Ingen svensk air policing över Island

Idag diskuterade Utrikesnämnden den eventuella svenska "insatsen" i form av luftrumsövervakning över Island. Denna insats, om man nu kan kalla det så, är kanske något överraskande en av de mest laddade säkerhetspolitiska frågorna sedan de tyska kraven på transitering genom Sverige.

Hittills har inte svenska media uppmärksammat Utrikesnämndens möte, men däremot har man gjort det i Finland, där även försvarsminister Enström härom veckan först berättade att Sverige med stor sannolikhet kommer att delta i en samnordisk patrullering av det isländska luftrummet.

Det är förmodligen få som förstått frågans laddning. Uppkomsten av NATO:s isländska luftrumsövervakningsinsats är resultatet av Rysslands allt starkare närvaro med flygstridskrafter över Atlanten och mycket nära det isländska luftrummet. USA lämnade 2006 sin tidigare bas på Keflavik, vilket lämnade Island utan militär luftrumsövervakning, som bl a har till uppgift att identifiera och kontrollera de flygplan som oanmält och utan att svara på radioanrop flyger genom av luftrum som tillhör Islands Flight Information Region, dvs luftrum som leds av isländska flygtrafikledare.

Att NATO:s isländska luftrumsövervakningsinsats i högsta grad är riktad mot ett specifikt land är inget att hymla om och det är just det som gör frågan till en så het potatis i Sverige. Genom att delta i den isländska luftrumsövervakningen tar Sverige också en aktivare ståndpunkt längs det egna landets gränser, där verksamhet likartad den i Islands närhet förekommer vilket fått NATO att inrätta en luftrumsövervakning över de baltiska länderna bedriven på snarlikt sätt som den över Island.

Sverige har därmed satt sig i en rävsax. Genom att delta i den isländska luftrumsövervakningen tar man automatiskt även ett tydligare ställningstagande på den egna bakgården i Östersjön, vilket därmed inte bidrar till någon ökad avspänning i regionen. Ska man hålla den linjen krävs det också att man har musklerna att backa upp densamma. Väljer man å andra sidan att inte delta i den isländska luftrumsövervakningen, den nordiska solidaritetsförklaringens första lackmustest, blir följden ofelbart att den nordiska solidaritetsförklaringen på vilken Sverige sedan några år baserar hela sin utrikes- och säkerhetspolitik för närområdet, haverar. Vilken trovärdighet medför det när den nation vars regering år efter år i regeringsförklaringar fastslagit att vi bygger vår säkerhet gemensamt med andra och att vi inte ska förhålla passiva när ett annat nordiskt land behöver hjälp, förvägrar landet denna hjälp?


När det gäller multinationella insatser talar man ofta om länder som deltar aktivt respektive sådana som bara flyter med och vars flagga gör sig bra på insatsemblemet eller som helt enkelt själva vill sola sig i glansen av de andra deltagarländerna. Statsminister Fredrik Reinfeldt och Sverige har tack vare Libyeninsatsen blivit inbjudna i flera av de politiska finrum som tidigare varit otänkbara för ett land som Sverige. Det eventuella svenska deltagandet i övervakningen av det isländska luftrummet i den form som nu presenteras lär dock inte öppna några dörrar utan snarare medföra motsatsen.

Efter Utrikesnämndens möte meddelade nämligen statsministern att Sverige inte kommer att delta i någon air-policing, det vill säga aktivt hävdande av ett luftrum motsvarande den svenska incidentberedskapen gör med svenskt luftrum.

"Reinfeldt underströk att ett svenskt deltagande enbart skulle innebära bevakning av det isländska luftrummet och inte så kallad ”air policing”, alltså beväpnade plan redo att ingripa. Det ansvaret ligger fortsatt på Nato."

Med andra ord är det svenska bidraget till den isländska luftrumsövervakningen av föga vikt. Sverige söker aktivt en medelväg där man kan komma undan med en halv pudel åt vardera hållet. Luftrumsövervakning är inte en uppgift som kräver närvaro av stridsflyg, såvida man inte har för avsikt att hävda luftrummet. Det kräver sensorer som täcker in det aktuella luftrummet. En svensk "Islandsinsats" skulle därmed effektivare kunna lösas av de svenska radarspaningsflygplanen S 100D (ASC 890). Problemen är dock två. För det första finns det bara två svenska S 100D kvar eftersom de övriga fyra radarspaningsflygplanen av ursprungligen sex S 100B (FSR 890) sålts utomlands (de sista två levererades till Thailand bara härom veckan). Att lova bort S 100D till Island skulle innebära en allvarlig nedgång i den nationella sensorkedjan och därmed svenska luftrumsövervakningen. För det andra är sensortäckningen kring Island redan god till följd av landets geostrategiska läge och det Kalla kriget. Att tillföra ytterligare långräckviddiga sensorer är sannolikt inte vad som efterfrågas även om NATO i regel understött insatserna med E-3 AWACS – en av mycket få resurser som ägs gemensamt av organisationen och inte nationellt.

Försvar och Säkerhet gjorde under kvällen en djupdykning i innebörden av Air Surveillance och Air Policing och det finns alla skäl att fundera kring om statsminister Reinfeldt har fullt klart för sig vad som förväntas vid ett svenskt deltagande. Därför finns det ingen större anledning att djupare gräva i dessa begrepp.

Det förvånar därför inte när utrikesminister Carl Bildt på sin blogg talar om "Islandsinsatsen" som en förlängning av det redan existerande nordiska flygövningssamarbetet som är väl utbyggt mellan Norge, Sverige och Finland. Ett övningssamarbete som "under en period skulle kunna fortsättas med utgångspunkt från flygbasen vid Keflavik". Har man hängt med i finsk press under de senaste veckorna har man sett att även där har "Islandsinsatsen" framställts som just övning. Om Finland intagit samma undflyende ställning som Sverige är det bara att beklaga, då även detta innebär ett urvattnande av just den solidaritetsförklaring på vilken Sverige baserar sin utrikes- och säkerhetspolitik.


Yle

26 kommentarer:

STAGECOACH sa...
23 oktober 2012 kl. 00:34  

Jag är nyfiken på vad Åsa Lindestam tycker om detta. Alla som påstår sig vara intresserade och engagerade i försvarsdebatten - var är ni? Åsa?

Anonym sa...
23 oktober 2012 kl. 09:46  

Det finns ingen trovärdig debatt, ingen är intresserad förutom vi gamla kallakriget-klenoder.

Onga1 sa...
23 oktober 2012 kl. 15:27  

Nu är det äntligen "upp till bevis" för den svenska solidaritetsförklaringen.
Om vi inte ställer upp för Island under förevändningen att det är en NATO-uppgift kommer vi inte att kunna komma till undsättning för Baltikum den dagen då/om det blir aktuellt, eftersom detta också torde vara en NATO-uppgift enligt samma resonemang.
I samma sekund som vi säger nej till Island kommer vi själva inte längre kunna räkna med hjälp från våra grannländer heller.
Konsekvenserna kan bara bli ett NATO-medlemsskap eller återtagande av ett rikstäckande, nationellt försvar och återgång till allmän värnplikt.
Nu kommer dock Alliansen försöka komma ur detta dilemma genom att påstå att det är en övning under PFF-fana (eller motsv.) alternativt att Island plötsligt anmäler att behov ej längre föreligger.
Återgång till nationellt försvar är uteslutet och frågan om NATO-medlemsskap kommer en mandatperiod för tidigt.
Trovärdig försvars- och säkerhetspolitik?
-Skulle inte tro det!

Expo sa...
23 oktober 2012 kl. 16:59  

Nej det finns ju ingen politiker som har någonting som helst att vinna på att ge sig in i en debatt avseende försvarsfrågor

Det finns inte heller något intresse från MS-media att lyfta dessa frågor eftersom de flesta som arbetar där sympatiserar med de partier som inte vill ha någon debatt i försvarsfrågorna...

Om man inte lyfter fram ett problem så finns det inte...

Forsno sa...
24 oktober 2012 kl. 21:51  

Eftersom det är helt uppenbart att inget parti har någon som helst ambition att leva upp till solidaritetsförklaringen - eller tillföra de resurser som skulle göra något sådant ens teoretiskt möjligt i en skarp situation - bör den omedelbart dras tillbaka.

Inte bara för att bespara oss en politisk teater som är så olidligt pinsam att den kunde varit skriven av Ricky Gervais utan också för att det är farligt; tänk ifall någon främmande makt ägnat oss så flyktigt intresse att de inte känner till att svenska politiker enbart snackar skit 100 % av tiden och därför tror att de menar vad de säger?

Men det är nog förmodligen så vida känt att den risken kanske är försumbar.

Expo sa...
24 oktober 2012 kl. 23:37  

@Forsno
Det framgick väl med all önskvärd tydlighet redan 2010?

http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2010/01/sa-dog-solidaritetsforklaringen.html

Anonym sa...
25 oktober 2012 kl. 15:51  

Finsk utveckling: Vår försvarsminister mötte idag på oppositionsmotstånd i riksdagens försvarsutskott. Beslut om insats kan troligtvis fattas med enkel majoritet, men det förefaller i min mening sannolikt att den författningsberedningen, som skulle möjliggöra incidentberedskap i internationellt luftrum inte överlever plenum.
Länk (finsk): http://www.hs.fi/politiikka/Puolustusministeri+pyysi+tukea+Islannin+ilmavalvonnalle/a1305609761966

Staffan Danielsson sa...
26 oktober 2012 kl. 23:07  

var inte så negativ, Wiseman m fl..Libyeninsatsen var väl inte fel.

Bättre att hjälpa Island att flygspana i sitt luftrum än att inte vara där?!

Anonym sa...
27 oktober 2012 kl. 09:10  

@Staffan
Men varför ska vi bara ställa upp med luftspaning? Varför ska Sverige alltid smita undan från ansvar, kostnader och risker och låta alla andra ta bördan? Tror du att det renderar oss heder och respekt? Tror du att det skapar sympati och vilja att ställa upp den dag vi behöver hjälp? Om nu kriget i Afghanistan är ett intresse vi delar med flera andra länder, varför tycker vi att det är OK med många döda danskar, amerikaner och britter, bara inte vi svenskar tar några risker och riskerar lika stora förluster. (All heder till de fyra som gett sitt liv). Vi ska helst ha den lätta och billiga uppgiften, så att vi kan säga att vi visst ställt upp (men med minimal insats och uppoffring). Sverige ska försvaras till "sista finne" heter det föraktfullt hos våra bröder i öster. Jag skäms och er politik är inte min. Ditt Sverige skäms jag för inför vår omvärld. Solidaritetspolitik genom att låta oss framstå som falska, undanglidande och osolidariska? Så urbota dumt! Skilj nu på inrikes- och utrikespolitik. Försök att se bortom nästa val och din egen personliga situation. Sätt våra gemensamma värden och vårt internationella förtroendekapital i första rummet någon gång. Inte ditt och partiets bästa. Visa ryggrad! (Till skillnad från det krystade och ovärdiga röstfisket om böneutropen). Representera varumärket Sverige och skapa en symbol vi gemensamt kan vara stolta över. Respekt kommer att vinna dig röster och Sverige internationell heder och solidaritet. Respekt vinner man inte genom att framstå självisk och sätta egna intressen i första rummet. Kan du bli den som slåss för att återföra heder och stolthet till svensk politik? Den som slåss för att svensk politik och svenska politiker åter ska vinna väljarnas respekt? Den som slåss för Sverige och det gemensamma svenska genom att skapa gemensamma värden att tillsammans vara stolta över, inte genom att ställa en grupp av svenskar mot en annan. Stolthet byggs inte av ett varumärke som står för att inte vilja ta ansvar eller för att inte vilja göra uppoffringar för ett gemensamt högre bästa. Det är motsatsen som krävs. Vi gör något utöver det förväntade. Vi offrar något som ingen egentligen kan kräva av oss. Osjälviskhet vinner respekt. Är du redo att lyfta fanan, Staffan?

Wiseman sa...
27 oktober 2012 kl. 09:15  

Staffan,

Libyeninsatsen var under stora delar helt uppåt väggarna till följd av de nationella politiska förbehåll som förbandet skickades iväg med, som bl a ledde till att det svenska förbandet inte kunde vidarebefordra information till högre staber och resten av insatsen om t ex artilleri med mera som sköt in i civila områden. Sverige skulle ju endast delta i No-fly zone och därmed var arméförband och liknande på fel sida regelverket.

Förbehållen ändrades ju sedan till FL 02, men istället ströks no-fly zone i form av jaktuppdrag som politisk eftergift till Socialdemokraterna eftersom (s) inställning som man målat in sig i Sverige var att "NFZ är klart – det finns inget som flyger i Libyen". Gaddafis stridsflyg hade ju stått stilla sedan operationen inleddes.

I själva verket fanns det såväl små propellerflygplan och helikoptrar som flög på lägsta höjd, bl a för att leda artillerielden. Det visade sig under insatsen att Gripens radar var en av de mest lämpade att hitta igen dessa flygplan och helikoptrar, vilket var en tilläggsuppgift vid spaningsuppdrag. Nu kunde man inte längre fullfölja den uppgiften eftersom (s) måste kunna rädda ansiktet hemma i Sverige. Vad är väl några libyer värda när det står politiskt anseende på spel på hemmaplan?

Ja, Libyeninsatsen blev rätt lyckad, men hade kunnat bli mycket bättre om förståelsen hos Riksdagen och Regeringen hade varit större för vad som egentligen utspelade sig och hur situationen var. Nu var det mer tur än skicklighet och att det uppstod en förmågelucka i form av taktisk flygspaning som det svensk bidraget kunde fylla.


Island då? Det är inget större fel på den nationella isländska luftrumsövervakningen. Betänk att det är ett oerhört vältrafikerat luftrum med all trafik som flyger mellan Europa och Nordamerika. Ska man förstärka luftrumsövervakningen så är det i första han inte stridsflygplan som ska användas utan radarspaningsflygplan. Stridsflygplansradarer är alldeles för begränsade för en så omfattande uppgift som detta.

Ska se till att luftrumsreglerna efterlevs ska man ha beväpnat stridsflyg med möjlighet att både avge varningseld såväl som verkanseld. Så fungerar det i Sverige och resten av världen. Det svenska bidraget blir i formen av att "någon annan" får göra det egentliga jobbet, i det här fallet Norge som redan timmar tidigare har följt och identifierat samma flygplan från baser på hemmaplan.

Vi får se hur utfallet blir i Finland.

Staffan Danielsson sa...
27 oktober 2012 kl. 11:04  

Visst har du poänger, Wiseman.

Min enkla poäng var endast att det kan vara bättre att börja stödja Island med flygövervakning i samarbete mellan Sverige, Finland och Norge än att inte börja med detta.

Det är ingen liten händelse om detta nu skulle ske, vilket verkar sannolikt!

Sedan får vi utvärdera och dra slutsatser, utifrån de nya erfarenheterna!

Och jag tycker att det som nu sker ger ytterligare relkevans åt min och centerpartiets uppfattning att det är dags att analysera Sveriges militära samarbeten i t ex Norden, och hur de kan utvecklas.

Anonym sa...
27 oktober 2012 kl. 12:59  

Ok, Staffan, det är väl någon annan som ska ta den uppgiften också. Lycka till i valet. Jag är säker på att ditt röstfiske fungerar så att ni klarar spärren en gång till. Det är väl det viktigaste i svensk politik. Att bli omvald och säkra sitt jobb. Sverige kan någon annan ägna sig åt. Tro fan att det blir svårt att engagera sig i andra länder, när inte ens det egna är viktigt.

Anonym sa...
27 oktober 2012 kl. 17:34  

Hmmm...
Den här gången är det väl på sin plats att tullvaktmästarens son ännu en gång gör entre.
Vi har ju spelat rollen av herr Emil Ruda vid ett flertal missioner tidigare!

Att uppgiften är en signal/radarspaningsuppgift tycker väl alla (utom möjligen vissa svenska politiker) så det blir ju lätt att välja flygfarkost.
Att alla besättningarna blir involverade är jag helt övertygad om men man kan fundera lite över vilket av planen man väljer. Vi kanske behöver skicka bägge två?

Sedan får man tänka lite positivt. Vi har genom åren, genom konstiga inrikespolitiska beslut och uttalande, bidragit till de roliga historierna och fikaskratten på otaliga mässar runt om i världen. När politiska argument av typen ”drogade barnsoldater” har landat vet jag vilka skämt och tillhörande skratt vi bidragit med.
Fundera bara en liten stund på hur mycket bryderi, skräck och underhållning, turerna kring ”bordningsstyrkan” framkallade!?

Jag vet inte varför vi politiskt alltid spelar rollen som gossen Ruda. Detta späder bara på de utländska skämten om vår ensidiga solidaritetsförklaring.

Vi förstår inte ens ironin, när de utländska generalerna berömmer oss för att det vi gör, är vi världsbäst på.

Skulle det visa sig att vi av någon anledning skickar dit JASplan får väl detta ses som en exportfrämjande åtgärd!

Suck!

Teaterdirektören.

Expo sa...
27 oktober 2012 kl. 18:08  

Är det egentligen inte så att "solidaritetsförklaringen" var den minst kostsamma lösningen man kunde komma på för att förklara hur den lilla Försvarsmakt vi har skulle kunna erbjuda ngot som helst skydd för Sverige i händelse av en krissituation (för vi kan ju inte försvara oss själva)?

De flesta vet väl att det skulle krävas anslagshöjningar för att:

1. Skapa ett eget trovärdigt försvar

2. Skapa en Försvarsmakt som NATO skulle acceptera som medlem

Så nu när det visar sig att solidaritetsförklaringen inte är värd vatten så har vi väl egentligen inget försvar över huvud taget?

Vi har väl egentligen bara en "expedtionsstyrka" som vi bara kan skicka på politiskt ofarliga uppdrag?

Anonym sa...
28 oktober 2012 kl. 09:42  

Var tog idealismen vägen i svensk politik? Var finns glöden och engagemanget? Viljan att mobilisera och entusiasmera väljarna? Kompassnålen som gav politiken en riktning och stadga? Ytterligheterna som bröt idéer mot varandra och skapade dynamik?

Lever man i en demokrati när det bara finns en politik att rösta på?

Varför tror ni etablerade partier att SD har framgångar? För att Sverige är rasistiskt, eller för att de är det enda alternativet till den slätstrukna och konturlösa politik som drivs inom alla politikområden av de etablerade partierna? Partier som inte brinner för någon annan idé än att bli omvalda, helst med makten, och därmed säkra sina karriärer. Er politik inspirerar inte och känns inte trovärdig. Ni engagerar inte. Ni verkar inte lyssna på väljarnas behov av visioner och ideal. Ni tar inga risker, sticker aldrig ut hakan och står aldrig för obekväma idéer. Det har vi media att tacka för? Ni väljer alltid vägen med minst motstånd och minst risker för partiets och politikerns intressen. Ni slåss aldrig ärligt för väljarnas intressen när de inte är mainstream.

Dagens politik är en död hög med kallnat kol, där SD bara genom att tillföra glöd framstår som ett hopp om framtiden trots sina osmakliga budskap. Nu är det dags att etablerade partier reagerar med karaktär och idealistisk integritet (helst med variation) och inte med reptilbeteende.

Media bör härvid också fundera på vad deras granskande uppdrag egentligen syftar till. Att sälja lösnummer eller i samhällets tjänst? Var tog er idealism vägen? Behöver inte också marknaden och tillväxt glöd och visioner? Kan inte ett samhälleligt uppdrag kombineras med aktieägarnas intressen? Säljer ni underhållning eller upplysning?

Kanske behövs trots allt oberoende, statsfinansierade, media med ett tydligt uppdrag som inte är beroende av vinstintressen? Det borde gagna en vital samhällsutveckling, om vi nu inte tror på skandaljournalistik och dokusåpor för detta ändamål.

Är det kanske en förklaring till sociala mediers stora genomslag? Engagerade och kunniga människor skriver om frågor de brinner för. Inte för att tjäna pengar, utan för att de vill påverka och förändra. De vill göra skillnad. Det som drev tidigare generationer chefredaktörer och journalister?

Här har etablerade politiker och gammelmedia gått vilse. De har råkat göra sig själva ointressanta och obsoleta i jakten på lönsamhet och karriärer. Politik och samhälle handlar om idealism och engagemang. Om känsla. Om att våga och ta risker. Att sticka ut hakan för det som är rätt, om än impopulärt. Integritet. Att samla människor kring idéer. Lönsamhet och karriär tillhör yrkeslivet och vardagen, inte politiken.

Dagens etablerade politiker tycker säkert att denna definition är helt fel, men det är ändå vad väljarna förväntar sig. Det är idag en avgrund mellan väljarnas förväntningar och verkligheten.

Snälla politiker, snälla Staffan, ge mig alternativ att rösta på. Driv mina frågor. De frågor som jag brinner för, bl.a. en trovärdig säkerhets- och försvarspolitik. Jag vill inte rösta på SD. Jag kommer vägra rösta på ett mer rasistiskt C. Vilken är er egna idé om framtidens samhälle som jag kan ställa mig bakom?

Anonym sa...
28 oktober 2012 kl. 10:47  

Politiken bör leda, inte följa. Uppdraget är att leda.

Dagens politiker har genom professionalisering till yrkespolitiker blivit korrupta och försatta i beroendeställning till de ledda. De har blivit exponerade och sårbara för medias makt. Egna privata intressen, försörjning och karriär, har blivit sammanblandade med uppdraget. Detta lockar till att följa de man egentligen är satt att leda.

Väljarna följer och respekterar ledare. Partier som som bara följer och reagerar på mainstream kommer aldrig uppfattas som trovärdiga ledare. Ledare agerar och tar initiativ. De är nyskapande och öppnar ögon för nya perspektiv.

Att sno andras idéer, t.ex. att klanka på minoriteter (eller var det minareter), funkar tyvärr inte och har inget med ledarskap att göra.

Tänk om. Tänk rätt.

Om jag satt i riksdagen så skulle jag motionera mot politik som yrke. T.ex genom att begränsa hur länge man får sitta i riksdagen (på politiska uppdrag). Idealismen och tankens oberoende måste återtas för att vitalisera svensk politik och undvika förödande populism att få genomslag.

Expo sa...
28 oktober 2012 kl. 20:12  

@Anonym 28 oktober 2012 10:47

Jo men nu är det ju så att för de större partierna så är det röstmaximering som gäller, dvs agera på det sätt som ger max antal röster.

Om det sedan innebär att ge upp sina ursprungliga ideal som t ex kärnkraftsfrågan eller försvaret så må det...

Staffan Danielsson sa...
30 oktober 2012 kl. 21:28  

"Anonym"0942:

Du "vill inte" rösta på SD och du "vägrar rösta på ett mer rasistiskt C".

Du borde skämmas. Eftersom det finns viss SD-öppenhet i en del kommentarer här skriver jag detta:

SD är ett extremt parti med mörka rötter som vill minska invandringen med 90 %, därtill vill man att Sverige ska lämna EU och bli extremt nationalistiskt i olika avseenden, något som vi sett följderna av inför de båda världskrigen.

Centerpartiet står för en fortsatt generös migrationspolitik för människor på flykt och för arbetskraftsinvandring mm. Jag sjävl står också bakom detta, men anser liksom Ullenhags statssekreterare att det måste bli högre i tak i debatten. T ex måste man kunna diskutera om Sverige uthålligt klarar att ta emot nära 30 % av de ensamkommande som kommer till EU, liksom om bättre åldersbestämningar kan behöva göras som i andra EU-länder. Jag ställer också principiella frågor om det offentliga luftrummet bör öppnas för marknadsföring av religiösa, politiska, ideella och kommersiella budskap, vilket jag är tveksam till, se debattinlägg på SvD Opinion.

Anonym sa...
30 oktober 2012 kl. 23:32  

@ Staffan
Varför ska jag skämmas? För att vara tydlig så kommer jag varken rösta på SD eller ett C som försöker fiska röster genom att travestera SD rasistiska politik. Om dina utspel om takhöjd i debatten om invandring och böneutropen hade kommit i ett annat läge än när SD (ett extremt parti med mörka rötter, jag håller med!) går framåt och C knappt håller sig kvar i rksdagen, så hade du kanske varit trovärdig. Problemet är inte att C inte driver en invandringskritisk politik som SD. Problemet är att C inte längre driver någon egen politik överhuvudtaget och likt övriga etablerade partier har C tappat sin ideologiska kompassriktning. Att haka på SD osmakliga men tydliga kompassriktning för att vinna röster framstår som mer än lovligt desperat. Jag tror inte på dig. Det är inte mitt problem och ger mig ingen anledning att skämmas. Det gör mig bara besviken. Det är ditt jobb att övertyga mig. Du skäms alltså inte?

Jag kan möjligen skämmas för att min kommentar kunde tolkas som att jag kunde överväga att rösta på SD, vilket inte är fallet. Jag kan möjligen skämmas för att mina kommentarer är off-topic.

Jag vill rösta på dig, Staffan, men skärp er! Låt inte svensk politik bli en populistisk arena, utan håll den seriös. Återta ert initiativ och förmågan att leda istället för att bara följa och jaga röster. Politik handlar om att vilja leda och förändra landet, inte om att vinna val och sitta säkert. Det ena är mål och det andra medel. Återta er ideologi och integritet. Då får ni tillbaka respekten och rösterna. Tolka läget och väljarna rätt och välj rätt väg, annars tror jag ni är ute i nästa val.

Dagens yrkespolitiker borde skämmas över den parlamentariska miljö som råder idag. Ni borde skämmas över att ni låtit SD bli Sveriges tredje största parti! Ni borde skämmas över vårt säkerhets- och försvarspolitiska läge och det tillstånd vårt försvar befinner sig i. Det var ni som fick mitt mandat att leda landet och vad har ni gjort med det mandatet? Ni kan inte ens ursäkta er med att vara lekmän då ni valt att framställa er som politiska yrkesmän och -kvinnor. Ni skäms inte för att ge er själva i riksdagen hög lön, förmånliga ersättningar och fallskärmar samtidigt som resten av samhället ska vara återhållsamma och spara. Ni skäms inte för att låta våra soldater vara samhällets sämst betalda tjänstemän. Ni skäms inte för att vilja utnyttja våra unga som soldater under deras bästa år, med dålig ersättning och minimala förmåner för att sedan kasta ut dem att klara sig själva när de inte behövs längre eller blivit skadade i tjänsten. Ni skäms inte för att dagisavdelningen bävar inför att investera 1000 kr i hjälpmedel, samtidigt som Försvarsmakten kan slösa 100-tals miljoner på ineffektiva datorsystem. Om och om igen, år ut och år in. Ni skäms inte för att era ogenomtänkta experiment gör att våra äldre lever sina sista dagar lidande under ovärdiga förhållanden. Ni skäms inte för att ni väljer att tolka blankröster som soffliggare och inte som den misstroendeförklaring de egentligen är. Ni skäms inte, för ni har tydligen ingen skam i kroppen. Jag skäms för att ha röstat på er. Ja, jag skäms nog trots allt. Du har rätt, jag borde skämmas.

Anonym sa...
31 oktober 2012 kl. 06:39  

@Staffan m.fl.
Mitt nick är helt enkelt "Anonym".
När jag läser http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-gar-sd-framat-i-opinionen-just-nu_7629008.svd så bekräftas mina tidigare kommentarer. Genom att tro att röster på SD kan vinnas tillbaka genom invandrarkritiska ställningstaganden, så har ni faktiskt gynnat SD. Genom likriktning (högbildning i mitten) för röstmaximering och walkover inom områden som inte bedöms ge många röster, t.ex. försvarsfrågor, så har ni lämnat fältet öppet för SD. Monumentalt klantigt, förutom att det är ovärdigt. Skäms!

Riksregaliet sa...
31 oktober 2012 kl. 10:29  

Replik till Staffan Danielsson:

Staffan Danielsson har på kort tid extremist förklarat 2 av Sveriges riksdagspartier utan att se att hans eget parti , ( nybyggarpartiet) har en egen verklighetsfrånvändande politik .

Att du lyfter frågorna om ensammakommande, böneutrop etc är bra, debatt måste kunna föras om allt i en demokrati. Att tysta den som vissa vill är helt fel.

Vi vill minska asyl och anhöriginvandringen ja, vi är för viss arbetskraftsinvandring. Nationalism saknar Sverige, vi är ett splittrat land. Vad är fel med nationalism? Något ditt eget parti har stått för.

Att du drar paralleller till världskrigen där imperialism spelade roll med fruktansvärda ideologier som Nazism och Kommunism bla och blandar dessa med sund nationalism som lärdes ut i skolorna tills 1958 är anmärkningsvärt.

Vi är just nu enl vissa mätningar tredje största parti, man kanske ska rannsaka sig själv och inte förfäras över det. Att kalla dessa indirekt för extremister ( vart 10 svensk enl vissa mätningar) är också anmärkningsvärt.

Skall vi värna om vårt land och vår Svenska kultur Staffan?

I försvarsfrågan så har SD presenterat en budget som faktiskt gör skillnad, vi stödjer ÖB helt i hans bedömning om ekonomiska läget. Ingen av de övriga 7 har lyckas med detta. Konstigt då Anders Borg talar om en sådan stabil ekonomi? Försvaret måste få kosta, varför får allt annat kosta men ej försvaret ?

Detta är kanske pga försvaret ej ger röster tex mot att satsa på sänkta krogmomser, invandring som ej regleras etc.

Staffan har själv talat om stärkt budget vilket är välkommet men han och hans parti har gett noll konkreta förslag om hur försvaret skall stärkas.

Staffan har hellre inte velat ta ställning vad han själv står för i NATO frågan utöver att den skall utredas.

Staffan och C velar i försvarsfrågan och står fortsatt för ett insatsförsvar som ej kan försvara Sverige.

SD vill ha ett existensförsvar med 6 MekBrigader, 3 KA- briagder samt återinföra värnplikt. Även att vårt flygvapen skall ha minst 100 st Gripen NG.

Mvh Riksregaliet

jan-olov sa...
31 oktober 2012 kl. 21:00  

Vi borde erbjuda Air policing och vi borde backa upp solidaritetsförklaringen men de militära och ekonomiska medlen.
Vill vi inte det borde solidaritesförklaringen dras tilbka och instämmer med Forsno.

Det är bra att riksregaliet föreslår ett betydligt starkare militärt försvar och ett förslag i SD budgetmotion.
Nu hoppas jag att det stimulerar andra partier tex C att göra detsamma.
Slutligen hoppas jag att denna försvarsblogg kan förtsätta att vara en bra försvarsblogg så kan andra ämnen hanteras utanför tex invandring och integration (som är viktiga ämnen som måste kunna diskuteras utan att extremist och rasiststämplar delas ut hit och dit)


Anonym sa...
31 oktober 2012 kl. 22:35  

Sorry Jan-Olov. Glömde att det viktigaste är mer armé till folket. Tyvärr verkar försvarsbloggandet som fenomen ha peakat. CI är borta, Wiseman verkar ha tröttnat och MÖP:arna som tycker mer än de vet börjar ta över. Varsågod Jan-Olov. Forumet är fritt för din irriterande entoniga och ständigt återkommande stämma. Jag tror det är dags att lämna walk-over och ge upp.

Wiseman sa...
1 november 2012 kl. 18:19  

Anonym:

Dygnet har tyvärr bara 24 h. Bara för att det inte märks i form av inlägg här på bloggen betyder det inte att samma arbete inte bedrivs på någon annan arena. Det finns gott om ämnen att skriva om och ta upp, men tiden har inte funnits den senaste veckan.

STAGECOACH sa...
1 november 2012 kl. 22:51  

Skaffa Twitter. Där pågår en mer intensiv diskussion i realtid. Mer djupsinniga analyser förekommer på fler sidor än Wiseman.

Anonym sa...
8 november 2012 kl. 16:27  

Här händer det saker!

"Following an agreement between Denmark, Norway, Sweden, Finland and Iceland, which was signed by the defence minister, Nick Hækkerup (Socialdemokraterne), the five countries will in the future operate a joint fleet of military transport planes. However, there are no concrete plans at present to do the same with fighter jets"

http://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/140001/nordics-to-pool-transport-aircraft%2C-other-assets.html

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade