Déja vu (uppdaterad 5/8 10.40)

I slutet av juli förra året basunerade en stolt Sten Tolgfors att NATOs utvärdering av det svenska försvaret fallit mycket väl ut och att Försvarsmakten kan avskräcka allt utom de mest ihärdiga angrepp. I de tal, debattartiklar och bloggposter som sedan följde redovisades en verklighet som många anställda i Försvarsmakten inte alls kände igen sig i. Tydligen inte heller tidigare chefen för Försvarshögskolan Karlis Neretnieks eftersom han i en intervju för några veckor sedan bedömde att Gotland skulle falla inom 6 timmar från ett påbörjat militärt angrepp.

Mycket lite har kommit från Försvarsdepartementet om "NATO-utvärderingens" egentliga innehåll eller former. Man vill gärna få det att framstå i texterna om den som att det handlar om förmågor här och nu. I själva verket är det en utvärdering som är gjord utifrån ett framtidsscenario där insatsorganisation 2014 är fullt driftsatt och bemannad med hundraprocentig materiel- och personaluppfyllnad. Ett nivå som på pappret tidigast kan vara intagen 2019 – om Riksdagen gör ett kraftigt tillskott till försvarsbudgeten då nuvarande anslag i prolongerad form ej kommer att räcka ens för att uppfylla och öva IO 14, än mindre för att fylla den med modern materiel.

"NATO-utvärderingen" som omtalas är således högst hypotetisk. Mer intressanta är i så fall de andra utvärderingar som görs inom NATO av krigsförband. Dessa utvärderingar som genomförs av stora staber med utvärderare under övningar gör att brister i krigsförbanden ej går att dölja. Liknande utvärderingar genomfördes tidigare i Försvarsmakten, men sedan några decennier har verksamheten helt avstannat. Dock har man från NATO flera gånger och i mindre skala genomfört liknande utvärderingar på svenska förband i internationell beredskap. Ryssland införde härom året motsvarande system inför genomförandet av det nya brigadsystemet, där varje ny brigad utvärderas. Faller utvärderingen ej väl ut ges brigaden tid att förbättra de punkter man fått nedslag på. Misslyckas man även på nästa utvärdering sker en större omsättning av chefsskiktet inom brigaden.

Vad dessa mer verklighetsnära utvärderingar skulle säga om Försvarsmakten "här och nu" och i skuggan av införande 3-4 av PRIO är inte svårt att gissa sig till.


Desto pinsammare blir det då när den nya ordföranden för Försvarsberedningen Cecilia Widegren i dagens Uppsala Nya Tidning kör en minimalt omskriven version av Sten Tolgfors debattartikel i DN från förra sommaren…


Uppdatering 5/8 10.40: Gripen News-bloggen gör en bra redovisning av Försvarsmaktens årsredovisning för 2011 och budgetunderlag för 2013 som jämförelse med den ovan nämnda utvärderingen av planerad förmåga.

9 kommentarer:

Anonym sa...
4 augusti 2012 kl. 00:17  

Undrar vad NATO har sagt om Dagny-övningarna?
Den utvärderingen hade varit något att se!

Ska bli spännande att se vilka förbättringar FM har lyckats genomföra till nästa övning om och när vi orkar med en sådan uppföljning?

Hela NATOs bedömning är mot en fiktiv organisation som, om ingenting oförutsett inträffar, aldrig någonsin kommer att finnas i verkligheten.
Undrar om man även utvärderat en påhittad politisk ledning av landet och dess försvar?

Alla moderater verkar ha fått samma manuskript, så fru Widegren m.fl ägnar sig bara åt upprepning av fantasierna. Jag tror ärligt talat inte hon har en aning om vad hon har blivit tillsagd att publicera.
Man kan undra vem som försöker lura vem i partiet?
Hoppas att hennes agerande inte speglar kvaliteten på det kommande inriktningsbeslutet.

Vi här på teatern får våra recensioner först efter premiären!
Vi skulle nog tycka det vore konstigt att få en bedömning av en föreställning tio, tjugo år i förväg!

Teaterdirektören.

Anonym sa...
4 augusti 2012 kl. 06:58  

De krigsförbandsvärderingar som genomfördes forntida, jag vet inte när de upphörde..., gav utrymme för en hel del subjektivt tyckande men gav ändå en så god bild som möjligt av ett förbands status och förmåga.
Även om konstaterade brister inte alltid kunde åtgärdas var just kännedomen om dem och de begränsningar de kunde innebära en styrka.
För många chefer, som gjort KFÖ med välfyllda förråd, blev den faktiska, skarpa, materieltillgången, en negativ ahaupplevelse.

Expo sa...
4 augusti 2012 kl. 07:35  

Att det inte finns en enda moderat politiker som visar någon form av förmåga att tänka självständigt eller till kritisk granskning är skrämmande

Om det bara är så att (M) haft otur när de rekryterat må ju vara förlåtet

Men om det är en hård partipiska som tvingar annars begåvade människor att skönmåla sakernas tillstånd på detta nu nästan löjeväckande sätt är ju en helt annan sak

Oavsett vilket så tycker jag synd om (M)

Är det partipiskan som åstadkommer detta så måste det ha skapats en atmosfär inom (M) som är väldigt olik den i den verklighet som deras väljare lever i

När våra politiker har en annan moralisk karta än väljarnas verklighet så är det nog ändå verkligheten som kommer att gälla - i längden - i en demokrati

Bodis sa...
4 augusti 2012 kl. 08:39  

Att politiker går och lita på lika mycket som Aftonbladets rubriker är ingen nyhet men att sjunka till samma nivå som En ding ding värld är riktigt illa. Jag tycker det är riktigt tragiskt hur man försöker föra den sovande delen av befolkningen bakom ljuset.

Wiseman sa...
4 augusti 2012 kl. 16:09  

Expo:

Vill du veta mer om hur verkligheten ser ut inne i Moderaterna och i riksdagsgruppen rekommenderas läsning av TV 4-journalisten Anders Pihlblads "Ett partis fall och uppgång" samt tidigare m-riksdagsledamoten Ann Marie Pålssons "Knapptryckarpartiet". Det är mycket skrämmande läsning. Med tanke på hur riksdagspolitiken fungerar i praktiken kan man fråga sig varför vi egentligen har ett personvalssystem eller 349 riksdagsledamöter.

Det lär heller inte vara en slump att ingen av förra riksdagsperiodens moderata försvarsutskottsledamöter är kvar i Försvarsutskottet utan antingen har slutat i Riksdagen eller hamnat i andra utskott.

Expo sa...
4 augusti 2012 kl. 19:34  

Wiseman

Tack för tipset

Då är det som jag misstänkte - synd om (M)

För jag tror faktiskt att väljarkåren till övervägande del består av individer som har förmåga att tänka självständigt och kritiskt granska vad våra politiker säger och gör

Men jag kanske är naiv...

Simon sa...
5 augusti 2012 kl. 01:29  

Deja Bull.
Definition: The feeling that you have hard this bullshit before.

Malin sa...
5 augusti 2012 kl. 12:28  

Expo
Är inte försvarsutskottet ett uppsamlingsutskott för de som inte fick plats i de riktiga utskottten.

Riksregaliet sa...
5 augusti 2012 kl. 13:07  

Expo: Tyvärr handlar politik idag om röstmaximering alltmer än att föra fram sin politik.

Då M verkar inte vilja ta sitt förnuft tillfånga undrar jag hur framtiden ser ut för vårt försvar.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade