Perspektiven möts

På Newsmill publicerades i morse ett debattinlägg från Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten och överste Joakim Martell som en fortsättning på de senaste veckornas debatt om förhållanden för svenska soldater, framförallt avseende boendesituationen i storstadsområden (även publicerat på Försvarsmakten kommenterar). Lagersten och Martell berättar att det inte finns någon brist på sängplatser på Livgardet i Kungsängen och att man planerar för att ha ett antal lägenheter till uthyrning i Upplands-Bro till nästa sommar. Samtidigt ska det byggas en "camp" på Livgardet som ska husera de förband som utbildas för internationella insatser så att de kan bo under realistiska förhållanden redan under utbildningen. Det man kan fråga sig är varför inte dessa uppgifter framkommit i debatten redan förra eller förrförra veckan när Lagersten och Martell i var sina debattinlägg diskuterade frågan.

Under eftermiddagen publicerades på Newsmill också en replik från kadetten Andreas Braw, vars gästinlägg startade soldatdebatten här på WW vid månadsskiftet. Braw menar på att det kommer att bli mycket kostsamt för Försvarsmakten med missnöjda soldater som får svårt att lösa sina boenden. Att det förhoppningsvis finns 55 lägenheter tillgängliga i juni 2013 hjälper föga när antalet soldater är betydligt större och det dessutom är ett år bort. Braw bemöter också Lagersten och Martells förklaring att logementen behövs som omklädningsrum med att de redan fungerar som sådana.Ovanifrån och underifrån-perspektivet möts nu alltså på Newsmill. Braw har dock helt rätt i en sak. Det är säljarnas marknad och i det här fallet är säljarna alla de presumtiva soldaterna. Utan rimliga lösningar för boende kommer det att bli mycket svårt att rekrytera till storstadsförbanden, såvida man inte avser att ge soldaterna ett bostadstillägg. Visst finns det personer sysselsatta i andra låglöneyrken som lyckas lösa sitt boende i Stockholm, men de har sällan flyttat ditt utan har redan ett kontaktnät. Rekryteringen är en knäckfråga och här måste åtgärder till nu innan det blir är för sent.

156 kommentarer:

MJ sa...
23 maj 2012 18:04  

Har alltid undrat över varför försvarsmaktens kontrakt inte är av samma slag som de är i jänkarna eller i andra delar av världen. Alltså att har du skrivit på för 6 år så kan du inte komma undan o säga upp dig utan om du inte dyker upp så är det att desertera o så får du skaka galler. Hemskt dumt att utbilda soldater för att sedan när de är färdiga låta dem sticka iväg o arbeta med något annat. Någon som kan förklara det här för mig?

Anonym sa...
23 maj 2012 19:03  

Sinuhe har skrivit om detta på sin blogg, kopplat till Amf 1 och Haninge.

BC

Anonym sa...
23 maj 2012 19:15  

Följande har soldaterna fått uppleva/fått besked om:

- Sängarna var borta, sånär som på ett mindre antal, när soldaterna kom hem efter dagens tjänst häromveckan.

- Soldaterna är utlovade sängar för en begränsad tid, till c:a nov, efter att kontrakt upprättats. Kontrakten har dock aldrig visats än.

- Efter c:a nov så åker soldaterna ut från logementen för gott. De får då enbart nyttjas för förvaring av personlig utrustning.

Det är den mycket entydiga information son soldater och plutonsbefäl erhållit!!!

Sålunda så LJUGER herr Lagersten och herr Martell! Det är rent ut sagt fördj...gt att förbandsledning och FM ledning antagit den attityden.

Åk ut till Livgardet och fråga de som tjänstgör där vad som förevarit så kommer lögnen fram i blixtrande dagsljus! SKÄMS Lagersten och Martell för att ni anklagar det hårt arbetande plutonsbefälet och soldaterna för att ljuga! Sängarna är BORTA!!! Det är fakta!!!

Anonym sa...
23 maj 2012 19:21  

För en som sitter lite utanför men ändå är lite med på ett hörn är hela den här debatten rätt så skrämmande. Sakfrågan är iofs viktig men det finns ju ett helt annat problem.
Soldaterna och officerarna har inga problem med att gå ut i media och kalla sina högrechefer för inkompetenta idioter som inte bryr sig.
Cheferna har inga problem med att i media blåneka att problemen finns och därmed antyda att ens underställda ljuger.
Hur verkligheten än ser ut, ser de flesta att avgrunden mellan dem är bottenlös.
Och nu är inte ens HKV direkt inblandat...

Anonym sa...
23 maj 2012 19:37  

En smaklig lösning hade varit att inte ha storstadsförband...

Anonym sa...
23 maj 2012 20:09  

Det kanske finns en annan sida av myntet?

Om man nu skall lägga 6-8 år på att arbeta i Försvarsmakten, inklusive ett par längre utlandstjänster, kanske det är att göra soldaten en otjänst att också låta honom eller henne bo på förbandet? Finns det inte en risk att denna unga persons hela sociala kontaktnät och liv blir det militära.

Jag skulle snarare vilja se att soldaterna bor ute på stan istället för innanför grindarna. Att de får ta del av det sociala samhället och bygger upp ett kontaktnät därute som underlättar omställningen den dagen de söker ett civilt jobb. Som en bonus kommer vi att få se mer uniformerad personal röra sig utanför grindarna vilket man får hoppas ökar folkförankringen för Försvarsmakten, åtminstone på dessa orter.

Till sist, om man anser att lönen är så dålig att man behöver dessa extraförmåner kanske det är vettigare att driva frågan om höjd lön istället. Då vinner man mycket annat på köpet, såsom a-kasse nivå och pensionsgrundande inkomst.

Cliff Barnes

Anonym sa...
23 maj 2012 21:15  

Jag har gjort en liten kalkyl på hur en soldat skall få sin ekonomi att gå ihop.
Ingångsvärdena kommer från SCB årsbok 2012, Konsumentverkets hemsida samt någon enstaka egen konservativ uppskattning.

Jag har utgått från en soldatlön på 17500 kr per månad. Jag har inte räknat med några lönetillägg av typen övningsdygn eller övertid.
Efter skatt har soldaten kvar 13365 kr om han bor i Kungsängen ( skriven där ) och om han är medlem i svenska kyrkan. Hyra (3470 kr vilket är ungefärligt rikssnitt för en etta), kläder, hygien mm (1780 kr) hushållskostnader (1570 kr, tex hemförsäkring), mat (1730 kr ,mat som ätes hemma), lunch (1100 kr, en kombination av köpt lunch och ta med själv), resor (790 kr kollektivt) ger följande problematiska resultat varje månad;
-380 kr kvar på kontot....
Lägger man på lite inkomster av form av övertid mm så man får en genomsnittlig månadsinkomst på 19000 kr, ger det att soldaten har ca 500 kr över varje månad.

Det finns säkert många variabler i detta som varierar med var i landet man befinner sig. Inte minst hyror och transportkostnader. Men vill man komma åt kostnadsbilden för soldaten så är ju den största och mest tyngande budgetposten hyran. Men det gäller ju i och för sig för de allra flesta i samhället. Även en busschaufför eller lagerarbetare skall ju bo någonstans.

Slutsats? Ja, under den tid man tjänstgör som soldat bör inkomsten sammantaget ligga på minst 20 000 kr i månaden så att det finns en chans att spara några kronor till livet efter soldatlivet.
Samt att soldaten gör klokt i att hitta en så billig bostad som möjligt.

/ Ernst

Anonym sa...
23 maj 2012 21:50  

Jag instämmer i att det nu framkommit helt nya uppgifter om hur man tänkt sig boendet. "I november åker man ut" är det regementet gått ut med, i korta ordalag. Översten ljuger mycket rikigt. "-Det är olyckligt om vi varit otydliga..." Något i den stilen kommer vi snart att få höra.
Nej! Ni har inte varit otydliga. Ni efterkonstruerar, för att använda en annan variant verbet ljuger.

Anonym sa...
23 maj 2012 21:53  

Det läskiga är kanske inte sakfrågan om sängarna, även om den i sig är intressant, utan att frågan sätter fingret på ledarskapet i Försvarsmakten.

Utan att känna till alla turer i detalj har ju inte vare sig Martell, Lagersten eller någon annan dignitär gjort något f o r m e l l t fel. Och detta - att inte göra några f o r m e l l a fel - verkar vara det centrala i ledarskapet idag.

Att chefer har moraliska förpliktelser gentemot såväl sitt förband som sina soldater synes vara helt ointressant. Cheferna har "HR-transformerats" till tjänstemän och byråkrater i begreppens sämsta bemärkelse!

I min gröna begynnelse hade jag färgstarka chefer som sannolikt inte följde alla bestämmelser och anvisningar - men de var beredda att ta strid för sitt förband, sina underlydande och sin verkamhet - med buller och bång om så krävdes.
Hade man gjort fel åkte man på en rejäl avhyvling, men någon FPAN-anmälan var det inte frågan om. Idag verkar "hellre anmäla en gång för mycket" vara parollen - då slipper man ta konflikten utan överlämnar den till den f o r m e l l a rättvisan.

Ledarskapet....

Patrik Lander

Anonym sa...
23 maj 2012 21:59  

Förändring är jobbigt...
Borde in FML tänka ännu mer utanför boxen gällande soldatbostäder...
Vad sägs om följande:

Samtliga regementen läggs ned.
All material förrådställs i Karlsborg och Arboga och bevakas av Sog.
Excercis hedar expropieras på landsbygden.
Varje kommun beodras att hålla med ett visst antal soldater/capita i detta inkluderar att hålla soldaten med en enkelt torp... jag menar lägenhet...
Ett par gångar per år sammanstrålar soldater och material på de nya fina övningshedarna...

Man ska inte vara bitter..
/Råttan

Anonym sa...
23 maj 2012 22:01  

Kalkylen är bra men du måste lägga till 30% i lönetillägg. Sådant är arbetets karaktär varför det ej går att undgå den kalklylen precis på samma sätt som att en polis eller sjuksyster räknar med sina tillägg. Dock helt medveten om att ur arbetstagarens perspektiv så blir ju ej debatten lika dramatisk och intresseväckande.

Anonym sa...
23 maj 2012 22:07  

@anonym 19.21
Du har rätt. Det finns ett antal individer på Livgardet som borde fundera riktigt ordentligt på att byta jobb. Om man är så otroligt missnöjd och måste känna sig kränkt när någon säger åt en att raka sig är nog soldatlivet inte rätt yrkesval. Finns många sätt att jobba för högre lön och andra förändringar. Att kalla cheferna för idioter är nog inte det snabbaste.

Anonym sa...
23 maj 2012 22:09  

Det här är ju närmast sinnessjukt masochistiskt att en organisation kan hamna i denna sits. Det här är en massiv infarkt.

Att försvaret numera till stor del bygger på potemkinkulisser må vara en sak, men att på fullaste allvar genomdriva en personalreform som bygger på gravt underbetalda anställda och samtidigt där FM:s ledning (ja, eller?, var ÄR myndighetens ledning i den största förtroendekris som FM varit i sedan 1981? Är INFODIR stf ÖB, eller? Är ÖB sjuk?) och där arbetsgivaren tycks ha stora problem med att veta vad den egentligen ska tycka och kommunicera och vad som är fakta och sanning. Det är inte för inte man undrar över sakers tillstånd. Är det någon som på fullaste allvar tror det går att rekryktera till dessa lönevillkor redan utan sådan här negativ publicitet där vissa fakta verkar vara "något försvårande" vilken arbetsgivare det är frågan om? Att säga sig vara en god arbetsgivaren är en sak. Att visa det i handling är en annan.

Det här är ju dårarnas paradis.

Vad vill FM uppnå? Håller ÖB på att personligen prova ut något raffinerat kamouflage? Det räcker nu!

/M

Anonym sa...
23 maj 2012 22:12  

@anonym 19.15
Sängarna var borta för dem som inte anmält behov av boende på kasern som de uppmanats att göra i februari med verkställighetsdatum 1 maj. Klart de blev förbannade när de upptäckte att det inte skulle gå att bo gratis i smyg.

Anonym sa...
23 maj 2012 22:36  

Låt mig replikera:

Cliff Barnes:
Jag förstår din farhåga, problemet blir idag de "erfarna" som vill arbeta inom FM men inte flytta till orten, utan väljer att veckopendla pga barn, sambo etc. De som kan bidra med någon form av erfarenhet och mognad, det som förr var utlandsstyrkans största styrka, väljer att göra något annat.

Det FM gör idag är att bli någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd för ungdomar mellan 16-20 år som ej har gymnasiekompetens. För mig känns det fruktansvärt oansvarigt att försöka rekrytera denna kategori till exempelvis en Afghanistaninsats.

Anonym 23 maj 2012 22:01:
30%???? Sedan jag började i FM för tio år sedan, så har jag nog aldrig kommit upp i 30% extra i lönetillägg, i bästa fall 10-15%, och tro mig jag kontrollerat mina lönespecar ett år tillbaka.

/Löjtnant i Armén

Anonym sa...
23 maj 2012 22:58  

Om det nu skulle vara sant, det som herrarna Martell och Lagersten skriver i sin artikel är jag verkligen oroad.

Hur dålig är kommunikationen och informationen om man kan uppfatta fakta i ärendet så olika som FM, förbandet och soldaterna ser det hela??
Varför kände inte plutonchefer/kompanichefer till detta?

En total katastrof! Trovärdigheten igen och igen!


Kände de två inte heller till dessa fakta för två veckor sedan?
Debatten kunde ju ha slutat redan då om detta vore känt??

Varför låta all denna tid till "mytbildning" få gå??

Varför hålla inne med dessa fakta i flera veckor?
Varför hävdar fortfarande soldater och befäl att detta inte stämmer?
Varför låta media tära på det lilla förtroendekapital som FM hade kvar?
Mycket märkligt agerande!

För det är väl inte så att det förekommer efterhandskontruktioner under galgen i inlägget??

Herr Lagersten ser personalförsöjningsreformens soldater på detta sätt:

"Ni som är de första soldaterna är medbyggare i ett flygplan i luften som samtidigt är under konstruktion."

Jag kan försäkra herr Lagersten att om någon mot förmodan skulle ge sig på ett sådant stolleprojekt i verkligheten vore det dömt att misslyckas.
Menar han dock som jag tror så är han bara att berömma till insikten!


Teaterdirektören.

Unknown sa...
23 maj 2012 23:04  

@Anonym 23 maj 2012 19:15

Du gömmer dig naturligtvis bakom anonymitetens täckmantel och kan häva ur dig vad som helst i hopp om att inte bli bemött och jag vet därför inte om du arbetar på Livgardet eller ej.

Om du gör det är du säkert medveten om komplexiteten och bakgrunden till den fråga som väckts. Och som alltid när man djupdyker i en fråga så kommer det fram nya fakta från andra funktioner inom Försvarsmakten och från förbandet som gör att den bättre kan belysas.

Det som jag redovisat vid ett par tillfällen och nu senast tillsammans med överste Joakim Martell är Försvarsmaktens och Livgardets uppfattning i sakfrågan.

Med det sagt så har jag heller ingen anledning att betvivla de soldater och befäl som väckt tvivel och debatt och som vi under kvällen på ”Försvarsmakten kommenterar” och ”Newsmill” besvarat kompletterande frågor ifrån.

Faktaläget ändras inte med detta, men då det är frågor som bäst besvaras på Livgardet i dialog, har diskussionen fört med sig ett förnyat och intensifierat arbete vid förbandet kring problemställningar och oklarheter. Jag menar att det är helt rätt metod när liknade saker i framtiden kommer att hända. För så är med all säkerhet fallet och något som ÖB idag tryckte på vid chefsmötet.

Jag tror att tilltron och läsvärdet till denna blogg gagnas bäst av ett tonfall som inbjuder till samtal, ialla fall från min sida. Eller vad säger du, signaturen anonym?

Vad gäller den långsiktiga frågan om soldatvillkor så tycker jag att Cliff Barnes kommentar 23 maj 2012 20:09 under detta inlägg fångar min tankevärld bra.

Erik Lagersten
INFODIR

Anonym sa...
23 maj 2012 23:07  

Hm...
Någon anser att det är värt att offra en informationsdirektör och hans trovärdighet för en överste i karriären.

Undrar vem och varför?

Teaterdirektören.

Anonym sa...
23 maj 2012 23:11  

Den enda fakta som man kan konstatera i denna röra är att någon ljuger. Vem ljuger?

Anonym sa...
24 maj 2012 02:59  

En infodirektör för Försvarsmakten ska inte ägna kraft åt en sådan här detaljfråga. Ingen kan begära att han rätt känner detaljerna.
Livgardet har att hantera ärendet.
Varför är Chefen för Gardet så besynnerligt passiv?
Att gå ut offentligt med sådant här skapar löje ute i stugorna hos skattebetalarna.
En anställd ska naturligtvis själv lösa sina bostadsbehov. En soldat med låg lön får hyra rum som inneboende hos t ex någon pensionär med gott om plats.
Misshälligheter mellan militärt anställda och deras högre chefer ska skötas via fackföreningen i förhandlingar, eventuellt med stöd av våra lagar i arbetsdomstol.
Sluta upp med att dra ner Försvarsmakten i skiten genom att älta struntsaker offentligt.
Skattebetalare

Anonym sa...
24 maj 2012 06:57  

Tältmanifestation vid Livgardet på Veterandagen 29 maj!

Framför världens TV-kameror bör denna debatt fortsätta. Det bör inte vara någonting speciellt alls att hantera för Sveriges insiktsfulla försvarsledning, särskilt efter den mycket trovärdiga (efterhands-)förklaring som FML snart enda ansikte utåt, Infodirektör Lagersten, redovisade.

Överste Martell kan ju samtidigt visa på t ex bygglovshandlingar etc för de 55 lägenheter som han redan för månader sedan alltså måste ha känt till.

Herrarna Lagersten och Martell kan ju även passa på att påvisa för CNN hur väl Sveriges försvarsreform är planerad och vilket mönsterexempel den nya personalförsörjningsstrukturen är.

Varöför inte sälja kasernområdena och inköpa övningshedar i olika delar av landet. Som någon föreslog tidigare kan utrustning förvaras i Arboga och Karlsborg. En gång om året möts förbanden för vapenlika övningar, sk "exercis", på hedarna.

Det vore en enkel, funktionell och kostnadseffektiv form för Sverieges moderna försvarsstruktur. Den har föreslagits tidigare här på bloggen, infodirektör Lagersten kan ta med den till det ställe där Göransson och hon gråterskan i nya filmen, flåt försvarsminister Greta Engström, befinner sig.

Allmogen tror idag nämligen att Göransson och försvarsminister Engström befinner sig på samma plats eftersom ingen av dem hörts av på länge.

Tältmanifestation utanför Livgardet 29 maj! Välkomna.

Wiseman sa...
24 maj 2012 07:45  

19:37:

Vilket inte hade löst någonting. Intresset bland storstadsungdomar att flytta till små orter är inte särskilt stort, vilket i sig direkt påverkar möjligheterna att rekrytera. Därtill behövs förbanden i storstäderna. Både för lösandet av uppgifter, men också i hög grad för folkförankringen.

Wiseman sa...
24 maj 2012 07:45  

Cliff Barnes:

Naturligtvis ska soldaterna bo ute i det civila samhället. Problemet är som sagt att få tag på boende. Lösningar fanns föreslagna redan för flera år sedan med förhyrning av hyreslägenheter. Vissa förband har själva tagit steg åt det hållet.

Wiseman sa...
24 maj 2012 07:50  

02.59:

När soldaterna själva har problem att lösa sitt boende i anslutning till förbanden är frågan mycket större än att bara beordra någon att fixa sitt boende.

Soldaterna behöver inte Försvarsmakten, men Försvarsmakten behöver soldaterna. Att då t ex kliva in och hjälpa till med förhyrning av lägenheter är en utmärkt lösning. Problemet kunde ha lösts för länge sedan, men så har ej skett.

Anonym sa...
24 maj 2012 07:53  

Enkelt svar, vi lever i Sverige tack och lov!

Anonym sa...
24 maj 2012 08:06  

FM självbild rämnar allt mer! Vi tror fortfarande (!) internt att vi är superskickliga, kan lösa alla uppgifter, har personal som bara säger ja och amen.
Men icke!
Det knakar och läcker i alla fogarna samtidigt nu.
Ett havererat materielförsörjningssystem, ett havererat personalsystem och inte minst men värst: ett havererat ledarskap!

Anonym sa...
24 maj 2012 08:17  

SUCK!!!!
Vart tog den fina försvarsmakten vägen som jag en gång anställdes i???
Det blir inte många rätt nu för tiden

LW

TRIDENT sa...
24 maj 2012 13:15  

@ Erik Lagersten

Jag har tre frågor:

Tycker du att hela "madrassaffären" skötts på ett snyggt sätt? från Försvarsmaktens sida?

Varför kom inte det "klarläggande" som du och Martell undertecknade tidigare?

Tror du att FM har råd med dylika debatter i media om man nu tror sig vara "den gode arbetsgivaren"?


För om nu hela debatten byggde på missförstånd och faktafel torde det ju varit enklast att döda det hela INNAN stormen bröt ut och Martell visade sin "fingertoppskänsla" i ledarskapets svåra konst...

...men eftersom så nu inte skedde är det lätt att dra slutsatsen att det hela är en efterhandskonstruktion - oavsett om så är fallet eller ej.

Personligen anser jag att det hela är ännu ett lågvattenmärke i både ledarskap och kommunikation. Det går inte för en statlig myndighet att bete sig på det här sättet - speciellt inte om man vill vara en attraktiv arbetsgivare!

Anonym sa...
24 maj 2012 14:23  

FM Org 13 närmar sig. Efter de senaste debaclen blir det spännande den 20 september när vi ska kryssa i vårt " erbjudande". Då om någonsin lär det krävas ledarskap!

Anonym sa...
24 maj 2012 18:57  

Ja, nog har det gjorts en del ledarskapsmissar, men inte på den nivån många här tror. Kompani- och plutonchefer visste mycket väl hur det låg till med sängplatser. Men de var mer intresserade av att bygga förbandsanda med hjälp av yttre fiender. Många av er här verkar helt inkapabla att föreställa er någon annan möjlighet än att alla som rör sig i en kasernkorridor är ofelbara och alla som sitter på kanslihus och på Lidingövägen är sjuka i huvudet. Well I´ve got news for you...Vill man bo gratis, bygga krigarsekt och låtsas att man är i Afghanistan fast bussen till Kungsängen väntar utanför vakten, då har man nog tappat taget lite grand. Men många av er har nog rätt så till vida att vidden av galenskaperna inte kom upp till ytan förrän den första - helt ihopfabulerade - insändaren till SvD publicerades under jubelrop från Claes Arvissson. Ledarskap ska praktiseras på alla chefsnivåer. Det ingår i en chefs uppgifter att då och då säga som det är till soldaterna. Det ingår i en chefs uppgifter att förklara och - ja, faktiskt - försvara högre chefs beslut. Den chef som bygger sitt ledarskap på att ställa sig in genom att kritisera högre chef, blir sällan framgångsrik, men ställer som regel till mycket skada, vilket vi just sett en del exempel på. Till sist, de flesta av dem som riktar kritik mot olika verkliga eller inbillade missförhållanden brukar avsluta med att just det aktuella problemet kommer att leda till att alla soldater kommer att sluta. Försvarsmakten har enormt mycket att göra innan idén om en attraktiv arbetsgivare är fylld med något slags innehåll. Det arbetet måste göras på väldigt många nivåer, inte minst av plutons- och kompanichefer som faktiskt, får jag påminna, är arbetsgivarföreträdare. En metod som jag starkt avråder från är att vika ned sig så fort någon soldat beklagar sig i Expressen över att han måste raka sig, som hände i går. Försvarsmakten är faktiskt inte i första hand till för dem som jobbar där. Den är till för Sverige och vill man jobba där får man finna sig i att man själv har en del åtaganden också. Precis som hos vilken annan arbetsgivare som helst. Trivs man inte med det givande och tagande som är en anställning, kan man söka sig en annan eller arbeta för förändring på de sätt som finns tillgängliga på arbetsmarknaden.

Anonym sa...
24 maj 2012 21:03  

Att FM på något sätt behövde reformeras efter kalla kriget må vara hänt. Dessa förändringar hade inte behövt mer revolutionerande än de förändringar försvaret genomgått innan kalla krigets slut.

Den stora skillnaden i förändringsmetoderna är, vill jag mena, att under kalla kriget fanns lokala och regionala staber, som med stor rutin och erfarenhet beredde frågor, stora som små. De bemannades av personal som oftast tjänat länge vid förbandet och visste "hur slipstenarna skulle dras". Man visst också att det var de egna krigsförbanden och utbildningsbetingelsena man spelade med vid förändringsarbete.

Analogt med detta hade högre staber, truppslagscentrum ett tydligt ansvar för de funktioner de svarade för, och även där visste man att det ytterst var krigsorganisationens effektivitet man spelade med.

Lokala och regionala ledningsfunktioner/staber och vapenslags- och truppslagsstaber (centrum) var effektiva filter för stolligheter, och dessa tog gärna strid för sina funktioner.

Dessa erfarenheter har kastats ut med badvattnet. Idag fattas de flesta beslut centralt, t ex rörande den för FM ytterst vitala personaltjänsten. Centraliseringssträvandena fortsätter också, med en allt större distans mellan verkligheten och förändringsplanen.

Försvarsmakten och försvarspolitikerna måste hitta tillbaka till att sätta verksamheten främst, och då inte verksamheten som den uppfattas i HKV eller riksdag/regering - utan djupt nere i den konkreta påtagliga verkligheten. Ur dess utgångspunkter skall beslut fattas, inriktningar dras upp och verksamhet ledas.
Problem skall lösas, även om inga formella fel föreligger, så att verksamheten bedrivs så smidigt som möjligt. Regelverk anpassas till verkligheten, oavsett om det rör lokala bestämmelser, förordningar och lagar - allt för krigsförbanden och dess personal.

Kan FM inte hitta tillbaka till detta, och återupprätta Ledarskapet, kommer kräftgången obönhörligen att fortsätta.

Patrik Lander

Anonym sa...
24 maj 2012 21:14  

@TRident 1315
Lågvattenmärke i ledarskap och attraktiv arbetsgivare?
Återigen måste jag framhäva att FM är en attraktiv arbetsgivare och det goda ledarskapet präglar den dagliga verksamheten samt även vis internationella insatser annars så hade ej FM haft den volymen av sökande som nu vill ta anställning. Du måste skapa dig en större insikt om hur det ser ut och hur verksamheten bedrivs i nutid och ej baserat på dina värnpliktshistorier. FM har utvecklats oerhört fort och accelererat med mot en professionell soldatkår.
Vet faktiskt ej hur FM skall göra för att fortbilda individer i din kategori. Kanske dags att överse hur försvarsupplysningen bedrivs i Sverige för att inte dnna skendebatt skall ta för mycket negativ energi från den ordinarie och primära verksamheten.

Anonym sa...
24 maj 2012 21:27  

@Patrik Lander 2103

FM behöver ej flera staber eller ledningsnivåer. FM behöver flera soldater på bekostnad av officerare. Ta P4 som exempel där det finns enligt hemsidan cirka 450 officerare och 150 soldater. En ratio på 3:1 som borde vara tvärtom. Att som du därtill insinuerar om att regionala staber tog hand om små som stora saker vilka ej aldrig nådde central nivå
förstår jag ej riktigt om detta är verklighetsbaserat eller önsketänkande.
Dagens samhälle har förändrats:
1. Det finns ej medel eller politisk villighet eller miltära önskemål om att skapa flera staber.
2. Att tro att FM vill centralisera frågor till HKV men att detta egentligen borde filtreras på regional nivå har en liten hake/detalj. Internet, sociala medel och utvecklade möjligheter till kommunikation samt en större genomslag av vissa typer av nyheter. Att tro att vi i dagens moderna samhälle skulle kunna kvarhålla media intressanta frågor på lokal nivå och mörka dessa för rikspressen låter väldigt märkligt.
Ta detta forum,,,,nu sitter det säkert soldater och hemvärnssoldater under anonymitetens tecken och debatterar med FM informations direktör. Helt otänkbart förr,,,men å andra sidan Lander du kanske har rätt. Kanske borde info direktören negligera huvudelen av dessa inlägg och hålla sig på strategisk nivå vilket gjordes förr.

Anonym sa...
24 maj 2012 21:34  

Det nya mantrat: Vad kan FM göra för mig idag?
/En här ute i den s k verkligheten

Anonym sa...
24 maj 2012 22:35  

Bäste 1857. Underlaget för den första ledarbloggen i SvD var INTE hopfabulerad. Det är lögn och förbannad dikt. Den beskrev den verklighet som soldaterna ställdes inför. Punkt.

Anonym sa...
24 maj 2012 22:41  

Vad är egentligen problemet?
Jo, vi vågar inte köra den "hårda" stilen för då tappar vi soldaterna. Eller?

Unknown sa...
24 maj 2012 22:51  

@Trident 13:15

1. Nej.

2. Ibland behöver flera funktioner titta på en fråga för att lämna fullständigt svar.

3. Nej.

Erik Lagersten
INFODIR

Anonym sa...
25 maj 2012 07:18  

Bäste Anonyme 24 maj 2012 21:27!

1. Nej det finns ingen vilja att inrätta fler staber. Staber betraktas bland fotfolket som något lökigt och administrativt och besvärligt - "det folk som genomför saker som behövs", hävdas från fotfolksnivå. Dessa har sällan konfronterats med större problem än de som finns inom plutonen eller kompaniet. Jag har själv drabbats en stabs oförmåga att bereda ärenden rörande min tjänstegren. Orsaken var a/oförmåga att inse ärendets art och b/underbemanning, d v s obfintliga resurser att handlägga ärendet.
Underbemannade staber, som inte har resurser att bereda ärenden, utan som i stället tvingas lotta ärendet på genomförande enheter är mer eller mindre legio idag.
Ett exempel på hur olika man kan se på stabers betydelse...

2. Jag menar sannerligen inte att saker skall döljas för media, snarare tvärtom - media behövs i högsta grad idag för att avslöja Försvarsmaktstokerierna - se bara på diskussionerna på WW. Det är min bestämda tro och uppfattning att FM sett annorlunda ut och gjort andra bedömningar om inte denna och andra bloggar funnits...
Vad jag avsåg var handlingsfrihet och vilja att ta ansvar på lokal nivå för att lösa problem. Ansvarstagande är ju något naturligt hävdar väl då någon, och ingår i chefers arbetsuppgifter. Ja, så långt är det ju bara ett retoriskt spörsmål - men vad jag menar är ett djupare ansvarstagande - en vilja att söka upp och tillintetgöra problem i vägen, i stället för att vika sig och t ex acceptera att "jag har inte mandat...", "vi får inte...", "sitt lugnt i båten..." etc.
Man kunde t ex ställt politiker inför fullbordat faktum och givit soldaterna anständiga grundlöner - och redovisat kostnaderna för detta. Man kunde ha drivit soldaternas möjigheter till civila studier inför avslutad kontraktering mycket hårdare - motiven finns ju och är i högsta grad klara. Men ansatser i denna riktning ser vi inte. "Regelverken medger inte..." o dyl är bekväma argument för beslutssvaga icke ansvarstagande chefer. KRÄV regelverk anpassade för FM verksamhet, inte bara för kärnverksamheten väpnad strid - utan kringverksamheterna som påverkar kärnverksamheten. Våga ta strid för att genomdriva förändringar, konfrontera politiker och beslutsfattare! Tvinga fram ansvarstagande!

Nu ger jag mig - åter till arbetsuppgifterna...

Patrik Lander

Anonym sa...
25 maj 2012 09:19  

@Patrik Lander 0718
Jag förstår vad du menar men när man väl menar ansvarstagande så har det chefsskiktet du referar till inom ramen för ansvarstagande nyckelordet balans.
Det innebär att man måste se till helheten. Med andra ord kan chefer ej ställa sig på sergels torg och skrika efter högre löner till soldater utan att se till ordert balans i den processen. Med andra ord så skulle man kunna säga högre löner till soldaterna med tillägget tex....ta bort stridsvagnssystemet eller ta bort en av de två brigaderna. Set är ingen skillnad på försvarsmakten och familjeekonomi eller annan typ av ekonomi i kommunal eller statlig verksamhet.

Avslutningsvis så är mantrat om att soldaterna skulle ha fria studier efter avslutad kontrakt något som till huvuddelen drivs av officerare som sneglat på utländska officerskontrakt.
Min uppfattning är att soldaterna vill ha högre grundlön, vill ha utbildningspaket inom ramen för sin kontraktstid som är kompatibla med civila utbildningspaket vilket möjliggör en högre anställningsbarhet. Flertalet av soldaterna jag träffar på daglig basis uppfattar soldatlivet som intressant med anledning av att det är en lagom balans mellan praktisk tjänstgöring och utvecklande studier med tyngdpunkten på praktisk tjänst.

Anonym sa...
25 maj 2012 09:20  

@Patrik Lander 0718
Jag förstår vad du menar men när man väl menar ansvarstagande så har det chefsskiktet du referar till inom ramen för ansvarstagande nyckelordet balans.
Det innebär att man måste se till helheten. Med andra ord kan chefer ej ställa sig på sergels torg och skrika efter högre löner till soldater utan att se till ordert balans i den processen. Med andra ord så skulle man kunna säga högre löner till soldaterna med tillägget tex....ta bort stridsvagnssystemet eller ta bort en av de två brigaderna. Set är ingen skillnad på försvarsmakten och familjeekonomi eller annan typ av ekonomi i kommunal eller statlig verksamhet.

Avslutningsvis så är mantrat om att soldaterna skulle ha fria studier efter avslutad kontrakt något som till huvuddelen drivs av officerare som sneglat på utländska officerskontrakt.
Min uppfattning är att soldaterna vill ha högre grundlön, vill ha utbildningspaket inom ramen för sin kontraktstid som är kompatibla med civila utbildningspaket vilket möjliggör en högre anställningsbarhet. Flertalet av soldaterna jag träffar på daglig basis uppfattar soldatlivet som intressant med anledning av att det är en lagom balans mellan praktisk tjänstgöring och utvecklande studier med tyngdpunkten på praktisk tjänst.

Anonym sa...
25 maj 2012 10:55  

Två synpunkter maa några av de senare kommentarerna:

1. FM har inte alls mängder av sökanden. Det är inte så gott om hugade och skickade soldatämnen som folk tycks tro (tack Tolgfors).

2. FM håller med Patrik Lander varvid Regionala staber inrättas i detta nu.

Slut "Försvarsupplysning"

Anonym sa...
25 maj 2012 11:58  

Replik anonym kl 2127: Javisst behövs fler soldater! Återinför värnplikten omgående. Den här irrfärden slutar bara i konkurs och utebliven funktion. Låt de nu anställda soldaterna få ingå i en snabbinsatsstyrka, motsvarande norska Telemark Bataljon, så kan de som vill få göra skillnad till ögonen går i kors.
Åter till värnplikt! Nu.

Victor sa...
25 maj 2012 12:21  

@Erik Lagersten
Skojar du i dina svar? Det är ganska respektlöst och dementera inlägget från 19:15 utan att ge konkreta fakta öht. Jag testar med ett fråga istället så vi kan få korten på bordet.

1 Stämmer uppgiften om att ni sparkar ut era anställda från logementen i november (som situationen är idag)?

2 Varför har inte ni tagit striden för fritt boende för soldaterna på allvar? (Alltså tex krävt att SKV inte straffbeskattar soldater som bor i gruppboende eller bor ute på mission, samma gäller maten)

3 Vad är nästa steg i att göra FM attraktiv som arbetsgivare det kommande kvartalet?

4 Tycker du att det här är hur en armé ska behandla sina anställda? http://chefsingenjoren.blogspot.se/2010/11/rattorna-lamnar-skeppet.html

Anonym sa...
25 maj 2012 15:41  

Ja, oavsett vem som har rätt eller fel i sakfrågan så är en sak säker: allmänhetens förtroende för Försvarsmakten minskar ytterligare. När verksamhetens fokus ligger på ersättningar till personalen, sängplatser, SAP implementationer och polisinsatser runt om i världen istället för försvarsförmåga blir det svårt att motivera sin existens. Vilket i sin tur sannolikt kommer leda till fortsatta budgetnedskärningar.

Unknown sa...
25 maj 2012 16:25  

@Victor 12:21

Att debattera i kommentatorsfält är lite som att föra samtal i tungdykarhjälmar. Man hör sig själv men inte någon annan.

Överste Martell har på "FM kommenterar", "Newsmill" och i svar där till soldater redovisat Livgardets syn, vad som kommer att hända samt alternativ för boende. Men då du kanske enbart inhämtar information och kunskap från denna utmärkta blogg förtjänar svaret att upprepas. Är du anställd på Livgardet finns det dessutom internt informationsmaterial du kan ta del av.

1. "Angående 72.komp så gäller samma som för andra att de som anmält att de ska hyra av FortV till sina chefer ska behålla en sängplats. Om det trots detta inte funnits en avdelad sängplats är det något som brustit inom Livgardet! Hur detta eventuellt gått till går inte att debattera på nätet utan måste hanteras på plats inom förbandet. Dock så är det rätt att de sängar som inte ska användas för förhyrning efterhand plockas bort.”

2. Du vet säkert att det inte är Skatteverket som beslutar om beskattning utan Sveriges riksdag. Engagemang i en sådan fråga bör därför riktas till din folkvalda representant. Utan att föregå utkomsten av en sådan fråga bedömer jag att skattebefrielse inte är någon svensk tradition där det går att vinna framgång. Vårt arbete kommer att vara inriktat på sådant som går att påverka, löner, andra villkor och förmåner.

3. Min planeringshorisont är längre än närmaste kvartal men ett förenklat svar för det närmaste kvartalet är:

Ordning o reda
Tydlighet
Att varje chef, oavsett nivå, är medveten om sin arbetsgivarroll
Ledarskap
Medarbetarskap

4. Ja du Victor. Internationell tjänstgöringsskyldighet är en av grundpelarna för att lösa de uppgifter som riksdagen har beslutat. Att vara anställd i Försvarsmakten innebär att lösa vissa uppgifter, detta är en sådan. Blogginlägget och uppgifterna i den bemöttes av personaldirektören http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2010/11/30/forsvarsmakten-foljer-reglerna/

Erik Lagersten
INFODIR

STAGECOACH sa...
25 maj 2012 18:07  

Nytt inlägg i madrassdebatten.

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2012/05/25/madrassdebatten-osund-subkultur-eller-god-forbandsanda/

Sumatra sa...
25 maj 2012 19:34  

Har läst igenom kommentarerna och noterar att det börjat komma en ny sorts kommentarer typ Anonym 24 maj 2012 18:57. Märkligt positivt skrivet visavi skeenden och nya, inte alltid så bra, tendenser.

Helt OK, men tanken slog mig att det är en organiserad verksamhet. Jag känner inte igen argumentationen från diskussioner jag fört utanför bloggosfären med människor i min omgivning eller officerare och civilanställda från andra förband och vapenslag jag möter i olika sammanhang.

Jag frågade mig själv om jag skulle bli förvånad om det är organiserat uppifrån, som någon sorts informationskrigföring. Besviket kom jag fram till att det skulle jag inte bli. Snarare i linje med övrigt som händer.

Anonym sa...
25 maj 2012 20:45  

@Sumatra 1934
Att detta skulle vara en organiserad informationskampanj låter lika troligt som de kommentarer jag har förstått har utpekat vänsterpartier som debattörer i denna blogg för att kunna sänka moralen inom FM.

Sumatra tänk om det är så att personalen till huvuddelen är nöjd?
Reflektion
Avgångar på officerssidan är relativt få och dessa som slutar gör det av samma anledningar som officerare för 20-30 år sedan. Ej rätt yrkesval, ej vad jag tänkte mig, har bildat familj kommit till insikt, ej löneutveckling som jag tänkt mig etc. Jag skulle faktiskt vilja säga att det vore bättre med en lite högre avgångsfrekvens för att medge högre rekrytering. Därtill så kan FM spara pengar på att halvera utbildningstiden för olika kategorier som andra nationer gör. Att detta alltid kvittras om hur bättre det var förr och hur mycket sämre det är nu är en naturlig del av ett så kallat fikasnack som nu har kompletterats med både relevanta och orelevanta kommentarer på bloggar som tex denna.

Anonym sa...
25 maj 2012 20:57  

@Sumatra
Lite intressant är det allt att om någon intar en annan hållning än mittfåran här så börjar du misstänka en komplott. Det säger väl en del om din världsbild. Tycker du det är obehagligt om någon eller några av de som skriver här har andra åsikter än du?

Anonym sa...
25 maj 2012 21:02  

Bäste Herr Lagersten

Observera att Victor i sin tredje frågepunkt INTE frågar vad du tänkt att göra på jobbet det kommande kvartalet utan vad FM kommer att göra.

Och ditt svar, hur konkret är det för övrigt.

Om du frågat en läkare vad han tänkt att göra åt ditt brutna ben och han då som svar sagt att benbrottet skall bli tydligare och att ordningen och redan på sjukhuset skall öka, vad skulle du tycka om det?


Själv har jag en konkret fråga som jag passar på att ställa till dig:
Var är ÖB?

/Ekeby 3.0

Anonym sa...
25 maj 2012 22:38  

Alla de som kommer hamna på OR-befattningar får gå ett års utbildning på Fort Bliss i USA!

Idag på Försvarsmaktens hemsida går att läsa att för att bli en bra OR ska man minsann gå specialutbildnin i USA.

I det rätt digra "talmanus" som den sk omstruktureringsledaren behövde för att komma ihåg vad han skulle säga vid senaste chefsmötet står inget om någon OR-utbildning för de nuvarande officerare som Dahhhhhhhle tänker tvinga bli underofficerare.

Varför ska bara nån "gräddbulle" få åka till Fort Bliss och bli underofficer-varöför får inte alla som nu snart tvingas bli underofficerare det som beordrad utbildning under ett år?

Svaret vet ju alla-Dahhhhhhles och Göranssons missfoster till omorganisation har inte ekonomi till det.

Istället får vi andra nöja oss med att titta på "den utvalde" som FÅR gå UNDERofficerssokla-och få läsa Knasen på riktigt. Officerare läser ju Clausewitz. Däri ligger skillnaden om man får tro FM personaldirektör.

Sumatra sa...
25 maj 2012 23:25  

Intressant reaktion ;-)

Anonym sa...
26 maj 2012 00:09  

Varför bör kasernboende tillhandahållas av FM?

1. I händelse av en beredskapshöjning finns inte idag någon möjlighet att förlägga soldaterna mer än i tält, då logementen byggs om till allt möjligt annat.

2. För att jag som officer skall kunna följa säkerhetsföreskrifterna som anger att jag måste medge soldaterna 8h vila innan de åker hem efter en längre övning, så får jag lösa det med tältsängar och liggunderlag i korridorer.

3. Jag vill ha erfaret folk att blanda upp mina GMU soldater med. De som gjort utlandsmissioner. De som bor på annan ort och som har familj och barn och inte kan flytta utan vill veckopendla.

4. Genom att ha ett logementsboende så kan vi ställa kraven på ordning och reda redan där. Därigenom lägger vi ribban för all annan verksamhet. Ett ledarskapsverktyg som tyvärr idag inte finns.

5. Soldatens fokus skall vara på sin uppgift, som i värsta fall är väpnad strid med livet som insats. Då skall han under träning och insats slippa oroa sig för Maslowsbehoven. I USA får tex en soldat en större summa pengar vid påskrift för att kunna lösa alla eventuella ekonomiska problem som skulle störa hans fokus.

6. Och sist men inte minst, kanske den sämsta anledningen, gör som alla andra. Titta på USA, Tyskland, Frankrike mfl. Om vi nu ska kopiera dem, då kan vi väl göra det i fler avseenden.

Är det inte dags att vi står upp för en militär verksamhet som är militär? Inte en verksamhet som handikappas när vi försöker anpassa den till ett civilt regelverk.

Att vara soldat är speciellt. Du skall åka utomlands till en oroshärd, du kommer troligtvis utsättas och utsätta andra för dödligt våld. Och allt i nationen Sveriges namn. Är det då inte så att vi skall försöka förenkla vardagen för våra soldater och officerare?

Tyvärr så ser vi nog inte det så i Sverige.

Till skillnad från de ord en israelisk pojke med svensk mamma sa till mig en gång:
-Tack för att du skyddar mammas hemland!
Han hade en lite annan syn på det hela.

Löjtnant i armén

Anonym sa...
26 maj 2012 09:49  

Nu börjar det gå upp för allt fler och fler som tidigare levt i "idyll" vad detta handlar om! Denna gången är det inget vanligt bemanningsarbete, det är en uppdelning i officers- och underofficerskår. Må vara att du (tillfälligt) får sitta kvar som kapten på en OR-rad men den stora uppdelningen sker nu! Att sedan växla mellan skråen som det utlovats ser jag som trams, ok ner kan du ju alltid växla! Jag ser fram emot delgivningen där min chef ska förklara hur oerhört kompetent , ovärderlig och skicklig jag är; just därför ska jag bli....just det!
Tack och hej!
PS. Det helt oförutsättningslösa arbetet är också humbug; officer X är ju chefens kompis, X kan inte jobba med den osv osv osv! DS

Anonym sa...
26 maj 2012 11:52  

De som tvingas bli OR måste ju få lära sig hur det nya yrket ska utföras, det känns som ett minsta rimlighetskrav.

Vad består "OR-yrket" av? Efter att ha läst FMOL talmanus från ÖB chefsmöte blir man ju rätt förvirrad av hur Dahle tänkt omforma den nuvarande officerskåren.

En övlt kan ena dagen vara just övlt och dagen "se helheter, ha förmåga att sätta in egen verksamhet i högre verksamhetsnivå samt utövat indirekt ledarskap". Dagen därpå, 2013-01-01, är samme Övlt förvandlad till en regementsförvaltare OR-9, och istället ska då professionen vara att "vara duktig på frågor av detaljkaraktär, ha förmåga att arbeta med komplexa detaljfrågor och kunna arbetsleda i ett direkt och handfast ledarskap-genomförare".

För den enskilde ska man redan nu under den oerhört genomarbetade och med god koncernförståelse genomarbetade UBS-processen kunna ta ställning till sin framtida inriktning-FM får alltså ett halvår till att skapa utbildningar för hur dessa nya yrkeskategorier ska förstå sina nya yrken.

Eller har Dahle & Co inte tänkt att stödja de som blir OR i sina nya yrkesroller? Vad har Officersförbundet att erinra om att den i exemplet ovan givne Övlt får en löneutveckling som sannolikt är betydligt långsammare än de av övlt´ens kollegor som fortsätter vara OF-officerare ?

Har Officersförbundet något alls att säga i FM Omstrukturering?

Arbetsortsbegrepp, uppdelning i A-lag och "prodknodd-hjon", klassindelning av personal och därmed förknippade utvecklingsmöjligheter, Freskers ballerinor säger inget-jämför med Byggnads; "det är alltid rätt att kämpa för sina rättigheter" var en kommentar från Byggnads häromdagen.

Kräv omfattande utbildning när ni blir tvingade till att bli underofficerare!

Officersförbundet; gör något eller säg att ni inte tänker göra något. Visa er-byt ordförande till någon som vill något. En riktigt sur och bitter löjtnant ska vara ordförande en tid. Han ska ha de yppersta av arbetsrättsjurister vid sin sida och nagelfara FM omstrukturering så okorrekt det bara går.

Eller ska det vändas buken i luften och bara vika ned?

Tydligen var den siste svensk som reste sig fortfarande Gustav Wasa.

TRIDENT sa...
26 maj 2012 12:19  

Det verkar vara en hel del som tror sig veta att merparten av de anställda inom FM är nöjda med tillvaron och med FM som arbetsgivar, och de som uttrycker annat bara gnäller eller leverkvar på värnpliktstiden.

Jo - jag kan erkänna att jag har 24 års tjänstgöring inom FM att jämföra med och nedgraderingen är ett faktum med denna måttstock.

De värnpliktiga höll betydligt högre standard än dagens anställda, kunskapsnivån var betydligt högre - speciellt till specialistbefattningar.

Visst var de kanske sämre på rena soldatfärdigheter, men detta vägdes med råge upp av det andra.
Jag har dessutom haft förmånen att få genomföra ett antal KFÖ:er och då visar sig fördelarna med gamla systemet ännu tydligare.

Antagningen till Specoffutbildningen visar även på en nedåtgående kunskapstrend. Kurser får anpassas till lägre förkunskaper hos eleverna, och det som för bara några år sedan togs som givet måste det nu utbildas i.

Det farliga med denna situiation är att det blir en ond cirkel där de som idag utbildas om något år själv står i utbildarrollen - och det blir en nedåtgående spiral där nivån bara blir lägre och lägre.

Många tycks även tro att Försvarsmaktens huvuduppgift är att åka runt i grupp och jaga bönder beväpnade med AK-47 och RPG.
Jag kan näppeligen tro att våra uppdragsgivare är beredda att betala 40 000 000 000 kr per år för dylik verksamhet - men detta är defacto vad FM levererar i dagsläget. Erfarenheterna från verksamheten i Afghanistan är mycket begränsat applicerbara på FM huvuduppgift - d.v.s. landets förvar. Tack och lov har nu äntligen ledningen fått upp ögonen för detta och fokus håller på att svänga från expeditionskår till Brigadförmåga.

För juniorerna i firman som inte har något annat än dagens kaos att jämföra med ter sig kanske allt vara frid och fröjd - men jag personligen har inte träffat på någon med lite erfarenhet i bagaget som egentligen tror på det som nu pågår - INGEN!

Förvisso är alla karriärister som ser generalsstjärnorna högra i fjärran borträknade - men frågan är om de inte säger en sak och tycker något annat.

Borträknat är även de som har betalt för att vara positiva d.v.s. överstar och högre, dock har jag varit med om att det i slutna sällskap slunkit ur ett och annat negativt ord ur även en överstes mun.

Jag erkänner utan förbehåll att jag tycker att:

- det var betydligt mer ordning och reda förr

- värnplikt är ett bra personalförsörjningssystem (och om det nu är så uselt som alla påstår ter det sig märkligt att Israelerna fortfarande har kvar värnplikt...)

- Sverige har varken råd eller behov av en expeditionskår

- Försvarsförmågan idag är i princip noll och intet

- FM har blivit en administrativ härdsmälta

- FM:s huvuduppgift är att förvsra landet - inte att på andra sidan jordklotet jaga bönder beväpnade med AK-47 och RPG

- FM:s fokus skall ligga på huvuduppgiften, och innan förutsättningarna finns för att lösa denna skall ingen sidoverksamhet bedrivas.

Avslutningsvis vill jag tillägga att jag på intet sätt föraktar eller nedvärderar dagens anställda soldater eller specialistofficerar. De gör ett bra jobb och är inlemmade i ett system som andra skapat - dock står jag för att i jämförelse med vad som varit är det betydligt sämre idag!

Anonym sa...
26 maj 2012 13:10  

Reg/bat förvaltaren ska vara "känselsprötet" med underofficerarna längst ut, han ska också kunna samla underofficerskåren när så krävs för att reda ut begreppen.
Så bra att våra högre officerare snart slipper ha kontakt med "pöbeln" som luktar svett och diesel!
/Lika barn leka bäst

Sumatra sa...
26 maj 2012 13:27  

Får jag ansluta mig till det som skrivits fr.o.m Löjtnant i armén kl 00:09 t.o.m Tridents kommentar 12:19. Många kloka ord från kloka människor (med erfarenhet).

J.K Nilsson sa...
26 maj 2012 14:42  

Anonym 11.52, jag har själv ifrågasatt hur "riktiga" Specoff kan tillåta att vi gamla YO kan galonera om och snylta på specialistens renommé. Man vill ju att yrkesstoltheten och kunnandet skall prägla Specoffkåren, vilket är något som vi gamla YO inte har tillåtas ha. Nu plötsligt efter trettio år duger det...

Skall vi galonera om så torde vi gå in på graden 1:e sergeant oavsett om vi är Fk till ÖvLt och därifrån arbeta upp oss kompetensmässigt.

J.K Nilsson

Anonym sa...
26 maj 2012 15:05  

Är det någon mer än jag som uppfattar herr Lagersten som både nedlåtande och spydig i sina svar?


/M

Anonym sa...
26 maj 2012 15:13  

Alla eller ingen till nåt Fort Bliss. Eller är det Överste Skövde eller Överste Boden som själva ska vara allsmäktig underofficersöverstepräst i sitt lokala rike?

Nu senast ska tydligen öv Ronald Månsson skicka nån "bataljonsförvaltare"-vad det nu är-till Fort Bliss för en ettårig utbildning till underofficer.

Vad ger det för "mer" kompetens per en svensk kompetensstruktur än att inte gå denna utbildning?

Vilka riktlinjer har Dahle & Co utarbetat för att forma underofficersstukturen? Är det rita, gissa, spring och möjligheter till att gräva guld just nu?

Pax för att få gå austronaututbildning för underofficerare i så fall.

Vad gäller? Varför säger inte Officersförbundet något när arbetsgivaren i praktiken skiter i allt förutom att se till att tillräckligt många officerare sätts i en duktig återvändsgränd.

Det är alltid skillnad på skit och pannkaka. Tydligen.

Kom ihåg gen Alexander Haig dä; "officerare ska inte se verkligheten vid fronten-de kan då påverkas i de beslut de måste ta"

Är det nån som sett general Göransson på ett drygt år?

TRIDENT sa...
26 maj 2012 15:40  

@ J.K Nilsson

Du glömmer det faktum att vi redan idag har "riktiga" specialister d.v.s. fk-kaptener ur gamla systemet

...eller räknas inte dessa?

Vem tror du har utgjort ryggraden i Försvarsmakten fram tills dags dato?

Skillnaden är bara att de specialistofficerare som utbildas idag inte kommer att ens komma i närheten av den nivå dagens specialister håller.

Fördelen med det gamla systemet var att skikten specialister kunde både materielen och hade en taktisk förståelse som nuvarande specoff inte ens kommer att komma i närheten av.

Dessutom vill jag påstå att de som examinerats i nya systemet har många år kvar tills de komemr upp i den kunskapsnivå som en rutinerad kapten har idag - men i power pontens fantastiska värld vinns kunskap över en natt och allt går att lösa...

...och skulle det visa sig finnas bulor på vägen så är det bara att animera presentationen...

...och sen excisterar inte dessa.

Hela systemet andast hål i huvudet!

Anonym sa...
26 maj 2012 17:36  

Går det att förlägga svensk officersutbildning på Sanghurst eller West Point?

Frågan är allvarligt menad efter att ha sett hur en lokal chef i Skövde tänker göra med att förkovra blivande underofficerare.

Det kan finnas möjligheter att spara pengar för försvaret genom att helt lägga ned officersutbildning och köpa den av t ex Sandhurst eller West Point.

Vidareutbildning kan ska vid t ex Fort Leavenworth Staff and Command College. Det skulle ge möjligheter att helt avveckla Karlberg och Försvarshögskolan.

TRIDENT sa...
26 maj 2012 18:00  

@ M 26 maj 2012 15:05

Herr lagersten är nog i samma sits som Kjell-Olof Feldt var när han skrev...

"Löntagarfonder är en djävla skit- men nu har vi baxat dem enda hit...."

Jag undrar om även herr Lagersten har en poetisk ådra...?

Unknown sa...
26 maj 2012 18:58  

@M 26 maj 2012 15:05

Du undrar om jag är nedlåtande och spydig i mina svar. Det skulle jag inte säga men jag anpassar mig i svaret efter tonfallet i den fråga som ställs. Anklagas jag att vara lögnare så blir naturligtvis entusiasmen från min sida något mindre, men jag ändock ger jag mig i polemik då jag vidhåller att debatten i frågorna i viktiga. Det är min uppgift även om huden blir förhårdnad, tonen mindre mjuk och att alla som lyssnar inte alltid omfamnar det jag säger med kärlek.

@Ekeby 3.0 eller kanske Bäste Herr/Fru Ekeby 3.0

Vad jag tycker och gör som person är för det mesta ointressant. Frågan rörde attraktionskraft det närmaste året, då det är en kort planeringshorisont, är mina punkter vad Försvarsmakten och dess medarbetare kan fokusera på för att lösa uppgiften:

Ordning o reda
Tydlighet
Att varje chef, oavsett nivå, är medveten om sin arbetsgivarroll
Ledarskap
Medarbetarskap

Är du chef så har du fem punkter, är du medarbetare så har du tre punkter. Om Victor ville veta vad FM skulle fokusera på så är det detta, då Försvarsmakten är sin personal.

Jmf med benbrott i inte riktigt användbar då detta är en absolut händelse, under det att Försvarsmakten som arbetsgivare är en subjektiv frågeställning som ger lika många svar som frågor.

"Vad ÖB är?" är en intressant fråga som ibland återkommer i kommentatorskolumner. Då jag vet ÖB:s kalender, vilka 17 förband som besökts under våren, vilka TV-program, tidningar och alla andra tillfällen som ÖB är med på/i + alla de brev från medarbetare som ÖB besvarar. Och skulle ÖB skulle saknas, så besöker FML alla förband, CPROD /CINS med chefer är ute i linjen, och räcker inte det så finns alltid en förbandschef. Är det ÖB du saknar eller är det budskapen du inte gillar?

Vad gäller Tridents retoriska fråga så är tungdykarhjälmen denna helgs poetiska höjdpunkt från min sida.

Erik Lagersten
INFODIR

Anonym sa...
26 maj 2012 19:05  

Förstår inte riktigt problemet...
Försvarsmakten tillhandahåller ju genom stiftelsen MHS-Eleven fina innerstadslägenheter att hyra i Stockholm till rimlig kostnad.

Flera generaler, överstar och överstelöjtnanter tjänstgörande på Högkvarteret, FMV och FHS nyttjar sedan länge denna möjlighet till prisvärt och funktionellt boende.

Så kan väl även soldater och specialistofficerarae tjänstgörande i stockholmsregionen göra - eller?

/pseudkraten

Sumatra sa...
26 maj 2012 19:54  

Tridents kommentar 15:40 är på pricken. "Vem tror du har utgjort ryggraden i Försvarsmakten fram tills dags dato?" I alla fall om man ser till ett fartyg i flottan. Om man tar 3-5 individer och låter dem fortsätta att vara officerare och fortsätta med det de höll på med, så kan övriga kallas specialistofficerare och fortsätta med det de höll på med.

Enda skillnaden är att en mängd framtida möjligheter stängts för de nyutnämnda specialistofficerarna och att möjligheten till framtida löneutveckling är borta. I övrigt är allt som vanligt. Samma arbetsuppgifter och inledningsvis kanske samma lön som tidigare.

Jo, jag glömde att säga att de nya välutbildade specialistofficerarna måste läras upp innan de gör någon nytta ombord.

Ibland blir allt så tydligt i "slutna system", som t.ex ett fartyg.

Jag försöker komma på ett skäl för en ung officer, tekniker eller operatör, 25-35 år, att vara kvar som specialistofficer resten av livet. Jag kommer upp utan sådant skäl.

J.K Nilsson sa...
26 maj 2012 20:40  

Trident, jag räknar inte överlevarna efter övergången till NBO som snyltare...

Men den största delen omgalonerare torde vara första gångs-omgalonerare.

J.K Nilsson

Anonym sa...
26 maj 2012 21:00  

Infodirektör Lagersten; fantastiskt att du lyckats fastställa general Göranssons position. Måhända att du kan framföra några frågor till den plats där han befinner sig.

Frågan gäller förtroenden. Många i försvaret vill gärna fortfarande att högre chefer leder genom exempel, sitt eget exempel.

Ett tydligt sådant är att samtliga ledamöter i FML, personligen och offentligt, redovisar att de tror på, och har förtroende för, den försvarsreform som just nu genomförs.

Detta ställningstagande är viktigt, och viktigt att dokumentera, så att det inte i efterhand kommer en massa PA/gen synpunkter i efterhand.

Ingen av generalerna har tydligt deklarerat att de tror, eller inte tror, på försvarsreformen.

Ett konkret förslag är att samtliga generaler ska redovisa att de har förtroende för försvarsreformen i Försvarets Forum.

Att ha generaler i FM ledning som agerar "tuvhoppare" är faktiskt inget som idag ska finnas. Att avtvinga dessa herrar lite morlaisk redovisning vore ett sundhetstecken.

Om inte, ge ett skäl till varför inte generalerna skulle avtvingas ett ställningstagande.

Gäller devisen "Följ mig" ännu, Lagersten? Gäller den?

Anonym sa...
26 maj 2012 21:20  

Oavsett vilket kan vi väl ändå enas om att läget känns "sådär", infodirektör. Känslor kan inte ni kommendera fram? Det enda jag vill ha info om är: var är myndighetens ledare? Var f*n är det yttersta ledarskapet? Ett strutshuvud under sanden?

/förbannad skattebetalare

Anonym sa...
26 maj 2012 21:43  

@psuedokraten
Det görs redan till del. I huset på Sandelsgatan som Stiftelsen äger huserar det ett antal SO/soldater (vet inte vilket). Jungfrugatan 49-51 borde vara perfekt för detta ändamål då de lägenheterna till stor del är ettor med kokskåp.

/EXC

TRIDENT sa...
26 maj 2012 22:22  

@ J.k. Nilsson

Menar du verkligen det du skriver...

"rident, jag räknar inte överlevarna efter övergången till NBO som snyltare...

Men den största delen omgalonerare torde vara första gångs-omgalonerare"

Du påstår alltså att de som utbildats inom NBO är "värdelösa"?

Det är just dessa Fänrikar (om det nu finns några sådana kvar), Löjtnanter och kaptener - och för all del en och annan major som är specialister. Dagens specialister, de som utgör ryggraden i Försvarsmakten, de som kan systemen, de som vet hur de används.

Det är befäl ur NBO som idag utgör ryggraden och som kommer att göra så under många år framöver!

Kunskapen sitter inte i graden! Oavsett vad en rutinerad kapten mer gedigen erfarenhet har för grad idag, eller imorgon så sitter kunskapen kvar.

Du verkar ha svalt högkvarterets glättiga presentationer utan någon som hels källkritik eller analytiskt tänkande.
Vem tror du utbildar de blivande uunderofficerarna? Jo - idag och för en lång tid framöver kommer detta att vara officerare ur NBO - de som du påstår inte ens kan bli underofficerare.

Den enda skilnaden mellan dagens officerare som placeras på OR-befattningar och nyutbildade OR är att den första kategorin har en kunskapsnivå som de senare aldrig kommer att nå - ens om de går kvar till 67 års ålder.

Anonym sa...
27 maj 2012 09:39  

Var finns raden bataljonsförvaltare i IO 14?
Hur kan bemanning ske före den utlovade, helt förutsättningslösa processen med besked 20 sep?
Hur kan folk söka/antas till nivåhöjande utb före utfallet av bemanningen?
Hur kan folk lovas vissa tjänster redan nu?
Frågorna poppar nu upp och allt är som vanligt inte riktigt som det så högtidligt utlovades när reg ch läste innantill högt ur ett manus om FM Org 13!
Vissa har som vanligt frikort....
/Bold

Anonym sa...
27 maj 2012 10:22  

"Vad ÖB är?" är en intressant fråga som ibland återkommer i kommentatorskolumner.-Infodirektör Lagersten igår.

Hur är det med prepositionerna Lagersten? Ingen, i alla fall väldigt få, har nog undrat "vad" ÖB är. Däremor har väldigt många undrat, och undrar alltjämt, VAR försvarets "koncernchef" eller "chef" eller "arbetsgivare" eller kanske rent av "Sveriges Överbefälhavare" befinner sig. General Göransson har fört något av det mest anonyma och intetsägande ledarskap landets militär någonsin upplevt.

Göransson har utan att blinka genomfört precis allt vad den egentlige ÖB, dvs genmj Michael Moore på Försvarsdepartementet har sagt till Göransson att utföra.

Detta utan att i ett militärt professionellt perspektiv ifrågasatt Regeringens uppgifter.

En av de stora sakfrågorna är t ex att Regeringen hittills inte med ett enda ord reglerat hur Försvaret ska förbereda för en återgång till värnplikt.

I Riksdagens beslut 2008 står tydligt att "Regeringen och dess myndighet Försvarsmakten ska vidta sådana förberedelser för en återgång till på värnplikt baserat svenskt försvar".

Vilka sådana föreberedelser är idag vidtagna? Varför ifrågasätter inte försvarsledningen regeringens styrningar när de strider mot Riksdagens beslut?

CS sa...
27 maj 2012 11:00  

@Anonym
Det finns väl normalt en OR-9-befattning på varje bataljon? Däremot var benämningen bataljonsförvaltare helt ny för mig.

Genomförande av nivåhöjande utbildning har inget att göra med vad du har/får för befattning i FM Org 13. Det ska endast handla om din prognos i förhållande till andra sökanden, möjligen uppdelat på arbetsområden. Numera kan man inte befordras efter genomförd nivåhöjande utbildning förrän man innehar en tjänst i rätt nivå.

Personalförsörjingssystemet bygger på att det ska finnas rätt utbildad personal vid rätt tid och plats. Därav är det inte försvarligt att nivåhöjande utbildning genomförs först när man fått en högre befattning vilket är vad jag uppfattar att du tycker borde ske.

Göran Mellblom sa...
27 maj 2012 11:16  

Madrassdebatten tycks peka på en tyngdpunktsförskjutning inom FM: i takt med att man anställer soldater blir deras grundläggande behov - som anställd personal - allt besvärligare att hantera, i det de är så många.

Försvarsmaktens officerare och tjänstemän kommer till insikt om att alla planer och möten man håller egentligen handlar om dessa anställda soldater, eftersom det ju är DE och inga andra som skall genomföra alla planer och aktiviteter.

Insikten kommer gradvis och den nya tyngpunkten definieras genom obehag då frågor liknande madrassdebatten kommer upp. Om vi inte gör som de vill, har vi ingen Försvarsmakt.

I Sverige är denna insikt helt ny, emedan alla de stora staterna i Europa gjorde sina erfarenheter redan 1914 i Flandern.

Om vi inte sköter om och vårdar soldaterna så att de blir ännu mera soldater så har vi ingen armé, sade man sig oroligt.

Nu har denna dyrbara insikt nått oss fredsälskande svenska yrkesofficerare och tjänstemän, och den kommer efter hand leda till omprioriteringar av resurser för att få soldaterna att bete sig som soldater och officerare att bete sig som officerare.

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
27 maj 2012 11:40  

Blir matt av vissas inlägg. I vilken värld lever ni? Soldater på logement för annars tält vid beredskapshöjning? Hur var det innan med fler hundra tusen soldater i mobförsvaret? Hade dom logement vid ev beredskapshöjning? Soldaterna är tjänstemän och ska vara en del av vårt samhälle liksom off och specoff. Det kan säkert behövas mer stöd vad avser möjligheten till bostad på vissa orter men ibland låter vissa som om det är franska legionärsarmén.

J.K Nilsson sa...
27 maj 2012 12:08  

Trident, naturligtvis raljerar jag mot de som missionerat för det helbrägdande som övergången till ett tvåbefälssystem innebär. Det är samma människor som i trettio år har förvägrat oss lägre stående YO möjligheter till specialisering. Det är de människorna som ansett att flera år av utbildning för att fördjupa kunskaper inte skall vara värt någonting, det enda som skall premieras i lönekuvertet är nivåhöjande utbildning och bli kapten, major, överstelöjtnant i stället för att läsa ett år till systemtekniker, fortsätta med utbildning i oförstörande provning och avsluta med en systemingenjörsutbildning.

Självklart kommer detta att förändras bara vi kallar dessa människor för specialistofficerare. En personalkategori som inrättades för att minska det det kostnadsdrivande som YO-systemet innebär. Självklart kommer vi att få råd att genomföra INU (icke Nivåhöjande Utbildningar)nu när vi äntligen efter trettio år rättat till det obehagligt socialistiska NBO. Lika självklart är det att våra 1.e sergeanter har längre skoltid än vi som läste till Fänrikar, trots att utbildningskostnaderna för specoffarna skulle minska.

Vore vi lägre YO så förbannat dåliga som våra högre chefer och politiker anser oss vara i NBO så inte kan vi då omgalonera oss till specoff och då helt plötsligt vara de undergörande som kommer att driva försvarsmakten framåt genom vårt gedigna intresse för detaljer och vår förmåga att fungera med kunskap på djupet. Ett intresse och förmåga som saknas när man kallas Fänrik, Löjtnant eller Kapten men så fort man kallas 1.e Sergeant, Fanjunkare eller Förvaltare så svingas trollspöt och vi anträder den stjärnbeströdda vägen.

Kaptenen befordrades till Bataljonsförvaltare men fick inga förändrade arbetsuppgifter och förmodligen inget lönepåslag. En gest lika meningsfull som "NATO-anpassning" av våra gradbeteckningar...

J.K Nilsson

Unknown sa...
27 maj 2012 12:44  

@Anonym 10:22

Helt rätt, ska stå "var". Bra att du påpekade det.

Blir nyfiken på ditt citat från ett beslut 2008. Skummade snabbt igenom regeringens propositioner och kan inte hitta den formuleringen, inte heller i SOU. Det finns en motion från (V) 2011 om att återaktivera värnplikten men inte med den formuleringen du anger.

I inriktningspropositionen så skriver regeringen "Om
försvarsberedskapen så kräver bör personalförsörjningen även kunna
baseras på en tillämpning av lagstiftningen om totalförsvarsplikt."

i SOU Totalförsvarsplikt och frivillighet så beskrivs vilka förberedelser för en återgång som behöver göras, bland annat personalredovisning och registersystem. Det senare uppfattar jag vara väl omhändertaget av Rekryteringsmyndigheten.

Men som sagt, om du pekar på vilket beslut du läser så kan jag ge ett fylligare svar.

Erik Lagersten
INFODIR

Anonym sa...
27 maj 2012 12:53  

Hej
@ Löjtnant i armén
26 maj 2012 00:09

REFLEKTERAR lit på ditt inlägg:
2. För att jag som officer skall kunna följa säkerhetsföreskrifterna som anger att jag måste medge soldaterna 8h vila innan de åker hem efter en längre övning, så får jag lösa det med tältsängar och liggunderlag i korridorer.

Min reflektion över ovanstående:
Om du nu planerar en övning så att soldaterna MÅSTE vila 8 h efter övningen, hur gör du själv då, åker du hem???
Eller ska du planera övn så att alla kan åka hem . Du kan inte KRÄVA att soldaten stannar på jobbet för att vila. Om han/hon inte har arbetstid, Jour ... men inte på sin fritid
Då är min uppfattning att du får se över hur du planerar övningen

Markstridare

Anonym sa...
27 maj 2012 14:52  

Diskussion och debatt är bra - och ingen kan klaga på att det inte är högt i taket här i "de fria medierna".

Jag tror inte att ÖB skall ägna sig åt detaljfrågor som denna, men väl att tillse att personalförsörjningssystemet är tillfyllest - och leva jävulen om det inte är det...

Vad FM däremot skulle må bra av vore att skippa all skönmålning, omskrivning, efterhandskonstruktioner och politisk korrekthet som förekommer i FM medier. Vi har alltid haft rykte om oss att uttrycka oss i klartext, utan försköningar - fortsätt med det.

Om ÖB i nästa nr av PK-magasinet Försvarets Forum öppet erkände de stora problemen (och helst också meddelande att krafttag skulle tas för att lösa dem) tror jag att FM skulle vinna o e r h ö r t i sympati.

Klartext, kort och koncist - utan försköning!

Patrik Lander

Anonym sa...
27 maj 2012 19:26  

Hur stora blir avhoppen efter 20 september beskeden?
Hur många kastar in handduken när de inser att de placerats på någonting de ej alls kan tänka sig?
Har FML gjort prognoser på detta?
Pensionsansökningarna blev ju dubbelt så många.

Anonym sa...
27 maj 2012 20:32  

@1926 anonym.

Ju fler avhopp i September desto bättre. Alldeles för många tillbringar nu dagarna med att klaga och påverka omgivningen negativt på sitt tjänstgöringsställe. Mycket mera vitalt för FM att kunna rekrytera flera individer som ser möjlighterna med yrkesvalet och därtill så får vi flera yngre på plutons och kompani nivå vilket är ett måste.

Vilken annan kommunal eller statlig verksamhet hade inte drömt om att kunna bli av med äldre medarbetare med felaktig kompetensprofil till fördel för yngre som ser på yrket på ett annat sätt.

Anonym sa...
27 maj 2012 21:44  

Svar till Markstridare
Jag skall förtydliga mig:
Enligt gällande Säkerhetsinstruktion: "Övningar som är längre än ett dygn bör avslutas med ett återhämtningsmoment,
där alla kan vila minst 8 timmar natten före kommande
helgledighet eller motsvarande. Personal som vid ledighetsresa ska
framföra fordon ska beredas 8 timmars vila natten före ledigheten."

Detta innebär för mig att jag måste för att följa reglerna lägga soldaterna på arbetstid för återhämtning om de skall vara lediga efter genomförd övning. Det jag menade var att för att få ut fullgod vila så gör sig en logementssäng sig bättre än ett liggunderlag på stengolv. Framförallt om vi tittar på det trafiksäkerhetsmässiga.

För att svara på din fråga: Nej, jag har valt att sova på kasern med soldaterna och taget det som en chans att lära känna dem bättre.
Det kallas för föregångsmannaskap, någonting många har missat vikten av idag. Dvs jag KRÄVER inget av soldaterna som jag inte är beredd att göra själv.

Se över mitt sätt att planera mina övningar? Kanske det, om du har något magisk sätt för att öva mörkerstrid och mörkerkörning i fullt dagsljus? Eller om du har mer makt än mig och kan få de ovanför mig att frångå större bataljonsövningar.

Slutligen vill jag bara säga, att din avsaknad av insikt faktiskt stör mig en del.

Löjtnant i armén

Goldmember sa...
27 maj 2012 22:04  

BRA att Lagersten är med i debatten, svarar på frågor och i största allmänhet är både talbar och svarbar.

INTE bra att han är ensam om det.

Unknown sa...
27 maj 2012 22:56  

@Anonym 10:22

I tillägg till mitt första svar ovan 12:44 så läste jag igenom Försvarsutskottets betänkande till propositionen "Modern personalförsörjning för ett användbart försvar" från 2009 och hittar en snarlik formulering som du angav:

"Utskottet utgår från att regeringen och Försvarsmakten noggrant
planerar för att snabbt kunna återuppta grund- och repetitionsutbildningen
av värnpliktiga och civilpliktiga om så skulle
behövas."


Det är i betänkandet detta framgår och inte i propositionen. Utav denna och av förarbetena så uppfattar jag att det är ett rekvisit som krävs för det som jag tror du menar, nämligen en återgång till värnplikten eller omfattande planering för detta.

Regeringen måste besluta särskilt om detta, med hänsyn till försvarsberedskapen och ett försämrat omvärldsläge. Totalförsvarsplikten återinförs då och regeringen beslutar vilka åtgärder som ska påbörjas för denna.

Den huvudplanering myndigheterna gör idag är personalredovisning samt register för krigsplacering. Nästan alla 18-åringar erhåller tex upplysningar om sina skyldigheter och fyller i det så kallade beredskapsunderlaget.

Erik Lagersten
INFODIR

Unknown sa...
27 maj 2012 23:13  

@Anonym 20:32

Ja, det fanns prognoser på detta baserat på erfarenheter från tidigare omstrukturering.

Med anledning av ett högre antal pensionsansökningar så kommer den prognosen att behöva revideras.

Hur stor eller liten, eller om något antal överhuvudtaget, är för tidigt att säga innan omstruktureringsledaren tillsammans med förbanden fått möjlighet att påbörja bemanningsarbetet.

Erik Lagersten
INFODIR

Anonym sa...
27 maj 2012 23:19  

Svar till anonym 27 maj 2012 11:40:
Jag håller med dig helt om att soldaterna skall vara en del av samhället det är inte det jag säger. Jag vill inte heller att det ska var franska främlingslegionen.

När jag skrev beredskapshöjning menade jag inte det fosterländska kriget, utan de beredskapsuppgifter mitt kompani löser ett par gånger per år. Det känns inte riktigt rätt i ett modernt försvar att slå upp tält när det faktiskt finns möjlighet till bättre.

Vilken värld lever jag i?
-En värld tär samtliga anställda i FM skall genomföra utlandstjänst.
-En värld där risken för att komma hem svårt skadad eller omkommen faktiskt existerar.
-En värld där vi faktiskt skall lösa samma uppgifter som franska främlingslegionen. Väpnad strid.
-En värld där man ifrågasätts pga sitt yrkesval.

-Inte en värld där FM är som 91:an Karlsson.

Löjtnant i armén.

Anonym sa...
27 maj 2012 23:30  

Fåga till ID Lagersten; ett utskottsbetänkande är ju att se som det villkor som regeringen har att uppfylla då riksdagen bifaller en proposition.

Anser du att försvarsmakten har beaktat det tämligen tydliga betänkande som försvarsutskottet anförde till propositionen 2008/10:160?

Innebär det svar du skriver också att Försvarsmakten inte sedan ifrågasätter om regeringen väljer att inte följa utskottsbetänkanden?

Blev mycket nyfiken att få veta lite mer när du nu beskrivit lite av nån slags praxis i att genomföra svenska folkets vilja.

Nyfiken-och skrämd.

Anonym sa...
27 maj 2012 23:44  

I USA finns livstidsanställning för underofficerare. Varför finns inte det med som del i Dahles OR-excess? Frågan bör belysas och avkrävas svar från ansvarigt håll eftersom så mycket "stoff" till denna irrfärd är hämtad från USA och Storbrittanien.

Varöfr utelämnar försvret alla "möjligheter" med det amerikanska systemet och tar fram alla "skyldigheter"?

Om nu Tolgfors vinnlade sig så kosmiskt att få fram en "GSS-lag" hade han ju såklart kunna ta fram en speciellt skattelagstiftningsförslag för militär personal lika enkelt.

Men det ville såklart inte husse-Reinfeldt och Borg. Såklart.

Aldrig mer en sådan regering som misären Reinfeldt. Aldrig igen.

Anonym sa...
28 maj 2012 00:27  

@ Lt i armen

JAg har mer insikt än du inser...

Min fråga blir nu:
Ser du till att soldaterna och du själv har arbetstid/jour när ni inte kan/får lämna regementet eller "stjäler " du deras tid??

MArkstridare

Anonym sa...
28 maj 2012 00:48  

@ Diverse anonyma och herr Lagersten.

Det torde väl vara ganska klart vem som gör vad om man läser nedan?
Mer finns att läsa på Totalförsvarets rekryteringsmyndighets hemsida.

"Mot bakgrund av
Totalförsvarets rekryteringsmyndighets fortsatta ansvar i fråga om urvalstjänster
och genomförandet av lämplighetsundersökningen av totalförsvarspliktiga
bedömer regeringen att myndigheten även fortsatt bör ha
ett ansvar för personalredovisningen. För att säkerställa att myndigheten
har tillgång till uppgifter som är viktiga ur ett totalförsvarsperspektiv om
personal som har utbildats på frivillig väg avser regeringen att ålägga
Försvarsmakten att lämna information till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
om totalförsvarspliktiga som har genomgått frivillig militär
utbildning eller tjänstgöring inom Försvarsmakten. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
kommer även fortsättningsvis att ha ett ansvar för att
skriva in totalförsvarspliktiga för värnplikt eller civilplikt och för att
pröva ansökningar om rätt att vara vapenfri."
Sidan 111 Prop 2009/10: 160

Övriga förberedelser får nog vänta till lite närmare ett eventuellt beslut om att lagen om totalförsvarplikt skall tas i drift. Vi skall nog inte förvänta oss några förberedelser i stil med inför en "mobilisering" även om en del tror detta?

Lite andra tankar från vår regering som kanske borde lyftas fram?

"Att de som genomgår utbildningen
behandlas som framtida kollegor är nödvändigt för att Försvarsmakten
ska betraktas som en attraktiv arbetsgivare. Att personalkategorier
behandlas olika – utom i de fall tjänstgöringen kräver detta –
kommer däremot att uppfattas som oacceptabelt. Mot denna bakgrund är
det nödvändigt för Försvarsmaktens framtida attraktionskraft att eventuella
otidsenliga och ojämlika traditioner som inte är förenliga med detta
synsätt upphör. I stället bör de stora kunskaper om modernt ledarskap
som finns inom myndigheten tas till vara och ytterligare utvecklas."
Sidan 115 Prop 2009/10:160

Mer kloka ord från vår folkvalda sponsor.

"I detta sammanhang finns även anledning att lyfta fram att allmänhetens
förtroende för Försvarsmaktens verksamhet påverkas av hur myndigheten
porträtteras i media. Av denna anledning är det av vikt att Försvarsmakten
har en beredskap för att snabbt agera vid exempelvis felaktig
rapportering. I ett bredare perspektiv gäller detta oavsett om en händelse
som rapporterats har anknytning till Försvarsmaktens verksamhet
inom eller utom landet."
Sidan 116 Prop 2009/10:160

Ett problem har uppstått, boende i och kring en storstad. Jag anser att detta problem varit känt sedan flera år tillbaka och först nu erkänts som ett problem.(Obs ingen utmaning)
Att nu sitta i sandlådan och kasta sand på varandra hjälper ingen!
Problemet kräver en lösning!
Vem sitter på den?

Teaterdirektören.

Unknown sa...
28 maj 2012 00:51  

@Anonym 23:30

Nu ska inte jag ge mig in i diskussion om riksdagsordningen. Jag konstaterar att utskottet yrkade bifall på propositionen och avslag på motionerna. Detta blev också riksdagens beslut.

Vad gäller sakfrågan, både vad gällde utskottets betänkande och i det som beskrivs i SOU, så är min uppfattning att Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten omhändertagit detta genom så jag beskrivit.

Huruvida regeringen avser ge Försvarsmakten ytterligare uppgifter att planera för ett återtagande av värnplikten tex genom att resurshålla utbildningsenheter för ev värnpliktsutbildning eller lagerhålla utrustning är en fråga som du lämpligen ställer till regeringen. Jag uppfattar det inte aktuellt i dagsläget eller något som framgår av regleringsbrevet.

Sen undrar jag om vi läser samma dokument? Det jag hänvisar till är 2009/19:160 och betänkande 2009/10:FöU8.

Erik Lagersten
INFODIR

L.O sa...
28 maj 2012 10:22  

Även om jag inte håller med om den bild som FML/INFO ger sken av vill jag ändå berömma InfoDir för den debatt han tar här med oss anställda. Bra!

Anonym sa...
28 maj 2012 10:22  

Ang. beskeden "erbjudandet" i september:
Vissa här kanske önskar att många kryssar i NEJ, vad detta innebär för uppgifternas lösande och kompetensförlust verkar ju vara egalt. Högre pensionsavgångar i kombination med tappade sugar den 20 september är ingen bra kombination för FM!
/På ett arméförband nära dig/

Anonym sa...
28 maj 2012 14:35  

Gammalt kommunikationstrick. Se till att du "äger" fakta oavsett om den är sann eller ej.

Anonym sa...
28 maj 2012 17:26  

Riksdagens Försvarsutskott i betänkande 2009/10 FöU 8; "Utskottet utgår från att regeringen och Försvarsmakten noggrant
planerar för att snabbt kunna återuppta grund- och repetitionsutbildningen
av värnpliktiga och civilpliktiga om så skulle
behövas."

Här står ett klart angivet villkor för att Riksdagen skulle yrka bifall för regeringens förlag till soldatförsörjning för Sverige på frivillig väg.

Fram till ca 2019 kommer stora delar av de svenska militära förbanden bemannas av värnpliktiga, i alla fall enligt vad det militära Högkvarteret anger.

Får dessa värnpliktiga ingen repetitionsutbildning alls? Med att ha värnpliktiga i förbanden följer att man MÅSTE ha repetitionsutbildningar för att ha en förmåga.

Här tycker jag att Försvarsmakten har ett mycket stort moraliskt ansvar i egenskap av att vara företrädare, sakkunnig, på området svensk militär förmåga. Här tycker jag att försvaret och dess främste företrädare kraftfullt negligerar detta ansvar.

Det åligger chefen för Försvarsmakten att, om det ska finnas värnpliktiga i svenska förband, så ska de få en möjlighet till att ha kontinuerlig repetitionsutbildning av god kvalitet. Detta sker inte idag, kommer inte ske under de närmaste 5 åren och har inte skett på mer än 10 år.

De sk KFÖ som idag bedrivs är av så låg kvalitet och omfång att de inte på något sätt kan jämföras med hur KFÖ såg ut under det tidiga 1990-talet.

Varför tar inte Försvarsmakten detta ansvar? Är det "omvårdnad av trupp"?

Anonym sa...
28 maj 2012 17:43  

Det börjar läcka nu ang. bemanningen av FM Org 13!
Inte så enkelt som vissa trott, det blir nog en hyfsad kalldusch för många OF...
Alla är inte goda och vill väl, nu handlar det om att skydda egen rygg (och kompisarnas) före FM bästa!
Någon som är förvånad?

Daniel sa...
28 maj 2012 19:34  

@Anonym 27 maj 2012 23:44
Att det skulle finnas livstidsanställning i USA har jag aldrig hört tidigare, det får du gärna berätta mer om...

Jag undrar också varför alla kramare ideligen tjatar om USA och Storbritannien, länder som är ganska olika i sin samhälsstruktur från Sverige(framförallt USA), och "glömmer" alla länder närmare oss som har underofficerare, tex Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike, Holland, Belgien, etc etc

Anonym sa...
28 maj 2012 21:04  

... och framför allt Norge som INTE har underofficerare. De ser inte vitsen med sådana.

Däremot ser Norge en poäng med att ha värnpliktiga soldater och dessutom anställda grenaderer i snabbinsatsstyrkan Telemark Bataljon. Norge har valt det smartaste av olika personalförsörjningssystem.

Har Sverige valt en smart väg med det personalförsörjningssystem vi nu ser? Nej, vi har valt den mest korkade och dyra.

Anonym sa...
28 maj 2012 21:05  

OF-OR frågan inför bemanningsarbetet går till så att Chefen klarar ut för dig att din inriktning är OF eller OR!
Vad DU tycker är helt ointressant. Du får säga vad du vill men vart du placeras är upp till arbetsgivaren.

Anonym sa...
28 maj 2012 21:39  

Varför inte använda ett personalförsörjningssystem anpassat för svenska förhållanden? Vi har inte det klass samhälle som vi ser i UK eller USA. Vi måste kunna rekrytera och behålla soldater, specoff och off med svensk utgångspunkt avseende förkunskapskrav, utb och löner. Sold är värda mer än 16 500 kr, våra spec off måste kunna se en utvecklingsstege. Att detta inte kunnat presenterats ännu är riktigt dåligt!

Anonym sa...
28 maj 2012 21:53  

Bäste Markstridare.

Jag måste erkänna att initialt tyckte jag att din fråga bara bekräftade min slutsats. Men är det nu så att du faktiskt har insikt så oroar det mig kraftfullt, men det skall jag återkomma till.

För att svara på din fråga:
Oavsett om man arbetar civilt eller i FM styrs våra arbetsdagar av lagar och fÖrorDningar. Ö ver D etta råder varken du eller jag, det är bara att följa. Skall soldaten befinna sig på regementet så skall han ha ersättning därefter. Det borde svara på din fråga.

I svaret ovan finns även gömt hur vi på mitt kompani har valt att lösa detta efter tex en bataljonsövning. Upp till bevis med insikten.

Nu till min oro, med bakgrund av din reflektion och de frågor det resulterade i, om det nu är så att du har insikt så tyder dina frågor kraftfullt på att det finns ett förband, skola eller centra som fullständigt skiter i lagar och regler.
Om det är du som är anställd i FM eller om din "källa" är det, så råder jag dig/honom starkt att ta kontakt med officersförbundet om detta är din eller hans vardag.

För utifrån dina frågor så har man inte bara ett tvivelaktigt ledarskap, man bryter även mot arbetstidsavtalet och eventuellt SäkI.

Jag hoppas innerligt att så inte är fallet.

Löjtnant i armén

Anonym sa...
28 maj 2012 22:23  

@ Anonym 28/5 1726.

Ett utskottsbetänkande får ses som ett förslag. Dessa förslag gillas inte alltid och försvinner i senare dokument. Så verkar det vara fallet med denna önskan från utskottet.Jag kan inte hitta annat än att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet fått vissa förberedande uppgifter.

Teaterdirektören.

Magico sa...
28 maj 2012 22:45  

Hur kan det redan finnas personal planer tex MDM staben på LG! Innan bemannings arbetet är gjort de måste ju tyda på fusk eller att man skiter i bemannings processen????

Anonym sa...
28 maj 2012 23:15  

Livstidsanställning för underofficerare i USA-javisst.

Detta vidimeras även officiellt i Sverige i form av SOU 2008:98 "Totalförsvarsplikten i framtiden"

På sidan 213 i utredningen redovisas anställningsformerna för militär personal i USA. "Livstidsanställningar finns för underofficerare".

Den lilla detaljen nämner inte FM OL ett smack om. Varför inte det när det annars ska jämföras med det "angloamerikanska systemet" avseende skyldigheter?

Såklart för att Sverige inte har råd med det soldatförsörjningssystem som just nu provas-och som snart kommer falla just på de orimliga kostnader det drar med sig för svenska staten.

Anonym sa...
28 maj 2012 23:15  

Hur kan kollegor redan nu lovas befattningar och tjänster?
Chefer som för direktsamtal med vissa utvalda trots "sekretess".
Var finns ledarskapet i denna processen?
Som vanligt finns det A och B lag, möjligen denna gången även ett C- lag...

Unknown sa...
28 maj 2012 23:18  

@Anonym sa... 17:26

Möjligt att det är dags för ett särskilt inlägg i denna fråga men frågan är principiellt intressant då en del debattörer återkommer till värnplikten som en omedelbar resurs att luta sig emot även när fred råder.

Var gäller utskottsyttrande så är det en sak för regeringen att förhålla sig till. Myndigheters utövande regleras av lagar, förordningar och av regeringens styrning genom instruktioner och regleringsbrev.

Det är riktigt att en del tidigare värnpliktiga intill 2019 kommer att fortsätta att vara krigsplacerade. Antalet kommer dock efter 2014 att minska kraftigt allteftersom antalet anställda soldater ökar.

Förutsättningarna för att kalla in krigsplacerade värnpliktiga bygger dock på att regeringen beslutar om detta:

Lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt;

3 a § En totalförsvarspliktig är skyldig att genomgå mönstring enligt 2 kap. 2 och 3 §§ eller fullgöra värnplikt eller civilplikt enligt 4 kap. endast om regeringen med hänsyn till att det behövs för Sveriges försvarsberedskap har beslutat det.

4 § Värnplikten och civilplikten omfattar grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring.


Det innebär i klartext att krigsplacerade tidigare värnpliktiga INTE kommer att genomföra repetitionsutbildning om inte regeringen beslutar om höjd försvarsberedskap.

Intressant att notera är att många tidigare värnpliktiga har tecknat interimsavtal rörande anställning som tidvis tjänstgörande och kommer nu under hösten att anställas med formella avtal med stöd av lagen om soldatanställningar i Försvarsmakten. Dessa soldater kommer att genomföra repetitionsutbildning och krigsförbandsövningar men som anställda och inte värnpliktiga. Detta som förberedelser för insatser nationellt och internationellt.

Erik Lagersten
INFODIR

Anonym sa...
28 maj 2012 23:25  

Replik till Teaterdirektören kl 2223; Hämtat från Riksdagens hemsida: "Utskottet ger sin syn på lagförslaget i form av ett utskottsbetänkande eller yttrande till riksdagen. Först därefter fattar riksdagen det slutgiltiga beslutet om det ska bli en ny lag eller inte".

Ett utskottsbetänkande är inte tänkt som någon "slaskförslag" eller nåt halvdant remissyttrande. Ett utskottsbetänkande utgör olika former av villkor eller på annat sätt viktiga parametrar för regeringen att rätta sig efter-ett slags villkor för att Riksdagen ska bifalla propositionen.

I detta fall, med Betänkande 2009/10 FöU8 står att läsa "Utskottet utgår från att regeringen och Försvarsmakten noggrant planerar
för att snabbt kunna återuppta grund- och repetitionsutbildningen av
värnpliktiga och civilpliktiga om så skulle behövas". Denna mening står tom i sammanfattningen på första sidan. Denna mening är ett fundament för att Regeringen ska följa folkviljan.

Det som sedan hänt är ju att försvarsmakten totalt ignorerat denna tämligen klara riktlinje och istället svassat efter Tolgfors, Reinfeldt och inte med ett ord lagt in den militära sakkunskap som faktiskt borde finnas även på L24 i Stockholm.

Försvarsmakten har ett moraliskt ansvar att följa Riksdagens villkor och riktlinjer-trots att landets regering verkar vara helt tondöva för "såna bagateller" som ett utskottsbetänkande.

Anonym sa...
29 maj 2012 01:45  

Angående omstrukturering?
Är det någon som känner till om det finns fri rörlighet inom EU och världen i övrigt som Officer. i brist på intressant tjänst i FM kan man då söka i anat lands försvar. Eftersom vi fortfarande inte har ett hot inom 10 års tid mot landet (?) skulle man t.om teoretiskt kunna tänka sig att svenska off söker anställning i ett expanderande ryskt försvar istället? vad skulle skillnaden vara att vara anställd i ex.v finska krigsmakten eller att vara underordnad finska högre officerare ute på mission eller t.ex i NBG?
Casca Rufius Longinus

Anonym sa...
29 maj 2012 08:03  

På mitt förband har man redan gått ut med vilka placeringar övlt kommer att få efter höstens "erbjudande".

/Galärslaven

Anonym sa...
29 maj 2012 16:03  

Alla skulle ha lika förutsättningar utefter sitt CV och kompetens inför bemanningen. Nu sker det genom principen: vem vill vi ha på den stolen, eller rättare sagt vem vill vi inte ska jobba ihop med den?
Allt snack om "lika" startläge låter ju fint, men verkligheten är en annan.
Vissa har redan fått sina besked om placering!
Var det så här det skulle gå till?

Anonym sa...
29 maj 2012 18:59  

Jag vill ge en mycket stor eloge till INFODIR som väljer att ta debatten här, mot anonyma meningsmotståndare.

Oavsett vad jag tycker om verksamheten idag, och jag är inte positiv med hur saker fungerar eller inte fungerar, så är det respekt att någon från FML försöker reda ut begreppen.

Men var är de andra i FML? Dags att inse att det är lite missnöjdhet ute på förbanden!!

Daniel sa...
29 maj 2012 19:30  

@Anonym 28 maj 2012 21:04
Norge ser definitivt vitsen med underofficerare. I Norge har man märkt att ett enhetsbefälssystem ger enorm gradinflation och brist på kompetens på lägre nivåer. Därför införde man för ett par år sedan avdelingsbefal och har nyligen återinfört korpralerna som togs bort på 90-talet. Både tidigare ÖB Diesen och nuvarande Sunde är för att utöka avdelingsbefalet till ett riktigt underofficerssystem där ca hälften av yrkesofficerarna är avdelingsbefal.

Anonym sa...
29 maj 2012 19:40  

18.59
Lite missnöjdhet ute på förbanden?
Nog en misstolkning, jag vill nog förskjuta litet till stort!

Anonym sa...
29 maj 2012 20:54  

@ Anonym 28/5 2325

Ett utskottsbetänkande utgör på inget sätt riktlinjer för försvarmakten att förhålla sig till.
Ett utskottbetänkande kan, som jag skrev, ses som ett förslag eller remissvar.
Regering och riksdag har sedan att fatta beslut i frågan.

Därefter kommer lagar, förordningar, intruktioner eller regleringsbrev som styr upp försvarsmaktens agerande i olika frågor.

Så är turordningen och gången i riksdag och regeringsarbetet.
Läs din första rad.

Tyvärr ansåg inte de beslutande att "dina" rader skulle vara med i något styrdokument.

Men du behöver inte vara ledsen det är ofta så att remissvar och utskottbetänkande inte finner nåd i de slutliga dokumenten.
Dessutom har det genomförts/ska genomföras vissa förberedelser för en eventuell "mobilisering" av pliktpersonal.
Titta in på Totalförsvarets rekryteringsmyndighets hemsida så ser du lite av förberedelserna.

Hoppas det klarnade lite?

Teaterdirektören.

Anonym sa...
29 maj 2012 21:10  

Det börjar verka som omstruktureringen är på väg ut på herrarnas fria åkning?!

Utvecklingssamtal som slutar med en befattning i organisationen?
Bemanningslistor inför org 13?
Besked till enskilda individer om placering från chefer i olika nivåer?
Tillsagt på mässen?!!!

Vad är det som händer ute på förbanden???

Inte var det väl så här det skulle gå till???
Ska vi inte klara av detta heller utan skandaler?
Styr upp i tid innan skydden åker av skridskorna. För sedan blir det åka av!

Teaterdirektören.

Anonym sa...
30 maj 2012 15:42  

Ta det bara lugnt angående omstruktureringen. Det jobbas febrilt på det traditionella sommarbrevet som går ut när semesterperioden startar. Svar in senast då semestern är slut. Frågor föranledda av detta sommarbrev ställes med fördel i hörnet, då de som skulle kunna svara, är på semester.

Anonym sa...
30 maj 2012 20:02  

Jag är lite besviken, när jag gjorde värnplikten så tyckte jag att det militära var en bra grund att stå på. Man kunde göra den perfekta versionen av sig själv, hålla reda på sina saker, bygga en stark kropp och vara en god kamrat.

Värnplikten tog mig en bra bit på vägen, och många andra med mig. Värnpliktiga har även bemannat många utlandsmissioner, det gick också bra. Med i stort sett samma budget. Men nu ska förmågelyftet komma, soldater ska bli professionella. SKITBRA!

Men när får vi se effekten av den här "300"-armén? Jag är tveksam om det ens blir en effekt i rätt riktning, visst tar det tid men då ska också kvantiteten finnas. Vi försvarar inte ett 150mil långt land med pappers-soldater, och mer anslag lär vi inte få.

Anonym sa...
30 maj 2012 21:56  

Det skall bli intressant att se vilka som ingår i mitt förbands "dreamteam", när bemanningen är klar. Nu kommer "bäste broder" att gälla i allra högsta grad.

Har pensionen i sikte

Lvskytten sa...
31 maj 2012 00:19  

Ryktena säger att omstruktureringsledaren Dahle kommer lämna skeppet och inom ett halvår återfinnas i chefsposition på Forsmark. den som lever får se....

Anonym sa...
31 maj 2012 05:36  

Nja, i den tidigare säkerhetspolitiken och totalförsvarstanken, så försvarade vi vårt långa land (framgångsrikt) med en stor del papperssoldater. Då var inte syftet med stridskrafterna att de skulle strida, utan att undvika att behöva strida genom att verka avhållande mot viljan att angripa vårt land och dra oss in i krig. Det viktiga var inte vår faktiska förmåga, utan att vi uppfattades tillräckligt farliga för att inte vilja angripa oss. Med dagens säkerhetspolitik, där förband i strid inte längre är ett tecken på misslyckande utan tvärtom ett måste för att kunna rekrytera, så blir det anorlunda. Då räcker det inte med papperssoldater. Å andra sidan, så är nu heller inte syftet att försvara vårt långa land, då försvaret inte är tänkt att skötas längs våra gränser utan utanför dem, tillsammans med andra. Förebyggande.

När man ideligen blandar äpplen och päron i försvarsdebatten, så blir det rörigt. Det är självklart så att om man värderar dagens försvar utifrån gårdagens säkerhetspolitik, så verkar det helt galet. Varför är då ingen upprörd över vår nya säkerhetspolitik? Det är ju den som bestämmer hur stridskrafterna behöver se ut. Idag har alliansfrihet byts mot att göra saker tillsammans med andra, dvs. allierade. Neutralitet har bytts till att inte stå overksam om någon hotar våra allierade. Syftet med stridskrafterna är inte att i första hand själva kunna försvara våra långa landgräns. Så säger dagens säkerhetspolitik, sedan den gamla övergavs av riksdagen för 20 år sedan. Dagens stridskrafter utformas mot en helt annan uppgift. Gnäll inte på försvarsmakten om säkerhetspolitiken är fel. Den beslutas av riksdag och regering.

Anonym sa...
31 maj 2012 15:28  

Du erbjuds befattningen X, graden X, lönen X.
Svar ja eller nej snarast!
Lycka till!
/Delaktighet noll

Anonym sa...
31 maj 2012 16:56  

Bemanningsarbetet, eller rättare sagt insynen, i detta är IG. Högre chefer vet hur tänket går, vem som ska bli OR/OF mm men vi på roten får inget veta förrän september. Bra ledarskap? Knappast!
Fler och fler letar och söker civilt/studier.

Anonym sa...
31 maj 2012 18:03  

Svar till MJ
Det är reglerna på svensk arbetsmarknad som gäller. Tror inte att FM skull tjäna på någon instängningseffekt, snarare måste man visa i HANDLING att man är en attraktiv arbetsgivare genom FÖREGÅNGSMANNASKAP och ha rimliga villkor för personalen.

PG

Anonym sa...
31 maj 2012 23:37  

Kan ni tycka mer synd om er själva? Är ni uppsägningshotade? Vet ni hur många männsikor i detta landet som inte har jobb och/eller lever på existensminimum? Ni borde pröva på livet ute i verkligheten.

Anonym sa...
1 juni 2012 08:07  

2337;

Som vi säger inom FM numera: Välkommen till Vår Verklighet.

Anonym sa...
1 juni 2012 09:01  

@ Anonym 23:37

De får väl antagningspröva och göra GMU för att sedan ta anställning som GSS då.

Det är bara lata människor som inte har jobb. Eller sjuka, men de hanteras inte av arbetsmarknadens parter så de räknas inte här.

I min verklighet har jag ett chefsjobb. Det karaktäriseras av låg lön, ryckig planering, svårt att få behålla personal då löneläget är uselt, höga krav på de anställda... och fantastiska människor omkring mig. Därför är jag kvar.

Anonym sa...
1 juni 2012 11:57  

Och var är Officersförbundet? Vad gör de för medlemsavgiften? Freskers gåssar är de mest osynliga små mössen som finns-verkar det som.

Vad gör ni? Vi medlemmar som håller på att råka väldigt illa ut med Dahles omstruktureringsexcess, bryr ni er inte om oss?

De som nu får "erbjudandet" att bli "OR", vad kan de kräva? Det allra minsta facket SKA kräva är att alla blivande OR får åka till Fort Bliss i USA på ett års utbildning till underofficer.

Det har en skövdepraxcis redan angivit.

Vad gör officersförbundet, sover ni eller?

Anonym sa...
1 juni 2012 13:59  

Många kommer att lämna facket. Allt fler upplever att ingenting finns att sätta emot längre. FM ledning gör hur man vill ändå och på lokal nivå är i alla fall mitt fack tämligen lamt!

Anonym sa...
1 juni 2012 19:02  

Alla fackförbund tappar medlemmar nu för tiden. Räkna på fackavgiften x 12 månader samt oftast två i hushållet.
Det blir en rätt bra löneökning per år om man lämnar facket. Jag har svårt att se vad mitt lokala fack kan göra när jag degraderas till en OR-befattning efter bemanningstombolan! Vad tycker andra läsare?
/ Troget betalt fackavgift i 25 år

Anonym sa...
1 juni 2012 20:39  

Är väl inte direkt uppsägningshotad, men har valt att gå över till den civila marknaden iom semestern. Att jobba för nästintill minimilön med höga krav på sig, som inte har någon som helst motsvarighet i det civila, blir efter ett tag för mycket. Kallet man en gång kände försvann rätt snabbt när leden fylls upp med felrekryterad pesonal vars enda fokus är att göra något "coolt". Märk väl att jag nu genom egen förhandling tjänar mer än person med motsvarande bakgrund, som har facket att förhandla för sig.

Anonym sa...
1 juni 2012 20:41  

Bloggarna har tagit över fackmötena! Finns inget som tyder på att den utvecklingen kommer att brytas, tvärtom!
Hur många i fackstyrelsen är under 40 år?

Daniel sa...
1 juni 2012 21:19  

Varför är motståndet så stort mot att kalla saker vid deras rätta namn? Att ha en försvarsmakt där alla är högre officerare är väl bara löjeväckande! (jmf Gaddafi, Amin mfl som överöste sig själva med titlar och medaljer på klassiskt pajasmanér) Blir svensk sjukvård bättre för att man kallar alla sjukhusanställda för överläkare? Blir utbildningen bättre om alla lektorer kallas professor? Blir Volvo mer lönsamt om varenda gubbe på golvet får kalla sig chefskonstruktör och alla ekonomiassistenter ekonomidirektör?

TRIDENT sa...
2 juni 2012 10:11  

@ Daniel

Du har nog inte riktigt förstått NBO eller så brister det kanske i erfarenhet.

Kunskapen sitter inte i graden utan i utbildning och erfarenheter.

Vi har idag i "arvet" från NBO synnerligen dugliga specialister med graden Fk- kapten, och t.o.m. en och annan major. Det är dessa dugliga specialister som idag, imorgon och de kommande 10 åren utgör ryggraden i Försvarsmakten.

Dessa dugliga specialister - som du hånfullt nedvärderar - är de som utbildar kommande underofficerare.

Skillnaden mellan underofficerskategorin i det nya systemet och specialisterna ur NBO är att de förstnämnda ALDRIG - ens om de går kvar till 67 års ålder - ens kommer att komma i närheten av den utbildning som "arvet" har.

Den utbildningsnivå som det nya systemet ger är kanske tillräckligt för att framrycka i grupp och jaga bönder som är beväpnade med AK-47 och RPG, men för att uppträda i större förband i uppdragstaktikens anda krävs betydligt mer än vad som ges idag.

Tyvärr ska man inte lasta juniorerna för att de tror att dagens cirkus är normaltillståndet i FM för de har ju inte varit med om annat....

Anonym sa...
2 juni 2012 11:24  

Replik till naive Daniel kl 2119; Jämförelsen med sjukvärden som lille Daniel gör är riktigt rolig.Den Daniel gärna få utveckla och själv inse sitt naiva resonemang.

Med NBO har många officerare valt att stanna vid nivån löjtnant eller kapten och dessa nivåer är det som idag utgör FM specialister.

Det kommer dröja minst 40 år, på den nu av Syrén, Tolgfors och Göransson inslagna vägen innan en liknande eerfarenhetsbank finns hos de nyanställda och nyutbildade sk specialistofficerarna. Detta främst beroende på att det inte finns förband att forma, öva och träna. Än mindre att göra relevanta insater med.

Det som framgent kommer finnas är ca 500 man i en hybridorganisation som klarar av att hantera analfabeta bönder med upproriska tankar mot att få McDonaldskulturen påkletad.

USA, Tyskland och flera andra länder gör mycket för att just implementera VÄST i sitt sätt i Afghanistan. USA och Tyskland har många soldater i Afghanistan. De bryr sig inte SÅÅÅÅ mycket om bjäfset med "flickor i skola", "kvinnor utan burka" eller annat sånt mediavänligt.

Daniels jämförelse mellan officerare och läkare är skoj. Alla officerare är enligt Daniel
jämförbara med överläkare... en löverläkare är just en specialist-en kompetens som är DJUP, tagit lång tid att skaffa sig och som arbetsgivaren ser som viktig. Viktig att förädla vidare och viktig att lönesätta rätt.

Alla som nu ska bli "underofficerare" i Göranssons konkurskrigsmakt ska KRÄVA att få en omfattande underofficersutbildning. Annars ska anmälan till FM Säkerhetsinspektion göras. Facket är tyvärr snart ingen att ens prata med-de gör inget alls.

Det som kan göras för att undvika att det finns "Gadaffi och Amin"-avbilder i FM är ju att avkräva alla generaler att de gjort internationell tjänst i relevant befatting och att de uttalat att de personligen tror på försvarsreformen. Gör de inte det är de ju bara "Gadaffi-Amin"-kulisser och ska därmed bort från den svenska försvarsverksamheten.

NBO var en utmärkt befälsordning. Det som inte FM personalfunktion klarade av då var att etablera KHS SK, Krigshögskolans Specialistkurs. Den skulle formellt ha producerat specialister. Det ska bli spännande att se om Göranssons konkurskrigsmakt klarar av att producera specialister ELLER om man måste skicka elever till Fort Bliss i USA som Skövde tänker göra...... Time will tell.

Stefan sa...
2 juni 2012 11:25  

Vad är det egentligen Ni tycker facket ska göra?
De har varit med i processen för att försöka påverka resultatet. De har ställt ledande frågor och kommit med alternativa förslag på lösningar. När processen ändå nådde vägs ände, valde de att förklara oenighet med beslutet.
AG fortsätter nu processen i enlighet med ett arbetsgivarbeslut helt enkelt.
Vad konkret anser Ni att facket ska göra?

Gnoego (EXC) sa...
2 juni 2012 12:06  

Tycker diskussionen om att utbilda specoff utomlands är intressant, men jag undrar hur man tänker från P4/MSS. Är tanken att de som nu får möjlighet att vara ett år på SNCOC ska utbilda kommande SO eller ska de in i IO direkt? Hur tänker man avs fördjupningsutbildning för seniora SO? Den egna utbildningen man har nu är ju det som motsvarar Basic NCO Course...men efter 130101 kommer ett stort antal off att få rollen som seniora SO. Hur säkerställs kompetensutv (skolor, kurser mm) för dessa? Erfarenhet har de och det är bra men erfarenhet täcker inte allt. Det kommer krävas formaliserad utb för dessa i framtiden. Är det nån som orkat tänka på det?

/EXC

TRIDENT sa...
2 juni 2012 13:12  

@ EXC

Tycker du dagens situation på något som helst sätt indikerar ens den mest basala tankeverksamhet från koncernledningen....?

Det är väl även sagt att vi inte ska "kopiera" varken det amerikanska eller brittiska underofficerssystemet, utan skapa ett eget svenskt sådant - då ter det sig märkligt att börja skicka elever till USA.

Anonym sa...
2 juni 2012 13:12  

Till Stefan; Vad facket ska göra? Vad gör Byggnads när arbetsgivaren gör korkade saker? Vad gör Gruvtolvan i Kiruna när LKABV gör korkade saker?

Officersförbundet ska göra SAMMA saker. Begriper Officersförbundet inte det kan de ju antingen praktisera lite hos nämda fackförbund eller lämna sina platser till förfogande.

Officersförbundet behöver nu en riktigt bufflig, arrogant och jobbig gammal löjtnant med nationellt perspektiv som ska ha de främsta av landets arbetsrättsjurister vid sin sida-anställ sådana jurister i Officersförbundet och sluta larva själva!

Officersförbundet ska se till att föra debatten i grymt mediaperspektiv och göra spektakulära saker som tvingar fram Regeringen Reinfeldt till försvarsdebatt och gör försvaret till en valfråga.

Officersförbundet ska angripa generalsklubben. Den fullkomligt vimlar av svansviftare som gärna vänder kappan efter vinden och hela tiden tänker "what´s in it for me". Den sortens tjänstmän på exekutiv nivå behöver inte försvaret ha alls. Försvaret ska ha tjänstemän som ser sin funktion i ett offentligt system.

Generalerna ska tvingas att samarbeta. En konkret sak som idag inte alls verkar fungera speciellt bra.

Sammanfattningsvis; facket ska vidata lämpliga åtgärder, om så krävs stridsåtgärder, för att markera arbetsrätt och ansvar för riksdagens beslut om ett fungerande försvar. Det gör inte regering och FM ledning idag. Debatten ska med alla medel ut i media och tvinga regeringen Reinfeldt att göra försvaret till en valfråga.

Daniel sa...
2 juni 2012 16:04  

@TRIDENT
Du har helt fel när du säger att jag "hånfullt nedvärderar" någon. Inte alls, det är det du och övriga kramare som gör. Ni tycker uppenbarligen att det är så förnedrande att vara underofficer/specialistofficer att det inte ska finnas några sådana alls!

Jag tycker specialistofficerare är viktiga. Jag tycker det är viktigt att man anpassar unbildningen efter uppgift och alla i FM har inte samma uppgift.

Vad tror du en sergeant-major i Belgien, Chefsergent i Danmark, Feldwebel i Tyskland, Vääpeli i Finland etc gör hela dagarna? Sitter dreglandes och stirrar in i väggen? Knappast, de utför viktiga uppgifter! Kan de i Tyskland, Danmark etc inget om uppdragstaktik?

Du verkar tro att underofficerare i andra länder är en sorts "misslyckade officerare" som måste ges kaptenstitel annars ligger de i fosterställning på golvet och gråter. Jag tror att de känner sig stolta över sitt jobb, trygga i sin kompetens även om den inte är samma som en överste eller general har. Ska en sjuksköterska skämmas för att hen inte är en läkare? Nej, säger jag, du kanske vill avskaffa sjuksköterskeyrket också?

Daniel sa...
2 juni 2012 16:19  

@Anonym 2 juni 2012 11:24
Det mesta av ditt svammel ska jag inte bemöta för jag vet inte vem du argumenterar med tex i fråga om kvinnors rättigheter i A-stan.

Jag har aldrig sagt att underofficerare/specialistofficerare skulle vara något fult, dåligt eller onödigt, tvärtom! Underofficerare behövs och det är därför de finns i alla världens försvarsmakter, även om de under en kortare parentes inte fanns i Sverige och Norge.

NBO var ett misslyckat vänsterexperiment. De uppgifter som underofficerarna utförde fram tom 72 och som kompaniofficerarna utförde tom 83, försvann de i samband med NBO? Nej, det fanns behov av dessa och finns fortfarande behov av det. NBO ledde till att värnpliktiga tog över en del av det men officerarna tog det mesta och det innebar att en svensk officer inte var samma som en utländsk.

Tror du att en dansk löjtnant sitter och fnissar åt en chefsergent som om denna var en nolla som knappt kan knyta skorna medan en primerlöjtant är en halvgud vars avföring luktar som en exklusiv fransk parfym? Jag känner inte till det danska försvaret så noga men jag skulle gissa att svaret är nej.

Ordningen med en särskild underofficersutbildning anpassad för de specialiserade uppgifter som dessa personer utför har funkat bra i Sverige och funkar bra utomlands. Varför skulle vi i Sverige behöva blanda ihop begreppen?

Anonym sa...
2 juni 2012 16:51  

Högre officerare som ylar om att de kräver respekt.
Medarbetare på lägre nivå som gnäller om än det ena och andra.
47 miljarder om året kostar denna verksamhet. Vad är det för sk försvarsmakt vi har? Dessutom kan denna verksamhet inte själv försvara oss.
Skrämmande läsning.

Anonym sa...
2 juni 2012 18:07  

16,51
Bara man ger order funkar allt?
Kommentarerna här visar hur illa det står till med moralen i dagens FM. Finns det fortfarande någon som tror på "det reformerade flexibla insatsförsvaret"?
Vakanser överallt, avhopp, ny Org på gång osv.
Önskar att det vore bättre men tyvärr, det är så illa som det låter!

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
2 juni 2012 19:11  

@Trident 13:12

Inte kopiera amerikanskt eller brittiskt system? Vilket trams. Det enda vi gör är ju att kopiera storebror i väst. Var kommer annars beteckningarna OR ifrån? Other Ranks. Vilket språk är det?

Du har ofta rätt i dina inlägg och nu hade du rätt igen när du subtilt påpekade vad som sker, denna smygande USA-kopiering. Och som vanligt ska vi vara bäst i klassen. Påhittet att skicka folk till USA för underofficersutbildning är bara ytterligare en sten som läggs till högen. Varför ända in i glödheta skulle vi inte klara av en egen underofficersutbildning?

Den gamle kommunistiske tyske författaren Kurt Tucholsky skrev en gång ursäktande till sin fd hustru: "Jag hade en guldklimp i handen, men släppte den för att leta småslantar i rännstenen". Att läsa detta idag får mig att tänka på vad som har skett de senaste tjugo åren med FM. Och där är politiker och FML lika skyldiga.

Anonym sa...
2 juni 2012 19:12  

Appropå något helt annat. Har försvarsmakten slutat med riskanalyser? Jag tänker på fallakärmshopparen som for in i ett träd under uppvisning, flygdag på Malmen. Prestige går före säkerhet...kanske.
Silverräven

Anonym sa...
2 juni 2012 19:26  

Vi var bäst på ledarskap, idag köper vi in ledarskapsutb och skickar chefer på coachande ledarskap.
Snacka om att ha gett upp...

TRIDENT sa...
2 juni 2012 21:33  

@ Daniel

Jag har varit med tillräckligt länge för att VETA att kompetensen inte sitter i graden. Personligen inser jag mina begränsningar och har inga som helst problem att rådfråga de med lägre grad som vet bättre.

Du däremot tycks tro att lägre utbildning ger högre kompetens - och där håller jag inte med.

Grunden för att vår ledningsfilosofi - uppdragstaktik - ska fungera är att man har förståelse två nivåer upp - d.v.s. en plutonchef ska ha förståelse för bataljonsnivån.

Fördelen med NBO var att specialisterna d.v.s. fänriken, löjtnanten, kaptenen och en och annan major hade full förståelse två nivåer upp och såg helheten.

Det spelar ingen roll hur duglig en gruppchef är på att leda sin grupp - saknar han förståelse helheten så kan han inte ta initiativ och handla i chefens anda.

Ja - jag erkänner utan omsvep att jag anser att underofficerskategorin blir ett B-lag. Jag föraktar dem inte och det är inte deras fel att de blir ett B-lag utan det kan skyllas på vår ledning. Jag erkänner även att jag anser att OF-kategorin blir ett ännu sämre B-lag än OR. De blir på sin höjd administratörer och det är ur detta skikt vi kommer att hämta våra blivande chefer. Turboutbildade officerare som knappt kan hantverket - det är vad jag anser.

Fördelen med NBO var att man först lärde sig hantverket från grunden och sedan arbetade sig uppåt. När jag gick OHS i tidernas begynnelse taktiserade vi på bataljons och brigadnivå. Jag vill hävda att jag efter OHS hade en bra förståelse för brigadsystemet och en mycket bra förståelse för bataljonsnivån.
Påföljande skolor så byggdes denna förståelse på och man fick en god kunskap om systemet och funktionerna i systemet.

Detta Daniel är grunden för att framgångsrikt bedriva den ledningsfilosofi som vi sagt vi ska tillämpa - motsatsen är kommandostyrning. och det tror jag ingen egentligen vill implementera.

Att uppträda i brigad är väsensskillt från att i grupp jaga bönder som är beväpnade med AK-47 och RPG! Att framgångsrikt uppträda i brigad kräver att det finns förutsättningar för att tillämpa uppdragstaktik - något som vi en gång var bra på - nu verkar detta som så mycket annat vara bortglömt eller slängt på soptippen.

Jag vet inte heller vad du har för erfarenhet av värnpliktiga - men mina är mycket goda. Jag har dessutom fått förmånen att genomföra KFÖ med värnpliktiga jag utbildat och då visar sig fördelarna än mer med det gamla och förkastade värnpliktssystemet. Det finns ingen uppgift som ett drillat KFÖ-förband inte löser!

Du Daniel tror jag inte upplevt en riktig KFÖ, än mindre sett hur firman fungerade innan dagens kaos.

TRIDENT sa...
2 juni 2012 21:33  

@ Daniel

"Tror du att en dansk löjtnant sitter och fnissar åt en chefsergent som om denna var en nolla som knappt kan knyta skorna medan en primerlöjtant är en halvgud vars avföring luktar som en exklusiv fransk parfym? Jag känner inte till det danska försvaret så noga men jag skulle gissa att svaret är nej."

JAG FNISSAR ÅT INGEN! På sin höjd kan ett och annat skratt undslippa när jag läser Försvarsmaktens mötes och reseinstruktion eller när jag läser FML:s propagandaalster - men jag föraktar INGEN p.g.a. grad!

Med ålder och erfarenhet lär man sig att kompetensen INTE sitter i gradbeteckningen och som chef lär man sig nyttja tillgänglig kompetens - oavsett grad på denna!
Är man trygg i sin roll så är detta inget problem - fokus ska ligga på att lösa uppgiften på bästa sätt - inte på den personliga prestigen!

Jag är alldeles övertygad om att när du Daniel fått lite erfarenhet av livet och yrket så skriver du - förlåt uttrycket - inte så korkade inlägg som det jag citerat.

Du kommer inte heller att föakta kunskap - vilket du verkar göra nu. Om jag skulle få välja hade jag hellre haft fänrikar ur NBO som gruppchefer än OR ur nya systemet.
För även om en underofficer går kvar till 67 års ålder kommer denne aldrig att nå upp till samma kunskapsnivå som NBO gav - detta är ett faktum och är på intet sätt en nedvärdering av underofficerskategorin.

Idag, imorgon och de närmsta tio åren kommer den kategori du verkar förakta att utgöra ryggraden i Försvarsmakten d.v.s. officerare utbildade i NBO.

Jag erkänner utan omsvep att jag tycker att värnpliktssystemet är ett ypperligt system - t.o.m. Israelerna kramar sin värnplikt vilket borde ge en och annan hint...

Jag erkänner att skulle jag få välja mellan att föra befäl över ett förband bestående av anställda hormonstinna 20-åringar eller värnpliktiga 30-åringar med livserfarenhet så hade jag valt det sistnämnda!

Varje gång och alltid!

@ Besviken reservofficer, fd moderat

Den observante har kanske lagt märke till var vår nuvarande ÖB har genomfört sin högre chefsutbildning - så det är kanske inte så konstigt att vi håller på att bli en blev kopia av det amerikanska systemet...

Anonym sa...
2 juni 2012 22:38  

@TRIDENT Väl talat. Huvudet på spiken! Det mesta av det du beskriver (och mycket mer) har jag upplevt under GBO-tiden (G=gamla)!

/Vitablixten

Daniel sa...
3 juni 2012 00:02  

@TRIDENT
Du har nu flera gånger påstått att jag föraktar folk - en lögn! Var får du detta ifrån? Det är DU som föraktar underofficerare eftersom du menar att de är ett B-lag!

Kunskap är viktigt - helt klart. Jag anser att kunskapen blir bättre när man anpassar den efter uppgiften och inte tvingar alla ha samma kunskap även om uppgifterna är olika.

Dina insinuationer om att 68-vänstern uppfann uppdragstaktiken och att Sverige är det enda landet som arbetar efter den är löjeväckande!

Du säger att grad inte är viktigt - men samtidigt verkar du anse att ge någon graden fanjunkare är den värsta förolämpning man kan tänka sig.

Jag är motståndare till värnplikten inte för att den skulle leda till dåliga resultat (det finns många exempel på både bra och dåliga värnpliktsarmeer) utan därför att jag är emot tvångsarbete. Frivillighet är bättre för individen och för samhället

Kom inte dragandes med Israel. Du vet mycket väl att situationen där är fullständigt unik. Nordkorea, Vitryssland, Venezuela, Kina mfl diktaturer har värnplikt medan demokratier som USA, UK, Tyskland, Frankrike har yrkesarme...ger inte det dig en och annan hint(nej inte seriöst menat med det var du som startade med barnsligheterna)

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
3 juni 2012 06:59  

@Daniel 00:02

"Nordkorea, Vitryssland, Venezuela, Kina mfl diktaturer har värnplikt..."

... Menar du då att även Norge och Finland är diktaturer?

Men, snälla nån, du kan väl inte vara seriös när du skriver detta?

I likhet med Trident var jag med på den tiden när vi hade en fungerande allmän värnplikt och ett fungerande brigadsystem. Och vad du än säger så kan jag inte komma ifrån att det var ett överlägset system; varje manlig medborgare gav samhället X månader för att försvara gemensamma intressen. Min erfarenhet av krigsförband är - vad du än tror - att soldaterna generellt sett var mycket välmotiverade och ytterst dugliga. Undantag fanns, men det var just undantag.

Jag kan inte för mitt liv förstå den nya modellen, där man på fullt allvar hävdar att det är bättre med 10.000 anställda soldater än en krigsorganisation med 600.000 värnpliktiga. Tänk bara på den gamla tidens KFÖ och FMÖ. 80-90 procent av befälskadern utgjordes av värnpliktiga och det fungerade utmärkt. Lasse Åbergs film "Repmånad" var långt ifrån den verklighet jag upplevde.

Det finns även en annan, mer statsfilosofisk, aspekt på det hela, nämligen frågan om vad värnplikt egentligen är. Att ha ett yrkesförsvar kan ses som ett symptom på bristande solidaritet med samhället; "visst ska det försvaras, men det kan någon annan sköta..." Värnplikten byggde däremot på idén att alla skulle hjälpas åt i vårt försvar. Jag är övertygad om att det dessutom fanns ytterligare en dimension i det, nämligen att det även skapade solidaritet. Den militära grundutbildningen var en av få socialt nivellerande faktorer i samhället och det bidrog i sig till en känsla av solidaritet och gemensamma, övergripande, mål. I stället har vi fått en försvarsmakt som kopierar det privata näringslivets värsta avarter, där det bara handlar om att klättra och att i största möjliga mån utnyttja systemet till sin egen fördel.

Nu låter detta kanske gammeldags, men jag är övertygad om att solidaritet och lojalitet i längden är bättre än att alla bara tänker på egennyttan. Hur ska vi annars skapa gemensamma värden? Hur ska vi annars kunna utpeka en vision om vart samhället är på väg? Hur ska vi få folk att ställa upp på denna vision? Vad är ett samhälle om inte dess gemensamma värderingar?

Sett ur detta perspektiv var värnplikten vårt samhälles minsta gemensamma nämnare. Var detta inte värt mer än att man med ett trollslag kunde avskaffa det? Är vårt samhälle inte mer värt än att vi överlåter åt en professionell (anorektisk) kår att försvara det?

Nåväl, nu är systemet sönderslaget och svårt att återskapa. FML och den politiska ledningen har till slut lyckats i sitt uppsåt att frikoppla FM från folket. Kvar har vi nu bara spillror av det som en gång var ett folkförsvar. Det grekiska ödesdramat har fullbordats.

Anonym sa...
3 juni 2012 08:11  

@Trident

"För även om en underofficer går kvar till 67 års ålder kommer denne aldrig att nå upp till samma kunskapsnivå som NBO gav - detta är ett faktum och är på intet sätt en nedvärdering av underofficerskategorin."

Det där är INTE FAKTA utan möjligen en bedömning, fast egentligen ser det mest ut som tyckande.
Eftersom ingen VET hur specialistofficerssystemet kommer att utvecklas finns det ingen som med fullständig säkerhet kan jämföra det med andra system. Först när ett gäng specoffar nått 67 finns jämförelsemtrl. Tills dess får man använda andra uttryck än "fakta".

Dölj inte ditt ogillande bakom omskrivningar.

TRIDENT sa...
3 juni 2012 10:28  

@ Daniel

"Dina insinuationer om att 68-vänstern uppfann uppdragstaktiken och att Sverige är det enda landet som arbetar efter den är löjeväckande!"

Ovanstående citat är så dumt att det egentligen inte ens förtjänar en kommentar men kan väl sägas vara en heltäckande bild av signaturen "Daniels" kunskapsbas.

Inget politiskt parti har något som helst att göra med uppdragstaktik - det är en ledningsfilosofi med rötterna i Tyskland - och praktiserades framgångsrikt av de tyska förbanden under andra världskriget.

På nedanstående länk hittar du en sammanfattning som även den mest obildade torde begripa:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppdragstaktik

Vill man förkovra sig ytterligare så har FHS bra litteratur i ämnet!

Det kommer alltid att finnas A- och B-lag, och bara för att man inser det faktum innebär det inte att man föraktar B-laget. Oavsett hur mycket jag än tränar så kommer jag aldrig att ens ha en chans att bli uttagen till Sveriges OS-lag i marathon. Är jag en sämre människa för det?

Jag påstår att NBO gav en betydligt bättre kunskapsbas än vad dagens system gör - det är fakta. Merparten av personalen som rekryterades in i NBO hade betydligt högre utbildningsståndpinkt INNAN de började OHS än vad dagens specialistofficerare har.

Även detta är fakta. De kurser som NBO-eleverna gick är för avancerade för dagens specoff, man får börja på en lägre nivå och till viss del utbilda i sådant som förr togs för givet. Detta är FAKTA och fråga vem som helst som är i utbildningssvängen så får du i princip samma svar...

Jag har svårt att tro att någon som kommer in på en lägre nivå redan från början sedan ska komma ikapp, men jag kan hålla med om att i detta stycke är det tyckande och inte fakta.

"Du säger att grad inte är viktigt - men samtidigt verkar du anse att ge någon graden fanjunkare är den värsta förolämpning man kan tänka sig."

Daniel...

Jag tror att ditt sätt att skriva säger mer om dig själv som person...

En grad kan aldrig vara en förolämpning - lika lite som kunskap kan vara det. Grad innebär inte kunskap och tyvärr så innebär sällan kunskap grad.

Jag vet inte hur trygg du är i din roll och ditt ledarskap, men själv har jag inga problem med att ta råd från både soldater och fanjunkare. Jag kan dock erkänna att jag föraktar inskränkta individer som är så osäkra i sitt ledarskap att de inte lyssnar på vad förståndigt folk - oavsett grad - tycker.

Personligen så anser jag att Israel och Sverige i många stycken är jämförbara länder - men det är vad jag tycker.

Innan du likt vår ÖB börjar hylla USA:s personalförsörjningssystem, eller det brittiska systemet kanske du borde sätta dig in lite mer i vad de egentligen innebär.

Anonym sa...
4 juni 2012 20:25  

Trident,
nu verkar du lite förvirrad, varför skulle jag tro att uppdragstaktik är en politisk idé? Självklart vet jag att den inte är det. Du antydde att NBO(det är däremot en vänsteridé) skulle vara en förutsättning för att lyckas med uppdragstaktik och jag bara påpekade att det är fler länder en sverige och norge som använder uppdragstaktik men det är bara sverige och norge som har haft enbefälssystem.(att mindre än 1% av världens försvarsmakter använder enbefälssystem kanske säger något om hur bra det är)

Hur många gånger måste jag förklara för dig att JAG inte har några problem med specoff och det är bra om du inte anser att det är något fruktansvärt att behöva byta från OF till OR. Men uppenbarligen är det många av de som kommenterar här som tycker det eftersom de använder så aggressivt och grovt språk.

Att du tycker Sverige och Israel är jämförbara länder säger ganska mycket om din "kunskapsbas"

mvh
StUlfsten (Daniel)

TRIDENT sa...
4 juni 2012 21:21  

@ StUlfsten

Du blandar och ger friskt...

...vet du egentligen själv vad du menar?

KUNSKAP är nyckeln. NBO gav en kunskapsnivå som nuvarande system inte ens är i närheten av - och just kunskap och FÖRSTÅELSE är nyckeln till att framgångsrikt tillämpa uppdragstaktik.

Mig veterligen är det väl inget annat land som har svenska utbildningsplaner och befattningskrav för sina underofficerare - men rätta mig gärna om jag har fel.

Vi har ett alldeles eget "hittepå" - och inte någon kopia. Vårt alldeles egna "hittepå" har stötts och blötts, skruvats och vridits - allt för att sänka graderna och spara pengar - d.v.s. lägre grad=lägre lön.

Du må sedan ha vilka vänsterkomplex du vill för kärnan är kunskapen - men det verkar du tyvärr inte ha förstått.

Israel är ett litet land som är i behov av en stor försvarsmakt för sin överlevnad, en folkligt förankrad sådan. Ett litet land som Israel skulle aldrig vare sig ha råd eller möjlighet att anställa en försvarsmakt som motsvarar landets behov.

Personligen tycker jag att detta är väldigt likt den situation som det här landet befinner sig i. Den lilla operettförsvarsmakt som finns kvar är idagsläget till huvuddel bemannad av oövade f.d. värnpliktiga ur "magasinet" och kommer så att vara de närmsta tio ären (om det räcker)

Ryggraden i Försvarsmakten är den kategori du ger intryck av att tycka illa om - de som är utbildade i ditt så hatade "vänsterexperiment". Dessa officerare som idag är de enda riktiga specialisterna som Försvarsmakten har är de som står för kontinuiteten och det institutionella
minnet i Försvarsmakten - och det kommer de att göra säkert minst tio år till.

Som du själv påpekat ett antal gånger - graden spelar ju ingen roll...

...så vad är problemet med att en specialist är löjtnant och inte förste sergeant? Är det bara för att man utbildats i ditt så hatade vänsterexperiment som man är en sämre officer?

Red ut vad du egentligen tycker och skaffa lite erfarenhet från verkligheten - sen kan du tala om vad du egentligen tycker.

.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade