Gästinlägg: Öppet brev till ÖB (uppdaterad 10/9 07.30)

Igår fick de anställda i Försvarsmakten besked om vilken befattning de erbjuds i Försvarsmaktens Organisation 13 och har nu två veckor på sig att svara nej. Ett icke-svar räknas som ja. 1 januari tillträder man sin nya befattning.

Resultatet och processen har av högst förklarliga skäl resulterat i mycket oro och upprördhet inom organisationen. I ett inlägg tidigare idag belystes några aspekter och länkades till ett inlägg på Cynismer. Det inlägget och nedan följande gästinlägg lär inte vara det sista som blir sagt i den här frågan.


Wiseman


Uppdatering 10/9 07.30: Läs även det mycket bra inlägget hos Försvar & Säkerhet om erbjudanden man inte kan tacka nej till, samt Väpnarens inlägg om varför personalorganisationen inte kan vara en slät triangel.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Öppet brev till Överbefälhavaren


Herr general!

Jag arbetar i kompaniledningen på ett av dina insatsförband. Eftersom jag själv (kanske något uppblåst) anser att jag har en relativt viktig befattning på de lägre nivåerna ser jag det som min plikt att informera dig om stämningen på förbandet och min syn på det som just nu pågår. Erfarenheten i fallet med logementsängarna på Livgardet och överste Martells agerande i denna fråga påvisar att det är känsligt när man inte följer linjevägen när man kommer med kritik. I detta fall anser jag dock att frågan är känd i alla led. Helt naturligt så försvinner information längs vägen och kritiken sållas något i varje led den passerar. Jag väljer därför att rikta detta brev direkt till min högste chef.

Som du vet har nyligen resultatet av FM omstruktureringsarbete presenterats. Med hänsyn taget till det stora antal månader som lagts ner häpnar man över hur dåligt resultatet blev och i många fall är det att betrakta som ett regelrätt skämt. Min enkla slutsats är att omstruktureringsledaren Gunnar Karlsson antingen är inkompetent, en stor humorist med dålig humor eller någon som helt enkelt arbetar för främmande makt med ambition att ödelägga den svenska Armén. Eftersom det sistnämnda är en synnerligen allvarlig anklagelse vill jag vänta lite med att fastställa vilket alternativ som bäst passar in. För att lindra denna kritik kan kanske påpekas att generalen helt enkelt inte hade något val och att uppgiften blev övermäktig med hänsyn till hans personliga tidsuttag. Då är det dock en officers skyldighet att belysa detta uppåt och antingen begära mer tid eller mer resurser. Detta är grundläggande gruppchefskunskaper.

Det har varit turbulent förut! FM-anställda har varit med om ett antal nerläggningar och omstruktureringar och vi har blivit ganska luttrade. Ni på HKV har tvingats driva igenom beslut om internationell arbetsplikt och vår personal har ställts inför ultimatum och direkta hot från sin arbetsgivare. Det som händer just nu är dock betydligt värre än nerläggningar. De beslut som tagits urholkar nämligen allt det jag fortfarande trodde existerade (åtminstone något). Militära principer och ledord som god anda, gott ledarskap, uppdragstaktik, handlingsfrihet, samordning och enkelhet är ord som idag endast förekommer i våra reglementen. I alla fall tillämpas de inte på Högkvarteret. En förbandsnerläggning är ett resultat av en politisk process och vad man än tycker om detta är det beslut som är tagna i demokratisk anda. I detta fall är det dock ni, och bara ni, som är ansvariga.

Låt oss börja analysera den organisation som är grunden för denna process nämligen IO14. Utan att avslöja för många detaljer och själv göra mig skyldig till högförräderi kan man konstatera att organisationen består av ett antal personalrader. Organisationen är slimmad av ekonomiska skäl men ändå, enligt mig, tillräcklig för att förbandet skall kunna fungera i en insats så länge den är fullt bemannad. Den är däremot INTE dimensionerad för att utföra alla andra uppgifter också.

Jag skulle önska att du tar fram förstorningsglaset och riktar det mot ett valfritt kompani i landet. Hur många officerare finns det på en ”vanlig” pluton? Du kommer då i många fall att finna att det i många fall handlar om en (1) taktisk officer och 2-3 specialistofficerare. Betänk då att denne plutonchef och i förlängningen kompanichef är ansvarig för arbetstidsplanering, arbetsmiljö, arbetsledning, utbildning, verksamhetsplanering, övningsplanering mm. Dessutom ofta med den lilla detaljen att skapa ett förband som skall kunna sättas in i en krigssituation. En viktig uppgift för mig men uppenbarligen inte för merparten av de som varit inblandade i omstruktureringsarbetet. På varje pluton skall dessutom finnas en IT-man, ett skyddsombud, en säk-man, en motorman, en idrottsledare mm. Begreppet ”tillika-befattning” får en helt ny innebörd. Den handfull officerare per pluton har således inga problem att få dagarna att gå. Lägg på en föräldraledighet eller sjukdom så inser man snabbt att läget blir kritiskt. Lägg dessutom till återkommande stöd till Hemvärnet eller kommenderingar så blir situationen mer än kritisk. Vi håller på med skarp verksamhet! Vår verksamhet tenderar att vara oförlåtande mot slarv och brister i säkerheten kan få ödesdigra konsekvenser. Måste någon verkligen dö innan detta tas på allvar?

Dessa fakta var kända innan omstruktureringen. Ändå väljer man att minska stödfunktionerna på förbanden. Skjutfältspersonal tas bort, förrådspersonal försvinner, centrala lager införs och istället för personalhandläggare på förbandet förväntas man tala med en okänd människa (som gör så gott den kan) via telefon efter lång telefonkö. Inte ens växeltelefonisterna fick vara kvar och man får idag tala med en robot som dessutom endast förstår dialekt från Mälarregionen.

Låt oss vidare titta på ledarskapet i denna process. Förbanden har arbetat länge med att försöka skapa en personalbemanning som är hållbar både för insats och för utbildningsverksamhet. Då och då sticker dock handläggare på HKV ner fingret och kommenderar rättning. Detaljstyrning av enskilda befattningar har inte varit ovanligt. Det mest anmärkningsvärda är dock beslutet (som kom 1 vecka innan arbetet skulle vara avslutat) att fänrikar anställda mellan 2010-2012 SKA inplaceras på en officersbefattning. Resultatet av detta blev att bland annat kaptener med mångårig erfarenhet och rutin blev nerpetade till andra befattningar med en nyanställd fänrik som chef. Detta låter nog för många icke-insatta som ett skämt men jag försäkrar att detta är sant. Låt oss leka med tanken att antalet officersbefattningar (fänrik/löjtnantsnivå) på en bataljon ligger runt 15 totalt vilket är ganska rimligt. Snittet för antalet fänrikar per bataljon i nämnda årskullar är ungefär samma siffra varpå man kan räkna ut att de mer rutinerade officerarna i ett nafs försvann från chefsbefattningar. Tycker du att detta låter rimligt? För mig låter det fullständigt makabert!

När jag som kadett genomförde den obligatoriska fallskärmshoppningen på FJS fick jag lära mig att det inte var graden som var viktig för att mäta kompetens. På FJS gällde principen att det var antalet hopp som räknades och inget annat. I vår omstrukturering är det dock varken grad eller antal hopp som har spelat in utan enbart ett administrativt och synnerligen dåligt beslut. På mitt kompani tvingades jag delge en kapten med 10 tjänsteår och nyligen tjänstgöring i Afghanistan att han får träda undan till förmån för en nyanställd fänrik med 1 månads erfarenhet. Detta är inte fänrikens fel! Det är ditt!

Jag känner att jag egentligen har mycket mer att säga dig men inser också att detta brev börjar bli för långt för att orkas läsa. Låt mig då avsluta med följande. Jag tycker att du som person verkar rak, ärlig och kompetent. Dock anser jag att du inte har något annat val än att avgå. Du kan inte som överbefälhavare vara kvar när förband efter förband fullständigt ödeläggs på grund av dåligt ledarskap och uppenbar inkompetens. Innan du avgår bör du dock avskeda ett antal personer som direkt eller indirekt är ansvariga både för en undermålig grundorganisation samt ett bemanningsarbete som endast kan beskrivas som ett skämt.

Eftersom jag också har fått lära mig att inte gnälla utan att komma med konstruktiva förslag vill jag avsluta med ett antal konkreta punkter som delvis skulle kunna lindra pågående verksamhet. Om du nu väljer att inte avgå omedelbart rekommenderar jag att du sätter din stab på att se över följande saker:


  • Ge förbanden större handlingsfrihet att laborera med sina GSS/K-rader och officersbefattningar så att vi kan skapa förband som är dugliga både i fält och för utbildningsverksamhet. Börja tillämpa uppdragstaktik även på er nivå.
  • Ge tillbaka rekryteringsrätten av Specialistofficerare och Taktiska officerare till förbanden. På vilket sätt är HRC bättre lämpade än cheferna på förbandet för att rekrytera blivande medarbetare? Vi kommer aldrig att skapa en långsiktig försörjning av våra förband om rekryteringsprocessen sker centralt.
  • Skapa instegsbefattningar på varje kompani så att våra nya fänrikar får en ärlig chans att kunna utvecklas till duktiga chefer. Plutonchef är INTE en lämplig instegsbefattning om nu någon anser detta.
  • Sluta godkänna ekonomiska anslag för sidospår som grafiska profiler, hälsofrämjande projekt och annan dynga som är direkt kontraproduktivt.

KCTC


Uppdatering 10/9 23.25: Överbefälhavare Sverker Göranssons replik på det öppna brevet.

66 kommentarer:

NP sa...
8 september 2012 kl. 10:45  

Underbart skrivet.

NP sa...
8 september 2012 kl. 10:48  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Parabellum sa...
8 september 2012 kl. 10:50  

Jag blir mer och mer övertygad om att Försvarsmakten och dess ledning i själva verket är ett examensarbete på Konstfack.

Henrik Willén sa...
8 september 2012 kl. 10:57  

Jag undrar om det bara är den bataljon jag tjänstgör på som betraktar den nya, och även de tidigare, organisationen som en mall vars syfte är att motivera en personalram och sedan ändå organiserar oss i en annan "freds/övnings-org" just i syfte att undvika de vansinnigheter som beskrivs ovan. Vi skapar således alltså inga halvtomma spökplutoner utan har erfarna plutonchefer som förr i tiden även om dessa i prio ingår på annan plats. Detta fungerar utmärkt så länge vi är i ett uppbyggnadsskede och inte förväntas ha igång alla bataljonens plutoner samtidigt. Sannolikt lär det sistnämnda inte inträffa i närtid då många är GSS/T och om kriget är över oss tror jag att det administrativa ändå får stryka på foten.

Jag har full förståelse för att olika förband har olika behov och uppgifter och jag menar inte att detta är en universallösning. Jag är mest intresserad av hur verkligheten och prio möts på förbanden.

För övrigt hade brevet fått mer tyngd om det haft en vettig signatur.

/ Henrik Willén, LedR

Magnus Redin sa...
8 september 2012 kl. 10:57  

Är det dags att starta försvarssamariterna och samla ihop gamla officerare och försvarsvänner som kan åka färdtjänst ut på förbanden för att duka för övningar, vända papper och ge stödsamtal åt de överbelastade anställda?

Borde inte en sådan här prioriteringsprocess fungera mycket bättre om den genomförs lokalt? Är inte effekterna välkända sedan Polisen sparade på samma sätt genom att ersätta billiga specialister med dyra poliser då antalet poliser var de pinnar som räknades i statistiken?

Patrick Sellman sa...
8 september 2012 kl. 11:07  

Det sorgliga är att det bara är gradskillnader i vansinnet mellan olika institutioner/myndigheter som politikerna ansvarar för. Vågar påstå att polisen är i minst samma kaliber som försvaret, infrastrukturen, skolan, rättsväsendet, sjukvården och även åldringsvården på sina håll ligger inte långt efter. Socialförsäkrings och pensionssystemen urholkas kontinuerligt.

Detta trots att politikerna konfiskerar minst 75% av löntagares och småföretagares inkomster när de väl använt sina pengar.

Vårt socialistiska system(inkl det pseudosocialistiska system som våra "liberaler" ägnar sig åt) funkar inte. Det är enkelt att konstatera. Hur mycket av vårt välstånd skall malas sönder innan vi reagerar?

Det är helt enkelt inte ok längre! Även om det sker i demokratins namn.

STAGECOACH sa...
8 september 2012 kl. 11:40  

Ett bra inlägg. Starka känslor i början; konstruktiva förslag i slutet. Bollen är i rullning, det ska bli intressant att se fortsättningen på detta.

Obegripligt vilket kaos det är nu. Ansvariga politiker tar inte ansvar och på försvarsmaktsledningsnivå saknas tidigare kompetens.

Kan det bli mycket värre?

Pajje sa...
8 september 2012 kl. 11:50  

Applåder!

Pajje sa...
8 september 2012 kl. 11:53  

Applåder!

NP sa...
8 september 2012 kl. 12:01  

Till:
Henrik Willén, LedR


Om ni gör som du skriver ägnar ni ju er åt bedrägeri och lyder inte order.

Det är nästan ännu värre!

Henrik Willén sa...
8 september 2012 kl. 12:47  

Bedrägeri? Knappast. Den nya orgen handlar (uppfattar jag det som) till del om att kunna motivera varför vi har den numerär vi har. Där måste rader fyllas, något annat sätt finns knappast även om raderna gärna hade fått vara fler och haft fler befattningar. Observera att jag inte tycker att det har varit en särskilt lyckad process.
Att sedan hantera sina resurser på bästa sätt torde vara ett bättre alternativ än att ta på skygglapparna och bara stirra in i prio-skärmen och invänta systemhaveri. Det sistnämnda låter mer som högsta gradens tjänstefel för en officer om du frågar mig.

Nu kanske någon tror att jag tycker att allt det här är positivt men det gör jag definitivt inte. Jag är inte imponerad av processen, prio eller vår nya org.

Henrik Willén

Onga1 sa...
8 september 2012 kl. 12:50  

Varför tar ni Y-offare denna skit?
I vilket annat(demokratiskt) land som helst hade man samlat officerskåren och på plats utanför Försvarsdepartementet/HKV protesterat mot det pågående vansinnet (tänk franska lantbrukare).
I mindre demokratiska länder hade det gått till på annat sätt.

Det är inte enbart under löneförhandlingar man kan utnyttja strejkrätten!

NP sa...
8 september 2012 kl. 13:02  

Henrik Willén:

Tvivlar inte ett dugg på att du tycker detta är bra på nått sätt. Tvivlar inte helelr ett dugg på att de som skapat denna sjuka resa och de som i desperation skaffat sig några verktyg att gå denna slaka linja mår illa, skäms, skrattar och skriver rader som K-O Feldt skrev...

Men faktum är att OM man inte följer PRIOs rader som däri kopplar befattnignar med roll... bl.a bl.a bl.a som fungerar inte detta ohyggliga experiment. Må väl vara bra.. men vad händer när våra högsta chefer skall återställa denna kaos till ordning och inte raderna då är där de ska. Kaos blir då ytterligare kaos. Ett kaos som inte går att kontrollera. Haveriet, är då bara inte på personalnivå - det är på systemnivå. Försvarsmakten hittar inte vägen tillbaka.

Sedan är det rimligt att anta att det finnsekonomer som nu sitter på HKV med framtidens ekonomi. Det förutsätts för deras kalkylser att personal är där de ska och att de kostar vad de ska kosta.

Vi är inte längre en Försvarsmakt med uppgifter som bryts ner till uppgifter som levererar resultat. Vi är numera en självupptagen försvarsmakt med oerhörd svår kontrollerad anorexia. Sjukdomsinsikten finns inte i organisationen ännu...

GK sa...
8 september 2012 kl. 13:06  

Jag är kapten och plutonchef. 2013-01-01 blir jag stf på min egen pluton men arbetsleds in som plutonchef. Kommer ha lite identitetsproblem tror jag. Rent strategiskt förstår jag vad som händer med personalen i FM och att man vill sparka in det nya officerssystemet men tror FML att jag kommer vara motiverad i min tjänst? Tala klartext ÖB! Förväntas jag kliva neråt eller förväntas jag sluta? Känner just nu att jag håller på och bli en nyttig idiot..

TRIDENT sa...
8 september 2012 kl. 13:07  

Systemhaveriet har redan varit - det vi ser nu är dödsryckningarna...

Rekryteringen går på kryckor, antalet sökande minskar, avhoppen ökar...

Jokern i leken är ännu inte utspelad - PRIO införande 5-6...

Om inte förr så när jokern spelas ut så kommer det att bli uppenbart för envar att landet saknar en fungerande försvarsmakt.

Oavsett hur mycket moderata försvarspolitiker med Johan Forsell i spetsen ljuger så är beredskapen inte bättre nu än den var 2006, försvarsförmågan är inte högre och vi har fortfarande bara pappersförband som är oanvändbara både i år, nästa år och förmodligen i minst fem år till...

Skulle sedan vår kompetenta koncernlednings glättiga PP-bilder inte visa sig stämma kommer det förmodligen att dröja minst 10 år innan vi ens når upp till 2006 års nivå...

Välkommen till en annan verklighet....

men...

Vem bryr sig...

Kn Stofil sa...
8 september 2012 kl. 13:12  

Mycket bra skrivet! Men kommer det fram vem signaturen är så är nog ännu en karriär över...

/Kn Stofil, som för en gångs skull inte fick en nitlott i livets lågpristombola...

Blivande OR7 sa...
8 september 2012 kl. 13:13  

Här finns bakgrunden till detta resultat:

Citat ur Sten Tolgfors tal vid Rikskonferensen 12-15 januari 2012:

Under 2012 skall officersyrket omvandlas, flera tusen specialistofficerare skall
rekryteras och stabsofficerarna bli betydligt färre. Enligt ÖB skall individens
kompetens matchas mot befattningskraven i specialistofficersrollen. Regelverk för
de nya graderna och befattningarna skall läggas fast. Specialistofficerarna kommer
att bli Försvarsmaktens ryggrad.
Detta är viktigt för försvarets förmåga, och har ekonomiska konsekvenser.
Försvarsmaktens personalkostnader var innan införandet av anställda soldater 11-
12 miljarder kronor per år. Alltså mer än tre gånger mer än vad lönerna för
anställda soldater och sjömän beräknas kosta.

Slut citat.

Alltså vill man ner med personalkostnaderna till 3 miljarder. Hur gör man det enklast?

"Härska genom att söndra"

Mikael sa...
8 september 2012 kl. 14:02  

Underbart skrivet!

Men jag har en fråga till alla officerare!

När skall ni sluta vara så lojala och istället börja slåss för de "fallna kamrater" som f-makten skördar, eller ser alla till sitt eget bästa?????!!!!!! Börja ståupp för varandra och försvara varandra!

Och lägg ner det där j"#¤#la officersförbundet!

Mvh Mikael! Soldat i arméns tjänst i 9år!

Wiseman sa...
8 september 2012 kl. 14:29  

Blivande OR7,

Helt riktigt. Tog upp Tolgfors ord i http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2012/01/forsvarsmaktens-kottberg.html

Med tanke på talet om "lönerevisioner" efter Org 13 intagits vid nyår, skulle det inte förvåna om nästa sommarhälsning kan vara ett helt nytt löneförslag. Lönekostnaderna måste ju ner, vilket sågs som en av de stora vinsterna med specialistofficerssystemet. Många soldater har ju redan fått erfara att ett påtvingat byte av befattning kan innebära en lönesänkning.

Smörjaren sa...
8 september 2012 kl. 14:41  

Detta är konsekvensen av politiska beslut.Avveckling av värnplikten, utlandsobligatorium, tvåbefälssystem och IO20xx.
Dessa beslut är fattade i Sveriges riksdag(med knapp majoritet).
Detta kan inte ÖB eller någon annan hög officer lastas för. Vi får försöka att påverka utvecklingen vid nästa val.

Anonym sa...
8 september 2012 kl. 15:31  

Var det inte så att vi skulle omstrukturera FM så att den passade in i PRIO?

I så fall är nog detta bara en datafnurra som rättas till vilket årtionde som helst.
Kanske en effekt av attacken mot myndigheten för några dagar sedan?

Suck!

Detta höjer givetvis inte trovärdigheten eller speglar den goda arbetsgivaren eller på något vis gör FM mer begriplig för utomstående.
En del av rekryteringskampanjerna får ett löjets skimmer över sig.

Suck igen!

Teaterdirektören.

SHERIFF OF THE UNIVERSE sa...
8 september 2012 kl. 16:21  

Gunnar Karlsson var öppet värstingkommunist som vpl o även senare
så visst har denne rysstalande karriärist gjort sitt jobb

Anonym sa...
8 september 2012 kl. 16:44  

Replik till Smörjaren kl 1441;
Jag håller inte med dig alls. Det finns goda möjligheter för den högsta försvarsledningen att markera mot den verksamhet som Regeringen ålägger Försvarsmakten.

Den högsta försvarsledningen kan deklarera sina personliga ståndpunkter avseende t ex Omstruktureringen.

Ett annat alternativ för den högsta försvarsledningen är att lämna sina poster till förfogande. Ett sådant ställningstagande från t ex ÖB, C Ins, C Prod och C LedS skulle få mycket stort genomslag såväl nationellt som internationellt avseende den av Regeringen förda försvarspolitiken.

Det finns goda möjligheter för försvarsledningen att påverka händelseförloppet som nu utspelas. Kära generaler; varför inte prova att vara modiga och ha civilkurage INNAN pensioneringen? Eller är ni som Carl Björeman allihop?

Smörjaren sa...
8 september 2012 kl. 17:42  

Det kanske var det som den tidigare omstruktureringsledaren valde att göra. Vår verklighet påverkas av Borg Reinfelt och co.
Dessa personer verkar inte gilla Försvarsmaktens sätt att sköta verksamheten.
Klart de kan obstruera men de lär knappast bli långlivade på sina befattningar.

Smörjaren sa...
8 september 2012 kl. 17:43  

Det kanske var det som den tidigare omstruktureringsledaren valde att göra. Vår verklighet påverkas av Borg Reinfelt och co.
Dessa personer verkar inte gilla Försvarsmaktens sätt att sköta verksamheten.
Klart de kan obstruera men de lär knappast bli långlivade på sina befattningar.

Bertil sa...
8 september 2012 kl. 17:50  

Var bara lugn. Cecilia Widegren och försvarsutskottet rättar till allt från grunden när de får klart för sig hur det liggar till.

Magnus Redin sa...
8 september 2012 kl. 18:21  

Hur blir det om man vänder på det?

Är detta den i bloggforum så ofta efterfrågade rensningen av högkvarterets överflödiga pappersvändare?

Hur stor andel kan vara åt helvete under en mestadels lyckad omorganisation? Om 5 % vart fel räcker det för den uppmärksamhet som vi har nu och 95 % rätt är inte så illa. Å andra sidan brukar försvarspersonal tiga och lida så det skulle kunna vara 50 % fel. Jag har ingen aning, allt vi har är skrämmande anekdoter.

Själv tror jag att det hade gått mycket bättre om den organisation som byggs upp vore välfinansierad så den inte från början är anorektisk på personal och helst även lite större.

Expo sa...
8 september 2012 kl. 18:48  

@ TRIDENT sa... 8 september 2012 13:07
Det är fler kort som ska spelas ut innan PRIO 5-6

Anställda på FMLOG har ju också fått ett erbjudande att ta ställning till...

De ska ju tacka ja till att övergå till FMV

Om de på FMLOG som idag arbetar häcken av sig för att städa upp efter det senaste införandet av PRIO inte tackar ja så kommer vi nog aldrig upp på banan igen med reservmaterielförsörjningen...

Anonym sa...
8 september 2012 kl. 18:59  

Bland många upprörda mejl jag fått är väl detta värt att återge.

”Vår chef har hittills varit en kapten (42 år) med bred kompetens. Många av oss i plutonen har varit med honom i Afg. En del flera gånger.
Vi i plutonen känner alla varandra sedan tidigare genom bekantskap eller gemensam tjänstgöring utomlands.
Alla i plutonen har gjort utlandstjänst och härstammar från vpltiden och är mellan 25-35 år gamla.
Kortast tjänstgöringstid inom FM är fyra år för plutonens soldater.

Nu skall vi få fänrik ”Oj Då” som chef. Hen har några månaders tjänstgöring inom FM och tycker inte om höga ljud och smällar.
Så fort något händer eller låter säger hen, Oj Då, därav namnet. Fram till nu har väl fänriken mer betraktats som någon form av maskot eller liknande.

Att vi skulle ta oss an en utlandsmission med hen som chef är så osannolikt att det inte finns.
Hen är nervös bara vi närmar oss ett skjutpass, hur skulle det se ut i Afg?
Vi tycker det är orättvist och förnedrande att göra så mot en människa.
Var i hela fridens namn har FM hittat den kompetensen som gör hen till plutonchef ???
Snälla säg att det inte är sant!"
Undertecknat av samtliga i plutonen.

Ja, man kan ju undra och vad svarar man?
Har vi rekryterat fel typ av chefer tidigare för utlandsmissioner?

En fundering jag fick för en stund sedan är var en före detta kapten i amfkåren skulle hamna efter några års tjänsledighet?
Stf gruppchef?

Teaterdirektören.

Stiff upper lip sa...
8 september 2012 kl. 22:24  

Om det med gott ledarskap menas att man har en öppen, rak och dubbelriktad kommunikation med sina medarbetare har FM totalt misslyckats! Att efter 25 år i FM få ett papper tilldelat sig, likt en betygsutdelning på en skolavslutning, av vilket det framgår att du ska byta OrgE från 130101, du ska byta grad, du ska byta befattning. Dessutom luddiga direktiv avseende ekonomi mm. Detta utan någon som helst dialog med den enskilde före eller under processen, det är bra ledarskap det! Det blir rätt ihåligt att sen ha personalsamlingar där det propageras för ÖRA, den goda arbetsplatsen mm. Visst, vi är bara brickor i ett spel, excelarket ska fyllas och direktiven ska följas. Längst ut finns vi, FM viktigaste resurs: personalen! Som år efter år bara knyter näven i fickan och blir mer och mer bitter och uppgiven över tillståndet i den organisation som egentligen har alla förutsättningar att vara så bra men som har spårat ur fullständigt!
För övrigt undrar jag vilka förband som har frikort nästa runda?

haringet sa...
8 september 2012 kl. 23:24  

Förbannat bra skrivet!!

Unknown sa...
8 september 2012 kl. 23:28  

Jag är stolt över att vara soldat, men jag skäms oehört över att vara en svensk soldat...

En som saknar "hatt"

Unknown sa...
8 september 2012 kl. 23:29  

Jag är stolt över att vara soldat, men jag skäms oerhört över att vara en svensk soldat...

en som saknar "hatt"...

Pierre sa...
9 september 2012 kl. 09:15  

Liten fråga från en vanlig medborgare utan militär erfarenhet. Vem beslutar om dessa tokigheter? Det som framkommer, varför görs det när det framstår som helt galet och uppochnervänt?

/Pierre, aldrig mer moderaterna...

GK sa...
9 september 2012 kl. 11:50  

Har läst brevet igen. Har ingen större motivation att gå till jobbet imorgon. Varför ska jag fortsätta med planering, tidsadm, löneadm etc när jag efter årsskiftet blir petad? Vad ska jag säga till mina soldater? Men o andra sidan om jag tackar nej till mitt erbjudande blir jag uppsagd. Känner mig inträngd i ett hörn. Låter förbannat som en lipsill nu men jag har alltid haft en stolthet i att vara officer och den togs ifrån mig pga ett administrativt beslut - inte dåligt tjönstgöringsomdöme. Vill agera på nåt sätt men vet inte hur.

Sten-Erik Björling sa...
9 september 2012 kl. 11:53  

Som J hävdar tidigare i tråden - agerandet är inte baserat på inkompetens, det är baserat på att sabotera försvaret genom att tillse att de erfarna inom främst armén lämnar. Dels vill man så klart spara kostnader för att ha råd med ett tänkt yrkesförsvar men man vill även få bort erfarna officerare som har erfarenhet av de tidigare försvaret. Och sist men inte minst så vill man få bort kapaciteten inom försvarsmakten att hantera ett återinförande av värnplikten, om ens i begränsad omfattning.

Armén som vapenslag skall med denna inriktning i stort försvinna utan utvecklas till att hantera bevakning av flygvapnets baser, utbilda enskilda skyttekompanier och enheter till utlandstjänst under Natos befäl samt tillse att vaktavlösningen ser bra ut på slottet...

Hela strukturen är till för att säkra finansieringen av främst flygvapnet, JAS samt ett antal personer inom stab, upphandling och HKV-funktioner för att ge illusionen av att man har något att administrera och planera för... Och vi skall utan protester acceptera rollen som mellanlandningsbas för Natos angreppsoperationer mot Ryssland inom en nära framtid.

Vi har inte längre ett försvar. Punkt. Och detta har INTE skett baserat på inkompetens utan på sabotage och förräderi. PUNKT.

Och detta i ett läge när spänningarna i omvärlden ökar, vad som är motståndare eller allierad blir allt svårare att uttyda, vårt samhälle blir allt mer sårbart för störningar, kriser och angrepp och vi har allt mindre förmåga att hantera ens de enklaste kriser i logistik, försörjning och autonomt agerade och ledning.

Sten-Erik Björling

J.K Nilsson sa...
9 september 2012 kl. 14:23  

Men snälla Sten-Erik, det är stora ord du tar dig friheten att skriva. Vad har du för belägg för det du skriver?

J.K Nilsson

NP sa...
9 september 2012 kl. 14:36  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
NP sa...
9 september 2012 kl. 14:51  

J.K Nilsson

Det S-E ksriver är bara ett uttryck för besvikelsen. Alla förstår rimligtvis att det inte är riktigt så. Inte ens nära. Men i denna jobbiga stund kan det lätt bli så attdet blir för stora ord.

Faktum är faktiskt att ingen nu tjänstgörande högre chef är ansvarig. Ingen. Ingen.

De nu tjänstgörande är endast de som opererar den döende patienten.

Patrienten dog redan när vi gick vilse i NBF och när ung moderaterna tog över.

Min egen och andras missbedömningar kring moderat styret är den enda orsaken.

Moderaterna gick entuastiskt till val 2006 och vann stort. Mycket snabbt insåg den nya försvarsministern att han satt i en regiering som inte tänkte som någon förståndig försvarsminister skulle vilja att den nya regeringen borde tänkta. Han klev av.

På ett plan i Indien fanns den nya. Den som ungmoderaterna skulle använda som sitt verktyg. Han fick sina tal skrivna av de verkliga arktiekterna - för jobbet begrep han ju inte. Men det var ju meningen.

Eftersom patienten dör och vi bara står där som statister och det är vår uppgift!... så finns det bara en sak att göra.

Ta ansvaret och se till att ungmoderaterna inte väljs om.

Patienten kan inte dö flera gånger så det gör ingenting att Sveriges egentliga statsbärande parti tar över. De talar åtminstone sanning.

Lövden. Jag är din!

Martin sa...
9 september 2012 kl. 15:11  

Precis som i invandringsfrågan finns bara ett sätt att rösta för att visa sitt missnöje och det är Sverigedemokraterna. Att det sedan finns ett klart samband mellan vår kostsamma massinvandring och neddragningar överallt där det är möjligt (försvaret t.ex.) gör ju slutsatsen att rösta på SD 2014 ännu enklare.

Cynisk sa...
9 september 2012 kl. 19:01  

Haha. SD är väl lika lite trovärdiga som M numera är.

GK sa...
9 september 2012 kl. 19:06  

Martin
Gör inte detta ämne till något röstfiske för SD.Det är lite att förminska frågan om hur ett av säkerhetspolitikens största instrument handhas i Sverige idag.

Wiseman sa...
9 september 2012 kl. 19:08  

Instämmer till fullo med GK.

Anonym sa...
9 september 2012 kl. 19:34  

Jag kan förutspå hur det på flera förband och missioner snart kommer att utspelas Vietnamkrigsliknande scener, där Karlbergsofficerare mobbas ut eller på andra sätt utfryses av sina betydligt mer kompetenta och erfarna soldater, gruppchefer och specialistofficerare.
Man får bara hoppas att det inte i skarpa situationer kommer att sluta med skott i ryggen...

Nu behövs officersutbildningen förändras.
1) Se till att FHS blir av med uppdraget, för den utbildning man nu genomför ligger långt ifrån den produkt som förbanden behöver. I synnerhet om nykläckta fänrikar ska ha någon som helst grundförmåga att agera som chef på en pluton.

2) Se till att Karlbergskadetterna får en rejäl duvning i ödmjukhet och mental förberedelse på det arbetsklimat som kommer att vänta dem under sina första år. Det kommer inte bli en dans på rosor; den "jag är prognostiserad för minst överste-attityd" som FHS-lärarna nu tutar i dem kommer inte att fungera långt i verkligheten.

3) Se till att nyutnämnda fänrikar får göra ett provanställningsår innan de tillåts att agera självständigt som plutonchef. Under detta år får de gå i strypkoppel av en ERFAREN officer (dvs ej sin äldrekullare från samma skola) och visar det sig att personen ifråga inte håller måttet, får det bli karantär som instruktör tills dess att personen är mogen.

Att släppa ut oerfarna, omogna och individer med fel uppfattning om sig själva och sin plats i hierarkin skadar både individen själv, sin omgivning och Försvarsmakten i stort.

Dagens Karlbergsprodukter är INTE lämpliga att skickas ut direkt som plutonchefer, men med lite handpåläggning skulle det kunna gå att rätta till.

Gnoego (EXC) sa...
9 september 2012 kl. 20:18  

@forettnyttforsvar
Du vet väl att 90% av lärarna som kadetterna möter på Karlberg är officerare..? Vidare så har de nyutexaminerade fänrikar som jag träffat, vilket är ca. tio st per år de senaste tre åren inte alls visat sån attityd du beskriver. Jag har fått en uppfattning att de är mogna, väluppfostrade och medvetna om sin plats i organisationen, men det skiljer sig nog mellan förband, truppslag och vapenslag...
Att de sen ej får möjlighet att växa in i sina roller precis som vi gjorde under 80- och 90-talet tycker de lika illa om som vi.
/EXC

Jakob Wedman sa...
9 september 2012 kl. 20:45  

@ forettnyttforsvar
Om det ligger det allra minsta i din bild av dagens kadetter så är detta upplagt för katastrof.

Är huvuduppgiften för krigsförbanden verkligen att vara en rekryteringsbas för högre officerare?

Anonym sa...
9 september 2012 kl. 21:49  

@EXC:

Nej, det är inte 90% officerare som utbildar blivande plutonchefer. Läs FHS kursplan och kontrollera därefter hur det ser ut. Jag har gjort det. Granskar man sedan vilken bakgrund de officerare som arbetar på Karlberg har, så blir bilden än mer tydlig.

Jag vill vara tydlig: Jag lägger ingen last på kadetter och unga fänrikar. Ej heller på hårt arbetande medarbetare vid FHS. Men systemet är snedvridet, beställningen från FM är fel och det som FHS väljer att leverera är fel. Slutresultat: en felaktig produkt.

Detta gick bra fram till nu, då gen Göran Karlsson mfl. gett order om att nyexaminerade fänrikar SKALL placeras på plutonchefsplats, oavsett fallenhet och erfarenhet. Det är därför jag menar att stora insatser behövs för att reformera utbildning, attityder hos elever/lärare och utbildningsanstalten som helhet.

Att det varierar mellan förband betvivlar jag inte. Jag har dock erfarenhet från tre under de senaste två åren, och där har jag dock samma erfarenhet. Det fungerar ej.

Unknown sa...
10 september 2012 kl. 00:00  

Som utomstående blir man förundrad. Jag trodde att staten skulle föregå med gott exempel då det gäller att uppträda som arbetsgivare, men så är det upenbarligen icke.

Jag kan se framför mig det kaos som utbryter när plutonchefen blir stf och den som är stf blir plutonchef. Har ingen funderat över detta? Vad blir konsekvensen när en 22-årig fänrik blir chef över 35-årig löjtnant (som plötsligt degraderas till fanjunkare)? Har ingen funderat över vilken förtroendeknäck detta blir?

På ren svenska; är FML riktigt klok?

Finns det ingen i försvarsmaktsledningen som funderar över konsekvenserna?

Anonym sa...
10 september 2012 kl. 03:53  

Väldigt vad det gnälls.
Då vår kull från Karlberg 1964 placerades som fänrikar på förbanden blev vi i regel plutonchefer. Själv sattes jag att utbilda blivande värnpliktiga plutonchefer.
Under oss hade vi erfarna underofficerare och underbefäl med många år i tjänst som specialister.
Och det gick bra!
Det går att anpassa sig till situationen.

NP sa...
10 september 2012 kl. 06:54  

c

Parabellum sa...
10 september 2012 kl. 07:41  

Fast dina erfarna underofficerare var som du själv skriver just underofficerare och inte den förre plutonchefen du just petat och tre majorer som hållt på med fysisk planering, GIS och ekonomistyrning.
Förstå skillnaden.

Johan sa...
10 september 2012 kl. 08:08  

@EXC

Då delar vi inte uppfattning du och jag. Som specialist av första kullen har jag träffat nyexade fänrikar från alla de sista kullarna. Jag ska inte säga att alla är dåliga vare sig som människor eller officerare, för det vore orättvist, men långt ifrån alla har den ödmjukhet och förståelse för sin plats i systemet som de du har träffat på. Att HKV fortfarande inte har tydliggjort skillnaderna mellan officerarnas och specialisternas arbetsuppgifter hjälper inte direkt till nu när organisationen hastigt och lustigt har kastats om.

Johan sa...
10 september 2012 kl. 08:08  

@EXC

Då delar vi inte uppfattning du och jag. Som specialist av första kullen har jag träffat nyexade fänrikar från alla de sista kullarna. Jag ska inte säga att alla är dåliga vare sig som människor eller officerare, för det vore orättvist, men långt ifrån alla har den ödmjukhet och förståelse för sin plats i systemet som de du har träffat på. Att HKV fortfarande inte har tydliggjort skillnaderna mellan officerarnas och specialisternas arbetsuppgifter hjälper inte direkt till nu när organisationen hastigt och lustigt har kastats om.

Anonym sa...
10 september 2012 kl. 09:08  

Ja, hur gick det här till?
Generellt får jag den uppfattningen att ”herrarnas fria åkning” har gällt även i detta ärende.
En sak är i alla fall säker. Tolkningarna av PM och utgivna direktiv är väldigt olika ute på förbanden.

Allt ifrån den gamla hederliga ”bäste broder och vi kör som vanligt modellen” till paragrafriktigt in absurdum.
Jag har just nu lite svårt att se den röda tråden!

Ibland kan jag skymta den gamla modellen från regoff, kompoff och plutofftiden.
Då bedrevs utbildningen av ett kompetent plutonslag av plutoff och kompoff och med en regoff som chef. Den senare byttes ut minst en gång om året. Hade man riktig tur fick man dessutom en så kallad ”guldbyxa” som kompchef. Denne skulle sitta av sitt kompchefsår och helst se till att ingenting hände som kunde skada hans karriär. Som tur var för flera av dessa ”guldbyxor” fanns det en stadig stomme från stf kompC via adjutanten till plutonslagen som skötte verksamheten.
De värnpliktiga visste ibland inte vad plutonchefen hette än mindre vem kompanichefen var.
Det gjorde nu inget för dessa herrar studsade lite i väggarna och sedan var de borta.
(en del av dem återfinns numera i HKV och några av dem har nog en något diffus bild av vad plutonen och kompaniet gjorde under utbildningsåret). Några av dem har dessutom gett fenomenet ”truppskräck” ett ansikte.
Är det denna modell vi strävar efter så vill jag att någon ansvarig tar fram och läser argumenten till varför vi en gång lämnade den.

Det känns som om man gör samma misstag med detta som med PRIO. Införandet sker innan systemet är färdigt. Idag har vi ingen sådan stomme att vila på.

Enligt mig har vi lyckats att göra både den nya fänriken, den gamle chefen, plutonen och försvarsmakten en björntjänst med den här omstruktureringen.

Åttio civila medarbetare har dessutom fått sparken i omstruktureringen. Det kan låta som ett litet antal men när två får gå på en arbetsplats med fem anställda blir konsekvenserna stora.
Har då dessa två certifikat, kurser, behörigheter m.m. som de kvarvarande saknar blir förvirringen total. Ska vi inte längre hantera bränsle? De var de enda som kunde köra med släp. Ska vi nu köra flera vändor utan släp. Då måste vi stänga två dagar i veckan! O.S.V.

Frågorna och konsekvenserna är många och jag liksom många andra undrar vem som skall utföra de uppsagdas sysslor i framtiden? Svaret är inte förbanden själva för det fixar de inte.
För det är väl inte så att deras sysslor skall upphöra att skötas? Då är vi riktigt illa ute!!

Vi får väl vänta och se hur förklaringarna låter från fack och chefer på det som kan hänföras till rena dumheter i omstruktureringsarbetet innan vi idiotförklarar hela konceptet. Tyvärr ser det inte så ljust ut just nu och jag hoppas att förklaringarna kommer snabbt innan mytbildning uppstår.

Teaterdirektören.

PS! Dagen låttips ”The lunatics have taken over the asylum-Collide” kommer från Skövde.

Anonym sa...
10 september 2012 kl. 09:55  

@ Herr Olaus.

1964 fanns det kompanier som bara såg sin kompanichef en enda gång under hela utbildningsåret. Han tog emot sittande till häst på kaserngården vid soldaterinran.

1964 fanns det regementen där subalternerna (fänrikar) fick servera sitt befäl på mässen iklädda damunderkläder.

1964 var det på några regementen så att fänrikarna inte fick synas på vissa mässfester och fick därför stå bakom en speciell gardin och på order sjunga så att man visste att de fanns kvar

1964 gällde att fänrik inte var en grad utan ett livsstadium och ibland en udda livsform.

1964 kunde en fänrik bli utskälld och utslängd av kompanichefen om han ville ha kompensation för övertidsarbete.

1964 kunde fänriken på fredag eftermiddag bli kommenderad till arbete över helgen.
Utan särskild kostnad för statsverket.

1964 avhandlades begreppet ”fraggning” på skolor och kurser.

1964 är väldigt länge sedan på många sätt.

Listan kan göras lång och känns inte så trevlig att läsa idag.

Att det gick bra får nog så här i efterhand tillräknas de på plutonen som krattade före och städade efter chefen. Tyvärr saknade många chefer på den tiden självinsikt och trodde att det goda resultatet berodde på deras insats. (undantag finns)

Idag verkar självinsikten och ödmjukheten inför uppgiften mer påtaglig hos fänrikarna. Tyvärr saknas de som krattar och städar därför blir resultatet därefter.

Teaterdirektören.

PS! Att efter examen hamna på skol/lifkompaniet som utbildare var på flera infanteriregementen en slaskbefattning som man fick p.g.a. dåliga vitsord eller olämplig för trupptjänst.
En orsak till detta kunde i sin tur vara att man ansågs gnällig och/eller ifrågasättande.
Överdrivet lismande har jag hittat i ett fall.

Mats sa...
10 september 2012 kl. 11:34  

Tur att majoriteten är med i vårt starka fack som verkligen säger ifrån!! När de inte sa flaskhals förra gången ÖB tvingade oss skriva på ett kontrakt i blindo tror jag gav klartecken till Chefen att han kan göra vad som helst utan protester.
Varför är ni fortfarande med i Officersförbundet som bara nickar och ler??

// Bekymrad Lt

Anonym sa...
10 september 2012 kl. 13:36  

Mats:

På vad grundar du påståendet att OF bara nickar o ler?
Vad gäller obligatoriet har man dels samverkat det i total oenighet, dels bedrivit opinion både genom debattartiklar och personalinformation och dels STÄMT ARBETSGIVAREN I AD. Det sista är väl så nära "Slå näven i bordet" som en facklig organisation kan komma.

Vad gäller Org13 har man även mot denna bedrivit opinion och samverkat i oenighet.
(http://www.officersforbundet.se/portal/pls/portal/docs/1/358001.PDF)

thomasl sa...
10 september 2012 kl. 17:27  

@mikaelp
Det är helt riskfritt att köra över Officersförbundet. "Samverkat i oenighet" -har det förändrat processen överhuvudtaget någonting? Har det inneburit någon som helst skillnad för den enskilde fackmedlemmen.
Officersförbundet har stämt arbetsgivaren i enskilt fall inom ramen för internationell arbetsplikt om jag inte minns fel. Gjorde det någon som helst skillnad för den enskilde?

Så här är min slutsats: Officersförbundet har inte förutsett FML nya taktik, OF har inte haft organisatorisk förmåga att anpassa sig till nya förhållanden och tyvärr verkar ledamöterna alltför mycket ja-sägare än någonting annat. Om OF hade menat allvar med sin oenighetsproklamation så hade detta följts upp med ett agerande som fått konsekvenser för arbetsgivaren. Men nej istället sitter OF egna "Tolgfors" Below och hävdar att processen varit bra.

JAg kan för närvarande inte se ett rationellt skäl att tillhöra OF, och det gör mig mycket bekymrad.

GK sa...
10 september 2012 kl. 18:49  

En stilla undran: Vem ska meddela mina soldater att jag inte längre kommer vara deras chef? Eller att någon har bestämt att jag inte ska vara det medanen annan säger att jag är det. Ska jag själv förklara varför jag omplaceras? Jag har ju inte själv bestämt hur det ska vara? Förslag emotses!

Anonym sa...
10 september 2012 kl. 20:18  

Vilken typ av agerande som får konsekvenser för AG är det du tänker på? Efter att man valt att förklara oenighet hade man ju naturligtvis kunnat ställa sig på sidan och vägra delta i processen. Men det ökar ju inte direkt chansen att det ska bli bra för medlemmarna.

thomasl sa...
10 september 2012 kl. 20:53  

@mikaelp,
Ja om en vägran att närvara vid samtliga ORG13 möten hade kommunicerats med debattinlägg i rikstäckande såväl som landsortstidningar och andra opinionsbildande åtgärder, så tror jag att effekten hade blivit åtskilligt bättre än att OF vice ordförande sitter på mötena och framstår som Tolgfors när hon med emfas hävdar att processen var bra. På motsvarande sätt skulle man kunna hävda att Socialdemokraternas valprocess var bra när de valde Håkan Juholt. Vi vet alla vad som hände med S och Juholt.

Anonym sa...
10 september 2012 kl. 21:54  

Försvarsmaktens talesperson informationsdirektör Erik Lagersten - eller varför inte en general bör nog säga något smart nu.

Anonym sa...
10 september 2012 kl. 22:07  

Jag får nog anmäla avvikande uppfattning i så fall. Antalet fall där FM har ändrat sig efter ett debattinlägg från OF är nog rätt få om inte noll. Betänk också att OF tex lyckats få igenom att civila befattningar ska räknas som oberoende och kunna bemannas med officerare. Tex infochef mfl. För OF har det varit mycket viktigt att följa upp att detta också tillämpas, vilket blir omöjligt om man väljer att stå utanför. Risken är, enligt
min uppfattning, överhängande att vi hade fått se övertalighet bland officerare i sånt fall.

Jakob Wedman sa...
10 september 2012 kl. 22:26  

Här kommer ett gratis forskningsuppslag:
Kan det ha varit så att det var NBO från 1983 som innebar slutet för arméns förmåga att uppträda i högre förband (brigad, fördelning). De sista brigadcheferna under 1990-talet lär ha påbörjat sin militära bana innan dess 1983.

Med en ny kvalificerad akademisk officersutbildning skulle det då finnas förutsättningar att uppträda i brigads ram inom en tjugo år när dagens fänrikar hunnit bli överstar.

Anonym sa...
10 september 2012 kl. 23:23  

@ Vita Blixten

Som vanligt verkar tiden rinna iväg för våra kommunikatörer!

Här satsar FM stora pengar och mycket mänskliga resurser på It-teknologi för kommunikation.
Bloggar, twitter, hemsidor m.m. som ingen verkar kunna använda.
Anställda informatörer som inget har att säga verkar inte kostnadseffektivt.

Här finns tydligen en del av FM som inte fungerar och bör snarast granskas.

Inte ett ljud från FML men de kanske tycker att de sagt tillräckligt med dumheter redan?
Inte oväntat tyst från försvarsministern.

Vad skall vi ha alla dessa personer och maskiner till när de inte används.
Jag tolkar den totala tystnaden från arbetsgivaren att han tycker detta var en riktig succes!
Sett ovanifrån kanske det inte har hänt något speciellt som behöver tas upp eller kommenteras?

Att det politiska systemet som skyndat på den här omstruktureringen inte riktigt förstår vad som hänt är däremot en normalbild. Man kan dock ana en viss nyfikenhet hos vissa individer.

Det kan väl inte vara så att ”endast-goda-nyheterfiltret” slagit till igen på utgående ledning från FML.

Ytterligare ett uruselt resultat för ökad trovärdighet.


Teaterdirektören.

Anonym sa...
11 september 2012 kl. 14:32  

@Teaterdirektören

Kanske det var någon som lyssnade ändå?

I övrigt håll ja me du i din senaste kommentar!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade