinet

Kapitalist sa...
25 mars 2015 kl. 09:56  

Hur skulle en ökning med en tiondel kunna lösa Försvarets problem? De kan ju hur lätt som helst slösa bort en tiondel till helt utan någon positiv effekt på försvarsförmågan.

För att få någon form av trovärdighet måste du föreslå antingen flerdubbling av anslagen, eller hellre någon lösning på det som idag gör att Försvaret senaste kvartsseklet förbrukat tusen miljarder av samhällets pengar utan att lyckas producera någonting alls. När du bara kräver "några miljarder till" av andras pengar, så framstår du som ett girigt byråkratiskt särintresse utan goda avsikter, utan någon förmåga att lösa någon uppgift. Ditt öppna brev får dig att framstå, inte bara som mer naiv än man kan tycka synd om, utan även som oansvarigt slösaktig och inkompetent.

Istället borde du identifiera problemet, vad det är som gör att Försvaret, trots sin gigantiska kostnad, inte klarar av att leverera någonting alls, och föreslå en lösning. Ännu mer pengar bortkastade i det svarta hålet övertygar ingen.

Roger Klang sa...
25 mars 2015 kl. 09:58  

Sveriges BNP var 580 miljarder dollar 2013. Då ska man väl kunna skaka fram 0,5 miljarder dollar extra till försvaret årligen?

Unknown sa...
25 mars 2015 kl. 10:58  

Man ska alltid begrunda källan och nog är Euromaidan Press att betrakta som en partsinlaga. Men bortsett från vad som står om Tyskland och kärnvapenkrig, i nedanstående artikel, är redogörelsen för Gotlands strategiska betydelse för Ryssland en kuslig ögonöppnare. Artikeln visar på ett konkret och metodiskt sätt hur snabbt omvärldsläget för Sveriges del kan växla, från kraftigt försämrat (såsom Mattias Lagerqvist benämner situationen idag) till katastrofalt. För försvarsdebattens skulle vore det kanske därför intressant att redogöra för Gotlands betydelse, i en artikel på denna blogg också. Om det inte redan har gjorts det vill säga.

http://euromaidanpress.com/2015/03/22/gotland-the-danzig-of-our-time/

Unknown sa...
25 mars 2015 kl. 11:05  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Unknown sa...
25 mars 2015 kl. 11:06  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Invasionsofficer sa...
25 mars 2015 kl. 12:21  

Intressant med skrivningen "det mest enkla borde fungera". Håller till fullo med, tyvärr är den bittra sanningen att det mest enkla tyvärr inte fungerar!
En enkel (med gamla mått mätt) övning idag blir så oerhört tillkrånglad och med en onödigt lång startsträcka. När vår "plutons- och kompaniarm'e" ska samöva krävs det oändliga förberedelser i form av diverse möten högt och lågt, beställningsunderlag i olika form och system mm. Materielbrister och avsaknad av styrningar gör att förbanden ser ut som bofinken. Den s k basplattan och enkelheten alla reglementen beskriver försvann nånstans på vägen...

Kapitalist sa...
25 mars 2015 kl. 12:36  

@Roger Klang Vad spelar det för roll när Försvaret köper lastbilar för 20 miljarder kr? Vad är det de tänkt transportera egentligen, diamanter? De kan lätt slösa bort 0.5 miljarder dollar på knappnålar och dasspapper. Jag tror att man måste lägga ned Försvaret och skapa ett nytt från scratch med en annan uppsättning personal. De befintliga har ju misslyckats.

Harald i Uppsala sa...
25 mars 2015 kl. 18:01  

Wiseman's Wisdoms: Gästinlägg: Öppet brev till Sveriges försvarspolitiker "Vi befinner oss nu i det sämsta säkerhetsläge på många år. Behovet av både enighet och förstärkningar är stort. Visa att ni kan ta ansvar för Sverige i detta allvarliga läge och gör inte partipolitik av detta."

Behovet av enighet mellan stater är stort. Hur skapas sådan med mer vapen? http:/haraldiuppsala.blogspot.com

Anonym sa...
25 mars 2015 kl. 21:18  

-" du har fel. Vår ek. förstärkning skapar en FM i balans. Detta har skett i samförstånd med ÖB och FM"
Citat från Martins kommentar.

Att alla, som inte tycker som politikern, har fel är ett sätt att skydda sig från verkligheten som används ofta, av både den nuvarande och förra regeringen.
Vem minns inte herr Tolgfors fel, fel, fel...

Att hitta på en floskel som gör att reportrar eller andra som hör den, fullständigt tappar konceptet och fokus är också flitigt använt. Frågeställaren börjar tänka på vilken fråga som besvaras och då levereras ofta en ny floskelslinga. Sett i skrift ser det inte så snyggt ut men då kan man alltid hävda att man blivit felciterad.

Det som jag ser som allvarligast är den sista raden.
Den är dessvärre ofta helt sann.
Idiotin visar sig vara uppbackad av ÖB och FML. De tar ingen som helst hänsyn till egna analyser och krav. Allt man sagt och skrivit innan är som bortblåst tillsammans med trovärdigheten.

Allt går genast enligt den där planen och allt är frid och fröjd.
Då är det lätt att vara politiker med historiskt stora satsningar, även om de ovetande på RR, FOI och andra vet att det egentligen är nerdragningar.

FM avvecklas just nu i den takt som medlen tillåter.
DUNDERSUCK!

F.d. Teaterdirektören.

Unknown sa...
25 mars 2015 kl. 21:28  

@kapitalist. Det är väl kapitalismen som totalt misslyckats. Inte ser du mig stå och babbla som en fåne om avveckling av marknadsekonomin för det?

Anonym sa...
25 mars 2015 kl. 22:05  

Ett utmärkt brev till våra politiker, i det här läget är det viktigt att orka jobba på konstruktivt och att inte bli defaitistisk.

Tråkigt nog är det svårt att nå fram till politikerna såväl försvars- som övriga politiker. Det är inte bara vi väljare som är "freds-skadade".

Jag tror man måste vara extremt konkret i beskrivningen av möjliga händelse-kedjor så att politikerna förstår i vilka situationer de kan hamna och mentalt förbereda sig på dessa.

Vi kan konkretisera genom att göra en historisk parallell. Nu står vi inför hot som gör att du som politiker har att med öppna ögon förbereda dig på att bli en Quisling, en Petain, en de Gaulle eller en Mannerheim/Churchill. Vad betyder då dessa exempel i förhållande till ex. en aggression mot Sverige?

Första exemplet Quisling är väl så övertydligt att ingen ens skulle kunna tänka sig det alternativet.

Alternativet två, Petain är däremot något som såväl politiker som försvarsledning bör tänka igenom. Petain, som räddade Frankrike i första världskriget, var så uppgiven vid det Tyska anfallet och Franska armens sammanbrott att det enda som återstod var att rädda sina soldater genom att ge upp. Politikernas vägran att öka försvarsanslagen under åren före kriget gjorde det omöjligt att rädda Frankrike. Petains felräkning var att det var han som fick bära hundhuvudet inte politikerna.

De Gaulle, reste till England och förklarade:
- besegrad är bara den som känner sig besegrad!
tack vare denna attityd som de Gaulle behöll även som president finns det ett vitalt Frankrike idag. Naturligtvis med hjälp av UK, USA och övriga allierade....

Mannerheim och Churchill visade att det trots stort motstånd och vissa tecken på freds-skada, går att få till konkreta förändringar och förstärkningar av försvarsförmågan på kort tid. Det gjorde även PerAlbin Hanson, inga jämförelser i övrigt, som genom försvarsbeslutet 1936 satte igång den upprustning som sedan tjänade oss väl ända fram till 1994.

Låt oss hoppas att våra ministrar i dagens svåra läge, där åtgärder 2015-16 är oändligt mycket viktigare än 2022, förmår att åtminstone leva upp till Per Albin om de nu tvekar att försöka fylla Mannerheims tunika.

Det viktiga är att de tänker igenom de möjliga scenarierna.
Per Tengblad

Unknown sa...
26 mars 2015 kl. 07:52  

Bra brev generellt, men jag är lite undrande hur en höjning av försvarsanslaget med 4 miljarder (10%) kronor kan öka försvarsanslagens andel av BNP med mer än 50%.
Skall dagens anslag på 1,15% av BNP öka med 50% till 1,75% av BNP så krävs ökade anslag med 20 miljarder kronor.
Sådana felsiffror sänker antagligen tyvärr brevets påverkan på politikerna.
För egen del känner jag mig dock mycket nöjd med att ha varit med och utformat SD:s försvarspolitik som kortsiktigt ger försvaret mer än vad som behövs för att uppfylla IO14 samt på 10 års sikt höjer försvarsanslaget till 2,5% av BNP.

Unknown sa...
26 mars 2015 kl. 08:17  

Mycket bra skrivet Mattias. Jag hoppas ditt inlägg får politikerna att fatta beslut i rätt riktning

Mattias Lagerqvist sa...
26 mars 2015 kl. 12:27  

@Kapitalist

Yttrandefrihet är fantastiskt. Men jag skulle vilja betona delen frihet, ingen ska känna sig tvingad att kommentera saker man inte är insatt i.

Mattias Lagerqvist sa...
26 mars 2015 kl. 13:33  

@Mikael Valtersson

Du har uppenbarligen inte förstått texten, läs igen. Förstår inte var du får en ökning med 50% ifrån?
Det jag säger är att även om vi höjer med de 4 mdr FM behöver så når vi inte ens halvvägs till det vi hade råd att lägga på försvaret på 80-talet.

Unknown sa...
26 mars 2015 kl. 20:34  

Mattias Lagerqvist: Jag vill inte bråka men du skrev " med en höjning med 4 miljarder/år så når vi nästan halvvägs till de 2,5 % som gällde på 80-talet".
Det var bara ett tips om att du antagligen skrivit fel på något sätt.

Karl74 sa...
26 mars 2015 kl. 22:39  

Utveckla gärna!
Jag tänker så här:
2,5/2=1,25
1,1+0,1=1,2
D.v.s knappt hälften av vad vi hade på 80-talet.

J.K Nilsson sa...
26 mars 2015 kl. 23:12  

Jag utgår från att "Kapitalist" inte är insatt i försvarsbudgeten och dess utgiftsposter...

J.K Nilsson

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade