Tiden går… Gästkrönikör nr 8: Peter Andersson

Peter Andersson har i tv och radio gjort en rad reportage om Försvarsmakten, framförallt om NBF och GLC/NOC-projektet samt PRIO. En dag förra våren ramlade det in ett mail från Peter Andersson som då jobbade med ett inslag i Dokument Inifrån om turerna kring NBF och GLC/NOC. I mailet frågades om det verkligen var Wiseman som hade kontaktat SVT:s ledning med en rad synpunkter om nämnda projekt och de stora fördelarna med projektet, vilket det självklart inte var. Händelsen visade på något som tyvärr ofta förekommer i betydligt större affärer med krigsmateriel, där media kan få "hemliga" rapporter och ibland även färdiga artiklar som skriver ned en konkurrents produkt med hänvisning till någon expertis som vid djupare efterforskning inte existerar. Att motsvarande false-flag operation skulle genomföras i Sverige och i samband med en så jämförelsevis "liten" affär som NBF, visar på en viss desperation hos avsändaren. Som tur var föll inte SVT i fällan utan kollade uppgifterna.

Wiseman


------------------------------------------------------


Wiseman's wisdoms fyller fem år. Ja, herregud, vad tiden går. Jag vill inte på något vis förringa andra försvarsbloggare, men WW intar en särställning. Som journalist, jag är nu helt ärlig, är det få källor som jag haft så mycket nytta av som WW. Då räknar jag även in alla dem som bidragit med kommentarer. Ibland har dessa kommentarer varit matnyttiga, ibland har jag skrattat högt åt dem; som t ex när den ytterst bildade sjöofficeren Sumatra har raljerat över tingens tillstånd. Andra gånger har jag tyvärr nästintill gråtit.

Nåväl, låt mig gå från det lättsamma till det allvarliga. För ett par år sedan inbjöds jag att skriva ett gästinlägg på WW. Eftersom jag då arbetade på SVT var det omöjligt, då jag visste att att ett eventuellt inlägg skulle bli alltför känslomässigt och därmed strida mot public service-reglerna. Idag är jag på ett helt annat sätt fri att skriva vad jag vill. Och det tänker jag utnyttja.

Låt oss gå tillbaka i tiden. Vi börjar exempelvis 1984. Det passar bra - inte endast för att jag då var ung, smal och hyfsat snygg - utan även för att jag då tjänstgjorde i LFC Kobran. Det vill säga att jag var i ett av de mytomspunna "bergen".

Vi hade då kontroll över luftrummet på meternivå, på sekundnvå och vi visste vad vi gjorde. Vi hade krypterade länkar mellan bergrum och bergrum, mellan bergrum och flygförare och mellan bergrum och högre stab. Det var ett fantastiskt system, där vi med jämna mellanrum skickade iväg den sk "puren" (periodisk underrättelserapport) till dåvarande Flygstaben.

Vi talar nu om en tid då vi inom 78 timmar kunde mobilisera 600.000 man. Det vi sysslade med i LFC Kobran var att observera rörelsemönster på andra sidan Östersjön och i värsta fall (vid sidan av FRA) vara en av de första varningsklockorna om något plötsligt avvek från det givna mönstret. Vi var de som skulle kunna utlösa mobiliseringen av de 600.000 man jag tidigare nämnde.

Runt om i våra skogar var allting förberett. Mobiliseringsförråden var fullpackade, KARIN-batterierna väntade på att besättas av värnpliktiga, på krigsflygbaserna fanns allt som behövdes i ett skarpt läge, marinen var redo med sina krigsförtöjningsplatser och det civila samhället var förberett (min far var ansvarig för krigssjukvården i södra Skåne, så jag har på nära håll sett den minutiösa planering som fanns).

Nåväl, hela samhället, inklusive näringslivet, var inställt på att det när som helst kunde bli krig. Det fanns alltså på en central nivå en medvetenhet om att det som kallades "Kalla kriget" i själva verket var ett lågintensitetskrig i Europa. Och det kunde när som helst förvandlas till ett riktigt krig. Det var helt enkelt en makalös planering. Byggd på bittra erfarenheter från både första och andra världskriget.

Så kommer vi fram till 1989 och så småningom till Berlinmurens fall. Plötsligt fanns det inte längre en tydlig fiende. I USA skrev statsvetaren Francis Fukuyama om "historiens slut", där han menade att i och med Östblockets fall så hade det liberala och civila samhället segrat för evigt. Det skulle inte längre behövas några stora stående styrkor i USA och Västeuropa. Allt var frid och fröjd och Fukuyamas litterära alster fick stort genomslag.

Fukuyamas genomslag var så stort att här - i vårt lilla, lilla neutrala land - betraktades hans slutsatser som en absolut sanning. Sovjetunionen upplöstes, de baltiska staterna blev fria och några moln syntes inte på himlen. Vi hade hamnat i den bästa av världar. I Schlaraffenland.

In på scenen kliver nu ett antal aningslösa politiker och inte så få karriärsugna högre officerare. Och de senare visste precis vilka budskap som gick hem på den politiska nivån. Jag vill hemskt gärna undvika att utpeka enskilda personer, men bara för skojs skull, helt hypotetiskt, kan vi ju kalla de karriärsugna högre officerarna för Johan Hederstedt, Johan Kihl och Michael Moore. Observera nu att eventuella sammanträffanden med verkligheten är en ren slump.

Dessa högre officerare, som vi hädanefter kallar Hederstedt, Kihl och Moore (återigen vill jag påpeka att det handlar om fiktiva namn och fiktiva personer) såg en lysande chans i detta att det inte längre fanns en tydlig fiende inom nära räckhåll. Nu skulle det göras karriär på att avveckla det som man föraktfullt kallade "det förrådsställda försvaret" eller "invasionsförsvaret". Nu gällde nya tider. Gamla sanningar om "boots on the ground" var just "gamla sanningar". I stället gällde det moderna försvaret, det nätverksbaserade försvaret (NBF). Vad detta innebar i praktiken var oklart, men flosklerna haglade i samma takt som befordringarna kom.

På politisk nivå älskade man det budskap som "bevisade" att det gick att spara pengar genom att avveckla värnplikten och i stället införa ett NBF-baserat system. Clausewitz gamla sanningar om att striden vinns av den som har överlägsen eldkraft, rörlighet och överlägset samband, betraktades just som "gamla" sanningar. Allt detta hade ju bevisats genom Kuwaitkriget.

Men, i glädjeyran över besparingspotentialen och karriärmöjligheterna, glömde man två faktorer. Den första är att Kuwaitkriget faktiskt inte vanns via skrivbord, utan just via Clausewitz "gamla" sanningar om överlägsenhet i eldkraft, rörlighet och samband. Det var bara det att i USA hade man döpt om det till RMA, Revolution in Military Affairs. Det vill säga att man, via informationsöverläge (egentligen det samma som Clausewitz sambandsöverläge), eldkraft och rörlighet, kunde slå ut en i praktiken stillastående fiende. Tyvärr glömde man också (faktor två) att en krigsseger inte per definition betyder att man behärskar ett territorium, eller ett folk.

Vad hände då här hemma i vår fredliga nord? Berlinmuren hade fallit och det fanns inte längre en tydlig fiende. Däremot fanns det, enligt de generaler som vi i texten hypotetiskt kallar Hederstedt, Kihl och Moore, en stor besparingspotential. Budskapet blev att vi inte längre behövde det föraktade "invasionsförsvaret", eller som det också kallas "det förrådsställda försvaret". I stället behövde vi bara vidmakthålla vissa kunskaper, som artilleri, luftvärn, jaktflyg etc etc. Det vill säga att vi behövde bara ett demonstratorförsvar, ett singularisförsvar (ArtilleriregementET, LuftvärnsregementET osv). Däremot skulle vi bli världsledande på ledningssystem. Därav kom att S1 omvandlades till LedningsregementET. Soldater på marken behövdes ju inte längre. Det räckte ju med ledningssystem.

Och när det kommer till besparingar så får generaler och generaldirektörer alltid stöd av politikerna. Särskilt i det fall som det handlar om försvaret; "Herregud, vi har ju inte använt krigsmakten sedan slaget vid Bornhöft". Om damer och herrar politiker nu skulle råka vara bekanta med Bornhöft.

Men från försvarmaktsledningens sida kom man på en ny fiffig affärsidé, nämligen att i takt med den moderna terrorismens inträde så försvarades Sverige bäst i Långtbortistan och Ankeborg. Problemet var ju bara att vi inte hade några värnpliktiga kvar som kunde anmäla sig som frivilliga. "Men det är ju inget problem", sade generalerna. "Om vi inför ett yrkesförsvar så kan vi ju kommendera soldaterna till tjänstgöring. Det blir dessutom billigt, eftersom de får riktigt låga löner", fortsatte de. Detta nappade omedelbart den nye försvarsministern på. För skojs skull kallar vi honom för Sten Tolgfors. Vi skulle också kunna kalla honom "den vapenvägrande, frireligiöse, kommunalpolitikern från Åmål". Jag avstår dock från den senare benämningen, eftersom det kan bli alltför elakt. Det är illa nog att kalla honom "Sten Tolgfors". Vi skulle även kunna kalla nuvarande försvarsminister för "Karin Enström", men det är meningslöst då vi blott talar om en uppdaterad version av "Sten Tolgfors". Tolgfors 2.0 är kanske en lämplig benämning? Eller varför inte Anders Borg 1.1? Båda versionerna av Borg har långt hår - det som skiljer är att Anders Borg 1.1 har kompletterats med bröst.

Och politikerna lyssnade på budskapet om evig fred och ett försvar i Långtbortistan. "Hmmm", tänkte de, "Ett billigt yrkesförsvar och en förbindelse om att vi biträder EU- och Natoländer. Lysande kombination. Vi behöver inte det dyra 'förrådsställda försvaret', men ändå måste Nato och EU hjälpa oss i nödfall. Och det finns ju ändå inget hot i närtid, så det spelar ingen roll". Så gick sannolikt tankebanorna i Rosenbad och på Helgeandsholmen.

Och i sanningens namn, hur skulle generalerna och politikerna ha kunnat förstått att det i Ryssland skulle uppstå en oligarki? Hur skulle de kunna ha förutsett att makten skulle komma att erövras av en fd KGB-agent som lovar att återupprätta Rysslands storhet? Som satsar X-tusen miljarder på krigsmakten?

Ursäkta ironin, men hur hade generalerna och politikerna kunnat inse att Sverige är granne med Ryssland och att vårt geopolitiska läge är och förblir vad det alltid har varit? Och hur hade de kunnat inse att historien och samhället aldrig - eller i alla fall, mycket sällan - utvecklas linjärt?


Det sägs ofta att man inte ska blicka bakåt utan se framåt. Men, utan att hänfalla till meningslös nostalgi, så undrar man faktiskt ibland vad som hände på vägen. Och då inställer sig vissa arbetsamma frågor; de arbetade i en helt annan tid, men varför har vi idag inte generaler och politiker av samma intellektuella standard och moraliska resning som vi hade för bara några decennier sedan? Jag tänker på försvarsministrar som Per-Edvin Sköld och Sven Andersson, på generaler som Stig Synnergren, Carl-Erik Almgren och Torsten Rapp. Personer som tog uppgiften på allvar såg hoten, blickade framåt och tänkte i utvecklingsbanor i stället för att bara tänka förvaltning. Eller i värsta fall i avvecklingsbanor.


Peter Andersson
journalist, Strix Television

fd SVT Dokument Inifrån, SR Ekot29 kommentarer:

Nicke sa...
6 augusti 2012 kl. 11:30  

Oj, ord och inga visor. Blev lite lätt andfådd av att läsa hr Anderssons gästkrönika. Bra skrivet!

Anonym sa...
6 augusti 2012 kl. 12:46  

Hah! Pungspark är det enda rätta!!

I alla fall om någon av de tilltänkta mottagarna hade haft några 'cojones'..

patrik sa...
6 augusti 2012 kl. 13:15  

En alldeles utmärkt "populärvetenskaplig" sammanfattning om sakernas tillstånd.

Kanske publicering även på annat håll, där inte bara de redan frälsta läser?

Patrik Lander

Flöjten sa...
6 augusti 2012 kl. 13:34  

Mycket bra skrivet!

Malin sa...
6 augusti 2012 kl. 13:50  

Passar in på mina känslor då jag förtvivlat såg hur förmågor raserades på falska grunder och vansinniga argument. Vad är skillnaden mellan vad öv. Wennerstörm orsakade och vad dessa generalerna orsakade i termer av skada för rikets försvar? För visst var det medvetet att sälja ut försvaret mot generalsstjärnor. Med sälja ut menar jag när generaler tömmer FM på medel för att blidka politiker och få generalsstjärnor som tack.

Skyttedoktoranden sa...
6 augusti 2012 kl. 15:16  

He he, en journalist med bett. I like it alot :-)

Jag hade dock gärna sett något om de fiktiva generalernas efterbörd, vi kan väl benämna det "Per Nilsson" så pekar vi inte ut någon särskild.

Bra jobbat, Peter A!

/Magnus Johnsson

NP sa...
6 augusti 2012 kl. 15:33  

Mycket bra beskrivet. Du fick t.o.m. med den egentliga överbefälhavaren vi har - MM, som fortsätter förverkligande av denna förfärliga arkitektur...

Expo sa...
6 augusti 2012 kl. 15:37  

Håller med de övriga ovan

Avseende frågan:
- varför har vi idag inte generaler och politiker av samma intellektuella standard och moraliska resning som vi hade för bara några decennier sedan?

Kan det bero på att de som har lite intellektuell standard och moralisk resning inte vill agera papegojor åt totalminister Borg?

Om det är så att man så totalt måste underkasta sig partipiskan i såväl (M) som (S) (och sannolikt i övriga partier också)
- Vad ska man då med intellektuell standard och moralisk resning som politiker?
Det är nog bara ivägen...

Johan J sa...
6 augusti 2012 kl. 17:13  

Det här måste du få ut på fler ställen än de redan frälstas samlingsplatser.

(har redan nämnts)

Magico sa...
6 augusti 2012 kl. 17:56  

Såå underbart härligt skrivet hoppas de blir en text skolbarn måste läsa;-)

Magico sa...
6 augusti 2012 kl. 17:57  

Såå underbart skrivet hoppas de blir obligatorisk text för skol elever;-)

Sumatra sa...
6 augusti 2012 kl. 18:35  

Vitt talade jag
och brett
Siarens spådom
En völvas like
Vida for jag
Kelters och kvinnors
länder att beskåda

Solen purprar trött
sin sista dager
Kämpen ristar sina sista runor
Ty Ylva hon tror
att Kraften är stor
och dånar i mörka natten

Att lura Det Gamla Gardet
är ej lätt
Att vänta logik av politik
blir sällan rätt

Skipper sa...
6 augusti 2012 kl. 21:06  

Vilket gästinlägg! Raka puckar kan man säga. Som någon skrev. Detta borde publiceras publikt på annan plats där alla läser.
'
Tycker dock inte man ska skicka in nuvarande ledning på HKV i samma fack som de "fiktiva" generalerna. Många (i hela FM) jobbar i kraftfull motvind för att i dag städa upp efter alla nätverks- och ledningssystemövningar från NBF och avvecklingsyran.

Inte minst ÖB som väl aldrig varit så tydlig som nu när han struntar i egen karriär och begär mer pengar till FM.

TRIDENT sa...
6 augusti 2012 kl. 22:50  

@ Skipper

Jo - nuvarande ledning kan buntas ihop med de fiktiva Hederstedt, Moore och Kihl...

FMLS TS - försvarsmaktens ledningssystem tekniska system

Inget annat än en förverkligad lightversion av NBF

Ja, nu är den inte riktigt förverkligad än...

Än så länge så är systemlösningen bara en Power Point-lösning för någon referensanläggning har FMV inte byggt än, alltså har vi köpt ett icke verifierat system (Jo - merparten av materielen är beställd...). Miljarderna har rullat...

Nu är systemlösningen så tekniskt komplicerad att det fortfarande finns en del att "knäcka" för FMV innan PP-lösningen rent teoretiskt kan fungera...

...och det hela är så tekniskt komplicerat att det finns en hel del farhågor om personalens utbildningsståndpunkt - kommer de verkligen att klara av att hantera systemet...?

Det har inte heller börjat utvecklas metoder i någon större omfattning - ett vasst system, men hur ska vi använda det?

Styrgruppen skjuter från höften och fattar beslut som kostar åtskilliga hundratals miljoner utan att ens föra protokoll - vem som lett styrgruppen kan ju alla räkna ut...

Som om det inte var nog med problem så kommer MUST med synpunkter - och dialogen mellan systemutvecklarna, styrgruppen och MUST verkar vara obefintlig för det förutsätts att MUST ska tycka si eller så när det beställs materiel och systemlösningar spikas...

...och införandet...

Ledningsregementet är ansvariga för införandet och skulle för ett år sedan satt samman en införandegrupp som skulle börja planera hur systemet ska rullas ut till förbanden...

Så sent som innan sommaren hade ledningsregementet fortfarande inte fått tummarna ur...

Dessutom är tidsplanen så tight att det inte finns ens en luftspalt om två millimneter - och nämn det system som levererats i tid...

Levererat och infört 2014...

Tjo flöjt!

Det är förvånande att ingen grävande journalist ännu satt tänderna i FMTS TS - för där finns det åtskilliga spaltmeter med snaskigheter att hämta.

Så nog vill jag hävda att nuvarande ledning visst kan buntas ihop med dåvarande fiktiva ledning!

Dessutom undrar jag ibland om vår nuvarande ÖB inte är fiktiv...

Han varken syns eller hörs ute i verksamheten....

Jakob Wedman sa...
6 augusti 2012 kl. 23:14  

Ett mycket bra inlägg som lägger ansvaret för ominriktningen där det hör kanske främst hos de drivande generalerna. Man undrar ifall det döljer sig några verkliga generaler bakom de fiktiva namnen i inlägget?

Skipper sa...
6 augusti 2012 kl. 23:46  

Ok Trident.
Jag tar tillbaka delar av mitt föregående inlägg då du verkar sitta på ett bevisöverläge.

Dock så vidhåller jag fortfarande att det finns många, även chefer i organisationen som lägger stor kraft på att försöka få skutan FM på rätt kurs igen, både i stort och smått.

Sten-Erik Björling sa...
7 augusti 2012 kl. 08:26  

Hederstedt, Moore och Kihl är de första individerna man bör undersöka via inte bara MUST utan även SÄPO och Skattemyndigheten när det gäller otillbörlig påverkan från extern makt. För de kan väl inte vara så inkompetenta att de inte förstått vidden av konsekvenserna av det man arbetat igenom?

Statsmannen sa...
7 augusti 2012 kl. 09:51  

Jag håller med Skyttedoktoranden. 100% mitt i målet.

/Statsmannen

STAGECOACH sa...
7 augusti 2012 kl. 14:15  

@ Sumatra: Jag skaldade ett svar på ditt eminenta inlägg, men det blev dessvärre refuserat. Blåtunga får möta rödnäbba en annan gång.

patrik sa...
7 augusti 2012 kl. 16:45  

Det är märkligt att nämnda generaler aldrig syns i den offentliga debatten. Med den emfas de kämpade för sina teorier om yrkessoldater, långtbortistandoktrinen, förlöjligandet av försvaret före år 2000 (tar helst inte det nedvärderande och av dem skapade uttrycket "invasionsförsvar" i min mun), RMA, NBF mm mm, är det väl fullt rimligt att de fortsätter driva sina teser och gå i svaromål mot den ganska fräna kritik de och deras skapelse får utstå.
Men nej, man anar ju nästan att de inte VILL synas... Märkligt...

Patrik Lander

Corse sa...
8 augusti 2012 kl. 08:04  

Tack Peter Andersson!

Den absolut bästa (rakaste, ärligaste) beskrivningen jag läst om orsakerna till FM söndring och fall. Ingen inlindning, inget "å andra sidan", inga "men". Utan PANG PÅ!!

Jag skall distribuera den till alla jag känner. Måtte den bli publicerad utanför denna krets.

Cornucopia? sa...
8 augusti 2012 kl. 09:15  

Så bra!

flute sa...
8 augusti 2012 kl. 10:29  

Mycket intressant och viktigt!

Uffe sa...
8 augusti 2012 kl. 22:34  

Bland det bästa jag läst på ett bra tag. Sorgligt med dessa tokdårar som gjort försvaret totalt FUBAR.

StoraNorrland

Unknown sa...
9 augusti 2012 kl. 00:26  

Först och främst vill jag tacka för alla vänliga ord. De värmer, särskilt som det handlar om ett allvarligt ämne.

Några kommentarer till era kommentarer:

@Skipper 21:06

Jag tycker att ÖB på ett befriande sätt har klargjort konsekvenserna om inte medel tillskjuts. Det tyder på ryggrad. Jag är dock förvånad över att han inte på ett mer radikalt sätt har städat ut allt som överhuvudtaget påminner om NBF-satsningen. FMLS TS är ett sådant exempel (jag återkommer till detta).

Även avgående AI har i mina ögon visat prov på självständigt tänkande.

Det som emellertid förvånar mig mest är att FML inte ser till att skyndsamt avskaffa den matrisorganisation som idag tillämpas. I näringslivet, där man var först med matriser, går man alltmer ifrån dem, eftersom det hela tiden visar sig att denna typ av organisation bara skapar problem. Framförallt skapar de en ytterst oklar ansvarsfördelning, vilket i sin tur bäddar för att alla skyller på varandra.

Varför övergår inte FML skyndsamt till en rak organisation? Det skulle bli oerhört mycket billigare och effektivare.

(Till försvarsmaktens försvar tycks det dock vara ett allmänt fenomen i offentlig förvaltning att man fem-tio år för sent försöker imitera näringslivet och då tar man gärna efter de absolut sämsta fenomenen.)


@Trident 22:50

Döm om min förvåning när jag insåg att trots stoppet för NBF-satsningen så lever en av de mest bärande delarna, LEDSYST T, kvar. Nu kallas det FMLS TS och pengarna fortsätter att rulla. Men namnbyten har aldrig gjort saker billigare och framförallt har namnbyten aldrig fått odugliga saker att plötsligt fungera. Den magin finns inte.

Vad jag förstår så finns inte heller några ordentliga beslutsunderlag - bara ett antal serier PP-bilder. Är det så det ska gå till när man handhar skattebetalarnas pengar?

Det är möjligt att jag har fel, men jag ser i alla fall ingen större skillnad på LEDSYST T och FMLS TS. Kanske kan någon kunnigare förklara skillnaden för mig?


@Sumatra 18:35

Som svar på din skaldade kommentar citerar jag Hjalmar den hugfulles dödskväde. Så här borde FM beskriva sig själv:

Sår har jag sexton
Och sliten brynja.
Mörkt är mig för ögon.
Jag mäktar ej gå.

Angantyrs svärd
Skar mig i hjärtat
Med vassa udden,
Härdad i etter.


Återigen: tack för alla vänliga och uppmuntrande ord!

Unknown sa...
9 augusti 2012 kl. 20:50  

@Patrik 16:45

Du är förundrad över varför de fiktiva generalerna uteblir i debatten. Ja, ett svar kan ju vara att den general som jag kallar "Johan Kihl" numera tjänar miljoner på att åka runt som konsult i diverse länder. Där lär han ut hur man moderniserar ett försvar. Observera nu att detta inte är ironi, utan dagsens sanning. Otroligt nog.

Den general som jag kallar "Johan Hederstedt" har även han konsultverksamhet. Bolaget ska enligt bolagsordningen syssla med krishantering. 2010 och 2011 omsatte det 1,2 miljoner. Hederstedt har även en väl tilltagen pension från svenska staten.

Unknown sa...
9 augusti 2012 kl. 23:25  

@miljöpartist hoppas du skojar med frågan om de finns riktiga namn bakom de fiktiva????
Lämna in en polis anmälan mot generalerna så kan polisen utreda om de finns brottbegånget:)

Corse sa...
10 augusti 2012 kl. 07:25  

@ Peter Andersson 9 augusti 00:26

"Det är möjligt att jag har fel, men jag ser i alla fall ingen större skillnad på LEDSYST T och FMLS TS. Kanske kan någon kunnigare förklara skillnaden för mig?"

Du har inte fel, det finns i princip ingen skillnad, utom att FM inte basunerar ut FMLS TS på samma glättiga sätt som man gjorde med LEDSYST T, som ju var 1 av 4 komponenter av NBF. FM är mästare på att byta namn på system/projekt som fått en dålig stämpel...

Spiff sa...
3 september 2012 kl. 11:20  

Allt kokar ner till att ett litet land inte klarar sig utan allierade och allianser...
När skall vi våga slakta sossarnas heliga ko?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade