Konstruktiv matematik

En av de svåraste sakerna med att vara politiker är att argumentera för något man inte själv tror på. Förmodligen befinner sig försvarsminister Karin Enström i just den sitsen nu när hon försöker framställa anskaffningen av JAS 39E som fullständigt finansierad. Det är det den nämligen inte.

Som tidigare beskrivet talar Regeringen endast om den inledande tioårsperioden, där endast ett fåtal flygplan anskaffas – upp till åtta st. Resterande 32 till 52 ligger utanför den ram försvarsministern beskriver.

Enström skriver på SvD Brännpunkt:
"Uppgraderingen av Gripen är finansierad. Regeringen föreslår i budgetpropositionen en höjning av anslaget till Försvarsmakten med drygt 2 miljarder kronor de kommande tio åren. Försvarsmakten kommer att behöva planera om cirka 5 miljarder av totalt cirka 160 miljarder på materielanslagen de kommande tio åren. Jag är trygg i att myndigheten har den erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra omplaneringen som motsvarar cirka 3 procent över tioårsperioden."

Det är svårt att tro att Enström själv tror på det hon skriver. Att planera om 5 mdr i materielanskaffning under tio år är lättare sagt än gjort. Enström vet mycket väl att Försvarsmakten bara på materielsidan under samma period har skriande behov om 25 mdr kr för att täcka bara det grundläggande materielbehov för den av Riksdagen beordrade Insatsorganisation 14 – exklusive anskaffningen av JAS 39E. Sedan några veckor pågår ett febrilt arbete i Högkvarteret med den stora röda pennan för att stryka i materielanskaffningen och det blir inte vackert.

Framförallt är Enström medveten om att hon verkligen tummar på sanningen när hon påstår att det bara handlar om 3 % av budgeten på 160 mdr kr som behöver omplaneras. Av dessa 160 mdr kr är det bara en bråkdel som kan användas då dessa pengar är vikta till materielanskaffning. De övriga är redan uppbundna i vidmakthållande och avveckling av materiel eftersom den budgetpost Enström refererar till är för såväl anskaffning som vidmakthållande och avveckling av materiel. De två sistnämnda är mycket svåra att förändra. Slutar man vidmakthålla blir det istället en kostnad för avveckling och tvärtom. Därtill ska också nämnas att för 2011 låg budgeten för materielanskaffning på just ca 5 mdr kr.


Materielbudgeten ska också vägas mot förbandsbudgeten. Här har Regeringen konsekvent överfört från materielsidan till förbandssidan för att finanisera övningar och det nya personalförsörjningssystemet och fortsätter att göra så. Man har till slut även börjat erkänna att det nya personalförsörjningssystemet med anställda soldater inte fungerar så bra som man hoppats. Ett av de problemområden som ofta påpekats av oss "negativa försvarsbloggare" i debatten är de oerhört låga löneläget. Till slut har man även i Försvarsdepartementet och Högkvarteret accepterat att kartan inte överenstämt med verkligheten och soldaternas månadslöner kommer nu att höjas med en tusenlapp. Frågan är om det ändå räcker. Ingångslönen för en soldat kommer fortsatt att ligga 1000 kr under den på Samhall.

Regeringen tillkännagav tidigare under hösten i samband med beskedet om JAS 39E en "höjning" av försvarsbudgeten – eller rättare sagt en minskning av minskningen eftersom den fortsatt inte ens uppväger normal inflation. Av denna "höjning" om 200 miljoner kr från år 2014 kan man direkt räkna bort 185 miljoner för denna extra tusenlapp enligt FOI:s känslighetsanalys i rapporten om det nya personalförsörjningssystemet. S. 47 i denna rapport är också intressant att läsa då den berör kostnaderna för förtida uppsägningar bland soldaterna.


Fullt finansierat och mindre omplaningsbehov? Pyttsan…

12 kommentarer:

Expo sa...
14 oktober 2012 kl. 19:11  

W
Jag börjar bli alltmer övertygad om att de Nya moderaterna tillämpar Orwells Nyspråk och Dubbeltänk.

Nyspråk är ett språk som utvecklas med syfte att begränsa individens tankeutrymme.

Dubbeltänk innebär att kunna hålla två motsägande trossatser i huvudet samtidigt och att dessutom acceptera båda som sanna, att kunna ljuga medvetet och ändå vara fullständigt övertygad om att man talar sanning.

Och det verkar som om de har anammat den sista delen av Partiets slagord som rekryteringskriterium för Nya moderaternas försvarspolitiker:

Okunnighet är styrka.

Bjarne Grankvist sa...
14 oktober 2012 kl. 19:48  

"och soldatlönerna kommer nu att höjas med en tusenlapp om året."

Du menar väl en tusenlapp i månaden? :-)

Wiseman sa...
14 oktober 2012 kl. 19:55  

Bjarne Grankvist,

Helt riktigt!

Unknown sa...
14 oktober 2012 kl. 22:22  

W,

Det är tragiskt att debattklimatet inom FM är som det är. Du skriver den ena kloka saken efter den andra, men vågar inte stå för det under eget namn. Vad säger detta?

När vi har en myndighet som har rätt att använda våld för att försvara det system vi har, med yttrandefrihet etc, är det ganska skrämmande att ingen av de ledande försvarsbloggarna vågar framträda under öppen flagg. Varför är det så? Omfattas inte officerare av yttrandefriheten? Och än viktigare, om svaret är nej, varför? Och det viktigaste av allt; om officerarna inte har rätt till yttrandefrihet, vad säger det om samhället?

Bygdemajoren sa...
14 oktober 2012 kl. 23:27  

Peter!

Välkommen till vår verklighet.

MartinW sa...
14 oktober 2012 kl. 23:28  

22:22

Jag kan ju inte svara å Wisemans vägnar, men jag både håller med dig men ändå inte.

Även i betydligt mer harmlösa myndigheter och organisationer finns detta fenomen (även i en myndighet där problematisering och debatt är själva kärnverksamheten - Universitetet). Sanningssägare accepteras inte eller marginaliseras om de faktiskt säger vad de tycker. I sak är det helt naturligt. Krigsföring - kärnverksamheten - kräver en befälsordning där diskussionsklimatet inte är något överordnat, annat än i slutna begränsade kretsar, alla vackra ord om värdegrund osv ursäktade. Det är inte bra, men naturligt.

Jag antar att alternativet med ett namn istället för anonymitet skulle vara en hög grad av självcensur, eller antagligen inget bloggande alls. Och det skulle ju inte vara ett dugg bättre?

För mig spelar faktiskt inte ett det här med namn eller inte någon roll alls. Saker och ting talar för sig själv. (vilket det ju inte gör av alla de politiker som levererar svammel vilket ett namn inte gör något bättre alls )

Lt Bästefar sa...
15 oktober 2012 kl. 00:13  

Tror att de gör bäst i att vara anonyma med tanke på att de kanske vill ha en karriär inom Försvarsmakten.

Oavsett vad som skrivs kommer det alltid sätta en stämpel på en, modigt eller är det dumdristigt? Yttrandefrihet i all sin ära men verkligheten kommer nog inte referera till YF när jobbet precis blivit tillsatt.

Anonym sa...
15 oktober 2012 kl. 12:43  

tycker det är lite svårt att ta dig på allvar Wiseman efter att man förstått att du är en frimurare.

Potemkinkulissen sa...
15 oktober 2012 kl. 16:25  

Vi ska leda tusentals sold i väpnad strid men vi har inte ryggrad nog att skriva under med eget namn.
Tragiskt...

Commander sa...
15 oktober 2012 kl. 17:06  

Återanvänder ett tidigare inlägg om anonymitet. Fortfarande giltigt, tycker jag.

http://commanderslog.blogspot.se/2011/02/pseudonymens-fortjanster.html

/ Commander

Wiseman sa...
15 oktober 2012 kl. 17:33  

Peter Andersson,

Vågar och vågar. Det finns en rad aspekter på frågan där den du nämner är en. Du bör dessutom vidga debattklimatet till betydligt mer än Försvarsmakten.

patrik sa...
15 oktober 2012 kl. 19:23  

Frimurare, homosexuell, vänsterpartist eller sverigedemokrat - bevisligen läser ni ju WW inlägg, med så stort engagemang att ni t o m bemödar er att gå i svaromål.

För mig är alltid innehållet det väsentliga. Sedan skall man ju alltid vara källkritisk. Ni gnällspikar är snarare de man skall vara rädd för - ni vill troligen ha "rättänkande", konformistiska debattörer, som är beredda att vränga ut och in på karriär, familj och allt privatliv.

Fokusera på innehållet, var kritiska - och passar inte galoscherna - vänder till något annat forum där man tycker som ni vill.

Patrik Lander

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade