Vilken beredskap?

I media kan man idag läsa att Sverige den 6 juli under 90 min tid kränktes av tre tyska örlogsfartyg som först efter upprepade radioanrop lämnade svenskt territorialvatten.

Vän av ordning ställer sig då frågan hur det står till med den svenska incidentberedskapen och Marinen och Flygvapnets förmåga att i fredstid hävda den territoriella integriteten då fartygen varken möttes upp av svenska örlogsfartyg eller stridsflygplan.

Läget måste sägas vara bekymmersamt. Detta är den tredje händelsen på ett års tid som sätter svensk incidentberedskap och hävdande av territoriell integritet på prov och där resultatet måste klassas som underkänt. Den första händelsen var kapningen av fartyget Arctic Sea på svenskt vatten. Den andra var helikopterrånet i Västberga där incidentroten påbörjade anflygning mot helikoptern, men bristande samarbetsformer mellan militär och polis gjorde att man fick avbryta. Den tredje händelsen är nu de tre tyska örlogsfartygen. Däremellan kan man också sticka in med tidigare händelser under gångna sommar när ”båtturister” upprepade gånger snyggt och prydligt styrt rakt in i marinbasen i Karlskrona utan annan respons än kameraövervakningen. Sent omsider avvisades man dock av bevakningpersonal. (Video)

Glädjande är dock en fjärde händelse, också i somras då incidentroten gick upp mot ett passagerarflygplan som inte svarat på radioanrop från flera länder.

Måhända bidrog tidpunkten till den svaga svenska responsen på fartygskränkningen. Den 6 juli var visserligen en vardag, men enl media skedde kränkningen under kvällstid och den 6 juli är dessutom mitt i semestern. Vidare var den 6 juli också 6 dagar efter värnpliktens upphörande och innan nya anställda soldater ryckt in och utbildats. Med tanke på att besättningarna på Marinens fartyg, med undantag av de fartyg som ingått i Utlandsstyrkan, haft värnpliktiga sjömän lär dessa alltså ej ha haft full bemanning vid tillfället. Förmodligen befann sig också resten av besättningarna på semester.

Utanför Libanons och Afrikas kust har Marinen och även Kustbevakningen excellerat i havsövervakning och sjötrafikkontroll. När bordade Marinen eller Kustbevakningen senast ett fartyg på svenskt vatten i Östersjön för kontroll? När mötte man senast upp okända och kränkande fartyg på svenskt vatten?

Detta får en också att fundera över vad som skulle hända om en ny svensk beredskapshöjning skulle krävas under det närmaste året. För snart ett år sedan genomförde Ryssland samtidigt två övningar, Zapad och Ladoga, av en storlek man inte genomfört sedan långt innan Sovjets fall och dessutom i Sveriges närhet. Ansamlingen av landstigningstonnage som annars inte finns i Östersjön och inte minst luftlandsättningsflygplan inkl trupp av en numerär som inte skådats sedan 80-talet. För svensk del kan det också vara intressant att ett av scenariorna för övningen var att skydda ryska energitillgångar mot terrorister. Sedan tidigare har man från ryskt håll deklarerat att huvuduppgiften för Östersjömarinen numera är att skydda gasledningen Nord Stream.

Försvarsmakten valde samtidigt att genomföra en beredskapskontroll, kallad Dagny II (För alla som någon gång har undrat över övningens och dess föregångares namn har Dagny namnsdag 11 sept) förlagd till Gotland, där man tog vad förband som fanns att tillgå för tillfället och transporterade dem till Gotland för några dagars övning, vilket istället närmast blottställde resten av Sverige. Med tanke på den snabba ryska inmarschen i Georgien året innan är det högst förståeligt att man kontrollerar beredskapen i samband med övningar av den storleken, då, Ryssland i princip plockade förbanden som gick in i Georgien ur en liknande övning som genomförts i Kaukasus veckorna innan kriget.

Nu frågar man sig dock hur Försvarsmakten skulle gå till väga om motsvarande beredskapskontroll eller beredskapshöjning skulle behöva göras inom det närmaste året. De tusental värnpliktiga som tidigare funnits inne, i regel med förskjuten inryckning och i många fall med halvtaskig utbildningsstatus, finns ej längre att tillgå. De hemförlovades för gott sista juni. Antalet anställda soldater som ryckt in hittills är mycket lågt, även om man räknar in Nordic Battle Groups soldater. Vad återstår efter nyår i Sverige om Nordic Battle Group, mot förmodan, skulle ha satts in på en skarp insats någonstans? Det lär ta några år innan Försvarsmakten har kunnat rekrytera tillräckligt med soldater för att bemanna förband såväl hemma som i Afghanistan och varhelst internationella insatser ska genomföras. En av slutsatserna efter förra årets beredskapskontroll, var enligt Försvarets Forum, att årliga beredskapskontroller måste genomföras. Blir det så?

Att rakt av byta värnplikt mot yrkesförsvar utan att genomföra en gradvis övergång, ter sig mer och mer som ett riskfyllt och mycket oöverlagt projekt.


Det gångna årets händelser visar med all tydlighet att det är si och så med svensk beredskap. Förvånar det?

Aldrig har det varit så långt kvar till försvarsminister Sten Tolgfors post-georgiska vision om det ständigt beredda Försvaret som just nu.


Media: SvD, 2, 3, BLT, Expressen, 2, DN, 2

Bloggar: Cornucopia, Jan Nilsson

35 kommentarer:

Annika N Christensen sa...
18 augusti 2010 kl. 20:21  

Enjoy! :) http://blogg.expressen.se/thomasmattsson/entry.jsp?messid=615778

Anonym sa...
18 augusti 2010 kl. 20:34  

Det skall i ärlighetens namn sägas att förra årets Dagny-övning bara så vitt jag vet innehöll ett kompani med värnpliktig bemanning, och det var ett skyttekompani från LG. I övrigt var det IA09 och ihopskrapade enheter bestående av officerare. Därför förväntar jag mig att årets dagnyövning kommer innehålla fler soldater än förra året, även om inte soldater ur
NBG används. Men det vore ju ett ypperligt tillfälle att även testa NBG's förmåga, även om beredskapen påbörjas först 1/1.

/H

Per sa...
18 augusti 2010 kl. 20:41  

....och sjöcentralen där jag gjorde min värnplikt lär numera vara nedlagd. Hade jag legat inne hade det nämligen varit min uppgift att lägga märke till och med olika medel identifiera just den typen av fartyg som de tyska utgör. Dygnet runt året runt tjänstgjorde värnpliktiga med detta.

Tyvärr finns det knappt inget i riksdagen att rösta på om man vill ha värnplikt och ett försvar som inte ska förlora ytterligare 2 miljarder i anslag. De alternativen får man söka på annat håll.

Anonym sa...
18 augusti 2010 kl. 21:03  

Försvaret blir allt mer en löjeväckande cirkus, en luggsliten avmagrad tiger som har tappat i stort sett alla sina tänder.
kanske dags att svenska officerare lär sig hissa vit flagg ordentligt.
Ännu hellre privatisera militären och hyr in riktiga soldater som kan slåss.

Wiseman sa...
18 augusti 2010 kl. 21:13  

Annika: Oj, det var smickrande! Tack för tipset!

Bra skrivet hos KKRVA.

Anonym sa...
19 augusti 2010 kl. 01:09  

Håll ut Wise, det kommer nog en spännade och överraskande övning i år också.

Arbetsplaneringen bör snart vara klar!!

Till årets Dagnyövning kommer vi också att få bekanta oss med Sweccis. Ett informationssystem för insatsledning på taktisk och operativ nivå.

Teaterdirektören.

Torkel sa...
19 augusti 2010 kl. 04:29  

Väl skrivet.

Betänk:
Inte särskilt många av de kränkningar som sker kommer ut i media. Svenska försvaret kanske effektivt och kraftfullt avvisar kränkningar dagligen utan vår vetskap.

Men håller ändå med om att det är skrämmande att vi inte tar beredskap på allvar längre "eftersom vi lever i en modern, civiliserad värld utan risk för invasion". Fast jag tror inte någon är rädd för invasion längre, handlar inte om det utan om att kunna göra något OM saker händer.

Det sker ofta kränkningar, både medvetna och icke-medvetna och är man släpphänt kommer det bli oftare. Men jag har gett upp. Det kommer inte ske någon rimlig strukturering av försvaret förrän något grannland blir invaderat, och då är vi sist att hjälpa till eftersom vi begravt vårt försvar.

Anonym sa...
19 augusti 2010 kl. 07:16  

Bör påpekas att Flottan till 90% haft anställd personal på fartygen, framför allt på korvettförbanden sedan ungefär 2 år.

Huginn og Muninn sa...
19 augusti 2010 kl. 07:35  

Den sittande Regeringen har ju aviserat en bättre samordning mellan de marina myndigheterna. I alla fall en utredning i ämnet vilket behövs.

I Stockholms skärgård kan man se hur både Sjöpolisen och Kustbevakningen utför de numer berömda alkoholkontrollerna av farkoster på ”havet”. I Sandhamn sover Polisen på en ö och KBV på en annan vilket visar på samarbetsförmågan. Tendensen på KBV är ju att bli en mer s.k. blåljusmyndighet. KBV:s fartygspark är ju numer imponerande med allt ifrån vattenskoter till större fartyg jämförbara med kustkorvetter. Synd att inte ett av dessa fartyg fick visa sin miljökapacitet i oljesanering inom något kustnära område i Mexikanska Golfen.

Marinen hade på 70-talet möjligheter att få resurser för miljösanering men avsade sig detta vilket KBV istället tog sig an.

Jag tror dock att det inte bara borde vara Försvarsmakten som enbart skall försvara Sverige utomlands och hemma. Marinen har ju under åtskilliga år försökt att få till ett bättre samarbete med KBV genom ett bättre reursutnyttjande men detta sker numer bara på KBV:s villkor.

Tittar man på andra länders motsvarande myndigheter - exempelvis US Coast Guard – så ser man ”både och” uppgifter hos dessa enheter. En av USCG:s huvuduppgifter är att skydda US Navys fartyg – över hela världen. Det är säkert ett stort internt motstånd inom KBV att ta på sig motsvarande uppgifter i Sverige men då både FM och KBV lyder under Försvarsdepartementet så borde en bättre integrering av KBV:s uppgifter med Försvarsmaktens kunna ske.

Att jaga fyllerister på Stockholms Ström, är liksom på land, en polisär uppgift som ger visst mediautrymme. Men att hindra utländskt tillträde till svenskt territorium är också en uppgift för KBV. I Annika Christenssons utmärkta artikel på KKrVA om Östersjön så borde även ett ökat samarbetet mellan staternas kustbevakningsorganisationer belysas.

Thomas! sa...
19 augusti 2010 kl. 07:45  

Som gammal stridsflygare blir man "något bekymrad" när man läser om dagens beredskap!
I "dåtid", så hade Vi en årskull om ca. 50.000 värnpliktiga under utbildning och alltid inkallad repetitionsförband under vidareutbildning. Fast anställd personal omfattande 25.000 militära, civilmilitära och civilanställd personal. Dessutom bestod hemvärn och driftsvärn av ca. 125.000 män/kvinnor.
Kupplarm övades på varje förband minst en gång per år. På några timmar var flygdivisionerna utspridda på respektive krigsbas. De värnpliktiga intog sina kuppförsvarspositioner och de lokala hemvärns- och driftvärnsförband var inom någon timme på plats!
Alltså, vid ett nationellt kupplarm så hade Sverige ca. 200.000 män/kvinnor utstationerade på sina respektive krigsbefattningar!
Vad har Sverige nu för tiden, bara Tolgfors?

Wiseman sa...
19 augusti 2010 kl. 08:31  

Torkel: "Betänk:
Inte särskilt många av de kränkningar som sker kommer ut i media. Svenska försvaret kanske effektivt och kraftfullt avvisar kränkningar dagligen utan vår vetskap."


Helt riktigt och precis på det sätt som det bör vara. Samtidigt gör detta och undrapporterar att den bild vi sitter inne med kraftigt skiljer sig från vad allmänheten och många av våra politiska makthavare har. Det är ett problem som är svårlöst eftersom det av naturliga skäl inte går att släppa på sekretessen. Ubåtsjakterna på 80-talet är ett praktexempel på detta.

Instämmer även i resten av din kommentar.

Wiseman sa...
19 augusti 2010 kl. 08:38  

07.16: Korrekt, men mig veterligen har det som sagt inte varit fullt ut anställda besättningar. Förmodligen av naturliga skäl då man vill bibehålla någon form av rekrytering och återväxt till officersyrket och anställd personal (pre 30/6).


Huginn och Muninn: Inget fel i att KBV deltar i internationella insatser. KBV flygplan är en lysande plattform för havsövervakning, vilket gjorde den mycket lämplig för Somalia. En större samordning av militära och civila myndigheter vore önskvärt på alla plan.


Thomas!:Fråga kan man alltid, men det är inte säkert att man får något svar.

Anonym sa...
19 augusti 2010 kl. 10:11  

Man ska komma ihåg att Dagny-övningens transport till Gotland skedde medelst turistfärja. Säkert häftigt för turisterna, men säkerheten var ju sådär...

/Andreas

Anonym sa...
19 augusti 2010 kl. 10:19  

Från och med 2009-01-01 har korvetterna Stockholm och Malmö vid 3.sjöstridsflottiljen fullt ut anställda besättningar. Det var dessa som genomförde den första insatsen utanför Somalia, även om de var tvungna att söka sina befattningar igen eftersom konceptet Utlandsstyrkan inte är anpassat för stående förband. Utvecklingen har fortsatt så att majoriteten av flottiljens fartyg nu har fullt ut anställda besättningar. Från 2011-01-01 kommer samtliga fartyg bemannas av anställd personal.

/ Commander

Anonym sa...
19 augusti 2010 kl. 17:18  

Vad har händelsen med "Artic Sea" med svensk incidentberedskap och hävdande av TI att göra (polisiär uppgift)?
Vad har "båtturister" med svensk incidentberedskap och hävdande av TI att göra (skyddsvakts och polisiär uppgift)?
Vad har händelsen med "Hkp-rånet" med svensk incidentberedskap och hävdande av TI att göra (polisiär uppgift)?
Vad har händelsen med "civilt passagerarfpl" med hävdande av TI att göra? Ingripande från FM vid comloss OK. Om faran över kan blåsas efter ev insats blir det som i detta fall Transportstyrelsens huvudvärk.
Skarpa incidenter och kränkningar av svenskt territorium tillhör ovanligheterna idag. För stunden gör Östersjön skäl för sitt epitet - Fredens hav.
/Den gamle

Anonym sa...
19 augusti 2010 kl. 18:09  

/H Fel. Ett reducerat kompani från amf 1, sjöenheter från amfibieregementet, 4:e sjöstrid deltog S1 deltog med flera med flera. Så där fanns fler.

/Andreas
Kan absolut inte tala för alla de transporterna men säkerheten? menar du då tillgreppsrisken för vapen? Den var mycket god vad jag kan bedömma. Eller var det någon annan säkerhet du tänkte på?

Jag tycker Dagny är ett mycket bra sätt att testa beredskapen. Utöka gärna övningen till det dubbla. Det är oerhört intressant att se de friktioner som uppkommer och i förhållande till övning dagny 1 som genomfördes såg man här tydliga förbättringar på flera platser. Hoppas nu FML vågar utöka övningen så vi får ännu fler friktioner och gör ännu fler fel. Det är ju enda sättet att bli bättre.

/Trupparen

Pellefant sa...
19 augusti 2010 kl. 19:46  

@Den gamle

Väl talat!

Nån ordning ska det ju vara!

Skulle se mycket illa ut om man jagar bankrånare med Jas och båtturister med kustkorvett!

Anonym sa...
19 augusti 2010 kl. 21:22  

@Wiseman.
Vi kan titta hur Norge gör med sin incidentberedskap..
Dom publicerar det mesta.
Till och med bilder visas.

Det skickar en signal till den främmande makten att vi gillar inte detta samt visar för folket att det finns delar som arbetar aktivt och inte bara "leker krig".

Dessutom borde vi inte vara så rädda att stöta oss med främmande makt.
Dom vet i dom flesta fallen att dom överträder gränser mm.

/Tinhead

Wiseman sa...
19 augusti 2010 kl. 21:35  

Tinhead: Helt riktigt. Norrmännen valde dock sida redan i slutet av 40-talet. Vi har nyss börjat fundera på att välja sida, därav ambivalensen när det gäller att offentligt berätta vad grannarna gör. Gamla vanor sitter i.

Per A. sa...
22 augusti 2010 kl. 00:14  

Har fallet Arctic Sea egentligen någon relevans i frågan om Sverige kan/ids hävda sin territoriella integritet eller inte?

Är det belagt att den något actionfilmsaktiga kapningen, med falska poliser och snabb båt i nattens mörker, verkligen ägde rum?

Anonym sa...
22 augusti 2010 kl. 18:44  

Per, man kan tvivla på att "kapningen" ägde rum men det är ostridigt att det ryska fartyget "stökade runt" mellan Öland och fastlandet utan att någon reagerade från svenskt håll. Det är allvarligt i sig. Nästan lika allvarligt som att inte skicka ut ett par JAS:ar till de tyska krigsfartygen som kränkte svenskt vatten. Även om man trodde sig veta att det var tyska båtar och Tyskland inte är någon fiende, så borde man ha kontrollerat att det faktiskt var som man trodde.

Edis sa...
22 augusti 2010 kl. 20:31  

"Vad har händelsen med Artic Sea med Svensk incidentberedskap att göra?"
Om vi skickar marinen och kustbevakningen till Afrikas kust för att där motverka piratverksamhet är det då inte rimligt att de ska kunna utföra samma funktion i utanför Sveriges kust? Eller är det kanske helt okej att kapa fartyg på svenskt vatten och inget vi bör lägga oss i?

"Vad har båtturister med svensk incidentberedskap att göra?"
Nu hade vi ju tur att det bara var turister denna gång, men tänk om det är någon som är ute efter att sätta svenska krigsfartyg ur spel istället? Nog måste försvaret kunna skydda sina egna fartyg oavsett om de är ute till havs eller ligger vid kaj! I takt med att Sverige deltar i fler internationella uppdrag så måste man ju också beakta att det kan tänkas bli fler som har motiv att sätta dessa fartyg ur spel.

"Vad har händelsen med civilt passagerarflygplan med svensk incidentberedskap att göra?"
Nu råkar det ju vara så att försvarsmakten är den enda som i Sverige har tillgång till den primärradar som krävs för att följa flygplan med avaktiverad transponder och flygplan som har tillräcklig prestanda för att jaga ikapp andra flygplan. Om någon exempelvis får för sig att lasta ett flygplan fullt med sprängämnen och ta sig en flygtur över Stockholm på låg höjd med avaktiverad transponder vem förutom försvarsmakten har möjlighet att ingripa?

Henrik sa...
23 augusti 2010 kl. 11:17  

En fundering om det svenska luftrummet med anledning av helikopterrån & tyst civilflyg på villovägar.
Vad jag förstår så har vi ingen som helst beredskap för att hantera ett flygande civilt hot, typ kapat plan på väg mot Stockholms city. Om jag förstått rätt så ligger beslut om insats på den länspolischef, som har planet ovanför sitt län, och han kan kommendera en polishelikopter att -- göra vadå? Å andra sidan är länspolischefens lidande snabbt över - när planet flyger in över nästa län, där länspolischefen kan böra fundera på att ....
Vi är ju väldigt snälla, men det har ju visat sig att det finns människor där ute som till och med kan vilja skada egendom och människor. Kan någon lugna mig med att jag fattat helt fel?

Wiseman sa...
23 augusti 2010 kl. 14:01  

Henrik: Du kan läsa mer om det här (inkl kommentarerna). Jag tror inte det gör att du sover bättre om nätterna.

Viss beredskap finns och polisen kan begära stöd av Försvarsmakten, men när närmaste flottilj ligger nästan en halvtimmes flygväg bort vill det till att polisen fattar beslut på rekordtid begär stöd i god tid. Förhoppningsvis är det också vid en sådan tid på dygnet att man slipper ringa in personal till flottiljen eller att incidentroten inte är ute på annat uppdrag.

Risk management eller vild chansning?

Pellefant sa...
23 augusti 2010 kl. 23:15  

Henrik & Wiseman:

Bli inte arga eller missförstå min fråga, men hur tänker ni beträffande scenariet med ett kapat civilt flygplan på väg mot Stockholm?

Menar ni att det i nåt läge skulle skjutas ned?

Vem skulle fatta ett sådant beslut och på vilken beslutsgrund?

Scenariet i sig är ju både förskräckligt och möjligt men knappast ett hot mot rikets säkerhet varför det svårligen inbegriper vapeninsats från luften eller marken för att tvinga ned planet?.

Som jag ser det så kan ju FM bidra med radar och annat nyttigt för att följa planet samt möjligen flyga ikapp och vifta med vingarna i nåt syfte. Men att få fram nån ansvarig till ett beslut om att skjuta ner detta fpl. torde inte gå med beaktande bl.a. av tidsförhållanden, juridiska förutsättningar (man får inte skjuta ner flygplan) och de problem som Henrik beskriver. Andeskälet är väl dock detsamma som gör att poliser avbryter biljakter.- Det är inte värt det! (Alla andra alternativ ska vara utredda och uttömda, man kanske över radio kan förmå kaparna att helt sonika landa på Bromma osv)

Effektiv vapeninsats från militärer kan ju (i fredstid) bara praktiskt realiseras med en delegerad och rätt allmänt hållen stående order till militära IB-förband! (alldeles oavsett hur hög incidentberedskap vi har). En sådan stående order rörande civila flygfarkoster föreligger väl inte utgår jag ifrån! I fallet med inkommande militärt flyg från främmande makt så är det väl mer görligt att få fram beslutsfattare, beslutsgrund och ansvarsfrihet, därmed kan ju också det delegeras och uttryckas i en stående order.

Är det i Sverige och under fredstid någonsin aktuellt med militärer och vapeninsats mot civila?

Wiseman sa...
23 augusti 2010 kl. 23:35  

Pellefant: Korrekt. Ingen militär befattningshavare har normalt den beslutsrätten.

Bör det inte finnas väl uppborrade kanaler och handlingsplaner utifall scenariot skulle inträffa? Ett kapat flygplan enl den metod som var gängse innan 9/11 finns det ingen anledning att ge sig på annat än att följa det. Sådana flygplan brukar i regel också svara på radio. Det ligger i sakens natur att kaparna är måna om att förmedla sina krav.
Men om det finns en hotbild att flygplan används som terrorvapen och ett trafikflygplan flyger in över Sverige utan transponder och utan att svara på radioanrop? Vad göra?

Frågan är inte lätt och tål att funderas över. Händer det kommer det inte finnas tid att tillsätta någon utredning eller kommission.


Andra länder, utan att för den skull säga att det är rätt väg, har motsvarande incidentberedskap med luftvärn i närheten av huvudstaden och vid speciella tillfällen med förhöjd hotbild, t ex OS eller politiska toppmöten. Det kortar aktionskedjan avsevärt.

Pellefant sa...
24 augusti 2010 kl. 00:16  

OK, Tack för svar! jag tycker också att scenariet bör belysas och förberedas genom god samverkan och samordning. Antar att det också övas och diskuteras i nån form då och då.

Exemplet med andra länder och luftvärn vid toppmöten och OS kan ju möjligen ha en viss avhållande effekt (preventiv åtgärd, eller symbolhandling).

Samtidigt så är ju egentligen problemet detsamma även där och då. Bara för att grejjerna står framme, syns och kan användas snabbt så är det i sig inget som skulle ställa beslutet om eld i annan dager.

Det är nog svårt att motivera att ett toppmöte eller OS skulle utgöra ett så allvarligt undantag relativt vardagssäkerheten så att det bara då skulle befoga ett användande...Hotbilden är större men medlen, eller kanske snarare förutsättningarna att möta är faktiskt desamma.

Som sagt, det tål att funderas på!

J.K Nilsson sa...
24 augusti 2010 kl. 00:24  

Ang. komission, för fem år sedan gick en svensk serie i tretton delar på SvT som hette just "Komissionen". Vilka bestående intryck gav den?

J.K Nilsson

Jan Kallberg sa...
25 augusti 2010 kl. 17:19  

Moltke lär ha skrattat två gånger i sitt liv - ena gången när svärmodern avled och den andra gången när han såg Waxholms fästning (myt eller verklighet).

Jag måste bara garva när jag ser designen av det "nya svenskaförsvaret". Först var det bedrövande, därefter nedslående, men nu är det rent skrattretande.

Gotland försvaras av ett kompani halvutbildade värnpliktiga och lite officerare --- och resten av Sverige av Hemvärnet.

1790-talets försvarsbeslut banade väg för 1808. Vi tror alla att vi är den historiska mitten, skapelsens krona, men varje århundra blir folk lika förvånade att de är bara ett led ien lång historisk rörelse och att realpolitiska misstag blir reella misstag.

Pellefant sa...
25 augusti 2010 kl. 23:07  

@Jan Kallberg:

Menar du på riktigt att det i Sverige gjorts realpolitiska misstag efter 1790 som har lett till reella misstag i försvarsfrågan?

Vi har ju haft fred jättelänge och prognosen är lika god som alltid!

Anonym sa...
27 augusti 2010 kl. 22:18  

Det spelar ingen roll vilket land kränkande fartyg eller flygplan kommer ifrån vare sig de är tyska eller ryska så är de en främmande krigsmakt och måste avvärjas. Frågan är om viljan finns längre med alla internationella övningar betraktar svensk militär vissa nationer som "vänliga"? Vi är neutrala trots påståenden i Lissabonföredraget där regeringen och även riksdagen gett löften som inte är värt något då neutraliteten är en mycket kär fråga vare sig man är för eller emot.

Anonym sa...
29 augusti 2010 kl. 09:30  

Anonym 272218 du säger att alla utl ftg måste avvärjas o sen ville du skicka upp jas för att titta på tre ftg som var tyska. Identiteten var ju säkerställd (fråga inte hur) dessutom gjorde de ju som vi bad de att göra. Kom ihåg att vi ser och gör mer än vad t.e.x du tror. Rapporten är ju delvis stämplad så var glad att det finns personal som bevakar våra vatten 24/H/365 dgr.Är du osäker på vad som gäller för ftg statsfartyg örlogsfartyg civila fartyg örlogsfartyg m tillstånd utan tillstånd formationskörning m örlogsfartyg med luftfarkost m.m => skaffa en IKFN o läs på sen kan du börja fundera på att fatta beslut utefter rådande information.Till sist säger jag beslut togs saken är utagerad och dessutom ingen stor händelse, alla sover inte o drömmer om den gamla goda tiden det finns skarpa tjänster som gör ett gott jobb.
Roger out//SK

Anonym sa...
29 augusti 2010 kl. 13:38  

@SK
Kollega??


M v h
Anon Sjöinfo

Anonym sa...
29 augusti 2010 kl. 21:08  

@ Anon Sjöinfo
=> affirmative
//SK

Ola sa...
20 april 2011 kl. 12:29  

Skicka ut KBV, de är riktiga krigare som t.om törs ge sig på semestrande båtägare med sin blåsmanick.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade