Nyttiga idioter? (Uppdatering 17.30)

Ofogs hemsida kan man nu läsa om en aktion som organisationen genomför mot den pågående internationella flygövningen Nordic Air Meet i övre Norrland, där flygstridskrafter ur svenska, finska, danska, amerikanska, schweiziska och brittiska flygvapnen övar tillsammans.

Sin vana trogen när internationella övningar genomförs i Barentsregionen protesterar Ofog mot verksamheten. I nattens aktion lär tre aktivister ha tagit sig in på F 21 där de senare greps.

Ofogs uttalade mål att få slut på krig i världen är beundransvärt. Att det sedan realistismen är tveksam är en annan sak, men tanken är beundransvärd. Sättet organisationen agerar för att uppnå denna målsättning väcker däremot en rad frågetecken både avseende metoder och vad det egentliga syftet och målet är.

Till att börja med kan man konstatera att Ofog är mycket enkelsidiga i såväl sin information som i sina aktioner. Analyserar man Ofog ser man att aktioner och material i huvudsak koncentreras kring vapenexport, NATO och USA som verkar vara det Ofog anser är objekten som ska påverkas för att uppnå den övergripande målsättningen. Inget märkligt för en uttalad fredsrörelse, men fokusområdena borde vara större än de nämnda.

Dock hittar man på organisationens hemsida knappt ett ord om t ex Ryssland, Kina med flera förutom som omnämnda innehavare av kärnvapen. Bristen på referenser till Kina kan motiveras med det stora geografiska avståndet till Kina även om Kina utgör en av de största vapenexportörerna till diktaturer och oroshärdar i tredje världen. En annan stor exportör med samma målgrupp är Ryssland och med tanke på närheten till Ryssland får det anses märkligt att Ofog inte agerar mot denna export eller landets militära agerande i exempelvis Tjetjenien (genererar inte en träff på Ofog.org).

Ryssland är till exempel det land som huvudsakligen har försörjt Syrien med vapen genom åren och fortsatt att göra så ända fram till för några veckor sedan – mitt under brinnande inbördeskrig. Majoriteten av dessa vapen har också fraktats precis inom räckhåll för enklare Ofogaktioner om man hade varit intresserad, nämligen genom Östersjön och ut genom Öresund. Mer rakryggade organisationer som exempelvis Greenpeace har genom åren varit mycket aktiva med att med små båtar agera mot fartyg som man anser bidrar till miljöförstöring, valfångst med mera. Genom att agera mot de lastfartyg som transporterat vapen till regimen Assad hade Ofog direkt kunnat bidra till att försvåra krigföringen i Syrien, men i denna fråga har man inte rört ett finger.

Som svensk ska man förmodligen ändå vara tacksam att Ofog inte genomfört några aktioner mot ryska fartyg eftersom Sverige inte direkt ligger på plus i ryska ögon vad avser förmåga att upprätthålla säkerheten till sjöss efter vad som hände med fartyget Arctic Sea.


Ofog uttalar sig ofta hårt och gärna mot vad man anser är ett framflyttande av NATO:s positioner i Barentsområdet, vilket också råkar sammanfalla med Rysslands ståndpunkter. Mest anmärkningsvärt är då hur Ofog förra året inbjöd en rysk överste och professor vid ryska krigsvetenskapliga akademin att tala vid förra årets protestläger. Överste Jurij Morozov fick då tala om hur Ryssland upplever situationen i Barentsområdet när NATO flyttar fram sina positioner, vilket möttes av applåder från deltagarna.

Exakt vilken funktion Morozov idag fyller är svårt att uppskatta. Däremot kan man konstatera det högst märkliga i att Ofog bjuder in en rysk överste att tala fritt om hur det oerhört militärt expansiva och allt mindre demokratiska Ryssland upplever sig hotat i Barents av bl a Sverige, samtidigt som Ofog några veckor senare under Pridefestivalen trakasserar svensk militär personal med HBTQ-läggning som deltar i Prideparaden bara för att de bär uniform, vilket bl a motiverades med att den militära personalen bidrar till mord på civila i Afghanistan.


Man måste också ifrågasätta lämpligheten i att som Vänsterpartiet upplåta sina lokaler till en verksamhet som är uttalat brottsföreberedande, nämligen att göra intrång på skyddsobjekt vilket enligt lagen medföra fängelse i upp till två år. Ofog ska också av Försvarsmakten ha bjudits in till en informationsträff om flygövningen, men liksom i fallet med Pride verkar intresset av dialog vara ringa.

Det är inte utan att man måste ställa sig frågan om det avseende Ofog handlar om mer eller mindre medvetna nyttiga idioter som går annans ärenden. Vem som tjänar mest på att den verksamhet Ofog genomför aktioner mot upphör är inte svårt att räkna ut.


Läs även Cornucopias inlägg om ryska underrättelsetjänstens ansträningar för att på sociala media kunna genomföra automatiserade informationsoperationer.


SvD, SVT, DN, SR

Uppdatering 17.30: Ofog gick just ut på Twitter med att man ikväll ska planera fortsatta aktioner mot den pågående flygövningen – i Vänsterpartiets lokaler.

17 kommentarer:

Anonym sa...
29 augusti 2012 kl. 12:52  

Med tanke på att det är andra gången en av de gripna nu gjort sig skyldig till brott mot skyddslagen så kan man bara hoppas på att påföljden denna gång blir fängelse.

Magnus Redin sa...
29 augusti 2012 kl. 15:58  

Undrar hur de finansieras.

Edis sa...
29 augusti 2012 kl. 16:33  

För att använda det ryska begreppet på det hela: Ofog är "utländska agenter".

JJ sa...
29 augusti 2012 kl. 17:39  

Har transporterna med civila fartyg genom svenskt vatten varit öppna och kända?

Anonym sa...
29 augusti 2012 kl. 18:26  

På Ofogs hemsida finns bilder från deras aktioner, på flera av dem ser man en rosa fana som det bland annat står "Krossa kapitalismen" på.

Kanske inte helt otippat att ingen i Ofog opponerar sig mot det budskapet, men det är intressant att de är så öppna med sig egentliga ideologiska hemvist.

Angående att de använder Vänsterpartiets lokaler är det skadalöst att skattepengar ska gå till att understödja kriminell verksamhet. Vänsterpartiets riksorganisation bör omgående kräva att stödet avbryts.

Mammut sa...
29 augusti 2012 kl. 20:14  

Problemet är att det hjälper inte inte ett dugg att sverige slutar med vapenexport, lägger ner försvaret om inte resten av världen gör samma för vi kommer bara stå där som idioter och betraktas som moraliska snobbar.

Då mänskligheten är en så komplicerad varelse är finns det inga enkla vägar på att skapa en fredligare värld.

Vi trodde det skulle vara slut med krig efter 1 världskriget, efter andra världskriget och efter kalla kriget...när ska vi lära oss att det måste MYCKET större händelser till för att det målet ska kunna uppnås?

Själv så misstänker jag att Ofog är bara ett redskap för att sänka europas förmåga till att försvara sig, till ett östligt lands fördel.

Anonym sa...
29 augusti 2012 kl. 22:05  

Dessvärre tror jag att majoriteten av Ofogs supportrar är yngre människor som drivs av en övertygelse som ligger långt på vänsterflanken - inte sällan som protest mot föräldrar som befinner sig på andra flanken.
Självfallet finns det alltid någon som utnyttjar sådana ideologiskt lojala skälar i andra syften som antyds.

Wiseman sa...
29 augusti 2012 kl. 22:51  

JJ:

Vissa transporter har varit kända genom media, andra inte. Är man intresserad är det inte svårt att skaffa sig informationen.

Anonym sa...
30 augusti 2012 kl. 01:46  

@ herr Redin

På www.kvinnorforfred.se kan du se hur en av förra årets deltagarorganisationer finansierades.
Några klipp ur sidan!


"600 000 kronor i organisationsstöd har mottagits från Ungdomsstyrelsen, Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt"

"KFF har under året deltagit i aktionen ”War starts here” i Norrbotten, som uppmärksammade att NATO-länderna och andra länder övar bl a bombfällningar i norra Sverige och mot den smyganslutning till svenskt medlemskap i NATO som dessa övningar gynnar."

"Gun-Britt Mäkitalo deltog i OFOGs planeringsmöten i Luleå inför lägret War Starts Here. I juli gick lägret av stapeln med representanter från 20 länder och svenskar från hela landet. 12 olika KFF-grupper deltog. Under lägret hölls årsmöte i War Resisters."

"Riksorganisationens styrelse, Samla, har sedan förra årsmötet bestått av medlemmar från KFF i Kungsör/Eskilstuna, Laholm/Halmstad, Höganäs, Göteborg, Mariestad, Kiruna, Stockholm och Uppsala. Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden: 26/2, 16/4, 10/9 och 26/11 med i genomsnitt åtta deltagare...."

Det är många grenar på trädet och det verkar som om det till sist är skattepengar som till stor del bekostar eländet.
Titta gärna på vad du kan få fram om "Riksorganisationen Samla" på nätet?

"Samla – riksorganisationens styrelse 2011
Till ordinarie representanter i riksorganisationens styrelse 2011 omvaldes:
Gudrun Tiberg, Göteborg, Karin Jonegård, Mariestad, Susanne Gerstenberg och Lena Angviken, Laholm/Halmstad, Maria Hagberg, Höganäs, Gun-Britt Mäkitalo och Edla Lantto, Kiruna, Eva Wilks och Anne Allard, Eskilstuna/Kungsör, Lena S Ekecrantz, Stockholm, Astrid Möller och Clary Hofring, Uppsala.
Niki Arias, Göteborg och Kerstin Hägg, Stockholm invaldes som nya ordinarie representanter.
Till kassör valdes Sylvia Rönn. Till firmatecknare för Kvinnor för Fred, Riks, var för sig, nyvaldes Sylvia Rönn och Lena S Ekecrantz."

Suck!

Teaterdirektören.

Klas Sandberg sa...
30 augusti 2012 kl. 09:10  

Intressant tanke Wiseman. De borde vara mer balanserade.

Hur balanserad är du själv?

Kompletterar du alla larm över Ryssland med studier över alla konflikter USA har varit inblandad i?

Tillfogar du kanske hur många av dessa som varit rena anfallskrig?

Gör du några studier över hur stora delar av den amerikanska säkerhetspolitiken som ligger i händerna på några av de mest aggressiva och dåraktiga elementen? Av mer eller mindre halvbildade fåntrattar från tankesmedjor som American Enterprice Institute, Brookings och annat?

Vi väntar med spänning på din överlägsna balans Wiseman.

Anonym sa...
30 augusti 2012 kl. 10:30  

@ JJ

Om du vill förkovra dig i hur man följer fartyg och skaffar information om laster, destinationer, fartygsrörelser m.m. kan du be om hjälp att gå in på marinetraffic.com.
Där kan du följa fartygen i realtid. Vill du veta ännu mer om fartygstrafiken ser du ett litet urval av vad du kan köpa till på sidan.

Lycka till!

Teaterdirektören.

Magnus Redin sa...
30 augusti 2012 kl. 12:24  

Apropå din och Cornucopias bloggpostning.

Undrar vilka sätt att agera som används och är rimliga?

"Russia Strong!!!!" kommentarer genererar sig själva då alla länder har en andel oftast unga entusiastiska medborgare.

Tvivelspridande synbarligen sakliga analyser borde vara effektiva. Ett klassikt västligt exempel är dimridån som tobaksindustrin la ut för att fördröja arbetet med rökningen under ungefär en generation. Exakt samma typ av arbete pågår nu för att fördröja åtgärder mot klimatförändringen och det är vad som sker på hemmaplan i väst så det är lätt att observera.

Om forum fylls med trovärdiga kommentarer om X-stan regioner som man inte vet något om har en ny läsare ingen möjlighet att skilja sanning från skenmanöver.

När det gäller politisk manipulation genom organisationer är Ofog ett lätt exempel på en organisation som det borde vara lönsamt för en fiende att stödja.

Kanske är även mera långsökta arbeten möjliga. T.ex. skulle det kunna ge utbyte att stödja SD som är solitt impopulärt hos en stor majoritet av befolkningen för att få försvarsförmågan associerad med ett impopulärt parti.

En intressant grej som jag har noterat är debatörer på nätet som föreslår "total förnyelse" och att kasta bort allt gammalt i stället för att systematiskt bygga vidare på det som fungerar. Det är ganska exakt det som gjordes med NBF som borde ha varit en succéutveckling i tiden. Månne vi har fallit för en ytterst framgångsrik psyops när officerare, deras kompisar och en massa konsulter har försörjts med meningslösa arbeten i stället för att bygga vidare på det som redan fungerade? Eller så har de personerna bara snappat upp trender som ligger i tiden, det går inte att veta säkert.

Sedan kan man fundera på andra långsiktiga möjligheter med internet. USA med flera har nu en realtidsuppdaterad karta över en stor andel av befolkningens relationer och intressen via facebook med vänner. Även om ingen fientlig makt skulle kartlägga läcker alltid sådana databaser. Även våra rörelser i det fysiska rummet är kartlagda via mobilbolagens driftsdatabaser för basstationerna och ovanpå det slår många på GPS och wifi-igenkännings navigering som skickas in till olika servicedatabaser för attraktiva funktioner för konsumenter.

Givetvis går detta att kombinera så det t.ex. går att analysera vilka Ofog aktivister som är lovande genom att de är på plats vid aktioner samt besöker rätt forum och inleder relationer med rätt människor på nätet. Med automatisk kartläggning borde det bli lättare att ge människor små knuffar i önskad riktning.

Om det tänks listigt och långsiktigt skulle det även gå att åstadkomma elaka saker genom att driva många porrsiter och logga vem som tittar på vad. Då kan 20 år senare en del karriärmänniskor utpressas eller helt enkelt göras osäkra och ineffektiva genom att ges en USB-sticka med just den äckliga porr som de runkade till som tonåringar.

Anonym sa...
30 augusti 2012 kl. 18:54  

Redin:
Det var nog första gången som jag/vi blev anklagade för att vara en del av en rysk maskirovka iallafall. :-)

Unknown sa...
30 augusti 2012 kl. 19:11  

Vettigt, Redin, vettigt. Till och med mycket vettigt.
Jag skulle gärna rösta på dig, men med vårt rubbade system tror jag inte att jag kan det.

Sambandsadjutanten sa...
31 augusti 2012 kl. 23:39  

@Peter
Men det går ju inte, Ohly sa ju själv att utomparlamentariska aktioner är OK.
Ofog består till största delen av icke förvärvsarbetande vänsterindoktrinerade figurer, som efter utförda aktioner åker hem till föräldrarnas trygga småborgeliga vrå och blir ompysslade med te och smörgås.

Anonym sa...
3 september 2012 kl. 13:08  

Eventuella tvivel om OFOG:s politiska hemvist kan nog anses slutgiltigt skingrade av detta brev: http://www.ofog.org/files/brev_ls.pdf

@Sambandsadjutanten:
Det är bedrövligt i så fall. Ett parti som sitter i riksdagen och uppmanar till att begå brott.

Magnus Redin sa...
3 september 2012 kl. 23:38  

Leon, vill du göra mig glad så tänk efter och gör bra saker. Jag njuter av att se glada människor, nyttiga saker bli gjorda och institutioner fungera.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade