Trycket stiger än mer i soldatdebatten (Uppdaterat 17.30)

Sveriges största ekonomiblogg, Cornucopia, ger sig idag också in i debatten om förhållandena för soldaterna med ett antal tänkvärda synpunkter. På ledarsidan i Norrköpings Tidningar uppmärksammar man också debatten och påminner om att ett yrkesförsvar ställer helt andra krav på organisationen runt omkring än ett värnpliktsförsvar.

På SvD Ledarblogg är publicerat ett inlägg från ställföreträdande regementschefen för Livgardet, överste Joakim Martell. Tyvärr är det svårt att tolka inlägget som annat än ett krav på rättning mittåt. Samma tolkning görs av Cynisk. Det är svårt att tro att de officerare och soldater som deltagit i debatten inte fört fram samma synpunkter tidigare och ordervägen.

Man bör ha i åtanke vad Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten tidigare skrev om försvarsmaktsanställdas deltagande i den offentliga debatten.

Låt hoppas att överste Martell är feltolkad. Försvarsmakten har haft nog med undertryckande av debatt. Det är i hög grad just sådant som gjort att svenskt försvar idag befinner sig i den sorgliga sits det gör.


Uppdatering 17.30: Cornucopia uppmärksammar gästinlägget på SvD Ledarblogg.

120 kommentarer:

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
16 maj 2012 16:58  

Instämmer i W:s och Cynisks tolkningar. Öv Martells inlägg kan svårligen tolkas som något annat än ett förtäckt "håll käften och lyd. Ifrågasätt inte det som kommer från högre ort. Är det beslutat så finns det ingen anledning att ifrågasätta eftersom man på HKV vet bättre än en sketen kapten eller fänrik. Hur tror du annars att de skulle kunna vara höge upp i hierarkin."

Lew sa...
16 maj 2012 17:21  

Martell bekänner på ett mycket tydligt sätt färg och önskan om större stjärnor på kragen. Den mannen kommer gå långt, sanna mina ord.

Anonym sa...
16 maj 2012 17:28  

FM har de senaste åren haft en antal olika slogans:
Har du det som krävs? Välkommen till vår verklighet!
ÖRA (Öppenhet, respekt, ansvar).
Låt mig belysa ÖRA:
Öppenhet=i arbetet med bemanning av FM Org 13
Respekt=soldatvillkor, drivandet av OR-frågan
Ansvar=införandet av PRIO trots varningssignaler
Om jag som FM-anställd skulle kritisera detta öppet vet vi alla här vad som hänt med framtida karriärmöjligheter. Ni får gärna kalla mig feg men tyvärr visar erfarenheten att det inte är så högt tak i FM som ledningen vill påskina. Heder åt officerarna på LG som öppet vågar ta debatten!
/Arméofficer

Anonym sa...
16 maj 2012 17:29  

Högt i tak inom FM=1 dm upp från golvytan....

Anonym sa...
16 maj 2012 17:31  

En avgörande fråga för en ledare är alltid om man är chef FÖR ett förband.

Man måste våga ta ställning, det är vad det handlar om "till syvende och sidst".


Vänligen

Peter Neppelberg

Anonym sa...
16 maj 2012 17:57  

Jag måste säga att det verkar vara ett något förvirrat inlägg i debatten.

"När jag möter er officerare..."
Är inte herr Martell själv officer eller ser han sig inte som en sådan?

"Men jag kräver att ni visar respekt för dem som fattar beslut och utarbetar principer och riktlinjer för oss anställda."

Någon annan har fattat beslutet?

"Visa mig och andra respekt genom att framföra era förslag, synpunkter och kritik, så att vi tillsammans har en möjlighet att åstadkomma resultat, för Livgardet och för Försvarsmakten."

Nu låter det som om han själv varit delaktig i beslutet och kräver respekt för detta?
Är det inte precis det som han kräver som har hänt?
Andra har framfört kritik, lagt förslag och kommit med synpunkter!

Mycker underligt inlägg. Hittar inte den röda tråden. Är detta FM;s officiella åsikt i ärendet???

Jobbar man inte högre upp än kompaninivå på LG eller krävs det ingen ryggrad högre upp eller är bristen endast synlig på de lägre nivåerna?

Herr Lagersten bör nog ingripa innan detta går helt överstyr!

Suck!

Drar mig till minnes en kampanj som vi hade här på teatern för några år sedan som hade något med ett ÖRA att göra.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
16 maj 2012 18:03  

Här finns mer om den gode översten, inklusive idolbild:
http://www.sveagardesforeningen.se/files/3_2011_webb.pdf

Nu börjar det gå upp för mig varför det ser ut som det gör inom Försvarsmakten...

H sa...
16 maj 2012 18:56  

Det var ett klart budskap till Försvarsmaktens anställda som Martell framförde. Har man inte lämnat Försvarsmakten än så är det dags nu. Det kommer ta lång tid innan organisationskulturen ändras.

Anonym sa...
16 maj 2012 19:02  

ÖRA=ögontjäneri, r-vs-ickeri, angiveri.

Anonym sa...
16 maj 2012 19:08  

Vi i Sverige har gärna och ofta synpunkter på andra länders system och ledarskap. Helst med undertonen att vårt svenska sätt är överlägset. När jag reflekterar över FM idag och dess skötsel är jag inte längre av samma uppfattning. Det riktas mycket kritik mot ogenomarbetade stabsarbeten samtidigt som kritiken växer "längst ut på linan". Nånstans blev det fel...
Hur kommer vi ur detta, eller har vi redan gett upp?

Thomas L sa...
16 maj 2012 19:13  

Överste Martell kräver respekt.
Inte av HKV eller de som faktiskt kan göra något åt situationen. Istället av dem han kan beordra.
Överste Martell, om du läser detta. Respekt kan man inte kräva, det kan man bara förtjäna. Lika lite kan man kräva solidaritet. Däremot kan du kräva lojalitet. Det var precis det du gjorde, du krävde lojalitet. Och det är ok men tro inte att någon respekterar dig eller känner solidaritet med din situation bara för att man inte pratar längre, det vore en grov misstolkning.

Överste Martell kommer inte med en enda lösning på problemet trots att han både har en grad samt en befattning som borde innebära möjlighet att direkt påverka skeenden.

Överste Martell gör mig i övrigt helt mållös.

Anonym sa...
16 maj 2012 19:43  

Från en powerpoint av översten som jag hittat:
"Uppdragstaktik baseras på:
•En atmosfär som stimulerar viljan
att ta initiativ och ansvar
•Ömsesidigt förtroende mellan
chefer och övrig personal
•Självständiga och
handlingskraftiga individer med
gott självförtroende
•Hög utbildningsståndpunkt och väl
samtränade förband
•Uppgiftsdisciplin"

Han verkar själv särskilt ha tagit till sig detta med ömsesidigt förtroende mellan chefer och övrig personal!

(http://sesam.smart-lab.se/seminarier/hostsem05/Martell.pdf)

Anonym sa...
16 maj 2012 19:58  

Jag förstår att ledningen för Livgardet upplever frustration. Regementschefen dök faktiskt upp i fikarummet och klarade ut att nu är det gilla läget som gäller. Ändå finns det officerare som fortsätter att skriva illojala inlägg.

Anonym sa...
16 maj 2012 20:04  

Respekt är inget man kräver. Respekt förtjänar/vinner man genom sina handlingar och/eller beslut. Att ta ett idiotbeslut och stå fast vid det trots att det är orimligt i det flestas värld. Det är illa nog. Att sen kräva respekt för det, det är smått fantastiskt.

Anonym sa...
16 maj 2012 20:07  

Tig och lyd!

Anonym sa...
16 maj 2012 20:33  

Från överstens FHS-uppsats:
"Det finns många sätt att se på detta med uppdragstaktik, men efter att ha
studerat detta ämne i flera år, de två senaste intensivt, har jag kommit till
graden av frihet skall vara så stor som SäkI tillåter. Uppdragstaktik kostar inte
pengar, det kostar förtroende och risken att man som chef måste ta ansvar för
underlydandes misstag. I uppdragstaktikens anda måste självklart alla chefer
vilja ta ansvar för andras misstag, givet att de har handlingsutrymmet att
utbilda dom att handla enligt chefens vilja. Varje chef har ett ansvar att driva
denna ledningsmetod då den är beordrad i Grundsyn Ledning såväl som
Militärstrategisk doktrin. Tyvärr är det så att just uppdragstaktik går inte att
beordra, det är något som måste nedärvas genom föregångsmannaskap, gärna i
rätt miljö för en soldat och chef, d.v.s. i fält med sitt förband. Detta gäller alltså
till sjöss, i luften såväl som på kasernen då det är en ledningsfilosofi som inte
står i motsats till att chefen styr trafiktjänsten hårt, oaktat i luften eller till sjöss,
men han måste släppa tyglarna och låta den underställda vinna duellen genom
sina initiativ. Chefen har då den stödjande rollen och kan kraftsamla sina
övriga resurser där han vill exploatera av underställda vunnen framgång."
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:428748/FULLTEXT01

Anonym sa...
16 maj 2012 20:51  

Men det var ju för flera år sedan. Nu har regementschefen verklighet blivit en annan. Det kan ju nu vara så att han inte har kontroll längre , på samma sätt som han längtade efter frihet och flexibilitet som han önskade som underlydandechef. Alltså KRÄVS nu bättring då chefen vet alltid bäst ! Men denne talar aldrig numera om varför eller informerar eller motiverar! Det är konstigt chefs- och ledarskap som uppvisas gång på gång nu. Är det inte läge att stanna upp och alla reflektera lite vilket förhållningssätt vi har och vilket vi ska i framtiden!

Anonym sa...
16 maj 2012 21:07  

Lite OT kanske men

Vår nye Försvarsminister har ju en blogg som hon uppdaterade rätt flitigt innan hon blev Försvarsminister

Sedan dess har hon inte uppdaterat den en enda gång - inte ens uppdaterat sin egen profil med att hon är Försvarsminister

Senaste uppdateringen var 23 mars...

Men hon kanske har annat att fundera på än att uppdatera sin blogg nu

Men det vore ju lite intressant att få veta vad hon funderar på...

Cynisk sa...
16 maj 2012 21:31  

Nu får översten understöd från anställda på HKV:
https://twitter.com/#!/JonasSthlm

Jonas visar prov på den perspektivskillnad som föreligger mellan den högsta nivån inom FM och truppnivån som skördar konsekvenserna av ledningens draksådd.
Det är förmodligen den perspektivskillnad som gör att Överste Marell skriver som han gör.

Översten har rätt att kräva lydnad, han bör snarast förutsätta det. Men i det här läget bör en ledare och chef stå upp för personalen när den försöker uppmärksamma allvarliga brister i verksamheten.
Översten har valt sida och det är inte samma sida som de som han leder.

Att publikt ta strid mot de egna tycker jag var osmidigt, för att uttrycka det milt.

Anonym sa...
16 maj 2012 21:33  

Överste Blixtbralla i fri fart. Wow-sicken underbar liten essä han Martell presterade i SvD idag.

Är Martell månne SkyllOff för Försvarsmaktens exekutiv just nu? Yngste Översten på Lifgardet-håll ordning på subalternerna för böfvelen!! Inte går det för sig att kaptener och annat krafs öppet berättar hur det står till i sekten Göranssons inre liv....

EN sak ska dock översten Martell ha en liten positiv notering för-sannolikt är han själv omedveten om den strategiska schwerpunkt han precis gjort sig till-överste Martell är sannolikt den förste överste/general som så tydligt sagt att han personligen tror på försvarsreformen.

Det blir något att ta fram när Potjemkinkulissen rasar totalt-att man personligen trott på den sanslösa konkurs som ansvarslösa politiker och karriärshungrande överstar och generaler är ansvariga för. Det kan bli lite som de kommunistiska kuppmakarnas försvarstal i Moskva 1991 kanske....

Det är lite märkligt att inte t ex SvD avkrävt generalsligan förtroendefrågor om försvarsomställningen-om generalerna personligen tror på reformen, på system PRIO eller om IO14 har någon militär förmåga att möta en motståndare av klass och minst divisions storlek.

En av deviserna som försvarsmaktsledningen gått ut med är att medarbetarna ska "tro på det man gör och göra det man tror på". Med devisen är det också sagt att om man som medarbetare i FM inte tror på det man gör ska man lämna sin anställning i försvaret.

Jag uppmanar härmed SvD och media i övrigt att ställa förtroendefrågor till Sveriges samtliga förbandschefer och till samtliga generaler.

Det ska bli spännande att se dessa herrar slingra sig i försöken att hålla tungan rätt i munnen.

Media, hjälp det svenska försvaret!

Anonym sa...
16 maj 2012 21:47  

Med risk för att bli totalsågad av Hanna från Arlöv och hennes kompisar från studentrevolutionen 68 men genmälet från öv M var på sin plats. Det som i debatten varit oaccebtabelt är C 72 komp inlägg. Det går inte att skriva under som kompch och hävda att HKV chefer saknar ryggrad, att de gång på gång gör allt för att sabba för soldaterna etc. Vilka chefer på HKV menas? Alla i chefsbefattning? Jag känner flera officerare/chefer på HKV som sliter som jävla djur för att göra sitt yttersta för soldaterna. Är detta tacken?
Som officer är det ens förbannade djävla skydlighet att stå upp för fattade beslut i organisationen. Man behöver inte alltid hålla med men någonstans går en gräns för vad du som chef i organisationen kan uttrycka. Jaja, jag vet, jag kväver debatten, jag är en rövslickare, typexempel på den gamla stammens officer utan akademisk hjärna jadajadajada. Är jag då emot en fri debatt så fort ett beslut är fattat? Nej, inte nödvändigtvis. Däremot bör man då axla en roll som kan ge mer utrymme än att måla in sig i sin befattning. Med befattningen kommer ett ansvar att ANMÄLA AVVIKANDE UPPFATTNING innan beslut fattas samt ansvar att följa fattade beslut.

STAGECOACH sa...
16 maj 2012 21:50  

Joakim Martell. Skrämmande. Det var ingen fingertoppskänsla i det inlägget.

Sett mot bakgrund av att han verkar ha en klart teoretisk profil framstår det som än mer oroväckande. Trots sina tidigare erfarenheter så håller inlägget låg kvalitet. Han skriver med förtäckta hot, ostrukturerat och, som sagt, utan fingertoppskänsla.

I Livgardets egen tidning Persen kan hämtas följande citat: "jag har skrivit mycket underlag till riksdag och regering tidigare där jag har behandlat olika inriktningar och konsekvenser. Jag tror jag kan hjälpa till att tydliggöra de förväntningar och riktlinjer som finns på den politiska och strategiska nivån."

Förutom floskelvärdet så står det klart att detta är en sann karriärist. Men det är dessvärre ingen positiv känsla som infinner sig.

Anonym sa...
16 maj 2012 22:45  

Replik till svordomsinlägget kl 2147; Du tillhör de som "bara följer order"? Den inställningen är provad i ett land lite söder om Sverige under tiden 1933-45.

Inställningen att "bara följa order" fick rätt otäcka konsekvenser där. Inställningen att "bara följa order" är sjuk. Reflektion är sunt. Ditt inlägg, förutom den kvalitativt låga nivån på såväl skriven svenska som på gramatik och stil, andas 1930-tal och tennsoldater.

"Jag följde bara order...." sa även lt William Calley och kn Ernest Medina i Song My i Vietnam....

"Jag följde bara order..."

Dessutom tycker jag att svordomsinlägg får böta 5kr i svärburken.

Wiseman sa...
16 maj 2012 22:48  

Går utmärkt att sätta in på Bg 207-4011 (Jespers Minne). Alla bäckar små.

Anonym sa...
16 maj 2012 23:05  

Replik till svenskaläraren 2245.
Aha, du menar att den enda försvars-/krigsmakt som använts sig av parollen lyd order är den tyska samt amerikanska krigsförbrytare från Vietnam.

Har vi nått nivån då officerare anser det vara fult att lyda order?

Eller har man rätt att inte följa order om man inte vill eller tycker det är jobbigt?

Vidare, m.ht. mitt arv, undanber jag mig föreläsningar om vad den judiska befolkningen fick utstå. Att du gör kopplingen lyda order= Nazi Tyskland är obegriplig?

Kan även upplysa dig om att det där med att lyda order funkade rätt bra i sexdagarskriget och i Yom Kippur...

Anonym sa...
16 maj 2012 23:15  

Kl2305; Såklart det fungerade med värnpliktiga soldater i Israels armé.
Israel har insett, bla med mot politikerna käbblande generaler, att värnplikt bäst förser Israel med kvalitativa soldater.

Den insikten har även våra grannlander Norge, Finland och Danmark.

Den insikten saknar svensk försvarspolitik och sannolikt saknar svenska generaler det mod som israeliska generaler har. Käbbelmodet på den strategiska nivån i försvarsdebatten.

Media, avkräv generalsligan förtroendefrågor om vad de personligen tror om försvarsreformen. Tror inte generalerna på reformen bör de ju avgå.... eller kan man ha generaler som inte tror på försvarsreformen?

Värnplikt. Åtrinför värnplikt. Tillämpa den som i Norge. Inrätta en Telemarkbataljon för de anställda GSS/K.

Anonym sa...
16 maj 2012 23:22  

Ja, det tog inte lång tid för systemet med anställda soldater att haverera. Konceptet är idioti för ett land som Sverige. Vår försvarsbudget är för liten (och kommer inte att bli större eftersom folkförankringen numera är borta) och de allmänna lönekostnaderna är för höga.

Spartanska och billiga förhållande fungerar med värnplikt. Det är max 15 månader så det går att bita ihop. Ska man se det som ett riktigt jobb så kommer självklart kraven och "gnället" precis som på andra arbetsplatser.

Problemet är att om de anställda soldaterna skulle få bra betalt så skulle vi inte kunna få ihop mer än ett fåtal bataljoner. Enkel logik. Lösningen är självklart att återgå till en modifierad form av värnplikt. Det ger en rimlig volym soldater inom budget samtidigt som kompetenskraven långsiktigt inte behöver sänkas.

Nu kommer självklart detta aldrig att ske så vi kommer att få fortsätta läsa om diverse fadäser inom Försvarsmakten samtidigt som landet är helt försvarslöst.

Anonym sa...
17 maj 2012 00:10  

Sitter mitt i skiten, rekryoff och yvl.... ljuger så det står härliga till dagarna i ända. Och inte en mening, inte ett ord står jag för privat.
Hjälp, var är det civila jobb i verkligheten som jag söker???

What ever..

Anonym sa...
17 maj 2012 01:19  

Bra även om jag inte känner Martell. Tufft att våga stå upp. Soldaterna ska hedras men detta går för långt i populism

Anonym sa...
17 maj 2012 09:50  

@ Anonym 01:19
Menar du att det är populism att hävda att soldaterna måste behandlas med respekt och att de måste ha en säng att sova i?

Anonym sa...
17 maj 2012 09:51  

Ja överste Martell. Ditt inlägg är ett självmål av Guds nåde. Du är tydligen officerstypen som måste kräva respekt, stackare. När det brinner till garanterar jag dig att du står solo.
Det bästa ni i regementsledningen kunde gjort när detta blossade upp, var att bara vara tyst och rannsaka vad ni missat i ert utövande av chefsskap, för något ledarskap verkar ni inte utövat.
Varför är det stf som yttrar sig och inte regementschefen själv.
Verkar vara mycket märkliga personlighetsdrag som premieras vid befordran inom FM.

Anonym sa...
17 maj 2012 10:23  

Det är nog så att ett ledarskapsproblem blottlagts på Gardet.
Till slut tvingas de som dagligen sitter med problemet i knät (kompaninivån) att gå ut publikt och säga sin mening. Det har m a o gått ganska långt.
Därefter adresserar Regementsledningen kompaninivån på samma publika sätt, genom att kräva att de skall ha respekt för beslutsfattarna.
Ett riktigt självmarkerade lågvattenmärke för regementsledningen. Regementsnivån pratar med kompaninivån via medier. F ö var är regementschefen själv?

Anonym sa...
17 maj 2012 12:31  

@10.23
Var är ÖB?

CS sa...
17 maj 2012 12:35  

Jag förstår att en högre chef blir förbannad av att underställda framför kritik via media. Det ska gå långt innan det är en acceptabel väg att gå. Dock är jag övertygad om man framfört kritiken linjevägen innan det har gått så här långt. Livgardet är inte det enda förbandet där det framförts kritik om soldaternas situation.

Tyvärr så filtreras det på alla nivåer när det kommer besvärlig kritik. Jag har insett att det knappt längre är lönt att gå linjevägen. Då händer ingenting. Går man istället direkt till källan eller, i sista hand, skapar en opinion genom media så har man betydligt större möjlighet att faktiskt få resultat.

Vi har snart en liknande situation vid vårt förband som mycket väl kommer hamna i medierna. Soldaterna får inte rätt grader och därtill hörande löner. Man följer inte centrala HR-beslut trots upprepade påpekande linjevägen och brev till regementschef. Snart kommer detta lyftas till ännu högre chefer eller till media. Endast då verkar det möjligt att få genomslag.

Anonym sa...
17 maj 2012 14:37  

@ CS
Och vilket är förbandet?

TRIDENT sa...
17 maj 2012 15:22  

Det är glädjande att se att det gamla systemet fostrat självständigt tänkande chefer på lägre nivåer - och som dessutom har modet att stå upp för sina underlydande.

Tyvärr så havererade det gamla systemet någonstans där utnämning av högre chefer tar vid.

Den värsta avarten är de chefer som gör allt för den egna karriären - och denna typ har vi väl alla någon gång drabbats av. Med endast den egna karriären i fokus gäller det ju att allt ska se så bra ut som möjligt uppåt - och då duger det ju inte att underlydande går ut i tidningen och uttrycker en annan åsikt...

Personligen så är jag av uppfattningen att bedriver vi verksamhet som inte tål offentlighetens ljus - då är det ingen verksamhet som ska bedrivas!

Likaledes avseende beslut som fattas. Tål ett beslut inte att komma i offentlighetens ljus och synas av våra uppdragsgivare - så borde beslutet aldrig ha fattats - trots allt så är det på svenska folkets uppdrag vi agerar.

Vi har i det här landet en grundlagsskyddad frihet att uttrycka vår mening - även om chefsskiktet i den myndighet som med vapen i hand ska skydda denna frihet ibland tycks glömma bort vad de egentligen är satta att försvara.

För något år sedan var jag på et personalorientering m.a.a. AI:s besök vid förbandet. Grundevik uttryckte då motsvarade åsikt som Martell - dock är det nu glädjande att se att även Grundevik anammat bloggandet.

Det skulle vara på sin plats att svd intervjuar Martell för att få klarhet i vad han egentligen menar med sitt inlägg, om pennan bara slant eller om han står för ett ledarskap som hörde bättre hemma på 30-talet än år 2012.

Om pennan bara slant får detta väl anses som mänskligt - för t.o.m. en överste är ju i grund och botten människa...

Om det däremot skulle visa sig att Martells ledarskap är av den typ man kan ana i artikeln så borde han per omgående entledigas från befattningen och enbart tillåtas att föra befäl över skrivelsehögar.

Eftersom jag själv tillhör livgardet vill även tillägga att jag hyser den största respekt för kapten Henrik Nordén. Hans agerande är modigt och visar på en integritet som även borde finnas hos våra högre chefer!

Hade den integriteten funnits där hade många av de -icke till fullo genomtänkta - besluten som genomdrivits de senaste åren nog hamnat i dokumentförstöraren istället för att effektueras.

Anonym sa...
17 maj 2012 16:21  

@14:37
Vet inte vilket förband CS tillhör men P4 är ett exempel.

Anonym sa...
17 maj 2012 16:33  

Det kan även tilläggas att Stf regementschefen är synlig och oftast har en bra dialog med sina underlydande. Vilket gör inlägget ännu mer märkligt, detta är inget som inte tidigare påtalats eller tom kraftigt protesterats emot på alla nivåer. Så tro fan att DUC går ut i media när det ändå fattas helt galna beslut.
Förövrigt tror jag det är regementschefen som tvingat stf regC att svara i media eftersom han själv vill flyga under radarn,men så är det med dom som är mer chefer än ledare.

Anonym sa...
17 maj 2012 16:37  

@14.37
Eksjö

Cynisk sa...
17 maj 2012 16:50  

Mycket bra kommentar Trident!

Jag är mycket oroad över budskapet att folk ska stilla acceptera när det går åt helvete. Vi är fostrade att agera och jag ser det som ett berömvärt agerande att LG:s truppofficerare, soldater och kadetter vågar berätta hur det är.

Häromåret var det utrustning, vapen och fordon i Afghanistan som via media lyftes upp på dagordningen. Nu är det soldaternas villkor.

Anonym sa...
17 maj 2012 18:08  

Ska inte alla andra tjänstemän, sergeanter, fänrikar med motsvarande lönenivåer ha sängar på jobbet? Varför har vi inte krävt det tidigare?

Anonym sa...
17 maj 2012 18:13  

Hej

Joakom Martell har sålart kommit ut i den så kallade verkligheten
Nu har hans "powerpoint"från tiden på LEDS i HKV hunnit upp honom

HAn var en av de på LEDS som drev ram-frågor om personal mm.
Det var många som sa att detta är inte rätt, med vad ska förband ha för förmåga och sen personal, Pers-spel hösten 2009 (v 939) var en katastrof som fortfarande inte är åtgärdade (resultatet av funktioner ex-vis)

Stå nu upp tala om "vi hade fel" på LEDS
Detta är nog renhårigare än att göra bort sig på det såätt du gör nu.

Markstridare

Anonym sa...
17 maj 2012 18:55  

En kille som varit på FöD har nog förankrat sitt inlägg högre upp än Regementschefen, förmodligen ändan upp i toppen hos en tidigare Regementschef på gardet (eller Hasselakollektivet som det hette på min tid).

Anonym sa...
17 maj 2012 19:06  

@Trident (och alla andra som vill få debatten till att handla om att stå upp för underlydande eller ej)

Genom ditt sista inlägg vill du få debatten till att det handlar om två sidor:
1. Håll käft och lyd order.
Eller
2. Våga ifrågasätta och skapa debatt om vilkor.

Jag håller inte med om att situationen är så enkel. I grund och botten delar jag uppfattningen om en debatt där det är högt i tak, där debatten förs konstruktivt. Detta medger utveckling. Av de tre insändare från "truppare" på LG som jag läst tycker jag att två kvalificerar sig i denna genre. Däremot anser jag ärligt och uppriktigt att kompanichefen inte, i egenskap av chef i FM då han skriver under med detta, kan uttrycka sig på det sätt han gör. Det är enligt mitt förmenande oförsvarligt. På denna handling måste det då komma en konsekvens (då han i praktiken gör gällande att alla chefer i HKV är ryggradslösa individer som bara sitter av tid). Konsekvensen är stf regementschefs insändare. Den bör nog inte tolkas som att fortsatt debatt är ovälkommen utan snarare att ja, debattera, men gör det med ömsesidig respekt.

Detta är mina enkla synpunkter.

Anonym sa...
17 maj 2012 19:40  

Överste Martell visade rak rygg och tog tag i detta.
Men var är Bataljon chefen?
Detta borde redas ut på hans nivå med ett så kallt samtal mellan 4 ögon. Tyvärr så är detta också ett utryck av vår lilla FM. Att diskutera detta ärende på denna nivå så tidigt tyder på att det inte finns några andra större utmaningar att lägga tid på.

Anonym sa...
17 maj 2012 21:15  

Vi har på mitt förband många saker som ligger och bubblar under ytan, allt idag snurrar så fort att många tappar fotfästet. Då krävs det inte mycket för att cirkusen är i full gång. Misstolkningar av ordval, vaga orderverk i kombination med svaga chefer gör situationen på förbandet svår. Det är också många rykten i omlopp inför bemanningen av FM Org 13 vilket också leder till irritation och ibland vanmakt.
/På ett arm'eförband nära dig/

Anonym sa...
17 maj 2012 22:43  

När ska FM lära sig att det typ av ledarskapsom som gällde "förr" inte längre är aktuellt typ av ledarskap? Arbetare och folk i allmänhet i samhället, soldater inberäknat; har större kunskap och medvetenhet om sin situation. Lägesbilden och konsekvenser är betydligt mer analyserat idag än vad de "äldre" kan eller vill erkänna. Ett modernt ledarskap idag är lyssnande, coachande och främjande för att ta till vara på den organisatoriska minnes/analyskunskap som finns bland lägre medarbetare.

En modern arbetstagare kan mycket väl ha en bättre överblick och analysförmåga över sin egna situation än vad man hade förr.

Men der är klart...FM har dålig erfarenhet att ta tillvara på akademiker och högt tänkande personer och verkar inte heller vara något som de sörjer för...

Vi kanska har FÖR smarta soldater och lägre officerare idag än vad vissa skulle vilja ha...


mvh

FMTräl

Anonym sa...
17 maj 2012 23:31  

Re 19:06

Håller med dig att man kan se det så. Men då blir det ju ännu mer patetiskt.
Det som verkar utlöst repliken från översten synes vara de "respektlösa" adjektiv kaptenen utnyttjat i sitt inlägg.

Det är väl ingen hemlighet att förtroendet för HKV är lågt utanför staketet på Lidingövägen. Det har HKV alltid levt med. Muntligen har det nog i många sammanhang fällts avsevärt grövre kommentarer om cheferna i HKV.

Men att hjälpa de "hemlösa" soldaterna, dvs problemet, kommenteras inte ens av översten. Det borde ligga avsevärt högre i hans prioriteringslista än att publikt "klämma till" en kapten som han dessutom är chef över.

Anonym sa...
18 maj 2012 00:09  

@ Anonym 17 maj 2012 22:43
Har du läst detta:
http://krigskonster.blogspot.se/2012/03/informationseran-pressar-hierarkierna.html

Anonym sa...
18 maj 2012 07:01  

Modiga officerare på Gardet. Nedsablade av en karriärhungrig Tolgforsnickedocka.

Försvarets ledning har uppmuntrat sina anställda att gärna debattera offentligt-med namn etc. Flera har då replikerat att det skulle man gärna göra men att man samtidigt varit oroad för eventuella repressalier.

Martell sätter hela jättepjäxan mitt i den problemställningen. Martell borde till ÖB kavajhytt omgående för det illvilliga tilltag han gjort med det sköra offentliga debattklimat som finns inom försvaret.

Anonym sa...
18 maj 2012 08:26  

Faktum är att de som kritiserar överheten med eget namn sätts i kylrummet. Detta är ingen hemlighet och det är precis så illa som det låter. Läs frågorna i anvisningarna för UBS 2012 (utv samtal) så förstår ni vilken typ av officer som efterfrågas idag!

Anonym sa...
18 maj 2012 09:04  

FM signum har varit bra ledarskap. De senaste två-tre åren (jag har referensramar) har detta ändrats steg för steg från en "bra" till "korrekt" arbetsgivare. Vi anställda har bara att svälja eller lämna...

Anonym sa...
18 maj 2012 09:13  

Se gärna filmen "Der Untergang".
Ledningens illusionsvärld jämfört med verkligheten utanför!

Anonym sa...
18 maj 2012 20:22  

@0904 anonym
Förutom att gå från en bra till korrekt arbetsgivare så har FM också gått från en "sysselsätt er bäst ni kan och håll ned arbetslöshetssiffrorna" till en "krav på prestationer 40 miljarder" myndighet. Detta kan nog också förklara varför tonen har förändrats mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Den andra reflektionen är att det är väldigt lätt att ha synpunkter på stabsofficerare på HKV men hur är det med att sopa framför egen dörr? En undersökning på P4 visade att 75% av soldaterna ansåg att officerarna ej behandlade dem med respekt. Om man ej kan fostra en bra arbetsrelation på förbandsnivå där detta borde vara som lättast med personkännedom och gemensamma upplevelser så förstår jag att klyftan mot HKV har ökat genom åren.

Värnpliktig82 sa...
18 maj 2012 21:06  

Tycker helt stillsamt att det är bra att officerare tar strid för sina underställda. Mindre bra att högre officerare säger "håll käft och lyd" (om än inlindat). När jag gjorde värnplikten undervisades vi i krigets regler av en löjtnant med adligt efternamn (enstavigt, med ett o inblandat)(det var ett rätt skojigt tillfälle, här kommer ett ordentligt nerkok): "Du har tagit en krigsfånge. Jag beordrar dej att avliva honom. Har du rätt att vägra lyda den ordern?" Förvirrad värnpliktig: "Öh... ja?" Upprörd löjtnant: "Vaff... säger ni, karlslok?!? Ni har fn i mej ingen som helst rätt att vägra lyda den ordern! Ni har en obönhörlig skyldighet, och det är att vägra lyda den ordern! Idiot! Det finns order som ska lydas, och såna som inte ska, och ni ska veta vilka som är vilka!"

Anonym sa...
18 maj 2012 21:25  

Det mesta är nog sagt här.
Men att förbandsledningar helt har missat att värnpliktsystemet har upphört och att vi har haft minst fem år på oss att ställa om är fantastiskt.

Mats

Anonym sa...
18 maj 2012 22:18  

Omställningen tar tid. Vi brottas dagligen med resursbrister för att ledningen tror att vi har outömliga förband att gräva ur! Ett kompani idag består inte av 150 soldater osv. Förbanden är inte uppfyllda, inte samtränade och inte materiellt uppfyllda. Trots det ska vi ta på oss uppgifter som förut och bedriva övningar med lika hög ambition. Vem vågar slå stopp i maskin och beordra halt?

Anonym sa...
18 maj 2012 22:24  

Om det är så svårt att få tag på löneanpassat boende i närheten av LG kanske LG inte skall ha några anställda soldater. Utnyttja regementet enbart till GSS som har rätt till fritt boende under sin tjänstgöring. En form av "boot camp" och därefter förflyttning till ett förband som har enklare för att lösa boendefrågan./M

Larsson Eksjö sa...
18 maj 2012 23:32  

Jag började i FM början på 90 talet för att jag tror på demokrati.
Idag är åsiktsregistrerigen total. Tyck som FM. Gilla Ditt och datt och fokus hit och dit. Om inte? Då är du inte lämplig som officer???
När jag började jobba var reglementet styrande och instruerande. Det sa hur man skulle göra. Reglementet avlöstes av SäkI, det berättade hur man inte skulle göra. Idag verkar PRIO styra, oklart ledarskap. Martell uttrycker saker som ledarskap och respekt.
De böcker som beskrev sånt är borta. Bara för att man är chef behöver man inte vara ledare.
Särintressena överrider FM intressen. Mitt intresse är demokrati. Det finns inte i FM och jag tror att de folkvalda har sålt oss som budgetregulatorer. Dock med stöd av de karriärskåta idioter. Martell, fundera på ditt ledarskap!
Larsson, Eksjö

Anonym sa...
19 maj 2012 00:50  

Varför är HKV med omnejd och GSS/K utanför tombolan i omstruktureringstider när vi alla andra är i den?
Kanske för att herrar generaler kanske hittar nåt snille som dom måste placera in hos dem,,, som dom inte tänkt sig... som dom är rädda att de ska avslöja sanningen...

Ohhh Shit....

Anonym sa...
19 maj 2012 07:01  

Var det inte stående, uppfyllda och gripbara-här och nu-förband som fabuleraren Tolgfors sa att Sverige nu hade?

Är inte dessa stående förband, de är ju inte speciellt många, nu fyllda till bredden med kunskap, vässade soldater och kopiösa mängder materiel?

Eller blev det kejsarens nya kläder av Tolgfors och Reinfeldts totalkonkurs av det svenska försvaret?

Vad finns gripbart här och nu?

Nicke sa...
19 maj 2012 08:59  

@M:

Äntligen ett konstruktivt förslag i den här soppan. Det är ju ekonomiskt och organisatoriskt vansinne att organisera en manöverbataljon i Stockholm...

Anonym sa...
19 maj 2012 09:43  

Vi har inte ens hunnit inta den anorektiska IO 14 förrän man planerar IO 17. Bra med framförhållning osv MEN vi anställda i FM är inte med i matchen! Vilken org gäller, vilken materiel och fordon skall vi ha, funkar materiel A ihop med materiel B? Vem skall betjäna densamma? Allt är bara ett hopkok av minsta möjliga och uthålligheten blir därefter. Vi omorganiserar så ofta att ingen officer idag kan redogöra för egen org. Det blir yvigt och s k "storheter". Jaja, det är väl bara på måndag att ställa sig frågan: vad kan FM göra för mig idag?
/En på ett arn'eförband nära dig/

Upandaway sa...
19 maj 2012 14:18  

@Nicke

Ekonomiskt vansinne, visst, men också en nödvändighet. Huvudstaden måste ha någon form av kompetent och storstadsanpassat kuppförsvar, det tycker jag säger sig självt. Dessutom är vore det politiskt omöjligt att lägga ned LG, lite som att lägga ned högvakten.

Vad som gör allt detta så märkligt är att det inte verkar gå att göra några som helst undantag eller smarta lösningar för att bli av med uppenbara problem. Var är initiativförmågan? Är måhända även den ett offer för Tolgfors mikrostyrning och kontrollbehov?

På en punkt kan jag dock förstå FM:s attityd i all dess destruktivitet: Villkoren för soldaterna är satta av politikerna. De sätter reglerna, de avgör undantagen. Det måste kännas vansinnigt surt att behöva ta skit för något som någon annan har det större ansvaret för.

Vill man ha ett förband i Stockholm (och det vill vi verkligen) finns det varken idag eller imorgon något alternativ till att ordna boende till de anställda (motsvarande studentlägenheter eller boendekollektiv, speciellt det senare vore intressant för att bygga förbandsanda och hålla nere kostnader).

Att ordna subventionerat boende för alla anställda skulle kunna vara en jättebra attraktionsfaktor. Att *inte* göra det, med nuvarande löneläge och villkor, är att dödförklara anställda förband i Stockholm.

Anonym sa...
19 maj 2012 16:24  

Det är redan många som börjar skylla problemen med det nya systemet med anställda soldater på politikerna. Själv tillhör jag ett parti som inte röstade för övergången till en Krigsmakt med anställda soldater men jag håller ändå inte med om detta. Förändringen drevs igenom av Försvarsmaktens ledning, eller åtminstone betydande delar av den. Vill ni klandra politikerna för något så tycker jag att det vore bättre att kritisera just att man låtit generaler bestämma hur Försvarsmakten ska förändras.
/MP

Anonym sa...
19 maj 2012 16:35  

Om man låter generaler bestämma om vi ska ha alternativ skit,skit eller skit så kommer vi få alternativ skit!

Anonym sa...
19 maj 2012 18:12  

Det finns säkert inte någon ansvarig för försvarsomställningen. Så var det med "beslutet" att Sveriges mobiliseringssystem skulle avskaffas-ingen hade beslutat men "alla" hade varit med och avvecklat.

Den ende som uppmärksammade debaclet var professor Wilhelm Agrell......

Ska svenska folket egentligen lite på de generaler som Försvarsmakten har?

Anonym sa...
19 maj 2012 18:28  

Re 16:24

Ligger något i vad du säger. Det började med Paul Degerlund.

Anonym sa...
19 maj 2012 19:01  

Gjort är gjort! Det hjälper inte oss i FM nu att diskutera hur det kunde varit om inte...osv. Frågan som är mer intressant nu är hur tusan vi vänder denna skuta?
Personalen är demoraliserad och uttröttad av allt tjafs de senaste åren. Framtidstron är för många grusad och nu är det upp till Ledningen att ta tag i detta och visa något påtagligt positivt som vi kan börja tro på! Det räcker inte att någon höjdare beordrar: positivism framåt!

Anonym sa...
19 maj 2012 19:37  

Re 18:12

Ja det kan man ju fundera på. När man läser om hur de "egna" på lägre nivå uttrycker sig i debattartiklarna.
Just nu verkar ingen "äga" problemet. Inte ens en överste som är beroende av soldater för att prestera resultat.
Om det nu kommer fram en hyfsad lösning för soldaterna bör de fänrikar och kaptener som uttryckt vad de tycker, tackas bl a av regementsledningen.
Dock kanske prestigen nu sitter så hårt att det definitivt inte kommer att ske några åtgärder för att hjälpa soldaterna. Vi får hoppas att det inte är så.

En fin calvados slår vilken konjak som helst.

Larsson, Eksjö sa...
19 maj 2012 23:02  

Var fan är den högre tanken och ledarskapet att genomföra tanken?
Efter murens fall har samtliga nivåer, både politisk och generals nivå missbrukat verktyget säkerhetspolitik och därigenom FM.
Försvarsmakten är en budgetregulator. Det är lika korkat som att ignorera att betala sin hemförsäkring.
Sveriga går bra nu, investera pengarna i samhällsfunktioner! Vi behöver ett bra försvar och en bra krisberedskap!
Larsson, Eksjö

Goldmember sa...
19 maj 2012 23:39  

Måste få häva ur mig lite... =)


Karriärkåta officerare har det alltid funnits, Martell är varken först eller sist. Dock lika olyckligt!

HRC är den enskilt största orsaken till att FM är en "korrekt" arbetsgivare. Korrekt beteende vad gäller personalpolitik ger dock inte utrymme för individen.

Avskaffande av värnplikten har gjort att kostnaden för ett yrkesförsvar har blivit tydlig. Och det blev visst dyrt... Är det någon som har räknat på vad en återgång skulle kosta? Eller bli i besparing!?

Det här med att respektera chefer, det är något som kommer av gott ledarskap. Hur svårt är det att fatta?

Anonym sa...
20 maj 2012 07:23  

Jag uppskattar att det kostat Försvaret på drygt 10 års tid omkring 20 miljarder kronor att delta i NATO-insatser och genomföra NATO-anpassningar inkl pågående program.

Hur har det stärkt svensk försvarsförmåga och arbetssituation för soldaterna? Ja vi ser ju att det är slut på pengar nu. Både pengar till personal och nytt materiel. Kan någon här med hjärtat på hand rekommendera en ung människa att söka till Försvaret idag?

Försvaret behöver dock inte mer pengar om politikerna bara slutade upp att så inbitet fjäska för NATO (låt gå för visst fjäskande men inte hela tiden...) och lät ÖB omfördela mellan anslagen själv då han ser behov för detta från år till år.

dd

Anonym sa...
20 maj 2012 08:50  

HKV verkar ha nåtts av ryktena nu iaf! :-D

http://www.youtube.com/watch?v=5QeDF7woLws

Anonym sa...
20 maj 2012 09:19  

"Gud och soldaten hedrar vi,
när ofreden råder och de står oss bi
Men när fred råder och fyllda är faten,
glömma vi Gud och föraktar soldaten."

Anonym sa...
20 maj 2012 10:28  

Hej

Roligt att läsa alla kommentarer.
Min slutsats:
-FM Org 13 med både IO 14 och Basorg är tyvärr inte kommunicerad förstådd och BEGRIPLIG.
-Anställda soldater kräver mer än värnpliktiga.
-Rekryteringen är helt avgörasnde men vi i FM delar ut ramar som begränsar istället.
-HV (nationella skyddsstyrkorna), är just nu ej balanserade. Måste placera YO och RO ingående i dessa enheter. Rekryteringen till HV är förödande just nu, se över vad frivillgheten får kosta ersättningen måste öka och tidsuttaget per år också.
KFÖ+SÖF +Lednträng+Skarpa uppgifter+2+2+2 egna utbdagar (helg).
-Ramar i IO förbanden är just nu i total obalans.
-Att inte Armén har 3 hela Brigader är SKANDAL. Tänk på den tiden när vi hade Brigader med chefer som hade eget ansvar (då blev inte vartenda ärende ett HKV-ärende) Då funkade Mobplanering, krigsuppgifter, kompetensutv, mm. Sen gjorde vi misstaget att låta någon annan ta hand om materielen.
NEJ en chef en plats en uppgift.
Tillbaka till ledningsstruktur som var tidigare.. Nu är det KAOS och oreda överallt

Markstridare

Anonym sa...
20 maj 2012 10:53  

Untergang! Jihaaaa!
Kolla denna; http://www.youtube.com/watch?v=5QeDF7woLws

Dagens bästa!

Anonym sa...
20 maj 2012 12:50  

Mj Almström formulerar sig mycket bra i nästa kommentar på SvD.
http://blog.svd.se/ledarbloggen/2012/05/20/gummimadrasserna-se-upp-for-kontorsbrigaderna/

/EXC

Anonym sa...
20 maj 2012 13:56  

Markstridare, har du funderat på vad det blir kvar om alla dina önskemål skulle förverkligas? Tror du att om "din önskade chef" tog hand om det att begränsningar upphörde? Naivt!!

TRIDENT sa...
20 maj 2012 14:43  

Om någon mot förmodan skulle ha missat följande inlägg i debatten så kan jag rekommendera att det läses...

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2012/05/20/gummimadrasserna-se-upp-for-kontorsbrigaderna/

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2012/05/18/gummimadrasserna-taltlager-troligt-alternativ/

Personligen begriper jag inte hur FM har begåvats med ett chefsskikt som är i det närmaste totalt tondöva när det gäller ledarskap.

Ledarskap ska ju vara Försvarsmaktens paradgren - men någonstans på vägen spårar det ur fullständigt.

Uppenbarligen behöver hela befordrings och urvalssystemet göras om från grunden för FM kommer inte att ha råd att ha ett chefsskikt som saknar allt vad fingertoppskänsla heter - soldaterna kommer att vända "den gode arbetsgivaren" ryggen.

Det ska bli intressant om det blir Lagersten som skickas ut på banan för att gjuta olja på vågorna - eller om någon annan överste kliver in i debatten och sätter båda fötterna i dragspelet...

För övrigt skall jag tillägga att Lagersten är nog den enda i FML som jag hyser något som helst förtroende för. Han har vågat ta debatten och framför allt så har han en unik ställning i FML - han är den ende som tagit det fulla ansvaret för sin verksamhet och "belönats" med löneavdrag. Förvisso är ju ett löneavdrag inget att stoltsera med, men han har som sagt tagit det fulla ansvaret.

Mig veterligen har väl ingen general belönats med ett löneavdrag - men det är ju skillnad på folk och folk...

Det ska bli väldigt intressant att se vart det hela tar vägen - för nu börjar det ju bli riktigt pinsamt för "den gode arbetsgivaren" Försvarsmakten, och dyker det upp ett tältläger (vilket jag hoppas att det gör) utanför vakten på LG så måste ju huvuden börja rulla.

Nu önskar jag inget tältläger för att vara elak mot de bostadslösa soldaterna utan för att det kommer att ge ett ordentligt genomslag både i media och bland politikerna. Ett tältläger skulle göra det omöjligt att "ducka" för frågan.

Anonym sa...
20 maj 2012 15:02  

God relation med Nato har vi alltid haft och hellre 20 mdr till Nato än till det korrumperade FN som vi som nation inte har någon nytta av.

Anonym sa...
20 maj 2012 16:12  

Jag undrar verkligen hur representativa uppfattningarna som redovisas här är bland FM anställda?
Kan det vara så illa undrar man ju.
Och om det nu är så illa, vad görs åt det?
Låter man bara folk vädra sitt missnöje utan att ta till sig budskapen? I såna fall är ju FM ledning verkligen långt från "fotfolket".
//Frekvent läsare//

Anonym sa...
20 maj 2012 18:08  

Tältläger på Livgardet? Det kunde ju faktiskt invigas på veterandagen 29 maj. Timing och scenografi skulle bli lika tydlig som i Oliver Stones film "Född 4:e juli".

Inte jag heller önskar något tältläger för soldater men som ledarskapt i Försvarsmaktens topp idag verkar vara är nog det effektivaste sättet att verka genom media.

Den filmsekvens som idag gått ut på YouTube är egentligen djupt tragisk. Den beskriver ju egentligen att förtroendet för försvarsledningen är lika med noll. De karaktärer som finns i filmen är bland historiens värsta förbrytare och här är nu respekten för Sveriges försvrsledning på sådan nivå att man utan att blinka gör travestier av den art som idag har redovisats.

Tältläger på LG, ungefär som när Rasken gjorde möte med Konga Kompani på Hultsfred, det är ju vad det nya soldatsystemet i praktiken innebär med den ekonomiska kalkyl som general Göransson och fd statsrådet Tolgfors redovisat för svenska folket.

Ska vi ha respekt för de som missbrukat sin ställning på sådant sätt som gjorts i arbetet med att föra Riksdagen bakom ljuset vid "propositionen om ett användbart försvar"?

Veterandagen 29 maj är kanske en tidpunkt att använda för mediayta till att belysa de nya indelta soldaternas situation.

Anonym sa...
20 maj 2012 18:23  

Nu väntar jag bara på följande kommentar från HKV:
"Det är ingen rättighet att vara soldat."

TRIDENT sa...
20 maj 2012 18:36  

Tältläger på veterandagen är en briljant idé!

Bjud in media - både svensk och utländsk samt våra politiker och hela försvarsmaktsledningen. Då kan ju både politiker och FML ställas tills svars direkt och offentligt.

Jag undrar vad ett inslag på CNN eller BBC om anställda svenska soldater som tvingas bo i tält skulle få för genomslag...

Ett tältläger som invigs på veterandagen skulle få både informationsdirektören, marknadsdirektören och överkuckun för rekrytering att svettas blod...

Hade jag varit ÖB vid ett sånt tillfälle hade jag skämts så till den milda grad att jag avgått...

Personligen skulle jag gärna bidra med en slant för att göra spektaklet större - för nu måste våra uppdragsgivare bli varse vilka plantor som bränner iväg 40 000 000 000 kr per år på i princip ingenting!

Anonym sa...
20 maj 2012 19:47  

@Anonym 16:12
De flesta jag känner i FM söker aktivt nytt jobb utanför staketet. Med verktyget Creeper kan man se att vakanser.se är en välbesökt hemsida av FM:s personal.

På flera förband är läget svårt. Man har problem att klara tillväxten. Man klarar knappt daglig drift maa vakansläget.

Anonym sa...
20 maj 2012 21:14  

Lösningen på boendefrågan är att FM inför materielsystemet - "husvagn".

Nyanställda GSS och kadetter tilldelas en husvagn, en smartphone & en laptop. Därefter kan de flyttas landet runt efter behag.

Möjligtvis kan i MAL-planen vid garnisonerna planeras in en grusplan med erforderligt antal elanslutningar samt ett "servicehus" av enklare standard.

Av anställd kvitterad utrustning skall naturligtvis vårdas ömt och återlämnas i gott skick efter bruk.

VOILA - saken löst... ;-)

Anonym sa...
20 maj 2012 22:06  

Smartphones och laptops är väl en del av rekryteringskamanjen?
Välkommen till vår verklighet!
Därefter hamnar de nya utanför gamla plutonsförråd med materielbrister, fordon i en gigantisk repkö, "dagtidsövningar".
Vem bryr sig?

Anonym sa...
20 maj 2012 22:07  

Nej för tusan, inga husvagnar!
De är svindyra och då blir förmånsvärdet skyhögt. Detta eftersom soldaten ska beskattas som alla andra.

Anonym sa...
20 maj 2012 22:13  

Du som undrar om det är så illa. Betänk att det är aldrig över 100 kommentarer och ofta bara ett tiotal och de flesta känns igen. Klubben för inbördes tävlan om vem som är mest negativ. Soldatfrågan förtjänar dock uppmärksamhet om än i mer nyanserad diskussion.

Göran Mellblom sa...
20 maj 2012 22:16  

Oavsett vilka skäl vi yrkesofficerare anger för att vräka våra soldater ur logement och kaserner, så kommer folk utanför Försvarsmakten ställa sig frågor om varför de betalar för KASERNERNA åt Försvarsmakten, om vi inte har soldaterna i dem.

Vem skall då vara där? kommer de fråga sig. Och var skall soldaterna vara - inte enligt våra planer - i verkligheten.

En mediastorm som gör ont mycket värre kommer bryta ut vilken dag som helst. Kommer ansvarigt statsråd då att försvara oss yrkesofficerare mot våra soldater?

Har en verklig spricka uppstått mellan truppofficerare och stabsofficerare? Hur gick detta till?

Det finns massor med regler och annat som helt säkert anger att våra nya yrkessoldater skall skaffa boende själva som alla andra.

Men att, innan systemen satt sig - avtal, lönenivåer, flöden mm - avskaffa logementsboende är för tidigt.

Låt oss börja TALA med varandra igen, som vi gjorde förr, innan det är för sent, istället för att snacka och prata.

De som vill hetsa yngre mot äldre, trupp mot stab, civila mot militärer bör besinna sig.

"När militärer kollektivt vägrar lyda order från sina förmän skall de dömmas för myteri till fängelse i tolv år eller på livstid" säger lagen.

Göran Mellblom

Anonym sa...
20 maj 2012 22:43  

Dåså då är det bara fängsla FML för myteri mot politikerna.

TRIDENT sa...
20 maj 2012 22:56  

"Du som undrar om det är så illa. Betänk att det är aldrig över 100 kommentarer och ofta bara ett tiotal och de flesta känns igen. Klubben för inbördes tävlan om vem som är mest negativ. Soldatfrågan förtjänar dock uppmärksamhet om än i mer nyanserad diskussion.""

Jag vet inte på vilket förband du jobbar, men jag har hitintills inte mött någon som är positiv till dagens cirkus - för det är vad det är, en ren dj...la cirkus!

@ Mellbom

Det handlar inte om att "hetsa" utan om ledarskap - vilket tyvärr vår högsta ledning helt saknar!

Ingen har heller sagt något om att göra "myteri", vägra lyda order, obstruera eller på annat sätt medvetet sätta käppar i hjulet för verksamheten - däremot handlar det om att nyttja den grundlagsfästa yttrandefriheten!

...och det är ju den som vi med vapen i hand är satta att försvara - eller hur Göran Mellbom...?

Om sedan soldaterna även nyttjar allemansrätten och slår upp ett tältläger på sin fritid så är det deras ensak - eller hur Göran?

...eller ska soldaterna beordras att skaffa sig annat boende - är det vad du tycker?

Kanske det är en lösning - för ska de lyda order är de ju i tjänst, och om den ordern ska effektueras torde de vara i tjänst 24h per dygn 7 dagar i vecka....

...och 16h övertid plus kval övertid hela helgen så blir det nog pengar till en bostadsrätt inom några månader.

TALA görs det, tyvärr så är det ingen som lyssnar, och då gör det ju ingen nytta - eller hur?

Personligen så hoppas jag att berörda soldater har modet nog att slå upp ett tältläger utanför LG på veterandagen - och jag FÖRVÄNTAR MIG att officersförbundet i så fall hjälper till att slå i tältspiken!
Detta skulle sätta fokus på problemet - och det finns ingen i vare sig FML eller försvarsutskottet som skulle kunna slingra sig ur denna obekväma sanning...

Anonym sa...
20 maj 2012 23:30  

Detta var inte rolig läsning. FM verkar nog ha världens mest desillusionerade personal. Måste vara mentalt ohälsosamt att jobba inom denna organisation. 6:e armen i Stalingrad måste ju haft större förhoppningar än dagens förvarsmaktsanställda.

Parabellum sa...
20 maj 2012 23:45  

Göran Mellblom:

"Kommer ansvarigt statsråd då att försvara oss yrkesofficerare mot våra soldater?"

Förtjänar vi verkligen att i alla stycken försvaras?

Jag anser inte det.


För övrigt kan jag bara gratulera officerarna vid ditt förband till att de har vågat ta debatten under eget namn vilket du OUTTRÖTTLIGT har anfäktat här i kommentarsfälten.

Modigt! Men vilken blev konsekvensen av det?

Är Kn Nordéns karriärmöjligheter oförändrade efter hans insändare?
Öv Martell tycker nog annorlunda.

Anonym sa...
21 maj 2012 00:14  

Vem kommer inte ihåg Pudaslådan?

GSS/K sa...
21 maj 2012 00:18  

När jag påbörjade min anställning i FM blev vi lovade gratis logementboende under provanställningen för att slippa tänka på boende i början när det var mycket annat som skulle ordnas. Sjysst tänkte många och stannade kvar på logement för att spara en hacka så de senare skulle kunna ha råd med en lägenhet. Dock kommer smällen efter tre månader. Ni ska betala. Detta trotts att samtliga officerare som intervjuade under anställningstesterna lovat motsatsen. De hade helt enkelt inte mandat att lova något sådant sa kompC. Han sa betala eller stick och passar det inte är det bara att byta jobb. Ord från en kompC... Någon stans där insåg man hur mycket man som soldat är värd.

Har dock samtalat med garnisonschefen (som är en mycket trevlig och förstående överste) och han uttryckte sorg över läget där flertalet soldater redan lämnat pga lönen och boendefrågan. Han jobbar aktivt för att göra det så enkelt för oss soldater som möjligt, pratar med MHS-stiftelsen om boende, vill ordna möten med lokala företagare efter ett antal år för att underlätta övergången till ett civilt liv osv. Alla höga chefer är inte dåliga, skulle säga att de dåliga cheferna finns utspridda över hela spannet.

Guderian sa...
21 maj 2012 10:52  

@Mellblom: "kommer folk utanför Försvarsmakten ställa sig frågor om varför de betalar för KASERNERNA åt Försvarsmakten, om vi inte har soldaterna i dem"

Helt riktigt. Det här blir ett förtroendeproblem mot allmänheten. Hur länge ska FortV hålla delar av verksamheten som gisslan. Är det rimligt att begära så mycket i "hyra" för ett värnsystem i skogen utanför Borensberg att förbandet i närheten inte har råd att öva i det?

Jag har svårt att se att det är våra officerskollegor på högre befattningar som njuter av att utkräva hyra av enskilda soldater, det är inte där problemet ligger. Det är i lagstiftningen det måste ligga, eller är jag naiv i mitt fötroende mot högre chefer...

Som exempel citerar jag ur en artikel på newsmill:
"Ledningsregementet i Enköping betalar 2 076 kronor per kvadratmeter och år för en oisolerad, tio kvadratmeter stor målbod, dvs en bod där målfigurer till en skjutbana förvaras"

Är detta rimligt, motsvarar det underhållet, finns intresset från utomstående för att ev. nyttja boden som bostad?

Ställer mig frågan, är det systemet som är fel eller är det individerna som fattar besluten som gör och tänker fel? Jag tro det är en blandning av båda...

Anonym sa...
21 maj 2012 16:45  

Vem lurar vem, mina herrar !
När blev flyget i Uppsala nedlagt ?
Varför koster det idag dubbelt så mycket som innan nedläggningen ?
Vad pysslar vi med ?

En j-a lekstuga !

TRIDENT sa...
21 maj 2012 17:29  

Någon har lurat någon....

...för det är lite väl magstarkt att inte leverera mer för de 40 000 000 000 kr som pumpas in i firman varje år!

Steg ett i att komma på rätt väg igen borde vara att tvinga samtliga riksdagsledamöter att läsa Willelm Agrells "Fredens illusioner" - med påföljande skriftligt prov!

Steg två är att utkräva ansvar. Den chef som fattar ett beslut är även ansvarig för fattat beslut - skiter det sig p.g.a. bristfälligt beslutsunderlag och genande i kurvorna borde degradering och ett massivt löneavdrag komma som ett brev på postebn från FPAN.

Jag tror nog att det skulle ha en avkylande effekt om FPAN kunde degradera och utdela massiva löneavdrag - karriärhungriga officerare skulle nog tänka sig för både en och två gånger innan man fattade beslut enbart på några flashiga PP-bilder.

När nu Visbykorvetterna kommit till ytan borde man börja gräva i ledningsstödsystemområdet, för här finns åtskilliga "godbitar" för media. Hade svenska folket vetat på vilka grunder PROD LED fattar beslut och bränner iväg miljarder hade de nog krävt både löneavdrag och degradering av ansvarig!

Tyvärr är det det osvenskaste som finns - att utkräva ansvar. Visst kan man sätta dit någon ur allmogen som uttryckt sig olämpligt mot eller om det motsatta köner, eller någon som fifflat till sig en femtilapp extra på reseräkningen - men bränns det iväg miljarder till ingen nytta och man är överste eller högre då upphör allt personligt ansvar...

Anonym sa...
21 maj 2012 17:41  

Vem lurar vi? Jo, oss själva!
En övning idag på 130 man kallas för STORÖVNING!
Det är där vi hamnat idag (för 40 miljarder).

Anonym sa...
21 maj 2012 19:36  

@ Anonym

Du får gärna specificera lite mer ang det du skrev om Uppsala. Lät otroligt intressant!

Anonym sa...
21 maj 2012 19:41  

Bra inlägg av Carl Björeman i Svd idag. Tydligt och det är alltid bra att blicka tillbaka i backspegeln ibland.

Man undrar ju på vilka faktagrunder Sveriges ÖB uttryckte sig 2010 då han sade; (citat ur gen Björemans inlägg i Svd) "Vi har således ett gyllene tillfälle att skapa en arbetsplats där mångfald trivs.”

”Vi ska bli en av samhällets attraktivaste arbetsgivare som ger våra anställda erfarenheter som inte går att skaffa någon annanstans.” (slut citat).

Som det ser ut idag med de nya indelta soldaternas villkor var ju Sverker Göranssons uttalande 2010 rena fabulerandet. Frågan är ju på vilken grund uttalandet gjordes?

Eller kan Sveriges ÖB uttrycka lite blandade önskemål och sen är det bra med det?

Vem i Sverige har något ansvar för försvaret? Frågan ställs i perspektivet att "koncernchefen" inte verkar förstå att basera uttalanden på fakta, en avhoppad försvarsminister och en avpolleterad statssekreterare, ett konstitutionsutskott som oftast inte verkar förstå vad de ska fråga om och en riksdag som mest verkar ointresserade....

Är ingen ansvarig? Lysande av Allan Widman att ta upp ett materielprojekt-ett Wasaskeppsbygge-till debatt. Det finns många, många wasaskeppsbyggen inom försvarsdepartementets ansvarsområde i såväl luft, mark som sjöområdena. Det vore väldigt nyttigt om detta granskades mer av media för att få försvarsfrågorna att bli en valfråga.

Nu närmast vore en manifestation i form av ett tältläger utanför Livgardet med soldater på Sveriges veterandag 29 maj en rätt bra början.

Anonym sa...
21 maj 2012 19:48  

Ett tag övervägde jag starkt att säga upp mig från ett av Sveriges bästa jobb - kapten i armén - på grund av alla försämringar som har skett de senaste 15 åren och som fortsätter att ske. Nu har jag bestämt mig för att fortsätta enbart för att få uppleva Försvarsmakten implodera. Efter den totala kollapsen av personalpolitik, materielanskaffning, interndebitering, införande 5-6, akademisering, NATO-anpassning in absurdum kommer vi bli tvugna att faktiskt göra om och göra rätt.

Framtiden är ljus...

Anonym sa...
21 maj 2012 19:49  

Intessant när Björeman och Widman används som referenser. Gud hjälpe oss som ibland sägs...

Anonym sa...
21 maj 2012 20:26  

Om det är så här illa i Försvarsmakten?
Kan bara säga att när jag jobba på Volvo så var denna FM interna debatt rena vårbrisen jämfört med klimatet mellan personalen där.
Man får aldrig glömma att hårt arbetande människor i Sverige skulle i många stycken uppfatta att det var riktigt trevligt och bekvämt i FM varför denna debatten mest handlar om lite pajkastning mellan försvarsintresserade. Riktiga arbetsklimats problem är FM inte ens i närheten av.

Anonym sa...
21 maj 2012 20:41  

Det kanske krävs fler manifestationer? Om inte annat så sympatistöd för LG!

Anonym sa...
21 maj 2012 21:36  

@20:26
Du är en av de fyra Yorkshiremen, eller hur?
Jag är imponerad!

http://www.youtube.com/watch?v=Xe1a1wHxTyo

Anonym sa...
22 maj 2012 00:10  

Var är Officersförbundet (facket)?
Vem ryter till när dumheter passerar anständighetens gräns?
Har bloggarna tagit över det som för vädrades på fackmöten?

Anonym sa...
23 maj 2012 10:20  

Ojojoj, nu är det damage control på gång. Lagersten har kallats in för att rädda ansiktet på öv Martell och Livgardet.

Dessvärre lyckas de inte särskilt bra, eftersom insprängt i texten bekräftas det faktum att sängarna kommer att försvinna för GSS/K. Dessutom hänvisar de till den förordning som påstås förbjuda FM att lösa soldaternas boendeproblem - dock utan att visa den minsta vilja att slåss för förändring.

TRIDENT sa...
23 maj 2012 15:56  

Jag antar att bara föreställningen om ett tältläger utanför LG på veterandagen fick både Martell, Lagersten och FML att svettas blod....


...så nu är problemet inget problem utan det har bara varit en debatt som förts utifrån felaktigt faktaunderlag...

Otroligt att så många kan ha missuppfattat situationen så totalt...

...eller är "sanningen" tillrättalagd i efterhand...?

Pinsamt värre har det varit och varför kom inte detta inlägg som klarlägger fakta redan vid första debattartikeln....?

...för det är väl aldrig fabricerat i efterhand under hot om tältläger på veterandagen...?

Åter igen ett stycke "ledarskap" ur den högre skolan som vi i allmogen inte begriper...

Nedanstående citerat från EMIL:

"05-23 Boende på Livgardet


Under några veckor nu har vi haft en diskussion om Försvarsmakten som ibland gått under namnet ”madrassdebatten”.

Det där med madrasser beror på att några personer trodde att Försvarsmakten tänkte ta ifrån soldaterna deras sängar och skrev till Svenska Dagbladet. Tidningens ledarredaktion var snabb och skojade om att ÖB kanske skulle ge soldaterna gummimadrasser istället för sängar. Därifrån växte diskussionen till att handla om en rad olika verkliga eller föregivna problem runt soldaters villkor och förutsättningar för att utveckla krigsdugliga förband samt – inte minst – soldaternas boende i den nya, frivilliga, Försvarsmakten.

Först: det är bra med debatt om Försvarsmakten och vägen från värnplikten mot en försvarsmakt som bemannas av kvinnor och män som söker sig till oss frivilligt. En sådan debatt bidrar till utvecklingen av Försvarsmakten. Men det omvända kan också vara fallet."

forts följer....

TRIDENT sa...
23 maj 2012 15:56  

forts...

"Om diskussionen bygger på felaktiga faktaunderlag eller missförstånd kan den istället bli ett hinder för utvecklingen. Det är enligt vår uppfattning vad som hänt nu och det är allvarligt. I dag ska riksdagen debattera villkoren för vår nyaste personalkategori och kammaren kommer säkert att beröra frågan om soldaters boende och löner. Det är mycket viktigt att en sådan debatt bygger på korrekta uppgifter.

Det här är sakläget när det gäller soldaternas boende vid Livgardet i Kungsängen:

Det finns under 2012 ingen brist på sängplatser vid Livgardet för den som vill hyra av Fortifikationsverket, som är den myndighet som äger logementen och hyr ut sängplatserna.

Logementen kommer framöver att användas dels för grundläggande militär utbildning, för personal under provanställning, viss övningsverksamhet samt inte minst för omklädnings- och arbetsutrymmen för den anställda personalen.

Hyran för en säng, boyta, ett antal skåp, hygienutrymmen, ström, internetuttag och möjlighet att värma mat, är satt av Fortifikationsverket.

Det finns ingen tidsgräns för att hyra plats i logement, avtalen skrivs med möjlighet att förlänga.

Försvarsmakten får enligt förordning inte erbjuda sin personal gratis boende eller själv hyra ut boende.

Så ser situationen ut i år för den som vill ha tillfälligt logementsboende 2012. Nästa år kommer den situationen att förändras. Då kommer tillgången på platser i logement att minska därför att verksamheten vid Livgardet växer och platserna behövs för grundläggande soldatutbildning, hemvärnsutbildning och annat.

På Livgardet har vi jobbat länge med bostadsfrågan tillsammans med flera aktörer, bland annat Upplands-Bro kommun. Vi ser nu ett antal lösningar som på sikt kommer att innebära flera boendealternativ för våra anställda soldater, även om vi antagligen kommer att behöva behålla logementsboende för ett antal år framåt.

För att förbättra tillgången till lokaler utreder vi nu möjligheten att bygga en förläggning som ska likna de baser vi har i till exempel Afghanistan. Där ska de soldater som utbildas för internationella insatser bo under förhållanden som liknar insatsområdena. På det sättet frigörs också logementsplatser och vi skyndar nu på det arbetet.

I juni 2013 räknar vi med att i en första etapp ha tillgång till 55 nya lägenheter i olika storlekar för våra soldater.

Men vi kan inte slå oss till ro med det. Vi bedömer att det på sikt kommer att behövas ungefär 200 hyreslägenheter i Upplands-Bro kommun för våra soldater och officerare. Vi behöver också skapa tillfälligt boende liknande studentkorridorer för dem som kommer hit för kommendering på begränsad tid eller långpendlar. Det här är frågor vi lägger mycket kraft på och det är svårt att förstå varför bilden av att vi struntar i det har fått fäste.

Till del handlar det om de stora förändringar Försvarsmakten just nu genomgår. De skapar mycket oro. Det handlar också om att vi står inför helt nya former för verksamheten.

Där vi tidigare mött värnpliktiga under begränsad tid handlar det nu om att skapa långsiktiga relationer med en helt ny grupp yrkeskvinnor och –män och att hitta nya sätt att arbeta tillsammans. Det vi utvecklar nu har inte funnits i Sverige i modern tid och det finns inga färdiga handbokslösningar för det.

Utgångspunkten är inte en förlegad syn på soldaters villkor och behov, utan en medvetenhet om vilken miljö och vilka omständigheter som motsvarar nuvarande och kommande medarbetares syn på en modern arbetsgivare.

Erik Lagersten
Försvarsmaktens informationsdirektör

Joakim Martell
Ställföreträdande regementschef, Livgardet"

Sumatra sa...
23 maj 2012 17:16  

"Imperiet slår tillbaka".

http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2012/05/23/boende-pa-livgardet/

Anonym sa...
23 maj 2012 17:37  

Hoppsan!ÖB Lagersten drog öronen åt sig och vill inte det ska bli nåt tältläger vid LG till veterandagen 29 maj....

FM kommenterar gummimadrassärendet på http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2012/05/23/boende-pa-livgardet/

Lille Martell får också stå med på gratulationshälsningen.

Vi andra hoppas fortfarande på en Tältmanifestation på LG på Veterandagen. CNN och BBC World kommer garanterat.

Anonym sa...
23 maj 2012 19:13  

Följande har soldaterna fått uppleva/fått besked om:

- Sängarna var borta, sånär som på ett mindre antal, när soldaterna kom hem efter dagens tjänst häromveckan.

- Soldaterna är utlovade sängar för en begränsad tid, till c:a nov, efter att kontrakt upprättats. Kontrakten har dock aldrig visats än.

- Efter c:a nov så åker soldaterna ut från logementen för gott. De får då enbart nyttjas för förvaring av personlig utrustning.

Det är den mycket entydiga information son soldater och plutonsbefäl erhållit!!!

Sålunda så LJUGER herr Lagersten och herr Martell! Det är rent ut sagt fördj...gt att förbandsledning och FM ledning antagit den attityden.

Åk ut till Livgardet och fråga de som tjänstgör där vad som förevarit så kommer lögnen fram i blixtrande dagsljus! SKÄMS Lagersten och Martell för att ni anklagar det hårt arbetande plutonsbefälet och soldaterna för att ljuga! Sängarna är BORTA!!! Det är fakta!!!

Anonym sa...
23 maj 2012 20:51  

Jaha en storm i ett vattenglas som vanligt. Tråkigt att det återigen avledde den relevanta debatten om hur vi skall transformera från värnpliktseran till en professionell yrkessoldatsskår. Trots felaktiga faktaunderlag så har det nog ändå skjutit fart på debatten i rätt riktning.

Anonym sa...
23 maj 2012 21:00  

Hej

Hela hanteringen med anställda soldater kommer nu fram...
Det var lite för tidigt
Det var lite för dåligt förberett
Det var för stort politiskt tryck på att få detta klart innan valet 2010...

men....
Vem i FM säger DET MÅSTE FINNAS KLARA REGLER mm FÖRST

Markstridare

Anonym sa...
23 maj 2012 23:27  

Jag minns en liten skrift som hette "Officersetik".
Någon annan här som minns den?
Minns ni "ÖBs ledstjärnor"?
Minns ni ÖRA?
Minns ni Q-projektet?
Vad blev utfallet?
/På ett arm'eförband nära dig/

Anonym sa...
24 maj 2012 07:16  

När Finlands president besökte Stockholm i april fick inte skäggiga soldater delta i paraden.

Två män ur Livgardet kände sig kränkta och gjorde en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.

- Skägget är en del av mitt utseende och identitet. Det är mitt val och min kropp, säger en av anmälarna!

Vad är detta????? Snart vill väl soldater ha långt hår och örhängen! Vad har hänt, finns det ingen ordning kvar. Det högre ledarskapet gör en massa klavertramp men nu sållar sig soldaterna till samma verksamhet. Anmälaren har ingenting i FM att göra! Vpl på 80-talet.

Malin -- VO/NB19 sa...
24 maj 2012 19:28  

Anonym,
Många soldater och officerare har haft skägg under den sköna Svenska historien. Alla vikingar hade ju skägg. Så förbudet är löjligt och traditionsvidrigt. Slöja och turban ska man tydligen kunna bära i den mångkulturella FM, men varför inte ett Svenskt militäriskt skägg?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade