Gästinlägg: Frågor med anledning av införande 3-4 av PRIO

Flottiljamiral Thomas Engevall har i en kommentar till det senaste inlägget om PRIO kommenterat "införande 3-4" av PRIO och de problem som Försvarsmakten upplevt och upplever i och med detta. För att fler läsare av WW ska få ta del av informationen blir det ett eget gästinlägg (Tack även till "Bosse" för förslaget)


Amiralens text finns även att läsa på Försvarsmaktens kommenterar. Även detta inlägg bör läsas då det skiljer sig något från kommentaren som lämnades här på WW. Förslagsvis genomförs kommentarer/repliker till amiralens kommentar under detta inlägg och inte det förra.
/Wiseman


--------------------------------------------


Frågor med anledning av införande 3-4 av PRIO


Med anledning av inlägget på denna blogg om PRIO kopplat till det nyligen driftsatta Införande 3-4 vill jag som ansvarig i Försvarsmakten för PRIO-införandet ge några korta kommentarer.

Införande 3, som är logistikrelaterat, består av en rad funktioner. Reservmaterielförsörjningen är en av dessa. I denna har vi drabbats av problem, det råder ingen diskussion om den saken. Min uppfattning, efter att ha besökt såväl Servicedesk, RESMAT och Försvarsmaktens Centrallager är att det kommer att krävas en kombination av åtgärder för att komma till rätta med problematiken. Åtgärderna skall ske skyndsamt men systematiskt. 

1. Utbildning: Personalen vid central- och garnisonslager måste ges utökade möjligheter att lära sig systemet. Såväl direkt utbildning som att man över tiden måste lära sig de nya möjligheter som systemet medger men som man inte ser direkt. Inför driftsättningen valde vi att utbilda ca 25 % av medarbetarna för att sedan genomföra breddutbildning.

2. Användarinstruktioner: Användarinstruktioner krävs på alla nivåer. Här har FM misslyckats med att i tid få fram dessa i tillräcklig omfattning. Det är bara att beklaga och vi (FMLOG, HKV PROD LOG och PRIO) jobbar på att successivt ta fram dessa. 

3. Förändrat arbetssätt: Ja, PRIO innebär ett förändrat arbetssätt inom många områden. Det måste alla berörda inse och ta till sig. Erfarenhetsmässigt är detta mycket svårt och tar sin tid. Därmed inte sagt att det är OK att det förändrade arbetssättet innebär att man får ”betydligt fler knapptryckningar än tidigare”. Det måste givetvis vara minst lika effektivt i morgon som igår. 

4. Systemändringar: Det är helt klart att det kommer att krävas justeringar av PRIO för att vi skall nå effektivitets- och användarvänlighetskrav inom reservmaterielförsörjningen. Några förändringar är redan införda men det kommer flera. Är det inte då ett misslyckande att efter 2 års utvecklingsarbete behöva börja med att bygga om frågar sig någon. Jo, det är det nog. Samtidigt gäller det att ha respekt för att vår verksamhet är komplex och att allt inte går att förutse i detalj trots att vi haft expertis från berörda enheter med i arbetet.

5. Support: Att problem skulle uppstå vid driftsättningen hade vi förutsett. Dock visste vi inte exakt var eller inom vilket område detta skulle ske. Därför har vi ett specialteam mellan FM och IBM. Det är det teamet som nu med stora insatser stöttar verksamheten ute vid lagren. Det kommer vi att fortsätta göra till dess vi känner att verksamheten fungerar.

PRIO är, och kommer att vara, en stor utmaning för Försvarsmakten att få på plats och att kunna utnyttja på mest effektiva sätt. Det har vi vetat om hela tiden. Det är också den erfarenhet vi fått från Norge, Danmark, Kanada m.fl. länder som använder SAP-systemet. Det som ger i vart fall mig kraft är att när vi samarbetar med dessa länder i frågor kring PRIO, vilket sker i det nordiska samarbetet NORDEFCO samt i den internationella användargruppen för SAP inom försvarsområdet, är att alla är eniga om att systemet, väl på plats, är en grundbult för att ländernas försvar skall kunna leverera efterfrågad förmåga nationellt och internationellt.

Vi har sett en liten början på det med fjolårets uppsättande av Libyeninsatsen. PRIO användes där för att sätta upp och löpande hantera ekonomi och organisationsstruktur med ingående personal. Det gick snabbt och höll hög kvalitet både före, under och efter insatsen. Något större mått av ”cred” för Libyeninsatsen har dock inte PRIO fått officiellt men systemet var en av många möjliggörare.

I det stora hela gäller som alltid krigföringens första grundregel för ett lyckat slutresultat: Sätt upp ett mål och håll fast vid det. Det gör jag, och det gör vi som jobbar med att utveckla PRIO. Det kräver dock stora ansträngningar, men det brukar vår verksamhet göra och jag är stolt över de ansträngningar som min personal (och många andra) gör för att systemet skall bli just det stöd som Försvarsmakten eftersträvar och förtjänar.

Thomas Engevall
Flottiljamiral
Chef för PRIO-införandet i FM

40 kommentarer:

Obertan sa...
27 mars 2012 kl. 18:40  

"I det stora hela gäller som alltid krigföringens första grundregel för ett lyckat slutresultat: Sätt upp ett mål och håll fast vid det."

Bra att de ansvariga svara här.

Men avseende målet, är det ett PRIO som fungerar som är målet eller är det nationell och internationell förmåga?
Att hålla fast vid målet är ju oftast bra men det förutsätter att man har identifierat rätt mål.
Att köra vidare på ett system som gör det svårare att uppnå förmåga, smidighet, flexibilitet, effektivitet med mera känns bara konstigt.

Det stora problem som finns, och det bekräftas av Flottiljamiralens kommentar, är att allt gått för snabbt. Fort men fel!
Jag är inte imponerad.
Avskaffa prestige-projektet PRIO snarast!!

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 18:41  

Jag förmodar att leverantör- kund provkört PRIO i alla dess uppgifter, alltså simulerat och kört applex till skruv och bricka nivå, analyserat resultat, och innan införandet på förband gett systemet boa. Då har FM en färdig produkt som är säker och kan uppgraderas vid ev. behov.
PRIO vill skära bort mellanhänder (FML önskan) fast nu, det omvända. Lätt att detta blir en 'ny rutin'.
Snart står hela FV på marken...

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 18:41  

Och jag som alltid trott att enkelhet var krigföringens första grundregel.

Sedan kan man ju också fundera på vilken placering man får i RegM orientering om man inte vågar erkänna att man sprungit fel på vägen till första kontrollen, utan ståndaktigt håller fast vid samma riktning och bara springer på utan att våga ändra kurs...

Fast "cred" ändå till Engevall som vågar sig ut på den hala "blogg-isen" utan att hålla Lagersten i handen.

/Skattebetalare

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 18:41  

@Amiral PRIO

Ditt mål är ett fungerande PRIO. Mitt mål är att förbandet ska ha löst sina tilldelade uppgifter enligt VU. Just nu är det krock mellan de målsättningarna.
Vilket mål är viktigast?

Statsmannen sa...
27 mars 2012 kl. 18:42  

@Thomas Engevall.

Tack för dina svar om PRIO.

Får man ställa konkreta frågor?

1. Varför särredovisas inte arbetstiden för administration i PRIO?

Kundvagnar mm. tar för mycket rutinerade PRIO-användare (ekonomi och logistik) flera timmar att lösa per uppgift. Och nu talar vi om välutbildad personal. Erfarenheten visar att alla arbetsmoment tar längre tid i PRIO, trots utbildningsinsatser.

Det borde vara önskvärt att mäta hur effektivt PRIO är i arbetstidshänseende.

2. Hur många system har avvecklats och vilka besparingar har man gjort vid dessa avvecklingar när PRIO har ersatt dessa system?

3. Vilka faktiska hemtagningsvinster har redovisats av PRIO införandet till FML?

4. När kommer man att lösa problem med gränssnitt som inte följer några vedertagna GUI standarder som finns i Windowsvärlden eller är intuitivt för användare?

Dvs. ologiska knappar och långa sifferserier som inte finns som förval/rullister.

5. Har PRIO godkänts för inmatning av kompetenser i FM? Och skall man ta dessa kompetenser som grund för inplacering inom FM omstrukturering?

I så fall, varför begränsades kompetensprofilerna i PRIO?

Jag tror att många är nyfikna på svaren på ovanstående frågor.

mvh
Statsmannen

Ibland vandrandes i korridorer på TrV/TU/L24

L.O sa...
27 mars 2012 kl. 18:52  

Oavsett vad jag tycker om PRIO så är det starkt av Engevall att ställa upp och svara och dessutom medge fel och misstag. Bra ledarskap!

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 18:56  

Just nu upplever många att det spelar ingen som helst vilka goda och genomtänkta förslag som lämnas; saker och ting skall bara genomföras! Hur det genomförs och med vilken kvalitet är helt ointressant, bara man bocka av rutan "genomfört". FM personal tar den ena käftsmällen efter den andra och uttrycket "tig och lyd" har väl aldrig varit mer påtagligt.
Nä; innebandy, fika, minus i flexbanken blir väl snart huvuduppgiften efter alla centrala tabbar den sista tiden.

Wiseman sa...
27 mars 2012 kl. 19:03  

L.O:

Ja, det är starkt och det är bra. För att överbrygga förtroendeklyftorna mellan FML/L24 och organisationen är det ökad närvaro och framförallt dubbelriktad kommunikation som behövs.

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 19:12  

LO o Wiseman; och några föklaringar från Flottiljamiralen angående de frågor som t ex chefsingenjören ställt-det tycker ni inte är berättigat?

Vik inte ned er bara för att någon ansvarig hummat lite varmluft-C PRIO har ju inte förklarat nåt, inte heller visat någon som helst antydan att vilja förstå hur verkligheten der ut för brukarna ute i verkligheten.

Engevall speglar mycket väl det ledarskap som brukar beskrivas som det "administrativa". General Douglas Haig dä brukar beskrivas som en representant för denna typen av ledarskap.

Haig förespråkade att generalerna aldrig skulle se verkligeheten vid fronten eftersom denna verklighet kunde påverkageneralerna i deras bedömanden.... Haig omprövade efter något år denna inställning....

Är det sådant ledarskap ni tycker det är värt att hurra för? Det tycker inte jag.

Flottiljamiral Thomas Engevall sa...
27 mars 2012 kl. 19:18  

Hej,

Tack för utlägget. Skälet till att denna utgåva skiljer sig lite från det som står på FM egen bloggsida är att kommentarerna här (på WW) är maximerade till 4096 tecken. Jag försökte lägga in texten direkt men fick banta rätt hårdhänt för att komma in i ram. Idén med gästinlägg var ju en bra lösning.

//Thomas Engevall,C LEDS PRIO

The Mighty sa...
27 mars 2012 kl. 19:21  

Bra att FM tar debatten här men att vi nu tvingar folk att flyga utan fungerande utrustning (trasiga flygställ och utan handskar) fast man kan se att grejerna ligger i hyllorna är fel på så många sätt att de inte ens går att räkna upp. C INS uppmaning att "sluta fixa" har inte nått de lokala verksamhetsledarna.

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 19:36  

Tycker att det blivit lite av ett mode att skylla/skälla/klaga på PRIO.

Själv som vanlig användare så tycker jag att det är bra.

Det tar inte en minut mer att redovisa min tid varje dag i PRIO än vad det gjorde i Palasso

Att handla ( göra inköp) är mkt enklare än förr. och det jag beställt kommer inom ett par dagar.


Jag har uppfattat att det är många som faktiskt inte förstår systemet eller inte har kapacitet/intresse att lära sig det, och således så ar det lättare att skylla på ngn "annan"i detta fall PRIO ä göra det man ska.

Vänligen
Förändringsbenägen Lt 49 år på Livgardet.

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 19:57  

@ anonym 19:12

Det påhoppet med liknelsen till Haig går Du inte iland med.

Engevall har som ansvarig för PRIO införande varit en flitig besökare på förband, skolor & centra för att följa upp införandet i diskussioner direkt med förbandsrepresentanter.

Han reste på eget initiativ till Skövde och tog diskussionen när plutoncheferna skrev på bloggar om sina upplevda problem.

För mindre än två veckor sedan var han på centrallagret och servicedesk i Arboga för att orientera sig om "utmaningarna" vid fronten i samband med införande 3-4.

Nästa gång Du skall göra anonyma påhopp på en chef som tar ansvar får Du vara bättre förberedd

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 20:15  

Bra inlägg från amiralen!

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 20:37  

Det är nog inte PRIO som är grundorsaken till allt uppdämt behov av att rikta sin uppgivenhet mot. Jag tror att det är det allmänna tillståndet i FM och den tröstlösa vardag som '"vi på golvet" möter som gör att ilskan ibland kanske kanaliseras mot fel saker; i detta fallet PRIO,

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 20:45  

Och de tidigare frågorna och påståendena som Chefsingenjören redovisade? När tycker skribenterna att flottiljamiralen ska lämna några svar på dem?

Prio är idag användarfientligt om man tänker att arbetstid kostar pengar. OM huvudarbetsuppgiften är att just använda PRIO är systemet förträffligt.

Flottiljamiralen kan ju kanske beskriva system PRIO syfte inom myndigheten Försvarsmakten....

Som jämförelse; OM ett internetföretag skulle ha ett kundgränssnitt som en kundvagn i system PRIO-hur många lyckade affärer tror skriibenterna här att det företaget skulle få gjorda? Mitt förslag är EN affär, en enda affär slutförd. Den förutsätter en kund som flottiljamiral Engevall.

Någon skrev här förut om möjligheterna att vinna ett lokalt RegM i orientering om man villade bort sig vid första kontrollen och sedan ändå fortsatte halsstarrigt på den inslagna, uppenbart felaktiga vägen. De flesta skribventer här anser nog att en förnuftigt vägval är viktigt för att kunna vinna RegM i orientering.

Varför är bra vägval vid val av affärsledningssystem lika viktiga?

Flottiljamiral Engevall kanske kan redovisa aktuellt TTEM för sytem PRIO? Han kanske även kan visa hur upphandlingen genomfördes? Allt enligt LOA? Eller?????

Flottiljamiral Engevalls besök vid enheterna-vad har det resulterat i? Fungerar nu system PRIO på ett optimalt sätt? Eller är det en enda röra precis som Chefsingenjörwen beskrev i sitt inlägg?

Vilken verklighet gäller? Engevall kanske är kompis med han som alltid har allting i balans.....

Min uppmaning är att sluta hymla om kassa system. Överlevnaden för ett system av PRIOS magnitud inom ett företag-med de kostnader det för med sig beror helt på vad systemet levererar. Kanske kan flottiljamiral Engevall berätta vad system PRIO hittills sparat in till skattebetalarna?

SvD-Lars Arwidsson; bered dig tillgång til, att få prova detta magiska system-du kommer omedelbart bli så frälst vid dess underbara användarfränssnitt. Gör en tidredovisning, gör en resebeställning, en kundvagn och ett servicemeddelande. Följ arendet och se hur många som får, genom handpåläggning, smörja systemet för att få något ur det.

Beräkna kostnader som detta för med sig. Idag är det t ex enklare, billigare och snabbare att själv-som militär inom FM-leka paketbrevbärare och medelst tjänstebil själv befordra ett paket.

SvD, hjälp försvaret!

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 20:51  

Var kan jag återfinna resultatet av "PRIO-enkäten" som genomfördes på EMIL för någon månad sedan?

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 22:13  

Amiralen skrev :

"...Libyeninsatsen. PRIO användes där för att sätta upp och löpande hantera ekonomi och organisationsstruktur med ingående personal."

Men var det inte MATCH-IT (ett FMKE/FMV-utvecklat personalhanteringssystem) som användes vid Libyeninsatsens start ??

Engström sa...
27 mars 2012 kl. 22:21  

Västfronten 1917, Ypern.
Målet ta fiendens skyttegrav.
Metod släng 10.000 tals män i döden för att nå målet.


Sverige 2012, HKV
Målet inför Prio
Metod släng miljarders kronor i sjön för att nå målet.


Syftet är att införa effektiva system som stödjer verksamheten.
Inte att införa Prio, när du springer på en/ett fiende/problem du inte kan besegra, gör omtag. Släng inte bara mer män/pengar på problemet

Anonym sa...
27 mars 2012 kl. 23:01  

"i den internationella användargruppen för SAP inom försvarsområdet, är att alla är eniga om att systemet, väl på plats, är en grundbult för att ländernas försvar skall kunna leverera efterfrågad förmåga"
Bäste Thomas (C PRIO) att systemet är en grundbult etc är NATURLIGT för ett verksamhetledningssystem ,men kanske inte helt enkelt förstå för någon som saknar IT-bakgrund.

anonym sa...
28 mars 2012 kl. 14:26  

Om inte jag är helt ute och cyklar så var det väl så att Libyen förbandet behövde ta ut kassaförskott för att betala ut delar av lönen.

Detta fenomen har även förekommit i Afghanistan och andra ställen. Det måste kännas bra för den enskilde att han inte bara behöver oroa sig för sig själv sin familj och eventuella påhitt motståndaren hittar på, utan också behöva oroa sig över om han kan betala räkningarna hemma i Svea rike. Jag bryr mig inte om om det är PRIO eller någonting annat som är fel det enda jag kan säga är. Gör om! Gör rätt!

Välkomna till vår verklighet.
Vi längst ut på linan.

Pellefant sa...
28 mars 2012 kl. 15:40  

"Anonym sa 27 mars 2012 20:37

"...Det är nog inte PRIO som är grundorsaken till allt uppdämt behov av att rikta sin uppgivenhet mot. Jag tror att det är det allmänna tillståndet i FM och den tröstlösa vardag som '"vi på golvet" möter som gör att ilskan ibland kanske kanaliseras mot fel saker; i detta fallet PRIO"

Det stämmer nog, en annan orsak är antagligen att många har för lite att göra.

Anonym sa...
28 mars 2012 kl. 16:01  

Flottiljamiralen inlägg i internkommunikationen har någon forma av kvalité jämfört med detta inlägg från FM_AP om ReachMee.

"I en artikel i Dagens Nyheter den 25 mars påstås felaktigt att Försvarsmakten ska använda rekryteringsverktyget ReachMee när personalens kompetens ska redovisas i årets omstrukturering. Detta stämmer inte. Omstruktureringsledaren beslöt för ett par veckor sedan att inte använda ReachMee på grund av säkerhetsskäl.

I det direktiv som skickades ut till förband, skolor och centrum i slutet av februari angavs att anställda själva skulle redovisa sin kompetens i rekryteringsverktyget ReachMee. Detta står även i vissa informationstexter.

- För ett par veckor sedan tog vi ett nytt beslut. ReachMee ska inte användas på grund av säkerhetsskäl. Istället håller vi nu på att titta på andra lösningar. Så fort vi är klara kommer vi att tala om på vilket sätt kompetensredovisningen ska göras, säger Patrik Dahle som är Försvarsmaktens omstruktureringsledare och tillägger:

- Jag vill uppmana alla som redan påbörjat arbetet med att beskriva sin kompetens att fortsätta med det, så ger vi besked senare hur det ska redovisas."

Anonym sa...
28 mars 2012 kl. 17:53  

@ anonym 16:01

Just det - det är skillnad i kvaliteten även på flaggmännen.

Även på den nivån så fungerar rekryteringen ibland, och ibland inte.

Anonym sa...
28 mars 2012 kl. 17:58  

Att många har allt för litet att göra med s k kärnverksamhet är säkert orsak till många "synpunkter".
När vi utbildade 1000 vpl + KFÖ förband på vårt förband fanns det 5 pers i batstaben, 10 i regstaben.
Folk GICK i korridorerna och symptom som utbrändhet fanns inte. Nu SPRINGER folk i korridorerna, skippar lunchen, har stresssymptom. Och hur mycket bättre är vi egentligen?
Förr rullade det på och vi genomförde storövningar på 2-3 veckors basis UTAN mobiltelefooner och datorer.
Idag måste vi ha koordineringsmöte för att kompani A ska låna en lastbil av kompani B!
När någonting är fastställt vet vi att det kommer nya ingångsvärden i morgon, planeringshorisonten är katastrofal. Vi måste nog ta en allvarlig funderare på om vilken väg det här barkar åt...
Dåliga mönster är till för att brytas, eller?

Anonym sa...
28 mars 2012 kl. 19:55  

Jag tycker att många personer hakar upp sig på om PRIO är ett bra system eller ej. Jag ser ett större problem. HUR I H...VETE kan man sitta som chef för detta och tycka att det som har hänt är helt ok.
Att hela försvarsmaktens beställningssystem legat ner i flera månader..OCH ÖB TYCKER DET ÄR OK!!
Hade jag genomfört en sådan här operation på min nivå så hade jag nog inte suttit kvar länge innan min chef tagit bort min befattning.
Inte skulle jag heller vilja sitta kvar på min plats om jag gjort ett sånt dåligt jobb.

Nu är det dax att vi tar tag i de stora ledarskapsproblem som vi har i denna org.
Utkräv ansvar på ALLA nivåer.
Led med uppdragstaktik!
Kräv tydliga syften med alla uppgiter hemma och i utlandet.

Det sägs ofta att vi på lägre nivå måste vara duktigare ledare för att få soldaterna att stanna kvar.. Nu är det dax att ni på högre nivå blir bättre ledare så officerarna stannar kvar..

PO

Anonym sa...
28 mars 2012 kl. 20:17  

@ PO 19:55

Det där löser sig förmodligen när de överstar/kommendörer samt generaler/amiraler som kan nyttja det riktade pensionserbjudandet visar föregångsmannaskap och gör det...

Anonym sa...
28 mars 2012 kl. 20:23  

Ta bort "någon annan kulturen". Vem är chef, vem har ansvaret? Är detta tydligt kan också ansvar utkrävas. Idag är linjeorganisationen bara ett begrepp. Chefer och handläggare på olika nivåer kortsluter systemet och till sist vet ingen vem som egentligen är ansvarig! Vi kan ju knappast skylla dåligt ledarskap och bristande styrning på ett datasystem. Det är dags att ta tillbaka ledarskapet.
Lead by example!

Anonym sa...
28 mars 2012 kl. 21:06  

Känns som en räddning att man inte har så många år kvar (10).
Prio löser inte de problem med ledning och ledarskap vi har i FM. Sorgligt nog så kommer det nog inte ens att "heala" symptomen.

"Ta bort onödiga processer som inte leder till något positivt för kärnverksamheten"

Verkanseld

Anonym sa...
28 mars 2012 kl. 22:02  

Gå runt på regementet och fråga vad kärnverksamhet är och vad som är mest prioriterat. Du får garanterat tio olika svar...

Anonym sa...
28 mars 2012 kl. 23:30  

@1955

Led med uppdragstaktik?
Det är ju det som är det stora problemet inom FM just nu att alldeles för mycket har kretsat kring begreppet uppdragstaktik och med efterföljande tolkning om att det betyder att man får göra vad man vill på olika nivåer. Alla som hänvisar till hur det var förr med KFÖer och stora värnpliktsomgångar förefaller att ha glömt att det systemet baserades på en lägre nivå av uppdragstaktik än vad uppfattningen förefaller att vara.

Att genomföra utbildning av vpl Brigad med efterföljande bataljons KFÖ inom en månad byggde ej på någon som helst form av uppdragstaktik avseende planering. Ju hårdare styrningar desto kortare omloppstider och lägre nivå på planeringskrav.

Märkligt vad minnet är kort ibland.

Anonym sa...
29 mars 2012 kl. 00:02  

Punkt 1-5 i Flottiljamiralens redovisning är normala för det som kallas för implementering. Det gäller vid all implementering av system av denna karaktär. Civilt sett räknar man med att kostnaderna för implementering är 3 - 4 ggr systemkostnaden. Då är det dock en kunnig kund. Kostnaden för implementeringen kan lätt rusa upp till 6 -7 ggr systemkostnaden, har sett exempel på 9 ggr.
Köper man SAP är man för 100%-igt konsultberoende under systemets livslängd. Det är det här som kallas för affärer.

Anonym sa...
29 mars 2012 kl. 07:12  

Replik kl 2330; Menar skribenten att systemet med Repetitionsutbildning INTE fungerade? Enligt mitt förmenande är det (dåvarande-och nuvarande) regeringar samt den framför allt armérelaterade delen av dåvarande Högkvarteret som INTE följde uppdragsgivarens, Riksdagens, uppdrag att genomföra KFÖ till punkt och pricka.

Ute på Regementen genomfördes de beordrade repetitionsövningarna men när Krigsförbandsvärderingar började styras till att förbandet av HKV kunde godkännas ÄVEN om det i sin helhet enbart bestod av en pärm, alltså MtrilQ-0, PersQ-0, AnlQ-0, men "planer" i sin ordning...

Repetitionsutbildningssystemet inom värnpliktssystemet har körts i botten av en myndighetsledning inom FM och girigt snögga Regereingar.

Dessa har i praktiken lurat Riksdagen att tro att världens bästa soldatsystem, värnplikt, är förlegat.

Snacka inte om att minnet är kort.

Anonym sa...
29 mars 2012 kl. 10:34  

Vapenvägraren Tolgfors avgår äntligen. Leve Försvarsmakten
Hurra, hurra, hurra!

Flygsoldat 113 Bom

Lt johansson sa...
29 mars 2012 kl. 10:46  

Försvarsminister Sten Tolgfors avgår på egen begäran, uppger statsministerns pressekreterare för Aftonbladet.
– Han avgår på egen begäran, säger Roberta Alenius till Aftonbladet.
Har de träffats i natt eller i morse? Vad fällde avgörandet?
– Han avgår på egen begäran. I övrigt hänvisar jag till presskonferensen senare idag.
Statsminister Fredrik Reinfeldt och försvarsminister Sten Tolgfors håller presskonferens på Rosenbad klockan 11 i dag.

AQ sa...
29 mars 2012 kl. 13:03  

Jajävlar, nu kommer karusellen gå in på högsta växel. Håll i er!

Anonym sa...
29 mars 2012 kl. 14:49  

@ 23:30

Är det din uppfattning att det är så uppdragstakitk ska fungera så är du en av dem som inte förstår.

Att folk gör som man vill och tror det är uppdragstaktik är för att högre chef inte gett en tydlig order med sitt TYDLIGA syfte BIS samt riktlinjer.

Att inte ge detta som chef och sen säga att jag leder med uppdargtaktik är helt fel.. det man leder med är ett icke ledarskap.

Så ni som inte har koll på vad uppdragstakik är så finns det TYDLIGT nerskrivet i våra doktriner. Inte för enskild att tolka som man vill.

PO

SL sa...
2 april 2012 kl. 17:42  

Varför finns inte ett transparent avvikelserapporteringssystem till PRIO? Jag som användare måste kunna anmäla vad jag anser är en avvikelse, vad det än är, därför påstår jag att detta är en nödvändighet. "PRIO-gruppen", ni har förmodligen inte samma uppfattning som användarna, och ett avvikelsesystem är en väg att få samma bild. Det är nämligen tydligt när man ringer in till tex helpdesk, att avvikelser eller problem inte hanteras för att lösas i längden. Om nu detta görs, vilket jag tvivlar på, är dessa ej transparenta och ger mig som användare möjlighet att se exakt vad som rapporteras och hur det åtgärdas. Om avvikelser hade hanterats skulle flertalet av de "barnsjukdomsbuggar" som finns vara fixade för länge sedan.

Om vi skulle ha ett dylikt avvikelserapporteringssystem skulle användare-leverantör kunna få samma bild, i alla fall en bättre än vad som idag upplevs att den är.

Björn C-J sa...
13 april 2012 kl. 12:58  

Det är en utopi att tro att FM skulle ändra inriktning i införandet av PRIO, ett system som man redan lagt ned så mycket pengar i försvarar man naturligtvis med en invishet som är uppseendeväckande.

Oavsett hur många uppenbara brister och hur mycket problem och stress som personalen varje dag tvingas uppleva pga PRIO, så driver man det naturligtvis vidare.

Orsaken till det är då kanske inte logisk utan ekonomisk!

Anonym sa...
23 april 2012 kl. 18:33  

4 miljarder skattekronor till system PRIO-är det rätt satsade medel?

Nej, det är helt bortkastade pengar-avbryt omgående miljardrullningen och utred varför det gått så kapitalt fel med projekt system PRIO.

En artikel från 2011 på våren; http://www.idg.se/2.1085/1.378984/forsvarets-sap-projekt-avbryts

Nu är det ett år senare och ett år värre med system PRIO. Det fungerar inte.

Flottiljamiral Engevall, vad tänker du göra åt det? Humma i TV-soffan och skylla på allt runt om?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade