Gästinlägg: Officersförbundets ordförande om bemanning och strejk (uppdaterat 10/9 23.40)

Torsdagens offentliggörande av resultatet av Org 13 bemanning i Försvarsmakten har väckt starka känslor inom Försvarsmakten. Såväl här på WW som på Cynismer har det varit en veritabel anstormning av läsare där snittet de senaste dagarna legat på 6000
läsare.

I kommentarsfälten på bloggarna och på andra sociala media frågar sig många besvikna försvarsmaktsanställda vad Officersförbundet håller hus egentligen och varför man inte gör något. Tyvärr bygger detta sannolikt på en bristande förståelse hos medlemmarna för vilket manöverutrymme en facklig organisation har även i Sverige där facken har betydligt starkare inflytande än i många andra länder. Officersförbundets ordförande Lars Fresker kommenterar här i ett gästinlägg bemanningsprocessen och uppmuntrar även medlemmar att fundera över vad man är villig att ta till för att nå framgång mot Försvarsmakten som arbetsgivare.

Det är nya tider nu.

/Wiseman


Uppdatering 19.50: Viktigt i sammanhanget är också att påpeka, precis som Lars Fresker gör, att uppdelningen i officerare och specialistofficerare med en betydligt lägre löneutveckling för de senare, är en politisk beställning. Gå gärna tillbaka ett halvår och läs dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors ord om miljardbelopp att spara i lönekostnader genom införande av specialistofficerssystemet.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Officersförbundet om bemanning och strejk

Efter att besluten om bemanning meddelats i förra veckan är det en fråga som med jämna mellanrum dyker upp: Vad gör Officersförbundet och vilket ansvar har de för detta?

Det som väckt mest kritik på bloggar, och sannolikt bland våra medlemmar i armén, är beslutet att plutonchefsbefattningarna ska vara instegsbefattningar (alltså den första befattningen efter avslutad utbildning) för nyutexaminerade fänrikar. Detta är något som även vi tycker är ett oklokt beslut, både med hänsyn till fänrikarna och till de (normalt sett kaptener) som petats från sina befattningar som plutonchefer till ställföreträdande dito.

För att förstå varför Försvarsmakten landat där den har krävs dock att vi tar ett avstamp i de politiska beslut som legat till grund för bemanningen. Det är de som har detaljstyrt att Försvarsmakten ska ha en struktur där antalet officerare ska vara lågt och antalet specialistofficerare ska vara högt. Detta utifrån en politisk uppfattning att det finns för många dyra officerare – och att dessa ska ersättas av duktiga, engagerade och underavlönade specialistofficerare (varav de flesta gärna får lämna Försvarsmakten vid 35 års ålder utan någon extra ersättning).

Officersförbundet har ständigt påpekat att detta är ett fördomsfullt – och felaktigt – sätt att tala om yrkeskåren. Ingen insats har hittills fått stå tillbaka på grund av bristande förmåga (eller frånvaron av internationell arbetsskyldighet) hos den anställda personalen. Tvärtom är det den befintliga personalen som gjort att politiken kunnat lyfta fram framgångsrika svenska insatser, som exempelvis i Kosovo under kravallerna, Afghanistan under det hårdnande säkerhetsläget, Liberia under stabiliseringen av landet, eller utanför Somalias kust, i Tchads inland och över Libyens inbördeskrig.

I samband med budgetunderlagen – och även i samverkan på Högkvarteret – har vi försökt förmå Försvarsmakten att minska utbildningen av officerare och istället satsa på specialistofficerare. Då hade detta problem inte uppstått.

Den som har uppfattningen att FM Org 13 (med kopplingarna mellan bas- och insatsorganisationerna) baserar sig på väl utvärderade och spelade förbandsspecifikationer analyserade med personalflöden över tid får gärna kontakta mig så att jag kan öka min kunskap.

Dessutom uppmanade Officersförbundet redan i april förra året Försvarsmakten att göra halt i arbetet med Org 13 för att skapa ökad delaktighet och bättre underlag. Förbundet har påpekat att det är 2014 allt detta ska vara klart och att brådskan är onödig. Vi har haft ytterligare minst ett år att lägga på det här arbetet.

Vi har även senare invänt mot kompetenskriterierna i arbete om befattning och kompetens (AG/PG BoK) när dessa presenterades. Vi har sagt att underlaget inte håller, utan har för många brister samt inte logiskt hänger ihop.

Utifrån detta har vi tvingats delta i bemanningsarbetet med fokus på att samtliga ska få behålla jobbet och att arbetsrätten följs. Vi har även bevakat så att alla beslut om flytt av personal, eller uppsägningar (som vi hittills sluppit) ska ske på korrekta arbetsrättsliga grunder. Vägledande har varit att framhålla våra medlemmars kompetens och förmåga och undvika uppsägningar. Alla har också fått erbjudande om tjänst, men inte i den bästa av organisationer.

Kampen fortsätter
Jag kan även berätta att vi som en del av den pågående avtalsrörelsen har inlett översyn inom strejkkommittén inom offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) för att ha beredskap att ta fajt om ett antal mycket viktiga saker som är uppe på bordet rörande påverkan, lön och ersättningar.

(Inom parantes kan nämnas att som fack har vi rätt att strejka vad det gäller våra villkor som är fastställda i kollektivavtal, men när det gäller exempelvis organisationsbeslut har vi ingen laglig rätt till konflikt. Då gäller att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet.)

Jag återkommer gärna till de frågorna i framtida inlägg. Men till dess tycker jag att ni medlemmar, speciellt ni som INTE är mest upprörda just nu, bör fundera på om ni kan tänka er att strejka för att bevara för det militära kollektivet viktiga värden?

Officersförbundet driver i slutändan den linje som de medlemmar som engagerat sig i förbundet har beslutat i demokratisk ordning.


Lars Fresker
Ordförande Officersförbundet

P.S. Dom i Arbetsdomstolen (AD) rörande införandet av den internationella arbetsskyldigheten är framflyttad till 26 september. D.S.


Uppdatering 10/9 23.40: SvD Ledarblogg uppmärksammar Lars Freskers gästinlägg.

16 kommentarer:

Charlie sa...
10 september 2012 19:37  

Jag har fått den befattning jag önskade, och är villig att strejka för mina kamraters möjlighet att känna att de med värdighet kan vara kvar.
/Livgardist

Skipper sa...
10 september 2012 20:00  

Strejk är det yttersta greppet man kan ta till i en civilserat samhälle.

Om man ska ta ställning till att gå ut i strejk för kollektivet så måste det finnas något att ta ställning till, d.v.s. ett tydligt uttalat mål med vad man vill uppnå med en strejk.

Att bara missnöjesstrejka i största allmänhet är varken troligt eller kommer bli särskilt effektivt.

Det är med andra ord lång väg att gå innan en officersstrejk skulle kunna bli verklighet, och framförallt har OF ett stort jobb framför sig om man avser att ta till sådana grepp.

Med välformulerade och välförankrade krav som kollektivet kan känna igen och se som möjliga att uppnå så skulle en strejk möjligtvis kunna bli verklighet.

Låt oss dock hoppas att arbetsgivaren Försvarsmakten rättar till de felaktigheter som nu uppenbart har uppstått utan att officerskollektivet ens ska behöva fundera i dessa banor.

Framför allt så måste ÖB kliva fram och möta fotfolket ute på förbanden, och det snarast.

Unknown sa...
10 september 2012 20:07  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Unknown sa...
10 september 2012 20:08  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Balkanräven sa...
10 september 2012 20:22  

En strejk av väpnade styrkor kommer ge ett politiskt eko i Europa, och visa vad de gjort med vår försvarsmakt. Är det någon där ute(inkl ÖB) som tror på det vi håller på med nu?
Återinför värnplikten genast annars kan vi kasta in tofflorna!

Stiff upper lip sa...
10 september 2012 20:43  

Fem snabba frågor:
-var fanns delaktigheten inför torsdagens "erbjudande lapp"?
-var fanns dialogen chef-medarbetare?
-var fanns respekten för mångåriga, lojala medarbetare?
-hur mycket bättre blir det av detta rigorösa arbete (vilket för övrigt innebär att man inte "hinner med" RALS utbet förrän 14 månader för sent)?
-när och varför försvann devisen ÖRA?

roYal me sa...
10 september 2012 21:23  

Har efter 15 års anställning blivit degraderad till OR6,eller en OR6 rad. Nu väntar jag med skräck på två sommar brev, det första är det som omgallonerar oss till OR och det andra som sänker vår lön. Ser verkligen fram emot 15 år till i firman.

Fd Lt

Anonym sa...
10 september 2012 22:00  

Vilket gnäll! Folk sparkas hela tiden när verksamheter behöver spara pengar. För inte så länge sedan fick över 1000 anställda(varav många högutbildade forskare) gå från astra zeneca i södertälje, för någon vecka sedan fick 650 ingenjörer gå från Sony i lund.

Är detta tecken på en brittisk resp japansk komplott? Nej, verksamheterna gick dåligt och var tvungna att spara. Det är ingen mänskilg rättighet att ha ett jobb. Det är definitivt ingen rättighet att vara överstelöjtnant i en arme som minskat sin krigsorganisation med 90%. Sverige har ett emormt överskott av officerare. Finns det någon annan försvarsmakt som ens är i närheten av att ha mer än en officer per soldat?

Vad är alternativet till omgalonering? Att placera alla övertaliga i elefantkyrkogården tillsammans med generaldirektörerna och låta skattebetalarna stå för notan?

Unknown sa...
10 september 2012 23:05  

Vilka befattningar och grader får alla övlt i HKV? Blir de regementsförvaltare?

Det är i HKV - Sveriges största förband - som det verkliga överskottet finns - inte på de riktiga förbanden.

Så, herr ordförande i OF, och herr general Göransson, vad händer med alla övlt i högkvarteret? Kommer även de att "omgaloneras" som eufemismen lyder. Andra svenskar skulle skulle säga degraderas.

Om svaret är nej, undrar jag varför inte. Kan dessa 1.100 övlt rimligen behövas i en anorektisk försvarsmakt? En försvarsmakt där antalet generaler är fler än antalet eldrör i artilleriet.

Ge mog ett rakt och ärligt svar för en gångs skull. Det skulle verkligen uppskattas.

Wiseman sa...
10 september 2012 23:07  

Peter Andersson,

Många av dem kommer att sitta på en OR-rad framöver.

Var är det omtalade överskottet? Vilka är de? Vad gör de och vem ska göra deras jobb istället?

Värt att fundera över.

Roger Klang sa...
11 september 2012 08:18  

StUlfsten:

Det är folk som dig som är fel med det här landet! Verksamheten "behöver" (som du uttrycker det) inte spara pengar, tvärtom så borde vi skjuta till pengar enligt omvärldsbedömningar som är värda namnet. Vi behöver ett mycket starkare försvar än vi har idag! Sitter du i försvarsutskottet? En skattefinansierad verksamhet för vårt försvar kan aldrig "gå dåligt" som om det vore ett företag din Nyliberala Nymoderatsextremistlibertarian. Obs, det är ett skällsord om sådana som inte är beredda att offra ens bekvämlighet för sitt land. Det är minst lika illa som att vara kommunist, för ett lands överlevnad.

Mvh Roger Klang

Wiseman sa...
11 september 2012 08:21  

Roger Klang,

Nu var ju "Nyliberal Nymoderatsextremistlibertarian" ett förhållandevis snällt tillmäle, men var vänlig att undvika användande av sådant för den goda diskussionens skull.

Magico sa...
11 september 2012 12:30  

Kan jag dö för mina kollegor kan jag strejka för dem!

specialistofficeren sa...
11 september 2012 20:07  

Varför skulle vi inte gå ut i strejk när vi gång på gång blir utnyttjade och överkörda av en hänsynslös och otacksam arbetsgivare?

När andra yrkesgrupper tex inom vården eller bygg inte får igenom sina löneökningar eller andra krav som deras fackförbund försöker förhandla fram åt sina medlemmar så tar det alltid hus i helvete.
Inte nog med att förbunden tex LO går hårt åt arbetsgivarens organisation utan media hoppar gärna på tåget och varenda nyhetsinslag är fyllt med upprörda arbetares åsikter eller en presstalesman från LO som gärna berättar om dom ynka kronorna som inte arbetsgivaren vill ge dom..

Sjuksystrarna klagade på sin ingångslön och det fick rättvist bra gehör från media men kolla vad en (i mitt fall) 1.sergeant med genomförd utlandstjänst och över 4års erfarenhet efter skolan tjänar, 20.000sek!

Det kanske är dags att låta resten av det svenska folket veta att vi finns och hur vi behandlas av våran arbetsgivare...

thomasl sa...
11 september 2012 20:39  

Lars Fresker,
Frågan är inte strejka eller inte. Frågan avser trovärdighet och fackets legitima roll som motpart i förhandlingar.
Inför alla beslut görs medvetet eller omedvetet en konsekvensanalys. Exvis om jag beslutar att köra för fort pga att jag har bråttom hem gör jag en riskanalys om sannolikheten att bli stoppad av trafikpolis. Beslutet fattas på vinsten att komma hem tidigare viktat mot risken att betala dryga böter. Finner jag att vinsten är större kommer jag att överstiga hastighetsgränserna.

Samma konsekvensanalys har med all sannolikhet förevarit inför bemanningsarbetet. Och som det verkar utifrån är vinsten att inte bry sig om OF mycket större än risken att OF motsätter sig besluten.
Det är OF styrelse stora utmaning just nu, att få oss medlemmar förstå att det faktiskt kostar att gå emot facket. För närvarande verkar det helt riskfritt.

Stabsråtta sa...
14 september 2012 21:25  

@ thomasl

Inte helt säker på vad förbundet egentligen tycker i den här frågan. De verkar i alla fall inte vara överens i ledningen. Någon är nöjd, någon vill strejka....

"– Officersförbundet anser att processen fungerat bra och följt det direktiv som förbundet samverkade i enighet. Utgångspunkten har hela tiden varit att inte flytta på någon som inte behöver flyttas. De beslut som innebär byte av arbetsort har varit välmotiverade och syftat till att få rätt kompetens på rätt plats, säger Maria von Below, vice ordförande."

http://www.officersforbundet.se/portal/page/portal/material/Nyhetsarkiv/Nyhet?element_id=5388699&displaypage=TRUE

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade