Om "vätternbombningarna"

Försvarsmakten har sedan några år ansökt om ett utökat miljötillstånd för flygskjutmålet Hammaren i Vättern. Bakgrunden är kortfattat att Försvarsmakten idag endast disponerar två flygskjutmål sedan förbandsnedläggningar. Hammaren är också väl placerad med nära avstånd till såväl F 7 Såtenäs, Helikopterflottiljen i Linköping, liksom de i Linköping baserade test- och utvecklingsverksamheterna som genomförs av Försvarsmakten, FMV och Saab. Det andra flygskjutmålet ligger utanför Luleå, vilket kräver omfattande resurser för förbanden i södra Sverige i form av ombasering.

Sedan ansökan lämnades in finns också en proteströrelse mot att verksamheten ska utökas. Exakt sammansättning av proteströrelsen är oklar om det rör sig om en eller flera organisationer. Kritiken har genom åren skiftat mellan buller och utsläpp.

Idag genomförs manifestationer på flera håll runt Vättern för att visa missnöje med Försvarsmaktens planer där bl a kyrkor på flera håll ska genomföra klockringningar.

Som så ofta när det gäller protester kan man konstatera att i mångt och mycket rör sig om känslor och inte alltid fakta, inser man när man läser argument som framförs av proteströrelsen och Försvarsmaktens tillståndsansökan.

"Stoppa bombningarna av Vättern" har till exempel länge varit en paroll för protesterna. Läser man miljötillståndsansökan kan man snabbt konstatera att det inte ska släppas en enda bomb i Vättern. Ammunitionen som omfattas av ansökan är:

  • 5,56 mm 9 000 st från HKP
  • 7,62 mm 35 000 st från HKP
  • 12,7 mm 10 000 st från HKP
  • 27 mm 25 000 st från JAS 39
  • Övningsraket 6,3 cm 150 st från SK 60

Sedan drygt 30 år tillbaka är det också med regeringsbeslut fastställt att brisant ammunition ej får användas i Vättern, varvid ansökan endast gäller barlastad ammunition.

Proteströrelsen koncentrerar sig nu framförallt kring dricksvattnets kvalitet när det tas ur Vättern och protesterar därför mot blyutsläppen som man anser att de utökade skjutningarna kommer att medföra. Man anser att Försvarsmakten står för 6 av 10 ton bly som Vättern årligen tillförs. Av den ammunition som redovisas ovan är det endast 7,62 mm som har blyinnehåll sedan 5,56 med stålkula börjat ersätta den äldre med blykula. Samma utveckling är på väg även för 7,62 så i fråga om flygammunitionen är det ett övergående problem. Tillståndsansökan redovisar också att maxantalet 35 000 skott skulle innebära att 217 kg bly tillförs Vättern, varav merparten hamnar i bottensedimenten. Av denna mängd riskerar i ett värsta scenario maximalt 217 g att urlakas i vattnet enligt de forskningsresultat som visar på en urlakning av 0,01-0,1 %, vilket inte ens skulle ge mätbar påverkan i dricksvattnet.

Siffran "6 av 10 ton" härrör från en rapport från det tidiga 90-talet, när såväl Försvarsmaktens verksamhet som verksamheten vid ammunitionsfabriken i Karlsborg var betydligt mer intensiv. Sedan dess har som bekant också Försvarsmakten ersatt blykulor med stål, vilket gör att skillnaden lär vara mycket stor mellan idag och för 20 år sedan. Man ska också ta i beaktande att det är stor skillnad i vilken form blyet tillförs, där dessa skjutningar får anses vara av den minst skadliga sorten.


Man kan fundera på varför inte kyrkorna tar tillfället i akt att genomföra klockringar även jordbruket runt Vättern eller mot småbåtslivet i Vättern då en stor del av utsläppen går att spåra till just jordbruket och uppemot 20-30 % av båtmotorbensinen beräknas gå ut i vattnet varvid Vättern årligen tillförs flera hundra kubikmeter oförbränt drivmedel. Som jämförelse kan nämnas att en annan förhåga proteströrelsen har är miljöpåverkan av flygfotogen vid ett haveri. Detta skulle i så fall maximalt röra sig om  några enstaka kubikmeter, vilket är en bråkdel av det båtmotorerna lämnar ifrån sig.

Proteströrelsen ska dock ha en eloge för att man betonat att det inte rör sig om protester mot Försvarsmakten utan endast verksamheten i Vättern.

Varför Försvarsmakten själv på sin "miljöblogg" inte med ett ord beskriver sin egen ansökan utan endast berättar om protesterna framstår som ett stort och beklagligt mysterium.

En viktig aspekt man måste begrunda är frågan var denna verksamhet annars ska genomföras, till vilken kostnad och vilken miljöpåverkan det då får.

Försvarsmaktens tillståndsansökan (437 sidor)
Stoppa bombningarna i Vättern (Blogg)
Rädda Vättern (Blogg)
Rädda Vättern (Twitter)
Kyrkopolitiker (m) i Karlsborg hoppar av till följd av kyrkans beslut om klockringningar
Övriga media: SR, JNytt, Corren

Mera media: NA, JNytt, Corren, SVT, 2, 3

29 kommentarer:

Sinuhe the Egyptian sa...
7 oktober 2012 kl. 20:01  

Bra skrivet. Jag har faktiskt också levt i tron att det skulle släppas "bomber" på Vättern. Nu framstår motståndet som ganska larvigt.

GMY

Sinuhe

Wiseman sa...
7 oktober 2012 kl. 20:07  

Tack! Beröm värmer extra bra när det kommer från dig Sinuhe.

J.K Nilsson sa...
7 oktober 2012 kl. 20:21  

Och även om flygbomber fällts, vad gör gjutjärn och betong?

J.K Nilsson

Wiseman sa...
7 oktober 2012 kl. 20:26  

J. K Nilsson,

Det kan man verkligen fråga sig :)

Magnus Redin sa...
7 oktober 2012 kl. 22:23  

Politiskt vore det klokt att forcera en ersättning av den sista blyhaltiga ammunitionen som används vid övningar över Vättern.

J.K Nilsson sa...
7 oktober 2012 kl. 22:29  

Det vore det Magnus, även om det inte är jämförbart med blyhageljakt.

J.K Nilsson

Flygverkmästaren sa...
8 oktober 2012 kl. 10:42  
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Flygverkmästaren sa...
8 oktober 2012 kl. 10:53  

Tack för inlägget, har själv funderat på var allt by ska komma ifrån. FM borde kanske uppdatera sina siffror?

TV4 fastslog igår i nyheterna att protesterna var föranledda av "De stora riskerna för dricksvattnet" om jag minns rätt. Studsade till lite inför detta journalistiskt tveksamma avdömmande i sak utan källgranskning! FM hade inte gått att nå för en kommentar så rörelsens tolkning fick bli den enda gällande! Har man följt debatten så ligger det nära att tro att detta lokalt har sin grund i buller men att man använder bly som hävstång och legitimt skäl.

Anonym sa...
8 oktober 2012 kl. 11:58  

"Försvarsmakten har konstaterat ett ökat behov av att öva skjutning mot mål på markytan."
om någon kan förklara orsaken till detta ökade behov så vore jag tacksam.

Wiseman sa...
8 oktober 2012 kl. 12:14  

Karl Magnus,

Det är en återtagning av tidigare förmåga för återskapa ett någorlunda användbart försvar. Försvarsmakten har på många plan legat lågt i verksamhet under 00-talet.

Anonym sa...
8 oktober 2012 kl. 12:14  

vilket är det ökade militära hotet som motiverar en eventuell utökning av flygövningarna över Vättern?

tack på förhand.

Wiseman sa...
8 oktober 2012 kl. 12:38  

Karl Magnus,

Om svenska flygplan och helikoptrar ska kunna verka mot markmål krävs det att det övas och antalet platser man kan göra det på är mycket få, där just målet i Vättern är det enda i södra Sverige.

Alternativet är att ha en försvarsmakt som inte kan bedriva väpnad strid.

Anonym sa...
8 oktober 2012 kl. 12:53  

oj, jag skrev min senaste kommentar för jag trodde inte att min första kom fram..

I tillståndsansökan talas det också om ökad internationellt deltagande, och samövningar med andra nationer. någon som vet vilka nationer det handlar om?

Flygverkmästaren sa...
8 oktober 2012 kl. 16:14  

Tack för länken till tillståndsansökan, intressant att notera att vi talar om 21.7 g/år som vetenskapligt konstaterad påverkan.

Antalet sökta flygdygn och varv var inte mycket att orda om. Ser man däremot utbredningen av område med Riksintresse för totalförsvaret kommer man osökt att tänka på privata markintressen, t ex inom vindkraft!

Jonas Hård af Segerstad sa...
8 oktober 2012 kl. 16:17  

FM är tyvärr ofta dålig på att tydligt markera sin ställning i viktiga frågor och överlåter därmed till andra att bli ensamma källor till medierna och sätta diskussionsagendan.

Mycket tråkigt: en offensivare, utan att bli aggressiv, plats på den arenan skulle sitta fint.

Anonym sa...
8 oktober 2012 kl. 22:02  

Återigen kan jag konstatera vilken viktig demokratisk funktion denna blogg fyller. Korrekt information är avgörande för att medborgare och folkvalda ska kunna fatta bra beslut. Tyvärr misslyckas svensk media gång på gång att förmedla de faktiska sakförhållandena. Tack wiseman för att du ännu en gång och outtröttligt sprider ljus i detta okunskapens mörker som svensk media utgör.

Signatory sa...
9 oktober 2012 kl. 05:45  

@Karl Magnus

Förutom övningsverksamhet bedrivs även prov och testflygsverksamhet. Nu ska en ny version av Gripen tas fram som kräver sina prov och verifieringar.

Utan att föregripa förhandlingar kring slutlig specifikation så planeras för ny ammunitionshantering på den nya versionen vilket ger behov om särskild provverksamhet. Som en parantes kan nämnas att den är något mer miljövänlig då inga patronhylsor och länkar trycks ut i naturen.

Wiseman sa...
9 oktober 2012 kl. 06:53  

Karl Magnus:

Oklart vilka nationer det skulle handla om. Skulle tippa på att det skrivs så för att kunna inrymma även exportflygplan från Saab. Är det så att det rör utländska stridsflygplan är det förmodligen inte så mycket att oroa sig för ändå, eftersom föreskrifterna för skjutfält mycket noga styr vilken ammunition och på vilket sätt den får användas. För Hammaren skulle det i så fall kunna stå exempelvis endast barlastad ammunition och så ett innehåll på fullkulan.

Flygverkmästaren sa...
9 oktober 2012 kl. 10:46  

Mig veterligen har även Nammo Ammunitionsfabrik i Karlsborg utvecklat och gått över till mestadels tillverkning av blyfriammunition på uppmaning av FM. Tror inte Nammo idag har blypåverkan på Vettern för den ammunition som vid enstaka tillfällen tillverkas med bly. Alla tillverkningsprocesser, skjutstationer är sedan länge troligen slutna miljölopar och innomhus? Den gamla rapporten som falskt används som grund i skrämselpropaganda kan nog även som faktiska data anses ganska utdaterade. Nammofabrikens tillståndsansökan med data på miljöpåverkan bör kunna förpassa den gamla rapporten från 90-talet till arkivet, den inte borde nämts i detta sammanhang. Rapportreferensen blev till ett isflak att jumpa på genom den falska kopplingen att "FM talar själva om 6-10 ton bly i vättern". Hoppar man sedan raskt vidare i debatten till orden dricksvatten och turism är det ju ingen som granskar om data tål att stå på. Det uppfattas som ett citat i sakfrågan!

Troligen är det även så att militär verksamhet i allmänhet i Karlsborg säkerställer att turistnäringslivet hålls igång året runt, till skillnad från jämförbara orter på västkusten. Under sommarsäsong pågår ju ingen verksamhet alls på Hammaren. De som en vardag som denna flyger över Vättern kan lätt räkna in eventuellt flytetyg inom området.

Hammaren som del av ett befintligt millitärt kluster som Riksdagen beslutat behålla får anses som ekonomiskt och miljömässigt bra för Sverige, Karlsborg och Breviksborna.

0-1 i psykops-hemmamatch mot antimilitärismen om vi måste lägga resurser på att öppna ett nytt skjutfält på ovetenskapliga grunder!

Anonym sa...
9 oktober 2012 kl. 17:15  

vem samarbetar Sverige närmast med militärt?

Wiseman sa...
9 oktober 2012 kl. 18:52  

Karl Magnus,

Finland och NATO-länder, framförallt Norge, Danmark, USA och Frankrike.

Anonym sa...
10 oktober 2012 kl. 17:59  

ganska aggressiva samarbetspartner med andra ord..

Christer sa...
10 oktober 2012 kl. 20:24  

http://haagman.wordpress.com/2012/10/10/anonyma-forsvarsvanner/

KMZ sa...
11 oktober 2012 kl. 10:40  

Om alternativen utreds ordentligt så är jag övertygad om att vi kommer finna en lösning som tillfredställer försvaret och Vättern som riksintressen.

Problematiken ur civilsamhällets ståndpunkt är följande:

Ökad bullerstörning, mera ammunitions- och metallrester i drickvattentäkten Vättern och risk för spridning av flygfotogen vid eventuella haverier, det blir effekten om försvarets planer på utökad flyg och skjutverksamhet i sjön blir verklighet.

Försvaret ansöker om att flyga med JAS-plan under 50 dagar per år. Dessutom ansöker man även om möjlighet till att bjuda in utländska försvarsmakter för skjutövningar i Vättern. Antalet skott kommer att öka från 1 000 per år till 70 000 skott. Områden från Motala ner till Gränna och från Habo upp till Karlsborg berörs. Under övningsdagarna ska ett JAS-plan passera ungefär varannan minut.

Detta stör inte endast boende i den tätbefolkade Vätternregionen. Flygverksamheten påverkar även bl a besöksnäring och lantbruk med djurhållning negativt. Men framförallt förorenas Vättern som är en av Europas renaste sjöar och som försörjer 250 000 människor med rent vatten i dagsläget.

Carl C sa...
11 oktober 2012 kl. 21:28  

@KMZ: Har du överhuvudtaget läst Wiseman´s inlägg som du kommenterar?
De åsikter du framför är ju kopierade rakt av från Aktion Rädda Vättern/Breviks blogg/hemsida. Vore mycket mer intressant om någon av er kunde kommentera/bemöta det som framförs avseende t.e.x. övergödning i jordbruket, vägsalt, utsläpp från båtlivet. Det blir liksom inte riktigt trovärdigt att hävda miljöhänsyn samtidigt som man i alla forum (bloggar, hemsidor, debattsidor) med en drucken papegojas envishet fortsätter att tjata enbart om Försvarsmaktens eventuella påverkan på sjön.

Wiseman sa...
12 oktober 2012 kl. 07:59  

Carl C,


Kommentarerna publiceras manuellt och ingenting händer förrän någon kollat dem. Beroende på vilken plattform som används kan det vara svårt att se om en person skickat flera kommentarer och då blir det ibland så att flera publiceras.

Christer sa...
13 oktober 2012 kl. 12:36  

Svar till Carl C (och alla andra, som så fort försvarets miljöförstöring i Vättern diskuteras, alltid börjar prata om alla andra problem i världen):
En stor del av övergödningsproblemet i Vättern bekämpades framgångsrikt genom utbyggnaden av avloppsreningsverk för städerna runt sjön. Fosforhalterna har sjunkit ned till den naturligt låga, förindustriella nivån för en näringsfattig klarvattensjö. Siktdjupet har ökat igen. Problemet som kvarstår är att kvävehalterna inte sjunkit på motsvarande sätt som fosforn. Det beror dels på städernas avlopp och de många enskilda avloppen inte har tillräckligt effektivt omhändertagande av näringsämnet kväve, dels är nedfallet från luften en stor källa. Här är trafiken och annan förbränning boven.
I detta sammanhang kan det vara på sin plats att påpeka att Karlsborgs flygplats vill öka sin förbränning av flygfotogen till 6 miljoner liter per år. Det blir en jävla massa övergödande kväveoxider. Det motsvarar cirka 5 år av alla hjobors arbetspendling fram och tillbaka till orter i Skaraborg. (Snabb huvudräkning – rätta mej om jag har fel )
Så Carl C, om du inte bara vill blanda bort korten, kan du hjälpa till att stärka de krafter som kräver kretsloppsanpassad avloppsteknik (med t.ex. urinsortering) och förbättrad kväverening. Carl C, du kan också hjälpa till att stärka de krafter som verkar för en kraftig ökning av kollektivtrafik (som kan drivas med el och biogas) och begränsning/beskattning av privatbilismen.
Jordbrukets övergödning ska naturligtvis fortsätta att begränsas. Svenskt jordbruk har under många år gjort flera insatser för att minska påverkan.(Jag har själv bidragit genom att se till att ett stort antal gödsel- och urinbrunnar byggdes på 90-talet.) Alliansregeringens skatteminskning på konstgödsel (borttagandet av kadmiumskatten) var dock ett steg åt fel håll. Här har du det också lätt, Carl C, du behöver bara stötta de krafter som arbetar för ett ekologiskt jordbruk. Då minskar du också en massa andra gifter från att rinna ut i Vättern.
Vägsaltet har minskat kraftigt i flera städer runt sjön, pga. av att miljöintresserade människor redan verkat för detta. Så saltar t.ex. inte Hjo kommun sina gator längre. Men du Carl C, kan ju bilda en aktionsgrupp för att påverka Trafikverket att helt sluta med vägsaltet och istället använda de alternativa, men dyrare, metoder som redan finns. Samtidigt kan du, Carl C, sälla dig till alla dom som verkar för ett miljövänligare båtliv. Där finns det redan folk som aktivt driver krav t.ex. på båttvättplatser, alkylatbensin och gasmotorer.
Som sagt, vi måste sila både mygg och kameler för att behålla Vättern som den fantastiska dricksvattentäkt den fortfarande är. Sluta tjafsa om vad som är större eller mindre hot. Mer intressant är att ta itu med det mest kostnadseffektiva. Där sticker två åtgärder fram ganska tydligt:
- Gör Vättern till en flygvapenfri zon!
- Stoppa planerna på giftig gruvbrytning norr om Gränna!

Henke ifrån Degerfors sa...
17 oktober 2012 kl. 16:50  

Hm. Klart att det finns alternativa skjutplater till Vättern, för viss del av verksamheten som bedrivs där.
Någon som hört talas om 200 km2 skjutfält utanför Karlskoga? Älvdalen? Billigare? Nej, tvärt om, men alternativa övnings- och provplatser finns trots allt.

caroline sa...
25 maj 2016 kl. 10:37  

Absolut så finns det alternativ men det fanns inte med i förra omgången när försvaret skulle få förnyat tillstånd att skjuta i vättern.

Det som är olyckligt är att det finns ingen motpart att prata med. Försvaret svarar inte på frågorna som oroliga privatpersoner och grupper vill få svar på. Jag har bott i Vadstena och har sommarstuga i Vadstena kommun. När det skjuts så skakar husen och är oronbedövande. Bullret i sig borde undersökas närmare, hur det påverkar näringen, människor och djur och bebyggelsen.

Jag tycker det är sorgligt att alternativa lokaliseringar inte har prövats. Det finns säkerligen platser som är bättre lämpade även om förvaret behöver flyga lite längre.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade