Ödesbeslutet

Vi står inför ett vägskäl. Riksdagen ska snart ta beslut om vilken väg Sverige i framtiden ska gå avseende sitt luftförsvar och stridsflyg. Det mesta talar för att det kommer att bli ett dåligt underbyggt beslut eftersom detta beslut, med efterverkningar för de närmaste 30 åren om inte till och med 50 åren, inte kommer att föregås av någon kvalificerad utredning.

I brist på en ordentligt genomarbetad och bred utredning som grund för detta beslut, kommer många riksdagsledamöter i sedvanlig ordning ha mycket lite kunskap om vad det egentligen är man kommer att rösta om. Man kommer att rösta med sitt parti och sin partilinje och som enskild politiker kommer man att vara mycket lätt påverkad för slipade munläder.


Luftstridskrafterna om något, är ett system av system. För det svenska nationella försvaret, utifrån vårt geostrategiska läge, finns det två materielsystem som är överordnat viktigare för vår egen förvarning, för att hävda vår territoriella integritet, för att kunna möta en motståndare innan denne får fäste på vårt eget territorium, och slutligen för att kunna förneka den motståndare som redan fått fäste dennes underhållslinjer. Dessa två materielsystem är stridsflyg och ubåtsvapen – bägge systemen avsedda att uppträda så långt som möjligt från svenskt territorium i syfte att leverera verkan innan motståndaren kan påverka vårt eget territorium, vår infrastruktur och befolkning.

För detta ändamål är stridsflyget beroende av ledningssystem i form av radarstationer och kommunikationer, bassystem spridda över hela landet i syfte att kunna verka oavsett väder och för att förhindra att motståndaren slår ut flyget redan på backen, logistik för att kunna tillhandahålla vapen, drivmedel och andra förnödenheter, luftvärn för att punktskydda baser och viktig infrastruktur över tiden, även mot enskilda vapen, samt slutligen personal för att bemanna alla dessa komponenter. Det är ett system av system där alla ingående komponenter måste vara noggrant dimensionerade för att nå verkan.

Idag råder en fullständig röra i hela Försvarsmakten och detta gäller även inom luftstridskrafterna. Luftstridskrafterna bygger idag på fragment av den förra luftförsvarsutredningen 1967 (samtliga de tre källorna som anges i Wikiartikeln är mycket läsvärda). Denna utredning var mycket genomgripande och långsiktig och gav Sverige luftstridskrafter som levererade verkan oerhört effektivt ännu 30 år efter utredningen och därtill på många sätt gav Sverige flygstridskrafter som på många områden låg långt före NATO i teknik och förmåga.

Det är nu tveksamt om man ens kan kalla resterna fragment efter den stora strategiska timeouten på 00-talet som näst intill helt avvecklade krigsbassystemet, radarstationer, kommunikationer och luftvärn. Värden för tiotals miljarder kr avvecklades, ofta till stora kostnader och utan någon närmare utredning eller eftertanke. Följaktligen är idag oredan stor och förmågan oklar, där huvudsyftet blivit att upprätthålla en fungerande försvarsindustri, mer än verklig förmåga.

Idag kan man konstatera att allt blivit en tumme. Krigsbaserna är avvecklade. Det som återstår av luftvärnet är två bataljoner, vilket är detsamma som att välja ut två områden i Sverige som kan luftförsvaras över tiden. Blir det Stockholm och Malmö? F 17 och Tranås eller vad ska ha högst prioritet? Personal saknas för att ge förmåga åt systemen efter de senaste årens omfattande nedskärningar, efter vilka nu återstår två basbataljoner à 1000 personer, där varje bataljon ska göra samma jobb som tidigare löstes av fyra bataljoner om 2000 personer. Följderna kan bl a utläsas i Flygvapeninspektören Anders Silwers inträdesanförande i Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Vilken "utredning" som legat till grunden för denna "utveckling", behöver man nog inte närmare gå in på.


Oppositionen, samt flera av regeringspartierna har i flera år framfört önskemål om en ny luftförsvarsutredning, men fått kalla handen från Moderaterna som för allt i världen inte verkar vilja se en utredning. Ur SvD Politik Direkt:

"- Det ska inte vara så himla svårt. Men det känns som att försvarsdepartementet vill sköta allting på egen hand, de vill inte ha någon utredning, säger Mikael Jansson.


Regeringspartierna har sagt nej till en ny luftförsvarsutredning, bland annat med motiveringen att det kan hota uppgraderingen av JAS 39 Gripen.


- Vi är absolut inte villiga att tillsätta en parlamentarisk utredning som skickar förmågelyftet i stå vad gäller Gripen. De frågorna är för viktiga för att politikerna, innan Försvarsmakten har lämnat sitt underlag till regeringen, ska sätta sig ned och tycka till om det, säger försvarsutskottets vice ordförande Cecilia Widegren (M)."

Uppenbart är att moderaterna inte vill ha frågan ordentligt utredd. En inte alltför otrolig anledning är det faktum att den försvarspolitik och försvarsbudget som Moderaterna anser är "i balans", i själva verket är gravt underfinansierad. Det nya personalsystemet kostar betydligt mer än förväntat, samtidigt som intecknade rationaliseringsvinster har varit svåra att realisera och inte minst håller en mycket stor del av Försvarsmaktens huvudmaterielsystem, som stridsflyg, transportflyg, fartyg, radiosystem, stridsfordon och mycket mer på att falla för åldersstrecket inom en tioårsperiod. Vid en övergripande luftförsvarsutredning skulle detta faktum helt blottas.

Frågan om hur vårt framtida svenska stridsflygsystem och ytterst våra svenska luftstridskrafter ska se ut, är alldeles för stor för politiker att hantera. Det har Cecilia Widegren fullständigt rätt. Det är fråga alldeles för stor för att tolkas utifrån billiga inrikespolitiska poäng som så mycket annan försvarspolitik det senaste året, och dessutom av personer som mest bekymrar sig om utgången av valet 2014, där allt bortom detta blir "den dagen, den sorgen".

Cecilia Widegren har dock samtidigt fel. Frågan är därtill alldeles för stor för Försvarsmakten att utreda av flera anledningar, där de viktigaste är bristen på insyn och för en alldeles för dålig förmåga att genomföra stora utredningar med effekter över en så omfattande tidsperiod som detta.


Leveranstiden på ett nytt stridsflygsystem överskrider 10 år och de två valen för svensk del står mellan en radikal modifiering av det nuvarande Gripensystemet att möta en hotbild bortom 2020 med allt vad detta innebär i form av nya sensorer, vapen och inte minst prestanda (se gärna tidigare blogginlägg om detta). Alternativ två är att sätta punkt för svensk flygindustri och beställa ett nytt system, gärna samordnat med Norge eller Danmark, med allt vad detta också kommer att innebära i form av ändrad infrastruktur och organisation i Försvarsmakten. Inget av alternativen är gratis och allt annat än dessa två alternativ är en icke-lösning.


Beslutet är dock så stort och omfattande att det omfattar betydligt mer än just bara flygplan. Det involverar åtskilliga tiotals miljarder kr, eftersom det även handlar om alla de andra systemen ingående i luftstridskrafterna, såsom bassystem och luftvärn, för att man slutligen ska kunna nå verkan. Ytterst krävs det en mycket bred enighet, skapad utifrån en ännu bredare och politiskt obunden kompetensbas som tar sig an frågan vad Sverige egentligen vill uppnå med sitt försvar och sina luftstridskrafter. Vilken förmåga krävs för att trovärdigt kunna försvara svenska intressen, svenskt territorium och därtill kunna lösa internationella uppgifter?

Tillsätt en bred, opartisk utredning med kompetens och personer ur alla politiska läger, Försvarsmakten och annan nyckelpersonal på området. Tiden rinner nu snabbt iväg och denna fråga är alldeles för stor att bara diska av i Riksdagen utan ett omfattande beslutsunderlag vida överstigande vad det alldeles för hårt belastade och i beroendeställning stående Högkvarteret kan prestera på egen hand. Må vara att utredningen kommer fram till något helt annat än vad ekonomin medger, men det ger då i alla fall en målbild att utgå ifrån och att sträva efter. Därefter får prioriteringar ske utifrån vad som är ekonomiskt realistiskt, istället för den omvända processen som under senare decennier varit förhärskande.


Försvarspolitiker, ställ er över den politiska prestigen för en gång skull. Ni kommer möjligen att sitta i Riksdagen ytterligare någon mandatperiod. Resultatet av det här beslutet kommer att forma det svenska försvaret långt efter att ni lämnat riksdagen.Uppdatering 27/11: Claes Arvidsson skriver på SvD ledarsida om det stundande beslutet och behovet av en utredning.45 kommentarer:

Anonym sa...
21 november 2011 kl. 21:56  

Försvarsdepartemetet kan uppfattas ha en generell brist på kompetens i att hantera strategiska frågor. Att inte söka kunskap inför ett vägval visar på en självgodhet som inte hör hemma i svensk försvars- forsknings- och industripolitik.

Börjesson sa...
21 november 2011 kl. 22:42  

Apropå stridsflyg och ubåtsvapen: Det här är säkert en urdum fråga, men jag ställer den väl ändå! Skulle det kunna vara tekniskt möjligt att kombinera dessa två, att basera stridsflyg på ubåtar? Jag tänker mig då något slags VTOL-teknik à la Harrier för start och landning. Ubåtar med, säg, tre stridsplan vardera, det kunde vara "fattigmans hangarfartyg" med möjlighet att operera långt bortanför rikets gränser.

Utvecklingen går, känns det som, mot att de mest militärt framstående nationerna kommer att kunna slå till mot vilken punkt på jordytan som helst, när som helst. Hangarfartyg blir då för sårbara och så småningom obsoleta. Att inte synas blir enda verksamma skyddet, varvid ubåtar (och stealthfartyg) får en ständigt växande roll.

Är tanken fullständigt befängd?

Anonym sa...
21 november 2011 kl. 23:00  

Börjesson. Det du beskriver är fullt genomförbart och har redan gjorts av japanerna under andra världskriget. Men det finns ett antal problem med lösningen. Dessa innefatta bland annat punkterna nedan.

Det blir en riktigt stor ubåt vilket innebär ett antal problem rörande dess möjligheter att ta sig fram i kustnära miljö samt dess förmåga att undgå upptäckt. Det innebär även en enorm kostnad att tillverka samt utveckla ubåten och de flygplan den skall transportera. Flygplanens förmåga att kommunicera med någon stridsledningscentral är även begränsad samt dess förmåga att kommunicera med ubåten är även under begränsad om den befinner sig i undervattensläge. Flygplanens underrättelse förmåga blir då begränsad för att inte säga oerhört liten. Lägg även till möjligheterna att underhålla flygplanen och den personal som krävs för att driva projektet så bör du snabbt inse att det inte är ett fattigmans hangarfartyg vi pratar om utan snarare den dyraste ubåten någonsin tillverkad och dess kostnad skulle troligtvis inte kunna vara försvarbar bland supermakter då dess verkan blir begränsad i och med missfostret den är. Sen förstör fartyget även för sig själv om den befinner sig i ytläge då en ubåt är utomordentligt lätt att hitta när den befinner sig över ytan kontra då den är under den.


Till ämnet. Bra skrivet Wiseman.

/Johan K

Anonym sa...
22 november 2011 kl. 09:53  

Tips om FM upphandlingar:
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3350042.ece

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
22 november 2011 kl. 10:12  

Regeringens agerande är obegripligt med tanke på att riksdagen faktiskt har beslutat om en luftförsvarsutredning. Hur kan det accepteras att regeringen obstruerar? Enligt grundlagen är det faktiskt riksdagen som tillsätter regering och inte tvärtom.

Dessutom borde regeringen ha större självbevarelsedrift än de visar. Jag har svårt att tro att de i något annat megastort ärende skulle fatta beslut utan ordentlig beredning.

Jag ger inte fem öre längre för "nya moderaterna". De har tydligt visat att det enda som intresserar dem är ideologiskt drivna utförsäljningar av offentlig verksamhet. Ingen stannar upp och frågar sig om det är till gagn för medborgarna eller inte. När kommer turen till FM? Hoppsan, jag glömde visst att stora delar av service och underhåll redan har lagts ut på entreprenad.

Anonym sa...
22 november 2011 kl. 15:15  

Nästa riksdagsval är 2014, vet inte vilket du åsyftar skall äga rum 2012?

http://sv.wikipedia.org/wiki/Riksdagsvalet_i_Sverige_2014

Wiseman sa...
22 november 2011 kl. 16:54  

15:15

Bara en kontroll av att läsarna är med … Tack för påpekandet. Ibland sitter inte tangenterna riktigt där man tror.

Anonym sa...
22 november 2011 kl. 19:44  

En gammal sanning är att ett land alltid har ett flygvapen - sitt eget eller någon annans. Vår solidaritetsförklaring har hittills inte givit sådan respons, att vi kan känna oss trygga i förvissning om att vi får stöttning av andra flygvapen, och som du själv påpekat Wiseman så har vi ingenstans där vi kan ta mot mer än en grupp eller två i ett bassystem som är för litet redan för vårt eget flyg. Vi är inte medlemmar i NATO men liksom under Kalla Kriget kan ju tänkas att vi ändå diskuterat krigsfall med dem. Hemliga avtal eller ej, jag tror inte att hjälp kan komma på plats de första krigsdagarna. Tyvärr har det visat sig att de första dagarna är avgörande för flygstridskrafternas förmåga att verka i fortsättningen, med hjälp eller utan.
Med en angripare som har tagit luftherraväldet så har varken marstridskrafter eller Flottans ytstridkrafter större möjlighet att nå sina operationsmål.

Alltså: Utan tillräckliga flygstridskrafter (inklusive vapen och stödsystem)gör vi det väldigt svårt för oss. Kan inte försvarsanslagen åstadkomma de saknade komponenterna så finns ju möjligheten att koncentrera resurserna till U-båtsvapnet och Flygvapnet - inte fördela dem i samma proportioner som historiskt skett.
Får jag tillägga att en utvecklande flygindustri betalar sig själv flera gånger om - det är i alla fall utrett.
I brist på den luftförsvarsutredning du efterlyser ställer jag ovanstående till förfogande ;-)

Anonym sa...
22 november 2011 kl. 20:29  

Ännu en tydlig beskrivning av FM's tillstånd. Läser man bloggen och många kommentarer råder ingen tvekan om vilken kris FM befinner sig i.

Jag saknar en analys av hur denna situation uppkommit och framförallt, varför. Det är knappast en slump att FM i praktiken nedgraderats till ett resande teatersällskap med huvuduppgift att resa runt i världen och heja på USA och NATO.

Varför är det ingen som ifrågasätter vad politikerna säger och gör? Sättet de arbetar på ger intryck av att de på kortast möjliga tid saboterar FMs möjlighet att försvara landet. Deras arbete är i princip klart. Vems agenda har styrt detta?

Inte har det varit till nytta för landet Sverige i alla fall, den saken är klar.

Wiseman sa...
22 november 2011 kl. 20:34  

Du har tre goda analyser presenterade i de källorna till Wikipedia-artikeln om LFU 67, i synnerhet Wilhelm Agrells bok. Vid hans föredragning under årets Sälenkonferens satt alla politiker, och högre officerare tysta som små ljus. Ingen vågade kritisera honom.

Han har nämligen helt rätt i sina slutsatser.

Anonym sa...
22 november 2011 kl. 20:51  

Tack.

Anonym sa...
22 november 2011 kl. 21:24  

Gustav Wasa sa...

Christer Gardell vill säkert ha maximalt bra betalt för Volvo Aero. Ett bolag som idag bara till ett par procent handlar om militära flygmotorer.

Svenska staten är ansvarig gentemot köpande stat för vidmakthållande och underhållssäkerhet av all svensk JAS-export inklusive flygmotorerna.

Om ett kinesiskt bolag bjuder högst, men inte vill/bör åtaga sig det fortsatta ansvaret för JAS-motorn, vem sitter då med Svarte Petter?

Kanske dags att återta CVA och dess berghangarer?

jan-olov sa...
22 november 2011 kl. 21:40  

Mkt bra wiseman mfl

Självklart skall försvarsministern leverera anvisningarna om en luftförsvarsutredning. Riksdagen har ju bestämnt det.
Moderaterna blir allt märkligare i sin arrogans inför riksdagen.

vi tenderar i försvarsmakten och försvarspolitiken att komplicera enkla saker vilket försenar nödvändiga förstärkningar.

Alla vet att vi inte har tillräckliga många jaktrobotar,spaningskapslar,styrda bomber. Köp

Alla vet att vi inte har tillräckligt antal piloter,flygtekniker,klargöringspersonal,fototolkar osv.Anställ och värnpliktsutbilda!.

Alla vet att vi inte har tillräckligt lv för flyg och marin
bas.Köp och anställ!

Vi har inget lv för korvetter.Köp!

Alla vet att luftförsvaret och även marinen kan slås ut idag i bas med fjärrstridskrafter,krysssnings och markrobotar.
Ta fram Anbas88 och återta delar av bas90 och tillse att återinföra delar av den selektiva värnplikten igen. Öva rörlig klargöring och från spridda flygplansplatser.

Gör konkreta saker.

Det är Flygvapeninspektörns/FTK huvuduppgift nr 1 enl min mening att prioritera konsekvensbeskriva och kostnadsberäkna de omedelbara
åtgärderna och presentera för politikerna snarast.

Läs gärna flygvapenbloggen idag från Silwer om ni kan uttyda något konkret där ang vad som skall göras med flygstridskrafterna.

Sedan måste vi göra en luftförsvarsutredning parallelt och igångsätta snarast ty ledtiderna är betydande och föreslå åtgärder på medellång och lång sikt.

Egentligen är det nog en klassisk försvarsutredning vi behöver hur vi skall balansera och dimensionera utifrån bedömnda kapaciteter/förmågor möjliga för insats mot vårt land och de uppgifter vi skall ta.


Kn jan-Olov Holm

Magnus Redin sa...
22 november 2011 kl. 22:14  

Det vore bra om det gjordes en genomtänkt, visionär och praktisk utredning som ger underlag för ett fungerande luftförsvar. Med tanke på hur väl nedmonteringen av invasionsförsvaret genomfördes är det lite mycket att hoppas på. Jag tror det kan bli så att man får återgå till det gamla talesättet, vill man ha något gjort får man göra det själv.

Ett sätt att påverka processen vore om ett gäng pensionerade officerare, kunniga entusiaster, begåvade generalister och frustrerade industrimänniskor satte igång med en egen utredning och gjorde ett eget förslag för framtidens luftförsvar. Det skulle ge en form av golv för skamnivån för en professionell utredning.

Jag har ett exempel på en sådan framgångsrik process. När Nasa började planera för nedläggningen av rymdfärjan bestämde Nasa att utveckla nya raketer som skulle bygga på rymdfärjeteknologin. Den beslutsprocessen vart troligtvis kapad av inflytelserika företag vilket inte är så konstigt då en av Nasas huvudsakliga uppgifter är ”pork barrel” spenderande av federala pengar. Det beslutades att efterföljarna skulle baseras runt fastbränsleraketerna som tillverkas av ett företag med stark lobbyinginflytande och det togs beslut som innebar skrotning av rymdfärjearv som att tillverka bränsletankar med större diameter än rymdfärjans befintliga bränsletank vilket innebar skrotning och nyinvestering av dyra produktionsverktyg och dyr logistik. Nasa höll vartefter på att upprepa det historiska misstaget att slänga Saturnus-5 produktionskapaciteten. Att projektets tekniska exellens fick ge vika för att maximera mängden nya kontrakt irriterade mängder med nasafolk och rymdteknikentusiaster som även var rädda för att kostnadsmaximeringen skulle sänka Nasa. Då började de helt enkelt designa en egen rymdraket och det vart en folkrörelse inom Nasa:s lab och leverantörer när de på fritiden designade ett eget smartare alternativ. Det märkliga med historien är att de vann, Nasa bytte till deras design, skrotade urspårningen och bytte chef. Trots att det var en öppen process på internet som jag följde på deras forum är det lite diskret vilket var ett aktivt val, när de hade vunnit ville de inte få Nasa att skämmas. Wikipediasidan är hyfsad http://en.wikipedia.org/wiki/DIRECT#DIRECT_v3.0 Gräver man här hittar man tusentals inlägg under ett tiotal rubriker från den öppna delen av processen : http://forum.nasaspaceflight.com/index.php?board=37.0

Det finns dock ett inte så litet problem, skall man gör det riktigt bra krävs det troligtvis tillgång till kvalhemliga uppgifter. Iofs borde det gå att producera rimliga visioner utan sådan uppgifter genom att extrapolera befintliga teknologitrender, det borde vara rimligt enkelt att t.ex. visa hur säg F-35 stealth kan neutraliseras med hjälp av gamla idéer som bistatisk radar och befintliga tekniktrender.

Anonym sa...
22 november 2011 kl. 22:44  

Alliansens taktik är att försvaga Sveriges försvar så pass mycket att en NATO-anslutning till slut är det enda alternativet om landets oberoende ska kunna garanteras. Detta är fullkomligt solklart och en strategi sedan länge. Har det undgått alla här utom mig?

Anonym sa...
22 november 2011 kl. 23:18  

Jag brukar ofta säga att orden "bråttom" och "strategisk" inte hör ihop.

Allt eftersom jag blir äldre tycker jag mig finna allt fler tecken på en vis sak: att den viktigaste strategiska gärning man kan ägna sig åt är att försöka hålla de två begreppen så åtskilda det bara går ...

/Morgonsur

http://morgonsur.wordpress.com

Anonym sa...
22 november 2011 kl. 23:46  

Re: Jan-Olof

"Självklart skall försvarsministern leverera anvisningarna om en luftförsvarsutredning. Riksdagen har ju bestämt det.
Moderaterna blir allt märkligare i sin arrogans inför riksdagen."

Försvarsministern och departementet levererar inte överhuvudtaget några skriftliga utredningsanvisningar som är värda namnet.
Så här går det till.
1) Ett "luddigt underlag" ges till FM.
2) Delföredragningar begärs
3) Mellan delföredragningarna kallas också till inofficiella redovisningar av arbetsläget.
4) I takt med att utredningen framskrider ändras uppgiftsställningar och avgränsningar (sällan skriftligt utan endast muntligt)för att det skall passa den politiska ledningen.
Ta och titta lite på debacklet med redovisningen av hur många anställda soldater (fast och kontraktsanställda)som egentligen fanns i Försvaret för en tid sedan.
Otydliga, ständigt muntligen ändrade förutsättningar och till slut visste varken FöD eller FM vad man arbetade med.
Kontentan blev att FM kallade på ÖB så att han "fick förklara sig". Ansvarig politiker undandrog sig kritik och tjänstemannen föreföll vara den som felat.
De nya moderaterna är mästare i detta subtila spel att utöva ministerstyre men ändå icke.

Vi skall nog inte förvänta oss några anvisningar som duger, när inte ens anvisningar för att lägga upp läget för ett enkelt krigsspel kan bli så klara och tydliga att de går att utnyttja.

Anonym sa...
23 november 2011 kl. 01:43  

Demokrati innebär att tio miljoner flugor vet bäst - ät skit! Det faktum att demokratin har fått utvecklas oemotsagd under allt för lång tid här i Sverige har medfört att personer med kunskap, förnuft och intelligens trängts undan av den stora massa som ingenting vet.

Vad vet moster Hulda om målsökande robotar? Vad vet Sten Tolgfors om jaktstridsledning? Jag vågar påstå att ingen av dessa två personer vet någonting om luftförsvar!

Det är närmast en självklarhet att demokrati nödvändigtvis måste utvecklas i riktning mot komplett idiotstyre. Hur kan vi annars ha en försvarsminister som är vapenvägrare och en ÖB som icke når upp till avfyringsknappen? Svara mig den som vet!

I andra länder brukar det bli militärkupp innan idioterna i regeringen hunnit bli allt för många. Här i flatlandet Sverige har vi avväpnat militärerna och gjort dem försvarslösa, så flugorna kan fortsätta äta skit somm vanligt.

Flygsoldat 113 Bom

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
23 november 2011 kl. 10:18  

@Flygsoldat 113 Bom

Ditt inlägg var nog inte det smartaste jag läst. Men vill man göra en vänlig tolkning så kan man väl säga att ditt inlägg är det yttersta beviset på att du har rätt i det du säger...

@Anonym 22:44
Utan att bli konspirationsteoretisk så ligger det något i vad du säger. Alternativet är att man fullständigt struntar i försvars- och säkerhetspolitik. För enligt "nya moderaterna" befinner vi oss i Schlaraffenland bara vi kan privatisera allt.

@Anonym 23:46
Jag är inte helt säker på att du har rätt i att all skuld ligger hos politikerna. Generalerna på Lidingövägen har ju inte direkt överpresterat. Ta till exempel Christer Lidströms ledningsutredning (CLLU). När Ingela Mathiasson och Lennart Elborgh utredde vansinnet om GLI/NOC i Enköping visade det sig att det inte fanns någon ledningsutredning. Det enda Christer Lidström fått ur sig var ett antal powerpointbilder. Kan det kallas utredning?

Anonym sa...
23 november 2011 kl. 11:12  

En stor fråga i den kommande utredningen är finansiering. FV har de kommande år stora och dyra materielinköp som i vissa fall "måste" genomföras. Till exempel: 39 Ed20, uppgradering Tp84/"nya" Tp84, nytt skolflygplan, ny bärare för ASC890 samt vapen och motmedel.

Finns det en politisk vilja för att lägga dessa pengar?

Anonym sa...
23 november 2011 kl. 11:55  

Häftigt ändå att vi kan lägga mer kraft på att utreda fram designklockor än på själva försvaret...Ett tecken i tiden på hur bra vi faktiskt har det...

Och snart är det vinter så att infofolket äntligen kan få nytta av skidorna de fått av reklamarna.

När hörde ni en general som sa ifrån senast? (och då menar jag inte en PA/Gen)

/T

Anonym sa...
23 november 2011 kl. 12:00  

@Anonym 22.44 "Alliansens taktik är att försvaga Sveriges försvar så pass mycket att en NATO-anslutning till slut är det enda alternativet om landets oberoende ska kunna garanteras."

Desarmeringen av Försvarsmakten spänner väl i tiden över båda våra politiska block? Annars låter detta som en möjlig orsak.

Landet kan aldrig vara oberoende så länge man är beroende av en externt "beskydd", speciellt inte beskydd av krigsförbrytare som USA och NATO.

Magnus Redin sa...
23 november 2011 kl. 12:46  

@Anonym 11:12, stora materielköp blir ett lotteri om det saknas kloka tankar om vilka system de skall passa in i, hur de skall användas och vad den strategiska nyttan är.

Som det är nu verkar de flesta föreslagna stora materielköp vara tämligen bra vilket jag tolkar som rester av styrfarten från invasionsförsvaret som fortfarande har en del levande institutioner och intressenter.

@anonym 12:00, som världen är beskaffad behöver vi alltid vara allierade med några kärnvapenstater och varje dag vara tacksamma över att länder som USA, UK och Frankrike delar demokratiska värderingar och intressen av att hålla igång frihandeln och hålla nere mängden militära aggressioner. Men jag är nervös över USA:s politiska utveckling och USA:s och EU:s ekonomiska utveckling som kan skada politiken. Kanske blir Indien framöver en viktig vän? Hoppas bara att vi inte tvingas böja oss för Ryssland eller Kina. Att ha egen avskräckning på den nivån är helt uteslutet, det skulle kosta på ekonomiskt och politiskt som för Israel och troligtvis även fördärva möjligheterna att bygga ut kärnkraften och alla problem hänger till sist på möjligheten att försörja människor så allt som hejdar konstruktiva investeringar kan göra mycket stor skada.

Besviken reservofficer sa...
23 november 2011 kl. 14:19  

@Anonym 11:55

Snälla, säg att du inte menar allvar med din kommentar om skidorna?

OM du är allvarlig så är det riktigt illa ställt.

Anonym sa...
23 november 2011 kl. 16:25  

Skidresor och utrustning för detta har bytt ägare i sb med "upphandlingen" av reklambyrå.
Varför trodde du att åklagaren annars satt tänderna i detta?

/T

J.K Nilsson sa...
23 november 2011 kl. 17:17  

12:00, NATO vill knappast ha medlemmar som inte kan ta rätt på sig själva så jag tror inte på den konspirationsteorin.

J.K Nilsson

Anonym sa...
23 november 2011 kl. 21:16  

Sverige har under efterkrigsperioden haft goda ekonomiska förutsättningar till att utveckla dyra och nya system som tex stridsflygplan och ubåtsvapen. Nu är dessa sötebrödsdagar över och FM måste försöka att anpassa sig till en tilvaro som många andra länder har upplevt i form av att omsättning av dyra materielsystem kommer att ske med längre intervall. Högst naturlig utveckling även om det smärtar mot tidigare omsättningstakt.

Anonym sa...
23 november 2011 kl. 21:32  

Anonym 23 november 2011 12:00:

Jag menade inte ett svenskt 'oberoende' i bemärkelsen kunna fatta egna självständiga beslut, utan ett oberoende i bemärkelsen fritt från militär aggression från främmande makt. Jag var väl otydligt, borde ha skrivit "försvarskapacitet" eller liknande.

JK Nilsson 23 november 2011 17:17:

Ingen konspirationsteori, bara ett konstaterande av hur Alliansens agenda och taktik verkar se ut.

En NATO-anslutning skulle kunna innebära stora besparingar. Genom att banta ner och organisera om försvaret till en nivå där Sverige kan assistera NATO utomlands, men inte försvara hela Sverige, kan en anslutning till NATO motiveras inför svenska folket när den dagen väl kommer. Se t.ex:

http://www.realtid.se/articlepages/200709/12/20070912153743_realtid179/20070912153743_realtid179.dbp.asp

MVH

Anonym sa...
23 november 2011 kl. 21:40  

Anonym 23:46
Det tillvägagångssätt du beskriver är på intet sätt unikt för hur FöD kommunicerar med FM utan förefaller snarare vara det vanliga oavsett vilket departement, och tillhörande myndighet, det handlar om.

Som gammal stelbent statstjänsteman med (den förlegade?) uppfattningen att det utgör ett demokratiskt problem om regeringen styr myndigheter genom annat förordningar, regleringsbrev etc är det naturligtvis inte så lite frustrerande.

Anonym sa...
23 november 2011 kl. 22:32  

Vad har luftvärnet för funktion? Bara att försvara flygets baser?

Borde man inte se luftvärnet som ett av vapensystemen i luftförsvaret (tillsammans med jaktflyget)? De två kompenenterna har olika räckvidd, uthållighet mm?

Fundersam 2

Wiseman sa...
23 november 2011 kl. 23:49  

21.16:

Oavsett omsättningstakt finns det ändå ett bäst-före datum och en hotbild att ta hänsyn till. Nu är det hög tid att fatta beslutet om det som ska lösa av inom tio år.

Wiseman sa...
23 november 2011 kl. 23:53  

22.32:

Luftvärnet är en del av luftförsvaret. Flygbaser, annan känslig infrastruktur och värdefulla resurser måste skyddas över tiden. Jaktflyg täcker inte överallt och hela tiden på samma sätt som luftvärn är statiskt, oflexibelt och punktförsvarande. Utan luftvärn som försvarar en flygbas mot såväl flyg som attackvapen i form av attack- och kryssningsrobotar blir det inte mycket flygbas kvar, samtidigt som luftvärnet inte klarar att hantera hotet utan att det decimerats och desorganiserats av jaktflyg på vägen fram.

Wiseman sa...
23 november 2011 kl. 23:56  

MVH 21.32:

Vad får dig att tro att Försvarsmakten idag skulle klara av att försvara hela Sverige med den lilla krigsorganisation som finns kvar? Den situationen har vi sedan flera år, till följd av huvudsakligen socialdemokratiska beslut, även om den senaste regeringen inte gjort mycket för att förbättra situationen.

Vad har du därtill för belägg för att det skulle bli billigare att gå med i NATO?

Anonym sa...
24 november 2011 kl. 01:04  

@Magnus R "som världen är beskaffad behöver vi alltid vara allierade med några kärnvapenstater och varje dag vara tacksamma över att länder som USA, UK och Frankrike delar demokratiska värderingar och intressen av att hålla igång frihandeln och hålla nere mängden militära aggressioner"

Haha, demokratiska värderingar och hålla nere mängden militära aggressioner. Du pratar nyspråk min vän.

Du borde studera en världskarta över militära aggressioner sedan WW2. USA ligger bakom de flesta.

Demokratiska värderingar? På vilket sätt har samhällsutveckligen i USA och väst-Europa efter 9/11 någonting att göra med demokratiska värderingar?

De värderingar som kriget mot "terrorismen" baseras på har mer med fascism att göra än demokrati.

Enligt Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) bryter en amerikansk 17-åring som använder Google för sitt skolarbete mot lagen eftersom CFAA säger att om man bryter mot tjänsteföretagets EULA bryter man mot CFAA (EULA't säger att man ska vara 18 år)

Googla på "Testimony of Orin S. Kerr
Professor, George Washington University Law School"

Ett annat exempel är det som nyligen hände på UC Davies. Demokrati?

De värderingar som USA/NATO baserar sitt globala agerande på är ett mycket större hot mot den fria världen än den så kallade terrorism som man säger sig bekämpa.

Det vore bättre att rakryggade försöka försvara Sverige själva än att indirekt (och tyvärr ofta mycket direkt) stödja dessa ickedemokratiska krafter.

Anonym sa...
24 november 2011 kl. 01:54  

Damma av kärnvapen programmet så vi kommer med i den tunga klassen sen kan vi pula med ååtertagande av FM i den takt vi känner för att därefter destruera kärnvapnen! Billigast snabbast mest strategiskt men minst PK.
Markstridare

Wiseman sa...
24 november 2011 kl. 08:03  

Markstridarens kommentar är säkerligen ironisk, men det tycks som om "billigare" ständigt är ett lätt argument att ta till.

För ca 50 år sedan tog man slutligen det långsiktiga beslutet i Sverige att avbryta utvecklingen av ett eget kärnvapenprogram. Det hade nämligen kostat så mycket att det var antingen kärnvapen eller övriga försvaret. Man valde förmodligen helt rätt.

Anonym sa...
24 november 2011 kl. 09:20  

Börjesson!

Kombinera ubåt med drönare och du har ett recept på framgång!

Dr Blå

Anonym sa...
24 november 2011 kl. 09:27  

@ Wisema 09.24 08:03n :
Beslutet om att lägga ned kärnvapenutvecklingen togs mot bakgrunden att Sverige i stället skulle ha ett starkt attackflyg med konventionella vapen. Har vi det idag?
Ett annat avgörande beslut var att kraftigt reducera vår Östersjöflotta för att i stället sätta upp ett starkt attackflyg med sjömålsrobotar. d v s A32 med Rb 04. Detta beslut förvaltades väl fram till WP fall.

Där har vi två tillfällen när riksdagen lyckats förändra proportionerna mellan vapenslagens anslag. Med nuvarande beslutsordning kan vi knappast förvänta oss liknande politisk handlingskraft.

Magnus Redin sa...
24 november 2011 kl. 09:41  

Anonym 01:04, våra vänner är inte perfekta och det finns oroande trender. Det saknas naturlagar som garanterar frihet och demokrati, att vara fria är ett pågående arbete. Inget land har immunitet mot politiskt och ekonomiskt sönderfall som fördärvar människors frihet och möjligheten att hjälpa andra att vara fria och i värsta fall förvandla det till motsatsen.

Sköter vi våra institutioner och vår egen frihet kan vi hjälpa andra. En av de klassiska institutionerna är militären och om vi har ett försvar kan vi skydda oss själva och hjälpa andra militärt. Vi kan inte rädda världen men vi kan hjälpa till med att dra åt rätt håll.

Skall olika institutioner fungera väl måste de skötas med eftertanke och där har vi en av de värsta sakerna med försvarets kollaps. Om ett område tilläts falla samman på det viset hur många fler finns det då som är misskötta och funkar med mer tur än tanke?

Skall man göra en luftförsvarsutredning håller jag på att leta reda på hottrender och teknikutvecklingstrender och fundera ut processer/institutioner som kan arbeta med de trenderna och följa dem och utnyttja dem. Givetvis skall detta jämföras med det vi redan har så vi kan fortsätta på det som är bra i stället för att riva upp och börja om.

Sätter man upp detta på ett klokt sätt vilket tidigare generationer lyckades med får man processer som ger årsringar av erfarenhet, programvara och infrastruktur som gradvis bygger upp en kostnadseffektiv förmåga. Här är det viktigt att tänka på vem det är som äger de olika delarna, en A/B Gripen har ungefär samma dator och kommunikationskapacitet som en ny iPhone eller Android mobil. Det som är en nationell stolthet kan femton år senare rymmas i en soldats ficka och den trenden har fortfarande fart.

Tänk på processer och flöden av kunskaper, förmågor och materiel så kan det bli bra. Samma typ av tänkande fungerar även för att bygga upp en ekonomi.

Anonym sa...
24 november 2011 kl. 10:02  

Ett annat och positivare ödesbeslut var GD:s beslut att avgå i förtid. Kanske behöver arbetsgivarverket en infodirektör och en ekonomidirektör också ;-)

Anonym sa...
24 november 2011 kl. 20:08  

@Anonym 24 november 2011 10:02

Måhända har Arbetsgivarverket utrymme för ytterligare en inkompetent byråkrat - personaldirektören.

Metoden att i anställningsavtalet införa skyldigheten att tjänstgöra utomlands var var ju en riktig framgång, som för överskådlig tid och i betydande omfattning stärkt försvarets varumärke - eller?

/pseudoisten

Anonym sa...
24 november 2011 kl. 20:35  

En luftförsvarsutredning vore övermäktig den politiska administrationen. Beslut grundade på en utredning som startas upp me vårriksdagen kommer inte att läggas för Riksdagen förrän om 3 -4 år.
Dessutom är det inte en luftförsvarsutredning som behövs - det är en utredning om hur vi vill använda flygstridskraftern - ett mycket vidsträktare begrepp. Strängt tage kan man konstatera att även enflygstridskraftutredning blir beskuren av att övriga delar av Försvaret blir färdigorganiserade först 2019. Enligt min mening är det en försvarsutredning som borde ha tillsats för flera år sedan. Så gjordes inte och inte blir det bättre av att tillsätta en försvarsutredning nu. Alldeles försent alltså.
"Den upplyste despoten", (för den läst lite samhällshistoria) får bli vårt hopp. Observera dock att ordet "upplyst" är väsentligt i sammanhanget.

Anonym sa...
24 november 2011 kl. 22:42  

Wiseman (23.53):

Bra förklarat om luftförsvarets två vapen: attackflyg och luftvärn. Jag tänkte mig att luftvärnet kan ju placeras vid annat viktigt än just flygbaser (örlogsbaser, kraftverk mm). Jo, luftvärnet är mera punktbaserat och i nuvarande numerär för litet för någon yttäckning (och flottan kan ju inte heller bidra).

Fundersam 2

Anonym sa...
25 november 2011 kl. 07:25  

@Magnus R "Sköter vi våra institutioner och vår egen frihet kan vi hjälpa andra. En av de klassiska institutionerna är militären och om vi har ett försvar kan vi skydda oss själva och hjälpa andra militärt. Vi kan inte rädda världen men vi kan hjälpa till med att dra åt rätt håll."

Jag håller med. Med hänvisning till diskussionen kärnvapen/konventionellt baserat försvar med faktisk styrka så valde vi det konventionella försvaret.

Nu har vi varken eller och sålunda har inte Sverige längre en plattform att "sköta sina egna institutioner och sin egen frihet"

Våra politiker har reducerat landet till att bli springpojke åt maktgalna krigshetsare, men de har inte gått till val på detta budskap. Det har skett i det fördolda.

Efter att man gjort en "Libyen" av Syrien väntar Iran. Sverige stödjer aktivt de krafter som fullt medvetet planerar aktioner som mycket väl kan leda till WW3.

Så lågt har detta land sjunkit.

Här är en rapport från det "befriade" Libyen:

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/leaked-un-report-reveals-torture-lynchings-and-abuse-in-postgaddafi-libya-6266636.html

Anonym sa...
25 november 2011 kl. 22:15  

Vad har den där GD uträttat? Berätta för en som verkat i FM i mer än 25 år men faktiskt numera sk-ter i vilken tennsoldat som står överst på gösselstacken.

VAD har GD producerat-VAD har GD levererat???

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade