Strategiska realiteter fortfarande aktuella (uppdaterad 21.15)

Rysslands högste general har i dagarna besökt Finland och idag Sverige. Under besöket i Finland gick general Nikolaj Makarov ut i hårda ordalag mot Finland och finsk säkerhetspolitik. Bland annat ifrågasätta han enligt finska Yle Finlands rätt att hålla militärövningar på landets eget territorium. Närmare bestämt rör det sig om övningar i östra delen av Finland och generalen ställde frågan mot vem dessa övningar syftar. Generalen varnade också Finland för att ytterligare närma sig NATO, vilket han ser som ett hot mot Ryssland. Makarov anklagade också Finland för att stödja Georgien i fråga om Sydossetien och Abchazien. Makarov ifrågasättande av övningar i östra Finland ter sig rätt märkligt med tanke på de stora ryska Ladogaövningarna, såväl 2009 och 2012 nära den finska gränsen. Just Ladoga 2009 som hölls samtidigt som Zapad 2012 lär ha varit en av anledningarna till tidpunkten för den svenska beredskapsövningen Dagny II som utgjorde starten för det svenska nationella försvarets pånyttfödande.

Makarov träffade sedan president Ninistö, som enligt Huvudstadsbladet upplyste Makarov om att hans felaktiga slutsatser bygger på felaktiga analyser av Finlands säkerhetspolitik.

Idag är Makarov på besök i Sverige. Vad han meddelar Sverige under sitt besök är höljt i dunkel och än så länge har endast SvD och Aftonbladet uppmärksammat Makarovs uttalanden i Finland. I Riksdagen ställde Lars Ohly frågor till försvarsminister Karin Enström med anledning av att Makarov anklagas för krigsförbrytelser i Tjetjenien. Makarov ska under sitt besök träffa såväl Enström som ÖB Sverker Göransson. Varken på Försvarsdepartementets eller Försvarsmaktens sidor (utlagt nu) finns information om besöket.

Den ryska utrikes- och säkerhetspolitiken utgör ett reellt problem för Sverige. I Sverige vill vi gärna leva i tron om att världen avseende utrikes- och säkerhetspolitik har utvecklats bort från det Kalla kriget, vilket den i stort sett har. Problemet är dock att man i Ryssland alltmer är benägen att återgå till den typ av utrikespolitik som fördes i världen på 30-talet där det var stat mot stat, mer än dagens globalisering. I söndagens Agenda talade försvarsminister Enström om att Sverige får hålla koll på utvecklingen i Ryssland och i media betonas ofta att den ryska upprustningen sker från en mycket låg nivå och att huvudfokus ligger i Kaukasus. Frågan är om åskådarplatsen är tillräcklig. Ser man dock till var den modernaste materielen grupperas är det inte i Kaukasus eller Fjärran Öster utan framförallt i det Västra Militärområdet, dvs Östersjön och Arktis. Med andra ord Sveriges närområde. SvD:s Rysslandsexpert Jan Blomgren talar i en analys av Makarovs utspel om att Ryssland känner sig alltmer trängt av NATO. Det är naturligtvis en anledning, men bidragande är också att just i det Västra Militärområdet finns det som ses som nyckeln till Rysslands framtid. Analyserna i serien Strategiska Realiteter är fortsatt gällande.


Man ska ha fullständigt klart för sig att hot är en helt annan sak än förmåga. Ryssland har knappast någon avsikt under att använda militärt våld mot någon av sina grannländer. Att däremot återta förmågan är något som bör leda till åtgärder. Att bygga en förmåga tar ett decennium. Att ändra en avsikt går avsevärt snabbare.


Bloggar: Staffan Danielsson (c)


Uppdatering 21.15: Under sitt tal i Finland visade general även en karta över Europa, där en gräns var dragen mellan Sverige och Finland. Det som ligger öster om gränsen, dvs Finland och Baltikum, ansåg Makarov utgöra Rysslands intressesfär och det väster därom NATO:s. Finlands deltagande i samövningar med NATO samt det nordiska försvarssamarbetet ansågs vidare kunna utgöra hot mot Ryssland och de finska övningarna ansågs inte vara försvarsövningar utan riktade mot Ryssland.

Tomt ryskt ordskrammel om återinstiftande av gamla tiders gränsdragning från Sovjetunionens dagar har förekommit många gånger tidigare. Dock är det första gången någon i samma position som Makarov, dvs rysk ÖB, yttrar åsikter som dessa och dessutom i ett grannland. Hade det rört sig om en groda torde Makarov snabbt ha blivit uppläxad av presidenten kombinerat med en ursäkt till Finland. Så har dock inte skett och kommer sannolikt inte att ske heller.

Makarovs framträdande gör det än mer intressant att få veta vad han hade att säga idag till försvarsminister Karin Enström och hans motsvarighet Sverker Göransson. Det lär dock aldrig komma ut någon annan version än att det var ett ytterst trevligt besök med en rad artighetsfraser och löften om framtida samarbeten. Oavsett vilket är berör Makarovs utspel i Finland i högsta grad genom såväl solidaritetsförklaringen med de nordiska länderna som genom EU:s solidaritetsdeklaration.

Glädjande var att se att SVT Aktuellt i 21-sändningen uppmärksammade Makarovs utspel i Finland. Mindre imponerande var att man inte med ett ord nämnde att Makarov i skrivande stund befinner sig i Sverige.

12 kommentarer:

retrofrenologen sa...
7 juni 2012 kl. 17:31  

Jaha ja...

Och vad kan då tänkas bli utfallet efter den ryske generalstabschefens och tillika förste vice försvarsministerns "överläggningar" med konungarikets företrädare?

- En serie, med den fredsälskande federationens stridskrafter, gemensamma övningar på temat säkerställa fred och frihet på Gotland?

- En icke obetydlig grenledning från Nordsteam till Oxelösund?

- Fri passage på svenskt territorium för ryska örlogs- och statsluftfaryg?

- En återgång till neutralitetsdoktrinen?

Per K Eleman sa...
7 juni 2012 kl. 17:58  

@retrofrenologen

Eller hur?

Och allt inom ramen för det svenska nationella intresset - självfallet...

Anonym sa...
7 juni 2012 kl. 21:02  

Ja eller:
"Vi kan sponsra en utbyggnad av en örlogshamn i Slite om vi själva kan få tillträde för bunkring etc, ger fina arbetstillfällen (och röster) för er Mr Borg, var inte så fallet när vi muddrade vid Nordstream-bygget? Vi kan dela på kostnaden att övervaka ledningen på er ekonomiska zon, förresten vi kan även erbjuda er ett batteri med S-400 med personal, kommer att ge många arbetstillfällen (och röster) för era "locals" att serva dessa Mr Borg. Ni har ju ändå avvecklat nationalstaten Mr Borg, den som bjuder högst vinner eller hur Mr privatiseringstaliban"

Anonym sa...
7 juni 2012 kl. 22:25  

Lite kvällsläsning; Sågning av Göranssons "anställda soldat-konkurs". Jan Kallbergs analys är knivskarp.

Frågan är väl om vi i allmogen någonsin får läsa Göranssons analys av samma ärende.... eller det kanske inte finns någon sådan analys? Eller någon ekonomisk kalkyl?

Här är en länk till Jan Kallbergs artikel om kostander för anställda soldater....

http://www.newsmill.se/artikel/2010/07/23/kostnaderna-f-r-yrkessoldater-grovt-underskattade

Jakob Wedman sa...
8 juni 2012 kl. 08:43  

@ Untergang mit PRIO
Jag läste Jan Kallbergs artikel på Newsmill för ett par år sedan; men det är först när jag läser den nu som jag inser exakt hur rätt han hade på alla punkter.

Lennart E sa...
9 juni 2012 kl. 10:27  

Det finns anledning att ta Makarovs hotfulla antydningar på allvar. Han tycks i motsats till flera av sina företrädare uppträda i nyktert tillstånd. Blir han inte avskedad för sitt odiplomatiska uppträdande i Finland vid återkomsten hem är det nog så att det han sagt varit i "säck innan det kom i påse". Om det är så är det nog hög tid för oss att ompröva vår säkerhetspolitik, återinföra någon form av värnplikt och återupprätta svensk militär närvaro på Gotland.

Såhär i efterhand kanske det hade varit bäst om Finland direkt efter Sovjetunionens kollaps hade gått med i NATO. Ett NATO-inträde nu skulle förmodligen bara öka misstänksamheten i Moskva.

Nu kan man bara stilla undra hur ryssarna kommer att agera mot baltstaterna som redan är Nato-medlemmar. Skulle man i Moskva hävda att Nato-territorium tillhör den ryska intressesfären finns det verkligen anledning till oro om framtiden.

Den ryska ledningen borde förstå att hotet mot Ryssland istället kommer från öster och söder. Det finns cirka tio gånger fler kineser än ryssar. Kina har en betydligt effektivare produktion och ett omättligt behov av råvaror.

Ryssland har ingenting att vinna på en politiskt eller militär konflikt med Europa. De borde också inse att denna typ av utspel bara förstärker misstänksamheten mot Rysslands egentliga avsikter.

Lennart Elborgh

Sten-Erik Björling sa...
9 juni 2012 kl. 16:57  

Det största reella hotet mot Ryssland är från USA via Europa och Nato. Ryssland arbetar aktivt i grupperingen Shanghai Cooperation Organization tillsammans med Kina och Indien mm för att inom snar framtid ersätta dollar som reservvaluta och öka det interna samarbetet både ekonomiskt och utvecklingsmässigt. Ryssland är den enda part som USA inte kan hota militärt - det är därför USA vill placera ett ABM-system med tusentals Patriot-robotar för att slå ut Rysslands andraslagskapacitet vilket medger förstaslagsförmåga för USA. Det är detta som den Ryska generalen refererar till när det gäller preventiva attacker på dessa ABM-installationer. Det som är skrämmande är att det i USA finns parter som anser att man kan vinna ett kärnvapenkrig mot Ryssland om ABM-systemet inför. Dock så vet inte dessa parter om hur man skall kunna släcka de massiva skogsbränderna som utlöses i Sibirien mm vilket kommer att slå ut hela jordens jordbruksproduktion - slutet för mänskligheten...

USA vill placera ett antal av dessa ABM-system i Östersjön på Aegis-kryssare - en basering på Gotland kan skydda / förhindra en sådan placering. Gotland blir därmed ett mål för både USA och Ryssland.

Detsamma gäller ev. basering i norr - Luleå med sin långa startbana i kombination med järnväg mot Atlanten är en av de effektivare baseringarna för Patriot-system. Därmed blir Luleå ett kärnvapenmål för Ryssland.

En stor del av Rysslands exportintäkter går via Östersjön och Northstream i form av oljeexport. Sovjetunionen föll p g a ekonomisk krigföring via oljeprissänkningar av bl a OPEC och USA - att slå mot Rysk oljeexport är ett reellt hot mot Ryssland och även Tyskland som blir beroende av Northstream. USA kommer knappast att ta hänsyn till Tyskland och Europa när de vill eliminera Ryssland / SCO som hot.

Att Sverige rustar ner i dessa sammanhangen är direkt idiotiskt - om man dessutom tror att Nato skall acceptera ett snabbt Svenskt inträde utan stöd i befolkningen så är man verkligen inkompetent - Nato vill inte få in en så sårbar part som Sverige in i samarbetet med små möjligheter vi har att stå för vårt eget försvar. Och ett inträde i Nato för Sveriges del kommer att öka spänningarna i området och öka riskerna för större konflikter.

Det finns egentligen bara ett fåtal saker att göra: återinför värnplikt, kalla in de senaste årgångarna till repövningar och förstärk försvaret på Gotland och i Norra Sverige. Sedan bör man omformulera solidaritetsförklaringen som ändå är ett skämt. Hyr in / införskaffa Norges SAM-system baserade på AMRAAM för att snabbt få till landbaserat luftvärn tills dess att ett större inköp kan göras. AMRAAM används av Gripen idag.

Ha det!

Dubbelgrön...

Anonym sa...
9 juni 2012 kl. 20:09  

Instämmer.
Man kan hoppas M. förklarade detta noggrannt så våra militära och politiska ledare förstår allvaret.

Lars Gyllenhaal sa...
10 juni 2012 kl. 10:03  

Intressanta kommentarer! Men hur är det, följer vår regering ö h t med i den säkerhetspolitiska utvecklingen, bryr man sig verkligen om vad som pågår? Vore mer än bra med tydliga tecken på det nu när allvarliga utspel sker inte bara om Finlands självständighet utan även om nordiskt militärt samarbete (Nordefco).

Sten-Erik Björling sa...
10 juni 2012 kl. 11:13  

Svensk utrikespolitik styrs av Bildt som helt sitter i knät på Brezinsky och Council of Foreign Relations i USA via Clinton. Den svenska linjen är att om man bara är lydig och ställer upp med alibi-resurser i form av lite trupp i Afghanistan och lite flyg i Libyen så kommer stora, starka USA att ställa upp om den ondskefulle ryssen kommer... Kort sagt rollen av en nyttig idiot till knähund.

Det nordiska försvarssamarbetet fyller endast en roll - att med det som instrument indirekt länka in Sverige i Natos kommandostrukturer och använda Sverige som slagfält i första hand istället för Norge och Danmark. Genom dessa konstruktioner är vi placerade i det värsta av världar - av omgivningen sedda som Nato-medlemmar och med det blir vi utsatta mål och på samma gång så kan vi inte styra (vilket vi inte kan med ett Nato-medlemskap heller, Nato kommer inte att gå i krig för Gotland eller utslagning av svensk infrastruktur - de har inte resurserna ens över tid att gå in och försvara Sverige).

Om man får in oss i Nato så innebär detta MINST en fördubbling av svensk försvarsbudget som går till skyltfönster-upprustning med dyr materiel, ännu större satsning på yrkessoldater vilka gradvis inte kommer att ha främsta lojalitet mot Sverige som nation och utländsk basering av trupp på Gotland, Norrbotten och öppen användning av svensk skärgård som överfallsbasering av tyska, engelska och amerikanska ubåtar. Samt fast basering av sabotageförband på Gotland avsedda att slå ut Northstream.

Med detta blir Sverige ett prioriterat mål utan att svensk befolkning har något som helst att säga till om.

Personligen så anser jag att regeringen bör sätta strypkoppel på Bildt och medelst stålrör upprätthålla interndisciplin - svensk utrikespolitik skall tjäna svenska intressen, inte intressena hos USA och Nato.

Dubbelgrön

Simplicio sa...
10 juni 2012 kl. 17:09  

I kölvattnet efter framför allt den finske presidenten Niinistös koncisa kritik av Putinregimens säkerhetspolitiska inriktning beträffande Nordkalott- och Östersjöregionen, efter generalen Makarovs något oväntade och ovälkomna deklaration av densamma tidigare under veckan, har nu även Karin Enström gläfst till lite och pliktskyldigast nafsat den ryska björnen lite försiktigt i bakhasorna. På regeringens hemsida säger hon: ”Sveriges syn är att varje land har rätt att självständigt göra sina säkerhetspolitiska vägval. Övningsverksamhet är en del att detta självständiga beslut.” Vad hon defacto framförde till Makarov är däremot höljt i dunkel.

Allt sedan USAF F15-plan drogs tillbaka från Keflavikbasen på Island har Nato:s medlemsstater turats om att patrullera det isländska luftrummet enligt samma Air Policing-koncept som tillämpas i luftrummet över de baltiska staterna.

Den norske visionären och statsmannen Thorvald Stoltenberg föreslog för tre år sedan i sin rapport om säkerhets- och försvarssamarbete i Norden, bland flera andra goda förslag, att de nordiska länderna gemensamt skulle axla ansvaret för den fortsatta patrulleringen av det isländska luftrummet. Med Sverige som främsta drivankare i den processen – som i så många andra processer i arbetet för gemensam stabilitet och säkerhet – har något sådant samarbete dessvärre inte kunnat realiseras.

Vårt finska broderfolk har i sin säkerhets- och realpolitiska klarsyn insett att det är hög tid att förbereda för att med sina F18-plan delta i Air Policing-verksamheten över det isländska territoriet och ett regeringsbeslut är att vänta inom kort.

Den svenska regeringen har nu ett vidöppet möjlighetsfönster att med mer än [tomma] ord demonstrera för såväl president Putin et consortes som våra samarbetspartners att Sverige är en nation som självständigt och i akt och mening gör sina säkerhetspolitiska vägval. Regeringen bör snarast anmoda försvaret att förbereda för deltagande i patrulleringen av det isländska luftrummet. Vi besitter den militära förmågan och vi har den moraliska och politiska skyldigheten – nu är det hög tid att visa vilja…

Sten-Erik Björling sa...
21 juni 2012 kl. 08:49  

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jas-insats-holls-hemlig-i-nato-ovning_7292985.svd

Vad detta egentligen gäller är att Sverige efter en "provokation" i Norge skall ställa upp med jaktflyg för skydd av de Norska plan som skall genomföra markattack mot Murmansk, inget annat. Det ligger inte i Rysslands intresse att genomföra en sjö-invasion mot Nordnorge - dock ligger det mycket i Natos intresse att Murmask angrips. Därmed kommer F21 i Luleå och baserna i Vidsel och Jokkmokk att bli prioriterade mål för bekämpning av Ryssland innan egentliga stridigheter sätter igång.

Är svenska politiker och militärer så blåögda att de inte ser vad som pågår? Går rakt in i fällan i desperat behov av att vara en nyttig idiot för aktörer som verkligen inte har Sveriges eller Europas bästa för ögonen. Det negativa urvalet har gått för långt...

Dubbelgrön

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade