RB 5 och Flygvapnet (uppdaterat 5/5 16.20)


Ukrainakrisen har bekräftat att vi befinner oss i ett säkerhetspolitiskt paradigmskifte till det sämre. Talande är att den första fråga som ställdes i kvällens partiledardebatt avhandlade försvaret, därpå följt av NATO. Få svenskar lär förstå varför det svenska försvaret framöver ska sänka sin förmåga – för det är just det som nu är på väg att beslutas.


Skipper publicerade i fredags ett lika läsvärt som förfärande inlägg avseende vad regeringsbeslut 5 kommer att innebära för Marinen i form av försvarsmaktsorganisation 18 (FMORG18).

Regeringsbeslut 5 2013 för Försvarsmakten, känt som RB 5 i dagligt tal, anvisar Försvarsmakten att till 2019 reducera lönekostnaderna med 500 miljoner kr med fokus på att öka andelen tidvis tjänstgörande personal (reservare/deltid i mer allmän svenska) och reducera den kontinuerligt tjänstgörande personalen. Försvarsmakten har i flera dokument återkommit till utfallet av RB 5 för myndighetens förmåga att lösa ställda uppgifter. Såväl i det initiala svaret som i det mer utförliga budgetunderlaget för 2015 återkommer Försvarsmakten till att konsekvenserna av RB 5 kommer att bli en sämre operativ verkan och en lägre beredskap och därigenom möjligheter att agera på händelser i omvärlden.

Statsminister Fredrik Reinfeldt undvek helt att svara på frågan från DN om RB 5 vid presskonferensen för två veckor sedan om Alliansens nya "försvarssatsningar". Det är lätt att förstå varför då resultaten av RB 5 är så diametralt motsatta det budskap regeringen vill framhålla.

Förutom att reducera lönekostnaderna genom att prioritera tidvis tjänstgörande personal kommer att även en generell kompetenssänkning att genomföras. Uppgifter som tidigare löstes av officer skall nu lösas av specialistofficer, specialistofficers uppgifter av gruppbefäl och gruppbefäls uppgifter av soldat/sjöman. Samma sak sker även bland de civila befattningarna. Genom denna kompetenssänkning ska lönerna sänkas. Den tredje huvudsakliga lösningen på anvisningen är att minska personalen. Som Skipper redovisade så försvinner i Marinen ett helt amfibiekompani och motsvarande konsekvenser finns inom Armén och Flygvapnet också.

Det gångna året har Försvarsmakten lagt huvuddelen av sin planeringskraft på att planera utifrån RB 5 och därmed för att reducera försvaret. Planeringskraft som bättre hade lagts på att genomföra den försvarsplanering som landet i mångt och mycket saknat sedan början av 00-talet och som härom året återupptogs.

Svångremmen dras nu åt hårdare än någonsin förr, men få verkar förstå konsekvenserna. I grund och botten handlar det om att väga ner till enskild person i organisationen på guldvåg. Att Marinens musikkår står inför ett nedläggningshot har upprört många. Men ska man för att behålla musikkåren istället välja bort en ubåtsbesättning? Det är just dessa avvägningar som RB 5 medför. Flygvapnet och RB 5
För att planera RB 5 måste Försvarsmakten utgå ifrån det som finns beslutat för framtiden. Det vill säga den ekonomiska ram som lagts fast i senaste budgetpropositionen, den materielutveckling som regeringen och riksdagen beslutat. Det vill säga, man kan inte utgå ifrån de försvarspolitiska utspel som duggat tätt i eftertankens kranka blekhet sedan Ukrainakrisen seglade upp. För Flygvapnets del är därmed en av de starkaste ramfaktorerna riksdagsbeslutet om att 60 st JAS 39E ska ersätta dagens strax under 100 JAS 39C/D med början 2018.

Konsekvenserna av RB 5 blir mycket allvarliga för Flygvapnet, även om man klarar sig något bättre än Armén och Marinen.

I FMORG18 kommer därför Flygvapnet sannolikt att reduceras till totalt tre st JAS 39-divisioner från nuvarande 4 stridsflygdivisioner och 2 utbildningsdivisioner. Redan 2008 i framtagandet av insatsorganisation 2014 reducerades antalet JAS-piloter med ca 20 % även om antalet divisioner (4+2) behölls. Nu halveras antalet divisioner och antalet piloter reduceras till ca 50 % jämfört med 2008. Vi ska då ha i åtanke att under samma period som flygvapnet reduceras med nästan 50 % har vi sett både Georgienkriget och Ukrainakrisen och vi befinner oss mitt i ett europeiskt säkerhetspolitiskt paradigmskifte till det sämre.

På detta följer också en reduktion av den flygtekniska personalen mot det operativa mål i form av flygtid som satts upp för flygstridskrafterna. Detta mål sätts nu så lågt i syfte att spara personalrader att flygtiden per JAS-pilot kommer att motsvara vad en Viggen- eller Draken-pilot flög årligen för att hantera antingen jakt, attack eller spaning. JAS-piloten har hittills förväntats hantera alla tre. Det kommer ej att gå framöver med en så låg tilldelning av flygtid som nuvarande version av FMORG18 medger. Det blir i så fall en kraftig ambitionssänkning och en av de största fördelarna med JAS-systemet försvinner.

Vidare innebär ett lågt antal piloter och tekniker i förhållande till flygplan att operativ förmåga överlag begränsas av låg uthållighet. Stridsflygplan skall vara i luften i händelse av krig, men har man ej piloter att flyga dem och teknisk personal att underhålla dem, kommer de istället en stor andel att stå på marken. En sådan lösning är emot all gängse militärteori, men ett direkt resultat av de ekonomiska ramarna.


Uppdatering 23.00: Nivåerna ner emot 60 flygplan intas inte osannolikt redan inom något år med tanke på det mycket omfattande leasingavtal av JAS 39C som väntar under återstoden av 10-talet till Schweiz, Brasilien och även andra tilltänkta kunder. Det kommer då också att medföra att en än högre del av Flygvapnet sysselsätts med att utbilda utländska piloter. Något som tidigare löstes av de två utbildningsdivisionerna.

Inom flygbassystemet i övrigt utökas numerären något, men då på bekostnad av vissa förmågor. T ex föreslås flygbasjägarsystemet läggas ned, trots att detta torde vara av stor vikt för det nationella försvaret då flygplan är som mest sårbara när de står på marken på flygbaserna. Erfarenheter från Irak, Afghanistan och Ukraina visar detta med all tydlighet. En av flygbasjägarnas lägre prioriterade uppgifter, att utgöra säkringsstyrkor åt transportflyget vid internationella insatser, lever vidare hos nyuppsatt enhet (stod tidigare att flygbasjägarna ominriktas vilket var en feltolkning). Vidare nedgår Flygvapnets förmåga att hantera Försvarsmaktens transporter då vissa kompetenser får utgå, vilket är bekymrande när dagens försvar så intecknar snabb rörlighet, både inom och utom landet.

På helikoptersidan kommer också reduktioner att ske främst inom den markoperativa delen. Den reducerade ambitionen gör att bristen på piloter och tekniker minskas. Då flygbasjägarna försvinner gör så även möjligheterna till CSAR. Positivt är dock att basförbandsstrukturen rättas till för helikopter liksom att mer personal rent generellt krigsplaceras i FMORG18.Konsekvenser på lång sikt
De omfattande reduktionerna i personal och framförallt nyckelpersonal med långa utbildningscykler gör att RB 5 generellt för Försvarsmakten innebär att man med de reduktioner som föreslås låser organisationen på en låg nivå för många år framöver. Skulle Riksdagen realisera regeringens utlovade anskaffning av ytterligare 10 JAS 39E och vidmakthållandet av nivån 5 ubåtar istället för de 4 som nu är planerade, medför det organisatoriska konsekvenser som blir svåra att hantera. Att utbilda en stridspilot tar idag ca 7 år till en godtagbar lägsta nivå. Avvecklar nu Försvarsmakten en rad piloter kommer det därmed att ta lång tid innan man kan hantera en högre politisk försvarsambition. Samma gäller naturligtvis inom många andra områden i Försvarsmakten. Soldater och sjömän rekryteras lätt. Att utbilda chefer och specialister tar många år innan de ger effekt.

Dessa de långsiktiga konsekvenserna av RB 5 är tillika de allvarligaste och få politiker verkar förstått detta.

Därför är det så beklämmande att höra försvarsministern och andra försvarspolitiker komma med inriktning på inriktning om att öka anskaffningen av JAS 39E, behålla JAS 39D, öka antalet luftvärnsförband etc. samtidigt som man låter RB 5 ligga. I sommar tar Försvarsmakten beslut om FMORG18 i syfte att kunna uppnå de av regeringen anvisade besparingarna. Sen rullar tåget mycket snabbt. Det verkar ha gått den politiska nivån helt förbi med tanke på att inget parti hittills uttryckt någon vilja att dra tillbaka RB 5.

Det blir en intressant uppgift för den politiska nivån att förklara förträffligheten med att genom RB 5 sänka försvarsförmågan. Vad Försvarsberedningen kommer att ha att säga i frågan om knappt två veckor tror jag mig redan veta.


För den som vill höra försvarsministerns uppfattning om RB 5 rekommenderas Riksdagens frågestund från 27 mars, anförande 32 och 34.

Uppdatering 5/5 16.20: Korrektion avseende planerad nedläggning av flygbasjägarförmågan.

39 kommentarer:

Anonym sa...
4 maj 2014 kl. 22:44  

Vi får nog vänta till efter valet innan något konstruktivt sker med försvarspolitiken och säkerhetspolitiken. Allt är nu inrikespolitik till 14/9........

Gustav sa...
4 maj 2014 kl. 23:04  

Tyvärr har nog Musslan rätt
Det verkar inte som om de politiker som leder de etablerade partierna har förstått att detta är på riktigt!

De tror att det fortfarande bara är ett spel som går ut på att att maximera antalet röster för att vinna "Sitta vid makten i Sverige"

Så länge de kan få det Svenska folket att tro att vi har ett Försvar som fungerar (eller att de i alla fall "satsar på att rusta upp det") så spelar det ju ingen roll vad dessa satsningar egentligen består av - så länge de inte blir "synade"

I de etablerade politikernas värld har det varit helt otänkbart att de faktiskt ska bli synade i Försvarsfrågan (att vi faktiskt skulle behöva använda Försvaret till att försvara Sverige)

De kan säkert inte inse att det skulle vara möjligt nu heller - oavsett vad som händer i Ukraina eller på andra håll i världen

Om det bara vore de själva som riskerar att bli drabbade av detta så vore det ju inte så illa - men de riskerar ju att ställa till det rätt ordentligt för rätt många människor (varav många är barn)

Men i deras värld är det väl helt riskfritt att ha ett försvar som det inte klarar av att försvara Sverige (mer än en utvald plats - i ett par dagar - om 5 år - om de skjuter till pengar...)

TobbeT sa...
4 maj 2014 kl. 23:20  

Lägga ner Flygbasjägarna??? Skandal!
Nu går skam på torra land. Först flytt från F7 till F17 och nu detta.
Vad händer med övriga säksoldater?
Flygbasjägarna borde vara en mkt nödvändig resurs även i framtiden med både danska och franska samarbeten i bagaget. Skall denna billiga csar enhet slängas bort till förmån för vadå?
Sanslöst.

Flygverkmästaren sa...
4 maj 2014 kl. 23:25  

Å under radarn fortgår Logestikomdaning Steg 2 som om försvarsmakten aldrig kommer att behöva bli något annat än en förvaltande myndighet som helst. FMV bygger upp en logestikkuliss som Teaterdirektören skulle vara stolt över. Mer orkar man inte ens kommentera detta men någon ominriktning till nationell försvarsplanering verkar inte förekomma alls?

Unknown sa...
4 maj 2014 kl. 23:26  

Finns det någon möjlighet att göra denna information tillgänglig för allmänheten?

Det är helt vansinnigt att vi skall styras av människor som inte har bättre kunskap om verklig fakta.
Så vad krävs för att gemene man, som inte brukar bry sig om försvaret, skall förstå vad som händer.

En artikel under "Fria Ord" eller vad?..

FV-sergeanten sa...
4 maj 2014 kl. 23:43  

Din lokala tidning har garanterat en tips-mejl. Och vi lever i en representativ demokrati, heter det väl?

Våra politiker är faktiskt inte längre än ett mejl bort. På riktigt. Och de läser. Kanske inte om de får 1000 mejl med samma ärendemening, men ändå. Här är ledamöterna i försvarsutskottet, till att börja med: http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Forsvarsutskottet/Ledamoter/

Skriv några ord om din oro till tidningar och politiker, och dela den här länken tillsammans med Skippers angående marinen och org18 kanske kan vara något?

Nu måste vi hjälpas åt.

Farbveckan -86 sa...
5 maj 2014 kl. 00:37  

"Därför är det så beklämmande att höra försvarsministern och andra försvarspolitiker komma med inriktning på inriktning om att öka anskaffningen av JAS 39E, behålla JAS 39D, öka antalet luftvärnsförband"

Här följer ju också av dagens logik att "ökningen av luftvärnsförband" innebär att INTE halvera antalet förband ytterligare en gång.

Liten ordlista för försvarsdebatt:
Satsning = nedskärning till hälften
Ökning = bibehålla antal förband
Utmaning = Stora problem
Modulära förband = Förband samövade i max plutons storlek
Överskådlig tid = 6-12 månader

Sommarfararen sa...
5 maj 2014 kl. 18:52  

Vi har ju "Strilaren II", Allan Widman, som låtsas vara en försvarsvän samtidigt som han försvarar RB5. Med "försvarsvänner" som han behöver inte försvaret några inre fiender... Det bästa är att rösta bort alliansen i kommande val med huvudsyftet att rensa ut politiker som är uppenbart inkompetenta. Ni vet nog vilka jag tänker på... Vi får ta smällen på 4 år med de rödgröna för att få rätsida på (ny)moderaterna.

Anonym sa...
5 maj 2014 kl. 19:50  

Man sparar dessutom extra mycket pengar på att anställa GSST då verkliga månadslönen för GSST-anställda är 21% lägre än månadslönen som står på papprena.
Som en tidvis tjänstgörande vagnchef med en månadslön på 21000 kr, så får man endast 16600 kr om man jobbar en full arbetsmånad d.v.s 21 dagar, 8h/dag. Det här p.g.a formlen som försvaret använder för att beräkna lönen.

Jakob Wedman sa...
5 maj 2014 kl. 21:33  

@ Niklas
Ja, så gör Försvarsmakten sitt för att underlätta övergången till det nya personalförsörjningssystemet liksom för rekryteringen av GSS/T. (diskussion på forum.soldf.com)

Anonym sa...
5 maj 2014 kl. 22:21  

@ Miljöpartist i grönt
Det innebär att rekryteringen av gsst mest kan rikta sig till personer som tycker att en inkomstförlusten under en period är värt det positiva som det innebär att jobba i försvaret. Frågan är fall den gruppen är tillräckligt stor för att fylla ut alla gsst platser.

uppgiven sa...
5 maj 2014 kl. 22:53  

Om man tittar på flygbaskompanierna så undrar jag om det inte faktiskt blev en förbättring när det gäller säk-delarna.

Visst, flygbasjägarna avvecklas. Men istället så tillförs de rörliga flygbaskompanierna ytterligare en flygbassäkpluton, om än en /T-sådan. Samtidigt förstärks de befintliga säkplutonerna med ett antal officersrader /K så att man förhoppningsvis inte bara behöver ägna sig åt IBSS-verksamhet utan även kan utveckla sig i sin krigsroll.

Med tanke på att det är ett tag sedan flygbasjägarna började ominrikta sig mot sådana saker som CSAR, "undinhämtning" och Raven-team för att bli gångbara i det internationellt inriktade försvaret så får man nog säga att de samtidigt tappade sitt existensberättigande i den numera återigen nationellt inriktade Försvarsmakten.

Att det är tråkigt för alla gamla och nuvarande flygbasjägarna att en trettioårig tradition går i graven har jag full förståelse för, men det är trots allt ett tag sedan basbat 85 avvecklades...

Unknown sa...
5 maj 2014 kl. 23:27  

CSAR, "undinhämtning" och Raven-team...

Känns ju just nu lika nyttigt som det polska kavalleriet 1939.

FV-sergeanten sa...
6 maj 2014 kl. 00:06  

@Uppgiven.

Intressant att säkförmågan stärks, det var på tiden.

Flygbasjägarna var väl tillsammans med flygterminalplutonerna de enda som GAVS ett nytt existensberättigande avseende internationella insatser på flygbasbataljonerna efter FB04? Vilket måste varit rätt med tanke på genomförda insatser? Du får det närmast att låta som om det var ett eget hitte-på?

Förstår inte hur du kopplar samman "undinhämtningen" med internationella insatser? Den uppgiften är idag och har alltid främst varit kopplad mot det nationella försvaret och skyddet av våra flygbaser. Metoderna utgör grunden i flygbasjägarutbildningen fortfarande idag.

Förbandet är nyligen hemkommet från Danmark efter sin i stort sett årliga övning med danskarna. Det gör dom till det enda förbandet i landet som regelbundet, före och under den strategiska time outen genomfört övningar mot motståndare av specialförbandskaraktär och i scenarion av specialoperationskaraktär. På vilket sätt är det inte relevant i dagens och morgondagens Flygvapen?

uppgiven sa...
6 maj 2014 kl. 06:38  

@FV-sergeanten

Nej, jag påstår inte att det var "ett eget hitte-på". Jag konstaterar bara att flygbasjägarnas ominriktning i samband med den strategiska timeouten nu gjorde dem mindre relevanta i den flygbasorganisation som vi idag har. Beträffande flygterminalplutonerna så avvecklas även de i org 18 helt i linje med att den internationella förmågan nedprioriteras till förmån för den nationella luftförsvarsförmågan. Rätt eller fel, när ekonomin inte finns där så måste man prioritera.

Att man då prioriterar bort flygbasjägarna bland annat till förmån för en stärkt flygbassäkorganisation kan jag se en viss logik i. Synd bara att man inte kunde förstärka underhållsdelarna samtidigt, _där_ ligger de stora problemen för flygbasförbanden idag.

FV-sergeanten sa...
6 maj 2014 kl. 10:08  

Som sagt, bra att flygbassäk förstärks. Men som du då säkert känner till har flygbassäk fört en tynande tillvaro under lång tid. Många har lämnat och med dom kompetens. Det kommer ta tid att bygga upp något bra av den spillra som finns kvar. Men bra ändå som sagt.

Att flygbasjägarna skulle vara mindre relevanta idag och imorgon bygger du på ett i mina ögon väldigt haltande resonemang. Några liknelser kanske? Ska vi avveckla artilleriet eftersom de utvecklat och utbildat en organisation av FAC/TACP under ett antal år? Ska vi avveckla ett antal stridsflygdivisioner eftersom de övat mycket CAS under ett antal år? Ska vi avveckla några korvetter eftersom de gjort insatser mot pirater och smuggling i Medelhavet och utanför östafrika?

Fördelen med enheter som flygbasjägarna är just deras driv, deras flexibilitet och anpassningsförmåga. Deras höga baskompetens. Det gör dom kostnadseffektiva och resurssnåla samt att de är snabba att anpassa sig efter nya krav och uppgifter. Vilket alltså bevisades under den strategiska time outen. Med liggande förslag mister vi den möjligheten på vägen mot en allt osäkrare framtid.

TobbeT sa...
6 maj 2014 kl. 11:34  

Bra skrivet FV-sergeanten! Håller med. Om vi skall ta bort en av Sveriges spjutspetsförband som Flygbasjägarna är kan vi lika gärna montera ner Fallskärmsjägarna också under devisen att infanteriet finns ju. Förresten ta bort SF också, de har ju varit på internationella uppdrag sen 90-talet och deras nationella uppgifter kan ju polisens NI ta.

Snart sätts väl SBP upp igen.
Är det inte lustigt om 2:a skv på Malmen skall minskas om helikopterflottiljen skall börja flyga NI? Ännu mindre till försvaret?
http://kkrva.se/armen-i-det-nakna-ljuset-av-rb-5/comment-page-1/#comment-16435

Unknown sa...
6 maj 2014 kl. 17:17  

Men alla vet att ett försvar kostar pengar, det är inget nytt. Alltså måste vi se till att hålla nere statens kostnader och öka dess inkomster. Nu har ju Ullenhag sagt att dagens invandring är en ekonomisk gåva så där har vi lösningen! Vi måste ytterligare öka invandringen så kommer pengarna att rasa in! För vi måste väl lita på våra politikers kompetens......eller?

Unknown sa...
6 maj 2014 kl. 17:17  

Men alla vet att ett försvar kostar pengar, det är inget nytt. Alltså måste vi se till att hålla nere statens kostnader och öka dess inkomster. Nu har ju Ullenhag sagt att dagens invandring är en ekonomisk gåva så där har vi lösningen! Vi måste ytterligare öka invandringen så kommer pengarna att rasa in! För vi måste väl lita på våra politikers kompetens......eller?

uppgiven sa...
6 maj 2014 kl. 17:34  

@FV-sergeanten

"Som sagt, bra att flygbassäk förstärks. Men som du då säkert känner till har flygbassäk fört en tynande tillvaro under lång tid. Många har lämnat och med dom kompetens. Det kommer ta tid att bygga upp något bra av den spillra som finns kvar. Men bra ändå som sagt."

Ja, precis vad som gäller för alla delar av flygbassystemet. Det är en lång uppförsbacke för alla. Jämfört med övriga delar kan man hävda att säkförbanden har klarat sig hyfsat, t ex så var Flygvapnets i princip totala bestånd av flygdrivmedelsutbildade soldater ett tag de som var nere på Sicilien... Mängden kompetens som försvunnit under den strategiska timeouten är skrämmande och kommer att ta år att återta.

"Ska vi avveckla artilleriet eftersom de utvecklat och utbildat en organisation av FAC/TACP under ett antal år?"

Nej, men om man tvingas prioritera mellan att bibehålla TACP-funktionen eller att bibehålla ett haubitskompani så är valet självklart för mig.

"Ska vi avveckla ett antal stridsflygdivisioner eftersom de övat mycket CAS under ett antal år?"

Nej, men de stridsflygdivisioner som blir kvar ska fokusera mer på luftförsvar, kvalificerad attack och spaning. CAS kan vi glömma i ett nationellt perspektiv.

"Ska vi avveckla några korvetter eftersom de gjort insatser mot pirater och smuggling i Medelhavet och utanför östafrika?"

Nej, men flottan behöver återgå till att öva högintensiv strid i Östersjön.

"Fördelen med enheter som flygbasjägarna är just deras driv, deras flexibilitet och anpassningsförmåga. Deras höga baskompetens. Det gör dom kostnadseffektiva och resurssnåla samt att de är snabba att anpassa sig efter nya krav och uppgifter. Vilket alltså bevisades under den strategiska time outen. Med liggande förslag mister vi den möjligheten på vägen mot en allt osäkrare framtid."

Ingen har förnekat att flygbasjägarna har utbildat utmärkta soldater genom åren. Jag har själv haft nöjet att arbeta med några av dem, det är dugligt folk utan tvekan. Förhoppningsvis tar de med sig sitt "driv, flexibilitet och anpassningsförmåga" till sina nya roller i ett mindre Flygvapen. T ex på någon av de nyuppsatta säkplutonerna eller de Raventeam som tillförs transportflyget.

Men. Den verklighet som RB5 innebär går inte att förneka. Flygvapnets uppgift är inte att utbilda markstridsförband, oavsett hur dugliga de är. När kravet är att minska antalet heltidstjänstgörande med 109 rader så anser jag att tillföra ytterligare en säkpluton till de rörliga flygbaskompanierna på bekostnad av Flygbasjägarkompanierna är en klar förbättring. Jämfört med den nedskärning som görs på andra funktioner kan man nästan kalla det för en satsning... (obs viss ironi kan förekomma i sista meningen)

uppgiven sa...
6 maj 2014 kl. 17:34  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
zeta sa...
6 maj 2014 kl. 17:38  

Det är lätt att skrika ”buu” åt alliansregeringens beslut, men jag vill vända lite på resonemanget.

Regeringen beställer omvandling från stående förband till reservförband, då de tycker att ballansen mellan dem är dålig. Försvarsmakten ger dem förslag på avveckling av förband hellre än att föreslå omvandling av fler stående till reservförband.

Att Försvarsmakten håller extremt hårt i kvarvarande stående förband kan man konstatera, vilket är intressant. Jag har länge haft en misstanke att Försvarsmaktsledningen vill att försvaret enbart ska bestå av stående förband och ingen reserv eller hemvärn. Förslagen som kommer stärker den mistanken. Hade jag suttit i regeringen så hade FML fått lämna sina uppdrag efter ett sådant här förslag.

För övrigt tycker jag att RB5 är riktigt korkat och bör dras tillbaka.

uppgiven sa...
6 maj 2014 kl. 18:45  

@zeta

Hur menar du egentligen? Det enda insatsförband som försvinner i FV i org 18-förslaget är en stridsflygdivision, de övriga transformeras från en otymplig "bataljonsstruktur" där varje bataljon har sina delar spridda över halva Sverige till en tydligare "flottiljstruktur".

Menar du att den fjärde stridsflygdivisionen skulle ha gjorts till ett /T-förband? Var skulle dess flygplan komma ifrån i så fall, regeringen har redan bestämt att antal flygplan ska sänkas.

FV-sergeanten sa...
6 maj 2014 kl. 19:42  

@Uppgiven, utmanande att debattera med dig. Du har bredare kunskap än mig, helt klart. Intressant att vi har så skilda åsikter. Kanske vore annorlunda utan RB5...

Ja i grunden ligger ju ändå att RB5 innebär att mycket måste bort. Och visst finns det logik och poänger med liggande förslag. Men sen finns det ändå andra sätt att vrida kuben. Flygbasjägarna är redan idag organiserade och strukturerade för att kunna förstärka flygbaskompanier efter flygtaktisk chefs önskemål. Det ger flexibilitet och möjligheter till kraftsamling. Men om det centrala huvudsakligen har varit att hitta en hållbar lösning för IBSS-verksamheten till vardags, är det givetvis ingen lösning. Vet inte om det verkligen är så, men med tanke på hur mycket man hittills räknat och kämpat på många håll för att få ihop det, är det min misstanke.

"Det är en lång uppförsbacke för alla.*** Mängden kompetens som försvunnit under den strategiska timeouten är skrämmande och kommer att ta år att återta."

Ytterligare ett skäl att inte plocka bort ett av få kompanier som vidmakthållit och utvecklat sin kompetens löpande (även i sin nationella roll), som faktiskt fungerar i sin helhet, även om det inte är bemannat mer än till kanske hälften. Finns många tankar att pröva, vilket säkert har gjorts. Kanske... ersätta 1-2 säkplutoner med 1-2 flygbasjägarplutoner på någon ort? Eller vore det ett brott mot Jante?

"Nej, men om man tvingas prioritera mellan att bibehålla TACP-funktionen eller att bibehålla ett haubitskompani så är valet självklart för mig."

Problemet är, att tar man bort flygbasjägarna kring baserna vore det som att plocka bort eldledarna ur hela armén. Var ska säk och hv kraftsamlas? Utan spaning, ingen aning.

"Nej, men flottan behöver återgå till att öva högintensiv strid i Östersjön."

Tack för att du hjälper till att punktera ditt inledande resonemang om att flygbasjägarna inte skulle vara relevanta idag och i framtiden.

"Förhoppningsvis tar de med sig sitt "driv, flexibilitet och anpassningsförmåga" till sina nya roller i ett mindre Flygvapen. T ex på någon av de nyuppsatta säkplutonerna eller de Raventeam som tillförs transportflyget."

Det kan man ju hoppas! Du ser inga som helst problem med att tillföra X rader för "Raventeams" till TSFE? Det är ju verkligen en uppgift som kräver uppmärksamhet 24/7 365. Liksom din avslutning kan även denna innehålla viss ironi...

Jakob Wedman sa...
6 maj 2014 kl. 19:48  

@ zeta
Utveckla gärna!

Jag har också fått uppfattningen att Försvarsmaktens ledning velat ha stående förband, och inte gjort mycket för att få /T-förbanden att fungera. Jag har dock inte tillräcklig insyn/förståelse för att se hur anpassningen till RB5 hänger ihop med detta.

Allan Widman verkar inte heller vara nöjd.

uppgiven sa...
6 maj 2014 kl. 22:15  

@FV-sergeanten

"Men om det centrala huvudsakligen har varit att hitta en hållbar lösning för IBSS-verksamheten till vardags, är det givetvis ingen lösning. Vet inte om det verkligen är så, men med tanke på hur mycket man hittills räknat och kämpat på många håll för att få ihop det, är det min misstanke."

IBSS är som incidentberedskapen. Dvs, något som alltid måste lösas och som är det sista man drar in på. Det kan man tycka vad man vill om, men så är det. Det man gör nu är att förstärka upp officersläget på flygbassäkplutonerna, så att de faktiskt kan mäkta med mer än IBSS och utvecklas i sin krigsuppgift. Det kan man kalla för "förstärkning av IBSS", jag kallar det för "möjliggöra utveckling".

"Ytterligare ett skäl att inte plocka bort ett av få kompanier som vidmakthållit och utvecklat sin kompetens löpande (även i sin nationella roll), som faktiskt fungerar i sin helhet, även om det inte är bemannat mer än till kanske hälften."

Nu är ju Flygbasjägarkompaniet inte äldre än något av flygbaskompanierna, eftersom de föddes samtidigt i den nuvarande flygbataljonorgen. Så om de har vidmakthållit sin kompetens mer eller mindre än övriga delar av flygbasorganisationen ska jag låta vara osagt. Helt klart är att de har utvecklats inom nya förmågor som CSAR. En förmåga som inte riktigt har någon plats i vårt nationella försvar.

"Finns många tankar att pröva, vilket säkert har gjorts. Kanske... ersätta 1-2 säkplutoner med 1-2 flygbasjägarplutoner på någon ort? Eller vore det ett brott mot Jante?"

Visst, vi kan väl byta namn på en av säkplutonerna i varje rörligt flygbaskompani till flygbasjägarpluton. Då får vi en flygbasjägarpluton på tre orter. Att däremot organisera dessa plutoner i ett eget kompani kostar en extra kompaniledning vilket vi inte riktigt har råd med personalmässigt.

"Problemet är, att tar man bort flygbasjägarna kring baserna vore det som att plocka bort eldledarna ur hela armén. Var ska säk och hv kraftsamlas? Utan spaning, ingen aning."

Det problemet lär nu få hanteras på samtliga baser på samma sätt som det hade fått hanteras på de baser där Flygbasjägarkompaniet inte hade kraftsamlats enligt Flygtaktisk chefs önskemål... Vilket torde ha varit de flesta av våra maximalt åtta flygbaser. Kan faktiskt vara så att andra förband inom FM kan utföra spaning och ytövervakning.

"Tack för att du hjälper till att punktera ditt inledande resonemang om att flygbasjägarna inte skulle vara relevanta idag och i framtiden."

Detta får du gärna utveckla. Jag förstår faktiskt inte vad du menar.

"Det kan man ju hoppas! Du ser inga som helst problem med att tillföra X rader för "Raventeams" till TSFE? Det är ju verkligen en uppgift som kräver uppmärksamhet 24/7 365. Liksom din avslutning kan även denna innehålla viss ironi..."

Jag ser väldigt många problem med RB5/Org18, tro inte annat. Att man till exempel inte kan plocka ut maximalt flygtidsuttag ur Flygvapnets verkliga verkansdelar eftersom man radikalt minskar den tekniska personalen kommer att få stora konsekvenser. Huruvida Raventeam är en mer relevant uppgift än CSAR ska jag låta vara osagt. Däremot vet jag att "Raventeam"-uppgiften har faktiskt lösts skarpt, hur är det egentligen med CSAR? Men visst, hade jag fått välja så hade jag hellre lagt de raderna på att förstärka flygbaskompaniernas flygdrivmedelsförmåga.

Unknown sa...
7 maj 2014 kl. 00:05  

Just nu är tyvärr moderateras försvarspolitik att bibehålla RB5 för att sedan i nästa andetag vilja öka antalet GSS/K lika trovärdigt som detta:

Ur Fi partiprogram:
"Vi vill att feministiskt självförsvar och utbildning om hur normer och föreställningar om manlighet bidrar till att begränsa kvinnor och flickors utrymme i det offentliga rummet erbjuds på samtliga skolor."

"Feministiskt initiativ strävar därför efter total global nedrustning från små och lätta vapen (exempelvis pistoler och gevär) till kärnvapen."

Tydligen ok för den enskilde att ta till självförsvar, men ej ok för samhället att göra det...

Magnus Publicus sa...
7 maj 2014 kl. 11:20  

Nu är det här ju en diskussion om försvarets svåra situation, men det finns paralleller till andra delar av samhället. Polisen, sjukvården, skola är bara några delar av samhällets funktioner som sparats ner till anorektiska nivåer på samma sätt som försvaret. Jag tror att det finns en gemensam grundläggande fråga här:

Vad är grundstenarna som staten ska ansvara för?

Och bortom den frågan finns en annan fråga:
Vad är individerna intresserade att bidra med till samhället?

För att samhället ska finnas kvar så måste samhället kunna kräva insatser av individerna, och dessa ska känna att insatserna är rimliga i förhållande till vad samhället ger individen?

Mvh
Magnus

Unknown sa...
7 maj 2014 kl. 15:48  

Svenska Dagbladet rapporterar om hur anställda blivit hotade att förlora jobbet via sms av företagsledningen.

http://www.svd.se/naringsliv/det-senaste-om-norwegian_8975530.svd

Tänk om nästa steg är att säga upp anställda via sms...fast så skulle väl ingen bete sig?!

TRIDENT sa...
7 maj 2014 kl. 17:54  

Telenors abonnemang erbjuder massutskick av sms enligt sändlista....

Kanske någon som varit förtänksam inför org 18....

Metoden är ju redan prövad i liten skala av HKV.

zeta sa...
7 maj 2014 kl. 21:35  

@uppgiven
Läs Wisemans inlägg igen och lägg märke till alla ”reduceras”. Varför skulle den fjärde stridsflygdivisionen skulle ha gjorts om till ett /T-förband? Det finns gott om andra K/-förband. Att dra ner antalet piloter måste vara det dummaste en försvarsmakt kan göra i orostider. Enligt den ursprungliga politiska planen skulle Armén ha tyngden på /T-förband medans Marinen och Flygvapnet ha tyngden på /K–förband.

FML förmåga att fördela resurser, /K-tjänster och neddragningar jämt över hela Försvarsmakten för att göra alla jämt nöjda/missnöjda, är anledningen till den obalans mellan T-tjänster och K-tjänster som regeringen försöker åtgärda. Försvarsmakten svarar genom att föreslå samma obalans, jämt fördelat förstås. Att RB5 enbart skulle påverka Armén skulle aldrig FML föreslå.

70 JAS fördelat på 4 stridsflygdivisioner blir 17-18 JAS per stridsflygdivision. Med tanke på att omvärldsläget inte lär förbättras så lär antalet flygplan öka I framtiden. Då blir det många JAS per flygdivision om vi enbart har 3 st.

För övrigt skulle jag vilja ha en frivillig värnplikt utan utlandsobligatorium som ersätter alla GSS/T men är 10 gånger fler. Alltså, alla GSS/T får sparken. Man kan inte vara en ”People pleaser” om man vill få ut någon effekt av försvarsmakten. Det är en kunskap FML skulle behöva.

zeta sa...
7 maj 2014 kl. 21:37  

Enligt Försvarsmakten så kommer:
Kontinuerligt tjänstgörande officerare och specialistofficerare reduceras med cirka
1 000.
Kontinuerligt tjänstgörande civila reduceras med cirka 600.
Kontinuerligt tjänstgörande GSS reduceras med cirka 600.
Tidvis tjänstgörande officerare och specialistofficerare ökar med cirka 300.
Tidvis tjänstgörande GSS ökar med cirka 400.
Tidvis tjänstgörande civila ökar med cirka 50.

De Kontinuerligt tjänstgörande reduceras med 2200 samtidigt som de tidvis tjänstgörande ökar med 750 totalt. Märk obalansen mellan reduktionen och ökningen.

uppgiven sa...
7 maj 2014 kl. 22:04  

@zeta

Beträffande stridsflygdivisionen så får du ursäkta att jag antog att du syftade på Flygvapnet med din skrivning om att öka antal reservförband eftersom du kommenterade ett inlägg om Flygvapnet. My mistake...

Jämfört med Armén så har ändå Flygvapnet kommit lindrigt undan när det gäller reduceringar.

Men det går omöjligt att minska lönekostnaderna med en halv miljard utan att minska antalet individer som ska ha lön. Den ekvationen går helt enkelt inte ihop, hur mycket regeringen än vill.

Beträffande balansen mellan /K- och /T-förband så är det bara att konstatera att FM ursprungliga underlag inte håller måttet, den andel /K som föreslogs för markstridskrafterna räcker helt enkelt inte till för att lösa ut den dagliga driften och samtidigt bedriva utbildning och övning för att skapa och utveckla dugliga krigsförband. Det kan man inte klandra politikerna för. Däremot kan, och bör man, klandra politikerna för att vägra acceptera att det ursprungliga underlaget var undermåligt. Att fortsätta kräva att markstridskrafterna ska ha en för liten andel /K när verkligheten har visat att det inte fungerar är inte realistiskt.

Visst skulle FML ha kunnat lägga hela reduceringen på markstridskrafterna. Men då hade vi fått noll uteffekt av flyg- och marinstridskrafterna när flygplan stått på backen och fartyg legat vid kaj medan flygtekniker och besättningar löst högvaktstjänsten ... för du tror väl inte att den uppgiften skulle tillåtas utgå?

För övrigt så finns det inget konkret som säger att det blir 70 39E, än mindre fler än så. Försvarsmakten har att förhålla sig till fakta och inte politiska utspel, vilket är precis vad "10 extra 39E" är för närvarande.

Sten-Erik Björling sa...
8 maj 2014 kl. 08:13  

En komplicerande faktor...

http://northerntruthseeker.blogspot.se/2014/04/the-us-is-unprepared-for-war-with.html

När inte ens Aegis-systemet kan hantera modernt Ryskt flyg, hur skall då ett Svenskt luftförsvar enbart baserat på radarbaserade system kunna ens låtsas ha luftherravälde?

Det kan finnas skäl till varför manuellt inriktade system som RB 70 bör finnas kvar... Vi kan inte räkna med att radarspaning och radarinriktning fungerar...

Dags att i verkliga termer modernisera försvarsstrategier, processer och strukturer? Att mer klart definiera vad det är man försvarar och varför...

Sten-Erik Björling

Wiseman sa...
8 maj 2014 kl. 09:01  

Sten-Erik Björling,

Och du värderar den där källan som tillförlitlig förstår jag?

Sten-Erik Björling sa...
8 maj 2014 kl. 10:05  

Wiseman,

Jag tilldelar källans tillförlitlighet i stort sett samma värde som all media - i mina ögon har all media oavsett om det är konventionella källor som okonventionella en agenda. De som har minst tillförlitlighet är i mina ögon de konventionella media eftersom dessa fungerar som den främsta kanalen för psyops.

Dock kan man inte räkna med att denna typ av uppgifter kommer från konventionella media - för stor politisk impact.

Frågan är då - om dessa uppgifter stämmer... Vore det då inte lämpligt att ha förberett sig för det värsta? Att stoppa huvudet i sanden hjälper inte särskilt långt, eller hur? På ett eller annat sätt så måste man förbereda sig för att ledning och spaningsresurser inte kommer att finnas eller fungera vid ett riktigt läge - att räkna med att ett högmodernt, digitaliserat system kommer att klara sig från störning är inte särskilt klokt...

Om detta är sant - hur påverkar det din situation som stridsflygare? Och hur kommer ni att kunna verka? Och hur kan ni motverka detta? Bra tankeövning...

Sten-Erik Björling

Wiseman sa...
8 maj 2014 kl. 10:15  

Sten-Erik Björling,

Utifrån det som skrivs i bloggposten du länkar värderar jag källan till exakt noll i trovärdighet.

Att öva i störd miljö är mycket viktigt och görs över tiden.

Unknown sa...
10 maj 2014 kl. 10:34  

Vad jag undrar och gärna skulle vilja ha ett svar på är hur SAAB respektive FMV har tänkt sig planeringen framöver. Som det nu är svarar Sverige genom FMV och flygvapnet inte bara för vårt eget försvars underhåll och utveckling utan har även tagit på sig att utbilda såväl flygande personal som tekniker hos de länder som köpt eller hyr JAS. Detta har redan i dag lett till att ex Thailand klagar på bristen på reservdelar vilket gör att vårt eget flygvapen står på marken eftersom utländska flygvapen enligt kontrakt med SAAB går före. Hur har man sedan tänk att hinna producera nya E modeller när man knappt hinner med att underhålla de man redan tillverkat. Vårt flygvapen får ju avstå åtskilliga flygplan bara för utbildningen av utländska flygare och tekniker. Till detta kommer att vi måste utbilda och hålla igång egna flygförare. Det blir inte många plan över till detta.

Är det inte dags nu, minst sagt att SAAB bygger lite nya fabriker och ökar tillverkningskapaciteten så det är möjligt att i någorlunda tid kunna leverera det vi hitills har sålt. Just nu verkar det råda ren kaos där man dessutom går ut och meddelar att man skall dra in än mer kapacitet i form av manskap och materiel!

Unknown sa...
10 maj 2014 kl. 10:34  

Vad jag undrar och gärna skulle vilja ha ett svar på är hur SAAB respektive FMV har tänkt sig planeringen framöver. Som det nu är svarar Sverige genom FMV och flygvapnet inte bara för vårt eget försvars underhåll och utveckling utan har även tagit på sig att utbilda såväl flygande personal som tekniker hos de länder som köpt eller hyr JAS. Detta har redan i dag lett till att ex Thailand klagar på bristen på reservdelar vilket gör att vårt eget flygvapen står på marken eftersom utländska flygvapen enligt kontrakt med SAAB går före. Hur har man sedan tänk att hinna producera nya E modeller när man knappt hinner med att underhålla de man redan tillverkat. Vårt flygvapen får ju avstå åtskilliga flygplan bara för utbildningen av utländska flygare och tekniker. Till detta kommer att vi måste utbilda och hålla igång egna flygförare. Det blir inte många plan över till detta.

Är det inte dags nu, minst sagt att SAAB bygger lite nya fabriker och ökar tillverkningskapaciteten så det är möjligt att i någorlunda tid kunna leverera det vi hitills har sålt. Just nu verkar det råda ren kaos där man dessutom går ut och meddelar att man skall dra in än mer kapacitet i form av manskap och materiel!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade