Den "heta" solidaritetsförklaringen

En läsare tipsade nyss om att i Norrländska Socialdemokraten går den kände militärhistorikern och journalisten Lars Gyllenhaal samt f d chefen för K 4 och I 22, översten av 1. graden Björn Lundquist, kraftfullt angrepp på den försvarspolitik som bedrivs av försvarsminister Sten Tolgfors och framförallt den bild av dagens försvar som ministern målar upp. Förutom personalbrister och brist på övning lyfter man även frågan om försvarets nuvarande och framtida förmåga att leva upp till den svenska solidaritetsförklaringen.

I det sammanhanget är det också intressant att notera att socialdemokraternas försvarspolitiske talesman, tillika ordföranden i Försvarsutskottet, Peter Hultqvist, idag har KU-anmält försvarsministern med anledning av de uppgifter som cirkulerar om att Försvarsdepartementet hindrat Kungliga Krigsvetenskapsakademins Karlis Neretnieks, pensionerad generalmajor, från att tala på arméinspektörens fältövning för några veckor sedan. Enligt uppgifterna hade Neretnieks bjudits in tillsammans med representanter från Försvarsdepartementet för att ge perspektiv på solidaritetsförklaringen, då ett av syftena med fältövningen var att diskutera det framtida svenska försvaret.


Solidaritetsförklaringen är en mycket het potatis som ingen verkar vara beredd att fånga. Det finns en oerhört stor politisk ovilja att konkretisera dess innebörd och samtliga påpekanden om vilka resurser som en solidaritetsförklaring, därtill ensidig och ej formaliserad, kräver och vilka följder den kan få, möts av tystnad från politiskt håll eller i bästa fall några avvärjande formuleringar. Trovärdigheten till solidaritetsförklaringen blir därmed mycket låg.

Utan att peka ut någon enskild person kan man för femtielfte gången konstatera problemet att högre militärer ytterst sällan uttrycker sin uppfattning offentligt medan de fortfarande är i tjänst. Efter pensionen blir de dock betydligt mer talföra och kritiska. Företeelsen är naturligtvis vanlig även i andra delar av förvaltningen och företag, men likväl är det fortfarande ett problem sett i det långa loppet. De högre och mycket engagerade officerare som tagit bladet från munnen under karriärens gång, hamnar ofta i kylan under viss tid och går aldrig vidare till de högre posterna där de hade gjort störst samhällsnytta.


Se gärna även Kungliga Krigsvetenskapsakademins bloggs senaste inlägg om solidaritetsförklaringen.

7 kommentarer:

Anonym sa...
21 oktober 2011 20:25  

Vilken svensk general kan ha annat än Sveriges säkerhet för ögonen? Vilken svensk överste kan ha annat än Sveriges säkerhet för ögonen? Bra att höra att Björn Lundquist vaknat-sent omsider-kanske det kan dra med sig andra-nagelfar BagdadBob Tolgfors med Jevrell-Moore-stahlaxeln bakom sig noggrannt!!

Varför har ingen enda general, på liknande sätt som t ex flera ledande läkare inom sönderfallande landsting gjort, beskrivit att de uppgifter som ska lösas och de medel som tilldelas av statsmakterna inte går ihop?

Anser varenda general i Sverige-aktiv sådan-att den nu inslagna vägen med vilande värnplikt och inga förband alls är den rätta vägen?

Det verkar däremot finnas gott om generaler-pensionerade och i förtid avgångna-som tycker annorlunda.

Är aktiva generaler i Sverige fega? Vågar dessa herrar inte föra öppen debatt? Vågar svenska generaler inte riskera sin karriär för den svenska säkerhetspolitiken? Tror alla svenska generaler att det går att försvara Sverige med IO14?

Är svenska generaler naiva, korkade eller bara rädda om arscheledet? Varför SILAR svenska aktiva generaler fakta i rapporter-i djupaste fred? Hur ska samma genraler göra i händelse av krig? Kommer de sila information då med? Vilken ledning kommer de då kunna utöva? Svenska generaler silar sanningen-det är till visshet gränsande sannolikhet ett faktum.

Slår vad om att en massa generaler läser detta men att INGEN aktiv svarar. Pax Vobiscum.

Och så rätt jag hade-ingen enda genreal var karl för sin hatt och svarade-de är fega stackare-ta av dem uniformen och kvar är bara gråkostymer-ta av generalerna deras uniformer-de har förverkat det förtroendet.

Ta av generalerna uniformerna-NU.

Anonym sa...
21 oktober 2011 20:36  

Såväl Anders Lindström som Mats Nilsson lämnar snart Försvarsmakten. Vi får se om även de kommer att uttala sig på annat sätt i försvarsdebatten efter att de lämnat in uniformerna.

Anonym sa...
21 oktober 2011 20:39  

Nåt tips på Lindströms 10km? Ingen som sett honom i lillJansskogen? Är han så snabb i spåret?

Och Mats-äntligen tar vi vår Mats ur skolan. Borde gjorts redan på F10. Saknad av någon? Bara undrar?

Johan Röd-Blå-Gul

Anonym sa...
21 oktober 2011 21:32  

Försvarsmakten lär ha bestämt sig att frångå piloternas pensionsavtal som säger att man har pensionsålder 55 om man haft 25 år eller mer i flygtjänst. Nu gäller tydligen enligt Försvarsmakten att man ska ha full flygtjänst också vid 55 för att gå i pension. Antalet anställda med det kan lätt räknas. Tydligen gäller det inte för generaler eftersom det finns två general med flygtjänst bakom sig som nu går i pension vid 55.

Föregångsmannaskapet har aldrig varit tydligare.


/SAS, here I come

Anonym sa...
21 oktober 2011 23:36  

De var arabisk vår och syrisk höst.
Nu får vi hoppas att det blir en nordisk vinter :) Förhoppningsvis lite snällare men med ett hett klimat i debatten om vilket försvar vi skall ha sprid all info här till alla ni känner så detta forum inte bara är för redan initierade.
Officer

Anonym sa...
22 oktober 2011 08:52  

W,

En liten parentes. KN är inte f d generalmajor. Han är pensionerad generalmajor, genmj (PA).

/pseudofilen

zeta sa...
22 oktober 2011 13:03  

Den svenska solidaritetsförklaringen är en kulis och enbart det. Den kom till av två anledningar.
1.Den är gratis (pappret och bläcket kostar förvisso)
2.Den får folk att tror att någon kommer att försvarar dem (någon annan)

Krigsförband har samma egenskaper förutom att de kostar pengar.

Att ingen kommer att komma för att försvara Sverige för att vi skriver så på ett papper, har här ingen som helst betydelse. Solidaritetsförklaringen är helt enkelt en aktiv vilseledning av Svenska väljare för att slippa betala för krigsförband.

Om man nu har egenskapen att tror att Svenska politiker, inte kan aktivt vilseleda väljare, då dessa besitter en högre moral än dess Europeiska kollegor, då är man lite väl godtrogen och bör revidera sin uppfattning.

Allt talar för att jag har rätt.
1. Inte ens en tanke än mindre några planer har lagts upp för att kunna tillämpa solidaritetsförklaringen.

2. Försvarspolitiker vill inte ens ta i frågan om dess tillämpning och dess praktiska konsekvenser med tång. Vilket förförra sälen konferensen visade tydligt.

3. Att praktiskt kunna ta emot och ge stöd kostar pengar. Om det började kosta pengar skulle motiv nr: 1 (det är gratis) försvagas. Vilket gör att motivet för solidaritetsförklaringen försvagas. Därför läggs inga pengar på dess praktiska konsekvenser.

4. När försvarsministern frågades ut varför en solidaritetsförklaring bara har skrivit av Sverige, så sa han att det har de andra skrivit genom Lissabonfördraget.

Solidaritetsklausulen i Lissabonfördraget gäller dock enbart i händelse av katastrofer eller terroristattacker samt att länderna får själva välja vilket sätt de vill hjälpa varandra. Militära förband eller gemensamt försvar nämns inte ens. På regeringens hemsida erkänns till och med det här. (www.regeringen.se/sb/d/9243).

I Sverige har solidaritetsförklaringen en tung militär och försvarspolitiskt tyngdpunkt, medan EU inte ens nämner det, det är en stor skillnad. Motiven till denna skillnad nämnde jag överst.

Jag hoppas att all kritik mot den svenska militära solidaritetsförklaringen och dess tillämpning tar död på den och att den omvandlas till att enbart handla om stöd till EU och grannländerna, vid katastrofer eller terroristattacker, precis som Lissabonfördraget.

Jag hoppas även att Sverige återigen kommer försvaras av krigsförband och inte av en papperskulis.

/Zeta

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade