Trafikljus i försvarsretoriken (uppdaterad 07.45)Särintresse – om sådant intresse som avviker från gemensamt intresse
Svenska Akademins Ordbok

Försvarspolitiken fortsätter att ta stor plats i det politiska Sverige såsom närapå aldrig förr. Just när man trodde att försvarsminister Karin Enströms tal om att hon var nöjd med en-veckasförvaret skulle markera en ny extrem, toppades det med utredningen mot ÖB för att ha läckt hemliga uppgifter. Det toppades sedan i sin tur av statsministerns tal om försvaret som ett särintresse. Idag, en vecka efter åklagare Tomas Lindstrands uttalande om att ÖB kan ha läckt hemliga uppgifter, kom så det väntade beskedet att det inte blir någon förundersökning mot ÖB.

Stormen i svensk försvarspolitik har med andra ord fortsatt under veckan. Försvarsministern fick det hett om öronen i Riksdagen igår när hon tvingades ta emot den ena bredsidan efter den andra från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Folkpartiet. Ja, och så fick hon ju naturligtvis väl förberedda frågor från de egna partikamraterna Hans Wallmark och Annicka Engblom i syfte att marknadsföra den egna försvarspolitiken. På TV 4 Newsmill kan man nu räkna in 12 debattartiklar som är kritiska till den aktuella försvarspolitiken och endast en som är för, skriven av ordföranden i Försvarsberedningen, Cecilia Widegren. Ser man till Newsmills statistik avseende millningar, dvs hur läsarna reagerar på ett visst ämne, så är 93 % negativt inställda till den moderata försvarspolitiken.


Den moderata retoriken i försvarspolitiken förblir annars densamma så till den grad att det inte längre ens är spännande att spela floskelbingo. Däremot kan man liksom Skipper gör på Newsmill ställa sig frågan om detaljsamordningen mellan försvarsministern och statsministern. Det råder inget tvivel om att försvarsministern igår fick täcka upp för statsministerns uttalande om ”särintresset”. Men hur är det med försvar av hela landet? Statsministern lät berätta varför vi inte har och behöver ett försvar som täcker hela landet, medan försvarsministern fortsätter att hävda att hela landet ska försvaras.

Moderaternas huvudsakliga media line i uttalanden om försvaret är just nu att ”försvarsförmågan har ökat sedan 2006”. Det låter naturligtvis mycket bra i allmänhetens öron, men hur är det egentligen med sanningshalten i det påståendet?

Om sanningen ska fram är det både rätt och fel. Dissekerat till försvarsgrenar och operativ nivå ser den öppna varianten ut så här:

Operativ nivå (försvarsplanering): Nationell försvarsplanering har sedan något år återtagits (om än bara för fem områden i Sverige enligt SvD) och sedan nyår finns åter regionala staber.

På operativ nivå har alltså förmågan på flera sätt ökat.

Armén: 2006 utbildades värnpliktiga i den mängd man ansåg behövas för att möjliggöra rekrytering till Utlandsstyrkan. Idag är Armén till delar bemannad med kontinuerligt anställd personal, spridd på mindre förband. Uppfyllnaden av tidvis tjänstgörande personal går trögare än planerat. Bland de tyngre materielsystemen finns brister framförallt avseende artilleri, där Sverige idag har en (1) artilleripjäs, vilket bl a omtalades i Sälen. 2006 var det 48 st. System för indirekt eld (artilleri) är en hörnpelare i väpnad strid. För svensk del blir det till att vänta några år till de övriga 23 Archer är levererade. Ingenjörförmågan i Boden avvecklades också härom året och på så sätt finns landets enda ingenjörsförband numera i Eksjö i Småland.

Inom Armén är därmed förmågan på många sätt lägre än 2006 då förbanden inte är uppfyllda och man saknar flera väsentliga materielsystem.

Marinen: Marinens ubåtar och ytstridsfartyg hör till de viktigaste delarna av det svenska nationella försvaret eftersom de tillsammans med Flygvapnet ska övervaka den svenska territoriella integriteten samt utgöra den tröskel som ska avskräcka från att projicera vapenmakt över Östersjön. Sedan 2006 har ingen större förändring skett på detta område avseende materiel, annat än att Regeringens genomförandegrupp beslöt att avbryta anskaffningen av luftvärn till Visbykorvetterna. Den stora förändringen ligger på personalområdet där man idag har svårt att bemanna alla fartyg till följd av ”andra” uppgifter i land, vilket Riksrevisionen slog ned på i höstas och konstaterade att endast 20-30 % av fartygen kan nyttjas. Inom Amfibiekåren råder idag en underbemanning inom den enda kvarvarande amfibiebataljonen och bataljonens kvalificerade vapensystem robotsystem 17 och minsystem 9 för en tynande tillvaro. Framtiden, om det finns någon, ter sig tyvärr mer landoperativ med bandvagnar istället för strid i amfibiemiljö. Under perioden sedan sedan 2006 fattades också beslut om avveckling av Hkp 4 varav Marinens sista helikopterburna förmåga till ubåtsjakt försvann för att i bästa fall återtas mot slutet av detta sekel. Inget tvivel lär råda om vikten av att ha haft tillgång till helikopter vid ubåtsjakten utanför Göteborg hösten 2011.

Även inom Marinen är alltså förmågan på många sätt sämre idag än 2006.

Flygvapnet: Allan Widman var en av dem som slog ner hårt på avvecklingen av det nationella ledningssystemet av svenskt stridsflyg innan någon ersättare fanns, vilket skedde efter 2006. Idag har man börjat bygga upp en förmåga med det amerikanska Länk 16-systemet. 2006 fanns 4 operativa divisioner JAS 39, varav två i beredskapsnivån 3 år och därtill fanns ytterligare två divisioner äldre JAS 39A med som kunde nyttja de nationella datalänkarna. Idag skulle JAS 39C vara slutlevererad enligt den ursprungliga planen om 100 JAS 39. Leveranserna tilläts dock dra ut på tiden för att spara jobb hos SAAB, varvid slutleverans ännu ej skett. Däremot avvecklades JAS 39A, varvid det blev en klar dipp i numerären. Utbildningsmässigt är nivån på stridflygdivisionerna och deras beredskap mycket högre än 2006. Ser man till helikopterflottiljen så har flera system avvecklats innan ersättare tillkommit och det finns allvarliga personalbrister. Största framgången är anskaffningen och driftsättandet av Hkp 16 på mycket kort tid.

Slutsatsen blir alltså att inom Flygvapnet så har förmågan på många sätt ökat, även om numerären minskats.


Skulle man tillämpa SvD:s system med trafikljus på för påståenden så skulle det moderata påståendet att man höjt förmågan hos försvaret sedan 2006 med åtskillig välvilja få gult ljus, men med dragning åt rött. I trafiken hade en passage av trafikljuset gjort att körkortet legat risigt till.


Ett annat frekvent återkommande påstående är det vid det här laget ökända NATO-utvärderingen. För den oinsatte låter detta naturligtvis som att NATO med sin omfattande organisation för standardisering och utvärdering har utvärderat det svenska försvarets förmåga. Så är dock inte fallet.

Vad man har utvärderat är hur det svenska försvaret är avsett att i framtiden se ut med Insatsorganisation 2014, dvs det man idag strävar att uppnå 2019. Det är alltså en utvärdering av en plan, eller om man så vill, ett pappersförsvar eftersom det ännu inte finns i verkligheten.

Detta ska man ha i åtanke varje gång man hör refereras till denna NATO-utvärdering, liksom det faktum att IO 14:s intagande till 2019, det som nu även benämns ”en-veckasförsvaret”, är beroende av tillskott på drygt 30 mdr kr på materielsidan, och minst 1,5 mdr kr årligen på verksamhetssidan från 2015. Här kan det inte bli annat än ett stort rött ljus för den moderata försvarsretoriken.


Sammanfattningsvis: Saknar man förståelse för och kunskap om den bakomliggande verkligheten löper man risk att förledas att tro att det skett stora mirakel på försvarsområdet sedan Alliansregeringen tillträdde 2006. Vägen mot IO 2014 är i många fall helt rätt, men den är alldeles för många år för sen och med den beslutade ekonomin fullkomligt orealistisk.Uppdatering 07.45: Naturligtvis föll ett av de tydligaste rödljusen bort vid den sena timmens publicering, men som tur är finns det uppmärksamma läsare som kommer med påminnelser. 

Den moderate riksdagsmannen Fredrik Schulte gör på sin blogg allt han kan för att försvara sin statsminister och kommer fram till att försvarsdebatten tagit löjliga proportioner. Som bevis släpar Schulte fram en internetsida där Sverige rankas som världens 25:e militärmakt. Det är bara det att internetsidan bl a räknar med att Sverige har 280 stridsvagnar, 569, stridsflygplan, 103 helikoptrar 55 artilleripjäser, 18 jagare och så vidare. Schulte uppvisar också en förbluffande brist på kunskap när det gäller Rysslands förhållanden till sina grannländer i Centralasien, vilka Schulte klassar som mindre trevliga och säkra plastser. Frågan är om han själv lytt sin uppmaning att "avvara en semesterresa för att "wake up and smell the coffey"". Tankarna på en eurasiatisk union mellan Ryssland och just dessa länder lär ha gått honom förbi.

Här är det inte tal om något annat än en så stark rödljuskörning att körkortet borde tas på plats. Det här är sannolikt sådan hjälp som försvarsminister helst skulle slippa.

Bloggar: 6:e mannen
SvD, 2

22 kommentarer:

Anonym sa...
2 februari 2013 kl. 02:19  

Utdrag ur RRV granskning av ”Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband” RIR 2012:18

”Regeringen har uttalat att förbanden inom marinen och flygvapnet i huvudsak ska vara stående med hög tillgänglighet. Granskningen har visat att så inte är fallet.”

Teaterdirektören.

Skipper sa...
2 februari 2013 kl. 08:49  

Marinen efter 2006 utöver det som nämnts:
-Stödfartyget HMS Visborg avvecklad utan ersättare
-2 minröjningsfartyg Styrsö avförda från sjöstridsflottiljerna
-2 minröjningsfartyg Landsort avvecklade i samband med HTM
-Kraftfullt reducerad personalram efter 1 januari 2013

Anonym sa...
2 februari 2013 kl. 09:34  

Tack Wiseman.

Det är så skönt att kunna läsa dina sakliga, konstruktiva och faktabaserade inlägg i försvarsdebatten.

Det är något som verkligen behövs som motgift till alla de moderata politiker som inte ids sätta sig in i sakfrågan och hasplar ur sig obsoleta data de inte begriper men som tycks stödja deras skönmålning av verkligheten, och sedan har mage att karaktärisera sina motståndare som oseriösa.

Jag gråter och gnisslar tänder vid tanken på att det är personer som Schulte, Wallmark, Enström, Reinfeldt och Borg som är satta att fatta beslut rörande vår nationella säkerhet, och jag skäms inte så lite över att vara en av de som lurades att ge dem detta mandat. Aldrig mer moderat!

J.K Nilsson sa...
2 februari 2013 kl. 10:00  

Glöm inte bort att stridsflygdivisionernas storlek reducerades i inriktningsproppen 09 så numerären skulle motsvara ungefär 3 stridsflygdivisioner med JAS39.

J.K Nilsson

VikstromD sa...
2 februari 2013 kl. 10:08  

Det finns noll (0) artilleripjäser i FMs ägo! Jag förstår inte vem som ljugit ihop och lyckts sprida att det finns en pjäs.

Bygdemajoren sa...
2 februari 2013 kl. 10:36  

”försvarsförmågan har ökat sedan 2006”.

Vi har ju faktiskt upprättat flera nya förband!
Både HRC och Combat Camera.

Skipper sa...
2 februari 2013 kl. 11:12  

Bygdemajoren.
Du glömde vårt senaste och nyaste "förband" = GENDERCENTRUM
Hepp!

Sumatra sa...
2 februari 2013 kl. 13:45  

Själv tror jag inte att retoriken nått sin middagshöjd. Fast det skall nog till en Obama för att skönmåla utfallet av Regeringsbeslut 7, med de konsekvenser som följer av de konsekvenser som regeringsbeslutet kommer att utmynna i. Ekonomin är ju - och skall så förbli - i balans. Oaktat konsekvenserna.

Moderaterna är smidiga, nå ja åtminstone minviga. Kanske dags att plocka in några drivna talskrivare, som med några retoriska figurer kan ge ny ammunition åt några av våra mest folkkära bloggare på den moderata delen av cyberrymden.

Det måste bli slut på rent amatörmässiga uttalanden likt "särintresse, hela Sverige skall fösvaras, försvar i balans o.s.v. Denna typ av klåparretorik har nått vägs ände.

Anonym sa...
2 februari 2013 kl. 15:30  

Genom att likställa försvaret med ett särintresse, har Reinfeldt skjutit sig själv i bockfoten, och lär nog få svårt att bli statsminister efter valet 2014.

Anonym sa...
2 februari 2013 kl. 17:05  

Nu har vi fått lite fakta från en moderat (herr Schulte) som säger sig vara kvicktänkt och inte naiv!

Följande frågor infinner sig omedelbart.

Skipper, Sumatra, Klart Skepp, Commander och alla andra som vet något om dagens vattenfarkoster.

VAR finns de 18 jagarna som moderaterna och ni har mörkat? Har de någon form av beväpning? Luftvärn?

Chefsingenjören, Flygverkmästaren, Wiseman, Borneo, Gripen news och alla andra flygexperter.

Ni har påstått att vi inte längre kan sprida våra plan över ytan!

Var fasen finns då de 569 stridsflygplanen?

Alla ni som påstått er veta något om armen!

Gå till källan av den moderata kunskapen och lär.
Ni är lurade, någonstans finns det massor av materiel!

Full av tillförsikt för vår alliansregering kommer jag att somna gott i natt.

SUCK!!!


Teaterdirektören.

O.B.S! Viss ironi kan förekomma i texten!!!

Amfibiesoldat sa...
2 februari 2013 kl. 17:43  

Bra men skrämmande läsning. Man börjar ju undra om det är källor av denna kaliber som Moderaterna i allmänhet använder sig av.

En rättelse bara.
Minsystem 9 finns inte i Amfibiebataljonen utan på Amfibiebevakningsbåtkompaniet i GBG. Kan inte säga nåt om användandet men borttynande anser jag inte helt korrekt.

Wiseman sa...
2 februari 2013 kl. 18:00  

Amfibiesoldat:

Där ser man. Då får det blir Amfibiekåren istället för Amfibiebataljonen. Enligt Budgetunderlag 2012 är system i alla fall avsett att avvecklas 2014. Därmed tyvärr tynande tillvaro.

MartinW sa...
2 februari 2013 kl. 18:46  

Vänta nu, amfibiesoldat: din grad är måhända inte Kapten och ditt namn börjar inte på E? ;)

MartinW sa...
3 februari 2013 kl. 10:44  

Enligt ännu obekräftade källor vill Statsministerns sakkunniga tillföra att svenska Försvarsmakten bör tillfoga yttrligare 20000 övade soldater, inklusive ett trettiotal artilleripjäser, som finns strax utanför Poltava.

Anonym sa...
3 februari 2013 kl. 17:23  

En intressant detalj som framkom när statsministern hade sin lilla "särintresse"-pratstund med massmedia, var att det rådde konsensus om den Alliansförda försvarspolitiken i regeringen.

Det innebär att de förment försvarspositiva tongångar som hörs från bl.a. Staffan Danielsson (C) och Allan Widman (FP), inte har något verkligt värde, utan bara är röstfiske.

Amfibiesoldat sa...
3 februari 2013 kl. 18:32  

Ja där var det ju, svart på vit. Ställer mig dock undrande till varför detta inte nått ut till brukarna. Skall undersökas.

Anonym sa...
3 februari 2013 kl. 19:49  

gruelse,

Jag vill nog rent principiellt varna för att av händelsen "Reinfeldt påstår att hans alliansbröder inte vill stärka försvaret" dra slutsatsen att det faktiska förhållandet "Reinfeldts alliansbröder vill inte stärka försvaret" råder.

Det bygger nämligen på premissen att Reinfeldt talar sanning, ett förhållande som nog får anses allt annat än självklart, särskilt som det ligger i hans intresse att försöka slå i försvarsvänliga moderater att det inte är lönt att byta parti.

Problemet för kd, c & fp ligger snarast i att de kan önska höjda försvarsanslag hur mycket de vill, men så länge (m) inte vill så kommer de att köra över småttingarna.

Jakob Wedman sa...
3 februari 2013 kl. 20:23  

@gruelse
Det är kanske på sin plats att påpeka att varken Staffan Danielsson (C) eller Allan Widman (FP) sitter i regeringen. Däremot är det helt klart så att de inte har sina partier med sig.

Sumatra sa...
3 februari 2013 kl. 21:48  

Teaterdirektören

18 jagare?

På den tiden det begav sig, då vi hade 25 ya-ftg i form av ptrb och rbb men tji jagare, ställde Värnpliktsnytt frågor till våra politiker som då var i Försvarsutskottet. Bl.a. ställdes frågan om hur många jagare som fanns i Riket. 25 svarte något av den tidens ljushuvuden. Inte konstigt då att man trodde att det fanns rejält att ta av ur försvarsarsenalen ;-)

Jakob Wedman sa...
10 februari 2013 kl. 18:46  

Nu verkar det faktiskt som att Allan Widman har partiledningen med sig:
Björklund går emot Reinfeldt om försvaret

Gustav sa...
10 februari 2013 kl. 19:07  

Vad gäller Björklunds utspel...

Är det inte så att Björklund också är springpojke åt Reindfeldt & Borg?

Detta utspel är givetvis godkänt av
R & B och ska nog ses som ett sätt för Alliansen att ta tillbaka lite av initiativet i Försvarsfrågan från SD - på samma sätt som Billström fick springa R & B:s ärenden i immigrationsfrågan

Det spelar ju mindre roll vad Björklund eller FP anser - det är ju vad R & B anser som räknas

R & B vill givetvis "känna vart vinden blåser" och om de känner att Björklund får medvind så är ju sannolikheten stor att R & B vänder kappan... (det är ju trots allt röstmaximering som gäller)

Då kommer sannolikt Försvarsberedningen att få andra direktiv och helt plötsligt så har vi en möjlig hotbild...

Anonym sa...
10 februari 2013 kl. 23:30  

Bra Widman,Bjöklund står upp.Bra att inte skylla på andra.
Föjer med spänning fortsättningen, nu kan inte sossarna sitta stilla heller, det här är något som måste göras gemensamt

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade