Det allmänna intresset för brandskyddet ökar

Regeringsbeslut 7 är något som snurrat i många försvarsintresserades tankar den senaste veckan. Beslutet kom egentligen långt tidigare i år, men först i veckan kunde allmänheten på allvar ta del av det när dokumentet dök upp på Försvarsmaktens hemsida.

Vad exakt RB 7 innebär har Skipper redan skrivit ett utmärkt inlägg om, men kortfattat kan man säga Regeringen ålägger Försvarsmakten att redovisa vilka organisationsförändringar som behövs för att få ihop verkligheten (Försvarsmakten) med kartan (den av Regeringen fastställda ekonomin). Det är mycket snabba bud som gäller. Första delrapporten skulle lämnas två veckor efter att beslutet fattats.

Ofta ifrågasätts vad den stora personalstyrkan på HKV egentligen sysslar med. Ska sanningen fram så är en mycket stor del sysselsatt med just frågor liknande dessa – att ta fram underlag för den politiska nivån och RB 7 med dess snäva tidsramar och mycket stora omfång innebar utan tvivel en hel del omprioriteringar.


På Kungliga Krigsvetenskapsakademins blogg Försvar och Säkerhet, gick i veckan akademiledamoten Johan Tunberger till skarpt angrepp mot Regeringen och tolkade även det minskande antalet blogginlägg på de ledande försvarsbloggarna som uppgivenhet. Mark Twains ”Ryktet om min död är starkt överdrivet” kändes som ett lämpligt svar. Samtidigt som inläggsfrekvensen nedgått till följd av omständigheter såsom att bloggandet aldrig är det högst prioriterade, så är antalet läsare större än någonsin tidigare och så även det mediala intresset. Tidigare har endast enstaka ledarsidor i media hyst intresse för försvarsfrågor, men det har nu smittat av sig till många mindre tidningar i media. Genomslaget har tyvärr ännu inte nått den vanliga journalistiken, varken inom media eller Försvarsmakten, även om insikten inte torde vara långt borta. Artiklarna härom veckan kring den svenska incidentberedskapen toppade flera dagar i rad bland de mest lästa i tidningarnas internetupplagor.


Regeringen ska vara ytterst tacksam för att det breda mediala genomslaget ännu inte skett. Majoriteten av befolkningen skulle förmodligen inte uppskatta att styrelsen för bostadsrättsföreningen Folkhemmet intecknat såväl brandförsäkring såväl som inköpen av fungerande brandutrustning och låtit nödutgångarna skräpa igen samtidigt som personer från grannhuset flera gånger upptäckts leka med allt större tändare precis intill Folkhemmet och till och med huvudingången.SR

2 kommentarer:

Sten-Erik Björling sa...
26 november 2012 kl. 07:26  

En av de främsta orsakerna till att t ex jag själv inte deltar lika mycket i bloggar mm är just uppgivenheten - logik, fakta och förnuft ingår inte i beslutsunderlagen för försvarets uppbyggnad och försvarsplaneringen längre... Det handlar om att genomföra politiska beslut fattade i mycket små kretsar med underlag och kopplingar som inte alls har med försvaret att göra - det handlar om industripolitik samt att aktivt förneka ansvar för tidigare katastrofala misstag och missbedömningar samt inte minst inkompetens.

Sveriges försvar kommer inom de närmaste 10 - 20 åren bestå av ett flygvapen med ett antal flygskrov utan större kapacitet att agera eftersom beväpningen inte kommer att räcka för längre tids insats om planen ens kommer upp i luften då de slås ut inom en timme. Till detta kommer ett begränsat luftvärn för att försvara 2-3 baser och huvuddelen av de anställda soldaterna samt större delen av HV kommer att användas som basbataljoner. Resten av landet samt känsliga installationer (förutom Rosenbad och ev. Arlanda) kommer inte att försvaras. "Sangis-gränsen" går nu vid Slussen i Stockholm. Utöver detta så kommer armen att ansvara för utbildning och vidmakthållning av ca 2 bataljoner med skyttekompanier specialiserade på patrulltjänst i beredskap för att ge symboliskt deltagande i någon Nato-operation framöver i Mellanöstern... Marinen får lite sjörobotar till Visby - ett system som även det slås ut inom timmar eftersom man inte har robot-baserat luftvärn på systemen.

Försvarsmakten är numera ett industripolitiskt stödsystem och ett system av rökridåer för att dölja att man totalt förstört ett fungerande försvar av både Sverige och dess befolkning mot angrepp och kriser samtidigt som man behållit kostnaderna.

Att försöka påverka då är slöseri med tid - har annat att göra... I värsta fall får man förbereda sig för större elavbrott och ev. tjänst som motståndsman...

Häpp...

Sten-Erik Björling

J.H sa...
26 november 2012 kl. 11:04  

För drygt tio år sedan frågade jag Generalen om vad denne trodde åt vilket håll det hela barkade och vart vi skulle stå om tio-femton år(Industrin vs Försvarsmakten),(på den tiden när man bollade med olika miljardalternativ för FM vart fjärde år)vilken falang som slutligen skulle få sista ordet var säkert inte hugget i sten då.

Nu kan man kanske säga att falangstriden är avgjord sedan en tid tillbaka och det är nu jag som jobbar på "golvet" ser effekterna och det är jag och mina kollegor som utgör den breda "basen" som nu får stryka på foten till förmån för den "andra".

Men så här är det när man tillhör undersidan på spelmarken när den ligger på spelplanen. Snart blir man skrapad av planen tillsammans med de andra markerna i spelboxen...

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade