"Elak försvarsbloggare"

Idag höll Riksförbundet Folk & Försvar sitt seminarium om Försvarsmaktens budgetunderlag 2013, där huvudämnet naturligtvis blev förmågelyftet. Seminariet inleddes med att generallöjtnant Jan Salestrand föredrog budgetunderlaget, vilket följdes av kommentarer från Claes Arvidsson, Svenska Dagbladets ledarredaktion och Anders Lindberg, Aftonbladets ledarredaktion. Efter pausen var det dags för försvarspolitiker i form av Peter Hultqvist (s), Allan Widman (fp) och Hans Wallmark (m) att avge sina synpunkter och som avslutning var det sedvanlig frågestund.

Som nämnts blev huvudfokus just Försvarsmaktens förslag om ett förmågelyft av JAS 39 Gripen och stora delar av debatten gick ut på att kritisera att inga faktiska kostnader nämndes från Försvarsmaktens sida. Orsakerna kan man spekulera i. I avsaknad av en luftförsvarsutredning kan det faktiskt finnas fördelar i att ge just de olika alternativ som genlt Salestrand redovisade (se filmen) och inte i förväg låsa en kostnad offentligt vilket blir fallet så fort en siffra en siffra nämns. En sådan siffra skulle nämligen omedelbart bli en siffra i det mest permanenta bläck i media. Naturligtvis finns det även andra orsaker som ligger bakom. Vad man definitivt kan reagera över är att inte ens Försvarsutskottet får tillgång till de hemliga bilagorna i budgetunderlaget.

Här måste det till en förändring avseende delgivandet av hemligt material. Det kan inte fortsätta att de som ytterst ska fatta besluten inte delges beslutsunderlaget att fatta besluten utifrån. Detta gäller inte bara i detta fall, men även i många andra. Det kan inte vara så att ett material presenteras inom myndigheten och ett annat delges beslutsfattarna. Allt handlar om vilken säkerhetsklassning som tilldeles ledamöter i Försvarsutskottet och därmed vilken granskning som görs av ledamöternas bakgrund och vilka förbindelser de skriver under.

Anders Lindberg gjorde ett antal skarpa reflektioner under de minuter han disponerade för sitt anförande.  Det ena var att hans efterlysning av en utvidgad försvarsberedning. Det andra var hans kritik mot Försvarsmakten för dess undermåliga förmåga att kommunicera vilka tre alternativ som finns rörande framtida stridsflyg, vilket skulle göra situationen gripbar för vanligt folk.
1) En satsning på ett utvecklat svenskt stridsflygsystem
2) En anskaffning av ett utländskt stridsflygsystem till betydligt dyrare kostnad eller i mycket mindre antal (exemplifierat med Norge)
3) Att inte göra någon anskaffning alls, vilket inom några år kommer att resultera i att Sverige står utan för vårt närområde relevant luftförsvarförmåga

En enkel, men lysande analys av situationen av Lindberg och man får hoppas att Infostaben tar till sig av detta. En eloge också till Lindberg för hans påpekande att man inte får glömma luftvärnet i moderniseringen av luftförsvaret. I sin replik på slutet poängterade genlt Salestrand mycket korrekt en annan mycket viktig sak som Försvarsmakten missat att kommunicera vad avser "förmågelyftet". Det alternativ där inga större uppgraderingar görs i form av till exempel motor, blir lika dyrbart. Det är en aspekt som även påpekats på bloggen Väpnaren.


I sitt anförande tog Lindberg även upp "det som av elaka försvarsbloggare benämns Försvarsmaktens köttberg", vilket fick genlt Salestrand att replikera med sitt ogillande av detta uttryck och att tillägga att det faktiskt finns delar av köttberget (exemplifierat med honom själv) som fysiskt slår "ett och annat hormonberg". Retoriskt bra jobbat.

Den i Försvarsmakten nu så omdiskuterade "omstruktureringsordern", orsak till många anställdas heta känslor under den senaste veckan, lär ge svar huruvida "köttberget" även fysiskt slår "hormonberget" när anställdas kompetenser ska matchas mot personalbrister. Är det fortsatt stora vakanser i fältförbanden när omstruktureringen genomförts så… Naturligtvis kan man inte raljera rakt av gällande berg hit och berg dit, men faktum kvarstår att Försvarsmakten har problem med sin åldersstruktur och är en av få världen över som inte har aktiva åtgärder i form av maximala befattningstider och attraktiva pensions- och omskolningsmöjligheter för att hålla en jämn åldersfördelning.


I övrigt diskuterades luftförsvarsutredning och försvarsberedning mot slutet. Den som vill se seminariet i efterhand kan göra det på Folk & Försvars hemsida.

27 kommentarer:

Unknown sa...
7 mars 2012 22:41  

Delar din uppfattning att Anders Lindbergs, Aftonbladet, sammanfattning av läget var utmärkt. Jag gav uttryck för detsamma direkt idag på Twitter i anslutning till seminariet. För den intresserade så är Lindbergs hela inlägg, förutom seminariet i sin helhet naturligtvis, mycket tänkvärt.

Han beskriver där en ny förväntan på Försvarsmakten efter Libyen-insatsen där kravet på insatser markant har ökat bland allmänheten. Militärmakt förväntas användas när det händer saker i världen. Enligt Lindberg är detta ett trendbrott som i sina uttryck var otänkbart för några år sedan. Är Försvarsmakten och våra politiker beredda på detta allmänhetens nya tryck?

Sen kanske det inte alltid är Försvarsmakten själv eller min stab som är de bästa att publikt sammanfatta alternativ när det är politiska ställningstaganden som krävs. Debatten och trovärdigheten gynnas ofta av att det är fri oberoende media eller politikerna själva som identifierar och presenterar handlingsalternativ för debatt. Efter sakområdesupplysningar från myndigheten naturligtvis.

Erik Lagersten
INFODIR

Wiseman sa...
7 mars 2012 23:37  

Bra reflektioner Erik. Tittar man 20 år tillbaka i tiden i gamla flygvapennytt (gäller även för de andra fsg-tidningarna) från början av 90-talet skedde en mycket öppenhjärtig redovisning av innebörden av olika handlingsalternativ. Den dimensionen och flera andra har helt saknats det senaste decenniet i FM-tidningar och sedan dess tillkomst, även hemsidan.

Anonym sa...
8 mars 2012 00:25  

Det är nog tur att vi på senare år inte "öppenhjärtligt" redovisat vad vi tänkt göra med anslagen i förhand. Då hade folkopinionen hållit hårdare i skattekronorna.

NBF, GLC, PRIO, IPADS, Sv. Innebandyförbundet...

Farbveckan -86

Entreprenören sa...
8 mars 2012 07:36  

Jag tror faktiskt att Försvarsmakten har börjat gå och rätt håll efter ett decennium av intellektuell ökenvandring.

Penningläget och kompetensförsörjning är självfallet fortfarande problematiskt men jag tycker att många i ledningen uppvisar en intellektuell skärpa som deras företrädare saknat. Salestrands syrliga replik om hormonberget visar ju på lite kämpaanda utan floskler, Roland Ekenberg har gjort ett grymt bra jobb i Hemvärnet och Erik Lagersten sköter ju infotjänsten enligt devisen "verkan går före skydd" vilket är vad som anstår en svensk officer.

Anonym sa...
8 mars 2012 12:24  

Såg FoF debatten. Något snurrigt verkar det vara med underlaget. Dels arbetar man från ett antaget oförändrat anslag men lägger in att alla möjliga olika saker måste till för att kunna genomföra ett förmågelyft. Så som kostnadsdelning, exportintäkter, m.m. Och efter 2022 krävs ännu mer av detta så som fördjupat internationellt samarbete och/eller höjda anslag.

Just dessa osäkerhetsfaktorer påverkar såklart väldigt mycket och utan ett förmågelyft så blir flygsystemet citat "irrelevant". Det känns ju helt underbart att något förmågelyft då ej självständigt kan planeras in i materialplanen...

Wiseman får jag peka på ett ämne som verkar ha kommit i skymundan. Länkar till ett inlägg på Soldf om FoU.

http://forum.soldf.com/index.php?/topic/48597-budget-2012/page__view__findpost__p__791000

Mvh
Karl P

Anonym sa...
8 mars 2012 12:54  

Under FOF debatten redovisade Försvaret att de föreslår alternativ C1/CX med nytt skrov och ny motor men säger sedan i del 2 av sändningen (vid 21:20) att "det här är ingen E/F vi föreslår för vi kommer förmodligen få välja bort vissa finesser"

Que!?

Noterar också att man pekar på att man vill ha fler flygplan än 60-80 men måste hålla sig inom budget. Tänk om man kunde få en FM som sa vad som krävs för att klara operativa krav istället för att klara en budget!

/Anonone

Anonym sa...
8 mars 2012 13:26  

Trött på Moderata försvarspolitiker som ständigt hävdar två saker. Skedde nu igen på FoF.

1. Försvarsmakten levererar det den har lovat. En myndighet med överskott.

Fel. Försvarsmakten levererar på en lång rad sämre resultat än lovat. Inte om pengarna utan i förmågor. Som att flygtimmarna blev färre än planerat både på stridsflyget men fram för allt på helikoptrarna. Materialinköp har ej kunnat genomföras.

Ombyggnad av Carlskrona har tex skjutits på framtiden. Det finns en lång rad brister som skett helt och hållet för att man desperat vill leverera ett plusresultat till regeringen.

2. Archer-anskaffningen blev 400 miljoner kr lägre tack vare samköp med Norge.

Obevisat. Det finns ingen källa på att detta faktiskt stämmer. Dessutom så ingår det ett motköpsavtal med Norge att Sverige gick ifrån Bofors-tillverkade LEMUR vapenstation och istället köper in PROTECTOR från Norska statens Kongsbergs-bolag till alla Svenska fordon som ska ha vapenstationer så som patrullbilar och Archer.

Denna påtvingade anskaffning sker alltså helt utan konkurrensutsatt upphandling. Utan bevis på att det skulle bli billigare/bättre.

XYZ

Anonym sa...
8 mars 2012 15:26  

Sekretesslagen 10:15
"Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till riksdagen eller regeringen."
/Jakob

Anonym sa...
8 mars 2012 22:22  

Just nu känns det som att FM är i fritt fall!
Olika, givetvis okoordinerade underlag tas fram varje vecka om avgörande vägval. Svarstiden är oftast minimal och genomlysningen blir därefter. Varför så bråttom, vi ska ju inte vara färdiga förrän 2019 enl omstruktureringsordern?
Vi har aldrig tid att göra rätt från början men alltid tid till att rätta till...
/Slow down, please!

Anonym sa...
8 mars 2012 22:39  

Officersförbundet? Ingen kommentar om omstruktureringen ännu. Medlemmarna behöver saklig information NU.

Varför skulle LAS inte gälla fullt ut i FM omstrukturering 2012?

Vad gäller FM officerare och ortsbegreppet i LAS?

Hallå-vakna nu Officersförbundet!

Wiseman sa...
8 mars 2012 23:23  

Det var ett oerhört tjat om Officersförbundet. Vilken information är det du ska delges som du inte själv kan få tag i?

1. Sätt dig in i hur LAS fungerar.
2. Kontrollera hur det har gått till vid omorganisationer i andra myndigheter och framförallt företag.
3. Ta diskussionen med dina lokala OF-företrädare om det nu fortsatt behövs.

Det finns aspekter på omstruktureringsordern som är oklara. LAS och turordningskretsar är inte en sådan.

Anonym sa...
8 mars 2012 23:35  

@ Infodir

"Sen kanske det inte alltid är Försvarsmakten själv eller min stab som är de bästa att publikt sammanfatta alternativ när det är politiska ställningstaganden som krävs. Debatten och trovärdigheten gynnas ofta av att det är fri oberoende media eller politikerna själva som identifierar och presenterar handlingsalternativ för debatt. Efter sakområdesupplysningar från myndigheten naturligtvis."

Bäste Informationsdirektör,

Ditt citat ovan måste jag ha missuppfattat men om du verkligen tycker så här så borde du söka ett annat jobb. Som sittande i en svensk företagsledning med en betydande omsättning i mångmiljardklassen (mao jämförbar med FM) med erfarenhet från andra företag på andra nivåer kan jag med 100% säkerhet säga att ingen skulle tillåta media eller politiker att definiera och sammanfatta handlingsalternativ för ett beslut i företagsvärlden.

Om inte ni skall göra det, vem skall då göra det? Konsulter?

Ni sitter på all information och det material myndigheten presenterar skall vara så tydlig att debatten därefter skall handla om vilket beslut som skall fattas och inte vad förslaget innehåller eller hur de kan sammanfattas. Den syn du ger av hur myndigheten är skrämmande och beklämmande. Hade vår presschef sagt samma sak hade han fått se sig om efter ett nytt jobb (Vi känner att det är bäst att journalisterna får bestämma hur våra expansionsplaner/resultat/nedskärningar/investeringar skall beskrivas???).

Ta befälet över den information som ni sprider och se till att göra den på ett sådant sätt att diskussionen sedan handlar om förslaget och inte något annat.

Jag hoppas innerligt att det är en felskrivning med syftningsfel kombinerat med viss förvirring.

Bästa hälsningar,

Inköpsdirektören

Ps I de fall du vill kommunicera direkt med mig låt mig veta så skickar jag ett mail.

Anonym sa...
8 mars 2012 23:42  

LAS är mycket tydlig med att en anställning alltid har en arbetsort. Den uttrycks på anställningsbeviset. Den orten är grunden till den anställningstrygghet som LAS ska ge möjlighet till.

LAS gäller för anställda. Anställda har ett anställnigsbevis som är ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Det avtalet kan bara förändras på tre sätt; genom avsked, genom uppsägning eller genom en omförhandling mellan den anställde och arbetsgivaren.

Någon slags mellanting, att anställningen "släcks ut" existerar inte i LAS. Detta är skäl mer än nog för att LAS i FM omstrukturering 2012-sätter år på den, den återkommer-ska hävdas-in absurdum-av Officersförbundet.

Varöför gör Officersförbundet inte det?

Vilka är dina skäl Wiseman till denna upprördhet så snart LAS kommer upp? Är det känsligt?

Wiseman sa...
8 mars 2012 23:49  

Ska man kritisera Officersförbundet ska man göra det för något som de har möjlighet att göra någonting åt.

Vid omstrukturering av ett företags verksamhet kan det vara så att arbetsbrist uppstår på en ort och personalbrist på en annan. Tyvärr är det helt upp till arbetsgivaren att definiera turordningskretsar, vilka av mycket förklarliga skäl kan upplevas som orättvisa, men sådan är lagen. Officersförbundet har ingen makt över detta så sluta spamma kommentarer till flera blogginlägg.

Anonym sa...
9 mars 2012 00:17  

Turordningskretsar i LAS definieras geografiskt-med utgångspunkt i arbetsorten på anställningsbeviset.

Arbetsbrist kan bara uppstå när rekrytering först har upphört.

Och, vänligen, Försvarsmakten är inget företag. Jämförelser med företag blir lite skevt. I en offentlig förvaltning ska lag och förordning följas till punkt och pricka.

Delar av LAS kan förhandlas bort. Om så skaet avseende t ex Arbetsortsbegreppet är det en intressant del att informera om för Officersförbundet.

Igen, varför denna upprördhet när fråga om information från ett fackförbund reses?

Varför skulle Officersförbundet inte informera? De ska göra som dess medlemmar önskar-eller vad tycker du Wiseman? Finns det olika klass på Officersförbundets medlemmar? Finns det olika tyngd i medlemmarnas argument och därmed olika viktighetsgrad?

Jag vill ha information kring LAS tillämpning från Officersförbundet på Officersförbundets hemsida-där står idag att ortsbegreppet inte tillämpas inom FM-och frågan är ju då rätt enkel; var och när har den delen av LAS (eventuellt) förhandlats bort av Officersförbundet? Vilka dokument finns i ärendet?

Tror inte jag är ensam om att önska denna information.

Anonym sa...
9 mars 2012 07:32  

Förvånad över att försvarsmaktens presentation av JAS och tvingande FSU inte föranleder mer kommenaterer utan det handlar om LAS och turordning

STAGECOACH sa...
9 mars 2012 08:19  

@ Erik Lagersten. Bra ton och anslag i ditt inlägg. Intressanta tankar.

@ Anonym "turordningsbloggare". Prata med ditt fackförbund. Lär dig grunderna i LAS. Reglerna gäller för såväl privata företag som Försvarsmakten. Skriv inlägg under rätt rubrik.

Anonym sa...
9 mars 2012 08:55  

Det är som vanligt, debatten hamnar på lägsta nivå dvs LAS istf på en högre nivå dvs JAS. Hur ska JAS rymmas bland andra prioriterade vapenslag?? Det blir inte mycket kvar att slåss om när JAS förbrukat sitt anslag. Att vi "behöver" 60-80 JAS, vad baseras det på. Behöver till vad, vilka uppgifter? Har vi endast råd med dessa eller har vi ett verkligt behov? Har vi bara råd med 40, 30, ? kanske?

På mitt förband sitter snåla officerare och räknar hur många ören de riskerar att förlora om de går hem 1, 2, 3 år innan 60 resp 61. Och de som skrev på till 61 vill nu ogiltilgförklara detta beslut så att de får gå hem ändå... Det är bara pinsamt!!! De får möjligheten att gå hem 9 år innan civila kollegor, och andra betydligt mer utslitna branschkollegor (t ex inom vård och omsorg). En hel del kollegor sitter kvar i sandlådan.
Det ska bli skönt att bli av med lite ballast...

J.K Nilsson sa...
9 mars 2012 09:22  

Uppfattningen är att FM ligger precis på gränsen för LAS, dvs man är oetisk, inte olaglig.

Det jag reagerar mest på är ordvalen och hur man kommunicerar med personalen. Vad är det för skillnad med detta "erbjudande", tacka nej och bli uppsagd av anledning "Arbetsbrist" som den förra gången med utlandsobligatoriet?

J.K Nilsson

Anonym sa...
9 mars 2012 10:46  

Angående JAS:
Så här kommer situationen att vara år 2030.
80 JAS39E/F har anskaffats. Försvarsmakten argumenterar för att JAS39G/H ska anskaffas med bättre motor, större bränsletankar och snabbare datorer.
Flygvapnet har centraliserats till en stor flygbas, i Linköping, delad med Saab. Flygvapnets mekaniker har anställts av Saab, eftersom Saab sköter allt underhåll, och det är onödigt/dyrt med fältmässiga basbataljoner. Flygvapnets piloter är en kort tid anställda av Flygvapnet och genomför då uppvisning inför potentiella kunder samt utbildning av piloter från de länder som anskaffar Gripen. Efter denna korta period övergår Flygvapnets piloter till Saab för att arbeta som testflygare. Saab är populärt bland piloterna, inte minst eftersom det innebär en möjlighet att få några flygtimmar.

Finns det ingen krigsbas kvar? Jodå, den behövs för att kunna imponera på potentiella kunder. För att inte kunderna ska behöva transporteras så långt är krigsbasen förlagd till samma flygbas, Linköping, som allt annat. På krigsbasen finns dessutom Sveriges enda skyddade hangar (uppvisningssyfte), framtagen av Saab och FMV i samverkan, under tio års tid till en kostnad av tio miljarder. Alla andra Gripenplan står i Securitasbevakad plåthangar på Flygvapnets/Saabs område, eftersom det är kostnadseffektivt.

De personer som arbetar i Försvarsmakten ledning förbereder beslut som gynnar Saab och övrig försvarsindustri innan nyår och påbörjar välavlönad tjänst hos Saab och övrig försvarsindustri efter nyår (den sk ”Johan Kihl”-modellen för karriärväxling). Eftersom denna karriärväg är så populär innebär det att de vapensystem som inte byggs i Sverige anses ointressanta. Därför har Super-JAS bara tillgång till ett fåtal robotar (provskjutning, uppvisning, pressbilder). På samma sätt anses andra delar av luftförsvaret som irrelevant; långräckviddigt luftvärn byggs inte i Sverige och understödjer inga intressanta karriärmöjligheter.

År 2030 är det alldeles strax dags för provskjutning av en sjörobot (av tio befintliga) från det nya ytstridsfartyget Visby NY, som har gått i provturskommando i femton års tid och byggts i ett exemplar efter diverse förseningar och fördyringar. När detta har ifrågasatts av besvärliga bloggare har det offentliga svaret blivit att allt är i ordning, budgeten i balans och Försvarsmaktens egentliga huvuduppgift fullföljs: att stödja svensk försvarsindustri oavsett följder för Sveriges försvarsförmåga.

F

Anonym sa...
9 mars 2012 15:42  

Vad vinner på på denna "nyuppfunna" omstrukturering?
Att låta officerare gå hem vid 57 års ålder kunde man gjort utan omstrukturering. Är vi verkligen så felplacerade idag? Någon tanke finns väl varför vi bemannar olika befattningar, eller?
Visst finns det felaktigheter att rätta till men det kan väl förbandschefen få ha handlingsfrihet med?
Efterfrågade "utsatta" kompetenser kan man väl rikta till rätt orter enkom i stället för att röra om i hela grytan samtidigt?
Gå in i vilket fikarum som helst idag och lyssna på tugget; vad tror ni diskuteras?
/Trött på nedbrytande, demoraliserande tugg

Anonym sa...
9 mars 2012 16:07  

Hur omhändertas luftvärnet i luftförsvarsfrågorna?
Luftförsvar handlar inte bara om flygplan.
Hoppas man ser helheten!

Anonym sa...
9 mars 2012 16:09  

Anonym LAS tjatare 8 mars 2239, 8 mars 2342 och 9 mars 0017

Läs officersförbundets information som gick ut den 29 februari. I en stor gul inforuta förklaras det du tjatar om. Förbundet har gjort sitt jobb vill jag nog påstå. Ni skulle bara se hur det hela såg ut innan förbundet lade sin hand vid det hela. Officersförbundets information är också tydlig och korrekt så vitt kan bedömas och kontrolleras.

Vad är det du inte förstår? Ibland stämmer inte sanningen och verkligheten med individens önskedrömmar och personliga tolkningar och uppfattning. Det är tyvärr två skilda saker.

Och tyvärr alla ni idealister som tror att Försvarsmakten har någon form av familjär omhuldande attityd mot sina "uppoffrande officerare", så ser inte verkligen ut, och har aldrig gjort. Titta i historieböckerna så besannas den delen. När det inte behövs så åker man ut med badvattnet. I detta fall grundat på domar i AD som fastställer vad LAS har sina gränser och hur det kan tillämpas.

Mike Bravo

Unknown sa...
9 mars 2012 19:09  

@Inköpsdirektören

Det finns två sidor av den intressanta frågeställning du berör. Dels en förvaltningsmässig och dels en opinionsbildande.

Vad avser den första så redovisar Försvarsmakten till regeringen sin verksamhet eller planering. Det gäller alla statliga myndigheter. Denna redovisning är reglerad och annorlunda från de styrningar och krav som gäller för det som du benämner företagsvärlden.

Ofta framgår det vilken typ av redovisning som ska ges av förordningar, direktiv eller regeringsanmodanden som t.ex.:

- om flera handlingsalternativ ska redovisas eller hur vägen ser ut till ett definierat beslut,
- hur förslagen ska utformas och hur de ska redovisas,
- utredningar som ska ligga till grund och hur de ska beaktas,
- osv.

Det innebär ibland att alternativ som myndigheten själv skulle förorda eller möjligtvis avråda ifrån inte redovisas i Försvarsmaktens slutgiltiga underlag. Sådan är svensk förvaltningsprincip.

Denna ordning är något som debattörer ofta ifrågasätter eller önskar annorlunda men är iså fall en diskussion som ska föras med våra folkvalda och inte de myndigheter som har till uppgift att verkställa politiska beslut.

Utöver detta så redovisar myndigheten ibland egna förslag eller inriktningar som inte tillkommit på regeringens initiativ. Då är vi självklart friare att själva lämna förslag så länge det ryms inom aktuellt riksdagsbeslut för Försvarsmaktens inriktning eller nogsamt och välavvägt redovisa underlag för framtida beslut.

Den andra frågeställningen rör den allmänna debatten. Ofta gagnas den av att Försvarsmakten lämnar upplysningar, själv föreslår alternativ eller argumenterar för sakernas tillstånd. Detta t.ex. i fall då det inte är tydligt vilket alternativ som finns, kunskapsnivån inom området är för låg eller att de förutfattade meningarna tar överhanden för de faktiska omständigheterna.

Ibland är det dock bättre och effektivare om andra aktörer identifierar och presenterar de reella handlingsalternativ som finns. Trovärdigheten och tyngden i ett budskap ligger minst lika ofta i vem som är avsändare som i det faktiska innehållet. En partsinlaga värderas lägre än den av en oberoende aktör, blogg, en etablerad ledarskribent eller om det sker en politisk debatt i frågan. Och då naturligtvis med den sakkunskap som Försvarsmakten aktivt kan bidra med till aktuell diskussion.

Erik Lagersten
INFODIR

Anonym sa...
9 mars 2012 21:07  

@mike bravo

Det håller jag inte med om, det har tidigare funnits H-pers, sunt förnuft och en vilja att skapa en dräglig tillvaro för officerarna.

Den verkar var som bortblåst nu, inga officerare kan längre skaffa sig hus och familj om de inte kan hantera att stå utan arbete på orten med sex månaders varsel.

Inte riktigt var man kan förvänta sig av en statlig myndighet.

Om det är tillåtet är det väl bara att göra lika - statliga, landsting och kommuner? Skönt att bl.a. slippa en massa dyra stafettläkare!

Här finns massor av pengar att tjäna!

Låt löneslavarna rotera runt i landet!

Har de fyllt 40 skall de lämna! De kan ju bli sjuka och skaffa barn!

Då får dom banne mig skaffa sig ett nytt jobb!

Anonym sa...
9 mars 2012 21:48  

Förmåge lyft hit och dit fokus verkar vara flyg, flyg flyg, .

inte bar inom flyg som det behövs förmågelyft, Inom Sjöbevakning tex hur ofta nyttjas marina enheter vid kränkningar ? eller fråga kanske skall ställar vad har vi för sjökrafter att bemöta kränkningar till sjöss ?? Bevakningsbåtar som med lite tur kanske finns till hands ?
KBV kanske är ett alternativ?


Inom Försvarsmedicin - det medicinska inom FM bollas mellan FömedC-TrängR-MSS alla ska säja sitt å tycka och den som har flest representation på HKV får sin vilja igenom ??? Funktionen Centra är för mej lite luddig om man skall jämföra FömedC kontra SkyddC och Swedec, här ha man tagit tydligt stånd punkt men FömedC har man ej ett tydligt uppdrag från högre makt utan det bollas å trixas mellan TrängR-MSS-FömedC å all sköns lokala sjukvårds skolor kontentan blir med många kockar att sjukvården blir lidande och kan inte utvecklas frammåt.

Man måste göra skillnad på förband/skola/CENTRA vem gör vad och främst VEM ska hålla på med vad nu är alla händer i syltburken

Anonym sa...
9 mars 2012 22:48  

9 mars kl 0146,
Superb analys, e 25 år i fm med insyn i flyg-flotta, bara insisterar..
Alla låtsaspersoner i egenvinningposition vad gör ni för driva fm framåt? Vill någon chef förklara den röda tråden, teknologi...äsch, det är jobbigt, soldat däremot, det är lagom nivå för alla, vi köper in övrig kompetens, jisses vad det blir billigt, säg inget till skattebetalarna bara!!!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade