Svensk incidentberedskap ur mottagarens synvinkel

Även om Försvarsmakten aldrig släpper några egna bilder på den svenska incidentberedskapen eller talar om dess verksamhet, så gäller inte detsamma för dem får påhälsning av den.

Härom dagen twittrade Gripen News en länk till bilder tagna på tjeckiska JAS 39 som identifierade ett ryskt flygplan över Östersjön. Bilderna är tagna av en rysk besättningsman på ett transportflygplan.

Tjeckisk JAS 39 med 2st AIM-9 Sidewinder
Gripen News var duktig att gräva i den ryske besättningsmannens blogg och hittade därefter flera bilder på Gripen, men den här gången svenska, vilket även tagit upp av Observationsplatsen.

Svensk JAS 39C #254
Sharabana har tydligen i närtid också blivit identifierad av polska Mig-29, vilka var ansvariga för den baltiska incidentberedskapen innan Tjeckien.

Intressant är att se på bilderna att såväl Tjeckien som Polen flyger med skarpa robotar på sin incidentberedskap, medan de svenska robotbalkarna verkar gapa tomma.

Vad som är mest intressant är egentligen den massiva tystnaden kring den svenska incidentberedskapens verksamhet, inte minst med tanke på att man på motsatt sida verkar tillämpa en helt annan policy. Att vara mer offentligt kring incidentberedskapens skarpa verksamhet tjänar två syften. Dels att få till att en mer verklighetsanpassad säkerhetspolitisk debatt och dels att erfarenheten gång på gång (nu senaste från Afghanistan) visat att folkförankringen går förlorad när Försvarsmakten väljer att inte berätta om sin verksamhet. Orangea lådor med "like"-knappar kommer att aldrig att skapa folkförankring.


Bilder via http://sharabana.livejournal.com

30 kommentarer:

CS sa...
6 oktober 2012 kl. 11:22  

Varför överhuvudtaget ha incdentberedskap om de inte är beväpnade? Som att skicka ut IBSS med lösplugg.

Anonym sa...
6 oktober 2012 kl. 11:47  

@ CS.

Som så ofta numera är detta ingen fråga om trovärdighet,skydd för piloter eller landet.
Detta är en ekonomisk fråga. Vi har inte råd att slita på det lilla antalet robotar vi äger.

Suck!

Teaterdirektören.


Fred sa...
6 oktober 2012 kl. 12:15  

Fisken/incidentroten brukar ha laddade akan. Dock har man väl sedan way back valt att inte hänga robotar på de flygplan som står i incidenten, någon sa i tiderna begynnelse att det kunde uppfattas som provocerande (Väldigt typisk svensk uppfattning alltså.).

Här är lite bilder tagna från en rysk havsövervakande Il-14 för lite över 25 år sedan. Bland annat syns uppvaktande Viggar och Drakar:

http://fotki.yandex.ru/users/b737/album/44438?&p=24

Wiseman sa...
6 oktober 2012 kl. 12:20  

uppgiven,

Formulera om det du skrev.

Unknown sa...
6 oktober 2012 kl. 13:06  

Vi hängde Akan-kapslar på AJ 37 när vi låg på incident på Gotland -86.

uppgiven sa...
6 oktober 2012 kl. 17:10  

Wiseman, vet faktiskt inte hur jag skulle kunna formulera mig annorlunda. Mig veterligt så var det inget sekretessbelagt i den kommentaren.

Wiseman sa...
6 oktober 2012 kl. 18:21  

uppgiven,

Fred fick nog fram det du ville ha sagt.

Anonym sa...
6 oktober 2012 kl. 18:29  

Så man kan med andra ord utgå från att första tecknet på att incidentberedskapen verkligen var av nöden är 2 nedskjutna JAS ?

Vore trevligt att möta stridsutrustade MiG eller Pak när man själv enbart har laddade (?) AKAN ....

Anonym sa...
6 oktober 2012 kl. 18:44  

Incidentberedsapen flyger inte oladdad. Automatkanonen har ju faktiskt sina pilar med. Det intressanta är dock, om nu Sverige uppfattas som en ickeröstande medlem av NATO, hur kommer det sig att Sverige har en avvikande SOP i AOR:et?

Den politiska självbilden ska jämföras med hur det ser ut i verkligheten....

Expo sa...
6 oktober 2012 kl. 18:44  

Wiseman

Jag tror inte att någon i ledningen vill ha någon folkförankring längre - varken politiker eller FML

Det är nog lugnast om allmänheten är ovetande - eller allra helst inte bryr sig

Om de var intresserade och informerade så kanske de skulle börja ställa krav

Och det vore ju jobbigt - och framför allt så skulle det nog innebära krav på ökade anslag

OCH att man verkligen fick ut något av anslagen...

Corse sa...
6 oktober 2012 kl. 20:57  

Jag hörde på 80-talet att varje landning med en robot skulle 'slita' på den, dvs öka uh-behovet? Är detta sant eller bara en myt? Om sant kanske det skulle kunna vara en (del)förklaring?

Brunis sa...
6 oktober 2012 kl. 21:20  

När det gäller information till allmänheten om incidentberedskapsjaktens förehavanden så kan det vara både på gott och ont. Gott av den anledningen att allmänheten ser att vi gör något och att andra än vi flyger i Östersjön. Om man väljer att publicera bilder från insatser är risken att allmänheten får en snedvriden bild av andra länders aktivitet och motiv till denna pga den bristfälliga information som kan släppas tillsammans med bilden. Informationen kring bilder kommer att vara knapphändig med hänsyn till nationell sekretess. Frågor som hur långt från Sverige som bilden togs och varför det andra landets flygplan flög där och då kommer sannolikt inte att besvaras oavsett att vi kanske vet svaret på detta och att det har en högst naturlig förklaring.
Om vi ska presentera andra länders förehavande kanske vi ska presentera egen aktivitet i området som referens?
Vad gäller beväpning så ska den ju anpassas till rådande läge i närområdet och de insatsregler man för tillfället har. Våra insatsregler är ju IKFN som reglerar insatser vid kränkning i fred och neutralitet. Hänsyn tagen till dessa och det antalet kränkningar som genomförs av andra länders flygplan skulle kanske den beväpning som signaturen Fred antyder i sin kommentar vara rimlig. Om vi antar att lastalternativet är som Fred anger så innebär ju det en möjlighet att spänna musklerna med ökad last vid behov med risken att när man väl hänger robotar så ser det ut som en provokation. Lastalternativet på flygplanet skall ju även spegla den uppgift som flygplanet i fråga har och i vilket område man vill verka. Om man tex vill verka nära annat lands territorium så kan det vara smakligt att i fredstid inte provocera mer än nödvändigt om syftet med flygningen är något annat än att just provocera. Visst finns likheter i uppgifter men syftet med QRA i Lettland för de Baltiska ländernas räkning är ju inte nödvändigtvis detsamma som syftet med vår beredskapsjakt. Svårt att diskutera detta ämne utan att tangera vad som är sekretessbelagt då det är i den känsligaste information man finner sina bästa argument för det ena eller det andra. Jag är dock för en ökad öppenhet men man skall nog ge mer information till allmänheten än bara en bild av vad som skulle kunna vara tex ett annat lands beväpnade flygplan.

Anonym sa...
7 oktober 2012 kl. 09:01  

Apropå oreanga lådor på riktigt. OK, budskapet är att FM gör skillnad på riktigt, inte bara i den virtuella cyberspejs? Verkstad, inte bara snack? Fokus på kärnverksamheten, inget ovidkommande tjafs? Insatsförband och insatser är på riktigt, allt annat är brus? Bloggare och andra skenbart intelligenta wannabe-akademiker kan ta sig i röven, för när det gäller då duger bara att stoppa in snusen, kavla upp ärmarna och få jobbet gjort på riktigt och det är vad Försvarsmakten står för!

Jo, vi har förstått det...

Brus som att kompetent verksamhetsleda och styra den maskin som producerar och försörjer insatsförband och insatser med kompetent tränad personal och ändamålsenlig utrustning står t.ex. inte högt i kurs. Det har vi märkt. Det är väl inte "på riktigt" eftersom varken snus, muskelkraft eller vapenmakt behövs?

Vi vet redan vad Försvarsmakten är bra på. Vi vet också vad Försvarsmakten behöver bli bättre på. Vet Försvarsmakten det?

Försvarsmakten och dess normer har alltid haft en fäbless för yta före substans. Hellre se ut som en riktig krigare och bära fältdräkt oavsett verksamhet, än att bete sig som en riktig krigare och anpassa klädsel efter verksamhet. Inte blev det bättre med informationstjänstens införande där "bilden av FM är viktigare än verkligheten" upphöjs till doktrin snarare än ett olycksfall i arbetet. Vad FM behöver är att istället fokusera på verklig professionalism. I alla sina verksamheter och avseende helheten. Så länge man tror att brister kan slätas över med en snygg kuliss, så kommer förfallet att fortsätta.

Lycka till. Som tur är så är det inte mitt problem längre.

Anonym sa...
7 oktober 2012 kl. 14:53  

Ända sedan 60-talet har det framförts argument för att skippa akan på stridsflygplan eftersom jaktrobotarna skulle blivit så effektiva att akan endast vore onödig vikt. AJ37 byggdes med den principen trots att den under ritningsstadiet var tänkt att ha fog för J-et. JA37 hade med sin inbyggda Oerlikon ett vapen som verkligen dög till mer än bara den varningseld vi jämte IKFN är skyldiga att avge innan verkanseld. JAS 39 var "för litet" för 30mm Oerlikon men har det näst bästa - 27 mm Mauser. Det är riktigt att varje flygpass med en robot minskar funktionssannolikheten, hur mycket beror på vilken robot man talar om.
Sedan kan man ju fråga sig hur man avger varningseld utan spårljusammunition och sådan har vi inte haft i modern tid vad jag vet. Jag tror helt enkelt inte att det i kraställningen för våra stridsflygsystem ingår något krav rörande varningsfunktionen vid avvisning av kränkande flyg.
ex_eagle

Anonym sa...
7 oktober 2012 kl. 21:50  

Hello. I'm "sharabana".
What do you want to ask me about incident over Baltik sea?

newborg sa...
7 oktober 2012 kl. 22:00  

Ryska moderna radarstationer hittar man på Google map och Wikipedia:

http://maps.google.com/maps?ll=65.21,57.295&spn=0.01,0.01&t=h&q=65.21,57.295

http://en.wikipedia.org/wiki/Pechora_Radar_Station

Var hittar man någon svensk militär radarstation?

Wiseman sa...
7 oktober 2012 kl. 22:04  

Добро пожаловать Шарaбанa! Oчень приятно с вами здесь поговорить. У вас есть красивые фотографии.

Вы часто летать над Балтийским морем?

Anonym sa...
7 oktober 2012 kl. 22:13  

Once, may be twice a month.

Anonym sa...
7 oktober 2012 kl. 22:17  

And thanks for compliment.

Wiseman sa...
7 oktober 2012 kl. 22:21  

Sharabana,

Nice to hear. We enjoy reading your posts about flying and seeing your pictures. There is probably some readers of this blog that recognize themselves in what you write about.

Anonym sa...
7 oktober 2012 kl. 22:35  

Ohhh...It will be nice to get some foto my aircraft from outside))

Signatory sa...
7 oktober 2012 kl. 23:00  

Sharabana,

Nice to see you here, I enjoyed your blog posts about Gripen :)

The Czech unit might release photos of your plane after their policing tour is over (until December). This is a video they produced last time http://www.youtube.com/watch?v=0CeYNFii6sY

Best rgds

Signatory
@GripenNews

uppgiven sa...
8 oktober 2012 kl. 09:01  

@ostragot

Vi har faktiskt spårljushalvpansargranat till 27mm akan. Ingår i band innehållande blandat halvpansar- och spårljushalvpansargranater.

Hur mycket som är anskaffat och vad som används vid incidentberedskapen har jag dock ingen officiell uppfattning om.

Obs! Ovanstående uppgifter finns i FREJ vilket är öppen information. ;-)

Anonym sa...
8 oktober 2012 kl. 14:40  

Signatory, hello.
Thank you, me too.
I've seen this movie. It's beautiful.

Unknown sa...
8 oktober 2012 kl. 16:17  

@Sharabana

Is it true that all russian military personnel has trippled their salary recently?

Anonym sa...
8 oktober 2012 kl. 19:44  

It's false. Only twice, but...it's top secret:-)

Bosse59 sa...
8 oktober 2012 kl. 21:49  

Såvitt jag vet är sverige det enda landet i världen som har beredskapsjakt utan Rb. Orsaken är kanske delvis besparing, men säker även den oerhört svenska uppfattningen "att inte provocera" genom att vara lämligt utrustad för uppgiften.

Anonym sa...
9 oktober 2012 kl. 09:12  

@ uppgiven:
Tur att jag skrev "i modern tid efter vad jag vet" Det visar sig alltså att spårljus skaffades i modernare tid än min - när jag muckade så var 27mm fortfarande ej inköpt. Se´n tycker jag att blandningen med halvpansargranat snarare tyder på markmålsbekämpning än på varningseld mot luftfarkoster - låt vara att såväl hkp som Stuka och Hawker Typhoon har / hade pansring!

Unknown sa...
9 oktober 2012 kl. 10:29  

@Sharabana

200% not too bad I'll say ))))

More than I ever got in a raise *grumpy* ...

Are Stalins Eagles hiring as of lately? ;)

Anonym sa...
9 oktober 2012 kl. 21:45  

Johan Grön
You are welcome :-)

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade