Logiska krumbukter i försvarsekonomin

Om det är något man är duktig på inom den moderata försvarspolitiken så är det att köra repriser på debattartiklar i landsortspressen. Idag kom turen till Borås Tidning som förärades en lektion i moderat försvarsekonomi – en lektion som även förekommit i andra tidningar.

"Vi föreslår i budgeten för 2013 en ökning om 460 miljoner på förbandsverksamheten. Detta är ett viktigt steg för utvecklingen av ett tillgängligt och användbart insatsförsvar.
Dessutom tillför vi 300 miljoner 2013 och 2014, och därefter 200 miljoner årligen för utvecklingen av nästa generations Jas Gripen. Vi fortsätter därmed att utveckla Sveriges försvarsförmåga."


Inte ett ord nämns om varifrån de 460 miljonerna ska tas. Meningen är naturligtvis också att den oinvigde ska få intrycket av att detta är färska pengar som skjuts till försvarsbudgeten. Bemödar man sig att slå upp sidan 54 i budgetpropositionen för 2013 finner man följande:

"För att möjliggöra den fortsatta omställningen till ett mer användbart och tillgängligt försvar har anslaget ökats med 449,9 miljoner kronor fr.o.m. 2013. Ökningen finansieras genom att anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar minskas med 227,2 miljoner kronor, anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar minskas med 109,6 miljoner kronor samt anslaget 1:5 Forskning och teknikutveckling minskas med 117,8 miljoner kronor.

Anslaget har ökats med ytterligare 11 miljoner kronor fr.o.m. 2013 för omställningen av försvaret. Ökningen finansieras genom att anslag 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet minskas med 6 miljoner kronor och anslaget 1:12 Försvarsexportmyndigheten minskas med 5 miljoner kronor."


Summa summarum: 460 miljoner kr som tas inom ram. Situationen blir ju tragikomisk när man i nästa veva anser sig tillföra 300 miljoner för 2013 och 2014 och därefter med 200 mkr. Dels pekar det mesta på att Försvarsmakten, precis som flera tidigare år inte kommer att göra av med hela försvarsbudgeten och istället lämna tillbaka uppåt miljarden kr till statskassan – i år framförallt till följd av det misslyckade införande 3-4 av PRIO. Dels blir det återigen ett antal hundra miljoner kr som lämnas tillbaka från anslaget för internationella insatser.


Det börjar bli rätt tjatigt att påpeka, men materielbudgeten är redan underfinansierad med drygt 30 mdr kr till 2019 och fortsätter att vara så oavsett försvarsministerns krumbukter i logiken. Som ovan påvisas handlar det endast om mycket kreativ matematik när försvarsministern meddelar: "Vi anser att finansieringen [av JAS 39E] är löst". Vi är många andra som har mycket svårt att förstå den matematiken.

3 kommentarer:

VikstromD sa...
20 november 2012 kl. 19:29  

(m) har förvisso förbrukat allt politisk förtroende på försvarsområdet. Och HKV går mer eller mindre i deras ledband. Verklighetskontakten är minimal från båda instanser. Två exempel från vardera följer nedan:

J Forséll (m) svarar vid förbandsbesök på frågan om varför värnplikten avskaffades "Jag känner att värnplikten gjort sitt". Vi får hoppas att det är djupare tankearbete än så som ligger bakom försvarsreformen, men jag är faktiskt tveksam

Från L24, fick här om dagen en dragning av dimensioneringen av kommande FSVs verkstäder. För att komma fram till vilken rep-kapacitet som krävs har man räknat på att förbandens rep-plutoner skall stå för viss del av rep-behovet, gott så och full rimligt när vi har stående förband. Men vän av ordning vet ju att soldaten måste pyssla med annat också, typ IBSS, högvakt, värdegrundsdagar och så vidare. Detta är inte okänt för HKV så man antar att man maximalt kan nyttja rep-plutonerna 50% av tiden. Vi får innerligt hoppas att man kommer till insikt om verkligheten annars kommer rep-köerna på verkstad bli årslånga inom kort. En snabb kontroll på mitt förband ger vid handen att vi ska vara glada om soldaterna på rep-pluton är tillgängliga på 20% när dom mest tar ut ledighet och genomför "nationella insatser" mellan den lilla övningsverksamhet som faktiskt finns. Och då förutsätter ajg givetvis som HKV att alla rep-plutoner är uppfyllda och färdigutbildade över tiden...

SHERIFF OF THE UNIVERSE sa...
21 november 2012 kl. 10:20  

Har också lagt märke till denna rundgång av artiklar i landsorten
Spinndoktorn Schlingman slutar ju nu
vi får se vem som ska dupera medierna i framtiden

Högvakt kan inte den bemannas av Dramaten eller Operan så tid kan frigöras för militär verksamhet?

WW du gör att min påtvingade pensionering känns rätt bra

TACK

Anonym sa...
23 november 2012 kl. 00:22  

@ Samtliga allianspolitiker.

Ett tips från en av era sponsorer.

Berätta för era barn att ni skall höja deras vecko/månadspeng.
När verklighetens timma är slagen förklarar ni att höjningen har skett inom ram.
Ta med er de reaktioner ni får av era avkommor till jobbet.

Teaterdirektören.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade