Frän finsk kritik mot ett inkapabelt svenskt försvar

"Ett land som i århundraden har bidragit till regional stabilitet har på mindre än ett decennium gått till att vara en konsument av säkerhet"

Det är ett av de skarpt kritiska omdömen som den finske forskaren Charly Salonius-Pasternak vid det finska utrikespolitiska institutet fäller om svensk försvarsförmåga, försvars- och säkerhetspolitik i en nyligen publicerad artikel. Den svenska flottan saknar luftvärn till sina få kvarvarande fartyg, flygvapnet saknar förmåga att på längre avstånd verka mot markmål och armén har blivit slaktad, saknar väsentliga delar av sin materiel och har svårt att rekrytera i tillräcklig omfattning.

Salonius-Pasternak menar på att den huvudsakliga orsaken till den allvarliga situationen att Sverige nu är en destabiliserande faktor är den alltjämt ökande klyftan mellan den uttalade svenska säkerhetspolitiken och landets militära förmåga. Det svenska försvaret har varit under konstant reformering och är därtill allvarligt underfinansierat. Det i ett område av världen som det senaste halvåret varit skådeplats för betydligt större militärövningar än någon annan plats på Jorden.


Inte oväntat har Svenska Dagbladet uppmärksammat denna fräna kritik från en av Finlands ledande försvars- och säkerhetspolitiska debattörer. Föga förvånande ger försvarsminister Karin Enström i en kommentar i SvD:s artikel en helt motsatt bild:

"- Vi stärker nu försvarsförmågan och ökar förbandsanslaget med 1,4 miljarder de kommande fyra åren. Försvarsmakten genomför flera övningar på och över Östersjön där bland annat Finland deltar. Sverige är det land som har mest militär flygaktivitet över Östersjön, av samtliga Östersjöländer, säger Karin Enström och tillägger:

- Vid årsskiftet stödjer Sverige, Finland och Norge tillsammans Island med luftövervakning. Det är ett exempel på hur vi samarbetar med andra länder - helt i enlighet med vår säkerhetspolitik. När jag förra veckan träffade Natos generalsekreterare tackade han för Sveriges bidrag i Nato-ledda insatser och i organisationens utvärdering av vår försvarsreform ges den gott betyg."

Som vanligt är det en blandning mellan högt och lågt. Sverige är det land som har störst intresse av Östersjön säkerhetspolitiskt, näst Ryssland. Att inget av de andra EU-länderna runt Östersjön har samma aktivitet beror på att de alla har andra gränser som är betydligt mer intressanta. Förutom Tyskland och Danmark har alla de andra länderna landgränser direkt mot Ryssland varvid dessa av naturliga skäl är betydligt mer intressanta.

Vad avser "luftövervakning" över Island är det en fråga som tidigare berörts på WW. Den isländska förfrågan till övriga nordiska länder gällde ursprungligen incidentberedskap, men detta stoppades av vissa NATO-länder (sic!) som anser att Sverige åker snålskjuts i NATO. Lösningen för att ändå visa på nordiska sammanhållning blev då att istället genomföra flygövningar på Island med stridsflygplan motsvarande de gemensamma flygövningar som genomförs på veckobasis mellan flygförband i norra Norge, Sverige och Finland. I händelse av ett skarpt incidentuppdrag blir det då NATO-landet Norges flygstridskrafter som får sättas in. Uppgiften "luftrumsövervakning" är inte något som genomförs med stridsflygplan utan med markradarstationer och radarövervakningsflygplan. Sålunda hade Sverige löst den uttalade uppgiften om man t ex deltagit med de svenska sådana resurser som finns. Med tanke på att endast två flygplan återstår av ursprungliga sex sedan övriga sålts till andra länder, lär dessa behöva prioriteras för närområdet. Allt det här vet ju Karin Enström och Försvarsdepartementet, men för att verka effektiv är det naturligtvis viktigt att tala om "luftrumsövervakning".

Återigen refererar också försvarsministern till den pappersutvärdering som gjorts i NATO av de svenska målsättningarna med försvarspolitiken. Det är alltså inte någon värdering som gjorts av reell försvarsförmåga, finansiering av försvarsreformen, hur långt försvarsreformen har kommit eller ens någon värdering som gjorts på plats i Sverige utan en värdering av de uppgifter Försvarsdepartementet sänt in rörande hur man tänker sig svenskt försvar när insatsorganisation 2014 är intagen. Som bekant är det en enorm skillnad i Regeringens målsättningar för svenskt försvar och vad finansieringen räcker till och för den delen även den förmåga som finns idag. Som exempel kan t ex nämnas marininspektör Jan Thörnqvists föredrag på Folk och Försvars idag om Marinens förmåga. Han betecknade läget som gott, där Marinen är så gott som i mål med samtliga målsättningar för IO 14 utom att ha samtliga förband personalförsörjda och välövade. Det kan ju tyckas vara en rätt väsentlig del i att nå målen med en försvarsreform?

I försvarsministerns uttalande i SvD ser vi därmed de tydligaste av exempel på just det Charly Salonius-Pasternak beskriver i sin artikel. Regeringen skriver säkerhetspolitisk check efter check, helt utan täckning i verkligheten.

YLE


22 kommentarer:

Anonym sa...
30 november 2013 kl. 00:15  

Kritiken mot "särintresset" är välbefogad. Jag skäms över att leva i samma land som denna hop av nymoderata förrädare.

Anonym sa...
30 november 2013 kl. 01:11  

"Vi kan inte riktigt göra som svenskarna och lämna åt grannarna att sköta försvaret"
Tarja Halonen 2004.

Att vår omgivning sedan länge betraktat vår nedrustning med skräckblandad förvåning är inget nytt. Dock har flera av dem i nutid kommit till vägs ände vad det gäller våra politikers blå dunster. De uttalande som då och då framförs av våra folkvalda representanter ses numera mest som intetsägande floskler av ringa politisk betydelse.
Flera av våra grannar har sedan en tid tillbaka öppet talat om vår destabiliserande militära oförmåga i regionen.
Man efterlyser också en försvars-och säkerhetspolitik värd namnet, syftande till något annat än att vi behöver hjälp i olika former och det väldigt fort.

Tyvärr är våra egna politiker fortfarande i chock över flygövningar, storövningar och den höga kompetensen, förmågan, och vilja som präglar den väldigt låga ryska nivån.

Jag antar att det är därför man stammar fram samma meningar som svar på nästan alla frågor!

Vi som land må utföra de allra vackraste politiska konster. Det är dock hur vår omvärld betraktar och bedömer oss som avgör vad vi egentligen får ut av vår politiska dansuppvisning.

Brölar vi sedan fram som självgoda flodhästar, med ett stort och uttalat hjälpbehov, på dansgolvet, gör det inte saken bättre.

Att man som herr Thörnqvist, med tanke på hans arbetsuppgifter, kan bortse från personal och samövade förband, när det gäller Marinens förmåga, tycker jag verkar lite märkligt!
Jag skulle vilja vet vad som prioriteras högre, än att för tjugo miljoner kronor (cirkapriset för en extra besättning, enligt inslaget) fördubbla sjötiden, från cirka 80 till 160 dygn för en ubåt.

Teaterdirektören.

P.S. Jag har ingenting emot flodhästar men de är inte världens graciösaste dansare.

Wiseman sa...
30 november 2013 kl. 01:48  

Hr direktören,

Vad är väl en ubåtsbesättning eller två när man istället kan få en hel marin musikkår?

Bygdemajoren sa...
30 november 2013 kl. 04:04  

Låter i mina öron som att Thörnqvist fiskar efter att bli näste ÖB. Och jag som trodde att det var dags för en flygare.

Resenären sa...
30 november 2013 kl. 06:15  

"Visserligen börjar ju Mogren, Svahn och Wassberg att bli lite till åren nu och har dessvärre inte tränat särskilt mycket det senaste decenniet. Vi saknar dessutom en man på sista sträckan, men jag tror ändå på en medalj" berättar den svenska förbundskaptenen Göran Sverkersson inför stafetten 4x10 km under vinter-OS i Sotji.
"Då det svenska landslaget numera tvingas att hyra den vallabod vi själva byggt försöker vi spara pengar genom att dela skidor med det norska landslaget. Samtliga stavar har skänkts till det Lettiska laget" konstaterar Sverkersson vidare med ett ansträngt leende innan han upprepar förhoppningen om en medalj.

Dan sa...
30 november 2013 kl. 06:43  

Den enda trösten är väl att det ganska snart inte går att nedrusta ytterligare.

pinsamt sa...
30 november 2013 kl. 10:33  

Minst 25 år av nedrustning... att det ska ta sån tid...

Anonym sa...
30 november 2013 kl. 10:59  

Heder åt forskaren Charly Salonius-Pasternak.
Det skall tydligen vara en forskare och en finländsk sådan som har ryggrad nog att klarlägga att "en spade är en spade".
Beträffande våra tongivande försvarspolitiker så synes de vara lite behov av "terapi".

Skipper sa...
30 november 2013 kl. 12:57  

@dan Noll är också en siffra.

@herr teaterdirektör Givetvis borde alla fartyg ha dubbla besättningar i syfte att merutnyttja miljardinvesteringarna i fredstid. Men det löser fortfarande inget i händelse av att det skulle smälla till och bli på allvar. Då är det bara numerär som räknas, och vid ett sådant läge är jag övertygad om att vi kan strunta i arbetstidsregler och köra besättningarna ända in i kaklet. Men jag kanske är naiv även på den fronten.

För övrigt är jag lite besviken över att herr inspektör inte tog tillfället i akt att på riktigt belysa problemområden inom Marinen. Är man inte insatt så kan man lätt få uppfattningen om att det mesta är frid och fröjd och att Marinen löser sina uppgifter utan problem.

Sen var det ju det där problematiska att "hela Sverige skall försvaras"...

Die Dumme Schwede!!!! sa...
30 november 2013 kl. 15:49  

Som gammal stridsflygare, från det "kalla kriget" så kan jag meddela, att det nuvarande svenska "Pelle_Jöns_försvaret" duger endast till att försvara Arlanda och Bromma, under 24 timmar, till regering, riksdag, Konungahuset, och Högkvarteret har flytt Sverige.
Jag har fått en förfrågan, i och för sig hypotetisk, om jag skulle ställa upp för det svenska försvaret och svarat med ett rungande NEEJJ!

RB sa...
1 december 2013 kl. 09:06  

Gå med i hemvärnet.

PangPangSWE sa...
1 december 2013 kl. 09:48  

Kan någon insatt besvara om våra "folkvalda" är

a) utsatta för maskirovka (av bl.a FML)?

b) har en dold agenda att svälta in Sverige i NATO? Vad kan Sverige erbjuda NATO, med tanke på att vi inte har något kvar att erbjuda förutom tillgång till Östersjö-kablarna?

c) så obotligt korkade så de inte inser verkligheten?

d) så makthungriga att de skiter i vilket?

Ett eller flera alternativ?

Bjäen sa...
1 december 2013 kl. 12:48  

Jag tycker Sveriges försvars politiker som har ställt till det är idioter. Snacka om inkompetens. I ett privat företag får vd och styrelse gå när man misslyckas.
Hur länge kan ex. Försvars ministern ljuga mera? Hon är kapten och fattar mycket väl att andra kan mer än henne. Dax att vakna upp.

Die Dumme Schwede!!!! sa...
2 december 2013 kl. 08:17  

Svar till "PangPangSWE";

Alternativ C/ och D/ gäller som svar på Din fråga!

Unknown sa...
2 december 2013 kl. 15:34  

Som väntat träder nu riksdagsledamoten Forsell och förklarar att "den här forskaren" har fel. Skönt att veta.

http://www.expressen.se/nyheter/svenska-mothugget---efter-finskt-militarhan/

Resenären sa...
2 december 2013 kl. 18:11  

@Peter

Som någon skrev hos Skipper:

"Finns väl just nu bara fyra platser kvar där det svenska försvaret fungerar:
- I huvudet på K Enström
- I huvudet på C Widegren
- I huvudet på J Forssell
- I Försvarets forum"

Unknown sa...
2 december 2013 kl. 21:48  

Forsell...herregud!
Inte blir man lugnare av den nuvarande situationen i Ukraina.
Sanningen om tillståndet i det svenska försvaret kanske kommer visa sig relativt snart den hårda vägen.

//Jonas75

Unknown sa...
3 december 2013 kl. 16:42  

Lika som bär:


"Om man månar om den norska skolan bör en slutsats från PISA-undersökningen vara att vi bör lägga den svenska modellen åt sidan" (Trond Giske 2013)

"Vi kan inte riktigt göra som svenskarna och lämna åt grannarna att sköta försvaret" (Tarja Halonen 2004)


Samtidigt fortsätter förnekelsen:
"Vi stärker x" där x är skolan eller försvaret.

Dan sa...
4 december 2013 kl. 08:37  

e) Någon/några i avgörande positioner får fortfarande betalt av någon yttre entitet för att destabilisera det svenska samhället.

Unknown sa...
5 december 2013 kl. 08:58  

Har grunnat ett tag på det här.
Dom här nyliberalerna verkar floppa på område efter område i samhället.
Det verkar vara något som är grundläggande fel i deras tänkande.
Att försvaret är raserat är ju inget nytt. Nu får man svart på vitt att skolan går samma väg. Sen var det det här med infrastrukturen...Tex. järnvägen.
När man prioriterat skattesänkningar och avregleringar , så blir effekten att det blir som att pinka i byxorna. Varm o gott i början, sen kallare o kallare. Gör man inget så kyls hela samhällskroppen ner.....

Malin sa...
5 december 2013 kl. 23:15  

Varför tillbringade jag 2 år nästan gratis där uppe i Boden. Varför har jag betalat sjukt med skatt?

Sverige har plundrats på alla sina tillgångar. Sjukvården är urkass och jag får betala mycket själv. Skolor och universitet är sämst bland OECD länderna. Det blir nästan ingen pension och det har inte blivit något försvar för pengarna heller· I framtiden då jag blir pensionär finns det ingen sjukvård heller.

Varför röstar inte fler på SD?

E. Therese sa...
16 maj 2015 kl. 15:22  

Ställ upp för Finland nu! Kräv att Ryssland drar tillbaka militära medel med mera relativt nära finska gränsen. Alla ryska medel ska placeras bort från andra omgränsande länder. Stäng USA:s och Kinas ambassad i Sverige. Inget NATO i Sverige. Amerikas militär får en placering på Sydpolen. Börja nu!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade