False flag operation

Häromveckan dök det in ett mail från den journalist på SVT som gjort reportaget till kommande helgs avsnitt av Dokument Inifrån där Försvarsmaktens anlitande av konsulter granskas. Mailet var mycket kort och journalisten undrade huruvida det verkligen var Wiseman som hade skrivit ett bifogat mail. Detta mail i sin tur hade adresserats till Dokument Inifrånredaktionen och Eva Hamilton, VD för SVT och andra namn i SVT:s ledning.

Mailets innehåll var en lång redogörelse till försvar för svensk utveckling av NBF, eller mer noggrant NEC (Network Enabling Capabilites) som författaren betonar att det heter, och följer i sin helhet nedan. Alltihop avsänt av "Wiseman's Wisdom".


"Hoppas att ni har för avsikt att göra en objektiv och neutral granskning av detta och inte enbart ute efter att bevisa någon form av hypotes om att satsningen på NBF inte varit en framgång. För att förstå vad Network Enabling Capabilities, som NBF numera heter internationellt, så kan man kort sammanfatta det som en arkitektur och ett regelverk för samverkan och informationsutbyte mellan oberoende suveräna parter  i en federation, se bifogad fil NATO Architecture Framework. NATOs arkiktekturamverk för tjänsteorienterad interoperabilitet är helt baserat på det utvecklingsarbete som gjorts i Sverige, se Executive Summary sid 868 där följande citat är hämtat ifrån;
 

 

" NAF v.3 is based on best practice in Nations, and several Nations have willingly shared their architecture experience and information to NATO. A lot of experiences from many countries has been addressed and discussed in the development of NAF v3. The support for Service-Oriented Architectures (SOA) has been added to NAF with support and experiences from the Swedish architecture development programme."  

Detsamma gäller den internationella standardiseringen inom Net-Centric Operations Industry Consortium (NCOIC) vars standard helt bygger på resultaten från det svenska utvecklingsarbetets förslag på standarder och ramverk, se länk  https://www.ncoic.org/home/

 

Utvecklingsarbetet har vid ett flertal tillfällen granskats av Gartner Group och de har inte haft några anmärkningar utan snarare gett utvecklingen sitt fulla stöd.

 

Några fakta;

 

* NEC möjliggör löst kopplade flexibla system-av-system lösningar.

 

* NEC är en arkitektur och ett regelverk som är helt oberoende av tekniskt gränssnitt dvs oaktat vilken produkt eller system man vill utbyta information med så kan man utbyta information och samverka med varandra. Allt detta för att svenska förband ska kunna samverka med andra nationer i samband med internationella operationer, men även för att Försvarsmaktens olika försvarsgrenar dvs armen, marinen och flygvapnet ska kunna utbyta information med varandra vilket de endast i mycket begränsad utsträckning kan idag.

 

* NEC baseras på öppna standards och COTS (Commercials Off the Shelf) dvs utnyttjar existerande produkter och system istället för att utveckla svenska särlösningar...det handlar om att använda den information som finns tillgänlig redan idag och dela dem samt samuttnyttja sensorer och andra informationskällor oaktat försvarsgren.

 

* NEC skapar även en möjlighet för kunden att upphandla leverantörer i konkurrens då en av konsekvenserna är att produkt- och systemleverantörer  inte längre kan låsa in kunderna, i det här fallet Försvarsmakten i sina egna tekniska standards s k proprietära lösningar. En av konsekvenserna i samband med projektet var även genomförandet av en s k systemöversyn där man hittade 100-tal system som omgående kunde avskaffas då de levererade motsvarande funktionaliteter.

 

Sammantaget kan detta sammanfattas av Sten Tolgfors som uttryckte detta i samband med en presentation av SUCBAS, som för övrigt är helt baserad NBF projektet, på en internationell konferens:

 

"Sorry guys, we will not buy any more products and systems..."

 

Detta får självfallet enorma konsekvenser för leverantörer som t ex SAAB som levererat c:a 95% av samtliga ledningssystem till Försvarsmakten, som helt plötsligt blir konkurrensutsatta på sin egen hemmamarknad, får se stora delar av sin utvecklingsbudget och sina säkra affärer fara all världens väg. Tolgfors uttalande står dock i skarp kontrast till hur sedan NEC hanteras internt på Försvarsdepartementet där Håkan Jevrell verkar har gjort detta till sin personliga vendetta av någon anledning.

 

* NEC har inget att göra med GLI/NOC,vilket en del tycks tro. NEC skapar gemensam lägesinformation MEN det behövs ingen central hantering för att detta ska åstadkommas. Samordningen av GLI/NOC har andra motiv och utgångspunkter än införnade av NEC.

 

* Införande av NEC pågår båda nationellt och internationellt inom den civila sektorn är ett av mycket få militära utvecklingsprojekt som har en stor kommersiell potential inom civila sektorn.

 

Utvecklingen drivs nu av bl a European Defence Agency samt NATO och Sverige har sagt att man ska anamma NATO och EDA dvs ett koncept som man själva redan har gjort investeringar i men som man skjuter på implemteringen av då detta kräver en enorm transformation av hela Försvarsmakten och självfallet då ruckar på den feta midjan av överstelöjtnanter på Högkvartertert som varken förstår eller vill ta till sig av vad den ny informations- och kommunikationsteknologi har att erbjuda.

 

Detta samtidigt som den svenska NEC utvecklingen Internationellt betraktas som ett av de mest framgångsrika och ansedda utvecklingsprojekten Sverige genomfört. Det erfarenhets- och kompetensförsprång som vi fortfarande har håller man på att skänka bort och det är oerhört beklagligt.

 

Det finns således många bottnar i denna fråga och jag, och många med mig, hoppas att ni belyser detta objektivt och neutralt."Ett mail av det här slaget får en definitivt att tappa hakan! Någon utger sig alltså för att vara "Wiseman's Wisdom" i syfte att påverka SVT:s granskning av Försvarsmaktens användande av konsulter, där just turerna kring NBF och GLC lär vara en central del och försöker rida på Wiseman's Wisdoms goda namn. Det är ju i och för sig smickrande, men i grunden stinker hela förfarandet.

Vem som ligger bakom är svårt att bevisa. IP-numret pekar dock enligt SVT på en person som arbetar inom ett av NESP-företagen, vilket är mycket involverat i verksamheten i Enköping. Att någon inom Försvarsmakten eller i någon organisation eller något företag i anslutning till Försvarsmakten använder sig av liknande metoder är oerhört beklämmande. Inom folkrätten talar man om "False flag operations" där man i grundversionen under föregivande av fiendens flagga eller märkning tar sig in bakom fiendens linjer för att därifrån genomföra ett anfall. Den som sett en och annan piratfilm känner igen tilltaget, liksom den som kan sin historia eftersom såväl Gustaf III utnyttjade förfarandet, liksom såväl Hitler som Stalin. Nuförtiden är det något som mest förknippas med skurkstater och mindre nogräknade underrättelseorganisationer eftersom förfarandet är förbjudet enligt folkrätten. Tydligen tyckte ändå någon att det var lämpligt att använda sig av metoden gentemot SVT.

Det är inte för inte som det inte står någon mailadress utsatt i anslutning till denna blogg. Det verkar också vara på sin plats att varna för bedragare. Man kan ju inte låta bli att fundera på om liknande mail gått iväg till andra journalister, politiker eller makthavare. Det är också värt att ta sig en ordentlig funderare vilka andra metoder som vissa intressegrupperingar inom FM eller relaterade till FM kanske använder för att manipulera journalister och politiker. Vad är det mer som händer som vi inte vet om?

71 kommentarer:

Anonym sa...
11 april 2011 kl. 16:19  

Bedrövande sånt trodde man mer förekom i konspirationsteoriernas värld men här är alltså en tvättäkta "false flag" med syfte att använda denna blogg trovärdighet för att få NBG att framstå i bättre ljus. Den innehåller återkommande positiva bedömningar av vilka några är rent bisarra att detta skulle vara den mest lyckade soppan någonsin.

Det tar ett tag att ta in, i mitt fall blir reaktionen det motsatta min uppfattning var tidigare visserligen att NBG skulle läggas ner och pengar/resurser skulle satsas på det egna försvaret men nu blir jag rent ut sagt fientligt inställt mot NBG/EDA för även om detta är ett påhitt från konsult firman så verkar deras supportrar stödjas.
/Kalle

Anonym sa...
11 april 2011 kl. 17:05  

Varför skall vi i Sverige finansiera utveckling av ledningssystemen i Nato? Dessutom när de interna systemen inom vårt eget försvar inte förbereds för att använda samma strukturer för att göra våra system mer robusta - undvika att i stort sett all information skall centreras till enskilda, mycket sårbara noder?

Det har alltså kostat ett antal miljarder för att få fram att användning av SOA för att öka flexibiliteten är något önskvärt? När det dessutom finns lösningar som placerats i public domain och som lätt kan uppgraderas till en bråkdel av kostnaden än vad detta experiment har kostat.

Varför kan inte försvarsmakten anställa dessa konsulterna istället och med det låta utveckla lösningar som inte är öppna som såll ur säkerhetssynpunkt (eftersom man inte kan ha kontroll över externa konsulter efter uppdragets slut)? Hur många bra utvecklare med bra lön kan man ta in under hur lång tid för ca 6 miljarder (2.5 för SAP, ca 4 för "ledningssystemet")? Det bör vara dags att försvaret slutar upp med att vara den lättlurade tönten på hästmarknaden och faktiskt arbetade upp en avancerad kapacitet självt. Men det är nog så att många gubbs skall ut och åka på konferenser i USA och lite överallt och strutta runt med lånta fjädrar.

Man kan nog börja med att ersätta Moore som rådgivare åt Tolgfors... En flatskärms- och powerpoint-krigare av stora mått?

Anonym sa...
11 april 2011 kl. 17:06  

Härligt att höra om en journalist som försöker göra ett bra jobb genom att kontrollera källan! Hade det kommit till Tv4 hade de nog slagit upp det stort först, och frågat sen...
/Butter

H.Larsson sa...
11 april 2011 kl. 17:10  

Tycker gott att du kan polisanmäla händelsen då detta faller under brottet urkundsförfalskning.
Kan bara hoppas att den riktiga sanningen om NBF-härvan kommer fram under uppdrag granskning...

Anonym sa...
11 april 2011 kl. 17:46  

Får mig att tänka på Dwight D. Eisenhower och militärindustriella komplexet...

/Wiggo

Anonym sa...
11 april 2011 kl. 18:22  

Om detta nu stämmer, så osar det skit i det blå skåpet. Dvs ytterligare anledningar att lägga ned satsningen, eller att skapa GLI/GLC/NOC och annat i Enköping. Nyttja de befintliga platserna istället, men det är ju politik och pengar som styr. Hoppas att detta kommer med i TV-sändningen!

Det är ju tydligt att man alltid väljer att byta namn på felsatsningar eller satsningar som skenat iväg, inom FM. IS UndSäk var ju Orion, vilket hette LEO från början. PRIO kommer säkert också att byta namn, precis som GLI. Kanske utlysa en tävling på det troliga namnet? Det är ju inte namnet som felar, det är styrning och ledarskapet.

Prion, prionprotein, är ett infektiöst protein som är resistent mot inaktivering

Anonym sa...
11 april 2011 kl. 18:36  

Har stött på denna "sekt" under en längre tid och inget förvånar mig längre. En slags besserwisser mentalitet som gränsar till narcissistisk!

Dessutom skulle jag tro att man internt skryter om hur man nu tror sig lurat svt att "wiseman" står bakom detta för så sned verkar mentaliteten vara. Liknelsen måste gå till skandiaaffären där man uppenbarligen hade människor med psykopatiska drag inblandade.

Nu är inte dessa människor psykopater men problemet blir ju att hundratalsmiljoner för att inte säga miljarder är helt bortkastade.

Jag är FM anställd och har ingen anledning att upphöja SAAB men när jag läser hur man påstår sig utsätta SAAB för konkurrens visar detta bara hur snett det står till i skallen. Ledningssytemen som man talar om går inte att jämföra då det vi sett bajsats ut från Enköpingsdasset är rena orgier i microsoftscript-kiddies och arkitekturiskt vansinne !
Ett hopkok av hundratals programvaror där man i många fall kan ifrågasätta dess verkan/nytta

Det finns duktigt folk inom "sekten" men det som kommer ut ur den är inte i närheten av det man fått fram i tekniknivå(läs användbarhet!!!) vad gäller inom dom andra ledningsområden man påstår sig ha konkurrensutsatt.

Man ska hålla god ton på en blog men den skada som orsakats genom åratal av ren lekstuga med skattepengar och framförallt förbrukandet av såväl resurser som personal inom FM/FMV för att upprätthålla denna illusion av att man skapar något för framtiden gör många som sett och lyssnat på denna "tala i tungor sekt" förbannade!

Jag lägger dock ansvaret för detta på många av dom officerar och ansvariga inom såväl FM som FMV som bara följt med under åren och glänst i rampljuset när det skulle pratas framtid, frågan är bara varför framtiden redan passerat men inget av kvalité har levererats och nu flyr dessa människor genom att avsäga sig ansvar och peka åt annat håll. Har sagt det tidigare. Ett enda stort "Blame Game" är på uppsegling och det ska bli intressant att se när råttorna börjar lämna skeppet

/observatören

Franke sa...
11 april 2011 kl. 18:59  

Jag gillar din blogg!

Sumatra sa...
11 april 2011 kl. 19:06  

Ett välskrivet försvar av NEC, men medvetet "klumpigt" hanterat, kan vara skrivet av såväl en vän av som en motståndare till NEC. Själva "klumpigheten" kan vara medveten från en som vill skada projektet.

Priset man får betala om ett sådant här stunt avslöjas är högre än vinsten om det lyckas.

...i en värld av speglar, där inget är vad det synes vara?

Anonym sa...
11 april 2011 kl. 19:26  

Det har drällts mycket pengar genom åren på ledningssystem i Enköping. Det har dock aldrig kommit ut någonting som kunnat brukas för ledning. Sambandssystem är en sak och de har hela tiden blivit bättre men ledningssystem är något helt annat. Övertron på att systemisera ledningen är dock stark bland de som livnär sig på detta.
Kommer ihåg en episod då vi hade lite högre fältstaber. Under två dygn satt staben och knappade in utgångsläget. Fina förbandstecken lades in med kommentarer kring uhläge, status mm. Allt detta skulle sedan presenteras på en enorm skärm för högste chef under ståtliga former. Efter idogt knappande och klickande skulle den högtidliga stunden infinna sig. Ljuset sänktes i stabsövningshallen och skärmen blippade till. I all sin prydnad materialiserade sig en blå blaffa på skärmen, i hörnen kunde man skymta en karta. Det var som om man lagt 30 OH hinnor på varandra och lagt dem på projektorn.
Det var nog inte utan att man undrade hur detta skulle underlätta ledningen.

efofesoselol sa...
11 april 2011 kl. 19:28  

Nu börjar sannerligen sufflén bli överjäst! Jag väntar tålmodigt på finalen.... worth waiting for! Synd på alla pengarna bara...

Anonym sa...
11 april 2011 kl. 20:36  

OMG...Enköping och Ledningssystemsutveckling....

Ytterligare ett område inom vilket Sverige anser sig vara "världsledande" utan någon som helst koppling till verklighet eller beprövad erfarenhet.

Ok, den beprövade verkligheten, i det svenska sammanhanget, består väl i att ha genomfört ledningsövning efter ledningsövning där kritiken från deltagande officerare varit Enorm, men som inte lett till några som helst förändringar. Ok, jag medger att vi kopplat ihop oss över internet och flyttat förbandsenheter på en karta över internet också. Häftigt!

Det man totalt har missat i ledningssstemsutvecklingen (åtminstone på den banala brigad och divisionsnivån) är att man borde låta de riktiga Cheferna utforma de verktyg de vill ha och leda med. Istället har man låtit alla redan frälsta få plöja ner miljarder i denna storhetsvansinnessoppa.

En annan sak jag funderar över är att Sverige har så utomordentligt få sensorer att, så att säga, mata ett system med. Reda, hårda system för att göra detta borde prioriteras Högt över ambitioner att knyta ihop system av system som ju egentligen inte finns.

Med hyggligt ny erfarenhet av stabstjänstgöring i högre internationell stab, slås jag av att i princip alla de storheter som beskrevs under NBF glansdagar faktiskt existerar, men detta är inget som Sverige, med sin försvarsbudget ens behöver fundera över.
....
Predator-övervakning med möjlighet att slå target of opportunities, satellitlänk till USA och andra staber, realtidsvideo över anfallsområden, fusionering av ett otal sensorer...

Slutsatsen är att Sverige bör nivåanpassa sin ledningssystemsutveckling till de resurser vi verkligen förfogar över, har att leda och knyta ihop (fullständigt joint). Vi bör alltså kraftsamla till det vi möjligen kan bidra till i ett internationellt sammanhang. Ytterligare en slutsats är att vi så långt det är möjligt bör köpa system som är mogna, driftsatta och operativa hos våra NATO-partners. Vi behöver inte vara först. De system som existerar "på marknaden" skulle, även i sina enklaste former, tillföra avsevärt mer effekt till "det insatta försvaret" än ytterligare år av skattemedelsförstörelse i Enköping.

För övrigt lärde jag mig häromdagen att det sedan flera år finns en enhet i Enköping som heter FMKE (Försvarsmaktens Konceptutvecklingsenhet ?). Ett 40-tal högre officerare som, med begränsad verklighetsanknytning och modern praktisk erfarenhet, sitter och hittar på saker. Tycker väl egentligen att jag som före detta officer borde ha känt till denna enhet, men enheten verkar inte ha hårdlanserats... Undrar varför?

CET

HoD sa...
11 april 2011 kl. 20:43  

SVT refererar till en IP adress som pekar på en person som arbetar inom ett av NESP - företagen.

Mig veterligen har det inte gått så långt att vi människor har IP adresser. Vem som äger datorn är en sak - vem som har knappat i den är en helt annan sak.

Är det troligt att någon med den kompetens om löst sammansatta system som mailet handlar om skulle göra något så korkat som att sända ett mail som pekar ut dig själv och det företag vid vilken du arbetar?

Eller så är kompetensen på den nivån.....

Allt är nog inte så som det verkar.

Anonym sa...
11 april 2011 kl. 20:47  

Oavsett i vilket syfte detta tilltag utförts är det häpnadsväckande, och något som jag hoppas SVT går till botten med så gott det går.

Jag blir tyvärr allt mindre förvånad över nivån för varje dag som går.

/Morgonsur

http://morgonsur.wordpress.com

Band sa...
11 april 2011 kl. 20:47  

Håller helt med att du bör anmäla detta för utredning av lagens långa arm. Urkundsförfalskning minst sagt. Med tanke på denna bloggs ställning i försvarsfrågor tangerar det väl till och med ”Föregivande av tjänsteställning” att påstå sig vara Wiseman!
Vad gäller NBF som sådant kan jag bara hålla med ”Observatören”. Sekterism är ordet. Alltsedan jag som lärare vid MHS tvingades att hålla en lektion om den framtida frälsaren NBF med individuella handdatorer på varje man, Reostater och ”fullständig lägesuppfattning på alla nivåer” har jag varit mycket tveksam till hela NBF-projektet. Att det dessutom var en tvingande lektion som bara SKULLE genomföras med alla elever borde fått varningsklockorna att ringa. Människorna bakom projektet var väldigt övertygade, väldigt målmedvetna och väldigt lite intresserade av att höra på invändningar likt Pastor Jones en gång var. Men där stod jag framför mina elever och höll predikan om ett ämne jag inte kunde, på ett manus jag inte förstod om en frälsning jag själv inte trodde på för kadetter som inte ville frälsas. Jag tar chansen att till alla kadetter på MHS-Ö 2000-2001 framföra, från botten av mitt hjärta: Förlåt

Sinuhe the Egyptian sa...
11 april 2011 kl. 21:00  

Det är ju lite grann ett bevis för den tyngd som Wiseman fått. Det är både positivt och negativt att din kända signatur nu nyttjas för näst intill olaglig verksamhet.

Men till syvende och sist är beteendet ett bevis för en intellektuell fattigdom och ohederlighet som jag faktiskt saknar ord för.

Wiseman: du är fanimej beundransvärd.

GMY

Sinuhe

Anonym sa...
11 april 2011 kl. 21:47  

Om ett sådant debattinlägg skickas i falskt namn från ett IP-nummer som kan knytas till en person som arbetar inom ett av NESP-företagen så luktar det försök till vilseläggande spår. Alternativet är att IP-numrets ägare glömt att sätta på sig tankemössan och sådant kan möjligen förklara varför arbetet med NBF/NBC är så svårfattligt för dem som har sin tankemössa på plats?

/bloggbosse

Anonym sa...
11 april 2011 kl. 22:11  

Är det någon som funderat på att det kanske är en kreativ journalist på SVT som hittat på mailet för att skapa underlag för och uppmärksamhet kring programmet?

Anonym sa...
11 april 2011 kl. 22:18  

Det är klart att många är nervösa inför SVT:s program.
De/den som har gett klartecken för denna mångmiljardsatsning, som inte påvisat nämndvärd operativ effekt, borde vara lite svettig...
Att skriva att GLI inte är det samma som GLC/NOC är ju en ren efterkonstruktion. Namnet (för det är vad det är) GLI dök upp allteftersom det uppdagades vilket luftslott hela projektet var och är. Lägg ner!
Håller med tidigare inlägg, mailet är bara ytterliggare bevis på vilka metoder man är beredd att ta till. Ingenting förvånar längre. Håller tummarna för ett riktigt bra SVT program!

Anonym sa...
11 april 2011 kl. 22:33  

Angående konsulter; Har ni sett denna nyhet om att fortsatta utvecklingen av PRIO stoppas?

http://www.idg.se/2.1085/1.378984/forsvarets-sap-projekt-avbryts

Zzooter sa...
12 april 2011 kl. 00:32  

Skrämmande. Det trista är precis som du är inne på - hur mycket sådant här slipper igenom utan kritisk granskning?

Eloge till SVT som kontaktar dig och bra av dig att lägga ut info här.

Påminner mig om en händelse för ca 15 år sedan då en detalj till en Försvarshemlig utrustning kom bort i en civil flygfrakt. Detaljen i sig var inte hemlig på något sätt (mekaniskt chassi till elektronikenhet). Den enda som bemödade sig att kontrollera fakta med leverantören var TV3 Nyheterna!!! Övriga inkl SVT, TT, TV4, DN m fl hade krigsrubriker att topphemlig material var försvunnen..
Den kom fö fram något år senare efter att ha varit bortglömd i något hörn hos flygfraktaren.

Lars Rössle sa...
12 april 2011 kl. 06:37  

Polisanmäl! Det här var långt över gränsen för vad som är ok.

Lars Rössle,LSS

Band sa...
12 april 2011 kl. 14:03  

Håller helt med att du bör anmäla detta för utredning av lagens långa arm. Urkundsförfalskning minst sagt. Med tanke på denna bloggs ställning i försvarsfrågor tangerar det väl till och med ”Föregivande av tjänsteställning” att påstå sig vara Wiseman!

Vad gäller NBF som sådant kan jag bara hålla med ”Observatören”. Sekterism är ordet. Alltsedan jag som lärare vid MHS tvingades att hålla en lektion om den framtida frälsaren NBF med individuella handdatorer på varje man, Reostater och ”fullständig lägesuppfattning på alla nivåer” har jag varit mycket tveksam till hela NBF-projektet. Att det dessutom var en tvingande lektion som bara SKULLE genomföras med alla elever borde fått varningsklockorna att ringa. Människorna bakom projektet var väldigt övertygade, väldigt målmedvetna och lika lite intresserade av att höra på invändningar som Pastor Jim Jones i Guyana en gång var. Men där stod jag framför mina elever och höll predikan om ett ämne jag inte kunde, på ett manus jag inte förstod om en frälsning jag själv inte trodde på för kadetter som inte ville bli frälsta. Jag tar chansen att till alla kadetter på MHS-Ö 2000-2001 framföra, från botten av mitt hjärta: Förlåt

Anonym sa...
12 april 2011 kl. 15:34  

Jag tycker det hela känns minst sagt olustigt.

Skönt att Dokument Inifrån-redaktionen gjorde sin hemläxa och verifierade avsändaren.
Andra hade kanske inkluderat brevets innehåll och avsändare utan att ha stämt av med WW.

Om inte annat så har de väl fått ytterligare underlag; antingen för kommande helgs reportage eller för en "del 2"...

/TGB1116

Anonym sa...
12 april 2011 kl. 18:02  

Wiseman,
Tack för en bra blogg!
Om det skulle visa sig vara sant, så är det ohyggligt osmakligt och korkat.
Frågan som jag dock finner mer intressant – har inte SVT brutit mot källskyddet genom att göra efterforskningar på källans IP-adress och sedan delgett dig informationen?
/Bosse

Anonym sa...
13 april 2011 kl. 00:23  

Hur ska en anonym bloggare kunna polisanmäla - för vad?

Anonym sa...
13 april 2011 kl. 01:19  

@Bosse m fl
1. "Källskyddet" som nämns är inte att media inte får efterforska källan. Källskydd är att media har en grundlagsstadgad SKYLDIGHET att skydda sin källa om denne önskar vara anonym, just för att media skall kunna kontrollera källans trovärdighet men hålla den hemlig (YGL). Finns fall där media har hållit källskyddet även under rättegång. Till media räknas den som har angiven ansvarig utgivare (minns Wikileaks önskan om att få utgivartillstånd i Sverige)
2. Meddelarfrihet är att VARJE medborgares lagstadgade rätt (dock har präster en absolut tystnadsplikt)att meddela uppgifter som rör det allmänna (offentlig verksamhet)(TF och YGL)
3. Efterforskningsförbudet gäller att det är belagt med straffansvar om en person i offentlig ställning (Stat, kommun och landsting) gör ansats till att ens fundera på vem som meddelat uppgift. (observera att det alltså är "efterforskaren" som definierar, inte huruvida den som meddelat media är statligt anställd)
Såhär i Egypten och Libyen-tider kan jag rekommendera en läsning av TF och YGL. Det är inte utan att man slås av hur absurda dessa lagar är i ett globalt perspektiv. Vi har det riktigt riktigt bra här hemma.
4. BrB 14:1 "Den som, genom att skriva annan, verklig eller diktad, persons namn...för urkundsförfalskning"
Problemet är väl snarare att vid polisanmälan så är WW tvungen att avslöja sin identitet. Så att i just det här fallet är nog den bästa vägen att meddela media samt ett litet tips till slokhattarna i firman.
/cato

Anonym sa...
13 april 2011 kl. 08:16  

/Bosse
Nej detta var inte anonymt det hade avsändare dvs. Wisemans wisdom att kolla upp källa är bra journalistik.
/Kalle

Patrik BP Andersson sa...
13 april 2011 kl. 09:57  

"har inte SVT brutit mot källskyddet genom att göra efterforskningar på källans IP-adress och sedan delgett dig informationen?"

Jag har svårt att tänka mig att det skulle gå längre än till anmälan om polisen ens skulle ta emot den.
Den springande punkten är att källan påstått sig vara en specifik person. Att då vända sig till denna person är knappast brytande av källskyddet:
1) källan var den angivne, och är därför redan i full vetskap.
2) källan är någon annan, och i så fall är att källan inte är densamme som den angivne det enda som röjts.Visserligen inte tillhörande ämnet, men ändå:
"den som kan sin historia eftersom såväl Gustaf III utnyttjade förfarandet, liksom såväl Hitler som Stalin /.../ förbjudet enligt folkrätten."

Mig veterligen är det fullt tillåtet så länge rätt tillhörighet visas före under och efter anfall.
Vidare har flaskflaggning använts av västmakterna i minst lika stor utsträckning som de ovan namngivna.

Skyttedoktoranden sa...
13 april 2011 kl. 11:55  

Ha, ha... det är väl vad man kan förvänta sig av de som kör de där projekten. Jag känner igen språket så väl, och har nog förslag på minst tre individer som skulle kunna stå för upphovet. Det skulle inte förvåna mig det minsta. Det kryllar inte av skarpa knivar i NBF-lådan.

Lustigt reflekterade jag själv över NBF i dag.

http://ndcfellow.blogspot.com/2011/04/rutin.html

Skyttedoktoranden

Anonym sa...
13 april 2011 kl. 16:02  

Men nu är ju inte källan den den utger sig för att vara, och då faller källskyddet?

SVT har givetvis rätt att undersöka om källan är den den utger sig för att vara.

/M

Smörjaren sa...
13 april 2011 kl. 16:49  

band

Du måste mena aerostater(luftballonger/skepp med sensorer).
Reostat är en variabel resistans.

Wiseman sa...
14 april 2011 kl. 01:56  

Värt att understryka:

- Det finns flera mail.
- Avsändaren har aldrig åkallat källskydd.

Smörjaren sa...
14 april 2011 kl. 20:53  

lägg ut!!

Band sa...
14 april 2011 kl. 23:17  

@smörjaren,
Visst menar jag Aerostater, ett pinsamt men kanske freudianskt språkfel ang det motstånd som jag skildrade. Dessutom lyckades jag sända in min kommentar två ggr, ber om ursäkt för detta.

Göran Mellblom sa...
15 april 2011 kl. 08:28  

Ilskan på denna blogg över "Enköpingssekten" minner om pansartruppernas tillkomst i Tyskland.

Heinz Guderian skriver i sina memoarer, om just ilskan och oförståelsen han och andra tidiga pansarprofeter mötte överallt - och i alla länder.

Oförståelsen gick så långt, att man (pansarprofeterna) såg sig tvungen att bilda små nätverk över statsgränserna för att stödja varandra mot sina arga vedersakare.

Guderian själv fann tröst hos engelsmannen Liddel-Hart.

I Sverige anlades extra rejäl moteld: kavalleriet såg sig hotat på sikt av pansartanken, som man gjort försök med. Man bildade en lobbygrupp mot stridsvagnarna och för hästarna.

Lobbygruppen kallades "Svarta handen" efter serbisk förbild.

Dess verksamhet ledde emellertid till, att Kavalleriet halverades och de nya fordonen samlades i ett eget truppslag - pansartrupperna - vars kulturella stam blev en annan än regementena befolkade av ryttare.

Kompromisser emellan officerare den gången var omöjliga, och följden blev, att det militära initiativet gick förlorat och återgick till politisk nivå.

Denna nivå passade på, att riva upp nätverk och institutioner man länge irriterat sig på (högadliga Kavalleriofficerare med gamla nätverk in i Riksledningen).

Så även om ilskan över "Enköping" är monumental, måste vi nog tänka oss för hur vi går vidare.

WW predikar "ÄRLIGT SAMTAL," i syfte att uppnå förståelse och MILITÄRT SAMFÖRSTÅND.

Låt oss stödja WW så mycket vi kan!

MVH Göran Mellblom

HoD sa...
15 april 2011 kl. 10:41  

Kan WW beskriva hur det går till när en journalist på SVT kan sända mail till dig (om det nu är en enda person som står bakom den anonyma bloggen WW), detta med tanke på det som står längst ner i artikeln, "Det är inte för inte som det inte står någon mailadress utsatt i anslutning till denna blogg."

Insikten i FM inre liv hos WW är stor så man kan faktiskt undra över om det bara rör sig om en person eller om WW representerar någon form av intressegrupp. Jag tycker mig kunna se spår i denna riktning sett över tiden.

Wiseman sa...
15 april 2011 kl. 14:13  

HoD: Enkelt. Tittar man längst upp på bloggen står det tydligt beskrivet hur man gör för att kontakta Wiseman.

Anonym sa...
17 april 2011 kl. 10:29  

Från Dokument inifråns hemsida:
(http://svt.se/2.149972/1.2390572/nar_konsulterna_tar_befalet)

När konsulterna tar befälet

En av Sveriges absolut högsta militärer slutar inom försvaret. Hans nästa jobb i ett privat konsultföretag skakar om säkerhetstjänsten som försöker placera en spion inne i företaget. I dokumentären "När konsulterna tar befälet" granskas försvarets komplicerade förhållande till konsultbolagen.

Det moderna högteknologiska försvaret har blivit en guldgruva för konsulter. Nya avancerade system födde en marknad värd åtskilliga miljarder per år för olika sorters konsultföretag.

Samtidigt har officerare med attraktiva kunskaper och rätt kontakter blivit värdefulla värvningsobjekt för konsultbolagen. Konsultföretagen fylls av före detta officerare medan försvaret fylls av konsulter. Har försvarsmakten kontroll över utvecklingen?

Ett program av Peter Andersson från 2011.

Sändningstider: När konsulterna tar befälet
SVT2 Söndag 17 apr 2011 kl 20.00
SVT2 Torsdag 21 apr 2011 kl 16.40
SVT2 Lördag 23 apr 2011 kl 14.05

Kolla in trailern, rena dynamiten.

Anonym sa...
17 april 2011 kl. 20:52  

Efter kvällens Dokument inifån-program är den enda logiska konsekvensen att Salestrand och Per Nilsson får sparken omedelbart, de sitter ju och LJUGER rakt ut i TV för hela svenska folket. SPARKEN, NU!!

Anonym sa...
18 april 2011 kl. 01:05  

Hmm, med vilken legal grund kan den svenska militära säkerhetstjänsten infiltrera ett privat svenskt företag för att "få reda på vad som pågår där"? Det låter som om någon är ute och halkar runt på ytterst tunn is... Detta borde undersökas djupare!

Det var dessutom stor humor att den utsedde infiltratören inte ens dög att bli kallad till intervju :-)

Det saknades dessutom några parametrar angående officerares avhopp i programmet. FM har genomfört monumentala förändringar under de senaste 10 åren, varför många officerare fått gå i förtid eller valt att sluta för att de inte längre känner sig delaktiga i det "nya" försvaret. Försvarsmakten kanske borde fundera ur ett HR-perspektiv vad som kan göras för att behålla kompetenta medarbetare i stället för att bara acceptera fakta att det pågår ett "brain-drain"...

Anonym sa...
18 april 2011 kl. 11:47  

Re: Anonym 18 april 2011 01:05

"Försvarsmakten kanske borde fundera ur ett HR-perspektiv vad som kan göras för att behålla kompetenta medarbetare i stället för att bara acceptera fakta att det pågår ett "brain-drain"..."

Försvarsmakten som organisation och officiellt kanske bryr sig om detta tapp. Men drar vi ner det på individer (vilket de facto är organisationens grundbeståndsdel) är det ingen som bryr sig. Tvärtom är det så att om duktiga officerare väljer att sluta så står ett antal andra bara och jublar. Det betyder för dem att de själva hoppar fram ett "hack". Jag kan nog räkna upp ett antal "avhopp" som bäddar för att vi nu t ex har den ÖB vi har.
Detta är den krassa verkligheten.

Vad beträffar höga officerare som går direkt till "andra sidan" så är det en alldeles för överdriven farhåga att deras kompetens och nätverk skulle påverka t ex upphandlingar.
Både kompetensen och nätverket är en extrem färskvara. Ganska snabbt falnar kunskapen i vad som pågår och telefonen tystnar mer och mer. Den i programmet utpekade generalen rekryterades till styrelsen, vilket i sig nog var lämpligt mht hans nivå. Hans inflytande på direkta affärer torde vara ganska litet.
Den nivå på officerare som konsultbolag i allmänhet söker är en helt annan. Man söker personer som inte gått för långt i karriären, max majorer. Detta för att de oftast är vana vid att jobba operativt (civilt betyder det att man arbetar handgripligen).
Det är ytterst få positioner i Näringslivet där man kan gå omkring och utöva ledarskap genom att bara uppenbara sig, vilket verkar vara vanligen förekommande då officeren nått överste nivån och däröver.

Den absolut största faran med ett stort inslag av konsulter i Försvaret är allokeringen av kompetens och lärande. Konsulter går in och gör sitt jobb, därefter lämnar denne och tar lärdomarna med sig med sig. Kvar är Försvaret med möjligen ett löst problem, men utan insikt och lärdom. Det här fenomenet var mycket förekommande bland stora företag under slutet av 90-talet. Speciellt inom affärssystemsidan, SAP, Baan, Peoplesoft etc. Hela affärssystembranschen drevs av oavslutade implementeringar pga att konsulter hoppade mellan olika bolag drivna av en lönespiral.
Verkar som om Försvaret är i detta läge nu. Skall man köpa system, vare sig det är för ekonomi. produktion eller styrning måste man vara minst lika kompetent som leverantören.

Anonym sa...
18 april 2011 kl. 12:32  

Synd att man fokuserade på officersavhoppen och bara smög med foppatofflor i konsultträsket. Iklädd ett par rejäla gummistövlar skulle man kunna visa upp fler praktexempel på kapitalförstöring.

Heder åt Neppas.

Anonym sa...
18 april 2011 kl. 14:19  

Händer det något mer i mejlfrågan? Enl. Wiseman skulle det finnas flera mejl. Jag trodde SVT skulle belysa det i reportaget.

Wiseman sa...
18 april 2011 kl. 15:24  

http://www.fokus.se/2011/04/forsvarets-konsultkris/

Anonym sa...
18 april 2011 kl. 20:11  

Kommer ni ihåg SLB -stridsledning bataljon?
Det dödades också efter 10 års kapitalförstöring.
Kan meddela att detta projekt är återuppväckt efter att man lyckats hitta ett "kryphål" att pumpa in nya pengar till nya konsultförsök.

Detta trots att vi redan har mjukvara med fullt fungerande kartprogram,positionsangivelse och blueforce track. Firman är så rutten att man ständigt får gå med skygglappar och mållåsa på guldkornen för att orka motivera sig.

/synd och skam

Anonym sa...
18 april 2011 kl. 22:05  

Det här är ett inlägg från mig till dig...

Hur tänkte du? Lever du i tron att världen är grön eller blå? Get real Jag fullständigt skiter i om det byggs 1500 Super JAS eller något annat så länge som det står i relation till det reella behov som finns inom FM. Vill man inte ha NEC? Fine. Inga problem, men kan Försvarsmakten tala om för oss exakt vad det är som behövs dvs om man inte ska bedriva industripolitik?

Anonym sa...
18 april 2011 kl. 22:06  

Synd och Skam,
Ang. SLB så är det lite felaktigt att säga att det är ”nya pengar till nya konsultförsök”, en mer riktig benämning är mer pengar till nya SAAB-försök. Skamligt dålig kvalité i den produkten.

Vilken existerande BFT syfar du på?

Pellefant sa...
19 april 2011 kl. 15:08  

Jag har faktiskt svårt att inse att en anonym bloggare ska kunna lagföra urkundsbrott i ett sånt här sammanhang. Det är nog fel väg att gå, bättre att göra som gjort är, dvs helt enkelt skriva om det.

Beträffande ledningsystem och alla obskyra förkortningar så verkar FM med kringmyndigheter och bolag ha alldeles för lite att göra och med för mycket pengar.

Det är bra om media gräver fram detta.

Anonym sa...
19 april 2011 kl. 21:22  

Blogga kunde man inte för 20 år sedan, idag kan man påverka vem som helst genom att publicera sin åsikt i en blogg på internet. Det fungerar fantastiskt bra - se bara hur man räddat en anläggning i Sydsverige med detta medie.

Filosofiskt vad är skillnaden mellan en kostymprydd herre i en militärorganisation eller en uniformerad "kravställare" på en stor svensk försvarskoncern typ hägglunds, Bofors eller Saab? - är inte det jäv också? Får vi verkligen rätt grejer till rätt pris i rätt tid eller är dom bara gisslan?
Att blogga är väl ändå lite NBF:igt - Glad påsk från verkligheten utanför staketet

Olle sa...
19 april 2011 kl. 21:28  

Jag har sagt det förut och säger det igen. Svängdörrarna är som mest öppna mellan flygvapenofficerare och SAAB. När man i programmet intervjuade statssekreteraren Jevrell kunde man ju passat på att fråga vart hans företrädare tog vägen? Hur många gamla strilare finns på SAAB MW, Vilka onödiga funktioner har skattebetalkrana fått betala för att man skall kunna sälja JAS utomlands. m.m. m.m.

Anonym sa...
19 april 2011 kl. 23:18  

och VÄLDIGT gott om fd armétoppar inom BAE Hägglunds....

Anonym sa...
19 april 2011 kl. 23:40  

Håller med dig om kostymprydda ”kravställare”. Mig veterligen har Neppelberg ett eget kontor hos SAAB i Järfälla. Hela reportaget blir lite mer komiskt ;)
/Micke

Anonym sa...
20 april 2011 kl. 09:46  

Micke 23:40. Du har rätt i ditt påpekande. Det komiska däremot har jag något svårare att förstå.

FMV projekt STRIC/Strics har en kontorsmiljö med ca 10 rum lokaliserade till SAAB:s anläggning i Järfälla.

Vi är ca 5 officerare ur LSS TUStril som ca 2-3 dagar i veckan stödjer FMV projektledning med sakkunskap rörande stridslednings-, luftbevakning-, lv-, sambands- och tekniska funktioner som ingår i ett avancerat ledningssystem som C2STRIC. Detta är reglerat i ett avtal mellan FM och FMV.

Vår uppgift är dessutom att veckovis kontrollera att SAAB följer de systemspecifikationer som FMV har som underlag för de releaser/uppdateringar av systemet som tillverkas och som leveras var 6 mån.

Tillsammans med FMV-personal och en användargrupper ca 20 personer ur FV "sluttestar" vi systemet två gånger per år innan leverans för att kontrollera att det uppfyller krav på förmåga, funktionalitet och inte minst flygsäkerhet.

FM personal som stödjer FMV i Järfälla bär ALLTID uniform för att TYDLIGT markera vår uppgift och vår position som "slutanvändare".

FM personal har ingen påverkan på ekonomi eller kommersiella förhållanden gentemot SAAB projekt VASS utan det sköts helt och hållet av FMV AK Led projektledning.

Rollerna mellan FMV och FM ansvar är tydliga och klara.

Rollspelet mot de konsulter som jobbar för FMV i projektet är väl preciserade. Merparten kommer från Combitech (därav flera fd kollegor ur FM) och är uppköpta enligt gällande regler (lagen om offentlig upphandling) genom FMV AK Led försorg.

Självklart hade jag, precis som sades i det TV-program som sändes 17 april, önskat att konsultberoendet varit mindre. Är förhållandena sådana att man har ett konsulter anställda är det oerhört viktigt att man har ett väl definierat rollspel inkluderat ansvarsförhållanden så att jäv inte uppstår.
Den frågan står ständigt på dagordningen mellan FMV och FM i projektet!


Vad gäller SAAB:s personal (där även fd kollegor ur FM arbetar) är gränsdragning solklar. Vill SAAB ha stöd tex för förevisningar eller andra aktiviteter så skall ALLTID begäran till HKV om ev exportstöd begäras.

För er som är FM- eller FMV-anställda och vill bilda er en uppfattning om projektet i Järfälla är ni välkomna att ställa frågor eller besöka oss.


Vänligen

Peter Neppelberg

Cynisk sa...
20 april 2011 kl. 11:55  

Jag tycker att det är bra att officerares kompetens tillvaratas i samhället. Flera av mina kollegor har bytt tjänstekläder och jobbar numera heltid med olika system. Heltid, skriver jag eftersom de numera slipper PRIO, REMI, excersis, fanvakt, utlandstjänst, Fälttest, förbandschefsdagar, VU/DUP-arbeten och dylikt och i stället kan ägna sig åt det de är bra på.

Problematiken ligger hos FM och FMV som dels inte nyttjar egen personal på rätt sätt och dels är dåliga på att leda projekt.

FM behöver konsulter men det får ju vara någon hejd och kontroll på det.

Anonym sa...
20 april 2011 kl. 15:13  

Neppelberg har alltså eget kontor i Järfälla, vilket påskgodis! Svt kanske ska börja skrapa på den fasaden också då. Det var därför man valde intervjua honom i Armemuseum. Hmmm man kan ju fundera på det verkliga syftet med debattdeltagandet från vissa.

Nått att berätta för bloggvärlden det är ju ett riktigt scoop ger oss ej insatta mer perspektiv - i min värld får man väga in den parametern när man objektivt bildar sig en uppfattning om vad som är sant och lögn!

// J

Anonym sa...
20 april 2011 kl. 18:58  

Jag tycker att man borde granska SLB och resten av SAAB byken, det finns väl fd Generaler även på SAAB!

BosseB sa...
20 april 2011 kl. 22:01  

Anonym 15:13,

Absolut har du rätt i att man måste fundera över debattdeltagandet från "vissa", precis som man måste fundera över varför du ANONYMT framför grava insinuationer om Neppelbergs vandel och heder utan minsta belägg.

Neppelberg har i.a.f. under alla år varit noga med att skilja på sin yrkesroll ,och de krav som därmed följer, och sin medborgerliga rättighet att agera fri försvarsdebattör. I det sistnämnda fallet har han ALLTID framträtt med namn och rättrådigt stått för sina åsikter, även när det har blåst helvetiskt snålt, t.ex. när högre chefer beordrat MUST att sätta dit honom eller när den lokale förbandschefen lydigt (som den nyttige idiot han är) försökt snöpa honom med hot och lockelser på order från FV-generalerna.

Svaret på din fråga är att du inte har en susning om hur detta fungerar. Den enda logiska slutsatsen är att även du är en klassisk nyttig idiot som "någon" hög befattningshavare, som självfallet också önskar vara anonym, väljer att utnyttja för sina egna skumraskaffärer.

Anonym sa...
20 april 2011 kl. 22:26  

@Bosse B kl2201; opps-menar du att våra supermilitärgenier, generalerna och amiralerna, skulle drista sig till att agera så simpelt att de far ut med dolda svärd mot ofrälse allmoge såsom strilneppas Neppelberg?

Man förundras om du Bosse inte tar till en smula i överkant-eller är det kanske så att verkligeheten egentligen är än värre?

Berätta gärna mer om den förbandschef som du beskriver som "nyttig idiot". Om förbandschefen agerat som en lydig sluss, SOM BARA FÖLJT ORDER, bör han personligen hängas ut, gärna med namn. Är det såna chefer som ska vara föregångsmän eller är det så att det enda de bryr sig om är sin egen egoism?

Nyfiken på att få veta mer.

Olle sa...
21 april 2011 kl. 08:22  

Nja, i inslaget handlade det inte om huruvida konsulten från Generic hade gjort något otillbörligt, utan om det fanns utrymme för misstanke eller inte. Att en del av en koncern,(Combitech) kravspecar en upphandling som en annan del av koncernen (SAAB) sen bjuder på anser jag ger stort utrymme för misstanke.

Anonym sa...
21 april 2011 kl. 09:00  

Combitech ägs av Saab.

Anonym sa...
21 april 2011 kl. 09:01  

Hej bosse b! För mig är du och för den delen ägaren till denna blog lika anonym som jag är för dig. Om jag kommenterar att industrin har flera uniformerade hos sig och någon annan påpekar att en som fördömde konsulter i försvaret visar sig vara "konsult" åt saab. Då ger man sig på hans vandel. Det tyder ju på att du inte vill ha en öppen och ärlig diskussion. Pröva livet utanför staketet om det är så dåligt, det är underbart! I övriga världen byter man arbetsgivare när man är missnöjd, ni kan ju bli konsulter. Det verkar ju finnas hur stort sug som helst efter militärer i den branschen. Ta chansen militärlönen är väl inte så hög? Som specialiserad kan man säkert få upp till 35 000 kr i månaden i ingångslön. Glad påsk från en anonym snödriva!

Anonym sa...
21 april 2011 kl. 13:38  

"We ask our soldiers to do our dirty work for us: to achieve the goals we set for them and, if necessary, to die in the process. This is a tall order, but we cannot stop there. Not only do they need to fight for us, soldiers need to fight the way we want them to—in line with our values and our rules."

Från http://kingsofwar.org.uk/2011/04/fighting-evil-warriors-are-our-achilles-heel/

Jag tycker vi borde ha en kontroll grupp i FM som på heltid kontrollerar organisationen inte bara på lägre enheter så som insatta förband tex FS förbanden men även staber så att de värderingar vi vill stå för efterlevs detta gäller även våra generaler så att det inte blir en låt gå attityd. (Jag menar inte att den skall kontrollera om enskild bär den ena eller andra stridsvästen utan mer vilka attityder som gäller i så väl staber som förband. Denna kontroll grupp bör bestå av så väl höga officerare som lägre tex plutonchefs nivå samt nån civil med inriktning på bistånd eller liknande så att även våra civila delar av insatser inte har kontraproduktiva attityder.
Läs mer i artikeln ovan detta är sådant jag vill diskutera under policy disskussioner på utlands utbildning ej utrustningsfrågor!
Markstrids officer

Anonym sa...
21 april 2011 kl. 21:09  

Till anonym 20 april 15:13

Jag har hela tiden varit väl medveten om Peter Neppelbergs uppdrag i Järfälla. Det är mycket svårt för mig att se hur ett uppdrag som går ut på att stödja FMV i ett projekt mot Saab på något vis förminskar Neppelbergs trovärdighet. Det är lika svårt att se hur fullföljandet av ett uppdrag mot arbetsgivaren (staten) skulle påverka allvaret i de åsikter Neppelberg framför.

Valet av Armemuséum som inspelningsplats var helt och hållet mitt. Peter Neppelberg föreslog att vi skulle göra intervjun ute i Järfälla. Jag avböjde detta eftersom jag ville ha en miljö med tydligare visuell koppling till militären. Det är klart att jag hade kunnat begära tillstånd att filma på Neppelbergs ordinarie arbetsplats i berget, men det är knappast realistiskt att förvänta sig att vi hade fått ett sådant tillstånd. Valet föll således på Armemuseum.

Det har alltså inte förekommit någon mörkläggning, vilket du och en tidigare skribent i tråden tycks antyda. För mig har det hela tiden varit välkänt att Peter Neppelberg - på uppdrag av staten - tidvis tjänstgör vid Saab i Järfälla.

Jag önskar dig och alla andra här en riktigt Glad Påsk!

Peter Andersson, Dokument Inifrån, Sveriges Television

Tröjan sa...
21 april 2011 kl. 23:09  

@Olle
Det är FV/FMV som kravspecar C2STRIC.

BosseB sa...
21 april 2011 kl. 23:31  

Anonym 21 april 2011 0901:

Livet utanför staketet kan jag en hel del om, har funnits där i flera år. Så försök inte insinuera något som inte finns. Debatten blir så löjligt som den bara kan bli när FM Infostabs nyttiga idioter ska leka psyopskrigare.
LÖJLIGT, var ordet.

Anonym sa...
22 april 2011 kl. 10:08  

Ett tips att ha som policy att alltid skicka krypterade mail. Vet omgivningen om detta så blir det i princip omöjligt att kunna urkundsförfalska mail.

Olle sa...
22 april 2011 kl. 14:00  

Tröjan

Tillbaka till programmet.Det finns många företeelser på FM/FMV där det finns utrymme för misstanke om jäv/"etiksbrott". Programmet letade reda på en "stackars" konsult som 2004 satt på FM och där konsultens bolag bjöd på en offert på FMV 2006. Tala om att sila mygg och svälja kameler. Det finns många områden där konsulter från Combitech jobbar med kravställningar som sen SAAB bjuder på. Till avsevärt större belopp än NBF upphandlingen.
I flygvapnet kan tydligen inte jävsbrott uppstå om jag får tro inläggen ovan.

Cynisk sa...
23 april 2011 kl. 10:21  

@BosseB 23:31
Menar du att det är HKV INFO som står för många av kommentarerna? Allvarligt?
Vad har du för underlag för det?

Anonym sa...
2 maj 2011 kl. 20:52  

Det var ett blekt program ändå. Det finns mycket mer att gräva fram om våra kära konsulter och hur de upphandlas av FMV.

Anonym sa...
3 maj 2011 kl. 20:24  

Ja, ett mycket blekt program. De lyckades bara visa skuggan eller möjligtvis siluetten av (toppen av) isberget.

Men vem av dem som vet vill berätta? Till viss del så är det så att det nära samarbetet är effektivt. Man får alltså mer (och mer rätt) program snabbare än om användarna/mottagarna inte jobbade så nära konsulterna/leverantörerna. Ur detta perspektivet gör skattebetalarna en vinst.
Men visst blir det lätt att leverantören målar in kunden i ett hörn. Det farliga (dvs själva beroendet av konsulten) blir när leverantören/konsulten även tar över driften av systemet. Detta sker redan på många system, men nämndes inte alls i programmet.

Inte ens jag vill berätta några detaljer eftersom jag tycker att det är bra med snabba rättningar och korta ledtider för kundanpassningar.
Men det blir ju nästan komiskt när två företrädare på var sin sida förhandlingsbordet inte har tid att själva närvara vid ett möte utan skickar var sin respektive konsult som visar sig tillhöra samma avdelning på samma bolag... Då gäller det att veta vilken hatt man har på sig just då.

Många av konsulternas existens i "vardagsarbetet" uppfattar jag beror på att HKV bara INTE VILL anställa egen personal. Självklart är konsultbolag villiga att hyra ut tjänster. Allt annat är väl tjänstefel.

/ Tekniknvändare

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade