Vår beredskap är god


Marinbloggen skriver två fartygschefer på Visbykorvetter om korvetternas luftförsvarsförmåga med anledning av att denna debatteras flitigt sedan dess regeringens genomförandegrupp år 2008 strök anskaffningen av luftvärnsrobotar till Visbysystemet. I sitt blogginlägg vill fartygscheferna framhålla hur god den nämnda förmågan är. Jag har postat en kommentar på Marinbloggen eftersom jag anser att inlägget är skadligt (!) för svensk försvarsförmåga. Det återstår att se när och om kommentaren publiceras. I väntan på detta ska jag inte förekomma denna med att repetera innehållet här. Dock har bloggrannen Skipper postat ett eget blogginlägg på snarlikt tema som min kommentar. Passa även på att läsa Skippers kommentarer kring Riksrevisionens granskning av bemanningssituationen i Flygvapnet och Marinen.


Huruvida Visbykorvetternas luftförsvar mäktar med påskkärringar eller om kontrollen av dessas färd genom svenskt luftrum helt överlämnas till Flygvapnet och Luftvärnet, återstår att se.

Glad påsk!

26 kommentarer:

Farbveckan -86 sa...
28 mars 2013 kl. 18:54  

Äntligen Lv-debatt igen!

Min tolkning av inlägget på marinbloggen är:

En Krv av Visbyklass förmår att i bästa fall försvara själva fartyget mot ett anfall omfattande 1-2 sjömålsrobotar (och här är det väl dessvärre så att om avsändaren är en granne i öst, så kommer sjölmålsrobotarna i grupper om minst 3).

Till ALLT ANNAT än detta krävs tillförsel av Lvrb.


Långt ifrån någon skönmålning a la Försvarets forum alltså

Magnus sa...
28 mars 2013 kl. 19:57  

Varför 1-2? Är rb så snabba så att pjäsen inte hinner målväxla?

Wiseman sa...
28 mars 2013 kl. 20:25  

Farbveckan -86 & Magnus,

Inte helt osannolikt. Jämför man med andra inte alltför små ytstridsfartyg ser man att dessa i regel har minst två radarriktade pjäser, alternativt en pjäs och luftvärnsrobot. Visby designades sannolikt ursprungligen för att såväl lv-robot som allmålskanon att användas i ett skalförsvar mot lufthot. Robot skulle decimera antalet anflygande sjömålsrobotar och kanonen skulle agera målvakt. Det stämmer väl överens med stridstekniken hos andra fartyg och är närmast ett krav vid multipla mål som därtill anflyger i överljuds- alternativt fleröverljudsfart.

Tyvärr bestämde sig regeringen 2008 för att luftvärnsrobot till Visby var inget som skulle behövas. Observera också att detta beslut togs innan Georgien.


Djupare än så ska vi nog inte loda i ämnet.

Kråkan sa...
28 mars 2013 kl. 20:36  

Mållås inte så vansinnigt hårt på hardkill kanalerna LV-rb och pjäsförsvar. Betänk även möjligheten att avvärja ett sjömålsrobotanfall medelst motmedelssystemet som är av avhakningstyp och är ett av de mer framgångsrika i Europa. Det är inte med hardkill som majoriteten av de skjutna sjömålsrobotarna i världshistorien har avvärjts utan med olika så kallade avhakningssystem i kombination med störsystem, robot och pjässystem.

Skipper sa...
28 mars 2013 kl. 21:00  

En robotskytts viktigaste uppgift, oavsett vilken robot man förfogar över, eller vilken nationalitet som framgår av passet, är att veta hur att preparera sin robot, och välja rätt antal robotar i salvan för att säkerställa bekämpning av målet. I den ekvationen ingår att ta hänsyn till målets förmåga till såväl hardkill som softkill men även fartygets fysiska egenskaper och prestanda.

Den som tror att man skjuter robotar på måfå får tänka om.

Mer än så behöver knappast sägas i den här debatten.

Magnus Redin sa...
28 mars 2013 kl. 21:53  

Robotsystemet borde vara väl förberett vilket gör det mycket lättare att hålla budgeten och dessutom förefaller det som om samma system är i drift hos grannen Finland.

Om försvaret får den lilla budgetförstärkning som behövs borde luftvärnsrobot till Visby vara bland det första som beställs.

I övrigt väntar jag på Skippers sågning av min argumentation runt varför vi borde fokusera en rustning fortanför enveckasförsvaret på ubåtar och flyg.

STAGECOACH sa...
28 mars 2013 kl. 22:36  

Det intressanta i denna diskussion, tycker jag, är ett tema som tyvärr är alltför väl återkommande när det gäller flera av försvarsfrågorna. Nämligen att r e g e r i n g e n har bestämt att vi inte behöver robotar. Toppstyrning när det är som sämst.

Wiseman sa...
29 mars 2013 kl. 09:32  

Ett filmklipp som i sammanhanget kan vara intressant http://www.youtube.com/watch?v=_yAGE3Bt1yE

Skipper sa...
29 mars 2013 kl. 12:01  

Ja, 6.40 till 7.05 i klippet talar för sig själv när 3M54E accelererar från M0,8 till M2,9 i slutfasen.

Farbveckan -86 sa...
29 mars 2013 kl. 21:24  

Sjömålsrobotar i all ära.

Frågan är ju hur tackla när någon fäller en GBU-12 motsv. från, säg, 8000m.

Anonym sa...
29 mars 2013 kl. 23:32  

@ Herr Wiseman.

Jag vill ta upp en betydligt allvarligare fråga, i ditt inlägg, än vad man kan ha en kanon till!

Jag vet att du bara citerar FMinlägget på bloggen, men användandet av din beteckning för "påskdamer" är väl lite vanskligt idag.

Är detta uttryck förankrat inom FML?

Följer man genderdebatten kan dylika uttryck få oanade konsekvenser både inom och utom landet!

Suck!

Det kan finnas spår av ironi i texten!

Teaterdirektören. "Påskherre"

Unknown sa...
30 mars 2013 kl. 09:18  

@farbveckan 21:24

Frågan som följer på det scenariot är hur väl en omdebatterad jaktrobot/lvrb klarar det? Enligt vissa med mycket marginella prestanda, om alls.

Wiseman sa...
30 mars 2013 kl. 10:10  

Obby Noxus,

Korrekt. Läs gärna också på Wiki om Rolling Airframe Missile och fundera på eldrörsartilleri kontra uppdateringen till block 2.

Farbveckan -86 sa...
30 mars 2013 kl. 10:15  

@Obby Noxus

Ja, vem sa att det skulle vara enkelt?
Dessvärre troligt scenario.

Unknown sa...
30 mars 2013 kl. 16:28  

@farbveckan 10:15
Nä, enkelt är det verkligen inte :)
Speciellt inte med hänsyn taget till i praktiken minskande anslagsramar.

Om jag får ställa en hypotetisk fråga, hur tycker du att luftvärnet borde se ut för att komplettera 60 Gripen E för att få ett väl balanserat luftförsvar för att dels skydda befolkningcentra, flyg/flottbaser och viktig infrastruktur samt de rörliga arme/marinförbanden om inte kostnaden var det enda styrande utan att förmågan (mot den tänkta opponentens stridskrafter runt 2015- 2020) faktiskt kom i första rummet?

Glad Påsk!

Farbveckan -86 sa...
30 mars 2013 kl. 18:28  

Åh, shoppa utan att behöva betala!

För att inte ordbajsa om förmågor till höger och vänster går jag direkt på hårdvaran.

4 st Lv-bataljoner med följande i vardera:
16 st EldE-98
4 st SAMP/T (Aster-30)
8 st PS-91
4 st UndE-23
1 st PQ-XX (ESM/signalspaningssystem)


Ingående som Lv-komp i vardera flygbasbataljon:
(dock sker utbildningen på Lv6)
8 st EldE-98
2 st SAMP/T
4 st PS-91
2 st UndE-23
samt fortifikatoriska skydd kring krigsflygbaser för detta.

Två av Lv-bataljonerna är direkt knutna till brigaderna.
En av de fristående Lv-bataljonerna mobiliserar på Gotland.

Sedan var det ju det där med sjögående system...

Magnus Redin sa...
30 mars 2013 kl. 19:47  

Jag önskar inte ett "ballanserat" försvar med rättvis fördelning av pengar mellan försvarsgrenar utan ett som når lite utöver Insatsorganisation 2014 enveckasförsvaret samtidigt som det klarar av att ta emot hjälp och ge hjälp till nära grannar med två vapensystem, förslagsvis flygvapen och ubåtsvapen.

Luftvärn med längre räckvidd är nödvändigt för att klara av detta och min gissning på vad som är den minimala förmågan är två Aster 30 grupperingar eller motsvarande per militärregion där avvikelsen blir att en av de norra hamnar på Gotland. Jag har ingen aning om lämpliga utbildningsregementen men mobiliseringsbara förband bör vara utspridda över militärregionerna samt Gotland.

Detta borde inte räcka för redundant täckning av alla känsliga områden och ytan som kan skyddas gentemot ballistiska robotar borde vara mindre än den som kan skyddas gentemot högflygande flygplan så ett försvar med "kalla kriget" ambition borde kräva avsevärt fler grupperingar. Likaså borde det krävas mer om de skall kunna följa med och kontinuerlig gruppera vid framtida rörliga brigader samt skydda deras logistik.

Jag tror inte på Aster 30 för de två rörliga flygbaserna. Vi behöver fler rörliga basförband som kan gruppera på fler flygplatser och Aster 30 är ett tungt och dyrt system med egna avancerade radaranläggningar och jag tror mera på skydd genom spridning och skaffar hellre fler rörliga små basförband med lätta robotsystem som delar robotar med Gripen än tillför tunga och dyra robotar med kringsystem. Skyddet av de orörliga flottiljbaserna, fasta krigsbaserna och civila flygfält lämpliga för att ta emot militärt stöd för planeras givetvis in vid utplaceringen av vanliga Aster 30 förband.

Sedan har jag ingen sakkuskap om vilka luftvärnssystem som är de bästa men ryktena att Patriot är dyrt att driva verkar rimliga och att handla europeiskt har sina fördelar.

När det gäller Visby tror jag att det viktigaste utöver den strukna luftvärnsroboten är att kontinuerligt utveckla svårpejlade radiolänkar så Visby kan användas som passivt lyssnande eller radaranvändande sensorer för luftvärnet på land och i luften och givetvis även för att leda annan eld som Rbs-15.

Samma radiolänkteknik behövs för en ny generation Erieye för radarspaning och radiolänk.

För flygvapnets del tror jag på att rusta upp förmågan inom de befintliga flottiljerna. Utöver 60 Gripen E borde det vara rimligt med en beställning av 40 Gripen F för att utrusta fem Gripen E/F divisioner och att man behåller en C/D division. Med detta och mera materiel kan man fortsätta utveckla taktik med tvåmansbesättningar med ECM osv samt inom självklara avionikuppgraderingar och kommunikationssystemsuppgraderingar lägga till mjukvara för att flyga Gripen C/D/E/F som UAV/RPV ledd från marken eller en tvåsitsare.

Då utnyttjar vi F7 och statens arv av C/D flygplan som givetvis inte skall skrotas för att spara en handfull komponenter till E/F utan hyras ut för $$$, användas som UAV/RPV och flyga slut på motorerna på den sjätte divisionen som även stödjer utlandskunderna som använder C/D och E/F.

Det borde bli ett utmärkt försvar för nordiska samarbeten, natomedlemskap och användning av försvarsmaterielexport, nuvarande typer av insatser och allianser som utrikespolitiska verktyg under en period med krympande ekonomi och ökande hot. Förhoppningsvis räcker detta för att undvika panikrustningar.

(Jag tror detta kräver +10% på budgeten i närtid och sedan +25%.)
K4 sa...
2 april 2013 kl. 11:47  

6" spiken som blev en 3" spik som blev en...
Den ska nu kokas soppa på?

Svenska försvaret hålls i dag igång i resperator. Det känns menignslöst nästan att diskutera när vi har politiker som motarbetar detta. Rent kriminellt i mina ögon att man prioriter bort rikes säkerhet. Att försvarets neddragningar beror stor del på den förda extremgoda invandringspolitiken är väl knappast en hemlighet även om vissa uppenbarligen gärna vill att så ska vara.
Med det sen låga och nedskurna anslagen prioriteras det uppenbarligen helt fel många gånger. Utan att vara en expert på något sätt skulle jag tro att vi ökade försvarsförmågan markant att täcka större delar av sverige om man införde allmän värnplikt igen med lättare beväpning typ jägarförband som ett första steg. Detta tror jag skulle ha flera fördelar. Bland annat skulle vi få söndercurlade ungdomar att växa upp och ta ansvar. Kanske till och med att dessa får en insikt varför man har ett försvar? Men även kostnadseffektivt.Rätta mej om jag har fel?
Jag tyckte artikeln om recept på pasta visar tydligt på vad svensken i dag tycker är viktigt.Skicka recept på facebook.Titta på en massa serier på tv o.s.v.Sverige i dag är en gigantisk skyddad verkstad.
Utan ett försvar kan man aldrig garantera dessa självklarheter. Sverige har inte varit i krig eller oroligheter på länge.Därav den apatiska inställningen till något så viktigt.Det är nog till stor del den hårda sanningen.

Sen förstår jag inte den negativa inställningen till Sd? Om man läser deras partiprogram så är det väl som vilket moderat partiprogram som helst från 70-80 talet? Det enda parti som även är för ett starkt försvar.
Man måste inse att media försöker demonisera partiet.Vilket dom har lyckats ganska bra med. Här gäller det att läsa och tänka själv.
Med andra ord så längger man rösten på reinfelt eller något annat parti i 7´an så kommer inget förändras. Absolut nada.De nu styrande är direkt farliga för sverige. Det är vad jag anser.

Prova att göra en bolugnese på en 3" spik.

Kommentera och kritisera gärna.

Wiseman sa...
2 april 2013 kl. 12:17  

Diskutera gärna invandringspolitik, men gör det helst inte här, då det tyvärr bara kommer att spåra ut. Vill man kommentera den aspekten av K4:s kommentar så kom överens om något annat forum, t ex Flashback för detta.

K4 sa...
2 april 2013 kl. 13:09  

Ursäkta. Jag missade en kompletterande länk till mitt inlägg.
Är det det här som ska vara den svenska yrkesarme? Förhållandena verkar varit mycket bättre under värnpliktsförsvaret under exempelvis 80-tal.

http://www.youtube.com/watch?v=OP8-U4C_iUM

Förövrigt postade jag under fel artikel, Den skulle legat under artikeln recept Bolognese.
Ja,ja , Inlägget passsar nog ändå in under de flesta diskussioner som rör försvaret?

Unknown sa...
2 april 2013 kl. 20:28  

@farbveckan 30/3 18:28

Intressant, jag noterar att eldrörslv typ lvkv eller motsvarande inte finns med. Är det ett förbiseende eller är det något som du anser inte har någon direkt plats?
Annars hade det varit intressant med lite tankar om förmågor, tex närskydd av samp/t förbanden motsvarande den förmodade Pantsir/S-400 kombon, där pantsiren antas ha förmåga att verka mot ammunition som ssrb och bomber (eller för all del om du ser ett behov av c- ram förmåga). Där tror jag att Iris-t kanske är lite tunn.
De sjögående ja, Umkhonto kanske inte är så dum, en Aster får väl knappt plats på en Visby

TS sa...
2 april 2013 kl. 23:10  

Lvkv tillför luftvärnsförmåga till våra mekaniserade bataljoner.

Det tillför mer för striden i luften att lvkv kan få måldata från en lvbataljon (som har kapacitet att sammanställa en lokal luftlägesbild) än att organisera dessa i en lv-bat.

uppgiven sa...
3 april 2013 kl. 00:07  

@TS

Är det frågan om antingen eller? Kan inte lvkv användas som närförsvarsluftvärn både för mekaniserade bataljoner och luftvärnsbataljoner?

Att vi idag inte har tillräckligt många lvkv för detta är en annan sak.

Farbveckan -86 sa...
3 april 2013 kl. 16:51  

Är benägen att hålla med TS. Lvkv gör sig bra där de är och tillför vi dessa, som ett nytt system i Lv-bat, blir bataljonen en logistisk mardröm.

Max två olika verkanssystem alltså.

Bristen i fråga om allväderskapacitet hos EldE-98 hoppas jag i framtiden kan uppvägas av att det förhoppningsvis går att hänga en enklare radarstyrd rb (räckvidd 15km)på samma lavett (denna är ju i allt väsentligt bara fyra st vingbalkar plus ett litet elverk monterade på en 10-fotsram).

C-RAM...här har vi helt enkelt inte råd. Dessutom torde behovet minska nu när vi lämnar "Långtbortistan-doktrinen" och Camp-konceptet.
Däremot ser jag fortsatt potential i att varna för inkommande projektiler (W-RAM).

Vad som också måste ske är en översyn av sambandet inom Lv-bataljonen. Visserligen har vi nyttjat HAWK i 51 år och Rb-70 i 36år, men att vi nyttjar ett sambandssystem som kräver hantering av hålkort för att fungera är ju bara löjligt.

Wiseman sa...
3 april 2013 kl. 17:01  

Farbveckan -86,

Tyvärr är det nog inte så att behovet av C-RAM minskat för att vi lämnar Afghanistan. Vi har istället fått ett eget behov nationellt när det gäller våra mest immobila militära mål, nämligen flygbaserna.

I den allmänna svenska försvarspolitiska klokheten har man nu lyckats konstruera ytterligare en varken eller förmåga. Som bekant byggde förut skyddsfilosofin på skydd genom spridning istället för fortifikatoriskt skydd och i de fall detta misslyckades hade man en avsevärd räddnings och röjningsförmåga samt banreparationsförmåga på varje bas.

Idag har varken:
- personal för att kunna skydda de värdefulla resurserna om de sprids ut då FM personalram så starkt minskats och därmed även basbataljonerna och deras säkerhetsförband)
- banreparationsförband (behövdes inte då vi tog strategisk timeout)
- fortifkationer som kan utgöra skydd för avsaknad spridnig
- luftvärn med förmåga att skydda mot bomber/kryssningsrobotar

En försvarspolitisk och ekonomisk rävsax där man målat in sig i ett hörn som det kostar stora pengar att komma ur vilken lösning man än väljer - och där C-RAM är en variant, t ex motsvarande Pantsir-S1.

Farbveckan -86 sa...
3 april 2013 kl. 17:12  

"En försvarspolitisk och ekonomisk rävsax där man målat in sig i ett hörn som det kostar stora pengar att komma ur vilken lösning man än väljer - och där C-RAM är en variant, t ex motsvarande Pantsir-S1."

Oja, så är det, Gen Moore har lyckats bra...

Men att överföra allt från Afghanistan till det nationella försvaret har inte ens USA råd med. Dvs i Afghanistan skall alla fordon vara splitterskyddade och ha samband, men i försvaret av fosterlandet kommer vi även fortsättningsvis att nyttja grönmålade standardlastbilar.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade