"Vad hände med försvaret?""Vad hände med försvaret?" är förmodligen en fråga som många svenskar ställt sig de senaste åren, och tyvärr inte bara allmänheten utan även politiker som varit med om att fatta besluten. Jag har själv gjort det och försökt reda ut det och förstå varför. Både här på bloggen, i en rapport för Frivärld, liksom i en uppsats på FHS.

Frågan är inte lätt besvarad. Det är en lång och invecklad process, som inte varit helt medveten utan det har rört sig om successiva beslut där det helt enkelt blivit vad det blivit. Den bästa redogörelsen har faktiskt SVT-journalisten Pär Fjällström presterat i Dokument Inifrån-dokumentären Vad hände med Försvaret? Dokumentären sändes första gången i våras, men gick under torsdagskvällen i repris. En chans att se den på tv finns på lördag eftermiddag kl 15.20. Programmet finns också tillgängligt på SVT Play i sex månader framöver.

Ska man tillgodogöra sig något om svensk försvarspolitik så är det just detta program.

Idag är omvärlden så oerhört långt ifrån vad de någonsin kunde föreställas bli när regeringen med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2004 slog in de största spikarna i kistan som innehöll svenskt försvar.

Vet man inte var man kommer ifrån, har man heller ingen möjlighet att förstå var man befinner sig idag eller förstå sammanhanget och därför heller ingen möjlighet att ta sig vidare i framtiden.

Just nu sitter den svenska regeringen i en rävsax som till stor del är förorsakad av just de försvarsbeslut som är beskrivna i SVT-programmet, men som man till del också själv bäddat för. Två av Sveriges viktigaste strategiska partners, Frankrike och USA, har båda frågat Sverige om militärt stöd i kampen mot IS i Syrien. Svaret har låtit vänta på och avvägningarna som måste göras är många. Har man t.ex. bara fyra st stridsflygdivisioner och ett turbulent närområde, blir det krävande att avsätta en över tiden till en insats i Syrien. Än mer så om den man har är anmäld till NATO:s styrkeregister och det är genom EU man nu blir tillfråga att göra en insats. Någon blir utan. Att man sedan genat i finansieringen av försvarsbeslutet genom att flytta pengar från anslaget för internationella insatser till det övriga försvarsanslaget, innebär att det budgetmässigt inte finns något utrymme för en insats utan att nya pengar tillförs. Sedan ockupationen av Krim har incitamenten för att börja använda beredskapskrediten på 40 mdr kr varit mer än tydliga. Ändå har inget beslut fattats, än mindre någon planering påbörjats för hur denna ska kunna användas. Likväl är sannolikt det enklaste sättet i dagsläget att finansiera en ny internationell insats just genom beredskapskrediten. Allt annat innebär nedragning på det försök till återtagning av nationell försvarsförmåga som just nu pågår.

Till syvende och sist är det så att den försvarsförmåga man avvecklar är den som medger handlingsfrihet och valmöjlighet i tider av oro och krig. Det är där vi befinner oss idag. Frågan som många återigen ställer sig är "vad hände med försvaret?"


SVT Play

23 kommentarer:

paul sa...
11 december 2015 06:19  

Problemet med att använda beredskapskrediten är ju att då finns den inte när "skiten träffar fläkten" vilket är vad den egentligen skall användas till. Inte för att få upp försvarets budget vilket måste vara en del av budgetarbetet i riksdagen.

Rävsaxen som de sitter i är orsakad av två saker.
1. motviljan att höja anslagen.
2. Total inkompetens att göra ett yrkesförsvar som fungerar genom lagändringar och undantag inom vissa områden för försvaret.

Möjligen en tredje del som mer och mer syns. Nostalgi för hur det var förr. Världen ändras, information och rörelser går snabbare och snabbare. Att förlita sig på ett system från förkrigstiden är naivt.

Jan-Olov sa...
11 december 2015 08:09  

Beslutsfattarna verkar sakna respekt för de tidskonstanter som finns. Att riva ner går fort men att bygga upp tar av många skäl mycket lång tid. Det är priset vi betalar för ett förutsägbart och stabilt styre, väl fungerande inom regleringsområdet. Håller vi på att lämna detta?

Unknown sa...
11 december 2015 10:48  

Paul Göransson: Om "skiten träffar fläkten" och en konflikt där Sverige är inblandad blir ett faktum så är nog knappast problemet att trolla fram pengar, Sverige har aldrig haft så bra finanser som nu i modern tid och skulle med lätthet kunna plocka fram både 10, 40 och 100 miljarder med kort varsel om det krisar. Det stora problemet är ju att oavsett hur mycket pengar man än lägger på bordet när kofliken redan är ett faktum så går det inte att bygga ett försvar som en reaktion på en förestående konflikt. Sen håller jag med om att det naturligtvis är så att anslagen till försvaret borde ökas framför att denna reserv används, problemet jag nämnt ovan är ju orsakat av just att försvarsbudgeten varit alldeles för minimal alldeles för länge.

Jan-Olov: Absolut är det så. Man får ju heller inte glömma att det system vi har för styrningen av landet främst premierar de politiska partier som fattar beslut som kortsiktigt gagnar grupper av individer, inte som långsiktigt verkar för goda sammhälsstrukturer. Folkets bild har fram tills helt nyligen varit att det i stort sett inte finns något som helst militärt hot mot Sverige och då är det optimala agerandet ur ett politiskt perspektiv att skrota försvaret och använda pengarna för att kunna ge mer till andra grupper i samhället, som därigenom blir mer benägna att rösta "rätt". Även om folk säger att de vill ha ett styre som långsiktigt är bra för landet så går den egna plånboken alltid före och långsiktiga beslut blir inte i praktiken efterfrågade om de inte samtidigt medför kortsiktiga vinster för grupperingar i samhället.

I ett system som vårt är det således i praktiken endast möjligt att bygga försvar när folket upplever ett överhängande militärt hot mot landet. Det är ju därför det är så viktigt för de som vill få tillstånd förändringar i samhället att måla upp en bild av att "om inget görs" så kommer enorma konsekvenser följa inom kort. Se bara till hur svårt det är att få tillstånd en lösning för koldioxidutsläppen; trots att det finns väldigt goda själ att tro att uppvärmningen sker, att vi åtminstone delvis orsakar den och kan motverka den genom aktiva åtgärder och att konsekvenserna kommer bli massiva om inget görs så är inte dessa massiva konsekvenser tillräckligt nära förestående varken i tid eller geografi för de människor som faktiskt har möjlighet att påverka och således händer saker alldeles för långsamt och de enda åtgärder som faktiskt införs är de som också medför omedelbara vinster för individer och organisationer.

Die Dumme Schwede!!!! sa...
12 december 2015 16:55  

Var på ett möte i min stad avseende omläggning av det svenska försvaret från ett territorialförsvar till en enhet för endast internationella insatser. Dessutom så skulle den allmänna värnplikten läggas i malpåse och ett yrkesförsvar skulle införas.
Någon Brigadgeneral med namn Moore reste land och rike runt och predikade det nya svenska försvarets förträfflighet. Stilla frågade jag om detta var förankrat inom den svenska krigsmakten och svaret blev, att det var inte någon diskussionsfråga utan det var redan klappat och klart från försvarsdepartementet, så det så!
Så gick det som det gick med nerdragningar, utförsäljningar och masskrotning av vapen och övrig material. Dårskapen kände tydligen inga begränsninar utan den "eviga freden" hade gjort sitt intåg på arenan likt den "stora regemnetsdöden 1925" där det första världskriget hade åstadkommit "den eviga freden" och Vi vet hur det gick med den freden.
Nu befinner sig Sverige, ännu en gång, på "ruta 1" och "virrpannorna" vet inte hur man skall bete sig. Ryssarna flyger bokstavligt talat i "åttor" över Sverige och amerikanska signalspaningsplan använder Gotland och svenskt territorium för att "skaka av sig" rysk incidentberedskap. Från min tid som stridsflygare så behövde Vi 14 divisioner för att klara av incidentberedskap bestående från fem minuter till en minut innan luftburen, 365 dagar om året under den ljusa delen av dygnet.
Skillnaden mot nutid är, att i dåtid hade Vi 12 attckdivisioner, 10 spaningsdivisioner (fem spaningsdivisioner i fredstid) och 26 jaktdivisioner.

Unknown sa...
12 december 2015 17:31  

WISEMAN "Sedan ockupationen av Krim har incitamenten för att börja använda beredskapskrediten på 40 mdr kr varit mer än tydliga."

----

Om rysslands 'ockupationer' genomförs utan dödsoffer, genom val i ryskspråkiga områden som Krim, ser jag ingen tydlig anledning för sverige att få paranoia.

Och ISIS är något USA medvetet låtit växa fram för att använda som proxy mot Assad därav alliansens oentusiastiska bombningar:

Now the truth emerges: how the US fuelled the rise of Isis in Syria and Iraq
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jun/03/us-isis-syria-iraq

Sverige och svenskar verka leva i något sorts likriktad mediabubbla där washingtons version och inställning totalt får råda. Är vi inte kapabla att ha en självständig ståndpunkt längre?

Alias sa...
12 december 2015 21:56  

Det som hände var att rikspolitikerna övergick från att vara långsiktiga och prioriter statens huvuduppgifter, till att anamma företagens kvartalsekonomim och att koncetrera sig på åtgärder som de trodde skulle säkra återval.

GalärslavHKV

Alias sa...
12 december 2015 21:57  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Bygdemajoren sa...
13 december 2015 00:21  

Moore, Kihl, Stedt och Föhlstad. Utkräva ansvar?

Anonym sa...
13 december 2015 14:18  

"Två av Sveriges viktigaste strategiska partners, Frankrike och USA, har båda frågat Sverige om militärt stöd i kampen mot IS i Syrien."

Vi ska självfallet tacka nej till en sådan förfrågan:

1. Försvarsmakten ska försvara Sverige. Det gör man inte genom att föra krig i Syrien. Långbortistandoktrinen är kontraproduktiv! Försvaret av Sverige blir ännu mer lidande om vi ska föra krig i Syrien.
2. Om Sverige ska utföra militära aktiviteter i Syrien, så ska det vara på förfrågan från Syriens regering.
3. Det finns inget FN-mandat för Sverige att föra krig i Syrien.
4. Det militärt alliansfria konungariket Sverige ska inte vara USA:s lydigt underställda vapenbroder i USA:s "geopolitiska strävanden".
5. Om Sverige förknippas för mycket med USA:s "geopolitiska strävanden" kommer sannolikheten öka för terrorattacker mot den svenska civilbefolkningen. USA betraktas i vissa kretsar som ondskans imperium.

Anonym sa...
13 december 2015 14:31  

"Två av Sveriges viktigaste strategiska partners, Frankrike och USA, har båda frågat Sverige om militärt stöd i kampen mot IS i Syrien."

Vi ska självfallet tacka nej till en sådan förfrågan:

1. Försvarsmakten ska försvara Sverige. Det gör man inte genom att föra krig i Syrien. Långbortistandoktrinen är kontraproduktiv! Försvaret av Sverige blir ännu mer lidande om vi ska föra krig i Syrien.
2. Om Sverige ska utföra militära aktiviteter i Syrien, så ska det vara på förfrågan från Syriens regering.
3. Det finns inget FN-mandat för Sverige att föra krig i Syrien.
4. Det militärt alliansfria konungariket Sverige ska inte vara USA:s lydigt underställda vapenbroder i USA:s "geopolitiska strävanden".
5. Om Sverige förknippas för mycket med USA:s "geopolitiska strävanden" kommer sannolikheten öka för terrorattacker mot den svenska civilbefolkningen. USA betraktas i vissa kretsar som ondskans imperium.

Anonym sa...
13 december 2015 19:38  

"Vet man inte var man kommer ifrån,...".

Hm.. herr Wiseman, du har väl inte glömt att vi genom vår dåvarande ÖBs vishet inte skulle åt det hållet? Därför inte heller bry oss!
Det var då tågen susade iväg och alla som stod kvar eller inte fick plats fick gå!

Tyvärr är detta också syltryggarnas tidevarv. Ingen har vågat ställa sig upp och förklara vad resultatet skulle bli i verkligheten av våra politikers spariver.
Ytterst få har varit villiga att ta debatten.(orsaken skall inte vara låga taket utan kanske det högt belägna golvet)Underliga uttalande om vatten i vattenglas. För tankarna till vattenfestivalen i Stockholm och flygplan som inte flyger för högt och för fort:-(( Vem minns inte t-shirtstrycket med texten "JAS 39 GRIPEN , snart i var mans trädgård"?

Vem minns inte beskrivningarna av de värnpliktiga som yrade omkring i spenaten, iklädda vadmalskläder och alla hade inte ens komplett utrustning. Nästan helt outbildade o.s.v.

Det är desamma stackare som nu alla inblandade försöker överrösta varandra om hur fruktansvärt motiverade, välutbildade och i fantastiskt fysiskt trim m.m.m.m. de är. Nu har de varit inne i yrkesförsvaret och visat upp sig och chocken verkar ha blivit total. Inget av det som tidigare sagts om dessa urusla soldater verkar stämma;-) Frågan jag hör är istället, varför avvecklade vi dem?

Vart är FM på väg? Ja, vår nuvarande ÖB fortsätter att förklara för alla som lyssnar att försvaret aldrig varit bättre än nu, pengarna räcker gott till att genomföra försvarsbeslutet, vi skall inte bry oss så mycket om alla brister o.s.v. i känt maner.
Sanningen är väl snarare att vi måste hitta spåret, tillverka något att åka med, ta oss upp på spåret med detta och ilasta det vi har byggt innan vi ställer frågan om vart vi är på väg! Sedan återstår bara att vänta på loket;-)

2014 var försvarets egna beräkningar att det saknas ca 70 miljarder till det numera berömda materielberget. 2020 beräknas summan, som vi inte skall bry oss om, ha ökat till över 100 miljarder kronor.
De pengar som så överdådigt tilldelats försvaret räcker inte ens till det lilla som är nödvändigt för att alla försvarsgrenar skall överleva någorlunda anständigt.
Jag kan konstatera att syltryggseran fortsätter.

Jag kan också konstatera att någon framförhållning och planering inför den solidaritet som våra politiker bestämt vi skall ha, inte finns. Vi skulle ju redan varit på väg, för länge sedan, tillsammans med andra ni vet, djungeltugget, snömoset eller rena öknen. Allt beroende vilken uniform som eventuellt delas i förrådet;-(

Vår solidaritet hinner inte ens behandlas, i en utredning, innan de moderna "krigen" är slut!

Programmet ger också både förre ÖB och nuvarande C LEDS rätt. Enveckasförsvaret har inte funnits och kommer med nuvarande finansiering aldrig att uppstå. Det försvaret skulle uppstå först när IO14 blev klar och det kommer inte att ske.
Jag kan se att vi som land har en bra bit kvar innan vi har något som vi kan kalla försvar överhuvudtaget. Vi kan försvara enskilda platser. Vilka är dessa och vilka är de andra som inte ska förvaras?
Ska vi kanske ha olika tariffer i skatteskalan beroende på om vi försvaras eller inte i händelse av ofred?
Frågan går vidare till politiker och FML!
forts följer...

Anonym sa...
13 december 2015 19:40  

Forts...

I dagarna har regeringen beslutat i vi skall återuppta totalförsvarsplaneringen.
Jag är helt övertygad om att de inte har en susning om vad deras beslut kommer att kosta. Det är gigantiska summor som inte finns eller någonsin kommer att finnas. Resultatet blir givetvis därefter.
Alla som läst en gammal pärm innehållande krigsförbandsplanering förstår vad jag menar. Mobpärmar med sina mobkort. Där kunde man läsa vilken pappershandel i närheten av mobförrådet som lagrade den lilla blå anteckningsboken till förbandet och när detta senast var kontrollerat;-))
Marinens F.R.I.S.K.-pärmar var rena episka hyllningar till planering av verksamhet. Allt, ned i minsta detalj stod i dessa pärmar.

Dundersuck!
Numera är ju allt frid och fröjd, även i himmelens höjd och allt går enligt någon plan.
Läste häromdagen att förpatrullen, i sina vadmalskläder, som framryckte framför förplutonen, i förkompaniet i brigaden, hade bataljonsartilleri med sig på cykeln! Någon cyklade alltså med basplattan på pakethållaren;-))
Chefen för förplutonen disponerade dessutom mer artilleri än vad som någonsin kommer att finns i hela försvaret i framtiden.

F.d. Teaterdirektören.

P.S. Förråds Resurs Informations System för Krigsförband. FRISK.
P.S.2 Den brist på förståelse för hur militära och politiska system fungerar som de herrarna som planerade vårt försvars avveckling uppvisade trodde nog inte många fanns inom FML eller försvarsdepartementet.
Dessvärre verkar bristen inte blivit mindre idag. Alla, utom en, kunde se verkligheten vid besöket på Muskö angående skicket på radarstationerna (ArtE 740)Gissa var hon arbetar och till vem hon ger kloka råd?

Alias sa...
13 december 2015 22:44  

Käre FD Teaterdirektören

Du svär i kyrkan. Klart att politkerna och FML vet att ett anständigt försvar med redundans, kostar sisådär två till tre gånger mer än vad vi idag avsätter.

Att ett återskapat civilförsvar värt namnet kräver väldigt många miljarder under uppstarten, dvs om vi ska ha någon redundans i el, vatten, drivmedel, sjukvård och matförsörjningen.

Att en redudans i personalförsörjningen både till det militära försvaret och civilförsvaret kräver någo form av värnplikt.

GalärslavenHKV.

Ps För att travestera dig,texten kan innehålla spår av ironi, och för övrigt annser jag att fotlapparna ska återinföras.Ds

Alias sa...
13 december 2015 22:55  

Fd Teaterdirektören.

Har också i dagaran fått kvitto (igen) på att vpl systemet inte var så dumt i alla fall.

De vplförband som har varit inkallade under 14/15 har enligt redovisningar från respektive ansvarig i HKV faktiskt överträffat alla förväntningar. På något, några dygn löste de sina uppgifter MVG, trots att en del närmade sig 10 årsgränsen sedan förra tjänstgöringen.

Och vad är GSS/T egentligen, annat än vplsystemt utan obligatorium, där rekryteringen har fungerat sådär, om man ska vara snäll......
Uuopps, nu var jag inte MK.

GalärslavenHKV

Die Dumme Schwede!!!! sa...
13 december 2015 23:52  

"Vem minns inte beskrivningarna av de värnpliktiga som yrade omkring i spenaten, iklädda vadmalskläder och alla hade inte ens komplett utrustning. Nästan helt outbildade o.s.v."
Givetvis har Du rätt, Herr Teaterdirektör och eftertankens kranka blekhet slår hårt mot ovan nämnda argument!
Brukar under soliga vår- och försommardagar ta en fika på ortens soldathem beläget nära regementet. Under värnpliktstiden så kom pluton eller grupp springande eller marscherande i samlad tropp från övningsfältet klockan 16.00 med befälet i täten. Uppställning utanför respektive bataljon avlämning, "höger och vänster om marsch", med språng upp till logementet, ombyte till grötställ, vapen- och persedelvård och därefter middag i matsalen.
Vid nutida fika på soldathemmet så kommer dagens moderna yrkessoldater en och en eller i grupper om tre eller fyra, under varierande tider, från övningsfältet i sakta mak med tom blick. Någon släpar sitt personliga vapen i marken. Två soldater stöttar en tredje, kvinnlig yrkessoldat medan en fjärde bär den kvinnliga yrkessoldatens vapen och utrustning. Ett annat gäng yrkessoldater tillbringar eftermiddagen med att fika och spela minigolf vid soldathemmet.
Är detta vad man menar med det moderna svenska yrkesförsvaret, så är det dags att göra "höger och vänster om marsch" för gott!

Anonym sa...
14 december 2015 12:41  

Herr Galärslav.

För att belysa den där "planen" och dess verkningar kan jag läsa i årsredovisningens (2014)bilaga 2 på sidan 24. Det handlar om rekrytering av GSS/T och varför den inte går så bra.

"Vidare finns det andra skäl till varför en ökning av rekryteringen kompliceras ytterligare. Ett av skälen som väger tyngst är att det är bristande tillgänglighet på materiel."

Lite kuslig läsning när man ständigt hör att allt går enligt plan och att vi skall bortse från bristerna;-((
Ingår detta alltså i den där "planen"? Planlagd materielbrist som påverkar rekryteringen. Hmm...finns det inte ett namn på sådant beteende?

Sedan kan jag undra vem eller vad som fått förväntningarna att vara så låga på våra f.d. värnpliktiga. Brist på militär erfarenhet hos befälskåren?

Läs gärna planering och genomförda riktiga KFÖ som genomfördes vår och höst varje år. Ett mycket nedbantat exempel.

Mobdygn 0-1. Inryckning och utrustning, tillprovande av skyddsmask, inskjutning av vapnen, mottagande av ammunition, vård och uppstart av de fordon som mobförberedarna inte hunnit med, uppstart av kok, sambandstjänst o.s.v.

Mobdygn 1. Marsch och transport. Skjutning med tyngre vapen grg, grk, pvpjäs m.m.

Mobdygn 2. Marsch och anfall ur marschgruppering (mot luftlandsättning)i bataljons ram, inkl understöd, tung eld, attackflyg m.m.

Mobdygn 3. Momentövningar inom brigads ram. Broslagning, underrättelseinhämtning, tillförda enheter (extra underhålls- art- pansar- lv- m.m. förband) mineringar, sprängtjänst, sjvtjänst, underhållstjänst(drivmedel, vatten, livsmedel am m.m.) stabsarbete i fördelningsram o.s.v. Förberedelser inför lösövningarna, övningsvapen, lös- och markeringsmateriel tillförs/monteras7kontrolleras,

Mobdygn 4-5. Brigaden i sin helhet klar. Övar fördröjningsstrid, anfall m.m.

Inom brigaden fanns oftast ett antal s.k. snabbförband som var klara redan efter ca 24 timmar. Piplutoner, infpvkomp, skyttekomp/bat, grk- och artenheter är exempel på sådana enheter.

Mobförberedarna var oftast kvm+, personal ur ME (materielenheten), vpl som bodde nära förrådet. Dessa kunde vara på plats inom minuter från larm och larmades om möjligt flera dagar innan förbandet i övrigt. Först på plats var dock oftast hemvärnet.

Så varför ha låga förväntningar? Som vanligt är det verkligheten som bestämmer, inget annat.

Betänk också det som sades i programmet. Brigaden kostade bara pengar när den sattes upp eller användes. Övrig tid var det ytterst lite i underhållskostnader/adm.
Jämförelsen, med den brigad som så småningom/eventuellt kommer att finnas i en framtid i det "nya" försvaret, svindlar både vad det gäller kostnad och mobtid:-(


F.d. Teaterdirektören.

P.S. Efter ha läst många skrifter om erfarenheter från krig i Norge, Finland och Falklandsöarna är jag beredd att hålla med dig om fotlapparna. Samtliga verkar prisa deras förträfflighet och dömer ut bruket av strumpor.

Anonym sa...
14 december 2015 13:09  

Herr Dumme Schwede.

Jag skall försöka lätta upp din situation med några tänkbara orsaker/förklaringar.

Fysisk träning idag är inte det samma som förr. Idag krävs det godkända lokaler med tillhörande utrustning, hög musik, speciella träningskläder och massor av sportdryck. Denna träning ser du inte från ditt fikabord på "hemmet".

Att de inte ställer upp och lämnar av i någon form av bataljon faller nog på just ordet bataljon. Det finns antagligen ingen sådan styrka och de flesta verkar ha en diffus bild av vad det egentligen är för något.

Att de inte byter om och vårdar kan ha minst två olika förklaringar. Bägge är av den typen du numera skall bortse ifrån. Brist på beklädnadsmateriel att byta om till eller helt enkelt brist på materiel att vårda.

Att springa upp och ner i trappor är inget att rekommendera (utan uppvärmning, speciella kläder, sportdryck o.s.v.) Svåra förslitningsskador kan bli resultatet av detta spring, speciellt om man är kommen lite till åren. (läs tjugofem år eller äldre)

Att framrycka i sluten formering av de typer du minns är inte modernt längre.
Att inte framrycka samtidigt är också modernt. Därav det du ser som kommer från övningsfältet.

Att de har lite skiftande utrustning ska du, på uppmaning från vår ÖB, strunta i.
Gläds istället för att de åtminstone har något.

Att två manliga soldater "stöttar" en kvinnlig bör du nog ta upp med förbandets genderavdelning. Det låter inte bra.

Som avslutning är det nog så att de som du ser fika och spela golf på "hemmet" är de som ärver utrustning och vapen och får öva imorgon. Då blir de andra "lediga".
Detta kan också vara resultatet av en sådan där brist som du skall bortse ifrån!

F.d. Teaterdirektören.

P.S. Jag är inte riktigt säker på att du skulle uppskatta vad som kan hända om du ger ordern "höger, vänster om...". Här finns en uppenbar risk för missförstånd och blodvite.
P.S.2 Lite ironi kan återfinnas i texten:-)

Resenären sa...
14 december 2015 16:00  

Stor humor är ju att en av de större arkitekterna bakom det "billigare och bättre yrkesförsvaret" nu är sekreterare i Annika N-C's personalutredning.

Die Dumme Schwede!!!! sa...
14 december 2015 16:18  

Bäste Teaterdirektör,
Tack för Dina något raljanta och ironiska berätterlser om dagens militärliv.
En annan minnesbild dyker upp i huvudet. Det var under en större KFÖ under 1970-talet som ett högre marinkårsbefäl från USA var inbjuden, som observatör, och hade tilldelats att följa mobilisering av ett fältförband bestående av ett infanterikompani ute i "busken". Inryckning och utdelning av personlig utrustning enligt rutin, inskjutning av respektive personligt vapen, genomgångar i grupp av tilldelade förstärkningsvapen och taktik m.m. Innan avfärd till övningsområdet övades stridsskjutning, med skarp ammunition, plutonvis. Kommentaren från marinkårsbefälet lät inte dröja på sig. Stridsskjutning med skarp ammunition, så kort tid efter inryckning, är inte tänkbart att genomföra för reservister inom den amerikanska marinkåren.
Denna övning genomfördes på den tiden Sverige hade värnpliktiga i fältuniform m/58 (vadmal?)

Unknown sa...
14 december 2015 19:03  

Jag måste säga, att som vanligt förgylla min tillvaro av kommentarerna från Teaterdirektören emeritus. Så glasklara resonemang. Tack Wise för att du tillhandahåller oss denna webbplats, som innehåller både kloka inlägg och insiktsfulla kommentarer.

Simplicio sa...
15 december 2015 19:53  

Herr F.d Teaterdirektören,

I din i övrigt utmärkta uppräkning av vad som i frivilligförsvaret konstituerar en för fysisk aktivitet användbar lokal, utelämnade du det allra viktigaste: SPEGLARNA.
Ingen soldat, sjöman eller gruppbefäl, oavsett K, T eller genderidentifikation ska väl behöva träna i en lokal där mindre än tre väggar täcks av speglar - eller?

Anonym sa...
16 december 2015 23:56  

Mina Herrar.

Ibland finns det en anledning till varför jag inte skriver allt i en kommentar.
Ibland verkar det inte finnas någon anledning att skriva alls:-)

Angående denna tråd har jag medvetet utestängt två saker och med yttersta insikt tagit med en.

1. Jag kommenterade och analyserade inte anledningen till att soldaten släpade sitt vapen i backen. Detta av den enkla anledningen att vad jag än skrivit så hade min kära granne (fanjunkaren med över 35 år i infanteriet)haft betydande åsikter.
Några av hans synpunkter kan jag nu redovisa.
Soldatens vapen var inte ergonomiskt utformat till dennes kropp. Det kan ha varit för långt, för tungt eller så är inte kolv/främre grepp rätt utformade/anpassade. Fanjunkarens förslag till åtgärd är att såga av pipan ytterligare en gång. Då ändras alla de uppräknade parametrarna.
En annan trolig orsak kan vara en misslyckad upphandling av vapenremmar eller en dåligt skriven manual för hur man använder dessa.

2. Nu på torsdag äter det gamla teatersällskapet julbord. Enligt traditionen på framsidan av landet och i en lokal som jag disponerar. Till balunsen är det meningen att två kollegor från två olika baltstater skall ingå. Båda innehar lite högre militära stabsbefattningar så kalaset får väl sägas bli en rejäl satsning:-)
Hade jag skrivit något om "speglar" hade vår tidvis så balanserade f.d. kompoff-kapten redan vid niotiden slitit upp det han alltid bär med sig i någon ficka och sagt. På tal om speglar här är något som ....och så hade vi fått oss en lektion om riktkontrollspegelns förträfflighet. Tack herr Simplicio!

3. Jag tog med meningen om blodvite med tanke på samma kapten. Han har en hög röst och kan låta lite barsk och rent av skrämmande. Efter att ha skällt ut övningsledare och trupp vid en då så populär "checkpointövning" kommenderade han höger, vänster om.. varvid några vände åt vänster och några åt höger och gjorde marschanträde. På grund av vissa skillnader i längd på soldaterna gjorde hjälmkanten djupa jack i näsan på två soldater varvid det uppstod en kort stund av otroligt ymnigt blodvite.
Detta tänkte jag att herr kapten skulle kunna förgylla vår fest med, dock lite senare än niotiden.
Har förberett med PP-presentation, med tillhörande ljud, från då det begav sig.

Jag har redan nåtts av kaptenens analys av den "rejäla militära hjälpen" som landet i solidaritet visat, efter en månads överläggning, sig vara beredd att nu och om några år lämna till Frankrike. Förutom lite hjälp med inhyrning av transporter, med option på ett helt "herculesplan" redan 2017 så blir det ett par stabshandläggare till någon ännu icke bestämd stab.
Om dessa två är att räknas som en "rejäl militär satsning" vad är då regeringens uppfattning om de staber som landet själv hyser? Herr kapten tror att HKV måste te sig som en utomjordiskt stor militär satsning för dessa politiker;-)
Dock är det numera ytterst rejält klarlagt vad vår regering förväntar sig för solidarisk hjälp i klassen "rejäl militär" och att tidsramarna rör sig om år.
Jag kan förstå att hela det amerikanska militärkomplexet darrar av spänning inför den "rejäla satsning" som väntar dem från landet Sverige.

Supersuck!

F.d. Teaterdirektören.

P.S. Att våra flygplan inte lämpar sig för ändamålet berättade ju dåvarande ÖB mycket tydligt för sittande ledamöter i försvarsutskottet redan när någon krävde att de skulle uppträda i Afg.
Nu kan väl jag tycka att säga att planen flyger för högt och för fort bara är ett sätt att slippa berätta den pinsamma sanningen för några som borde veta bättre? Att som nuvarande opposition kräva något som man vet inte är genomförbart visar på ett tydligt sätt bristande insikt i väljarnas kunskaper.

Anonym sa...
21 december 2015 10:18  

Så är årets mästare på Almina-apparaten åter korad och disken är avklarad.

TV-programmet kom givetvis på tal under kvällen. Våra baltiska vänner tog upp samma sak som jag gjorde då det sändes första gången. Hur kan man stå i förrådet och inte veta skicket på vagnarna? Deras rubrik borde ju vara "direkt gripbara, utan åtgärder" i systemet. Här och nu , ni vet.

Förklaringar?
1. Det finns ingen information inmatad på sin plats.
2. Man vet inte var den finns.
3. Man vet inte hur man får ut den.
Alla tre är tecken på okunskap och/eller inkompetens utöver det vanliga.

"Vi fick utomordentlig information om både fordon och apparaternas status. Ibland var det ner till millimetern uträknat och klargjort. Hur kan ni ha en sådan stor investering, även om den till största delen bara är symbolisk, i förråden under rubriken, upphittat i förrådet".

Suck, vi hade inget bra svar.
De tyckte nog att det borde vara bättre om vi lagrade lite olivolja istället.

F.d. Teaterdirektören.

P.S. För det kan väl inte vara så att man körde dit några vagnar av typen "upphittade i förrådet" för att "snabbt" se till att fylla upp förrådet symboliskt. På den tiden försvarades ju Gotland bäst från fastlandet.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade