Bekymrande situation Turkiet - Syrien (uppdaterad 24/6 20.50)

Situationen mellan Turkiet och Syrien är minst sagt bekymrande sedan gårdagen och har egentligen varit så i många år. Dock har den syriska nedskjutningen av ett turkiskt RF-4E spaningsflygplan vridit upp temperaturen.

Mycket är ännu oklart avseende vad som hände. Turkiet talar om att flygplanet störtade på turkiskt territorium, medan syriska uppgifter talar om att flygplanet sköts ned av eldrörsluftvärn när det på låg höjd och i hög fart flög strax utanför den syriska kusten.

Såväl SVT Aktuellt som TV 4 Nyheterna vill få det till att Turkiet nu har legitima skäl att påkalla stöd enligt NATO-stadgans artikel 5 och därigenom kunna genomföra en invasion av Syrien. En minst sagt vidsträckt tolkning. Som referens använder sig bägge programmen av Tomas Ries. Förmodligen är denna tolkning inte något som Tomas Ries uppskattar eftersom den går rätt långt utanför folkrätten.

De syriska uppgifterna om att flygplanet flög i hög fart och på låg höjd verifieras i turkiska tv-intervjuer med invånare i en turkisk hamnstad nära gränsen som trodde att flygplanet skulle slå i taken på husen. Uppträdandet med låg höjd och hög fart är typiskt för spaningsflygplan i syfte att undgå upptäckt och bekämpning. Att flygplanet också kränkt syriskt luftrum verifieras också av Turkiets president som ansåg det rutinmässigt att stridsflygplan kränker andra länders luftrum med några kilometer med tanke på de höga hastigheter det handlar om. Man kan fråga sig om Turkiet skulle acceptera denna förklaring om det hade rört sig om ett grekiskt spaningsflygplan. Sannolikt inte. Det kan dock ha rört sig om en oavsiktlig kränkning då landets flygvapen har ett inte alltför imponerande rykte avseende flygsäkerhet och åtföljnad av bestämmelser. Internationell standard är att kränkande fartyg och luftfartyg varnas innan man tar till verkanseld. Detta är dock inte ett krav och har kränkningarna varit upprepade kan det föranleda att man hoppar över varningar och varningseld. Det är bara att jämföra med de svenska ubåtsjakterna där man med tiden gick direkt till verkanseld.

Förutsatt att uppgifterna stämmer att flygplanet sköts ned med eldrörsluftvärn kan man också konstatera att det måste ha flugit mycket nära den syriska kusten. De mer klenkalibriga eldrösluftvärnsystem som Syrien förfogar över har en räckvidd på < 5 km, särskilt när det gäller mål på låg höjd och i hög fart. Med tanke på att territorialvattengränsen och därmed luftrummet sträcker sig 12 sjömil från kusten, rör det sig antingen om en allvarlig kränkning, ett luftvärnsrobotsystem eller helt enkelt ett haveri. Än så länge har inte besättningen återfunnits, vilket tyder på att flygprofilen varit sådan att man inte hunnit skjuta ut sig. (På Youtube finns ett filmklipp som uppges vara taget från en strand i närheten av där det turkiska flygplanet sköts ned. Man blir dock inte mycket klokare av att se det. Om någon av läsarna är slängd i arabiska får man gärna översätta och dela med sig av det som sägs)


Även om fallet skulle vara sådant att flygplanet skjutits ned i turkiskt luftrum är det högst tveksamt om Turkiet har legitima skäl att hävda självförsvar i enlighet med FN-stadgans artikel 51 och därmed kunna påkalla stöd enligt NATO-stadgans artikel 5. Det rör sig än så länge om en enda isolerad händelse och där händelseförloppet inte är helt tydligt. Man kan t ex jämföra med sänkningen av den sydkoreanska korvetten för två år sedan. Proportionaliteten mellan att ett flygplan skjuts ned och ett fullskaligt angrepp på ett land, kan ifrågasättas.


Det är inte särskilt smickrande för vare sig Aktuellt eller Nyheterna att sända dessa spekulationer som förstanyhet. Det får snarast ses som ett inlägg för att späda på NATO-skepsisen.

Mest bekymrande är dock att Ömer Çelik, vice ordförande och utrikespolitisk talesperson i det styrande AK-partiet, på Twitter talar om händelsen som större än bara mellan Turkiet och Syrien utan istället en affär mellan det internationella samfundet/NATO och Syrien. Ska en internationell interventiongenomföras i Syrien ska det vara med sanktion från FN:s Säkerhetsråd. I annat fall får det sannolikt betydligt större och mer allvarliga konsekvenser i framtiden. Ryssland sitter fortsatt på trumfen.


DN, 2, 3, 4, 5, SvD, 2


Uppdatering 24/6 20.50: Läs även Mark Klamberg som diskuterar nedskjutningen ur ett folkrättsligt perspektiv och jämför med IKFN.

3 kommentarer:

Roger Klang sa...
24 juni 2012 15:44  

Jag är skadeglad nu mot Natoländerna. Vad går Nato för? Min gissning är att natoförpliktelserna inte väger lika tungt i söder som i norr. Kommer det en intervention så måste Turkiet även räkna med att upplåta baser för Nato, och det tror jag inte att dem är villiga att göra. Men visst har även jag haft tankar om att Sverige bör söka medlemskap i Nato från tid till annan, som dem flesta andra har haft.

Roger Klang

Uffe sa...
24 juni 2012 20:02  

Hur stor är risken att USA och Nato nu drar igång intervention/no fly zone som dom hotat med i flera månader?

Wiseman sa...
24 juni 2012 21:31  

Uffe:

Sannolikheten är oerhört låg. Konsekvenserna på en rad olika områden skulle bli alldeles för stora. Man kommer med största sannolikhet inte att inrätta en NFZ eller genomföra en intervention utan ett mandat från FN:s säkerhetsråd. Det förutsätter att Ryssland (och Kina) ändrar sig och dit är det långt. Det lär också kräva betydligt starkare agerande från arabstaterna.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade