Ett gästinlägg som tog skruv

Härom veckan publicerades ett gästinlägg från en f d soldat vid Livgardet, numera kadett. Gästinlägget avhandlade soldaternas förmåner i allmänhet och boendesituationer i synnerhet. Sedan dess har åtskilligt hänt och ämnet är numera flitigt diskuterat på SvD:s ledarblogg, där Claes Arvidsson började med att råda soldaterna att ta med luftmadrasser sedan soldaterna nu ska vräkas från sina övernattningsmöjligheter vid förbandet. Därefter har både Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten (replik 2) och Claes Arvidsson fortsatt debatten.

Den senaste i raden repliker är skriven av en officer vid Livgardet som kommenterar ämnet ur sin och soldaternas synvinkel. Mycket läsvärt.


Läs även Försvar och Säkerhet i samma ämne. Intressant förslag kring bostadstillägg, men ekonomin lär knappast tillåta det.

24 kommentarer:

Band sa...
11 maj 2012 kl. 22:09  

När jag följer förläggningsdebatten har jag svårt att sätta fingret på vad det är annat än "nåt" som är ruttet inom försvaret. När Fortverkets absurda avkastningskrav till statskassan, genererad av samma statskassas fördelning av anslagsmedel till Försvarsmakten, ska vara det som reglerar vår förmåga att generera effekt. Ja då är ”nåt” ruttet.

Samtidigt måste jag ännu en gång dra upp historien, som vi alltid missar att ta lärdom av eller ens minnas. Jag tjänstgjorde som lärare vid MHS när det 2001--02 utgick ett Dekret från RSV om att alla kadetter i riket skulle skattskrivas på den ort vid vilken de hade sin militärhögskola. Detta mottogs inte positivt av kadetterna som vid detta tillfälle uppbar värnpliktsförmåner och i många fall (de flesta) hade bostadsbidrag för de lägenheter de hade vid sina förbandsorter. På den dagersättning de hade, insåg alla (utom RSV), att det var omöjligt att betala en lägenhetshyra. Oaktat om det egentligen var försvarets uppgift, rättighet eller ens låg inom vårt mandat att agera så samlade sig FM för en gemensam aktion mellan de olika skolcheferna som utmynnade i att man inom några veckor fått RSV att dra tillbaka sitt försök till tvångsskattskriving.

Idag när vi infört anställd personal fullt ut- män och kvinnor på sold, dvs soldater i ordets rättaste betydelse, då nöjer vi oss i Försvarsmakten lite lakoniskt med att konstatera att ”ni får bo var ni vill, för vi varken får, kan eller ids göra nåt åt vansinnigheterna för att hjälpa er”.

Den fråga som vi ibland ställde oss för några år sedan ”hur ska vi bli av med soldaterna när de blivit gamla” ändras allt snabbare till ””Hur ska vi få någon överhuvudtaget att bli intresserad??”

Anonym sa...
12 maj 2012 kl. 07:58  

Återinför värnplikt omgående.

Anonym sa...
12 maj 2012 kl. 12:12  

Jaha, det är inte många som vill bo i Arvidsjaur, Boden, Karlskrona, Karlsborg, Eksjö, med flera. Vad har dessa ställen som de flesta 20-25 åringarna vill ha? Vi pratar om veckopendling där soldaterna lägger en del av lönen på resor, om då soldaterna inte kan bo billigt på förbanden så tror jag det är kört om några år.
Hur ska GSS/T bo?
Återinför värnplikten!

Göran Mellblom sa...
12 maj 2012 kl. 13:18  

Varje gång detta ämne kommer upp så rodnar jag av skam. Socialismen förvred moralen på oss yrkesmilitärer så till den grad att vi trycker ner och snäser våra egna soldater. Det är oss det är fel på, ej på dem!

Socialismen lärde oss yrkesofficerare att INGEN MORAL ELLER HEDER ÄR ÖNSKVÄRD, så därför har vi så svårt med yrkessoldaterna och med varandra, då vårt yrke är beroende av just HEDER, ÄRA och MORAL.

Men socialismen är borta. DET LÅNGA 70-talet är över. Låtom oss se varandra i ögonen igen, liksom förr.

Mvh Göran Mellblom

Anonym sa...
12 maj 2012 kl. 13:46  

Anonym 12:12
Skall du raljera behöver du åtminstone läsa på. Karlskrona är en residensstad med högskola och framgångsrikt näringsliv. Ett axplock av arbetsgivare vid sidan av FM och Kockums är Telenor (Sverigekontor), Ericsson, Dynapac (AtlasCopco ägt) och ABB. Det sistnämnda företaget söker väl ungefär 100 nya medarbetare för närvarande. Så att insinuera att det skulle vara oattraktivt i Karlskrona håller inte - det råder bostadsbrist i de centrala delarna och det sker en inflyttning till kommunen.

Vad gäller diskussionen om soldatbostäder på logement så handlar väl frågan snarare om var man finner det civila mervärdet i att anställa en skyttesoldat som bott på logement de senaste 6 åren...

Inge Hjort

Anonym sa...
12 maj 2012 kl. 14:04  

Då FM lämnat attraktiva orter i de senaste försvarsbesluten riskerar FM att bli en glesbygdsarbetsgivare. Hur attraktivt är det för en 20-åring? De enda förbandsorterna som lockar folk är Stockholm, Halmstad och Revinge (Malmö/Lund). De andra får nog svårt i framtiden.

Anonym sa...
12 maj 2012 kl. 14:17  

Bostadsfrågan är i sig ett ickeproblem - en arbetstagare ordnar själv boendet.

Däremot pekar denna självklarhet på nästa intressanta spörsmål - vilken sold har soldaterna?

Kanske är det så att en sold om 16100 kr/månad är tillräcklig, då soldaterna enligt FM till stor del gjort sitt yrkesval för att de "vill göra skillnad" och "bryr sig"...

Ja, med denna ideella bas som grund är det helt ok att betala ut en så liten sold - soldaten har ju sin inre motivation.

Jag är helt övertygad om att FM har gjort en noggrannn analys av konsekvenserna av värnpliktens slopande - och är därför inte orolig.

Detta är inget problem...

Patrik Lander

Anonym sa...
12 maj 2012 kl. 15:29  

Lagerstens replik uppfyller verkligen "Vem bryr sig."

Sinuhe the Egyptian sa...
12 maj 2012 kl. 15:41  

Amf 1 har tagit det kloka steget att kontakta Försvarsmaktens bostadsstiftelse (MHS-eleven) om att bygga enkla bostäder i anslutning till regementet. Så bör det ske på andra ställen också. Personalbostäder är ingenting som är förbjudet i svensk lag.

Däremot ansluter jag mig till de som tycker att FortV handlar rent kontraproduktivt i många avseende. Det är tur att det ska läggas ner. Min personliga åsikt är att Försvarsmakten ska äga och förvalta sina egna byggnader - jag har aldrig sett en kalkyl som i något avseende visar att det blir bättre eller billigare med den nuvarande tingens ordning.

GMY

Sinuhe

Anonym sa...
12 maj 2012 kl. 15:42  

Man ska kunna leva på sin lön!
Känns slagordet igen?
Vem kan betala hyra och försörja sina barn på den lön FM erbjuder sina anställda soldater idag?
Alla lever faktiskt inte efter devisen: det är ett kall, jag vill göra skillnad, jag har det som krävs, välkommen till min verklighet...
Hjälper föga när räkningshögen växer!

Anonym sa...
12 maj 2012 kl. 16:15  

@anonym 14.04

Göteborg och Uppsala får du lägga till på listan över förbandsorter som lockar folk.

Återinför värnplikt!!!

Anonym sa...
12 maj 2012 kl. 17:19  

Sverige är inte USA eller Storbritannien. Allt som kopierats avseende “camp boende“, regementsförvaltare, underofficerskårer, låglöne soldatyrken funkar inte för svenska förhållanden.
Vi har inte det samhällssystemet eller traditionen. Varför ska vi göra avkall på det som är bra svenskt till förmån för allt amerikanskt?

Anonym sa...
12 maj 2012 kl. 19:48  

@ anonym 17.19
Nä,det är rätt att Sverige inte är USA eller GB. Men det som "kopierats" är av nöd tvunget. Soldaternas lön räcker knappast till en pendlingslägenhet vid tjänstgöringsorten, ordinarie lägenhet eller resor hem varje vecka. Precis som man ordnar boende åt andra kategorier som tex studenter så borde det gå att ordna till soldater på ett tillfredsställande sätt, vi pratar inte om lyxlägenheter precis.
Själv är jag specialistofficer ( underofficer enligt dig, något som jag personligen tycker är rätt benämning ) och ser behovet. Snarare är enbefälssystemet en parentes i vår försvarsmakt, om man mot förmodan glömt tidigare uppdelning av befäl och officerare, dvs inget plagiat snarare en återgång.
Det enda jag kan hålla med om är att vi inte ska göra soldatyrket till ett "låglöne soldatyrke"
/JL

Anonym sa...
12 maj 2012 kl. 20:14  

@anonym 1404

Du grabben,,tror du glömde Göteborg som en intressant ort.
Lagom balans på storstad med attraktion och tillgång till lägenheter,

Anonym sa...
12 maj 2012 kl. 20:21  

Denna diskussion är viktig och en vägdelare för hur GSSK kommer att fortsätta att implementeras. Det behövs många goda råd för att utveckla boendet för soldaterna och det kommer nog att skilja sig mellan olika orter beroende på storlek, tillgång till lägenheter,arbete för fruar/män till soldaterna, barnpassningsmöjligheter för soldaternas barn och andra former av fritidsintressen för deras barn eller sammanboende. Komplex fråga som ej behöver försinkas med rop på att återinföra värnplikten från tyvärr oinformerade självutnämnda försvarsupplysningsdebattörer.

Anonym sa...
12 maj 2012 kl. 20:30  

@Inge Hjort
1346

Vari ligger mervärdet att anställa en sjöman som bott på en båt i 6 år? Kanske ej känt men i flottan kan man ju bo på alla fartyg gratis utom på ubåtarna.

Ja karlskrona är en residensstad men likväl så är det en fysisk, geografisk och mental återvändsgränd varför attraktionen att ta anställning och bosätta sig där är minimal.

Karlskrona kommer under lång tid att vara en första utbildningsplattform för soldater att få in foten i FM och sedan snabbast möjligt flytta därifrån. Så har det varit med officerare genom åren. Därför så är bostadslösandet för soldater/matroser i Karlskrona mindre relevant som erfarenhetsvärdering för soldater som tjänstgör som GSSK närmare vitala större städer.

CS sa...
12 maj 2012 kl. 20:52  

Intressant med kommentarerna om vilka orter som har svårt att rekrytera. Har ni någon som helst statisktik för att backa upp påståendena. Jag tvivlar nämligen skarpt att det stämmer.

Anonym sa...
12 maj 2012 kl. 22:41  

Alla försöker påvisa respektive förbandsorts förträfflighet, visst alla har något som attraherar någon. Men inför nästa försvarsbeslut 2014/2015 måste FM nog på allvar fundera var man ska förlägga och rekrytera sin personal!
Det handlar nu om en långsiktig levnadsutveckling med livets alla skeenden.

Anonym sa...
12 maj 2012 kl. 23:30  

@ CS
Ja det skulle vara roligt att få veta hur Tun står sig i konkurrensen.

F7 hade en liten stugby utanför grindarna som man rev för några år sedan. Man har nog kvar en del personalbostäder innanför grindarna. På utsidan är väl bara "Tåget" kvar?

Alla garnisoner jag känner till hade eller har kvar personalbostäder i någon form.

Hur många är inte de kompanichefer/motsv som sitter i "köket" på kasernerna.
Där var för länge sedan underbefälsbostäder därav den något konstiga personaltrappan. Vet inte om det finns någon kvar i firman som är född och uppvuxen på kasern?

Vi skall väl inte gå så långt tillbaka att man återupplivar "kaptensgården" och "majorsbostället".

För att ta till mig den nya stilen och passera bloggpoliserna så är jag inte emot soldaternas låga lön utan för en högre pensionsgrundande ersättning som löser de här problemen.
De skall inte behöva lida för att regering, riksdag och FM försöker genomföra en underfinansierad personalreform.

Teaterdirektören.

PS!
Visar det sig att det är för dyrt att producera och anställa soldater och befäl i vissa regioner?
Lägg ner och flytta till gynnsammare terräng!
Så har marknaden fungerat under lång tid.

PS igen!
Till er som tror att Fortv skulle kunna producera och driva bostäder billigare än allmännyttan. Dream on....!

Göran Mellblom sa...
13 maj 2012 kl. 13:44  

Byggprojekt en masse blev det vid förra ominriktningen då VPL drevs igenom.

Vid beslutstillfället flyttade den vpl årsklassen in till övningshedarnas träbaracker, byggda för sommarbruk.

Fem à sex år senare såg sig FM tvungen att bygga femtio stora kasernkomplex för personalens boende. Kostnad? Mycket stor.

Tror någon att detta genomfördes utan stridigheter med dem som hellre ville satsa på krigsmaterielprojekt så misstar han sig.

Antagligen ser vi samma strid utkämpas just nu: satsa på människorna eller satsa på materiel.

Vi kan minnas att t.ex Sovjetväldet föll då människorna tröttnade. Ghadaffis krigsmateriel hjälpte ej mot arga människor som fått nog.

Kunde vi yrkesofficerare inte för en enda gångs skull tänka på människorna - soldaterna som gör jobbet?

Mvh Göran Mellblom

Anonym sa...
13 maj 2012 kl. 18:20  

Replik till Mellblom kl1344; Du är som vanligt både grund och naiv i dina inlägg.

Vid omställningen till värnplikt från det förra Indelningsverket-det som vi nu egentligen ser igen nu-förstod såväl Regering och Riksdag samt framstående generaler att det skulle krävas SÅVÄL satsningar på materiel som på infrastruktur för att, tillsammans med en fungerande personalförsörjning skapa en tillräckligt stark försvarsmakt i Sverige.

Vid den sk reform som Försvarsmakten nu är inne i förefaller samtliga dessa visa överväganden ha saknats. En Regering som inte bryr sig det minsta om försvarsförmåga, en trött riksdag som förefaller inkompetent-ursäkta ordvalet-samt en försvarsmaktsledning som utan den minsta reflektion följer Regeringens order.

Det saknas en generel Owe Wictorin eller en general Bengt Nordenskiöld i försvaret idag. Eller en general Carl Björeman.

Det indelningsverk som idag nu i praktiken blir det som får försvaret att gå i ekonomisk konkurs är i grunden felkalkylerat, felplanerat och saknar ALLA elementära planeringskalkyler. Fråga gärna försvarsledningen om det finns några ekonomiska kalkyler för ett år med ett skyttekompani-en relevant nivå borde ju vara att det givna kompaniet får öva ungefär lika mycket som motsvarande kompani gjorde med värnpliktiga.

Fråga försvarsledningen om vilken kostnadsökning det innebär med anställda soldater. En faktor 10 är en grov jämförelse-men finns det ekonomiska kalkyler, upprättade innan riksdagen tog beslut om det "nya" försvaret-eller finns det inte några planer?

Anonym sa...
13 maj 2012 kl. 19:40  

Hur ofta diskuterar vi det vi egentligen borde diskutera: hur behålla vår personal=den viktigaste resursen?
Det är idag nästan så att man måste be om ursäkt för att ha sin befattning! Arbetet med PgBoK har med all tydlighet visat vad som är viktigt och inte. Här är så många underligheter så hela kommentarsrutan kunde blivit full. Jag avstår, de flesta läsare här har själva tagit del av FM Org 13.
/Svar 20 september/

Anonym sa...
13 maj 2012 kl. 20:37  

Återinför värnplikten och det viktiga försvaret av vår nation Sverige. Sverige är inte USA.

Jag tycker synd om våra yrkessoldater, de verkar grundlurade igen.

Låt oss dock inte luras in i NATO av en USA-knäande borgelig regering. Regering vet att blir mkt dyrare att gå med i NATO och kan inte genomföra detta just nu.

Kapten Böljas

Göran Mellblom sa...
14 maj 2012 kl. 19:14  

@Anonym 13:34 Hurså grund och naiv? Trist med en så nedlåtande ton. Den gör inte denna fina blogg heder.

MVH Göran Mellblom

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade