Regeringens ambition stannar vid något minskad försvarsförmåga (uppdaterat 13/3 08.00)DN meddelar nu att Regeringen kommer att anslå 6 miljarder kr till Försvaret de kommande fem åren. För den oinvigde innebär detta en stor satsning, men för den insatte identifieras det snabbt som ett mycket stort tillkortakommande.

Summan 6 miljarder kr är nämligen mycket långt ifrån den summa som krävs för att realisera den "basplatta" som varit regeringens försvarspolitiska ambitioner. "Basplattan" är inte något som tillför någon ny förmåga, utan i själva verket att man försöker täta luckorna inom de områden i det militära försvaret som allmänheten redan förutsätter fungerar – och det i den organisation som beställdes av Riksdagen 2009, men som levereras först ca 2023 (om pengar finns). 

"Basplattan" handlar om basala saker som personlig utrustning (uniformer, hjälmar, skyddsvästar), ammunition, radioapparater, lastbilar med mera. Kort sagt fullständigt grundläggande områden där det idag råder brister antingen i antal eller på grund av att materielen håller på att bli för gammal och måste ersättas eller renoveras. I dagsläget finns också en reparationskö om ca 1000 fordon som står i väntan på pengar.

Försvarsmaktens svar till regeringen i januari (villkorat till 2019, ej 2020) var att det behövs 4 mdr kr/år för att genomföra åtgärderna enligt basplattan. Det vill säga inte att höja någon förmåga, utan att täta luckorna i den beställning som Riksdagen lade 2009. För 2020 som inte ingick i regeringens fråga får behovet förutsättas vara detsamma eftersom Försvarsberedningen inte tog upp bottenplattan.

Under den period som Regeringen nu talar om skulle i så fall underskottet för att uppnå 2009 års beställning bli inte mindre än 14 miljarder kr. 70 % av finansieringen saknas med andra ord.


Uppdaterad bildtext: 6,2 mdr netto. Av dessa ska räknas bort 300 mkr som är omfördelning, 1,2 mdr i höjda arbetsgivaravgifter och 500 mkr i höjda hyror till Fortverket


Sedan 2009 års försvarsbeslut har världen och framförallt Europa blivit åskådare till ett paradigmskifte i säkerhetsordningen i och med Rysslands annektering av Krim och krigföring i Ukraina. Fokus för den ryska upprustningen ligger just nu utöver Krim på Östersjön och Barentsområdet, det vill säga två områden som involverar Sverige.

Många hade säkert trott att det nya försvarsbeslutet skulle innebära en höjd svensk ambition och försvarsförmåga gentemot det tidigare beslutet som togs i en annan tid och med ett annat fokus, men så blir alltså inte fallet.

Två positiva saker går dock att utläsa i det som läckt om Regeringens förslag till försvarsbeslut. Det ena är att Gotland åter får en permanent militär närvaro, om så bara med ett kompani. Detta ökar både svensk beredskap på ön samtidigt som det höjer tröskeln för en fiende att angripa. Det andra är att korvetterna Gävle och Sundsvall får genomgå renovering och modifiering för att fortsatt kunna användas för bl.a. ubåtsjakt. Tyvärr nämns inget om att korvetterna Stockholm och Malmö får dela denna framtid, då dessa just nu är tänkta att bli av med sin ubåtsjaktförmåga.

Vad som bekymrar är också regeringens prioritering och ambitionsförändringar jämfört med Försvarsmaktens kalkyl i den mening att något annat kommer att få stryka på foten. Det eventuella uppsättandet i Stockholm av en åttonde manöverbataljon enligt DN, kommer att kosta ordentligt i verksamhetsbudgeten på både löner och för övning, för att inte nämna fordon till bataljonen. Eller är det så att en annan bataljon kommer att läggas ner för att ge plats? Frågan blir dock allmänt med tanke på underskottet vilka soldater som inte ska få fullständig personlig utrustning? Vilka blir utan fordon? Vilka förband blir utan ammunition?

Utöver den omtalade summan som enligt DN verkar vara helt vikt till det militära försvaret återstår frågan vad som avsätts till det civila försvaret, då samhällets uthållighet mot påfrestningar är en lika stor komponent i vår försvarsförmåga mot utländska militära påtryckningar som vårt militära försvar.

Ett lands försvarsambition brukar mätas i procent av BNP. Här låg Sverige på 2,5 % 1989, 2 % vid millennieskiftet och med dagens uppgifter och förväntat BNP-ökning kommer Sverige att ligga runt 1,1 % de kommande åren. Försvarsalliansen NATO:s rekommendation är ≥2 %.


Det är med anledning av ovanstående svårt att se regeringens "tillskott" som något annat än ytterligare ett svenskt haveri i försvars- och säkerhetspolitiken. Indikator på indikator har under de senaste åren visat att vägen är på vägen åt helt fel håll, särskilt i vårt närområde där Rysslands besked om CFE-avtalet i förrgår hör till de allvarligaste (som om det inte vore nog med anfallsövningar mot svenskt territorium, ubåtskränkningar och hot och invasioner av grannländer…). Likväl låter nu regeringen fallet i försvarsförmåga att fortsätta eftersom man inte en finansierar lucktä. Frågan blir vad som ska behövas för att Finansdepartementet ska vakna?


Läs även Officersförbundets ordförande Lars Freskers kommentarer till försvarsdebatten
Återblick till 2009 och min debatt med dåvarande försvarsministern

22 kommentarer:

paul sa...
12 mars 2015 kl. 15:58  

Samma reaktion som jag hade.
Detta "beslut" kommer att vara i samma kategori som försvarsbeslutet vilket grundlade de svarta hålen i försvarsmakten.

Nu är den stora frågan som du pekar på vad får stryka på foten.
Förutom omsättning av personlig utrustning så torde ett antal viktiga materielprojekt försvinna.
Jag gissar att luftvärnet åter får stryka på foten samt att marinen utom ubåtsjakt torde blir åtsatt.
Armén i övrigt blir nog av med hälften av de anorektiska övningstimmarna.
Flygvapnet tja, halvering? av flygtiden kanske? Man ska ju dessutom betala för gripen-e i budget misstänker jag (samt de nya ubåtarna)
Helt enkelt en chimär, primärt används detta nu för att få borgerligheten att inte kunna rösta nej till en skattehöjning (som ju garanterat kommer handla om hundratals miljarder snarare än någon miljard per år)

Synd nog kommer inte ÖB att ta det ansvar han borde och gå ut säga "Denna budget är omöjlig att arbeta med, ligger den fast så kan jag inte uppfylla redan beställd än mindre ökning av någon kapacitet därmed avgår jag med omedelbar verkan"

Adams sa...
12 mars 2015 kl. 17:35  

Samtidigt är frågan, hur mycket hade de kunnat lägga. Jag har hitintills sett spaltmeter med kommentarer i riksmedias kommentatorsfält om att det kostar för mycket, att det inte tjänar något till, att de ska prioritera att sänka skattetrycket etc. etc.

Frågan är om någon politisk konstellation skulle kunna satsa nog mycket och överleva utan omval i dagens Sverige med dagens röstberättigade Svenska medborgare? Sedan kan jag heller inte komma ihåg när politiken i Sverige var så här polariserad sist. Det enda ett block kan vara säkra på är att det andra blocket kommer göra allt för att skjuta förslag (hur bra de än må vara) i sank.

Jag är i princip den ende i hela min umgängeskrets som är för försvarssatsningar. Känner många flyktigt som vill lägga ner hela försvaret och överföra medlen till polisen istället.

Jaja, tur man är halvt som halvt Engelsman. Även om vi även där skär ner en del så kan vi definitivt freda oss i alla fall.

Max Hanemann sa...
12 mars 2015 kl. 17:41  

Att politiker inte väjer för några medel för att hålla sig kvar vid makten borde vi ha lärt oss för länge sedan.

Att - som Paul G är inne på - våra högsta militärer finner sig i vilka självbedrägliga misstämningar mellan uppgifter och resurser som helst är deprimerande. Det är ändå de som, om så krävs, skall sända våra söner och döttrar i döden; för fåtaliga, inkomplett utrustade, otillräckligt övade och tvivelaktigt ledda!

När avgick en hög svensk officer senast ur tjänst i protest mot bristande resurser kontra ställda uppgifter? Anser de sig så enastående i sina befattningar att varje utbyte innebär en oersättlig förlust för riket?

Invasionsofficer sa...
12 mars 2015 kl. 18:00  

På vilket sätt ökar denna "satsning" förmågan att understödja våra förband med logistikresurser?
Idag är det ytterst begränsade resurser i våra logistikbataljoner och Teknisk bataljon, dessa är dessutom FM gemensamma resurser. Skulle vara intressant att se ekonomi för försörjning och bortarbetande av dagens repköer med mera. Utan en satsning på en fungerande underhålls- och teknisk tjänst kedja som är värd namnet blir det "nya" försvaret bara en papperstiger.

Lasse sa...
12 mars 2015 kl. 18:14  

jaja, är ju skönt veta att Regeringen i allafall har råd att ge Ukraina 850 millioner..

Anonym sa...
12 mars 2015 kl. 18:48  

Om inte ÖB avgår i protest nu, är det snart för sent för honom att kunna göra det enda som skulle återskapa lite officersrespekt...
Sverker - stå upp - avgå!!!

Anonym sa...
12 mars 2015 kl. 19:00  

Självklart går det att kritisera denna försvarspolitiken med för lite och försent. Dock anser jag att Hultqvist har lyckats över förväntan med tanke på att mp ingår i regeringen. Det finns inget absolut INGET som tyder på att den förra regeringen hade avsatt mer pengar, trots det nu höga ton läget. Snarare hade vi pratat enstaka miljoner efter som försvaret, enligt den borgliga regeringen, var i ett fantastiskt skick och hotnivån var låg. De vägrade se omvärlden som den är och utvecklas efter som det hade kostat pengar... Att nu sitta på läktaren och orera blir patetiskt då man vet att det nu som då är tomma ord!

Wiseman sa...
12 mars 2015 kl. 19:06  

Nidas,

Ska det spela någon roll vem som sitter i regeringen? Är inte försvarsbehoven och omvärldsläget desamma oavsett regering? Problemet är knappast i Försvarsdepartementet utan snarare att Finansdepartementet helt misstror Försvarsmakten.

Bonicivis sa...
12 mars 2015 kl. 19:26  

Höja skatterna för 6 miljarder till försvaret? Inte höja skatterna för 18 miljarder till Migrationsverket? Hur tänker Finansministern nu?
(Och jag vill inte ha något "rasistkort" kastat i ansiktet. Politik är prioriteringar. Gott så).

Anonym sa...
12 mars 2015 kl. 20:59  

Håller med Niklas kommentar, oavsett om det är för lite har Hultkvist lyckats mycket bättre med finansen än vad någon M-minister gjorde med Borg. Dessutom, när nu tex FP:s Allan Widman pratar om "För lite och för sent" hade det varit klädsamt om han lagt till "och jag är medveten om mitt ansvar för situationen vi är i". Om Alliansens företrädare kunde undvika att ta billiga poäng kanske det tom skulle vara lättare att få igenom mer pengar. Slutligen så är det möjligen efter att Saudi-avtalet sagts upp mera acceptabelt för Mp att säga ja till en höjning av försvarsanslagen utan att tappa ansiktet inför sina väljare.

Unknown sa...
12 mars 2015 kl. 21:14  

Måste vara två själar och en tanke, jag tänkte samma som Peter ovan: Migrationsverket begärde 48 miljarder extra för de närmaste fyra (eller fem ?) åren, och fick det beviljat med detsamma. Magdalena Andersson sade att "det är sådana belopp vi fixar på finansen varke vecka." Därför begriper jag inte heller varför andra regler syns gälla när försvaret behövde 16 miljarder bara för att nå upp till "enveckasförsvaret". Nu väntar jag på att få höra vilken ärkerasist jag är.

gbd_crvx sa...
12 mars 2015 kl. 21:40  

Peter Andersson:
Migrationsverkets uppgift är ju just att hantera migrationen och även om de skulle ge avslag på alla asylansökningar skulle de behöva mycket pengar för att hantera den verksamheten. Man kan säga att migrationsverket har skarpt läge pga händelser utanför deras kontroll.

Om man nu har så lite pengar borde man inte se sig om vad man kan få till billigt pris? T.ex. ubåtsjaktförmågan så har jag ju hört rykten om att Norrmännen som haft råd att bygga 5st Fritjoff Nansen-fregatter men bara har manskap till 1-2st kanske kunde vara att intresserade av att sälja/hyra ut några av dem till oss.

Anonym sa...
12 mars 2015 kl. 22:33  

Som komplement till att skriva kommentarer här kan man tex kontakta en riksdagsledamot i något parti som har möjlighet att påverka försvarsanslagen och som kan behöva få nya insikter. Viktigast just nu är förmodligen regeringspartierna s och mp men även ngt av allianspartierna. Dialog har troligen större möjlighet att påverka än kasta skit på politiker. Har jag själv gjort det? Svar ja, vet också att mitt brev kommit fram och blivit läst.
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Bokstavsordning/

Wiseman sa...
12 mars 2015 kl. 22:40  

Pagodrama,

Mycket bra förslag!

Det är så en representativ demokrati fungerar, vilket alltför få utnyttjar.

Anonym sa...
12 mars 2015 kl. 22:43  

"Ett lands försvarsambition brukar mätas i procent av BNP."

Ett bättre mått på vad försvaret kostar från tid till annan, är att ange kostnaden i pengar korrigerat för inflationen, anser jag.

Djävlar vad mycket mer försvarsförmåga Sverige fick på 80-talet!

BNP är ett diffust definierat mått. Nyligen bestämdes det i EU att FOU och militära vapensystem inte är en kostnad utan en investering som blir plus i BNP-definitionen. Tillväxthämskon EU vill på konstgjord väg få upp BNP-siffrorna.

Anonym sa...
12 mars 2015 kl. 23:15  

"Ledningssystemmateriel är ett bristområde, fordonsmateriel, lastkapacitet. Generellt sett är det så att försvarsmakten kan(i stort och med luckor) materielförsörja hälften av alla de olika bataljoner i nu läget, resten är det ännu sämre med."

Chefen FMlog i senaste Officerstidningen.

Ovanligt rakt och verklighetsbaserat. Skönt att man inte är ensam om vissa insikter.
Insikter som jag tycker även vissa försvarspolitiker och militärer också borde ha!

Den "basplatta" som ÖB m.fl. talat om kommer nu inte att kunna uppfyllas.

FML har tydligt påpekat i sina underlag till regeringen att någon satsning på ubåtsjakt inte kommer att genomföras innan grundbehoven är tillgodosedda.
ÖB och FML har dessutom vid ett flertal tillfällen och i flera underlag påpekat att Gotland försvaras i nuläget bäst från fastlandet.

Här kör alltså regeringen över försvarsmaktsledningen och tar över planering och ansvar?

FM kommer enligt ovan, att fram till minst 2023, inte att kunna få fram "basmateriel" mer än till knappt hälften av bataljonerna. Inom vissa av dessa bataljoner kommer dessutom det att finnas materielbrister av varierande storlek.

Plötsligt känns brigadövningar, inkallande av värnpliktssoldater personalförsörjning, fordon i repkö o.s.v. inte som så akuta problem.

Nu måste någon snart berätta hur den där planen ser ut som FM hela tiden följer:-)

För det är väl fortfarande så att allt går enligt plan och är frid och fröjd.
FM har aldrig varit så bra som nu och vi har världens modernaste flotta!!
SUCK!

Vart tog finansieringen av alla förslagen som försvarsberedningen i samförstånd kom överens om?
Nu ser det ju inte att bli så bra för Skaraborg;-))

Avslutningsvis kan jag konstatera att jag hittar inte en enda åtgärd, tagen med hänsyn till vår nya omvärld, alla talar om.
Är inte detta som vanligt? Man frågar finansdepartementet om aktuell hotbild?

Nu kan ÖB avgå i vetskapen om att han är förbrukad i nästa inriktningsbeslut.

F.d. Teaterdirektören.

P.S. Hm... det tar nog ett litet tag till innan vi får se de där svenska brigaderna rusa fram över västgötaslätten. Hur många av er är kvar i firman 2040?

Anonym sa...
12 mars 2015 kl. 23:17  

Kort sammanfattning av dagens besked.
Avvecklingen av försvarsmakten går i den takt som medel tillförs.

Dundersuck!

F.d. Teaterdirektören.

reaction sa...
14 mars 2015 kl. 07:36  

Situationen kan inte bli mer vrickad. Jag hade aldrig kunnat tänka mig att rösta på SD av förhoppningsvis självklar anledning. Men jag kan trots det inse att något är uppenbart åt helvete när Migrationsverket och flyktingverksamhet tillåts kosta såna enorma summor. Detta samtidigt som Försvarsmakten, och därmed bla vår chans till överlevnad, är nedprioriterad till nollnivå.

Man verkar tro att Sverige är osänkbart, i stil med Titanic, varför livbåtar och flytvästar egentligen är helt onödigt. Så länge man har pappersvändare så behöver man inget annat helt enkelt.

Martin sa...
14 mars 2015 kl. 11:10  

@gbd_crvx

Migrationsverket behöver tillskottet pga att politiken för en katastrofal signalpolitik som leder till ett ohållbart asyltryck. Nederlagsdoktrinen synes rotad även inom detta område, ivrigt framförd av diverse godhetsapostlar. Tydligen skall folket itutas att migrationen inte går att påverka och vi har minsann skrivit under diverse avtal som gör det omöjligt att förändra människors benägenhet att söka sig till just Sverige.

Detta är förstås rent nys och det finns mängder av åtgärder som kan vidtagas för att minska inflödet av nya asylsökande och deras anhöriga vilket tämligen omgående skulle frigöra mångmiljardbelopp åt exempelvis försvaret.

Högre krav på ID-handlingar, tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta och försörjningskrav för anhöriginvandrare är tre enkla åtgärder som snabbt går att införa och som skulle få stor effekt här och nu.

Det skulle iofs minska vinstuttaget något för Bert Karlsson och han bor väl i Skara så i viss mån kanske det är dåligt för Skaraborg, något som en viss politiker bara har att leva med.

FV-sergeanten sa...
14 mars 2015 kl. 11:49  

@Wiseman, klart det inte spelar någon roll vilket parti som leder Regeringen så sett, men när man nu hör Wallmark, Widman m.fl. ur Alliansen söka helt ovärdiga poänger är det väl ändå befogat att formulera sin frustration.

Avseende Försvarsdepartementets roll i detta; jag kan tycka att både de och FM tydligt borde redovisa vilka nedskärningar de anser vara rimligast att genomföra i samband med att sådana här skambud presenteras. Politikerna har en skrämmande förmåga att berätta vad FM SKA göra samtidigt som de konsekvent vägrar ansvara för vad som INTE KAN göras för de pengar de avsätter och inte avsätter.

Unknown sa...
14 mars 2015 kl. 21:23  

Skrev en lång kommentar som på något vänster ej publicerades.

I korta ordalag gick den ut på att Försvaret behöver pengar i mängder (mycket mer än vad "basplattan" tarvar), och det NU!

Men det finns mer att göra än att bara pumpa in pengar. Kolla ex på Finland som lyckas få ut väldigt mycket för i sammanhanget rätt lite pengar.

Kolla ex på GMU där man får 4500:- i månaden, eller Hemvärnet som beviljar 7000;- om året (båda skattefritt!). Det finns områden inom svenska Förvaret som är kostnadsineffektivt som man borde göra om. Finland har en reserv på 300.000 man, alla fullt utrustade och minst 6 månaders utbildning. Kolla österut och lär av vår granne!

Anonym sa...
16 mars 2015 kl. 11:32  

Pagodroma
Min erfarenhet av att kontakta riksdagsledamöterna är tyvärr mycket negativ. För ett antal år sedan kontaktade jag flera av dem som satt i försvarsutskottet men de flesta svarade inte öht. Inte ens ett automatsvar av typen tack för dina synpunkter.

Bland de få som svarade fick man 100% snömos, var som att prata med en vägg. Vilket egentligen inte är så konstigt, som stridshingsten sa "Ni ska fan inte tro att ni är någon remissinstans". Riksdagsledamöterna gör ingenting, kan ingenting, beslutar ingenting. Det är en liten klick på 5-10 personer runt partiledarna som beslutar allt.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade