När, inte om

Beskedet att försvarsminister Sten Tolgfors avgår var inte oväntat. Snarare tvärtom. Redan när Riksrevisionens rapport om "Genomförandegruppen" för omläggning av Försvarsmaktens materielförsöjrning lades fram konstaterades på WW att det är svårt att se att Regeringen och Moderaterna har i längden har råd att ha kvar en försvarsminister som blivit KU-anmäld tre gånger på ett halvår. Beskedet att Sten Tolgfors avgår måste ändå ha kommit rätt snabbt, med tanke på att statsministern ej kunde presentera en ny försvarsminister på samma gång.

Att Sten Tolgfors önskar avgå är förståeligt. Det lär definitivt inte ha varit någon kul sits att befinna sig i med ett allmänt missnöje och att därtill vara småbarnsfar. Det sistnämnda har också märkts vid några tillfällen när Sten Tolgfors varit ifrån politiken vissa perioder.

Sten Tolgfors ska ha en stor eloge för sin tid som försvarsminister framförallt när det gäller omsorgen om svensk militär personal på insats. Till skillnad från vissa föregångare som inte riktigt såg nyttan med att ställa sig i främsta ledet när svensk militär personal omkommit eller stupat, har Sten Tolgfors visat ett starkt engagemang. Likaså har Sten Tolgfors varit en av landets tydligaste försvarsministrar på många år då han ställt krav på resultat och leverans från Försvarsmakten. Sten Tolgfors har ofta och rätt oförtjänt fått klä skott som "tomhylsa" och vapenvägrare. Det är inte en rättfärdig kritik.

Dock har det länge funnits anledning att kritisera såväl Sten Tolgfors som Nya Moderaterna för den försvarspolitik man fört i och med regeringen, där väckarklockan egentligen blev Georgienkriget. Det är svårt att se att IO 14 kommer att bli det försvar med hög förmåga "här och nu" som utlovats, vari naturligtvis ingår det nya personalförsörjningssystemet och underdimensionerade materielförsörjningen. Likaså är det svårt att se att de utlovade besparingarna i form av rationaliseringar kommer att kunna infrias. Debatten har som bekant varit hård på denna blogg med mycket kritik mot den moderata försvarspolitiken och en av de mer intressanta perioderna var härom året när Sten Tolgfors på sin egen blogg replikerade ett inlägg från denna blogg. Mer dubbelriktad kommunikation än så har det tyvärr inte blivit på Tolgfors egen blogg.


Det är nu naturligtvis intressant att se vem som blir ny försvarsminister och om det på samma sätt blir ett nytt skifte i svensk försvarspolitik som när ansvaret gick från Mikael Odenberg till Sten Tolgfors där det omedelbart märktes en betydligt lägre ambition avseende Tchad, men också försvaret i helhet. Att det sedan var beställt ifrån andra delar av Regeringen behöver man inte hymla om. Med tanke på de tre KU-anmälningar som nu föreligger mot försvarsministern och hetluften kring Saudi-affären (som i media tyvärr helt trängt ut den i flera aspekter betydligt mer intressanta rapporten från Riksrevisionen) krävs det ett namn som inte har någon koppling till dessa affärer och som kan uppvisa dådkraft. Det är nu drygt två år kval till valet och Alliansen behöver minska Löfveneffekten. Med en ny försvarsminister har man chans att blåsa nytt liv i laguppställningen.

Det är högst otroligt att Moderaterna skulle släppa ifrån sig försvarsministerposten till något annat parti. Dels är det en klassisk moderat fråga (även om de nya moderaterna inte tagit frågan till sig på samma sätt) och det är heller inte troligt att man skulle vilja rubba balansen i Regeringen. Ett namn lyser något starkare än de andra och det är inte helt otroligt att nästa försvarsminister blir en person med såväl närvaro på Twitter som i bloggvärlden.

För nästa försvarsminister finns det ett antal allvarliga frågor att tag i. Den främsta är om man får tro rubrikerna Saudi-affären, men frågan är egentligen betydligt större än så och rör samarbete och kommunikation mellan Försvarsmakten, Försvarsdepartementet och Försvarsutskottet där det existerat alldeles för mycket brandväggar avseende information. Det är fullständigt grundläggande att Riksdagen i form av Försvarsutskottet måste betros med tillgång till hemliga handlingar från såväl Försvarsdepartementet som Försvarsmakten, och detsamma gäller att Försvarsmakten betros med information från Försvarsdepartement. Utan ett sådant samspel fungerar inte statsapparaten och de friktioner vi idag skådar i såväl materielförsörjning och inte minst konsekvenserna av "den strategiska time-outen" är just resultatet av detta.


SvD, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10DN, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Aft, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, GP, SR, 2, 3, 4SVT, 2, 3, 4, 5

67 kommentarer:

Forsno sa...
29 mars 2012 kl. 18:50  

Karin Enström har alla förutsättningar att bli en utmärkt försvarsminister, så jag hoppas att favorittipsen går hem, men man bör väl komma ihåg att det inte är försvarsministern som bestämmer storleken på anslagen och att de problem som hopar sig inför nästa försvarsbeslut nästan alla är kopplade till underfinansieringen.

Även att inta/bibehålla den anemiska IO 14 blir svårt utan betydande tillskott - som det ser ut att saknas politiskt stöd för.

Sumatra sa...
29 mars 2012 kl. 19:37  

Ett offer för sin egen retorik. Retorik är bra för att påverka och stärka sin argumentation, men när den mest används för att dölja och förvilla så slår den lätt tillbaka när det blir uppenbart att retoriken saknar täckning i verkligheten.

Det är inte uteslutet att den nya försvarsministern kommer att heta Johan Forssell, Gud förbjude, en moderat som verkar att ha gått i samma skola som Tolgfors.

Att kalla Tolgfors för vapenvägrare är väl mer ett historiskt faktum än en orättvisa, Wiseman?

Själv uppfattade jag inte att det gick något s.k. drev mot Tolgfors, men som vanligt lämnade han åhörarna med en känsla av att han försöker dölja eller vränga någon sanning, något som alla vi som följt hans blogg nog hunnit tröttna på. Tvärt emot ett drev tycker jag att journalisterna varit tama när det gällt att trycka på vid presskonferenser m.m.

Vi får hoppas på det bästa när det gäller efterträdaren, men säkrast ändå att vara beredd på det värsta.

Anonym sa...
29 mars 2012 kl. 19:47  

Wiseman !

"Ett namn lyser något starkare än de andra och det är inte helt otroligt att nästa försvarsminister blir en person med såväl närvaro på Twitter som i bloggvärlden."

Jag är helt enig. Riksdagsledamot Göran Pettersson har helt rätt bakgrund för jobbet som försvarsminister. Högt intellekt (aktiv i Mensa) och en mycket hög integritet. Väl förankrad inom såväl försvars- som finanssektorn.

Med sin bakgrund som högre officer är han väl förtrogen med såväl Försvarsmaktens som samverkande myndigheters framtida utmaningar och ett väl utbyggt nätverk.

Ett utmärkt val som är väl förankrad såväl i myndighets- som i den politiska sfären.

Anonym sa...
29 mars 2012 kl. 19:52  

Tolgfors borde ha avgått redan den 5 september 2007.
Samma sak gäller dem som tillsatte en vapenvägrare som försvarsminister. Ty denna tillsättning var fullkomligt omdömeslös.

Någon jävla ordning måste det vara även i ett dårhus!

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
29 mars 2012 kl. 20:11  

Noterade att regeringen annonserar befattningen som GD och ställföreträdande myndighetschef till Försvarsmakten.

Kan kanske vara ett möjligt alternativ till regeringskansliets elefantkyrkogård för den gode Sten...

/pseudotören

Anonym sa...
29 mars 2012 kl. 20:26  

Är det Cecilia Widegren vi talar om? Då lär ju inte F7 bli nästa nedläggningsförband i allafall.

Anonym sa...
29 mars 2012 kl. 20:38  

Vem blir ersättaren? Jag tror själv på Annicka Engblom (m) eller Karin Enström (m).

//G

Anonym sa...
29 mars 2012 kl. 20:42  

Kan bara med viss skam hålla med. Jag är en av de som uttryckt mitt missnöje med förd försvars- och säkerhetspolitik genom nedlåtande och tarvliga gliringar riktade mot Tolgfors. Och skäms nu för det.

Faktum kvarstår dock och missnöjet med både medias sensationsjakt och politikens (i brist på smakfullare ord) impotens. Att inte riksrevisionens rapport skapar debatt men en vapenfabrik i ett för oss gynnsamt diktatoriskt land gör det gör mig besviken (dock inte för första gången).

Som parallell kan man se att riksrevisionens kritik av regeringens miljöpolitik blev första nyhet på svt rapport för någon timme sen.

Varför bryr vi oss inte om försvaret?

/Fk Fjun

Anonym sa...
29 mars 2012 kl. 21:38  

En ny försvarsminister blir inte lätt!
Willhem Agrell eller någon avdankad överbefälhavare är de två ytterskotten regeringen Reinfeldt försöker hålla sig mellan! Mitt tips blir en kvinnlig moderat! Svårgissat? Inte direkt!

Det intressanta blir fortsättningen med KU, sanningar och om trycket Tolgfors fick...kanske rent av ett ultimatum från..FOI? Gör si...annars...så!

Dr Blå

Bertil sa...
29 mars 2012 kl. 21:45  

Ja, det är nödvändigt att förse försvarsutskottet med hemliga uppgifter. Tyvärr är det också omöjligt m.h.t. sammansättningen. Inte minst bland M representanter.

Anonym sa...
29 mars 2012 kl. 22:18  

Vad blir det bestående intrycket av Tolgfors?

En typ som totalkonkursat det svenska Totalförsvaret. Det är det bestående intrycket.

Tolgfors virrfärder har kostat svenska folket mycket-att återuppbygga det Tolgfors raserat kostar förmodligen mer än 500 miljarder kronor.....

Tolgfors har totalt åderlåtit den svenska militära förmågan-INGENTING finns kvar. Ingenting.

Måtte vi aldrig mer behöva höra om en svikare som Sten Tolgfors. Hans gärning är tusenfalt värre än vad spionen Stig Wennerström åstadkom.

Tolgfors och Wennerström ska nämnas bredvid varandra.

Anonym sa...
29 mars 2012 kl. 22:48  

Även om jag inte är en anhängare till Tolgfors så är det en sak som helt har missats av hans gärningar - nämligen stödet för Svensk försvarsindustri utomlands.

Aldrig tidigare har svensk försvarsindustri fått så mycket stöd och draghjälp.

Något vi sällan pratar om Sverige för det är ju fult att exportera vapen (emedan kläder tillverkade under vidriga förhållanden i tredje världen - läs H&M - är helt okej).

Så tack Tolgfors för att du hjälpt svensk försvarsindustri och således skapat välfärd, arbetstillfällen och möjliggjort satsningar inom utbildning och forskning.

Anonym sa...
29 mars 2012 kl. 23:02  

Jag blir lite förbannad. Tolgfors säger att han är stolt över att ha tagit fram ett försvar som numera används och gör skillnad. Skitsnack!

För det första så beslutades inriktningen mot dagens försvar långt innan han tillträdde. Han, och regeringen har inte gjort ett skit för att påverka inriktningen i varken den ena eller den andra riktningen. Ett uppenbart ointresse för säkerhets- och försvarspolitik som blir än tydligare av okunniga uttalanden om stridskrafters syfte och användning inom ramen för en säkerhets- och försvarspolitik.

Stridskrafter som inom ramen för en avhållande strategi, t.ex. invasionsförsvarets säkerhetspolitik, står i beredskap i syfte att avhålla en motståndare från våldshandlingar, sådana stridskrafter både används och gör skillnad så länge de lyckas undvika att bli insatta. Om de tvingas gå till insats och använda sina vapen, så har uppgiften misslyckats. Om insatta militära stridskrafter är ett mått på deras nytta eller inte, beror helt på målet med deras verksamhet och vilken uppgift de ges.

Det gamla invasionsförsvaret (utrikespolitik, säkerhetspolitik, försvarspolitik och försvarsresurserna bl.a. Försvarsmakten inom ramen för totalförsvaret), löste uppgiften att bevara fred i Sverige alldeles utmärkt under osedvanligt lång tid.

Samma sak gäller stridskrafterna som sätts in i en fredsfrämjande operation i syfte att avhålla två parter från stridshandlingar. Så länge de bara behöver träna och demonstrera sina förmågor är de framgångsrika. Fred och säkerhet i insatsområdet råder. Den dag de behöver "användas" så har de misslyckats med sin viktigaste uppgift. För att lyckas behöver de vara trovärdiga, dvs de behöver dyra vapensystem och mycket träning som kostar. Värdet av investeringen mäts dock inte nödvändigtvis i huruvida de använder sin träning och sina vapen på riktigt i strid.

Krig och aggression har aldrig varit syftet med svenska stridskrafter. Dock fred och säkerhet. Att fred och säkerhet kräver god krigföringsförmåga och därmed stora investeringar som helst inte ska behöva användas är en paradox som uppenbart är allför svår att förstå för nuvarande politiska ledning, inkl. den avgående försvarsministern.

Nu ser vi också vad det kostar att verka genom att vara insatt istället för att verka genom beredskap. Det som förr räckte till 100-tals bataljoner, räcker idag till åtta (8). Det kanske är en oundviklig utveckling då omvärldsutvecklingen gjort den gamla säkerhetspolitiken både irrelevant och omöjlig att finansiera, men är det bra?

Vår fred och säkerhet har aldrig varit så bräcklig som den är idag. Den bygger på en from förhoppning om en gynnsam och fredlig omvärldsutveckling, men vi har inte längre några trovärdiga garantier. Vi saknar hemförsäkring, vilket inte är något problem om inte vårt hus börjar brinna. Sannolikheten att vårt hus börjar brinna är mycket låg. Ändå väljer de flesta att betala för en försäkring. Kanske för att konsekvenserna av en brand ofta är katastrofala, dvs. risken är hög även om sannolikheten är låg. Sverige och Borg förstår dock inte vitsen att lägga pengar på något försvar när det är osannolikt att det blir krig. Absolut inte på ett försvar som inte används i strid. Bortkastat tydligen. Själv betalar jag gärna hemförsäkringen och jag värdesätter varje dag som går utan att jag behöver använda den.

Tolgfors har ingen anledning att vara varken stolt eller skamsen över denna utveckling. Han har inte påverkat ett skit utan varit den nyttiga idiot som sittande regering och finansminister har efterfrågat. Ända in i kaklet.

Anonym sa...
29 mars 2012 kl. 23:47  

Jag håller med om att herr Tolgfors på många sätt varit en förhållandevis bra försvarsminister.
Dock kan man ibland skönja okunskapens slöja i bakgrunden. Speciellt om frågorna kom plötsligt eller lite utanför dagens ämne.
Tyvärr lyckades han inte rekrytera medhjälpare med den kunskap som han själv saknade.

Jag tycker också ha märkt att han glidit iväg från sakfrågorna under det senaste halvåret.
Hans blogginlägg och artikel i SVD tillsammans med fru Widegren under rubriken "Bättre och tydligare vilkor för soldaterna" med anledning av den s.k. "Soldatproppen" visar på tydliga spår av ointresse för uppgiften. Artikeln var allt annat är tydlig!
De båda alstren innhåller så många felaktigheter att man undrar om ministern ens läst proppen?

Jag trodde att upplägget var att han skulle gå till sommaren. Därför är jag lite förvånad över dagens beslut.

Herr Tolgfors har nog gjort så gott han har förmått. Man ska komma ihåg att många av de frågor han fått i sitt knä har varit i säck innan de kom i påse.
Beslut som andra fattat åt honom och manöverutrymmet för honom har varit litet.

Han har förtjänstfullt tagit tag i och deltagit aktivt i många beslut som rör personalfrågor.
Hans envisa tjatande på FML gör nog att där drages en lättnadens suck på vissa håll.
Hur var det nu det stod i inriktningsproppen?

"•Hela insatsorganisationen om cirka 50 000 personer ska kunna användas inom en vecka efter beslut om höjd beredskap.
•Alla insatsförband ska ha samma förmåga till insats, i och utanför Sverige."

2014 skall förbanden vara uppfyllda med personal, materiel och välövade!
O.S.V.

I dessa grundläggande frågor upplever jag att FML och departementet pratat förbi varandra vid ett flertal tillfällen.

FML har vid flera tillfällen lite flummigt beskrivit IO 14 som en "levande organisation" som "nog" inte blir klar förrän bortåt 2020.
Här har herr Tolgfors väldigt tydligt talat om för försvarmakten vad som gäller.

Misstaget att välja medarbetare med egen agenda och bristande kompetens tycker jag att jag kan förlåta honom.
Jag skulle ha svårt att definiera kompetensen på mina medarbetare om jag plötsligt blev utsedd till att besätta en chefsbefattning inom hjärnkirurgi.

Jämför man med några av de senare årens försvarsministrar har herr Tolgfors utfört stordåd.

Hoppas att nästa minister får hjälp med att rekrytera in lite färsk kompetens i departementet.

Orsaken till kommunikationsutmaningarna till och från Försvarsutskottet tror jag beror att man inte gör någon politiskt karriär på försvarsfrågor.

Teaterdirektören.

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
30 mars 2012 kl. 02:07  

Riksdagsledamoten Johan Forsell (m) tror att marinen förfogar över 500 fartyg: http://johanforssell.com/2012/03/29/besok-pa-muskobasen/

"Tillbringade torsdagkvällen på Muskö utanför Stockholm. Anläggningen byggdes på 1960-talet som strategisk bas för marinen, men tillhör sedan några år tillbaka Marinbasen i Karlskrona.

En mycket imponerande anläggning, insprängd i urberget och till ytan lika stort som hela Gamla Stan. Att vandra omkring i tunnlarna påminner om den tidsålder som länge präglade det svenska försvaret. Som en konsekvens dimensionerades anläggningen för att klara av tuffa bombardemang och innehåller såväl verkstäder, kontor, sjukhus som reningsverk.

En intressant iaktagelse var hur stor del av underhållet på marinens 500 fartyg och båtar, som utförs i privat regi (85 procent fördelat på sex aktörer). Det ger större flexibilitet för Försvarsmakten samtidigt som konkurrensen skapar förutsättningar för lägre kostnader. Jag tror vi kommer att få se fler OPS-lösningar på försvarsområdet framöver."

Anonym sa...
30 mars 2012 kl. 07:06  

Det parti som tar försvarsfrågorna på agendan nästa val och driver utvecklingen till ett på värnplikt baserat insatsförsvar-med Norge som föerbild-ska få min röst.

Aldrig mer jag röstar på en moderat politik som totalt förstört svensk försvarsförmåga.

Vilka partier har försvarsfrågorna på agendan med värnplikt som mål?

Anonym sa...
30 mars 2012 kl. 07:09  

Replik kl0207; Forsell speglar den totalnaiva moderat-student-verklighetsfrånvända brackpolitiken.

Aldrig mer en naiv moderat politik. Under de år som varit har de visat vilket ansvar de verkar ta för Sveriges försvar.

Anonym sa...
30 mars 2012 kl. 07:29  

Inget i övrigt seriöst parti, tyvärr...

jan-olov sa...
30 mars 2012 kl. 07:32  

Sten Tolgfors skall ha en eloge för sitt äkta engagemang för våra soldater ute i misssioner.

Sten Tolgfors har också vridit en del saker rätt kring ett förnyat fokus och en tydlighet att försvarsförmågan skall prioriteras och det är det som skall levereras.
Han har fått bära hundhuvudet felaktigt för 2 decenniers noschalans kring vår förmåga att försvara Sverige.

Däremot har han enl min mening beskrivit vår kapacitetsutveckling och befintligt stridsvärde i alltför positiva ordalag precis som M och C också gör.
Det får man förstås göra om man vill men då eroderar trovärdigheten eftersom vi som arbetar helt eller delvis vet att beskrivningen inte stämmer.

Han har valt att nästan inte kommentera den militära kapacitetsutvecklingen i närområdet och kopplat detta till behovet att själva förbättra vår förmåga-kanske mht främmande makt och relationer dit.

Det största misstaget ligger där att inte ha anpassat vår faktiska förmåga till faktiska beslut i närområdet och den delen faller också tillbaka på MUST och försvarsmakten själva som uppenbarligen har svårigheter att tala klarspråk och beskriva vad som behövs.
Vi borde ha tidigare lagt försvarsbeslutet och vi borde ha hävt riksdagsbeslutet att låta värnplikten vila för att på så vis få vår IO2014 3.0 personalförsörjd utan att vänta till 2019 -vi tar en för stor risk.!

De största praktiska konsekvenserna nu är hemvärnet klart ökande övningsverksamhet regionala staber organisering , viss tillförsel av beväpning till JAS,återupptagen KFÖ och nationell försvarsplanering.

Därför ökar vår förmåga nu men men från en bottennivå. Den bottenivån är inte Sten Tolgfors ansvarig för det är tidigare regering och Riksdag bristande gärningar. Detta har Sten Tolgfors velat åtgärda.

Jag önskar fd Försvarsministern Sten Tolgfors allt gott och en mänskligare tillvaro.

jag bävar dock för vilket alternativ som kommer men det bör absolut INTE vara någon med historisk belastning från försvarsberedningenKn Jan-Olov Holm

Anonym sa...
30 mars 2012 kl. 07:53  

vi känner dock väl till kriterierna för en försvarsminister.
a) yrkespolitiker utan karriär i partiet
b) ej någon militär domänkunskap
c) ej gjort värnplikt
d) inget nätverk i militära frågor
e) sympatisk framtoning

Anonym sa...
30 mars 2012 kl. 08:57  

Re 29 mars 2012 22:48

Vet inte riktigt var du fått det ifrån att Tolgfors och regeringen jobbar hårt på att stötta svensk försvarsindustri för att få exportordrar. Som ett litet talande exempel kan du ju ta stridsflygplasupphandlingen i Brasilien. När Frankrike skickar sin president för att diskutera Rafale skickar Sverige en tjänsteman från utrikesdepartementet till att diskutera Gripen. Tror du den brasilianske presidenten tycker det är hedrande?

Har du någon gång jobbat i internationell miljö, inom industrin eller försvaret, så vet du hur viktigt det är att man representerar på "rätt" nivå - dvs samma nivå eller högre. De enda länder som skulle kunna komma undan med ett sådant beteende är stormakter (läs USA).

Anonym sa...
30 mars 2012 kl. 12:24  

Förstår absolut inte skönmålningen av Tolgfors.
Han knöt ihop säcken som så omsorgsfullt packats av Tage G, Sydow och Leni B.
Han fulländade det moras som kallas Försvaret.
Vi kan idag inte förvara vårt land mot en styrka som motsvarar ett par divisioner förstärkta med ett par flottiljer flyg.
Tyvärr kommer nog historien försätta oss i en situation där vi som land kommer att behöva göra kraftiga politiska eftergifter när vi bli satta under press.
Glöm försvar i samverkan med andra när det brinner till. Fråga polackerna, finnarna, ungrarna, tjeckerna, georgierna och frihetskämparna i Syrien.
Tolgfors fullbordade bara katastrofen. Men det är ju klart, någon skall ju göra det också.

Anonym sa...
30 mars 2012 kl. 13:44  

500 fartyg i Flottan...

Tyvärr skiner det igenom alltför tydligt på Johan Forsells blogg att han inte har tillräcklig intelektuell spänst för att se igenom den kuliss vi sätter upp vi de politiska besöken ute på förbanden.

Om han bara visste hur vi krattar, städar, tar undan gammal mtrl och repeterar "rätt" budskap inför dessa besök. Allt för att inte ligga dåligt till inför nästa nedlägningskarusell.

/Skattebetalare

Anonym sa...
30 mars 2012 kl. 19:17  

Tolgfors prestation:
Soldater motsvarande 1/5 av vad globen rymmer insatsberedda 2014.
Två dussin artilleripjäser.
Tre tjog flygplan
Ett dussin fartyg.
Inte särskilt mycket att yvas över för 46 miljarder kronor per år.
Helt makalöst.

Anonym sa...
31 mars 2012 kl. 10:50  

Re30 mars 2012 08:57

Inte nog med att försvarsindustrin, på skattebetalarnas bekostnad, tar fram produkter som ingen vill köpa, därutöver skall tydligen försäljningen skötas av våra politiker.'
Till JAS finns det alltid pengar.

Daniel sa...
31 mars 2012 kl. 11:58  

Lustigt att kramarna nu haussar Norge så våldsamt. Närmare 50 miljarder per år och bara 83 tusen man vid full mobilisering. Det är ju bara en tiondel av vad som behövs för att stoppa Ryssarnas nära förestående anfall!

uppgiven sa...
31 mars 2012 kl. 12:17  

@Daniel

Redogör gärna varför du anser att Ryssland står i begrepp att anfalla Norge i närtid. Samt varför det krävs 830000 man för att stoppa detta anfall.

Anonym sa...
31 mars 2012 kl. 13:00  

Det parti som tar försvarsfrågorna på agendan nästa val och driver utvecklingen till ett på värnplikt baserat insatsförsvar-med Norge som förebild-ska få min röst.

Aldrig mer jag röstar på en moderat politik som totalt förstört svensk försvarsförmåga.

Vilka partier har försvarsfrågorna på agendan med värnplikt som mål?

Kom ihåg hur det var när såväl Miljöpartiet som Ny Demokrati kom in i riksdagen, partierna var i praktiken "enfrågepartier".

Det finns idag i praktiken ett enda sätt att för medborgare påverka politik. Det är att rösta populistiskt.

Genom populitiskt röstande blir de etablerade partierna tvungna att ta en "valfråga" på allvar.

Senast idag står att läsa i SvD att Socialdemokraterna, om de vinner nästa val, inte nämvärt avser att förändra den Tolgforsesiska konkursen för det svenska försvaret.

Aldrig mer en moderat politik baserad på en i praktiken nedlagd försvarsmakt, inte heller är socialdemokratisk politik ett alternativ.

Kanske ett svenskt försvarsdrivande parti? Kanske dax för ett enfrågeparti liknande Piratpartiet häromåret?

Med demokratiska värderingar-absolut inte blandas ihop med ickedemokratiska värderingar etc utan ett städat och sakligt enfrågeparti med det svenska Totalförsvaret som enda fråga.

Syftet ska vara att tvinga de etablerade partierna, om så krävs genom vågmästarroll, att börja ta försvarsfrågorna på större allvar än vad Anders Borg gäspat fram.

Martin sa...
31 mars 2012 kl. 14:17  

Det finns ju ett alternativ till de bägge traditionella blockens politik bara man vågar se bortom skrämselpropaganda och den sedvanliga guilt-by-association rapporteringen som media sysslar med dagligen.

https://sverigedemokraterna.se/files/2012/03/principprogram_A5_web.pdf

På sidan 29 kan man läsa om försvaret. Vill man sedan fördjupa sig mer i detaljer kan man läsa SD:S skuggbudgetar.

J.K Nilsson sa...
31 mars 2012 kl. 16:55  

Martin, så mycket Guilt by association behöver man inte lägga på SD med tanke på hur fint deras kommunalpolitiker sköter sig på bloggar, forum och fejsbook. Hur vänner och kamrater till mig blir anklagade för förräderi när de anställer invandrare. Hur SD-representanter anklagar invandrare för att stjäla de jobb han hade kunna få när arbetsgivare på orten försökt att anställa honom men han missköter sig på jobbet.

Jo SD är säkert de oskyldiga lamm du vill ge sken av.

J.K Nilsson

Anonym sa...
31 mars 2012 kl. 17:31  

Vilka partier kommer driva frågan om värnplikt? Önskar svar från samtliga partier.

Martin sa...
31 mars 2012 kl. 23:58  

JK:

Du förstår säkert att påstått egna uppleverlser och svepande anklagelser baserat på vad du läst i kvällspressen inte är särskilt tunga argument. Att det finns idioter inom SD är nog ingen som förnekar, precis som det finns idioter inom samtliga partier. Att sedan enstaka puckon råkar sympatisera med ett visst parti kan ju inte göra det omöjligt att rösta på detta parti, återigen gäller detta samtliga. Du kan inte heller förneka att SD är de som ligger denna bloggens läsare och kommentatorers åsikter om försvaret närmast. Återinför allmän värnplikt (i kombination med yrkessoldater) och öka anslagen, det är ju vad vart och vartannat inlägg eller kommentar bottnar i på de flesta försvarsbloggar.

Grönt är skönt... sa...
1 april 2012 kl. 01:51  

@Martin

Jag värnar om miljön, försöker köpa så miljövänligt det går och verkligen anstränger mig med min sopsortering. När jag kan så handlar jag till och med rättvisemärkt. För mig personligen är ett miljömedvetet agerande självklart.

Trots det röstar inte jag på det partiet som anser sig ha den mest uttalade miljöprofilen, MP, då jag upplever dem som ett enfrågeparti med begränsad insikt i andra frågor. Det finns andra frågor som är minst lika viktiga för att få samhället att fungera, och då är det inte deras jämställdhetspolitik som är patentlösningen på problemen. Skäggtomtarna på partikongressen kommer alltid att dominera och ställa in den politiska kompassen och fortsätta drömma om ett samhälle med tygblöjor åt barnen och sex timmars arbetsdag åt alla.

Personligen tror jag att andra resonerar likadant om SD och deras försvarspolitik, och nej, jag röstar inte heller på SD...

Anonym sa...
1 april 2012 kl. 09:13  

@SD

Officerskåren är i grunden intelligent, allmänbildad, tolerant och demokratisk. De flesta inser också att inget försvar har ett självändamål. Det måste också finnas ett samhälle värt att försvara. Ni fiskar, men räkna inte med många napp.

J.K Nilsson sa...
1 april 2012 kl. 11:34  

Jag anar en viss desperation hos Martin. Hur fasen kommer det sig att så fort något uppenbarar sig så är det enskilda idioter som verkar under SD-flagg?

Nej jag kan för mitt liv inte sympatisera med SD beroende på partiledarens uttalade navelskåderi och inskränkta nationalism. Jag kan för mitt liv inte stödja SD när man har riksdagsledamöter som arbetar för ytterst tveksamma sajter.

Livet består av så mycket mer än försvarspolitik.

J.K Nilsson

Martin sa...
1 april 2012 kl. 15:44  

Fler kommentarer men jag kan konstatera att inga nya infallsvinklar eller sakliga argument för fram (som vanliga mao).

Grönt är skönt:

Ja, MP har många lustiga frågor på agendan och de är knappast heller det mest insiktsfulla miljöpartiet längre, det får nog istället anses vara VP. Din poäng verkar vara att man inte kan rösta på ett parti pga enbart en enda fråga, vilket förstås kan vara sant, även om man alltid får ta att man inte är överens om precis allt ett parti står för. Hur är det då med SD? Förutom ett stärkt försvar är man kritisk till rent ideologiska utförsäljningar av statliga företag och egendom. Man är emot överstatligheten och det demokrativakum som uppstått i takt med att EU utvecklats till något som mest påminner om Sovjet i sina bästa (sämsta) dagar. SD vill öka satsningarna på ny, modern och mer effektiv kärnkraft, något som allt fler svenskar inser är det enda realistiska framtidsalternativet i en värld med allt dyrare fossil energi. SD vill stärka vårt rättsväsende och sätta offren, inte gärningsmännen, i fokus. Man är för ett stärkt djurskydd och t.ex. för ett förbud mot obedövad kastrering av smågrisar. Och ja, man är också för en mer restriktiv invandringspolitik. Nej, man vill inte "kasta ut alla invandrare" eller inrätta gaskamrar, koncentrationsläger eller dödspatruller. Det är ju dock den bilden som insinuant målas upp i medias beskrivning av SD. Till skillnad mot MP har alltså SD, förutom försvarsfrågan, en mängd sunda och vettiga förslag och åsikter i de flesta frågor. Ditt argument faller alltså platt till marken.

Anonym 09:13 berömmer officerskåren för att vara intelligent och allmänbildad. Då är det märkligt att denna officerskår, enligt dig men vem gjorde dig till talesperson för denna grupp, inte klarar av att genomskåda den agenda som mediaetablissemanget m.fl driver mot SD och dess representanter.

Såhär ligger det till, JK m.fl; så fort en person med kopplingar till SD begår ett brott eller "fular ut sig" på något sätt, så blåser man upp detta i riksmedia. När en SD-representant gör något bra däremot är det knäpptyst. Samma sak gäller t.ex. opinionsundersökningar, när det går bra för SD och man får uppåt 8% är det tyst. Sjunker man däremot eller hamnar när spärren, så kommenteras det och rubriker sätts ofta i stil med "MP ökar, SD tappar". Såhär fortsätter det och är man inte medveten om det är det lätt att falla för propagandan, men det är vare sig intelligent eller allmänbildat.

J.K Nilsson sa...
1 april 2012 kl. 17:07  

Martin, jag talar om personer som inte figurerat i tidningar på egen kraft. En av dom har faktiskt varit min närmaste vän när vi barn och han har figurerat i tidningar som utsatt. Hans fejsboksvägg handlar i princip om invandrare och vilka fel och brister som invandrare har och för med sig till Sverige. Inget om hur han arbetar som medlem i kommunfullmäktige. Han driver inga andra frågor än invandringsfrågor, rätt så torftigt av ett parti. Det var också han jag talade om som anser sig förfördelad jämfört med invandrare, han har ett rykte bland ortens företagare att inte kunna sköta ett jobb han blir hänvisad till av arbetsförmedlingen och ändå är det invandrarnas fel att han inte fick ett jobb.

Och nog tycker jag att media är rätt duktig att jaga företrädare bland andra partier. Socialdemokrater såsom Repalu i Malmö med judar, Jens Orback med sin mosters hästar eller vad det nu var, Juholts obefintliga fuskande med hyresersättning, SSU.s dansande och boxande ordförande, m.m. Vi har kristemokrater som Ella Bohlin som anser att skolor skall undervisa i "skapelseläran", m.m. Vi har högerparti, flåt, moderater som jagas för något så småaktigt som tv-licensen. Så nej, jag kan inte hålla med om att SD på något sätt förfördelas i rapporteringen.

J.K Nilsson

Martin sa...
1 april 2012 kl. 18:25  

Men JK, hör du inte hur dumt det låter? Du skriver om en enstaka individ och sedan drar du till med "rätt så torftigt av ett parti". Din kompis är ju inte synonymt med partiet SD.

Här är SD:s riksdagsblogg;

https://sverigedemokraterna.se/category/senaste-nyheter/riksdagsblogg/

Om du går igenom rubrikerna så ser du att det inte alls är ensidigt invandringsfrågor som tas upp utan man är aktiv inom alla politikområden. Sedan väljer man förstås att se och höra vad man vill. Förvänta dig dock inte att få höra annat än negativa nyheter om SD i vanlig media. Vill du veta mer om vad SD gör och står för får du ta reda på det själv, t.ex. genom att titta på debatter på riksdagens hemsida.

När det gäller att tillsätta mandat i de mindre beslutande församlingarna som kommunfullmäktige är det inte direkt förvånande att man ibland hamnar snett på grund av den sociala stigmatisering det tyvärr fortfarande innebär att öppet stödja SD. För att inte tala om att man riskerar att få yxor i dörren, sin lägenhet påtänd eller rent av bli misshandlad av Expos stormtrupper i AFA mm. De som återstår är då tyvärr många gånger de redan socialt missanpassade eller kanske äldre pensionärer etc. som så att säga inte har så mycket att förlora. Som arbetstagare i medelklassen har man så mycket att förlora på att engagera sig. Man kan man ju t.ex. bli av med sitt arbete eller bli utesluten ur facket om ens engagemang blir offentligt. Helt horribla saker om man tänker på det, men det sker i Sverige på 2000-talet utan att särskilt många bryr sig. På tal om att bry sig så har vi ju en statsminister som uttalat att man får skylla sig själv om man blir misshandlad om man öppet stödjer SD... Det är allvarliga hot mot den demokratiska principen, inte helt olikt det som händer i många diktaturer och där vi ofta är snabba med olika officiella fördömanden.

De exempel du nämner är offentligt exponerade personer på högt uppsatta positioner. Självklart granskas dessa, det har jag inte sagt något om. Det jag, och du, talade om var ju lokalpolitiker inom kommuner och landsting.

Anonym sa...
3 april 2012 kl. 23:34  

"Tolgfors var korkad som försvarsminister"-Mikael Tornving ikväll i Hübinette på SVT.

Tack Mikael Tornving, XVII Fristående NSkBat, äntligen nån som öppet säger hur Sveriges försvarsminister har varit de senaste åren.

Oduglig. Gå hem, gör om gör rätt. Bli landshövning, gör nån menlös utredning om nån broförbindelse nånstans.

Ingen, förutom Michael Moore kanske, kommer sakna Tolgfors.

J.K Nilsson sa...
4 april 2012 kl. 08:18  

Ja du martin, hur skall du ha det egentligen? När man talar om alla de som uppenbarligen inte är rumsrena i SD så är det en ful vinkling ifrån medierna. När man talar om personliga kontakter så är enstaka individer. Men du finner det inte mycket olämpligt att en individ med mycket taskig människosyn representerar SD i en Kommun?

Det finns alltså inget sätt att kunna visa på SD är en samling knallkorkar som jag inte vill se i regeringsställning?

J.K Nilsson

Martin sa...
4 april 2012 kl. 18:26  

Självklart är det olyckligt om människor med konstig människosyn eller på andra sätt olämpliga personer representerar ett parti. Det gäller alla partier. Dock bör man passa sig för att utropa sig till enväldig domare vad avser vad som är dålig människosyn och inte.

Likadant är det lätt att man får en uppfattning om ett parti baserat på medias vinklade rapportering. SD har 612 mandat i 245 olika kommuner varav ett femtiotal står tomma. Av de ca 560 kommunpolitiker som representerar SD så kanske det är 10-20 stycken som figurerat i media, dvs några fåtal procent av totalen. Hur ofta hör du om vad de övriga 500+ representanter gör och driver för frågor? Nästan aldrig. Ta t.ex. riksdagsmannen och ledamoten i kommunfullmäktige i Kalmar Thoralf Alfsson. Han har den senaste månaden på sin blogg uppdagat ett horribelt fall av maktmissbruk och jäv i ett ärende rörande byggandet av ett nytt mediahus i Kalmar. Du kan t.ex läsa om det här;

http://thoralfalfsson.webblogg.se/2012/march/samhallsbyggnadsnamndens-ordforande-pa-gota-m.html

Hur mycket har skrivits om detta i riksmedia? Naturligtvis ingenting eftersom det är en Sverigedemokrat som gjort dessa avslöjanden.

Oavsett vilket så är det inte på kommunal nivå som SD behövs utan i riksdagen. Åkesson, Sällström, Jomshof, Almqvist m.fl gör där ett bra jobb utifrån de förutsättningar som finns. Att man utsätts för ren mobbning genom att stängas ute från kvittningssystemet är dock en ren och skär skandal. I praktiken innebär det att en SD-ledamot aldrig kan vara frånvarande vid en omröstning utan att den demokratiska maktbalansen rubbas. Det gäller oavsett skäl. T.ex. har Stellan Bojerud fått framrycka från sjuksängen medelst rullstol in i riksdagen för att trycka på sin knapp och därefter återvända.

Passar på att avsluta med följande ord, signerat nyss nämnde Bojerud.

"Min vän sjökaptenen sympatiserar till 100% med SD:s åsikter i sak, men har blivit lärd att SD, som alla vet, har fel och därför skall man, som alla vet, hata SD. Alla vet nämligen att när SD har samma åsikter som sjökaptenen så ljuger dom och tycker som alla vet något annat, som alla vet är inget som man bör tala om, vilket alla vet. För alla vet ju vad SD står för utom SD-folket som ingenting begriper, vilket alla vet."

Martin sa...
4 april 2012 kl. 18:29  

"Det finns alltså inget sätt att kunna visa på SD är en samling knallkorkar som jag inte vill se i regeringsställning?"

Glömde ju svara på din fråga. Jo, det finns sätt att visa det, genom att argumentera i sakfrågorna och inte fokusera på vad de enskilda knallkorkarna gör. Det är ju ändå så att det är partiprogrammet och inte de enskilda medlemmarna som är det man sympatiserar med eller inte. Nu ska vi väl inte förstöra WW kommentarsfält med en sådan politisk dogfight men om du har en annan aréna där vi kan husera så ställer jag gärna upp.

J.K Nilsson sa...
5 april 2012 kl. 12:26  

Jo säger jag att Jimmie Åkesson har rasistiska åsikter så får jag bara veta att det är media som vinklat det hela till SD.s nackdel och att jag är PK.

J.K Nilsson

Anonym sa...
5 april 2012 kl. 12:28  

Det som behövs är snarare en bredare nyanserad diskussion med de 8 partierna ang bla tillförsel av mer pengar alt sänka ambitionsnivån av Försvarsmakten.

F.ö besökte nyligen delar av SD Försvars råd samt arbetsgrupp Kungl Skaraborgs flygflottiljs F 7

// Förste Sergeanten

Martin sa...
5 april 2012 kl. 18:02  

Om du anser att Jimmie Å har rasistiska åsikter hoppas jag du baserar detta på vad du faktiskt hört honom säga och inte på vad en journalist säger att han tycker. Begreppet rasism är så missbrukat och uttjänt att det inte längre är användbart på något meningsfullt sätt. Det du anser vara en rasistisk åsikt skulle kanske många andra vara ren fakta osv. Jag håller naturligtvis inte med dig om att JÅ, eller SD, skulle vara rasister. Däremot har man en nykter syn på att människor från flera helt olika kulturer (där många värderingar även skiljer sig markant) inte kan förväntas leva tillsammans i ett samhälle utan att det uppstår vissa friktioner och "utmaningar". Just denna nyktra syn och att man inte blundar för verkligheten utmärker SD i många frågor. Sedan är inget parti perfekt och det finns åsikter som jag inte delar men så är det ju med alla partier.

Anonym sa...
5 april 2012 kl. 19:31  

Martin m fl: vad anser ni om SD Försvarsråd och bör andra partier följa det exemplet?

// Förste Sergeanten

J.K Nilsson sa...
5 april 2012 kl. 19:58  

T.ex. att Jimmie påstår att grunden för svenskt medborgarskap skall vara att man anammar att man i första hand skall ha en svensk identitet. Att i första hand ha en religiös (läs muslimsk) identitet leder till att man inte kan bli svensk medborgare. Även om man själv skulle vilja anta en svensk identitet så hävdar Åkesson i en annan intervju att alla inte kan anta en svensk identitet, lika lite som han kan anta en Albansk eller annan identitet.

Svenskhetsdiskussionen som Åkesson för med tidningen dagen här: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=252265 är ganska märklig. En salig blaning av olika etnicitetsskolor som verkar användas för att ytterst begräsna vad som skulle kunna vara svenskt.

Och att jag tar så illa åt mig är att jag överhuvudtaget inte skulle tillskriva mig identiteten "Svensk" lika lite som jag skulle tillskriva någon identiteten "Tysk". Jag har växt ifrån den snuttefilten. Jag är i första hand far, i andra hand teknikintresserad, i tredje hand modelllygare, kanske i fjärde hand identifierar jag mig som boende i ett visst landskap och har hemlängtan. Skulle jag bo utomlands så inte skulle jag hysa en "hemlängtan" till Österlen eller ned östgötska skärgården.

Skalar man av lager för lager av irrelevanta definitioner av svenskhet, tyskehet, holländskhet, m.m. så får vi inte så mycket kvar. Hela Svenskhetsfrågan är fylld av motsägelsefulla påståenden och ställningstaganden.

Varför skulle jag rösta på ett parti som hela tiden försöker göra politiska poäng av "massinvandring", Åkesson anser att Avpixlat tillhör den sunda delen av SD.s nätrörelse? Jag anser inte att en försvarspolitik som innebär en ökning av försvarsmakten till minimala budgetökningar är värd min röst när det innebär ett så problematiskt och motsägelsefullt parti.

J.K Nilsson

Martin sa...
5 april 2012 kl. 20:48  

Känner inte till exakt vad det är, men jag förmodar att alla partier har arbetsgrupper med ansvar för olika områden.

Martin sa...
5 april 2012 kl. 22:39  

JK, om någon kan anses vara svensk eller inte är inte rasism, börja med att lära dig de grundläggande betydelserna av orden.

Om det nu inte finns något som är "svenskt", då kan det rimligen inte finnas några andra grupper eller nationella särdrag heller. Med samma måttstock måste vi alltså avskaffa lagarna om minoritetsgrupper för hur kan någon folkgrupp få minoritetsstatus om det inte finns någon majoritetsbefolkning?

Dina resonemang påminner mest om extremvänsterns drömmar om världsmedborgare, gränslösa landmassor där allt är som ett stort kollektiv. Mycket märkligt hur du då kan arbeta i försvaret när du inte ser nationen Sverige, dess särart och invånare som något värt att försvara.

För övrigt vore det klädsamt med källor till alla de påståenden du gör om saker som JÅ sagt. Allt står inte i din enda länk.

J.K Nilsson sa...
5 april 2012 kl. 23:59  

Martin, det är att göra åtskillnad, varför skulle inte någon kunna bli svensk? Jimme med anhang sätter ganska godtyckliga och svåra kriterier för vem som skulle kunna bli svensk.

Jag ser inte Sverige som något speciellt värt att försvara, den svenska särarten är för mig lika obegriplig att försvara som en dansk särart eller den holländska särarten.

Det som är värt att försvara är oss själva, vi som har tagit oss rätten att själva styra oss genom representanter. Det finns ingen överordnad makt som har ett legitimt våldsmonopol över mig när vi kliver utanför Sveriges gränser. Vi har flyttat det legitima våldsmonopolet ifrån den lilla byns gränser, vi har också flyttat det legitima våldsmonopolet ifrån våra landskaps gränser till det som är vårt lands gränser. En gång i tiden låg landet Sveriges yta över de modernare länderna Finland, delar av Tyskland och Norge. Att gränserna har kunnat flyttats på beror på att det innehavaren av det legitima våldsmonopolet har skiftat. Jag är alltså förespråkare för den klassiska franska nationen.

Hur förhåller vi oss till den kurdiska särarten? Den frisiska särarten? Eller varför inte den samiska särarten? Hur försvaras dessa särarter?

Och tror du jag hittar på om Jimmie Åkesson?

J.K Nilsson

Martin sa...
6 april 2012 kl. 10:42  

Jag kan ju inte argumentera för något som du påstår att någon sagt i en intervju utan att länka till denna. För att reda ut vad SD tycker om medborgarskap får man utgå ifrån vad som står i de officiella dokumenten. I principprogrammet från 2011 står det att läsa följande om kraven på medborgarskap;

"bosatt i landet under en längre tid och att man under denna tid visat att man är lojal med
Sverige, respekterar svenska lagar och övriga samhällsregler, att man lärt sig det svenska
språket och skaffat sig grundläg-gande kunskaper om svensk historia och svenskt samhällsliv."

Detta kan knappast anses vara särskilt svåra regler och inte heller uppseendeväckande restriktivt vid en internationell jämförelse. Så för att svara på din inledande fråga, jo alla kan visst bli svenskar, men det kräver ibland en viss assimilering/anpassning samt att man ser till att lära sig det svenska språket. Det är ju dock inte några orimliga krav, eller hur? Du kan inte heller få detta till varande rasism som du först for efter. Skilj också på begreppen "svensk" och "svensk medborgare".

Ett land utan stora drag av nationell gemenskap är dödsdömt, det talar historien entydigt för. Exemplen på mångkulturella "franska stater" som splittrats eller är på väg att splittras är otaliga genom årtusendena och några av de senaste exemplen är Jugoslavien, Serbien/Kosovo, Tjeckoslovakien, Libyen, Syrien, Afghanistan, Sudan m.fl. Det finns också exempel på motsatsen där man insett att en nation helst också skall dela territorium och vara ett gemensamt land, t.ex. Tysklands bildande genom sammanslagningen av öst- och västtyskland. Att de senaste 30 årens mångkulturella vurmande är ett misslyckats socialt experiment har flera europeiska ledare insett, t.ex. Cameron, Sarkozy och Merkel;

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1355961/Nicolas-Sarkozy-joins-David-Cameron-Angela-Merkel-view-multiculturalism-failed.html

Det kanske är dags att JK också inser detta.

J.K Nilsson sa...
6 april 2012 kl. 12:46  

Men Martin, det är väll ingen som tvingat dig att gå i svaromål för SD.s räkning? Jag uttrycker varför jag inte vill rösta på de som jag uppfattar som knallkorkar.

Jag har läst partiprogramet, jag har läst budgetmotioner, jag har lyssnat på oredigerade intervjuer. Det räcker för mig.

Etnsikt blandade samhällen fungerar fram till att några anser sig tvungna att "spela ut det nationalistiska kortet". Jugoslavien är ett praktexempel på hur man utnyttjat efternamn, seder och bruk, m.m. för att legitimera en politik som de kan tjäna på. Likväl som att ekonomiskt splittrade samhällen kan ta fyr när någon spelar med "Klass-korten" eller att vi har stora skillnader i naturresursfördelningen i länder som kan ligga till grund för fördelningspolitiska konflikter.

"Multikulturalism" som du och dina gelikar påstår fallerar gör det därför att det finns människor som inte accepterar att grannen inte firar jul, vill vara ledig vid andra högtider jämfört med andra, etc. En av mina kamrater kommer ifrån Jugoslavien och där tog sig människor rätten att definiera att han inte skulle ha rätt att bo kvar därför att hans mamma var muslim. En annan av mina Jugoslaviska vänner fick inte besöka en kroatisk semesterort därför att han har ett "Serbiskt" namn. Listan kan göras lång över idiotier som vi människor kan bestämma över på godtyckliga grunder. Att Bosnien var så etniskt heterogent gjorde att det tog lång tid innan konflikten exploderade men krävdes också ett hårt arbete med exkluderande politik.

Det finns ingen kausalitet mellan konflikter och etnicitet på samma sätt som det finns mellan spänning och ström. Etnicitet och konflikter väljer vi själva, om vi lägger en potential över en krets så får vi en resulterande ström det är inget vi själva kan välja.

J.K Nilsson

Martin sa...
6 april 2012 kl. 14:56  

Du har förstås rätt i att det är fel att underblåsa motsättningar men alla politiska ideologier och tankar går att driva för långt. Tanken om ett gemensamt samhälle där alla får en likvärdig del av kakan är vacker men har drivits för långt i forna Sovjet och andra kommunistiska diktaturer. Det är knappast ett skäl att avfärda hela välfärdstanken som farlig. Den superkapitalistiska och egocentriska samhällsbildning som stavas USA är på samma sätt inte ett argument för att avskaffa äganderätten i Sverige. Hitler lär ha varit vegetarian, alltså är man nazist om man inte äter kött. Såhär kan man fortsätta.

Anledningen till att Jugoslavien exploderade var ju att flera grupper ansåg sig ha rätt till samma landområden och man hade ett otroligt splittrat land redan i utgångsläget. Makt och pengar alltså. Det är inte applicerbart på svenska förhållanden, i alla fall inte än. Hur det däremot ser ut om 100-150 år med fortsatt massinvandring från i huvudsak samma länder kan man fundera på... Det jag talar om är synen på nationalstaten och att de som väljer att bosätta sig i Sverige förhoppningsvis gör det för att de tycker att Sverige är ett schysst land som man vill vara med och bevara schysst. Det handlar ju inte om att uppvigla en grupp i landet mot en annan och få igång våldsamheter. De som står för denna uppvigling och rasistiska våldsanvändning är invandrare och extremvänstern. Det är ingen slump att den 61-årige mannen i Kortedala var svensk och inte invandrare, om man säger så...

http://www.sydsvenskan.se/malmo/trakasserier-tvingar-familj-att-fly/

Oavsett så finns det, som jag tog upp, många exempel på länder som delar på sig eller slås samman på helt fredlig väg. Tjeckien och Slovakien t.ex. Eller varför inte upplösandet av svensk-norska unionen. Frågan är vad som driver denna önskan hos människor att tillhöra en nation och ett land i vilket man känner en kulturell samhörighet med övriga invånare? Enligt ditt sätt att resonera så borde det ju inte spela någon roll om man lever i Kroatien eller i ett land som heter Jugoslavien? Huvudsaken är att man är skyddad av ett våldsmonopol... Jag är förstås övertygad om att statsbildning handlar om så mycket mer än bara linjer på en karta och till vem man skall betala skatt.

Jag säger inte att etniskt blandade samhällen inte kan fungera, bara att historien visar på motsatsen. Dessutom kan man inte lyfta ut just detta med ursprung och kultur och diskutera det isolerat. Allt hänger nämligen samman i en helhet. Allt från asylmissbruk, kriminalitet, hög arbetslöshet, rotlöshet, otrygghet, utanförskap, kvinnors rättigheter, religionsutövning, resultat och arbetsmiljö i skolan, kostnader för invandringen, synen på försvarets roll, synen på överstatlighet och EU osv osv.

Anonym sa...
6 april 2012 kl. 16:28  

J,K Nilsson, skulle du säga att det behövs utredningar kring hotbild men även matriel hanternadet som har och försigår inom Försvarsmakten och FMV?

J.K Nilsson sa...
6 april 2012 kl. 17:19  

Just Jugoslaviens sönderfall är intressant och det började med att statens legitima våldsmonopol inte kunde upprätthållas. Det internationella systemet som vi har saknar förmåga att hantera dessa innomstatliga förhållanden som en sönderfallande stat ger. Tyskland var rätt så snabb med att erkänna Kroatiens utträde och utmanade därmed Jugoslaviens legitimitet. Därefter Tyckte kroatiska statsledningen att personer med serbiskt påbrå inte kunde vara del i ett Kroatien men man tyckte sig inte ha någon skyldighet att avträda serbiskt område till Jugoslavien. Här byggde man alltså upp spänningar som senare utlöstes. Fredsprojektet EU var en tog en aktiv del i utlösandet av konflikterna.

Både Serber och Kroater hade tillgång till vapen i Bosnien men den tredje parten saknade stöd utanför gränserna och det blev inte bättre genom det generella vapenemabargo som lades på Jugoslavien. Bosniens befolkning var klart kallsinniga inför uppslittringen av Jugoslavien men genom att det inte fanns en riktig Bosnisk statsbildning och ingen vilja ifrån grannländerna att hejda dessa aspiranter för dra åt sig en tugga av landet.

Krigsförloppet är mycket märkligt ifrån början till slut. Med denna stora andel äktenskap mellan de olika folkgrupperna, den grannsämja man visade innan kriget bröt ut och de åsikter man hade om den egna upplevda nationaliteten och nationalistiska partier så var det den seg process att få igång våldet. När våldet bröt ut så finns det gott om nedtecknade historier om hur meningslöst det hela upplevs ifrån båda sidor samt hur artilleribesättningar delade elduppgifter mellan varandra så att den för stunden gemensamma fienden fick smaka lite eld. Särskilt Sarajevobelägringen har gott om dessa rapporter.

För att vi skall kunna se det här analogt i Sverige så skall vi först och främst skapa landet/federationen "Skandinavien" där Finnar, Norrmän och Danskar flyttar i massvis till Sverige där man vid federationens uppbrott låter Norge behålla en del av Finland. Danskar flyttar tillbaka över sundet och låter Danmark bli självständigt efter skärmytslingar lämnat ett sjuttiotal döda. Därefter sker uppstyckningen av Sverige mellan Norsk- och Finlandsstödda separatister.

Det är geografin, närheten till de stödjande staterna som är farlig. Det är statens sammanbrott som är farlig tillsammans med att vi ännu inte skapat en annan nationell identitet. I dag skrattar vi åt de fria jämtländska och dalabönderna men för några hundratal år sedan har detta kunna använts för separatistiska strömningar.

Vad skulle någon hundratusental Afghan och Somaliättlingar kunna göra om 150 år i en fungerande svensk stat? Självklart kommer folk att kunna bli osams, inte konstigare än att man under 1800-talet kunde slåss med stora gäng byar emellan på auktioner som hölls eller varför inte vår specialitet i västvärlden, fotbollshuliganism? Det här därför det är så viktigt med ett fungerande statligt våldsmonopol och rättsstat.

Tänk på att vi har etniska stockholmare som inte drar sig för att göra upp om vem som egentligen har det bästa fotbollslaget. Vi har etniska skåningar som inte drar sig för att skjuta stulna P-skott på varandra för att göra upp om vem som har de fränaste motorcyklarna. Vi hade de stora holländska, tyska, engelska fotbollsklackarna som idkade våld mot varandra, inte långt ifrån det våld som utövades i början på Bosnien-kriget.

Lösningen finner vi inte att minska invandringen, vi kommer ändå inte åt de våldsamma svenskarna på det viset.

J.K Nilsson

Martin sa...
6 april 2012 kl. 21:39  

Du lägger ner väldigt mycket tid utan att du har någon egentlig poäng med hela inlägget...

Jugoslavien är ETT enda exempel, det är inte konstigt att du klamrar dig fast vid det eftersom det är en sådan komplicerad soppa. Nationer och statsgränser var förstås en ingrediens av många varav du tar upp några fler men som jag skrev, historien, och nutiden, är full av exempel som styrker mina åsikter.

Vad några hundratusen somalier och afghaner kan göra i Sverige? Tja...med dagens takt på invandring och med de födelsetal ursprungsbefolkningen har så lär det inte räcka med några hundratusen, snarare några miljoner. Det är alltså upplagt för splittring, etniska motsättningar och en sönderfallande stat. Vi ser ju redan idag hur vår "fungerande svenska stat" inte klarar av att upprätthålla lag och ordning i vissa statsdelar. Hur man kapitulerar i Seved i Malmö och låter de boende själva dela ut posten eftersom brevbärarna inte kan sköta sitt jobb. Vi ser hur brandkår och ambulans inte vågar åka på utryckning i vissa områden av rädsla för angrepp från det som media beskriver som "ungdomsgäng". Denna utveckling har skett på bara några tiotals år, vad tror du inte då kommer att bli resultatet av ytterligare 100 år med samma politik? Jag är nämligen långsiktig och ser bortom lockbeten som ett par hundra extra i plånboken under den kommande mandatperioden om det sker på bekostnad av att mina barn och barnbarn får ett mindre tryggt land att bo i.

Tvärtom den bild du målar upp så vill ju SD med sin politik assimilera och välkomna invandrare in i det svenska samhället, men ställer då förstås också vissa krav. Du verkar däremot inte se några problem med ghettofieringen av våra städer, med den självvalda segregationen som många invandrare ägnar sig åt. Du ser det som acceptabelt att man kan komma hit och bo här kanske halva sitt liv utan att lära sig svenska och dessutom ha rätt att rösta i allmänna val, utan att kunna tillgodogöra sig samhällsdebatten på ett vettigt sätt. Om vi som exempel tar en äldre, förtidspensionerad somalisk man, boende i Rinkeby som inte kan mer än ja, nej och tack på svenska, aldrig umgås med andra än sina landsmän och nästan aldrig lämnar sitt bostadsområde, är han svensk? Tror du ens han känner sig som en svensk? På vilket sätt gynnar det samhället, och dem själva, att kravlöst dela ut medborgarskap till dessa personer?

Och ja, svenskar och västerlänningar begår också brott, två fel gör dock inte ett rätt.

Ta du det blå pillret och fortsätt leva i din Matrix, själv håller jag mig till de röda och en värld där inbördeskrig och etnisk rensning inte riktigt går att jämföra med läktarvåld mellan vuxna människor som själv väljer att delta i misären.

J.K Nilsson sa...
6 april 2012 kl. 22:59  

Jaja Martin, tro du att allt går åt helvete bara för att vi inte alla är etniska svenskar och hyllar den svenska flaggan med kungen och "Fädernas Kyrka" i förgrunden. Jag själv försöker hålla mig till den verklighet vi har att förvalta. I den verkligheten ingår människans oberäknelighet med förmåga att ställa till med elände. I den verkligheten tänker jag inte förlita mig på något Astrid Lindgrenskt Bullerbyn, Bråkmakargatan, där Kling och Klang jagar Dunder-Karlsson och Blom. I den verkliga världen lägger väldigt få människor band på sig för att hålla sig civilserade oavsett om de är invandrade eller svenskar.

Håller vi efter det så minskar vi problemen i de områden du påstår har problem oavsett om de bebos av svenskar eller invandrare.

Men det är klart i de allra flesta diskussioner så tenderar man att släta över etniska svenskars brister och brottslighet trotts att det är svenskar som står för den största andelen av brott och brister i Sverige. Varför?

J.K Nilsson

Martin sa...
7 april 2012 kl. 09:48  

Jag är själv inte särskilt bra på att hylla någon flagga, dricka snaps på midsommar eller dansa i folkdräkt. Tyvärr är det dessa saker som oikofober som du tar upp, i sig meningslösa symbolfrågor som ingen försöker pracka på någon annan. Pizza och Zlatan-argumentet. Det handlar dock om så mycket mer än så, på så många plan att man inte kan få med en bråkdel i ett futtigt inlägg på internet.

Jag förlitar mig inte heller på något Bullerbysverige, men jag ser inte vad som är fel med att sträva åt det hållet? Är inte syftet med politik att man skall sträva efter ett så bra samhälle för invånarna som möjligt? Prata med äldre svenskar som bott och levt här under 50- och 60-talet, de vittnar om ett helt annat samhällsklimat. Visst förekom brott även då och visst slogs man på dansställen osv, men det var inte alls på samma raffinerade och utbredda sätt som nu. Helt klart har något hänt de senaste 30 åren, frågan är bara vad. Råa gruppvåldtäkter och gängmisshandlar är vardagsmat som man knappt ens längre noterar i nyhetsflödet. Sämre resultat i skolorna. Otrygghet att vistas ute på gator och torg efter mörkrets inbrott. Ett råare samhällsklimat helt enkelt. Jag påstår inte att det beror enkom på invandring men man får inte heller bortse från att vi haft en oerhörd omdaning av vår befolknings sammansättning under samma tidsperiod. Eller så beror det på dataspel, videovåld och internet, eller en kombination av alltihop. Eller något helt annat.

Tar man en titt i statistiken så är det som du säger, svenskar står naturligtvis för majoriteten av alla brott, konstigt vore ju annars. Siffrorna fördelar sig dock så jämnt som 40-60 så inom några årtionden är jag övertygad om att det kommer att vara utrikes födda och barn till utrikes födda som står för majoriteten av alla brott. Det finns även andra anomalier, titta här t.ex.;

http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/562605-har-ar-sveriges-farligaste-brottslingar

Av de totalt 16 personerna på listan över mest efterspanade brottslingar är det endast 2 eller 3 som har svenska namn.

Ser man närmare på olika brottskategorier så har invandrare en överrepresentation inom den absoluta majoriteten. Totalt sett är den ca 2,5 medan den för t.ex. våldtäkt ligger på 5,0 och 4,2 för kategorin dödligt våld och försök till mord och dråp. Det finns även äldre svenska undersökningar som visar på väldigt stora skillnader mellan olika grupper där personer från Mellanöstern och Afrika hade betydligt högre brottsbenägenhet än t.ex. invandrare från USA, Kina, Korea och Norge vilket förstås drar ner siffrorna för den ytterst heterogena gruppen "invandrare".

Det är inte svårt att helt krasst konstatera var vi skulle kunna få bäst hävstång gällande brottsbekämpningen. Är det i gruppen med 1,0 i överrepresentation eller i den med 5,0?

J.K Nilsson sa...
7 april 2012 kl. 12:12  

Martin, bara att trycker upp begreppet Oikofob som något slags negativ omdöme om mig nu så tycker jag att du kan dra åt helvete. Det finns inget hos dig som gör att du ens vill försöka föra en vettig diskussion. Du har så pass mycket rätt att du anser dig rätten att i diskussion vara oförskämd.

I ett flertal kommentarer har du kommit med ogrundande anklagelser och du visar att du inte ens överväger de argument jag framför utan kommer med fler otidligheter.

Jag kan bara uppmana dig till att dra huvudet ur arslet och se den verkliga världen.

Adjöss troll.

J.K Nilsson

Wiseman sa...
7 april 2012 kl. 12:26  

Nu har det ju spårat ur så vill ni fortsätta diskussionen ombedes ni göra det på annan plats än i den här kommentarstråden.

J.K Nilsson sa...
7 april 2012 kl. 12:37  

Anonym 6 April 16:28, det behöver vara så mycket utredning om materielhantering som det behövs utbildning om vår materielhantering och materielförsörjning. Min uppfattning är att vi har ett snårigt och stelbent system för hantering men eftersom vi har chefer och beställare som hellre vill se verkan än att göra på rätt sätt så faller vi i ständiga gropar.

Vi har ett system som har växt fram för att vi skall slippa tråkigheter som att inse att vi inte köpt bakre underhållsresurser eller ens föreskrifter för daglig tillsyn.

Vi vill hemskt gärna kunna skicka grejor emellan oss men eftersom vi har ålagt oss i internationella överenskommelser att ha en fullgod spårbarhet på försvarsmateriel så kommer det att bli svårt om vi inte avhemligar var och vart vi har vår materiel och därmed våra förbands materielstatus. Vi vill tydligen slippa sådant tråkigt som att planera underhåll på materiel eller att inse att det som är farligt gods inte kan skickas hur som helst.

Vi har för stort fokus på verkan att vi glömmer det bakomliggande som gör att vi skapar denna förmåga på dels ett lagligt sätt men också på ett i slutändan effektivt sätt.

Att man sedan struntar i det användare säger, att man inte riktigt vill gå till botten med uppgiften kan ingen utredning i världen ändra på.

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...
7 april 2012 kl. 13:33  

Fel i min första mening i förra kommentaren:
"Anonym 6 April 16:28, det behöver vara så mycket utredning om materielhantering som det behövs utbildning om vår materielhantering och materielförsörjning."

Skall naturligtvis vara:
Anonym 6 April 16:28, det behöver inte vara så mycket utredning om materielhantering som det behövs utbildning om vår materielhantering och materielförsörjning."

J.K Nilsson

Martin sa...
7 april 2012 kl. 17:13  

Håller med om att det spårade ur nu, men så blir det ofta när någon inser att man inte kan vinna en diskussion. Mängden fakta som talar emot JK framkallade väl denna reaktion. Att då be mig dra åt helvete och kalla mig troll säger egentligen allt.

Jag skrev redan för tre dagar sedan att jag inte ville förstöra kommentarsfältet här och om du är redo för en seriös diskussion så har du väl en egen blogg där vi kan föra den.

J.K Nilsson sa...
7 april 2012 kl. 17:27  

Man kan inte vinna en diskussion där man far ut med tillmälen som "Okiofob", anklagelse om att leva i en "Matrixvärld" och ett ifrågasättande om varför jag inte skulle kunna jobba i Försvarsmakten.

Är du intresserad av diskussion så skulle du inte fara ut med det. Kom med argument, inte påhittade omdömen om person.

Det går att bemöta en hel del, jag bemötte fallet Jugoslavien med det viftade du bort som om det inte spelade någon roll. Jag diskuterade människans förmåga att ta till våld men det viftades bort. Det spelar alltså ingen roll vad jag än bemöter så anser du inte att det duger och kryddar det med påhopp.

Sammantaget så spelar det alltså ingen roll om jag diskuterar eller svär?

J.K Nilsson

Anonym sa...
7 april 2012 kl. 18:36  

J.K Nilsson, tänkte fråga dig följande.

Om du skulle lista tre st utredningar alt åtaganden/debatter från Riksdagen som du skulle vilja ha framfört alt debatterat, vad/ vilka skulle dessa vara?


// Förste Sergeanten

J.K Nilsson sa...
7 april 2012 kl. 19:12  

1.e Serg, så här tänker jag mig och det blir rätt så stort men det hoppas jag går bra ändå.

1) Vilken är synen på Svensk säkerhet. Skall vi anlägga ett traditionellt säkerhetsperspektiv där det blir militär och försörjningssäkerhet, skall vi fortfarande använda oss av Det vidgade säkerhetsbegreppet eller skall vi t.ex. anlägga ett säkerhetsbegrepp som presenteras av Mohammed Ayoob?

2) Sedan vill jag se en diskussion om Doktriner och att regeringen skall kunna använda dessa för att förstå vilka förmågor Försvarsmakten har. Som jag ser det är våra doktriner på tok för intetsägande för att kunna spela någon som helst roll. Förvisso skall vi inte avslöja helt och hållet vilka förmågor vi har men de doktriner vi har skulle kunna kraftfullt revideras för att bli ett instrument för att länka samman försvarspolitiken med säkerhetspolitiken.

3) För det tredje så skulle jag vilja köra igång försvarsberedningarna igen. Dessa skulle vara det breda partipolitiska organet för att nå enighet mellan säkerhetspolitiken och försvarspolitiken via doktrinerna. I försvarsberedningen så skulle man kunna ange grindhål där man anger om t.ex. Ryssland fortsätter att förbättra eller försämra för Journalister så skulle Försvarsmakten göra si eller så med beredskap, utbildning, utlösa optioner för att köpa in viss försvarsmateriel, m.m.

Har vi inte den grunden skulle vi lika gärna kunna börja med potatisodling eller hyra JAS.ar för att flygbespruta veteåkrar.

J.K Nilsson

Martin sa...
8 april 2012 kl. 20:55  

JK, för att inte fortsätta förstöra här har jag svarat dig i den senaste tråden på din blogg.

http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1315417127671759728&postID=7685698283690812152&page=1&token=1333911242153

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade