Dags att höja tröskeln - del 1


FOI publicerade i veckan en riktigt läsvärd rapport om tröskelförmåga och dess krigsavhållande effekt. Det enda förargliga med rapporten är att FOI förekom de inlägg jag planerat om just tröskelförsvar men det är ju en högst personlig aspekt på det hela. Rapporten rekommenderas i alla fall varmt. Precis som författaren Krister Andrén konstaterar har Försvarsmaktens krigsavhållande effekt försvunnit som uppgift sedan millennieskiftet för att istället fokuserar på fredstida produktion och internationella insatser. Något som jag också tagit upp i Prolog-serien här på WW.

I och med det allt mer osäkra omvärldsläget i vårt närområde ökar dock behovet av att ha ett trovärdigt nationellt svenskt försvar med stark tröskelförmåga. Målet med ett försvar av det egna territoriet bör vara att övertyga en motståndare om att chanserna med att lyckas med sina avsikter är alldeles för dåliga och kostsamma för att överhuvudtaget påbörja ett agerande. Där är vi inte idag efter ett antal försvarsbeslut som fokuserat på helt andra områden och med en nuvarande situation där utvecklingen i vårt närområde tyvärr inte verkar gå åt rätt håll samtidigt som Försvarsmakten idag förfogar över en ytterst ringa numerär där kvaliteten är på väg att bli frånåkt av alla andra länder.

Försvarsmakten uttalade i sin perspektivstudie i höstas att man inte längre kan upprätthålla en kvantitativ bredd utan istället bör en satsning på kvalitet göras. Att satsa på något annat än kvalitet låter sig absolut inte göras, men tyvärr finns inte riktigt heller någon kvantitet att växla in efter ett antal successiva försvarsbeslut med just denna ledstjärna. Än viktigare blir det då att höja kvaliteten på det som finns kvar och verkligen satsa på materiel som ger hög avkastning vad gäller tröskelförmåga och jag hoppas innerligt att Försvarsberedningen har insett det när man nu i slutet av mars ska lägga fram sina rekommendation inför försvarsbeslutet 2015.


I sin rapport tar Krister Andén upp några materielsystem som han anser tröskelhöjande. Jag anser dock att han missar vissa bitar. Å andra sidan tror jag inte att Andrén haft för avsikt att vara heltäckande. Vad jag framförallt vill rekommendera läsning av är Andréns resonemang om hur sårbar infrastrukturen är i ett modernt samhälle, särskilt ett högt utvecklat sådant som det svenska. Det är det jag brukar referera till som fallhöjd och som gör att användande av t ex luftmakt inte tillnärmelsevis fungerar lika bra i Afghanistan som det skulle göra på Sverige.

Ser man till förmågor som Försvarsmakten idag fortfarande besitter och som har stark tröskeleffekt så står flygstridskrafterna och ubåtsvapnet ut som två av de främsta. Ej lokaliserade ubåtar, särskilt i Östersjöns hydrologiska förhållanden, riskerar att bli ytterst kostsamma för marina operationer. Stridsflyg med långräckviddiga kryssningsrobotar kommer att ha förmågan att påverka en angripares infrastruktur på ett för denne mycket kostsamt sätt och kompletterar man detta med ubåtsbaserade kryssningsrobotar höjer man tröskeln ytterligare. I fall en angripare har tänkt sig att även genomföra sjö eller markoperationer mot Sverige är denne beroende av luftherravälde i det aktuella operationsområdet. Kan detta luftherravälde förnekas blir det ett oerhört riskspel att genomföra en luftlandsättning eller överskeppning, vilket påvisas av otaliga historiska exempel. På samma sätt som kryssningsrobotar kan utnyttjas för att angripa en motståndares infrastruktur så kan motsvarande uppnås med ett offensivt cyberförsvar.

För att en tröskelhöjande förmåga ska vara relevant måste den överleva till det tillfälle då den kan nyttjas, vilket även Andrén tar upp i sin rapport. För Sverige är detta en klart begränsande faktor. Vi har inte den offensiva småstatens tradition som t ex Israel innebärande att man kan nyttja förmågan redan preventivt när tecknen börjar komma att motståndaren ska påbörja en operation. Istället måste förmågan skyddas och överleva till dess ett avgörande kan anbringas, på samma sätt som mycket stora resurser under Kalla kriget lades på den under ÖB direkt underställda attackeskadern skulle överleva till dess att den kunde sättas in på det mest effektiva sättet.

Jag kommer imorgon att börja inläggsserien med en tröskelförmåga som är enkel att uppnå och även på god väg att realiseras, nämligen med svensk förmåga att förneka en motståndare luftherravälde i det svenska närområdet. Detta är nämligen en förmåga som redan finns planlagd att existera hos Försvarsmakten inom något år i och med införandet av den nya radarjaktroboten Meteor. Införandet av Meteor är den åtgärd som enskilt innebär den kraftigaste förmågeökningen hos det svenska försvaret under överskådlig tid. Mer om detta imorgon, som sagt.

22 kommentarer:

Farbveckan -86 sa...
27 februari 2014 kl. 22:45  

Att vi nu ställer om försvarsmakten för att förbättra "tröskel-truppslagen" dvs stridsflyg, ubåt och luftvärn avspeglas tydligt i dessa siffror.

Eller?

Wiseman sa...
27 februari 2014 kl. 22:53  

Farbveckan -86,

Det finns tyvärr en verksamhet som överordnad alla andra 2014 och till och med 2015 Q2. NBG.

TobbeT sa...
27 februari 2014 kl. 22:54  

Ja, det var en mycket intressant rapport som FOI "vågar" släppa så här nära ett nytt försvarsbeslut.
Det är väldigt intressant att läsa författarens kritik av Svenska regeringar sedan år 2000, alltså både socialdemokraterna såväl som nuvarande borgerlig regering, avseende anslagsminskningar i regionen 10 miljarder per år.

Minst lika intressant är förslagen på tröskelförmågor och dess effekt
på vårt försvar.
Självfallet kan jag bara hålla med att vi måste satsa på moderna förmågor såsom kryssningsrobotar istället för "långsamma" system som stridsvagnar. Allra helst då våra 42st insatsberedda stridsvagn 122 är fördelade på två geografiskt olika ställen. Troligen kommer de befinna sig på fel ställen vid en konflikt.
Samma problem med våra fåtaliga Archer-system som bara finns i Norrland och lämnar därmed det strategiskt intressanta södra och östra Sverige helt fritt från artilleri.

Svenska politiker, FML och FMV, tycks ständigt tala länge och väl om våra nordiska militärsamarbeten men hur kommer det sig att vi aldrig tycks kunna göra gemensam sak med Finland avseende uppköp?
Alltid skall vi vända oss mot Norge men Finland har ju en säkerhetspolitisk situationen som liknar vår, i motsats till Norges.

Med Finland kunde vi utvecklat Umkhonto-roboten för Visby men vi drog oss ur. Likaså AMOS-grankastarsystem som vi drog oss ur.
Varför hängde vi inte på Finland när de valde JASSM kryssningsrobot? Den borde kunna anpassas till Gripen;annars har SAAB ett problem!
Vågar inte svenska politiker välja ett offensivt vapen?
Varför klarade inte vi av att hitta lätt begagnade raketartilleri som Finland gjorde med sina MLRS M270?
De går ju att utrusta med roboten ATACMS som Finland gör.
För offensivt för svenska politiker?
Dessutom fortsätter de köpa allt ifrån Leopard stridsvagnar till Stinger manpads,luftvärnsrobot NASAMS och israeliska kamoflagesystem. Utöver det verkar de titta på nya ytstridsfartyg.

Kom inte och säga att de enkom förlitar sig på värnpliktsförsvarets numerär; de har väldigt moderna vapen också.

uppgiven sa...
27 februari 2014 kl. 23:02  

Inte ens NBG15 är fredad för besparingar. Är flera övningar som redan strukits för delar av förband som ska ingå i NBG15.

Sumatra sa...
27 februari 2014 kl. 23:31  

Det måste även finnas något på andra sidan tröskeln, för vilket tröskeln skall köpa tid för tillväxt. Med bara en tröskel är risken stor för att vi endast förmår att stå emot i en ynka vecka. Dessutom är risken överhängande att tröskelförbanden är bekämpade redan på marken och till kaj. Motståndaren väljer tid och plats.

J.K Nilsson sa...
28 februari 2014 kl. 08:24  

TobbeT, varför JASSM när vi redan har kompetens inom landet när det gäller Taurus med dess stödsystem?

J.K Nilsson

Unknown sa...
28 februari 2014 kl. 09:27  

Det är enligt min mening ingen som helst mening att förstärka det militära försvaret innan vi löser det logististiska problemen kring de få enheter vi har. Vi måste tänka till vad gäller civilförsvaret, det vill säga vår normala samhällsstruktur som kommer att slås ut fullständigt bara genom att slå ut elförsörjningen samt spränga några strategiska broar. Våra militära system står uppställda på ett par ställen liksom känsliga förråd. Vad skall vi med si och så många JAS till när vi inte har någonstans att ställa dem, eller för den delen serva dem. Kryssningsrobotar i all ära men de som väst förfogar över har prestanda som modellflygplan. Vi kommer dessutom aldrig vara i närheten av att kunna köpa tillräckligt många spridda på tillräckligt många helst mobila avskjutningsplattformar. Den tröskeleffekt vi vill eftersträva kommer bara att höjas några steg vilket definitivt inte kommer att avhålla en fiende, läs Ryssland att anfalla oss ifall de finner det motiverat. Att vi i någor även framtids scenario skulle vara intressant är dessutom minst sagt otroligt. Jag tror inte Ryssarna vill ta ansvar för vårt land med allt vad detta innebär även om vi gav bort det gratis. Men ok, skall vi ha ett försvar så gärna för mig. Men då skall det vara ett ordentligt med bland annat värnplikt och ett basförsvar bestående av yrkessoldater. Men det kommer att kosta, säg runt 4 procent av BNP, men det ger också jobb.

TobbeT sa...
28 februari 2014 kl. 09:59  

@J.K.NILSSON
Sant att SAAB har varit med och utvecklat TAURUS KEPD men våra svenska politiker verkar ju hela tiden vurma för nordiska samordningsvinster och med tanke på att Finland redan valt JASSM och Norge, Danmark som starkt knutna till amerikansk försvarsmateriel säkert kommer välja det inom en snar framtid borde det vara smartare att välja ett gemensamt system som JASSM.
Vad har vi gemensamt med tyskarnas TAURUS och militära samarbeten med Tyskland? Inget positivt döma av Kockums A26.

Dessutom finns JASSM i en förbättrad långskjutande variant JASSM-ER med en räckvidd på hela 100 mil, jämfört med 30-50 mil för TAURUS KEPD.

J.K Nilsson sa...
28 februari 2014 kl. 10:21  

FMV har lagt både pengar och personal i Taurus...

J.K Nilsson

TobbeT sa...
28 februari 2014 kl. 10:42  

@J.K.NILSSON
Om nu Sverige får ändan ur vagnen någon gång i framtiden och beställer en kryssningsrobot blir det säkert TAURUS KEPD. Det duger säkert, åtminstone om man får tro Allan Widman, och huvudsaken är att ett sådant vapen tillförs vår arsenal.

Sen att FMV lagt ner tid, resurser och pengar på projektet behöver inte betyda något. Se på A26. Eller lastbilsupphandlingen. Eller Archer debaclet.

Men skulle inte Sverige NU investera i militära system, nya som begagnade, nu när alla övriga minskar sina försvar? Det borde finnas stora "rabatter" att hämta hos tillverkarna av försvarmateriel när stora nationer som USA och Storbritannien kraftigt minskar sina resurser.
Sverige har ju en extremt låg statsskuld, jämfört med USA och övriga Europa, så finansiellt kan det inte vara några problem.

J.K Nilsson sa...
28 februari 2014 kl. 11:11  

TobbeT, det jag menar är att det dels redan finns kunskap om systemet genom att varit del i utveckling och ha genomfört flygintegration på på JAS39 men dels också kunskap som till viss kommer att vara svåråtkommligt genom att det är köp.

J.K Nilsson

Flygtekniker i norr. sa...
28 februari 2014 kl. 11:32  

Ja ni. Det känns som om det här med personalvård är helt borta inom försvarsmakten och från att inte ha haft förtroende för HKV/FD så har man inte heller längre förtroende för förbandsledningar och inte ens för bataljonsledningarna. Tack och lov så fungerar det fortfarande bra på kompaninivåerna.

Senaste grejen (av en massa) jag råkade ut för var när jag skulle boka ett hotellboende.
Jag försökte boka ett hotell i Karlskrona för en tjänsteresa längre fram och ville ha ett speciellt hotell som är 4-stjärnigt i stället för det 3-stjärniga hotellet som är betydligt sämre. Det var helt omöjligt enligt reseavdelningen eftersom avtalspriset för det bättre är 15 kr dyrare per natt och jag får inte heller själv betala ex dubbla mellanskillnaden för att det ska bli ännu billigare för Försvarsmakten. Personalvård verkar inte finnas överhuvudtaget längre inom försvarsmakten. Löneöversyner, placeringar av folk, organisationsförändringar, frångående av arbetstidsavtal ja allting handlar bara om PRIO, pengar och rader och människan i sig har helt glömts bort eller medvetet valts bort. :-(
/Flygtekniker

Wiseman sa...
28 februari 2014 kl. 11:49  

Flygtekniker,

Lägger det i högen att avhandla i kommande inlägget om just administration och resor.

Commander sa...
28 februari 2014 kl. 12:50  

Läsvärt som vanligt. Hoppas återkomma med en egen vinkel med anledning av rapporten. /C

Anonym sa...
28 februari 2014 kl. 15:04  

Jag tycker om symboliken med att visa ett "tröskelvapen" på omslagsbilden av rapporten, som våra politiker i sin visdom förpassat in på museum!

Teaterdirektören.

Unknown sa...
28 februari 2014 kl. 15:50  

Europa står på randen till ett storkrig. Och Reinfeldts Sverige är helt utan försvar.
Detta kallar jag OANSVARIGT!!
I detta läget är det nog bra att vi inte är med i NATO. Skulle det eskalera med ett nytt Krimkrig så står vi utanför även om NATO blir inblandat.
Regeringen kan inte längre gömma sig bakom budgetar och fasader..Och mycket bla bla bla....

Roger Klang sa...
28 februari 2014 kl. 18:41  

@Thomas Berkland:

Precis vad jag tänkte säga!

"Ryska trupper uppges i natt ha tagit över kontrollen av flygplatsen i staden Sevastopol på Krim-halvön." SR;Ekot den 28 februari

"Ukraina vänder sig i dag till FN:s säkerhetsråd och anklagar Moskva för att ryska styrkor ska ha omringat en militär ukrainsk flygplats på Krim-halvön. Ryssland förnekar att det är trupper från deras flottbas på Krim som finns vid flygplatsen." SR;Ekot den 28 februari

Putin bara ljuger och ljuger, det är aldrig någon ände på lögnerna. Hade han hetat Pinochio så hade han haft sin näsa ända uppe i F.R:s och A.B:s röv nu. Jag blir uppriktigt sagt förbannad på lögnaren, som jag tidigare har försvarat. Jag trodde att han var en god Kristen. Men han upprepar samma typ av lögner som han drog före och under Georgienkriget. Att ljuga är ren taktik för honom. Moral betyder ingenting för den mannen om den inte har någonting att göra med FEMEN.

Jag säger bara, angriper Ryssland någon del av Ukraina så kommer jag att göra allt för att Sverige ska gå med i Nato, om det så ska bli krig på kuppen! Då får det vara nog för mig med!

Roger Klang

Teknikern sa...
28 februari 2014 kl. 19:50  

Även om vi haft nåt försvar kvar så har det inte hjälpt så mycket, när proppen gått i "lilla landet mellanmjölk" så har vi börjat svälta ihjäl inom en vecka. Förråden som vi haft är antingen sålda eller plomberade-rivna och dom lager vi har ligger på vägen på väg mot affärerna och räcker inte många dar. Även om vi skulle kunna komma in i affärerna så går det inte att handla utan ström och internet i plastkortens förlovade decennium.

Några små larviga sprängladdningar på rätt ställe stänger AB Sverige för en längre tid,,,,,,,,,ja visst ja, det finns ju varken spioner eller sabotageförband längre,,,,,,,,eller hur det nu var.

Roger Klang sa...
28 februari 2014 kl. 22:58  

"...när proppen gått i "lilla landet mellanmjölk" så har vi börjat svälta ihjäl inom en vecka. Förråden som vi haft är antingen sålda eller plomberade-rivna och dom lager vi har ligger på vägen på väg mot affärerna och räcker inte många dar...

...Några små larviga sprängladdningar på rätt ställe stänger AB Sverige för en längre tid..."

Var inte så defaitistisk. Det positiva med att vara med i Nato är att Ryssland tvingas att sprida sina sabotageverksamheter, vilket gör det osannolikare att Putin skulle ta till sådan verksamhet om vi går med i Nato på en eftermiddag efter en riksdagsvotering. Dessutom så kan andra Nato-nationer täcka förlusten av vissa svenska funktioner och vi kan täcka förlusten av vissa av deras funktioner.

Roger Klang

Benjamin Syrsa sa...
1 mars 2014 kl. 11:08  

@Sumatra. Nu har du nog inte riktigt greppat begreppet avhållande tröskeleffekt. Om det behövs något efter "tröskeln" så var det ingen tröskel. Det är snarare frågan vad som behövs i termer av skydd innan för att tröskeln ska ha en trovärdig förmåga och avhållande effekt? Syftet är att bevara freden, inte att vinna kriget.

Sumatra sa...
2 mars 2014 kl. 16:07  

@ Benjamin Syrsa

Så länge vi pratar avhållande tröskeleffekt så har du givetvis rätt. Läser vi FOI-rapporten så talas det även om syftet att skapa tid för militär hjälp utifrån att anlända. Detta gäller nog även vid ett NATO-medlemskap. Historiskt sett var syftet att skapa tid för egna mobiliserande förband att komma på plats. Sedan har vi begreppen överraskning, förbekämpning och framgruppering av långräckviddiga vapen, som troligtvis tar tull på tröskeln innan vi hinner reagera. Allt kommer att föregås av att motståndaren signalerar fred och vi vill ju inte provocera.

Benjamin Syrsa sa...
3 mars 2014 kl. 07:44  

@Sumatra
Samsyn råder.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade