Den för uppenbara frågan

Försvarsfrågorna fortsätter att ta plats i media, senast vitaliserade av folkpartiledaren Jan Björklunds uttalande i SVT Agenda i söndags.

Tyvärr verkar diskussionen ofta fastna i huruvida det finns ett "invasionshot" eller ej. Framförallt är företrädare för den rådande försvarspolitiken mycket måna att framhålla att det inte finns något invasionshot mot Sverige och att det inte går att se något sådant i framtiden heller.

Det är att slå in öppna dörrar och ett argument man gärna använder i debatten eftersom det kan förlöjliga dem som vill se en förstärkning av försvarsanslagen, respektive oroar sig för utvecklingen i Ryssland. Ryssland har inget som helst intresse av att invadera Sverige.

Säkerhetspolitiken och internationella relationer är, för att travestera ordföranden i Försvarsberedningen Cecilia Widegren, betydligt mer "komplex, gränslös och oförutsägbar" än om det finns ett invasionshot eller inte.

Sverige kommer inte ensamt att bli indraget i en konflikt med t ex Ryssland. Däremot kan exempelvis motsättningar mellan Ryssland och andra länder, framförallt forna sovjetrepubliker med rysk befolkning snabbt få efterverkningar även för Sverige. Detta är just ett sådant scenario som våra baltiska grannländer oroar sig för och av den anledning välkomnade man också utrikesminister Carl Bildt utfästelse om att Sverige aldrig skulle vara neutralt vid ett angrepp mot Baltikum. Vare sig man vill det eller inte är Gotland en ovärderlig spelpjäs vid en sådan konflikt, och framförallt vid risken för en sådan konflikt. Varken NATO eller Ryssland har råd att låta den andra sidan ha denna spelpjäs. Dagens läge med ett militärt vakuum på Gotland är det farligaste av alla. Genom en trovärdig svensk militär förmåga på Gotland de-eskalerar man denna risk för samtliga sidor. Detta är ett av exemplen på att Sverige i hög grad faller inom rysk intressesfär.


I sina ledare missar också DN och Aftonbladet återigen den mest uppenbara frågan av dem alla i skenet av ÖB:s uttalande om "en-veckasförsvaret". ÖB:s utfästelser om "en veckas försvar" mot ett begränsat militärt angrepp gäller år 2019 med en fullt uppfylld och övad ny försvarsorganisation.

Frågan som konstigt nog aldrig ställs, och som förmodligen medborgarna skulle vilja få ett svar på, är vad det svenska försvaret klarar av fram tills dess innan personalen är rekryterad, innan förbanden är samövade och innan materielen är anskaffad?

Framtiden är som sagt alldeles för komplex, gränslös och framförallt oförutsägbar för att Sverige ska ha råd med att ta ytterligare 6 års time-out i försvarspolitiken. Måhända upplever DN och Aftonbladet svaret på den ovanstående frågan alldeles för uppenbar för att den ska ställas.

24 kommentarer:

Sumatra sa...
12 februari 2013 kl. 17:44  

"Nordkoreas strategi är att sprida osäkerhet i regionen...", skriver förre försvarsministern på sin blogg.

Svensk försvarspolitik och Försvarsmaktens nuvarande tillstånd fyller nog samma funktion i vår region. Hur som helst så verkar den inte stabiliserande. Långt därifrån.

Corse sa...
12 februari 2013 kl. 17:58  

Tack Wiseman för att du ständigt, konsekvent och med ett aldrig sinande tålamod, leder tillbaks försvarsdebatten till vad det egentligen handlar om! Det är märkligt att så många politiker och ledarskribenter stoppar huvudet i sanden... Ska det vara så fruktansvärt svårt att förstå att försvaret är en försäkring, och att man inte skall titta på dagens hotbild utan morgondagens, och om den vet vi inget. Lika lite som att vi inte vet om vårt hus brinner ner imorgon, om 5, 15 år eller aldrig!

Anonym sa...
12 februari 2013 kl. 18:42  

Ja, bra utrett! Jag ämnar att återkomma senare om nyttan av militärmakt!

Fd Officer sa...
12 februari 2013 kl. 19:52  

Bissara politiska beslut och svågerpolitik av arméföreträdare skapar militärt vakuum. Vi sa 2004 att morgondagens politiker kommer inte tacka de beslut som FB 2004 kom fram till, tyvärr är det ännu samma beslutsfattare.

7 års pendlande sedan 2005 när större delen av Försvarsmakten lämna Gotland efter att Socialdemokratin gjort rent hus, känns lite tungt och onödigt att det redan efter så kort tid finns starka krafter att återmilitarisera ön. Denna kristallkula borde statsmakten sett framför sig när vi försvarsanställda alltid sett detta och sett behovet av ett försvarat Gotland. Berörs Sverige militärt är det östersjöområdet som historiskt och i framtiden kommer vara mest intressant och där ligger Gotland. Intresset för området har dessutom ökat pga ökad strategisk handelstrafik och gasledning. Men Jan Lundgren (S/Gotland) gjorde upp med Håkan Juholt (S) och Tage G Pettersson (S) om att Gotland skulle få ersättningsjobb i protokollösa möten. Istället för 600 försvarsjobb, blev det 250 kulturjobb och en kommun som har bland de dyraste hyrorna i fd P 18 lokaler, en kommun i fritt fall och piskad att få slantar till att renovera Slite hamn för gasprojektet. Säkerhetspolitiken är underordnad ALLT och där vinner politiker inga väljare därav ett särintresse.

Hade försvaret utvecklats vidare på Gotland skulle 600 försvarsjobb varit ca 1000 idag, bra för skatteintäkterna och ön skulle vara ett intressant övningsområde för flera tusen under vinterhalvåret och givit goda intäkter för näringen. Att samöva en Försvarsmakt går dessutom mycket bra med ett av Sveriges bästa skjutfält, gott om luftrum och ett stort hav runtomkring. En militär närvaro ger dessutom större trygghet för boende på en ö samt en försvarsförmåga som varit värt att kallas Försvarsmakt.

Fd officer

Unknown sa...
12 februari 2013 kl. 22:11  

Tack Wiseman för att du enträget fortsätter att belysa problemen med det Svenska försvaret och med det håller liv i den Svenska försvarsdebatten. Gillar din blogg skarpt!

Anonym sa...
13 februari 2013 kl. 01:51  

@Sumatra

Som medlemstat i OSCE lever vi väl upp till organisationens motto: Organization for Spreading Confusing in Europe

Med aktuell svensk säkerhetspolitik utför man åtagandet till 110%!

laros sa...
13 februari 2013 kl. 06:32  

Kan bara hålla med tidigare talare.

Hatten av för ännu ett bra inlägg och din strävan efter att inte tappa fokus.

Keep on!

Lars Rössle

Unknown sa...
13 februari 2013 kl. 07:45  

Hur ligger det till med norra Sverige, är det ytterligare ett exempel på att Sverige ligger i rysk intressesfär?

Borde rimligtvis vara högintressant område vid en risk för (eller pågående) konflikt runt Arktis förmodade oljereserver.

jan-olov sa...
13 februari 2013 kl. 08:42  

Varför skall Sveriges medborgare vara underförsäkrade i relation till sin Nordiska grannländer?
Varför?
Varför skall vi vänta och ta en risk att nå den anorektiska nivån 50000 2019?
Vilken ambitionsnivån skall vi ha en vecka -en månad-månader?
Vem/vilka skall vi sluta bindnade förpliktigande försvarsavtal med?

Tillhör inte Gotland Sverige och hur går de ihop med Fömin Enströms prat om att hela landet skall försvaras?

Frågor som enl min mening försvarsberedningen måste svara på

Det är utmärkt att FP vill något och agerar/argumenterar liksom KD.

Bitvargen sa...
13 februari 2013 kl. 08:56  

Det hänvisas till pågående försvarsberedning. Men det har ju fattats beslut tidigare om kostsamma investeringar utan att beredning eller utredning slutförts, t ex i fallet med luftförsvarsutredning.

Det förefaller också finnas en ännu mer uppenbar fråga som inte adresseras. Det försvar som har beslutats finnas 2019 låter sig icke göras inom de ekonomiska ramarna. Med andra ord behövs det ingen ny beredning, enbart att uppnå redan fattade beslut torde vara en fullt tillräcklig problematik.

Anonym sa...
13 februari 2013 kl. 09:36  

Det finns ju en annan mycket uppenbar fråga som bör adresseras.

Det har fattas beslut om en försvarsstruktur 2019. Redan nu kan man konstatera att den bl a inte kan verkställas inom de ekonomiska ramar som är givna. Det är tydligen också en struktur som t o m NATO uttryckt sig uppskattande om (ett av nymoderaternas favoritargument).

Skall inte tidigare fattat beslut genomföras?
Att vi under 5-6 år får leva med en osäker förmåga i en ombytlig omvärld är ju i sig en väldigt märklig företeelse när allt annat är "instant och on-line".

Anonym sa...
13 februari 2013 kl. 12:28  

Tack för en väldigt bra blogg och detta var ännu ett bra inlägg. Jag känner några inom FM och har försökt förstå vart de 40 miljarderna tar vägen? En del hårresande exempel på ineffektiviteter har jag fått höra men ingen enhetlig bild. Ex som jag hört är om ledningssystem som fungerar men byts ut till nästa NBG, haubits som hyrs tillbaka från försvarsindustrin för 100 tkr/mån i samband med Archer (obekräftade uppgifter). Afghanistan kostar väl ändå "bara" ca en miljard? Har du något tidigare inlägg om det eller kan du skriva något om det? För 40 miljarder måste det väl ändå vara möjligt att få ut mer försvarseffekt än vad vi får idag? Hur ser du på det militärindustriella komplexets påverkan på materialbeslut? Förutom politikers åsikter och inkompetens, vilka förbättringar måste till internt inom FM och omkringliggande aktörer? 40miljarder kr och i princip noll förmåga är svårt att förstå för en skattebetalare. Jag menar inte det som en kritik mot alla anställda inom FM som säkert sliter varje dag. Är det några extra miljarder som ska göra att nyttan av de tidigare 40 ska blomma ut? Väldigt tacksam för svar.

Sumatra sa...
13 februari 2013 kl. 13:44  

oplatsen,

Ha, ha.

Ditt senaste inlägg om Iskander-M fick mig att i tanken förflytta cirklarna till Gotland. Kombinerat med Wisemans inlägg om S-400 (länk nedan), förklarar alltför väl betydelsen av militärvaccumet Gotland.

Bilderna borde kombineras och tillställas den politiska nivån för vidare analys eller så kan kanske finansministern säga något klokt i ämnet.

http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2012/03/strategiska-realiteter-del-4-sverige.html

Instämmer till fullo i hyllningskören för Wiseman. Det är bara det att man blir lite bortskämd med kvaliteten och glömmer bort det självklara.

Carlsson tycker sa...
14 februari 2013 kl. 14:19  

Angående en veckas försvarsförmåga och hot. Om ingen politisk vilja föreligger finns inget hot.
Om ingen militär kapacitet (förmåga) finns finns heller inget hot.

Politisk vilja kan förändras över en natt = hot om militär förmåga finns!
Om försvarsförmåga finns måste främmande makts militära förmåga balanseras mot den. Om militär förmåga finns och vår försvarsförmåga inte är tillräcklig och politisk vilja finns föreligger ett hot!

zeta sa...
14 februari 2013 kl. 16:57  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Rikard Hagman sa...
14 februari 2013 kl. 18:18  

Mycket bra inlägg! Tack för att du rättar våra folkvalda. Jag är också tacksam att Gotlands viktiga betydelse i Östersjön lyfts fram. Största misstaget inom bantningen av försvaret var att avmilitärisera ön. Med vänlig hälsning/Rikard Hagman

Rikard Hagman sa...
14 februari 2013 kl. 18:27  

Tyvärr är många gotlänningar inledde i falsk trygghet och saknar inte alls försvaret på Gotland. Det får man lätt uppfattningen om man läser på helagotland.se. Det gagnar inte ett återtagande av försvarsförmåga om vi gotlänningar inte välkomnar det.

http://www.helagotland.se/debatt/diskutera.aspx?categoryid=356606&threadid=8321088

zeta sa...
14 februari 2013 kl. 19:34  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Carlsson tycker sa...
14 februari 2013 kl. 20:41  

Kan det verkligen gå till så här

carlssontycker.blogspot.se

kommentera!

zeta sa...
14 februari 2013 kl. 22:09  

@Wiseman
VARFÖR DÅ?
Om någon upprepar en lögn tillräckligt många gånger så blir det till sanningen!

Försvarsministern har sagt lögnen, försvarets generaldirektör har sagt det under folk och försvars sälen-konferens, Statsministern har nyligen sagt det, Utrikesministern har sagt det under SVT Agenda, dock ej bokstavligen, och nu har även Wiseman sagt det.

Lögnen är mycket viktig för den moderata försvarsinriktningen mot internationella samarbeten och insatser, för att inte tala om försvarsbudgeten. Allt annat en den här lögnen skulle slå den moderata försvarspolitiken i spillror. Lögnen var även en av de få kommentarer Statsministern sa när han kommenterade den senaste försvarsdebatten.
Jag hoppas att nästa gång någon journalist får höra lögnen, så kommer de fråga ”VARFÖR DÅ?”.

Lögnen är olika varianter av påståendet ”Sverige kommer aldrig vara ensamt utsatt för ett millitärt angrepp eller stridshandlingar fån rysk sida utan som en del av ett större anfall på NATO och USA”. NATO och USA är ofta ersatta med ordet ”andra”.
Ord som ”osannolik” används också. Lögnen används av politiker som ett påstående, som ska ses som en absolut sanning eller ren fakta och behöver därför inte efterföljas av någon förklaring eller fördjupning.

Ett Ryskt anfall på NATO och USA innebär för Rysk del en nästan säker militär förlust med efterföljande byte av det ryska styret alternativ svampmoln över Moskva. Ett enskilt Ryskt millitärt angrepp mot Sverige i begränsad omfattning med begränsade mål kommer innebära astronomisk mindre negativa konsekvenser för Ryssland jämfört med förgående scenarier.
Antagligen, om ser på efterspelet av Georgienkriget, en tillfällig politisk och ekonomisk isolering av Ryssland. Tillfälligt, då det inte är hållbart i längden att isolera Ryssland.

Om Ryska och Svenska fly- och marinstridskrafter skulle hamna i en konflikt över östersjön efter en incident som eskalerade till en öppen konflikt, så är inte den första tanken som flyger upp hos de ryska ledarna är att anfalla NATO. Inte heller är det den första tanken hos NATO ledarna att anfalla Ryssland utan snarare hur de snabbt kan få fred.
Att räkna NATO:s och USA:s stridskrafter till våra egna gör allt tal om nationellt försvar ohållbart.
/Zeta

Upandaway sa...
15 februari 2013 kl. 01:33  

@Ulol

Tyckte det var en ganska intressant fråga som du ställde, varför ser det ut som det gör? Så jag har försökt ge ett svar på min blogg:

http://betraktarens.blogspot.com.br/2013/02/ett-svar-pa-en-fraga-varfor-racker-inte.html

Torbjörn V sa...
16 februari 2013 kl. 13:11  

Eller varför ställer ingen frågan varför vi överhuvudtaget betalar ca 42 miljarder för i praktiken ingenting!? Jag anser att vi naturligtvis ska ha ett försvar men tycker att det är meningslöst att betala denna summa för denna löjligt låga förmåga, en vecka är ju i stort sett lika med ingenting! Då kan vi ju lika gärna antingen betala en relevant summa alternativt lägga ned hela Försvarsmakten!

Kanske tom som läget är nu detta är en bättre tanke för då lär väl Nato få hicka och om vi blir indragna i en konflikt på hemmaplan så lär de väl komma hit på en gång av ren självbevarelsedrift!:)

Gustav Lundström sa...
16 februari 2013 kl. 22:19  

"Värnplikten är inte avskaffad, den är vilande i fredstid"

Detta har funnits i mitt bakhuvud när jag tagit del av enveckasdebatten. Det vore intressant att höra skribenterna resonera om detta kopplat till FM förmåga med nuvarande förutsättningar fram till, och efter 2019.

Om läget skulle utveckla sig mot någon form av skarpt läge här hemma är det väl rimligt att tänka sig att ovanstående tillämpning av värnpliktslagen aktualiseras.

Om våra insatsförband (GSS/K, GSS/T) t ex skulle beordras till baltikum för insats är nog läget sådant att det egna territoriet knappast kan lämnas helt utan bevakning.

Det kan då tänkas att värnpliktiga förband förutsätts uppsättas för att verka hemma. Hur ryms förberedelser och förutsättningar för detta inom FM ekonomiska ram? Hur många års framförhållning behövs? Mönstring, utbildning, materiel, ledning? Ska de äta Lingongrova för 70 kr?

Wiseman sa...
17 februari 2013 kl. 10:54  

Tack för stödet!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade