Gästinlägg från Sverigedemokraterna: Korten har synats

Mikael Jansson
Under de senaste veckorna har nu samtliga partier i riksdagen lagt sina budgetförslag. I Alliansens gemensamma budget höjs försvarsanslagen med 1.4 miljarder kr över en fyraårsperiod år. Detta kan jämföras med Sverigedemokraternas 24 miljarder kr över fyra år utöver Alliansens höjning på 1,4 miljarder kr. Vad innebär då dessa ökningar i praktiken? Det är sedan länge välkänt att prisökningarna på militär materiel går snabbare än den genomsnittliga inflationen. I den nyligen utkomna perspektivplanen diskuteras just detta fenomen. Försvarsmakten gör bedömningen att försvarsanslaget varje år urholkas med ungefär 300 miljoner kronor. När regeringen slår sig för bröstet och hävdar att man förstärker anslaget med strax över 300 miljoner kronor per år så är det alltså i realiteten knappt tillräckligt för att hålla jämna steg med prisutvecklingen. Det hela förvärras av att de anslagsökningar som regeringen har aviserat huvudsakligen läggs på anslaget 1:1 Förbandsverksamhet, medan anslaget för materiel ligger kvar på samma nivå eller till och med sänks något. Detta betyder alltså att försvarsanslagets urholkning fortskrider och att intagandet av IO14 skjuts allt längre fram i tiden.

Trots debattinlägg om höjda försvarsanslag från Fp och Kd händer det alltså ingenting. Statsministern har tidigare sagt att han aldrig hört ett enda ord ifrån något alliansparti i budgetförhandlingar om höjda försvarsanslag. Troligen gäller detta även i årets förhandling.

Från de rödgrönas håll har det varit oerhört tyst och socialdemokraterna har i sin budget lagt sig på samma nivå som regeringen. Försvarsmaktens perspektivplan redogör för en rad brister och visar tydligt att IO 14 och FM org 13 inte kan genomföras med oförändrade anslag. Det är därför ytterst oroande att sittande regering och det största oppositionspartiet i sina budgetförslag inte tilldelar tillräckliga resurser för det försvarsbeslut man bär ansvaret för. Sverigedemokraterna ser försvaret som en av de statens viktigaste uppgifter och vi avsätter i vår budget 3 miljarder kr redan första året för att kompensera för regeringens ofinansierade budget. Under den kommande tioårsperioden är det vår avsikt att tillföra medel som år 2023 motsvarar 2% av BNP, något som är högst rimligt för ett land som Sverige och något som vi hade så sent som 2001.

För att försvara Sverige på ett effektivt vis krävs att försvaret uppnår en tröskeleffekt, något som bäst uppnås med ett ordentligt skalförsvar. På Gotland har regeringen placerat 14 stridsvagn 122A. Det kan understrykas att dessa vagnar inte tillhör de 42 som kommer renoveras. Detta spel för gallerierna utgör inte en grund för skalförsvar utan istället krävs andra typer av materielinvesteringar. Två exempel på materielsystem som verkligen skulle betyda något för försvaret av Gotland är exempelvis tungt kustrobotbatteri 90 och långräckviddigt luftvärn modell Aster-30. Båda dessa system är något vi sverigedemokrater har valt att ta med i vår materielbudget för att utöka möjligheterna att försvara hela Sverige, inklusive Gotland. En återuppsättning av militärkommando Gotland utgör enligt vår mening ytterligare en byggsten i detta skalförsvar. Värnplikt är en förutsättning för att hela Sverige ska kunna försvaras och vi välkomnar därför socialdemokraternas syn om allmän mönstring.

I försvarsberedningens första delrapport klargjordes det att vi ska beakta den ryska upprustningen. Ryssland genomförde nyligen övningen Zapad 2013, där 70.000 soldater ur mark-, sjö- och luftstridskrafterna deltog. I övningen ingick bl.a amfibiska landstigningar och luftlandsättningar. Denna komplexa övning, där Ryssland även övade med sin senaste materiel (som exempelvis attackplanet SU-34 Fullback), har trots detta genererat få kommentarer från alliansföreträdare och påståendena om "upprustning från en mycket låg nivå" fortsätter.

Spåren förskräcker. Försvarsberedningens fortsatta arbete riskerar att, med tanke på alliansens och de rödgrönas agerande hittills, landa i slutsatser som förvärrar dagens försvarskris istället för att avhjälpa dem. Det är inte vår avsikt att medverka till detta. Vår avsikt är att Sverige skall ha ett försvar av den storlek och med den materiel som krävs för att försvara landet och att detta skall vara finansierat. Vi anser att vi i vårt nu aktuella budgetförslag har presenterat en skiss för hur ett sådant försvar skulle kunna se ut. Det är vår förhoppning att detta kommer att kunna bidra till ett mer välavvägt försvarsbeslut.


Mikael Jansson
Ledamot av Försvarsutskottet och Försvarsberedningen för Sverigedemokraterna

45 kommentarer:

Unknown sa...
27 oktober 2013 kl. 22:59  

Bra inlägg av Jansson och SD. Jag ser Sverigedemokraternas försvarsmodell som fullkomligt realistisk med blandning av anställda soldater/sjöman och värnpliktiga.

Anonym sa...
27 oktober 2013 kl. 23:12  

Underbart! Mikael Jansson beskriver exakt den försvarspolitik som jag med flera har saknat det senaste decenniet.

Unknown sa...
28 oktober 2013 kl. 07:29  

Heder åt SD.

jan-olov sa...
28 oktober 2013 kl. 08:09  

Tack Mikael Jansson

Facit talar faktiskt för sig själv.
Det är mycket snack och lite verkstad från de övriga Riksdagspartierna och speciellt när det kommer till öppning av
plåboken.

Nu har ju flera av partierna KD,FP,S,C och v försvarspolitiska talespersoner sagt direkt/indirekt i olika fora att det kommer att krävas mer pengar i FB2015.
Förhoppningsvis har de på fötterna och klart bakåt i sina riksdagsgrupper.
Jag tycker ditt mål 2% 2023 är konkret och bra och att du gör den historiska återblicken att vi hade den nivån 2001.

Skillnaden då och nu är att vår ekonomi nu är väsentligt bättre skick.

Det blir en svår intellektuell utmaning för consensus klubben de 7övriga riksdagspartierna att förklara varför man kan gå ned i försvarsanslag men inte upp-hittills.
Tack för att ni lägger finansierade och konstruktiva förslag i Sveriges Riksdag inom säkerhets och försvarspolitiken.

Jag är försiktigt optimistiskt att du kommer att få med dig en del av det du vill från de andra riksdagspartierna.

kn Jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

Malin sa...
28 oktober 2013 kl. 15:23  

Har det inte gått så långt att försvaret måste anses som nerlaggt?

Anonym sa...
28 oktober 2013 kl. 15:29  

Case closed! En röst på något annat än SD 2014 är en röst mot försvaret. Känns som om de försvarspolitiska diskussionerna kan lämnas därhän nu. Istället bör vi fokusera på att få så många försvarsvänliga som möjligt att inse att det bara finns ett försvarsvänligt alternativ 2014.

MVH

VikstromD sa...
28 oktober 2013 kl. 20:20  

Innan man röstar på SD för försvarets skull bör man noggrant tänka sig för och sätta sig in i deras övriga politik. Det finns en anledning till att Jansson inte nämner vart SD avser att ta pengar ifrån för att finansiera sin politik.

Till det kan läggas att deras förslag till finansiering sannolikt inte är genomförbart inom den tidsrymd man talar om. Så att tala om valfläsk är välbefogat i det här fallet.

Och vi kan nog alla vara överens om att det mesta SD kan uppnå i ett val är en vågmästarroll och att dom alltså inte kommer att kunna driva igenom sitt förslag. Ur det perspektivet är det riskfritt för SD att lova guld och gröna skogar, skulle händelsevis SDs åsikter sammanfalla med något av blocken kommer man att framställa det i för SD allt för hedrande dager och har man mindre lycka så skyller man regelmässigt på övriga partier.

Tänk på detta innan ni i affekt röstar på Sveriges största pöbelparti.

Anonym sa...
28 oktober 2013 kl. 21:16  

@VikstromD

Det är problematiskt att diskutera SD:s övriga politik och finansieringen. På ett sätt är det ju väldigt off-topic på en försvarsblogg. På ett annat sätt är det ju i högsta grad on-topic då många fördomar mot SD:s politik och finansiering gör att försvarsvänner i affekt väljer att rösta försvarsfientligt helt i onödan.

Rent parlamentariskt har du nog missuppfattat vågmästarställning ganska rejält. Just i vågmästarställning kan ett mindre parti få stor genomslagskraft, t.ex. i försvarspolitiken...

För övrigt tråkigt att du bemöter gästskribenten Jansson med invektivet "pöbel".

joners sa...
28 oktober 2013 kl. 22:02  

@anders82

Fördomar som de bekräftar...

är det inte vågmästarroll som SD har just nu ?
Ganska så säker på att SD har det, inte sett någon större genomslagskraft.


Martin sa...
28 oktober 2013 kl. 22:05  

Det är uppfriskande att läsa Janssons inlägg som står i knivskarp kontrast till Alliansens skönmålning och de rödgrönas populism.

@VikstromD

SD:s finansiering bygger förstås på antaganden och uppskattningar, precis som all annan politik. Det finns förmodligen inte något enda politiskt exempel på där man räknat på något, tagit nödvändiga beslut och sedan uppnått exakt det resultat man förväntade sig. Så är förstås fallet även med denna uträkning. Men likväl som att Sverige kanske inte skulle göra den besparing på 118 miljarder genom minskad invandring, så kan det ju lika gärna slå fel åt andra hållet och besparingen visar sig bli ännu större. Man har ju dels varit överdrivet restriktiv i sina uträkningar, just för att inte kunna beskyllas för att det rör sig om fantasisummor, och dels har man inte alls kunnat räkna på vissa saker där man, om underlag funnits, hade kunnat lägga till ytterligare besparingar.

Precis som Sällström och de andra gång på gång upprepat när SD:s skuggbudget diskuterats uppmanar jag övriga partier och SD-kritiker att komma med egna siffror innan man helt sonika dömer ut SD (RUT:s) siffror bara för att, helt utan belägg eller vidare resonemang.

Den enda kritik jag sett av SD:s senaste uträkning i samband med skuggbudgeten för perioden 2014-2017 kom från Svenskt näringsliv som menar att det är oseriöst att räkna upp invandrares välfärdsbehov med en faktor 1,5.

http://www.expressen.se/nyheter/ekonomen-det-ar-sds-egna-antaganden/

Problemet med kritiken är bara att man då menar att HELA besparingen på drygt 40 miljarder är påhittad, som om invandrare inte skulle konsumera någon välfärd överhuvudtaget, inte ens i samma omfattning som svenskfödda.

Alltså;

Svenskar konsumerar välfärd med faktor 1,0.

SD menar att invandrare konsumerar med faktor 1,5.

Svenskt näringsliv räknar på en faktor 0,0.

Vem ligger närmast tror du?

För mer information kan man titta här;

http://affes.wordpress.com/2012/09/08/ekonomiskt-bistand-i-15-kommuner-1998-2011/

Litar man inte på bloggaren så kan man själv gå in och kontrollera siffrorna på de länkar som finns längst ner.

Men ok, vi säger att man bara lyckas spara 75 miljarder och att satsningen på försvaret därför bara når upp till 1,7% av BNP till 2023. Detta är ändå en väsentlig förbättring och det viktiga i kråksången är ju att man är tydlig i sin grundläggande inriktning, nämligen att försvarsförmågan måste stärkas. Det är det enda man behöver ta ställning till, sedan är exakta kronor och ören hit och dit sekundärt.

joners sa...
28 oktober 2013 kl. 22:08  

@anders82

fördomar som de tit som tät bekräftar.

Är det inte just en vågmästarroll som SD har nu ?
Ganska så säker på det, inte sett någon Genomslagskraft.

de har sagt tidigare men de tål att sägas en gång till j-vligt enkelt och lova guld å gröna skogar, vi har sett det förr (M)

Roger Klang sa...
28 oktober 2013 kl. 22:21  

Vikström:

1) Pöbel är ett starkt nedsättande ord för det lägsta skiktet i samhället. Vad är du för en vänstertomte som är så elitistisk att du sätter foten på samhällets bottenskikt? Förklara det för mig.

2) Från början användes dock ordet inte lika negativt som idag. Då brukades ordet ibland om vanligt folk. Jag är alltså en pöbel.

3) Ordet används synonymt om drägg, pack och slödder, ofta i samband med oroligheter, sådant som vänsterfolk traditionellt har gjort sig kända för.

Förstår du min poäng?

Roger Klang

VikstromD sa...
28 oktober 2013 kl. 23:02  

@anders82

För det första. Saker skall nämnas vid sitt rätta namn. SD är ett parti som ofta anspelar på att deras meningsmotståndare på vänsterkanten har karaktär av en pöbel. Detta är ironiskt då SD själva i sin partiledning (!) håller sig med omogna unga järnrörsviftande män som inte tvekar att själva söka slå an pöbelromantiska toner när det passar deras agenda. Eller varför inte lite till mans stämma upp i nidvisor om mördade statsministrar eller under klen anonymitet håna våldtäktsoffer och hänga ut underåriga meningsmotståndare till öppet hat på internet. Inte minst drar man sig inte för att göra skillnad på folk och folk baserat endast på vilken del av världen dom råkar vara födda i. Så att kalla partiet och dess medlemmar för en pöbel det är väldigt milt jämfört med en del andra invektiv som dom själva drar över sig med sitt agerande och retorik.

För det andra. Det är inte det minsta problematiskt att diskutera SDs politik i övrigt. Förutom för SD. Men den fördjupade diskussionen kring detta äger sannolikt bättre rum i ett annat forum.

Anonym sa...
28 oktober 2013 kl. 23:04  

@joners

Det SD behöver för att kunna få en avgörande vågmästarroll är en position där inte Alliansen kan göra upp med MP och de Rödgröna inte kan göra upp med någon av alliansdvärgarna. För detta behövs sannolikt kring 10%. Annars kan regeringen, som under nuvarande mandatperiod, spela ut alla oppositionspartier mot varandra och därmed finns egentligen ingen vågmästarposition i Riksdagen för tillfället.

Anonym sa...
29 oktober 2013 kl. 10:25  

@VikstromD:

Jag tycker att du har helt rätt i att man naturligtvis ska se till hela den politik som ett parti förespråkar innan man bestämmer sig för att stödja det. Själv är jag exempelvis EU-motståndare, men jag kan inte tänka mig att stödja Vänsterpartiet (bl.a. eftersom jag tycker att de har en dålig försvarspolitik).

Vad gäller SD:s allmänna trovärdighet så är det väl ett gränsfall om det ska diskuteras här, men Wiseman får väl dra ett streck när det går för långt.

Signaturen Martin har redan på ett förtjänstfullt sätt besvarat den ekonomiska delen av argumentet, tycker jag. Vad gäller "järnrörsargumentet" så vill jag i alla enkelhet påpeka att den incidenten - trots att den inte ledde till något juridiskt efterspel - faktiskt också slutade med att de inblandade lämnade flera eller alla av sina förtroendeposter. Det är alltså inte korrekt att beskriva det som att partiledningen består av järnrörsviftare.

Avslutningsvis så är det väl inget parti som kan räkna med egen majoritet i riksdagen, så i den meningen är det ju ingen som kan genomföra sin politik. Min grundlinje är densamma som den alltid har varit: som väljare ska man rösta på det parti man tycker har bäst politik, och sedan får man förhandla i riksdagen.

MartinW sa...
29 oktober 2013 kl. 11:21  

Invektiv hit eller dit, vad som är vänster respektive höger hit eller dit. Det är egalt. Själv gör jag det lätt för mig och röstar aldrig på någon iklädd röd skjorta.

Roger Klang sa...
29 oktober 2013 kl. 12:52  

Vikström:

Jag förstår inte hur Wiseman kan tillåta dig att framföra invektiv som dina på sin blogg, även om han är bloggaren med det högsta taket i Sverige. Jag känner då rakt inte igen mig i Vikströms beskrivning. Du skrev:

"För det första. Saker skall nämnas vid sitt rätta namn. SD är ett parti som ofta anspelar på att deras meningsmotståndare på vänsterkanten har karaktär av en pöbel."

Jag kanske ska bli politiker för SD i Lund. Jag kräver samma respekt som alla andra med en annan partitillhörighet får. Får jag inte det så respekterar jag inte er! Så enkelt är det. Jag är inte en våldsam person på det personliga planet, men om jag blir påhoppad av någon vänsterklubb så river jag ned himmel och helvete. Ragnarrök kommer att te sig som en västanfläkt, för jag kommer att sälja mig dyrt.

2) Vi gör inte skillnad på folk och folk baserat endast på vilken del av världen dom råkar vara födda i. Det är oförskämt att påstå det. SD är Sveriges mest integrerade parti, vet du inte det?

En genomgående svaghet hos er vänstermänniskor och era älskade Islamister i olika länder är bristen på att se en kausalitet i saker och ting. Jag skulle tro att det finns många brottsoffer i SD, eller rättare sagt jag vet det.

Med vänlig hälsning Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

Cynisk sa...
29 oktober 2013 kl. 21:50  

Nu har visst Wiseman släppt ut katten ur lådan. Det går inte att diskutera SD:s ideologiska grunder på öppna forum. Särskilt inte när deras egna förnekar dessa grunder (såsom Roger Lund nu gör).

Just nu finns inget parti värt att rösta för om man värnar om Sverige som nation. Försvaret är bara en del av nationen, om än viktig. Ett sund omsättning av arbetskraft är en annan viktig del och där har nationen Sverige ännu ett problem som inte SD tycks vilja se.

Anonym sa...
29 oktober 2013 kl. 22:02  

@VikstromD
Just SD:s övriga politik diskuteras ju aldrig. Det enda som kommer är ju bara en strid ström av förolämpningar, gärna i form av one-liners.

Det där med att göra skillnad på folk beroende på var i världen de bor är mycket riktigt SD:s politik. SD ställer svenska medborgare mot utländska medborgare när svenska skattemedel ska fördelas. Observera att man inte gör skillnad mellan svenska medborgare av olika religion/etnicitet.

Resonemanget går ut på att det inte går att fördela välståndet i Sverige på ett allt för stort antal utländska medborgare eftersom det får till följd att vi får överge välfärdsstaten (och försvaret). Svensk ekonomis nestor Assar Lindbeck utvecklar resonemanget, vid tid 30:54 i det här nysända SvT-seminariet. http://www.svtplay.se/svt-forum

Anonym sa...
29 oktober 2013 kl. 22:36  

Betänk att både sittande regering och oppositionen har tydligt markerat avhållsamhet från SD. Detta kan likställas med att alla förslag som SD kommer med måste man göra tvärtom med, likt ett protesterande barn.

Det bästa för Försvaret vore därför om SD föreslog något i stil med de Nya Moderaterna... då skulle resultatet bli bättre eftersom Regeringen skulle göra tvärtom då.-.

Roger Klang sa...
30 oktober 2013 kl. 04:21  

@Cynisk:

"Vi gör inte skillnad på folk och folk baserat endast på vilken del av världen dom råkar vara födda i. Det är oförskämt att påstå det. SD är Sveriges mest integrerade parti, vet du inte det?" Roger Klang

"Nu har visst Wiseman släppt ut katten ur lådan. Det går inte att diskutera SD:s ideologiska grunder på öppna forum. Särskilt inte när deras egna förnekar dessa grunder (såsom Roger Lund nu gör)." Cynisk

Det jag säger är att Jag inte gör skillnad på folk och folk. T.ex. så skänker jag pengar till välgörenhet utanför Sverige. Men jag menar att det ska göras på frivillig individuell basis och inte genom skattemedel! Jag är fortfarande för ett starkt svenskt försvar och prioriterande av Sverige framför andra länder. Det trodde jag var en given? Och SD ÄR Sveriges mest integrerade parti, så vi gör nog inte skillnad på folk och folk i den meningen som Vikström avsåg som parti heller.

Roger Klang

SHERIFF OF THE UNIVERSE sa...
30 oktober 2013 kl. 10:19  

SD med sina uppklädda ex-skinheads och en fyllelukt lång väg är inget alternativ.
Det enda dessa småpojkar förhoppningsvis genererar är att övriga partier kanske lite för sent vaknar upp. Så länge högre officerare inte kör klarspråk kan politiker gömma sig bakom flummiga formuleringar.

Intressant att se på WW hur SD fångar sympatisörer, tänk lite längre medborgare!

111101 OUT

Roger Klang sa...
30 oktober 2013 kl. 19:06  

@Sheriff of the Universe:

Jag har inte varit skinhead, jag är helnykterist och jag är 48 år. Jag har varit på en del SD-möten redan och medelåldern ligger på en bra bit över 30 år. Du missade tavlan med din dartpil.

Tack för dina tjänster för Sverige förresten Sheriff! Jag har beslutat mig för att tjäna Sverige på mitt vis.

Roger Klang

Anonym sa...
30 oktober 2013 kl. 19:14  

@SHERIFF OF THE UNIVERSE

Så var det det där med god ton i kommentarerna. Om man vill övertyga om att inte rösta på den politik Jansson presenterar så skulle debatten tjäna på om man slutade med förolämpningar och för omväxlings skull presterade ett motargument...

Cynisk sa...
31 oktober 2013 kl. 08:30  

@Roger Klang

Du är faktiskt inte trovärdig när du hävdar att SD skulle vara det mest integrerade partiet. ALLT talar om motsatsen.

Att du värnar om försvaret hedrar dig men välj annan debattmetod om du vill nå fram. Du skönmålar SD precis som (m) skönmålar försvarets läge.

Anonym sa...
31 oktober 2013 kl. 14:24  

@sheriff
Att kalla SD för alkoholiserade ex-skinheads är helt fel. För 20 år sedan kanske du skulle haft en poäng men inte nu. SD är ett seriöst parti och deras försvarspolitik förtjänar att tas seriöst.

Jag vill ha ett vasst och effektivt försvar byggt på frivillighet som är kompetent nog att utföra skarpa uppdrag utomlands. Väldigt olikt SD:s politik alltså men jag kommer med största sannolikhet att rösta på SD nästa år eftersom alliansen totalt misskött sig och de rödgröna vill i princip lägga ner försvaret.

Att de andra 7 partierna vill tvinga Sverige till statsbankrutt genom en sjukt ansvarslös massinvandringspolitik gör mig inte mer benägen att rösta på dem heller.

Roger Klang sa...
31 oktober 2013 kl. 19:19  

@Cynisk:

Jag vet inte om jag skönmålar, men jag vet att när jag var på mitt första informella SD-möte så fanns det i alla fall 20 procent som var av invandrarhärkomst där. I rikspolitiken så finns det åtminstone en som är av invandrarhärkomst av en handfull med ledaregenskaper, och en som är svenskfödd men som flyttade till Amerika vid 13 års ålder för att flytta tillbaka vid 18. Han var för övrigt engagerad i Demokraterna i Amerika. Fråga mig inte vad dem heter, jag känner bara Dragan från f.d. Jugoslavien och George vars föräldrar är från Rumänien. Jag är glad och upprymd att det finns spaggar som är på vår sida! Kanske är det mina önskedrömmar å andra sidan, att alla som vill bli svenskar på riktigt ska få bli det oavsett deras förflutna? Men då krävs det att de bjuder till och inte låser in sina kvinnor, eller ännu värre - låter skära blygdläpparna av dem som 80 procent av Egyptierna och andra Nordafrikaner gör.

Roger Klang

Martin sa...
31 oktober 2013 kl. 20:26  

Visst finns det puckon i SD (precis som det gör i alla övriga partier) men man måste utveckla resonemanget lite kring detta.

För det första är det ju så att det fortfarande är förknippat med ett visst socialt stigma att engagera sig i SD eller att ens tala högt om att man röstar på partiet. Många "väletablerade" personer med hög social fallhöjd drar sig alltså för att gå med i eller representera SD i olika beslutande församlingar av rädsla för vad vänner, släktingar, grannar och arbetskamrater ska tycka och säga. De som har mindre fallhöjd på grund av arbetslöshet, förtidspension eller liknande har inte så mycket att förlora på att engagera sig, vilket leder till en viss snedfördelning vad gäller medlemmarnas bakgrund.

För det andra hotas, trakasseras och till och med misshandlas Sverigedemokrater i stor omfattning vilket gör att vettiga personer kanske drar sig för ett engagemang av ren självbevarelsedrift eller av rädsla för att t.ex. ens barn eller anhöriga ska komma till skada. Detta är ett riktigt allvarligt demokratiproblem som naturligtvis i viss mån drabbar även andra partier men eftersom SD är i särklass värst utsatt tonas debatten ner. Det är tom så illa att Fredrik Reinfeldt i princip legitimerat våld mot Sverigedemokrater. Genom medias, Expos och andras (nät)hatpropaganda eldar man på terroristgrupper som AFA och Revolutionära Fronten.

Sammantaget gör ju detta att välutbildade individer och personer med hög status i samhället väljer att inte engagera sig i SD, ännu. Dock är det ju en pågående process där SD i takt med ökat väljarstöd och goda prestationer på kommunal och nationell nivå sakta men säkert etablerar sig som ett legitimt parti. Senast under mandatperioden 2018-2022 kommer det att ha släppt och det kommer att anses okej även för advokater, lärare, läkare, poliser och officerare att engagera sig i partiet.

Skinheadstämpeln är alltså på väg att helt tvättas bort och det finns ingen anledning inte redan nu rösta på det enda försvars- och Sverigevänliga partiet i riksdagen.

Unknown sa...
1 november 2013 kl. 12:28  

Mycket bra skrivet Martin

Anonym sa...
1 november 2013 kl. 23:11  

Ifall jag blir villrådig brukar jag rådfråga den klassiska logiken. Ty ur logisk synpunkt har allting två olika sidor: Ratar jag det ena, så väljer jag det andra, eller omvänt.

Något tredje alternativ existerar inte enligt klassisk logik. Detta garanterar att slutsatsen blir klockren.

1. Jag ratar S därför att jag är pensionär i ett land där en socialdemokratisk statsminister har konfiskerat en stor del av min pension. Övriga partier kvarstår.

2. Jag ratar M därför att jag är försvarsvän i en nationalstat där en moderat "stridshingst" avvecklar allt fler och större delar av Försvarsmakten. Övriga partier kvarstår.

3. Jag ratar kvarstående partier (med ett undantag) därför att dessa är allierade med antingen S eller M.

4. Efter ovanstående gallring återstår SD - ett parti som säger sig värna om landets pensionärer och försvarsmakt. Denna omsorg skall finansieras genom reducerad import av blivande socialfall och kriminella.

joners sa...
5 november 2013 kl. 23:19  

Tack Wiseman.
tack för att du låter denna fråga om SD ventileras lite,
Du har gjort något som ingen annan bloggare vill, släppa katten ur lådan.
roligt att läsa kommentarerna om än lite skrämmande människosyn ibland.

SD måste diskuteras ibland och de lät du oss göra.

Jätte bra Wiseman

J.K Nilsson sa...
7 november 2013 kl. 10:21  

Jo men hur upplyftande är det att läsa om lögner som "massinvandring" och "import av blivande kriminella och socialfall"? Är det det som är nödvändigt att nämna för att diskutera SD.s försvarspolitik?

J.K Nilsson

Martin sa...
7 november 2013 kl. 15:14  

"Massinvandring" är ju knappast en lögn, det är ju helt och hållet en definitionsfråga.

Det andra citatet håller jag med om är lite onödigt och raljant men det finns såklart en eld bakom röken även här.

Läs t.ex. här;

http://www.dn.se/debatt/kulturarv-ligger-bakom-invandrarnas-brottslighet/

Beträffande graden av självförsörjning så räcker det att gå till exempelvis SCB;

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0105_2010A01_BR_BE57BR1001.pdf

De bägge kartorna på sidan 17 talar sitt tydliga språk. Observera också att man i denna sammanställning räknar in samtliga utrikes födda, alltså både en analfabetisk flyktinginvandrare från Afghanistan till en norsk ingenjör från Oslo. SD vänder sig ju först och främst mot vår jämförelsevis gigantiska flykting- och anhöriginvandring där utbildningsnivå och förmåga/vilja till integration är som lägst. Skulle man bryta ut dessa grupper och dela upp den heterogena gruppen "invandrare" skulle statistiken se väldigt mycket sämre ut för denna grupp.

Denna artikel i GP ger en väldigt bra och är ovanligt objektiv och sanningsenlig för att vara något som publiceras i svensk media idag.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.115816-28-10-07-goteborgs-somalier-ett-folk-i-kris

J.K Nilsson sa...
7 november 2013 kl. 16:26  

Har vi inte tagit det här tillräckligt många varv redan? Vad har det med försvarsmaktens utveckling att göra?

J.K Nilsson

Anonym sa...
7 november 2013 kl. 17:49  

Vad än SD säger om försvaret så är det ett spel för galleriet. Att lägga en röst på SD pga vad de säger om försvaret, det är som att sälja sin själ till djävulen. Tänk efter före! Vi borde ha lärt oss av historien, eller?

Martin sa...
7 november 2013 kl. 18:08  

I SD:s fall bygger ju hela finansieringen på att man anpassar vår del av flyktingmottagningen i västvärlden till en nivå som motsvarar övriga likvärdiga länder, inte minst våra nordiska grannar. Om man inte accepterar att vi bedriver en extrem politik och är villig att rösta för en sådan anpassning så kan man inte heller rösta på SD för försvarspolitikens skull. Man kan inte både ha kakan och äta den.

Av denna anledningen är det rimligt att även reda ut vissa grundläggande fakta kring hur verkligheten ser ut. Givetvis genom att nyttja serösa källor som SCB eller undersökningar från universitet och andra vedertagna organisationer. Risken är annars att man bygger sina uppfattningar om invandring och SD på fördomar.

Roger Klang sa...
7 november 2013 kl. 22:01  

@mrqx:

"Vad än SD säger om försvaret så är det ett spel för galleriet. Att lägga en röst på SD pga vad de säger om försvaret, det är som att sälja sin själ till djävulen. Tänk efter före! Vi borde ha lärt oss av historien, eller?"

Att lägga sin röst på Enströms parti på grund av vad hon säger om försvaret är att sälja sin själ till djävulen menar du väl. "Vi borde ha lärt oss av historien", med det uttalandet menar du att Åkesson equals Adolf Hitler. Du kan inte veta mycket om historia du, kan du? Jag föreslår att du läser Joachim Fests digra bok "Hitler, en biografi". Hitler dolde inte sina intentioner. Han var inte heller feg. Åkesson är inte feg. Hade Åkesson velat bli en Hitler så hade han väl för tusan gubbar stått upp och sagt att;

"För de landsförrädiska socialdemokraterna finns bara ett straff - repet!" Såsom Hitler gjorde före han kom till makten. Han sade mycket annat i den linjen också.

Tänk efter före!

Roger Klang

J.K Nilsson sa...
8 november 2013 kl. 08:38  

En definition är per definition sann även om den är falsk då det är det som definierar definitionen.

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...
8 november 2013 kl. 09:01  

För min del handlar det mindre om invandringspolitiken jämfört med vad SD skriver/har skrivit i partiprogrammet om nationell essens och har ledamöter i riksdagen som aktivt exkluderar andra riksdagsledamöter som svenskar. Partiledaren har i en intervju fört ett resonemang om vem som skulle få kalla sig svensk utanför medborgarskapsdefinitionen. Jag tycker det sänder sämre vibbar än den nu förda migrationspolitiken.

Att man sedan på lokal nivå där jag har mitt ursprung har lokalpolitiker och väljare som jag inte gärna skulle bjuda hem till mig gör partiet än mer främmande att rösta på.

J.K Nilsson

Martin sa...
8 november 2013 kl. 20:41  

@J.K Nilsson

Ja...du må tycka så men de flesta ser det inte som särskilt anmärkningsvärt att framhålla att det finns en svensk folkgrupp som man inte per automatik tillhör bara för att man får ett svenskt uppehållstillstånd eller ens medborgarskap i den svenska staten.

De flesta håller nog med om att ifall du eller jag skulle flytta till Japan så blir vi inte automatiskt Japaner. Eller bara för att du flyttar till Norrlands inland så blir du knappast Same.

Vi har ju inom rikets gränser erkända minoritetsgrupper. De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.
Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Man kan givetvis inte ha minoritetsgrupper utan att ha en majoritet som på samma sätt har en kulturell samhörighet och identitet varifrån minoritetsgrupperna avviker.

Anonym sa...
8 november 2013 kl. 22:49  

@mrdq
Får lite nordkoreanska vibbar av dig när du menar att det är en djävulsk politik att föra samma sorts migrationspolitk som resten av Norden och Europa.

Om man ska lära av historien så kan man lära att när ekonomin blir sämre så uppstår hat och osämja mellan folkgrupper och religioner i splittrade länder. För att undvika rasism och andra hemskheter är det viktigt att ha en så homogen befolkning som möjligt. Hårda tråkiga historiska fakta...

J.K Nilsson sa...
8 november 2013 kl. 22:53  

Må så vara Martin, jag tycker dock inte att det är något som ett riksdagsparti ska diskutera eller ha med i ett partiprogram.

Konservativ, liberal eller socialist kan du välja men du kan inte välja vad andra människor ska anse vara ditt ursprung. Alltså är det inget som ska vara grundläggande för politik.

J.K NIlsson

Roger Klang sa...
14 november 2013 kl. 06:02  

@J.K. Nilsson:

"Konservativ, liberal eller socialist kan du välja men du kan inte välja vad andra människor ska anse vara ditt ursprung. Alltså är det inget som ska vara grundläggande för politik."

Varför inte införa frivillig etnisk registrering, som de har i USA? Då skulle man kunna föra statistik som är någonting värd. Dessutom så är det upp till invandrarna om de vill bli svenskar, inte Sverigedemokraterna eller svenskarna.

Roger Klang

J.K Nilsson sa...
14 november 2013 kl. 13:01  

Roger, det är ju det konstruktivistiska synsättet som Jimmie Å m.fl inte accepterar. Man har försökt att omforma den icke politiskt korrekta priomordialistiska synen till en essentialistisk syn. I praktiken har dessa samma betydelse, det är bara hur man uttrycker det som gör skillnad.

USA som du tog som exempel skiljer ju på "ras" och etnicitet som konstruktivisterna gör. Problemet är att alla inom staten måste göra detta.

Inom Arkeologin har man löst distinktionsproblemet genom att tala om kulturer istället för etniciteter. Man vet inte hur folk såg på sig och varandra utan man tittar på kulturella lämningar och säger "Trattbägarkulturen" om hur utformning av kärl har sina gränser.

Essentialismens problem ligger i vilka mätbara kulturella uttryck som är tillräckliga för att hävda att en person tillhör en viss kultur eller inte. När blir dom kulturella skillnaderna för stora för att en person inte anses tillhöra en viss folkgrupp. Essentialisterna hävdar också att en person inte kan byta kultur, likt promordialisterna hävdar att en person inte kan byta blod till annan folkgrupp.

Alltså ramlar vi tillbaka till ett etnicitetsbegrepp som innebär att en person inte kan räknas till svensk oavsett vad denne än gör och säger. Alltså ska denna person exkluderas ur den föreställda gemenskapen svenskar. Det är inte den politiska striden jag vill se i Sverige. Vi kan gaffla om vi ska ha vissa offentliga välfärdstjänster, vi kan debattera vilken princip och statligt ägande och vilka företag staten ska äga. Vi kan debattera och rösta om positiva och negativa rättigheter i allmänhet så länge man inte tillskriver personer egenskaper som man inte kan ändra på oavsett vad.

Marxister talar om klassursprung och klasstillhörighet. I sin föreställningsvärld kan personer alltså byta identitet.

Traditionellt konservativa anger inte att alla under en viss inkomst eller boende standard ska förtryckas men de bör inte ta emot stöd annat än för att överleva utan åtskillnad. En person som tjänar över en viss inkomst bör inte få skattelättnader i kraft av sin inkomst eller ställning i samhället.

Miljöpartiet och KDS är lite udda i sammanhanget då man vill utöka antalet konfliktlinjer. KDS med någon slags metafysisk grund för sina ställningstaganden och MP med något slags föregångsmanaskap på miljöområdet kopplat till någon socialliberal agenda.

SD skapar den fjärde konfliktlinjen i svensk politik där en person i praktiken inte kan flytta sig efter den linjen beroende på kunskap, åsikter och erfarenheter. Det har varit skillnad om man varit ett parti av Bismarcks socialkonservativa snitt men när man blandar in föreställda gemenskaper så går de för långt för min smak.

J.K Nilsson

J.K Nilsson

Wiseman sa...
14 november 2013 kl. 18:35  

Nu är det dags att dra ett streck i den här diskussionen eftersom den spårat ur allt mer till sådant som tyvärr kommer att förskjuta den här bloggens fokus.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade