Förklaring av Försvarsmaktens ekonomi

Twingly tillåter tyvärr inte att man byter titel på redan gjorda inlägg och därför tar jag till det fula knepet att göra ett nytt inlägg och länka till inlägget jag ville byta namn på, dvs det inlägg som är en förklaring till Försvarsmaktens ekonomiska situation idag. Naturligtvis skulle jag ha kunnat radera det förra inlägget och gjort ett ny med ny titel, men jag vill inte radera de kommentarer som redan trillat in, så jag hoppas läsarna ursäktar mitt tilltag.

SvD, 2, 3, 4, 5

13 kommentarer:

Anonym sa...
2 februari 2009 20:52  

Varför är det ingen som ifrågasätter om FM behöver 1300 personer på HKV och 40 generaler eller vad vi nu har???

Wiseman sa...
2 februari 2009 21:44  

Jo, det ifrågasätts. Framförallt av folk som inte vet hur Högkvarteret ser ut i sin organisation.

HKV har 1150 anställda och föreslås i FM underlag från i fredags minskas till 950 anställda. Det som skiljer vårt HKV från andra nordiska länder är att man centraliserat ALLA staber dit, i vårt fall armétaktiska staben, marintaktiska staben och den flygtaktiska staben. Ovanför dem har man den operativa och militärstrategiska nivån. Där föreslås nu den operativa försvinna eftersom Försvarsmakten nu blir pytteliten.

I de andra nordiska länderna har man de taktiska staberna och de operativa stabera om ca 200-300 man vardera utlokaliserade och deras HKV utgörs endast av den militärstrategiska nivån, vilket de flesta tror även är fallet i Sverige.

Fram till för några år sedan hade vi t ex militärområdes- eller militärdistriktsstaber i Sverige, men det var på den tiden vi fortfarande hade brigader. De är nu borttagna.

Oavsett hur litet försvaret blir är det ändå vissa funktioner man måste ha kvar när det gäller staber, varvid huvudet kan tyckas stort i jämförelse med kroppen.

Sen tycker ju jag i och för sig att organiationen på HKV inte direkt är optimal när man förutom att ha delningar mellan försvarsgrenarna, också har det inom försvarsgrenarna med insats och produktionsuppdelning. Till råga på allt sitter dessa inte ens i samma hus, vilket bäddar för att det ska försvåra samverkan och effektivt samarbete. Men det är en annan historia.

Vad gäller generaler tror jag att vi ligger strax över 20 nuförtiden. Värnpliktsnytt brukar ha reda på det där.

Anonym sa...
2 februari 2009 22:02  

Nja....

HKV har ca. 1150 BEFATTNINGAR som föreslås minskas till 950. En befattning är inte detsamma som en fysisk person. Om man tar bort de ca. 100 vakanta befattningar som finns i HKV idag, lägger ut de drygt 40 befattningarna på FMKE (som nu ingår i HKV) på LedR och fördelar ut de som är långtidstjänstgörande utomlands och som idag redovisas på befattningar i HKV - SIMSALABIM - och HKV har minskat till cirka 950 BEFATTNINGAR - VOILA !!

Men för övrigt har Du helt rätt om varför den svenska Försvarsmaktens centrala ledning är så mycket större än våra nordiska grannar. Helt enig med att det krävs en betydande numerär i HKV bara för att uppfylla grundläggande författningsenliga krav. Därutöver en inte obetydlig numerär för att vara "betjäningsorgan" åt Regeringskansliet i allsköns mer eller mindre upptänkliga ärenden (det kallas anmodan och är ett snyggt sätt för RK att få den fristående myndigheten att utöva den beredning som de militärt sakkunniga i RK borde kunna klara av med sin kompetens).

Vill minnas att aktuell siffra på generaler är 39, men då ingår de som är "utlånade" till Fö, UD, FMV & FHS.

Wiseman sa...
2 februari 2009 22:20  

Sen är det ju inte omöjligt att en och annan konsult ryker (eller så blir det tvärtom....)

Det är möjligt att generalssiffran är så hög. Den sista jag såg låg någonstans i 20-häradet, men det är ju mycket möjligt att det är som du skriver - att man inte räknar utlånade.

Onga1 sa...
2 februari 2009 22:56  

Kan villigt erkänna att jag har ringa erfarenhet av organisationen inom HKV, men förstår att ledningen är hårt centraliserad.
Nedstående text är hämtad ur den Norska Försvarsministerns tal som Wiseman länkade till för ett tag sen.
Läser man den tredje programpunkten får iallafall jag intrycket av att "den sista kommuniststaten" ägnar sig åt decentralisering.

For å forenkle og styrke vår evne til å lede pågående operasjoner har vi tatt tre nye grep. For det første ble operasjonsavdelingen i Forsvarsdepartementet overført til Forsvarsstaben ved årsskiftet. For det andre blir Forsvarets operative hovedkvarter etablert på Reitan. Disse to grepene vil gi oss et entydig kommando- og kontrollapparat, og en styrket evne til å planlegge og til å lede pågående og fremtidige operasjoner.

For det tredje flytter vi generalinspektørene for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret ut der forsvarsgrenen har sin hovedvirksomhet. Dette vil gi nærhet til forsvarsgrenens utviklings-, utdannings og treningsvirksomhet. Samlet sett vil disse tre grepene gi Forsvaret en styrket og mer synlig ledelse, samt klarere ansvars- og kommandoforhold.

Winston sa...
3 februari 2009 19:41  

Jag har roat mig med att göra en snabb jmf mellan Sveriges Försvarsmakt och Nederländernas dito.

Nederländerna lägger nästan 2 % av BNP och har de senare åren höjt sina anslag. Nederländerna har en skattebas på 16 milj invånare och är i mycket jämförbart med Sverige. De avskaffade värnplikten 1996 och har nu råd med en relativt potent insatsorganisation med modern mtrl.
Jag har räknat på en faktor om att vi kunde ha 0,6 av den NL numerären;

OM vi i Sverige gått samma väg som NL hade vi idag kunnat sätta upp en försvarsmakt om ca 35-40 000 heltidsanställda fördelat på

1,5-2 brigader med stridsvagnar Leopard A6 och moderna stridsfordon inkl CV 90 och panzerhaubits 2000
1 marin/luftbrigad

1 amfibiefartyg
3 fregatter
2 ubåtar
5 minjakter
1 större underhållsfartyg
helikoptrar, landstigningsbåtar, patrullfartyg, skolfartyg, sjöövervakningsplan etc

6o viggenplan på 2-3 baser
höghöjdsluftvärn (patriot)
15 attackhkp
20 tp hkp

3 bataljoner kvalificerat HV

3000 militärpoliser(!)

Det finns några uppräkningsfaktorer att ta hänsyn till;
Sverige har en större landyta så grupperingen (resor, övrig infrastruktur) blir dyrare inom FM)
Vi har ett annat militärgeografiskt läge (motiverar en större territoriell viktning?)
Vi kan inte dra nytta av gemensam träning, upphandling mm inom NATO. Å andra sidan behöver vi inte bistå andra länder med samma sak.

En intressant jämförelse om vad vår skattebas kan tillåta....

S sa...
3 februari 2009 20:48  

Kort lite siffror om vår kontra Nederländernas skattebas:

BNP;
Sverige:
$358.4 billion (2008 est.)

Nederländerna:
$687.5 billion (2008 est.)

Så ungefär hälften.

Budget;
Sverige:
revenues: $270.5 billion
expenditures: $258.6 billion

Nederländerna:
revenues: $408.5 billion
expenditures: $398.8 billion

Magnus sa...
3 februari 2009 21:13  

Ser man aningen utanför försvaret så borde vi följa Danmarks exempel och mer eller mindre avveckla FMV. I Danmark har man utsett ett antal länder som i stort är jämförbara med dem själva (Nederländerna och Storbrittanien tror jag är två), och när man t.ex. ska köpa in ett nytt stridsfordon så tittar man på vilket/vilka länder som nyligen köpt detta. Enkelt uttryckt så ringer man sedan till dessa länder och säger "Hej, är ni nöjda med ert stridsfordon?" Svaret blir förmodligen nåt i stil med att "ja, men vi hade valt 30 mm kanon istället för 25 mm pga ditt och datt, och vi har haft problem med bärhjulen och skulle valt ett annat bandaggregat". Ok, säger Danmark. Sen ringer man tillverkaren "Hej, det är Danmark, vi vill ha 120 stridsfordon, med 30 mm kanon och det uppgraderade bandaggregatet".

Givetvis är detta en förenklad förklaring, men min uppfattning är att vi skall göra allt så j*vla svårt och vi ska testa och utvärdera, anskaffa demonstratorer och älta allt till förbannelse. Sen beställer vi en liiiiite annorlunda version av allting så att tillverkaren måste starta en egen line bara för oss osv. Ett klockrent exempel är HKP14 där vi är det enda landet som köpt high cabin och som har ett ledningssystem utvecklat av Saab. Det är säkert jättebra grejer i teorin, men om NHI har totalt 500 NH90 och Sverige har köpt 18, vilka tror nu de prioriterar att få snurr på? Våra eller de andra 478?

Anonym sa...
3 februari 2009 21:27  

Kolla in senaste KG Bergström där oppositionsledaren får frågor om försvaret. Hon vill spara in framförallt på de internationella insatserna? Undrar vad hon menar specifikt eller om hon vet vad hon pratar om? Efter intervjun får en panel kommentera vad hon sagt, sista frågan är också om försvaret.
Hör kanske egentligen inte in i den här rubriken som Wiseman har men ville bara lyfta fram det. Programmet finns också på svt hemsida att titta på.

Fd arméofficer sa...
6 februari 2009 16:15  

Det är så synd bara att de som insett nyttan av att ha ett eget försvar (istället för någon annans) verkar vara så sorgligt insnöade på att det är just markdelen av försvaret som är den kritiska...
Just nu pratar sig många så kallade förståsigpåare varma för att vi ska värna vår förmåga att värna vår territorriella integritet. I nästa andetag börjar de argumentera för än den ena och än den andra arméförmågan.
Sanningen är att vi i Sverige inte haft en reell möjlighet att hävda vår territorriella integritet sedan vi började montera ned våra tunga fartygsförband på 70-talet. Vi har en av världens längsta kustlinjer parat med en av världens minsta flottor. I ordets snäva betydelse, utsjöflotta, har vi bara 4 ubåtar (utan expeditionär förmåga) att ståta med.
Vi behöver släppa armécentreringen i debatten omedelbart och diskutera de delar av försvaret som verkligen behöver förstärkas för att fylla de behov som finns IDAG. Innan vi gör det kommer den här debatten inte leda någonvart. Det enda argumentet om TI leder till så länge vi bara snackar stridvagnar och krigsförbandsövningar är att Försvaret tappar ännu mer i trovärdighet.
Den svenska allmänheten är nämligen inga idioter. De kan mycket väl ta till sig argumentet om att skyddet av TI måste få kosta men de har nog däremot mycket svårt att gå på att lösningen på det problemet skulle vara fler stridsvagnar.
Funderingar, kommentarer?

Wiseman sa...
6 februari 2009 16:48  

F d arméofficer: Jag håller med dig. TI löses bäst med marin- och flygstridskrafter. Armén löser uppgiften att slå tillbaka en angripare som redan fått fäste på svensk mark.

Anonym sa...
6 februari 2009 23:57  

Hej igen Wiseman

Jag frågade för ett par dagar sedan varför Svenska försvaret verkade lägga förhållandevis mycket pengar på materiel och fick en bra (och lång) redogörelse för detta till svar. Det tackar jag för.

En sak du inte hade med (som jag inte heller kände till) är att "de s.k. stödmyndigheterna, finansieras huvudsakligen via uppdragsfinansiering och via materielinköpen av FM utan att dessa myndigheters anställda ingår i personalantalet för FM. Detta leder bl a till att materielandelen i det svenska försvaret framstår som högre i en internationell jämförelse..."

Se sidan 79 i FOI publikation "Personal och förbandsverksamhet - internationella jämförelser" som finns att ladda ner här:
http://www2.foi.se/rapp/foir2453.pdf

Om vi nu utgår från att FMV är 1 700 personer som det står där och för enkelhets skull säger att de kostar 1 MSEK/år så skulle detta innebära att vi får en redovisning av våra materielkostnader som är 1 700 000 000 "för hög".

Om även FMLOG betraktas som en stödmyndighet (vilket tabellen på sidan 79 kan få en att tro) så skulle det innebära 4,3 miljarder till i personalkostnader som redovisas som materielkostnader...

Kan något av detta stämma?

Wiseman sa...
7 februari 2009 07:03  

23.47: Nja vissa delar stämmer. FMV har en fristående budget och finansiering där jag uppfattar det som att Försvarsmakten endast betalar för upphandlingen av materielen. Skulle man ändå räkna på att FMV:s personalkostnader bärs upp av Försvarsmakten, måste man även väga in att FMV numera säljer en hel del tjänster till utländska köpare, t ex uthyrning av Vidselområdet.

Jag är lite skeptisk mot tabellen i din länk även de svenska siffrorna verkar stämma. Enligt den skulle ju flera länder, t ex Storbritannien sakna högkvarter och högre militära utbildningar. Visst kan det vara så att man inte fått fram siffrorna, men då måste det anges.

Man ska ha i åtanke att FMV och FOI, till skillnad från FortV levererar riktiga produkter till FM. FortV levererar också riktiga produkter, men då handlar det om något som tagits ifrån FM och vars värde senare blåsts upp till ofantliga proportioner. Det handlar helt enkelt mest om luft.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade