Fortsatt soldatdebatt – Trycket stiger (uppdaterad 22.10)

Debatten kring soldaternas förhållanden som startade för två veckor sedan med ett gästinlägg av kadetten Andreas Braw fortsätter. Braw följde idag upp med ytterligare ett gästinlägg och på SvD Ledarblogg publicerades ytterligare ett lysande gästinlägg av en yngre officer på Livgardet, fänrik Carl Lennerman. Det är läsning som starkt rekommenderas.

I det nyss utkomna numret av Officerstidningen, nr 4/2012, diskuteras också förhållandena för svenska soldater. Det inledande citatet från en soldat på P 7 är ytterst talande: "Det här är verkligen det bästa jobbet som finns. Bra kamratskap, toppen att kunna träna på arbetstid och mycket ledighet. Men det funkar inte att leva på en soldatlön när man har familj."

Officerstidningen rapporterar vidare om att många soldater lämnar Försvarsmakten i förtid. Under första kvartalet sade 147 soldater upp sig, vilket ger en trend nästan dubbelt så hög som Försvarsmaktens beräkningar om 300 soldater per år som lämnar.

Försvarsmakten, men framförallt politisk nivå måste ta dessa problem på allvar. Inte helt oväntat tål inte försvarsbudgeten en höjning av soldaternas löner och den lär heller inte tåla byggande av militära hyreshus i närheten av de förband som ligger i områden med bostadsbrist och höga hyror. Problemen är inte uppkomna utan identifierade sedan flera år och gångbara lösningar har föreslagits utan att beslut om åtgärd fattats.

Lösningen med "militärt" boende är dessutom inte unik utan allmänt existerande i alla länder med anställda soldater. Den är inte ens ny i Sverige utan har funnits tidigare. Sådant boende skulle också underlätta för andra anställda som under en tid byter förband. En annan fördel vore att man skulle kunna installera tvättmaskiner med mycket hög temperatur eftersom det är vad som krävs för att en stridsuniform ska behålla sin funktion. Idag får nämligen inte soldater byta sina smutsiga uniformer på förråden, samtidigt som man inte får tvätta uniformen själv.

Några militära hyreshus lär inte byggas de närmaste två åren lika lite som det lär byggas några nya helikopterhangarer. Sannolikt lär inte organisationen se likadan ut efter valet 2014 som den gör idag och investeringar i onödan är en gammal läxa. Man ska ha i åtanke att den organisation som Försvarsmakten idag är på väg att inta var beräknat utifrån en helt annan, mindre organisation vad gäller fredsförband.


Oavsett vilket – Fortsätter den nu pågående utvecklingen råder ingen tvekan om vad som kommer att hända med det nya personalförsörjningssystemet. Vad Braw, Nordén och Lennerman diskuterar är grundläggande ledarskap. Tyvärr verkar dessa grundläggande kunskaper ha förlorats av andra någonstans längs vägen. Hur värderar man i reklamsatsningar en soldat som säger att han måste sluta för att han inte kan försörja sin familj?


Det är nästan så att man saknar förre försvarsministern Sten Tolgfors tryggande ord att allt är i sin ordning och ekonomin i balans. Vad ska man då tro när partikamraterna nu inte säger något alls?

Det parti som vinner valet 2014 kommer inom försvarspolitiken få ett högst ovälkommet arv, framförallt avseende ofinansierad materiel.


Uppdatering 22.10: Läs även det oerhört bra inlägg hos Cynisk om situationen i Försvarsmakten.

18 kommentarer:

Sumatra sa...
15 maj 2012 kl. 20:13  

Säll är den som har till rättesnöre
att man bör nog tänka efter före.

Så skrev Tage Danielsson och det gäller än.

Galna Tunnor är en bristvara, för Försvarsmakten har ockuperat dem alla.

Förr räknades den militära förmågan att analysera, planera och förutse som kännetecknande för en duglig officerskår och ett tecken på professionalism.

Förutseende, detta ord som nu närmast stavas förut-seende, syftar förmodligen numera på en utkik som spanar i förliga bäringar.

I övrigt så är förutseende av konsekvenser av fattade eller planerade beslut en lika stor bristvara som Galna Tunnor.

Nog, detta lilla ord som finns i både "nu är det nog" och i "detta blir nog bra", att användas efter tycke och smak.

Anonym sa...
15 maj 2012 kl. 20:24  

Självfallet skall soldaterna ha högre löner och strukturen utvecklas för dem så att de som en stor del av FMs viktigaste resurs personalen kvarstannar.

Dock värt att komma ihåg för att nyansera diskussionen.
Många av de avhopp som nu sker är rekryterade under NBG 11 utbildningsåret. Det innebär att deras motivator var att ta ledigt från ordinarie verksamhet under en kortare tid (studier, jobb etc), tjäna pengar och förhoppningsvis att få deltaga på en insats som etablerade en mission s.k. 01 mission. Det innebar att åldersstrukturen var högre än i normala fall.
Motivatorn var ej ett längre yrkesval omfattandes 8-12 år varför det ej är förvånande att dessa slutar utan det är framtida GMU soldater som på sikt skall fasas in och utveckla yrkessoldatens roll och förmåner.

Den andra reflektionen är att GSSK som avslutar sin tjänstgöring skall rekryteras till GSST under seriösa former. Att rekrytera 150 avslutande GSSK till GSST per kvartal ger nästan en bataljon per år med högkvalitativ personal och erfarenhet. Om andra länder har gjort detta sedan 1945 så kan vi nog också anstränga oss att ta emot lite erfarenheter om att fasa över personal från active service till territorial army.

Wiseman sa...
15 maj 2012 kl. 20:30  

20.24:

Ja, vi får hoppas att så sker med avhoppen.

Anonym sa...
15 maj 2012 kl. 20:36  

Även i USA stiger kritiken. Nedanstående är utdrag är en analys av förtroendekrisen:

Young officers aren't chafing against high operational tempo or demanding tactical requirements. They are chafing against a bureaucracy that misplaces its incentives, fails to penalize underperformers, rewards overperformers only with more work (but not removing the incompetents from the ranks around and above them), fails to prioritize the institutions' efforts and expenditures (empty MWR facilities, embarassing swing bands, etc), fails to properly care for its people (this is not a money problem - most officers are vastly overcompensated today - but a personnel management problem), and focuses on inane superficialities rather than combat excellence, just to name a few.
- - -
It is interesting to note that these Dear Boss letters have tended to percolate up when the institution is facing a post-conflict reset: post-Vietnam, post-Cold War, and post(ish)-OEF/OIF. These are times when visions of the future are clashing and when the interests of the system-as-bureaucracy begin to reassert themselves over the interests of the system-as-warfighting-organization. It is in these times that clarity of vision and communication up and down the ranks are most important. Visions of the future threat and the future force are surely anything but clear today. The services are struggling to define themselves against an uncertain world and too many are falling back on the trite mantra of back to the (garrison) basics and the sanctuary of service parochialities. These are an anathema to the minds of many mid-level and junior officers and staff non-commissioned officers who have spent nearly a decade trying to hone a combat mindset.
- - -
The coming drawdown will expose a growing crisis of vision, communication, and trust between the ranks. It is therefore critical that the institutional leadership begins to enter a dialogue with its younger officers. Institutional leaders must lay out their vision, set meaningful priorities, seek to create buy-in from their officers, and address the growing and consistent chorus of concern...
- - -
The critical thing is not to agree or disagree point by point, but to understand that there is a growing crisis of trust that the institutional leadership must address, or fail to do so at its peril.


/Peter J. Munson is a Marine officer, KC-130 pilot, currently assigned to U.S. Marine Corps Forces Central Command.

Läs resten här:
http://smallwarsjournal.com/blog/the-dear-boss-saga

Wiseman sa...
15 maj 2012 kl. 20:41  

20.36:

Läste det härom dagen. Mycket välskrivet, särskilt brevet som kraftfullt ifrågasätter USAF roll som utövare av luftmakt. Där finns åtskilligt att tänka på även för HKV och FÖ.

Anonym sa...
15 maj 2012 kl. 20:51  

@anonym 2036

Intressant artikel som kanske är riktigt underbyggd med fakta och i så fall så lägger jag mig platt men min enskilda observation är att jag har vänner i usa som de senaste 6-7 åren har tillbringat 2x1 år i Irak och 1 år i Afghanistan. Således nästan på operation vartannat år. De längtar efter kasern livet just nu.

Dock så kommer det alltid en postphase till allting. I USA är det nu post war against terror. I Sverige var det tidigare post Cold War och nu skönjas post Afghanistan i kikaren i horisonten.

Per A. sa...
15 maj 2012 kl. 21:05  

@ Sumatra

"Förr räknades den militära förmågan att analysera, planera och förutse som kännetecknande för en duglig officerskår och ett tecken på professionalism."

Det är väl nästan detta som jag tycker är mest oroväckande.
Om en organisation lyckas fatta så många synbarligen verklighetsfrämmande beslut i lägen utan egentlig tidspress och med förutsättningar för ett gott beslutsunderlag, hur skall man då lyckas bättre under tidspress och med bristfällig information som beslutsunderlag?

Anonym sa...
15 maj 2012 kl. 21:10  

Ledarskapet och därtill hörande utbildning var en av huvudanledningarna att jag en gång valde Försvarsmakten. Jag hade otroligt skickliga, kompetenta chefer under värnplikten som utövade ett bra ledarskap med omvårdnad om truppen. Efter våra (jämfört med dagens mått hårda) uppgifter utövades kontroll av torra persedlar, kängor av i tälten, hygien och vård av personlig materiel. Hade någon soldat problem satte man sig på stubben och samtalade, vi hade beteendevetare och psykologer. Allt detta försvann någonstans på vägen och idag när vi ska bedriva "större" övningar funkar inte de mest elementära förbands- och soldatfärdigheterna! Ledarskapet idag handlar om att skydda egen rygg, göra rätt i power point presentationerna och budgetredovisningen. Hur de anställda, oavsett det är befäl eller soldater, mår är underordnat. Nu gäller det att koll så att personalen står på rätt rad i PRIO. Personalarbetet med FM org 13 ska vi inte ens tala om, rena cirkusen! Allt detta sammantaget plus materielstrulet pga PRIO och allt annat dravel i kombination med soldatkritiken gör det tufft just nu att vara särskilt stolt över FM. Välkommen till vår verklighet!

//Anonym 2036 sa...
15 maj 2012 kl. 21:24  

@20:51
Absolut finns det en utmattning och de som längtar till kaserngårdslivet, och det är i den pendelrörelsen motsättningen föds. Det gäller dock att hitta den tredje vägen: framåt - inte höger eller vänster dike. Förståelsen av fenomenet kan möjligen hjälpa.

Anonym sa...
15 maj 2012 kl. 21:50  

Ibland måste man tillåtas konstatera att många saker fungerade bättre förr! Detta utan att vara bakåtsträvare. Vi har tappat så otroligt mycket baskunskaper de sista åren vilket avspeglar sig i verksamheten. Idag är det kaosartade ledningsförhållanden och ingen vet egentligen vem som ska göra vad och varför...

Anonym sa...
15 maj 2012 kl. 23:26  

Eftersom motiveringarna för många av våra "missioner" är av utrikespolitisk art kanske vi skall låta UD även bekosta kalaset.

Under deras ledning faller genast ett annat regelverk ut. Både före, under och efter "missionen".

Högvakt och annan cermoniverksamhet kan kanske lyda under Stockholms kommun, hovet eller annan huvudman.

Nybyggnation av övernattningbostäder, kadettlägenheter, befälshotell och liknande har faktiskt skett intill ganska nyligen. Jag kan dock inte regler och annat för boende på dessa. Någon som vet?


Jag hävdar dock att man ska fokusera på en pensionsgrundande ersättning som går att leva på för soldaterna.
Allt är en fråga om vilja från våra folkvaldas sida.
Nu sitter dessa mest stilla och tyst och inväntar 2014. Då tror de att hela konceptet är klart. Valåret 2014 kommer förmodligen att kantas av förvånde ansikten som desperat letar syndabockar?
Undrar om vi för höra något från vår nya försvarminister innan dess?

Vill också påminna om att detta inte på något vis är en ny fråga. Den har varit uppe på bordet sedan det blev känt vilken nivå lönerna skulle ligga på.
Dock har denna viftats undan av regeringspartierna och deras tjänstemän med fantasier och skönmålningar av kända märken.

Verkligheten har den säregna förmågan att komma ikapp de vidlyftiga teorierna som vi sett på diverse PP-bildspel.

Teaterdirektören.

PS! Är det någon som kommer ihåg PP-presentationen som visade hur mycket vi skulle spara på införandet av PRIO och när?

Sumatra sa...
16 maj 2012 kl. 01:27  

@ Per A

Du ställde den centrala frågan. Hur skulle (skall?) det gå, med beslut fattade med ofullständigt underlag och under tidspress.

Själv skall du aggera med dessa beslut i ryggen och med utrustning tillverkad av den som begärde minst för att tillverka den.

Anonym sa...
16 maj 2012 kl. 10:02  

Nu skall det bli spännande se när beslutet om pensionsersättningen för off som har mindre än 5 år kvar i tjänst kommer i skrift. En del har fått muntligt ja, men gäller det? Hur många har dragit en vinstlott?/E-beth

Anonym sa...
16 maj 2012 kl. 12:03  

Haha - det kunde man ge sig på att FM skulle misslyckas även med detta.

Jag har varit hemvärnsman sedan mitten av 90-talet. På den tiden sköttes hemvärnet av Hv/Friv på Fo-staben med officerare som hade god förståelse för hur man handskas med frivilliga.

I början på 2000-talet hade så Försvarsmakten lyckats lägga ner huvuddelen av de värnpliktiga krigsförbanden och Högkvarterets sökarljus började då riktas mot Hemvärnet. Detta ledde till en rad krav på organisationen (ni måste göra detta varje år, ni måste organisera om er osv osv) som genomfördes utan någon fingertoppskänsla eller förståelse för att det är skillnad på värnpliktiga och frivilliga. Detta ledde till mycket stora avhopp - särskilt av eldsjälar som misshandlats i någon av otaliga omorganisationer. På den tiden anade jag en konspiration bakom; att det bakomliggande syftet var att lägga ner hemvärnet, men kanske var det bara så att man inte förstod bättre.

Trots att man visat sig oförmögen att hantera frivilliga i Hemvärnet har man velat gå över helt och hållet till personalförsörjning på frivillighetens grund.

Skåden detta kaos! Nu har man hela tiden den latenta risken att soldaterna säger upp sig och det kräver givetvis att man behandlar soldaterna på ett helt annat sätt än när man har en pliktlagstifning i ryggen men insikten om detta verkar inte ha nått upp till de som bestämmer.

Anonym sa...
16 maj 2012 kl. 19:09  

Inte råd med riktiga soldatlöner och förmåner? Är Sverige ett sådant u-land?

Tja... finns pengar eller inte i FM? Ett 60-tal Gripen E/F har vi i alla fall råd med, vare sig det handlar om ett reellt behov eller industristöd.

Man kanske inte slutgiltigt skall skriva av storkrigsfallen, men de ter sig ytterst avlägsna, även om ganska många i FM vädrar gårdagens morgonluft emellanåt. Georgien.... Ryska försvarsbudgetar...

Korpen

Malin -- VO/NB19 I19/P5 sa...
17 maj 2012 kl. 13:30  

Det finns hur mycket logement som helst på tex I19 där jag tillbringat 15 månader med stålsäng och plåtskåp. Det fanns restaurang med god och näringsriktig mat och inrättningar där man bytte kläder mot rena. Varför all denna möda för att ändra på ett väl fungerade och extremt kostnadseffektivt system? Visst tror jag att yrkessoldater kan bo på ett logement i tre år där allt är gratis som gör att de kan spara en större del av lönen. Det går nog för en billig penning att dela in logementen i fyra sektioner så att varje soldat kan få tre gånger större utrymme än vi KBS kadetter förfogade över där det kan installeras bokhyllor, skrivbord, TV, liten kyl och annat mys. Men herreguu, om man väljer att bli soldat så är det spartanskt soldatliv som gäller annars så hör man inte alls hemma i det militära.

Visst tror jag att seriösa soldater vill ha det på det sättet i 3 år om han/hon kan spara upp all sin lön till något trevligt i framtiden.

Guderian sa...
17 maj 2012 kl. 14:37  

@Malin VO/NB19
"om man väljer att bli soldat så är det spartanskt soldatliv som gäller annars så hör man inte alls hemma i det militära"

Dumheter! Det skall gå alldeles utmärkt att kombinera ett boende och leverne med normal standard även för soldater. Hur lång erfarenhet har du själv av att bo i logement / 12kvm barrack i Utlandsstyrkan? 15 månader eller?

Släpp KBS och inse att det är en ny tid och en omstöpt organisation. För att ha en fungerande soldatstomme som år efter år skall arbeta i FM behöver vi en högre boendestandard än den du verkar drömma dig tillbaka om.

Anonym sa...
1 juni 2012 kl. 14:54  

Ryktet säger att omstruktureingsledare har fått nytt jobb. Någon som vet om det är sant.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade