Gästinlägg: SD försvårar för försvaret

På Folk och Försvar rikskonferens i Sälen gavs sverigedemokraten Mikael Jansson möjlighet är förklara sitt partis försvarspolitik. Mikael Jansson är partiets ledamot i Försvarsutskottet och Försvarsberedningen. Sverigedemokraterna ser sig som försvarets försvarare, och det med viss rätt. Partiet prioriterar faktiskt försvarsanslaget i de skuggbudgetar man lägger. Kanske har den kritiska granskningen uteblivit av just denna anledning, eftersom just försvarsfrågan verkar tas på allvar inom SD. Det var därför en stor besvikelse att se Mikael Jansson på Fjällhotellets scen. För där stod han - och gissade, skarvade ihop halvsanningar och kom stundtals rena påhitt. Extra smärtsamt blev det när frågan om Sveriges alliansfrihet kom upp. Under året har jag försökt sätta mig in i SD:s bitvis ganska röriga försvars- och säkerhetspolitik. Och trots att jag är van vid Alliansens ointresse, Miljöpartiets och Vänsterpartiets subversiva besparningsiver och den socialdemokratiska tvehågsenheten under Löfven, har Sverigedemokraterna fått mig att häpna.

SD förkastar ett NATO-medlemskap eftersom man ogillar USA:s inflytande. Sverigedemokratisk Ungdom kallar USA för "imperialistiskt", och SDU:s ordförande har uttalat att han föredrar Vladimir Putin framför Barack Obama. Antiamerikanismen går också igen hos partiets samarbetspartners i Europa, där flera av systerpartierna valde att stödja den ryska invasionen av Ukraina. Istället för NATO vill SD ha en "nordisk försvarsallians" tillsammans med våra grannländer. Man menar sig ha fört "samtal" med Norge, Danmark och Finland om detta, och alla ska enligt sverigedemokratisk utsago vara positiva till en allians. Mikael Jansson säger sig också ha "pratat med USA" om att Norge och Danmark ska ansluta sig till en ny försvarsallians, och påstår att även USA stödjer detta. Norge och Danmark ska då vara dubbelanslutna till två försvarsallianser samtidigt, vilket i praktiken gör Sverige till en NATO-medlem eftersom vi då deltar i försvaret av NATO-territorium. Men det ser inte Mikael Jansson som något problem.

Tyvärr tycks Mikael Jansson oförmögen att redogöra för saken mer utförligt än så. Han kan inte svara på vem han och hans parti egentligen har pratat med om den nordiska försvarsalliansen, eller vad de har sagt. Vem företräder egentligen Norge, Finland, Danmark och USA i samtalen med Mikael Jansson? Och varför har dessa personer fört hypotetiska förhandlingar om överstatlig säkerhetspolitik med en företrädare för ett litet oppositionsparti utan samarbetspartners i ett till synes alliansfritt land? En kvalificerad gissning är att det varken är Joe Biden eller Barack Obama som Mikael Jansson har pratat med. Faktum är att det är svårt att tro att någon stats regeringsföreträdare över huvud taget skulle föra denna typ av samtal med SD. Och trots att Jansson påstår att staterna Norge, Danmark, Finland och USA stöder partiets linje har man inte kunnat namnge vilka företrädare som har sagt detta, eller härleda detta påstående till några öppna uttalanden.

SD bygger alltså sin säkerhetspolitik och utrikespolitik på en försvarsallians som inte finns, och som inte tycks varken önskvärd eller möjlig bland de tilltänkta samarbetsstaterna. Nu kan Mikael Jansson eller hans parti påstå att försvarsalliansen inte är så viktig, eller att partiets utlovade miljardtillskott till försvaret kommer att lösa vår säkerhetssituation. Men varför vill man då överhuvudtaget ha en försvarsallians? Varför har då Mikael Jansson ägnat så mycket tid och möda åt att argumentera för denna, tala med internationella företrädare och planera för dess införande? Själv är jag övertygad om att Sverige behöver försvaras inom ramen för en försvarsallians. Den försvarsalliansen heter NATO, och till skillnad från Mikael Janssons fantasifoster så existerar den.

Kanske handlar försvarsalliansen mer om symbolvärde för SD. Broderfolk som strider tillsammans för rätten till självständighet, enade genom sin skandinaviska identitet. Symbolpolitiken skulle också kunna förklara en rad andra märkliga försvarspolitiska principer hos SD. Partiet vill exempelvis "återta" (det vill säga köpa tillbaka) alla gamla kustartillerikaserner utan att kunna förklara den militära nyttan med det. Man vill också återinföra Tungt Kustrobotbatteri 90, med Robotsystem 15 KA som beväpning. Just köpet av denna robot tycks vara extra viktigt för partiet, trots att sådana beslut knappast ska fattas av politiker. Vanligtvis identifieras ett behov av en förmåga av Försvarsmakten, som sedan renderar i ett politiskt beslut, varefter Försvarsmakten gör en beställning av materiel från Försvarets Materielverk, FMV. Sverigedemokraterna vill snabba på processen och göra bedömningar av behov och anskaffning utan att ens rådfråga varken Försvarsmakten eller FMV. På SD:s försvarspolitiska Twitter-konto Lantvärnet förklaras detta med att någon i SD har talat med ett par officerare som tyckte att det var en bra idé att köpa Robotsystem 15KA. Av detta har jag dragit slutsatsen att SD inte begriper varken hur Försvarsmakten styrs eller vad som är politikernas roll i byggandet av Sveriges försvar.

Jag ska inte försöka styra vad andra försvarsvänner röstar på. Mitt eget politiska engagemang ligger på is. Men jag ber alla som bryr sig om försvarets och Försvarsmaktens framtid att ta er tid att läsa och granska Mikael Janssons och Sverigedemokraternas försvars- och säkerhetspolitik. Bortom löften om extra brigader, återinförd värnplikt och rörligt kustartilleri gapar ett hål av obegriplig naivitet och aningslöshet. Partiets inkompetens och ovilja att sätta sig in i hur staten och Försvarsmakten styrs hotar att göra försvarsdebatten oseriös och irrelevant. Och den förklaring partiet i nuläget ger om sin märkliga nordiska försvarsallians har jag svårt att se som annat än lögner.


Andreas Braw
Armékadett på MHS Karlberg.
219:e qrzn.

42 kommentarer:

HTKA sa...
31 maj 2014 kl. 10:58  

"SD bygger alltså sin säkerhetspolitik och utrikespolitik på en försvarsallians som inte finns,"

Inte för jag finner SD:s försvarspolitik särskilt genomtänkt. Men det finns fler, avsevärt större partier som bygger på sin försvarspolitik på - förhållanden som inte finns.

Unknown sa...
31 maj 2014 kl. 11:10  

Bra skrivet Andreas!

Johan, visst verkar många partier bygga sin försvarspolitik på en delvis felaktig omvärldsanalys. Men, det är ingen ursäkt för att SD förlitar sig på en påhittad försvarsallians.

Unknown sa...
31 maj 2014 kl. 11:35  

"Av detta har jag dragit slutsatsen att SD inte begriper varken hur Försvarsmakten styrs eller vad som är politikernas roll i byggandet av Sveriges försvar." <- Detta gäller väl samtliga riksdagspartier, Moderaterna i synnerhet.

Unknown sa...
31 maj 2014 kl. 11:50  

Att vi skulle gå med i NATO som någon form av "garant" mot framtida eventuella hot är någonting som per automatik man tycks förutsätta att alla "försvarsvänner" skall tycka. Jag vet inte varför denna bild numera sprids. Måhända det fanns ett vettigt skäl för 15-20 år sedan då vi rustade oss för en invasion över havet och från norr. I dag finns inte det hotet som ett realistiskt hot. I dag kan en stormakt förgöra vår krigsförmåga och våra samhällsfunktioner på distans. Ryssland skulle exempelvis aldrig vara så dumma att man ockuperade hela landet med trupper för att åstadkomma den effekten. Av den anledningen är det viktigt att vi på ett trovärdigt sätt visar omvärlden att vi har både viljan och förmågan att slå tillbaka ett anfall som är rimligt omfattande och kostsamt för fienden. På det sättet kan vi kanske än en gång undslippa att bli angripna vid en storkonflikt i Europa. Går vi med i NATO blir vi garanterat angripna då Ryssland inte kan acceptera att dess fiender kontrollerar Gotland och därmed Östersjön. Vi båda kan och bör återuppbygga vårt försvar med tonvikten på vårt luftförsvar och marina enheter. Att gå med i NATO skulle dels fördubbla vår försvarsbudget samt föra med sig att vi förlorar vår självständighet. Många delar av vårt land, ex Gotland skulle förvandlas och spärras av på grund av omfattande militär närvara. Det finns mycket mer att säga om detta men jag stannar här.

Sedan finner jag det märkligt att SD:s representant uttrycker sig som han gör, om han nu gjorde detta. Det är inte alls representativt för den mognad som jag funnit finns inom SD.

Unknown sa...
31 maj 2014 kl. 13:33  

Då är det ju tur att Braws eget parti (ett av de fyra i alliansen) inte kommer med lögner om hur det föreligger med försvarets förmågor...

Ps ironi kan förekomma

J.K Nilsson sa...
31 maj 2014 kl. 14:15  

Tja, flygplanet Gripen och inhemsk Ubåt är ju av politiker identifierade som nationella behov utan att Försvarsmakten fått vara med att välja system så varför skulle nationell robotförmåga vara annorlunda?

Faktum är att just svensk robotkompetens varit med och fått styra anskaffning som just nu är under leverans.

J.K Nilsson

uppgiven sa...
31 maj 2014 kl. 14:38  

@Jan Burman

Det vore intressant att veta vad du har för källor till dina påståenden om att ett NATO-medlemskap skulle medföra förlust av vår självständighet och en avspärrning av delar av Gotland. Det låter mer som skrämselpropaganda i mina öron.

Beträffande en fördubbling av försvarsbudgeten, tror du att "återuppbygga vårt försvar med tonvikten på vårt luftförsvar och marina enheter" på något sätt skulle bli billigare än så?

Magnus Redin sa...
31 maj 2014 kl. 14:49  

Det man borde utgå ifrån är vilka nationer som vi delar värderingar och ekonomiska intressen med.

Desto mera lika vi är och desto flera gemensamma intressen vi har desto hållbarare kan allianser och samarbeten bli och är de tillräckligt hållbara kan vi samarbeta så 2+2 blir 5.

Samarbeten som är så intima att vi tillsammans kan åstadkomma mer än var och en för sig borde vara rimliga inom norden.

Nato är mera varierat och medlemsnationerna har intressen som drar i fler riktningar och alla har inte en bra politisk utveckling. Men det finns fortfarande mängder av rimliga och önskvärda samarbeten och krasst sett måste vi vara kompis med en eller flera kärnvapenmakter så länge som den globala politiken är en anarki där råstyrka är makt och lag och rätt en illusion.

Titta man globalt finns det även länder utanför Nato som vi kan ha givande relationer med och inte speciellt förvånande är det länder som även har bra relationer med Nato.

Försöker man vara objektiv finns det t.o.m. rimliga gemensamma intressen med Ryssland. Uppenbara sådana är sjösäkerhet för civil fartygstrafik i Östersjön och globalt att hålla efter pirater. Även när de är hätska emot oss i statskontrollerade media och är det största militära hotet mot oss och våra vänner finns det en poäng i att ha vissa utbyten. Det visar delar av deras stat och befolkning att vi är schysta och vi kommer att förbli grannar när putinepoken är över, det är inte det Ryska folket som är fienden.

Att få för sig att USA är fienden och Putin en ledare att följa är en form av hål i huvudet som jag har svårt att förklara. Kan det vara beundran av ledare som visar styrka och tänkandet att min konkurrents fiende är min vän?

TRIDENT sa...
31 maj 2014 kl. 16:16  

"Partiets inkompetens och ovilja att sätta sig in i hur staten och Försvarsmakten styrs hotar att göra försvarsdebatten oseriös och irrelevant. Och den förklaring partiet i nuläget ger om sin märkliga nordiska försvarsallians har jag svårt att se som annat än lögner."

Recencerar kadetten det egna partiet?

Jag vill minnas att de nu styrande nya moderaterna byggt upp hela den förljugna kulissen på allianser som inte finns....
När det gäller inkompetens och ovilja så är det väl bara att nämna Enström, Widegren och vet bäst Forsell - ingen av nämnda är mig veterligen sverigedemokrater.

Ska man hålla sig till sanningen så är väl den att det i dagsläget bara är ett enda parti som är oskyldigt när det gäller sakernas tillstånd i försvarsmakten, och det är Sverigedemokraterna.

Vill man sedan vidga vyerna lite så finns det ju fler områden inom politiken där nymoderaterna ljugit så att t.o.m. en obotlig mytoman skulle skämmas - järnvägsunderhållet för att ta ett exempel....

Seriositeten i försvarsdebatten har försvunnit i takt med att nymoderata politiker och ministrar likt papegojor upprepat lögnerna och med en statsminister som kallat landets försvar för ett särintresse...
Det finns väl ingen som tar en nymoderat på allvar längre.

Sten-Erik Björling sa...
31 maj 2014 kl. 16:25  

Att ansluta sig till NATO i dagsläget är som att kedja fast sig vid Titanic. Konstellationerna kring oss kommer att förändras mycket de närmaste åren - inte ens säkert att EU överlever i nuvarande form inom ca 10 år - en uppdelning mellan en nordisk Euro och resten är på väg och Tyskland på väg att bli en aktör inom det framtida Eurasiatiska handelsområdet som nu börjar ta form. Att i det läget svära trohet och lydnad gentemot Langley (CIA) som är den reella makten bakom NATO är mycket korkat. En NATO-anslutning innebär för oss låsningar som förhindrar normala relationer med viktiga delar av vår omvärld i framtiden och det innebär även att vi måste flerdubbla vår försvarsbudget, inhandla utrustning till support för USAs försvarsindustri och att vi helt tappar vårt självbestämmande vad gäller deltagande i militära insatser vars enda syfte är att gynna USAs intressen. Inga andras intressen.

Sten-Erik Björling

Vale sa...
31 maj 2014 kl. 16:54  

Att någon annan part håller sig med osanna förhållanden gör inte detta förhållande mindre osant.

Max Hanemann sa...
31 maj 2014 kl. 17:16  

Ett klokt och väl formulerat inlägg av Braw. Tyvärr belyser det bara det fundamentala förhållandet att inför riksdagsvalet är ställningstagandet hur man som försvarsvän skall lägga sin röst att likställa med det klassiska "pest eller kolera?" Alla partiers "track record" präglas av djup okunnighet, partitaktik och kortsiktig egennytta. Kampen om platsen vid utfodringstråget går vidare! Sedan blir man ju inte gladare av uttalanden som sign. Björlings "Langley (CIA) som är den reella makten bakom NATO är mycket korkat", där dock slutordet passar väl in på själva inlägget ... :-)

MickeO sa...
31 maj 2014 kl. 17:17  

Som vanligt när NATO nämns kommer det mer eller mindre korkade påståenden om NATO. Alla dessa negativa påståenden utgår från att alla NATO-länder styrs av USA. 33 stater som då skulle vara toppstyrda av USA med dess regeringars goda vilja! Det är bara en svensk som kan komma på något så dumt, att man verkligen tror på att i princip hela Europa utom Ryssland och något mer land är så lätta att föra bakom ljuset! Att inte ens Ryssland kommer med så korkade påståenden borde vara en väckarklocka, fast de har kanske inte heller förstått "SANNINGEN" som endast några få har sett!

MickeO sa...
31 maj 2014 kl. 17:18  

Som vanligt när NATO nämns kommer det mer eller mindre korkade påståenden om NATO. Alla dessa negativa påståenden utgår från att alla NATO-länder styrs av USA. 33 stater som då skulle vara toppstyrda av USA med dess regeringars goda vilja! Det är bara en svensk som kan komma på något så dumt, att man verkligen tror på att i princip hela Europa utom Ryssland och något mer land är så lätta att föra bakom ljuset! Att inte ens Ryssland kommer med så korkade påståenden borde vara en väckarklocka, fast de har kanske inte heller förstått "SANNINGEN" som endast några få har sett!

J.K Nilsson sa...
31 maj 2014 kl. 18:39  

Jasså Sten-Erik, så Tyskland och Norge som brukar vara goda föredömmen i internationell politik är hindrade och låsta av sina medlemsskap i NATO? Så Europas splittring gentemot det ukrainska debaclet där NATO-medlemmar motarbetar varandra är ett exempel på låsningar som är beroende på NATO-medlemsskapet?

J.K Nilsson

Roger Klang sa...
31 maj 2014 kl. 19:24  

Jag tänker inte försvara SD mer. Jag är med i Kristna Värdepartiet nu. Men jag funderar lite på vad som händer i framtiden, inte bara se till dagsläget. I framtiden så kommer USA att vara ännu mera uppbundet till Stilla havsregionen. Kina har på sistone utvecklat sitt fastlandsbaserade luftvärn så att det täcker Taiwan. Kina har även långräckviddigt luftvärn på örlogsfartyg. Men om de prioriterar någonting militärt i Europa även framöver så tror jag att det blir Östersjöregionen. Fast jag kan vara hemmablind.

Sedan Krimkrisen har jag också varit för ett Natomedlemskap och är det fortsatt.

Sorry SD! Men jag fortsätter att behandla SD som människor.

Roger Klang

Sten-Erik Björling sa...
31 maj 2014 kl. 19:50  

J. K. Nilsson,

NATO är det främsta verktyget för USA att ha kontroll över Europa tillsammans med de intima kopplingarna på den finansiella sidan. NATO var på väg att självdö efter murens fall och Balkan-krisen användes av Clinton som arena för att mobilisera NATO och förstärka USAs kontroll. En nyckelfråga i sammanhanget är att om USA vill kontrollera ett medlemslands territorium för att basera egna styrkor - kan medlemslandet säga nej? Troligen inte...

Vi befinner oss i det läget att det enda verkliga vapnet som USA har gentemot den utveckling som sker mot ny reservvaluta och omstöpning av finansiella system är ett förstaslag med kärnvapen mot Ryssland för att eliminera den militära ryggraden i samarbetet mellan Ryssland och Kina. Ett sådant förstaslagsangrepp kräver att USA har placerat ABM-system nära Ryssland för att försvara mot det andraslag som kommer och där kommer Sveriges och Finlands territorier in i bilden - Makarovs karta. Genom att bibehålla militär alliansfrihet parat med försvarsförmåga så stabiliserar vi vårt närområde och norra Europa som region.

Det är dags att alla USA-romantiker vaknar upp och inser att världen inte ser likadan ut idag som för 15-20 år sedan. USA är nu i realiteten en fascistisk stat utan rättssäkerhet för sina medborgare och styrd av en korrumperad elit som bygger sin maktposition på ett fallerande finansiellt system. I den framtida miljö som Sverige kommer att verka inom så är det bästa alternativet enligt mig själv att säkra en hög grad av suveränitet - även gentemot EU som även den som struktur är satt i förfall i nuvarande form.

Sten-Erik Björling

Unknown sa...
31 maj 2014 kl. 21:32  

Uppgiven, det är bara att titta på hur det fungerar i våra grannländer. NATO finns överallt representerat där det finns militär. Vi får vänja oss vid att överallt se utländska/NATO trupp antingen i uniform eller civilt under permission. Känsliga områden som ex Gotland kommer av naturliga skäl få betydande militär "förstärkning" med allt vad detta innebär. Vi blir dessutom de facto en kärnvapenstat utan egen kontroll över vapnen. Nu har jag väl i och för sig inte den synen på vare sig andra Europeiska länders militär eller för den delen USA styrkor att jag betraktar dem som jävulen själv. Tvärtom tror jag att dessa förband nog är inställda på att man gör någonting gott och inte uppfattar sig som några politiska brickor. Men det finns en rad problem med att husera utländsk personal tillika militär eller polis innanför våra gränser. Vilka lagar gäller, var och hur skall utländsk personal dömas för brott eller förseelser som till råga på allt kanske är tillåter i deras land. Exempel som nämnts är ex arbetstidsbestämmelser och arbetsskyddslagar. Vad gäller kostnaden så blir det inte billigare med ett eget försvar om det nu skall bli något med det hela. Skillnaden är att då går varje satsad krona till oss själva och inte in i NATOS portmonnä. Ingenting hindrar att vi fortsätter med gemensamma övningar som vi gjort hittills men att sälja bort sin självständighet och inbilla sig att någon har resurser att hjälpa oss när det gäller är bra naivt. NATO är idag långt ifrån så starka att man kan avdela resurser för sina egna länder än vårt.

Att sedan SD:s representant är ute och kör mjölk kan man ju bara le åt, det viktigaste är att man vill tillföra ekonomiska medel.

Magnus Redin sa...
31 maj 2014 kl. 21:37  

Sten-Erik, hur 17 skulle ett kärnvapenkrig kunna stabilisera en valuta eller underlätta omstart av finansiella system med nya valutor?

USA kommer f.ö. att dominera världen ekonomiskt så länge som de sköter den egna nationen och dess ekonomi. Ingen krycka kan i längden kompensera intern oförmåga.

Unknown sa...
31 maj 2014 kl. 21:56  

Smack där satt den. Mkt bra skrivet

Roger Klang sa...
31 maj 2014 kl. 23:35  

Jag tycker att drevet mot SD oftast går för långt. Av två anledningar.

1) Man har inte mod nog att stå upp för att sd:are är våra medmänniskor utan tycker som media säger åt oss att tycka.

2) Man saknar förmåga att använda dem små grå och faller för grupptrycket.

Roger Klang sa...
31 maj 2014 kl. 23:48  

2006 hette det att sd var nazister. 2010 hette det att sd var rasister. 2014 heter det att sd är okunniga. Under den här perioden har sd gått från 4 eller 5 procent till 9 procent av väljarsympatierna. Om människor kunde tänka självständigt så skulle ni inte ha följt drevet. Med den här inställningen så om sd når 51 procent av väljarsympatin så kommer ni väl att fortsätta följa drevet och höja sd till skyarna? Jag skulle nog säga att jag hade gått åt motsatt håll.

Roger Klang

Roger Klang sa...
31 maj 2014 kl. 23:48  

2006 hette det att sd var nazister. 2010 hette det att sd var rasister. 2014 heter det att sd är okunniga. Under den här perioden har sd gått från 4 eller 5 procent till 9 procent av väljarsympatierna. Om människor kunde tänka självständigt så skulle ni inte ha följt drevet. Med den här inställningen så om sd når 51 procent av väljarsympatin så kommer ni väl att fortsätta följa drevet och höja sd till skyarna? Jag skulle nog säga att jag hade gått åt motsatt håll.

Roger Klang

TobbeT sa...
1 juni 2014 kl. 00:17  

@Jan Burman
Hur många permanenta Nato-baser med stridande förband finns det i Danmark? Hur många i Norge? Hur många på Island? Hur många kärnvapen?
Inga är svaret. Varför skulle Sverige och Gotland behöva vara annorlunda?
Där Nato finns stationerade är det på värdlandets önskan.

Jan-Otto sa...
1 juni 2014 kl. 01:52  

En liten reflektion bara. Menar Du i fredstiid eller i ett skymningsläge?
NATO-medlemmarna Danmark och Norge har sagt nej till styrkor på respektive lands territorium under fredstid, så vitt jag förstått saken.
För om det rör ett skymningsläge så är jag övertygad om att det inte skulle stöta på patrull när det gäller basering av NATO-trupper vare sig i Danmark eller Norge.
Jag tror inte man ens skulle överväga att säga nej.

Unknown sa...
1 juni 2014 kl. 10:01  

Baser och logistik finns där i stor omfattning även fredstid. Vid större övningar kommer trupp men det betyder inte att det är helt tomt på folk däremellan även om det övas mycket. För Svensk del skulle det innebära en betydande utbyggnad sett logistiskt för att vi över huvud taget skulle kunna ta emot dessa styrkor över huvud taget. Då talar jag inte om några tolvmannatält och en bandvagn utan betydande resurser som fodrar regelbundet underhåll och tillsyn. Men som sagt, det finns säkert folk som skulle välkomna detta eftersom det i fredstid rimligen bör ge jobb. Jag ser bara det hela ur säkerhetssynpunkt från Svensk synvinkel. Jag tror det är fullt möjligt att åter bygga upp ett eget försvar inom någorlunda samma ram som vi skulle få betala vid ett NATO medlemsskap. Det är inte längre nödvändigt att behöva bygga upp stora mekaniserade pansarförband längre för att ta ett exempel. Vi måste emellertid börja med att göra någonting åt civilförsvaret. I dag räcker det med att slå ut strömmen så har vi förlorat både förmåga och krig.

Sten-Erik Björling sa...
1 juni 2014 kl. 10:19  

Magnus Redin,

Om USA kan skydda sig mot Rysslands andraslag så kan man genomföra utpressning baserat på kärnvapen - detta är dokumenterade strategier från galenpannorna neokonservativa i USA (Council of Foreign Relations) som dessutom anser att man kan "vinna" ett kärnvapenkrig. Vilket är omöjligt eftersom de skogsbränder som inte kan släckas som startar i Ryssland kommer att skapa nukleär vinter under många år - därmed slå ut basen för allt civiliserat liv oavsett var man befinner sig på jorden. Att tro sig kunna slå till utan konsekvenser öppnar upp för mycket otrevliga scenarios - det är absolut inte säkert att Ryssland kommer att vika sig för sådana hot... De neokonservativa i USA är i stort sett paranoida funktionella idioter och de har bara ett mål för ögonen - eliminera Ryssland (och i förlängningen Kina) som hinder för massiv hegemoni av USA över världen.

Faktum är att den bild du ger av USA som finansiell stormakt endast stämmer när det gäller två områden - massiv skuldsättning som inte kan betalas av och en gigantisk exponering mot riskabla derivat och instabila finansiella instrument. USA har sedan lång tid tillbaka tappat dominansen baserad på konventionell ekonomi baserad på handel och produktion - USA är idag en dvärg sett ur perspektiven konventionell ekonomi och industriell produktion och värre kommer det att bli de närmaste åren.

USA som stormakt baseras på två saker - det militära systemet och dollarn som reservvaluta. Det som nu händer är att fler länder ansluter sig till ett system med direkta transaktioner utan inblandning av dollar som reservvaluta och dödsstöten kommer när Kina och Ryssland stipulerar att handel med dem skall ske i Yan, Rubel eller guld. Vilket troligen kommer att starta till hösten, om inte innan. Det expanderande BRICS-samarbetet kan inom ett antal år inbegripa mer än hälften av världens ekonomi och detta kommer att innebär att dollarn tappar sin funktion som enda reservvaluta. Säkerhets- och militärkomplexet inkluderande militären i USA är djupt beroende av att dollarn är reservvaluta och om den faller så faller möjligheten för militären att genomföra operationer och baseringar utanför USAs gränser - vi kan komma att se ett stort antal militärbaser övergivna spridda över världen med all utrustning kvar efter denna inte kan transporteras tillbaka till USA p g a kostnaderna.

Ett av de få medel som USA har kvar att utpressa de främsta aktörerna bakom det nya systemet (Ryssland och Kina) är kärnvapenutpressning. Något som inte kommer att fungera inom 3-5 år då Rysslands IBCMs är ersatta med nya versioner (Topol) som kan hantera ABM-system. Tills dess är det viktigt att tillse att fundamentet för kärnvapenutpressning inte kan byggas upp i form av baseringsmöjligheter av ABM system på Svenskt territorium eller Östersjön.

Sten-Erik Björling

Roger Klang sa...
1 juni 2014 kl. 10:33  

Det står i tidningen Världen Idag att staten har ett överskott på 24 miljarder kronor efter årets första fyra månader. Hälften av dem pengarna kommer från aktieutdelningar.

Hmm, vad ska vi använda dem pengarna till?

Ni vet vad jag tycker, jag vet vad ni tycker.

Roger

Anonym sa...
1 juni 2014 kl. 11:04  

Kadett Braw tolkar Janssons kommentar angående samtal om en nordisk försvarsallians som att det skulle varit semi-officiella mellanstatliga överläggningar. Jag personligen förstod jag Janssons kommentarer som att idén luftats under informella samtal mellan honom och politiker i våra grannländer. Förstod jag fel? Vad har Braw för grund för sin tolkning?
Håller f.ö. med om att det SD måste förstärka kompetensen på det försvarspolitiska området men de ligger ändå hästlängder före övriga riksdagspartier.

Anonym sa...
1 juni 2014 kl. 11:04  

Kadett Braw tolkar Janssons kommentar angående samtal om en nordisk försvarsallians som att det skulle varit semi-officiella mellanstatliga överläggningar. Jag personligen förstod jag Janssons kommentarer som att idén luftats under informella samtal mellan honom och politiker i våra grannländer. Förstod jag fel? Vad har Braw för grund för sin tolkning?
Håller f.ö. med om att det SD måste förstärka kompetensen på det försvarspolitiska området men de ligger ändå hästlängder före övriga riksdagspartier.

Anonym sa...
1 juni 2014 kl. 11:04  

Kadett Braw tolkar Janssons kommentar angående samtal om en nordisk försvarsallians som att det skulle varit semi-officiella mellanstatliga överläggningar. Jag personligen förstod jag Janssons kommentarer som att idén luftats under informella samtal mellan honom och politiker i våra grannländer. Förstod jag fel? Vad har Braw för grund för sin tolkning?
Håller f.ö. med om att det SD måste förstärka kompetensen på det försvarspolitiska området men de ligger ändå hästlängder före övriga riksdagspartier.

Sommarfararen sa...
1 juni 2014 kl. 14:20  

Andreas - Visst är det du påpekar inte bra och måste rätas upp men jag tror du kastar tegelstenar I ett glashus eftersom du är KD-politiker. KD är en del av alliansen och därmed medskyldiga till det elände vi har idag. Prio ett är nu att tilföra nya medel till försvaret. Ett enkelt sätt att göra det på är att föra över mellan 10-20 miljarder från biståndet. Just detta är vad Australien gör nu för att drastiskt öka sina försvarssatsningar. Det borde vara en självklarhet for svenska politiker att den egna befolkningen går först. Många politiker I Sverige förstår inte att uppdraget utgår från det svenska folket och Inga andra. Nymoderaterna, C och KD håller på att lära sig detta den hårda vägen...

Unknown sa...
1 juni 2014 kl. 15:07  

Tyvärr är hela trovärdigheten för inlägget lite som om Costa Concordias kapten Francesco Schettino skulle springa runt och anklaga folk för att vara fega.

MEP sa...
1 juni 2014 kl. 15:55  

Verkar inte vara mer eller mindre verklighetsfrämmande än andra uttalanden från våra politiker.

joners sa...
1 juni 2014 kl. 16:56  

Först självklart att vi ska syna SD försvarsvänlighet, moderaterna var ju försvarsvänliga 2008.
SD ska synas i sömmarna så vi inte får pucko som styr. Vi vet ju vart vi har V och MP i dessa frågor(ickevåldsförsvar) S är ganska så otydliga men ändå proffsig som vänta på försvarsberdningen. Alliansen vet vi ju hur det har blivit. Så SD ska ju granskas.

En nordisk försvar sammarbete är väl svårt när nato redan är med i bilden.

En förstärkning av försvaret så att vi kan bistå med en viss hjälp åt ett annat land, då kan vi ha ett seriöst försvarssamarbete med Finland iaf.
Som redan sagt 10 miljarder från biståndet till FM, de går ju få igen pengarna genom frivillig biståndsskatt.

Roger Klang sa...
1 juni 2014 kl. 19:51  

Ja, sd:s förslag måste synas. Men vi vet alla innerst inne vilka politiker som är inkompetenta och från vilka partier. Det är ett ljusårs skillnad mellan Mikael Jansson och de flesta allianspolitiker ifråga om trovärdighet. Låtom oss då inte kasta stenar mot sådana som står stabilt. Om Andreas Braw tillåts att bli kd:s talesman i försvarsfrågor så blir ingen gladare än jag. Han har uppenbarligen vad som krävs. Men ska han kritisera någon så att man kan ta honom på allvar, då bör han kritisera sina egna. När han har rensat spelbordet inom alliansen så kan han kritisera sd, inte förr.

Martin sa...
1 juni 2014 kl. 20:18  

Finns säkert anledning att ifrågasätta vissa av SD:s tankar kring försvaret och hur de agerar. Jag får uppfattningen att de resonerar som om det vore en omgång strategispel på datorn där man har en summa pengar och så ska man köpa så mycket fräna enheter som möjligt innan spelomgången startar.

Detta kan ju dock enkelt förklaras genom att det är ett ungt parti som har mestadels oerfaret folk på stolarna. De flesta är heller inte mediatränade eller uppväxta inom ett ungdomsförbund likt merparten av övriga partiers politikerbroilers. Ett bra exempel på detta är nyvalde EU-parlamentsledamoten Peter Lundgren som arbetade heltid som lastbilschaufför tills alldeles nyligen då valrörelsen drog igång. Han kan självklart inte svara på t.ex. KG Bergströms frågor lika slipat som Carl Bildt eller Göran Persson, men han har erfarenhet av det verkliga livet utanför den bubbla som bildas kring våra livstidspolitiker.

När det gäller försvaret så må det komma en del märkliga uttalanden eller förslag från SD men för mig räcker det att konstatera att man vill satsa på försvaret och man har en budget där man visar att man har finansiering till det. Låt vara att skuggbudgeten kanske inte fullt ut slår in, det finns säkert en felmarginal på kanske uppåt 10% eller mer men det är ju ambitionen som är det viktiga.

SD är det enda parti som tydligt pekar med hela handen och drar upp de stora "brigdpilarna" i rätt riktning. Exakt hur det sedan faller ut, om det blir robot 15 eller något annat, 5 eller 7 brigader osv, det är i dagsläget helt ointressant. Det viktiga är vad man har för övergripande syn på försvaret och övrig politik. Ingen budget eller plan blir sedan exakt så som den förutspåddes att bli när förslagen presenterade.

joners sa...
1 juni 2014 kl. 21:54  

Jag har svårt och förstå varför politiker ska spekulera hur försvaret ska se ut, varför inte ge FM en budget som FM får jobba med och se till att de funkar samt att det är FM:s uppgift att komma med en fungerande försvarside.

Politiker ska inte säga brigader hit,åter köp av garnissoner dit.

Anonym sa...
1 juni 2014 kl. 21:59  

Hade ju varit snyggt med en länk eller två när man begår ett så fullständigt karaktärsmord.

joners sa...
1 juni 2014 kl. 22:52  

Braw: Men jag ber alla som bryr sig om försvarets och Försvarsmaktens framtid att ta er tid att läsa och granska Mikael Janssons och Sverigedemokraternas försvars- och säkerhetspolitik.

Han ger dig en källa att granska av.

Varför skulle detta va ett karaktärsmord ?
Får man icke röra SD .

De finns inget annat parti att granska vi vet ju varti vi har alla andra!

jan-olov sa...
2 juni 2014 kl. 13:26  

Håller inte med om rubiksättningen och tycker icke den är rättvis.
Läser man deras partimotioner och följer riksdagsdebatten så finns det inte fog för den rubriksättningen.
Instämmer att en nordisk allians inte är möjlig pga DK NO.Däremot ev med Finland. Personligen föredrar jag NATO före den allianslöshet och bristande militärförmåga som ditt parti i regeringsställning tyvärr kollektivt aktivt bidragit till.
KD försvarsförslag däremot var bra tom mkt konstruktivt bra och beklagar djupt inte fick bättre gehör i regeringen


/jan-olov

Anonym sa...
2 juni 2014 kl. 17:44  

Vi har skickat in ett svar som jag tror att Wiseman publicerar imorgon.

@joners:
Här är ytterligare en länk om man vill läsa själv. Vår avvikande mening i försvarsberedningens rapport börjar på sidan 121.
http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/04/14/263c8454.pdf

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade