Så mycket för försvarsvänligheten i Nya Moderaterna?

"Men det finns en sakfråga där M-ledningen förtjänar spö: försvaret. Det har vanskötts av Reinfeldt och Borg."
K-G Bergström, Expressen 18 oktober

Just nu pågår Nya Moderaternas arbetsstämma i Norrköping och under fredagskvällen avhandlas bland annat försvarsfrågorna. DN:s politiska reporter Ewa Stenberg rapportade nyss från stämman på Twitter att stämman avslagit ett yrkande från Skaraborgsmoderaterna och Västra Götalandsdistriktet att "Försvarsmakten ska få planera för styrketillväxt vid ett försämrat omvärldsläge".

Vad var då detta för förslag? Förslaget kan spåras tillbaka till Anders G Johansson, reservofficer (major) och moderat gruppledare i Skövde och tillika riksdagskandidat. Under vintern skrev Johansson en motion till förbundsstämman för Skaraborgsmoderaterna förespråkande att "Moderaterna verkar för att planering för militär styrketillväxt införs som ett av Försvarsmaktens uppdrag och att resurser anpassas och avdelas för detta".

Efter omfattande debatt biföll förbundsstämman motionen och skickade den vidare uppåt i partiet. Värt att notera är att detta är ordföranden för försvarsberedningen Cecilia Widegrens hemdistrikt. Motionen vandrade sedan vidare och fick även med sig hela Västra Götalandsregionen i stycket om att planera för militär styrketillväxt. Under gårdagens utskottsbehandling av EU och utrikespolitik yrkade Västra Götalandsdistriktet för att arbetsstämman till propositionen Ett modernt arbetarparti för hela Sverige skulle tillföra stycket "För att i rätt tid kunna möta möjliga förändringar i omvärldsläget ska försvarsmakten ges i uppdrag att planera för styrketillväxt". Yrkandet avslogs. Intressant är här att Cecilia Widegren som vid stämman företräder just Skaraborgsdistriktet från vilket förslaget härstämmar om som fört fram detta, inte förde fram förslaget vid den nationella arbetsstämman utan anfördes av Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen genom representanten Ann-Sofie Alm reserverade sig sedan mot utskottets beslutet och reservationen om nämnda ordalydelse var också den enda reservationen.

Under fredagskvällen avslog så arbetstämman tilläggsyrkandet och cementerade därmed uppfattningen om de nya moderaternas inställning till försvars- och säkerhetspolitik. Nya Moderaterna brukar vara mycket snabba med att berömma sig själva för sin försvarspolitik och hur man formar försvaret för en framtid där hoten är "oförutsägbara, komplexa och gränslösa". Tyvärr är det ju så att oförutsägbara, komplexa och gränslösa hot ökar kraven på en hög grundberedskap och förmågan att vid behov genomföra styrketillväxt. Något som den moderata ekonomiska dispositionen inte mäktar med. Bara perioden 2007-2015 har försvarsanslaget sjunkit med 14 %, konstaterar Johan Wiktorin. Tragikomiskt blir det då när de moderata försvarspolitikerna Cecilia Widegren och Johan Forssell i Upsala Nya Tidning ena stunden konstaterar att Socialdemokraterna inte lägger en krona mer i försvarsanslag än Regeringen för att i nästa stund anklaga desamma för att skriva försvarspolitiska checkar som saknar täckning. Vad säger då detta om Regeringens checkar?


I skrivande stund meddelar Cecilia Widegren på Twitter att resultatet av stämman är tydliga förstärkningar av försvarsförmågan och planering för det oförutsedda. Det ska i så fall bli ett rent nöje att ta del av protokollet från stämman. Å andra sidan har vi ju upprepade gånger fått ta del av moderata försvarssatsningar som är de facto minskningar.


Från kristdemokratiskt håll vitsar man till det kring stämmobeslutet: "#mstämma röstade för ett sorgligt förvar istället för ett borgligt försvar!"


Media: DN, 2, 3, 4, 5, 6, SvD

27 kommentarer:

Martin sa...
18 oktober 2013 kl. 21:27  

Det cyniska i Widegrens kvitterinlägg är ju att det lyder exakt såhär (på slutet);

"=tydliga förstärkningar försvarsförmåga oplanering f det oförutsedda"

Observera felskrivningen där o sammanskrivs med planering och blir oplanering, inget kunde ju vara mer sant.

Anonym sa...
18 oktober 2013 kl. 22:30  
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Bekymrad fritidspolitiker sa...
18 oktober 2013 kl. 22:50  

Resultatet av denna del av Nya Moderaternas pågående partistämma bekräftar tyvärr att partiet har förlorat all trovärdighet i försvarspolitiken och börjar närma sig samma kvalitet som Saddam Husseins propagandaminister, när det gäller att beskriva situationen avseende den svenska försvarsförmågan och inriktningen av försvarspolitiken under moderat ledning. Det enda som återstår att hoppas på, är att de förlorar så många mandat som möjligt till andra partier med en trovärdigare försvarspolitik under valet nästa år.

Anonym sa...
18 oktober 2013 kl. 23:10  

Kan vi nu alla vara överens om att sluta hoppas på att en alliansröst 2014 ska vara en röst för ökade försvarsanslag?

@113-bom
Självklart är nedlagt försvar värre för försvarsförmågan än avslöjat försvar, så i sak har du helt rätt. Men jag tycker vi kan skippa det där snacket om internering. Förd politik har 95% av svenska folket bakom sig i valet 2010!

Anonym sa...
18 oktober 2013 kl. 23:13  

Efter ha följt debatten med efterföljande "kvittrande" och läst publicerade artiklar kan jag konstatera att någon/några inte riktigt förstått vad man har beslutat på stämman.

Jag har väldigt svårt att ta till mig dessa uttalande om "förstärkningar, satsningar m.m." som alla har det gemensamt att det bara är fantasier i en allt mer desperat Alliansregering.

Det finns all anledning att tro att de "nya" moderaternas satsningar på skolan har samma tomma innehåll som när de pratar om FM?

Eftersom de tydligen helt saknar självinsikt är det inte konstigt att deras allianspartners börjar dra öronen åt sig.

Om jag inte hörde fel när jag lyssnade på "radio bara skoj" för ett tag sedan så är 2014 "hästens år".

I år lär det nog inte bli mer än ett litet vilset Gotlandsruss på banan!

Som företeelse är stämman ganska tragikomisk att följa.
Som ett bevis på en fungerande demokrati är den ett skämt!
Inte ens de närmast sörjande som deltager i stämman verkar veta riktigt vad som händer!

Dundersuck!

Teaterdirektören.

P.S. Har lokalradion i Skövde rätt är det dags att börja sortera bort alla dessa åsnor som irrar omkring i manegen innan 2014.

Anonym sa...
18 oktober 2013 kl. 23:34  

@ Herr Wiseman.

Att hoten skulle vara oförutsägbara och komplexa? OK.
Men gränslösa kan de väl inte vara?

De terrorister, som Ryssland behövde 50 000+ man för att bekämpa, kan väl aldrig komma ifråga här i landet?
De måste väl endast förekomma inom Rysslands gränser?
Varifrån skulle vi få resurser och soldater/poliser till denna terroristbekämpning?

Våra problem är ju på en helt annan nivå!
Vi ska ju kunna ta hand om en kvalificerad, kreativ, oförutsägbar och komplex motståndare!

Pust!

Teaterdirektören.

Spår av ironi kan finnas i texten.


jan-olov sa...
19 oktober 2013 kl. 06:41  

Det som är positivt är att det nu finns en offentlig diskussion inom M
om försvarspolitiken.
Jag tror ändå att verkligheten kommer att springa ifatt Moderaterna och även andra partier.
Problemet för dem är att det bara kommer att göra ondare ju längre de väntar.
Under tiden utsätter Regerings partiet M och alliansen oss svenska medborgare, vårt land och vårt närområde för risker. Det är tråkigt att inte KD och FP fått mer genomslag i alliansens försvarspolitik hittills utåt sett.
Jag hoppas nu på att KD;FP går tuffare fram och att ytterliggare medel kan tillföras i vårbudgeten.

Försvarsberedningen har ett viktigt arbete de kommande månaderna. Det har också försvarsmaktsledningen som måste lyfte sig och samla mod till att återkomma med en ny perspektivplan som går mot uppgifterna och inte mot prolongerad ekonomi.


Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

Bodenofficeren sa...
19 oktober 2013 kl. 09:44  

Hela försvarsdebatten är märklig i Sverige och har varit de senaste åren. Det blir oerhört intressant, om man hinner uppleva det, historiens dom över de tre senaste decenniernas säkerhetspolitik.

Resenären sa...
19 oktober 2013 kl. 11:18  

"Vi som parti, som alltid har värnat vår säkerhet och tagit försvarsfrågan på största allvar"

Hahahaha

Unknown sa...
19 oktober 2013 kl. 11:28  

Detta handlar ju för bövelen inte bara om det militära försvaret!
Det handlar ju om att kunna hantera riktiga kriser i stort. Vart är våra livsmedelslager? Vart är våra bränslelager? Bara för att vi har en Öresundsbro innebär det inte att vi är garanterade import. Det finns en mängd olika saker som gör att vi kan hamna i en sådan situation. Hur har regeringen tänkt sig att hantera den pöbel på gatorna då som kommer o gå bärsärkagång?Jag är INTE imponerad.

Riksregaliet sa...
19 oktober 2013 kl. 12:03  

Anders 82, om det åsyftas invandringspolitiken, eller försvarspolitiken står inte 95 % bakom de andra 7 partierna.

Majoriteten av det svenska folket vill ha ett fungerande starkt civilsamhälle med sunda värderingar och stärka vår egen kultur, försvar och ekonomi.

Anonym sa...
19 oktober 2013 kl. 12:47  

Artikel i DN idag
http://www.dn.se/valet-2014/bakslag-for-forsvarsvanliga-i-m/

"Nu beslutade stämman i stället om att försvarsomställningen ska fortsätta som regeringen planerat, och att försvarsförmågan därigenom ska stärkas. "

Är det någon (annan än NyaM) som tror att den väg vi är på nu kommer att leda till att försvarsförmågan kommer att stärkas?

Hur kan man över huvud taget komma fram till att försvarsförmågan kommer att stärkas med sänkta försvarsanslag (för det har vi ju faktikt haft sedan NyaM tog över)?

Det är väl samma mattematik som visar att sänkta skatter ger bättre vård, skola och omsorg?

Det kanske är därför NyaM inte vill atg våra ungar ska lära sig riktig matte?

Anonym sa...
19 oktober 2013 kl. 20:03  

@Riksregaliet
Det jag menade var att jag tyckte det inte är seriöst att i debatten börja prata om internering av vissa politiker (ser att Wiseman nu tagit bort den kommentaren) Vidare är ju problemet det att den största majoriteten inte bryr sig om försvarsfrågor. Sen finns det de som bryr sig men prioriterar andra frågor högre. Sen finns det de som verkligen bryr sig men fortfarande hoppas att FP och KD i den tredje mandatperioden på något mirakulöst sätt skulle få genomslag för sin politik (se t.ex. Jan-Olovs inlägg).

Försvarsnihilisten Reinfeldt har förövrigt gått ut offentligt och hävdad att inget av de övriga allianspartierna har drivit försvarsfrågor i de interna alliansförhandlingarna. Varken FP eller KD har bestridit hans påstående vad jag vet.

Alltså 95% antingen bryr sig inte, prioriterar annat högre eller önsketänker om en politikändring inom alliansen som aldrig kommer komma (förrän möjligtvis när det är försent). Kvar finns de 5% som i förra valet röstade på det enda konkret försvarvänliga partiet i Riksdagen.

Anonym sa...
19 oktober 2013 kl. 20:11  

@Jan-Olov
Kommer inte hända. Skulle KD och FP menat allvar med sina uttalanden så skulle de ha drivit ett ultimatum mot M i den nu aktuella höstbudgeten. Tillsammans utgör de en tredjedel av alliansen och borde lätt kunna ta det inflytande som skulle krävas för en försvarssatsning om de verkligen brann för det.

Till vårbudgeten finns det inget kvar att spendera. Någon gång måste försvarsvänliga alliansväljare inse att ni är grundlurade. Till vårbudgeten kommer det inte komma någonting. Sen drar valrörelsen igång och då kommer FP och KD att lova försvarssatsningar. Om Alliansen sen vinner valet kommer KD och FP återigen bli totalt mosade av Borg i höstbudgetförhandlingarna osv osv.

Frågor på detta?

Unknown sa...
20 oktober 2013 kl. 10:11  

Beklagar att det inte längre är möjligt att göra strykningar på valsedlarna längre. Det behövs nog ännu nyare moderater för att vinna nästa val.

TRIDENT sa...
20 oktober 2013 kl. 10:42  

Det ska bli intressant att se vilka luftpastejer munvädret Widman kommer att häva ur sig, eller den totala tystnaden infinner sig. Karln har en enastående förmåga att vända kappan efter vinden och undgå att något illaluktande fastnar på just honom. Han hade väl ett finger med i genomförandegruppens falskspel, men ändå höjd han till skyarna av vissa. Varför kan man undra - hitintills har det enbart varit munväder, och han har lika lydigt som övriga i alliansen röstat för den katastrof vi befinner oss i.

Det enda som tycks få allianspolitikerna att reagera är när deras "egna" militärorkester är hotad...

31 830 989 000 kr ska vi ge i bistånd under 2014 enligt budgetförslaget. Med tanke på den slapphänta uppföljningen, och det faktum att UD tydligen får vräka iväg pengar utan någon som helst kontroll bara för att hinna göra slut på allt, får åtminstone mig att börja fundera. Man kan knappt ge allmosor till landets försvar, men UD kan vräka iväg miljarder utan någon som helst kontroll....
Har nu UD så svårt att förbruka pengarna borde nog Försvarsmakten kunna hjälpa till med detta, och dessutom hjälpa till så att det sker under kontrollerade former. Detta skulle enkelt kunna åstadkommas genom att UD står för alla kostnader förknippade med internationella insatser. Alla kostnader inbegriper då allt från materielunderhåll, avskrivningar på materiel som används under insatsen, personalens utbildningskostnader och löner inkluderande även lön under ledigheten efter genomförd insats, kostnader för drivmedel, kostnader för mat, transportkostnader gör personal och underhåll samt hyra för de lokaler dom krävs för utbildning och för logistik.
Eftersom vi nyligen införskaffat ett fantastiskt stödsystem för att på öret när kunna sammanställa vart pengarna går så borde det inte vara speciellt svårt att trolla fram en räkning till UD...
... och när UD betalt räkningen kan Sverker skicka dem ett signerat kvitto till bokföringen....

Alla utom journalistkåren borde väl vara nöjda och glada med denna lösning...

Unknown sa...
20 oktober 2013 kl. 11:56  

Jag kan för mitt liv inte tänka mig att ens någon som har något sånär koll på vad som händer med FM,längre litar på Alliansens försvarspolitik. Enklast är nog att bara inse att man får vända sig i en annan politisk riktning, finns inget att förlora på det.Sverigedemokraternas förslag till anslag gällande FM, saknar än så länge konkurrens.

Anonym sa...
20 oktober 2013 kl. 15:17  

Ni läser in för mycket i politikers tal och ger dem för mycket cred. Cecilia Widegren är i grunden en turistvärdinna från Skaraborg - ad notam. Så sök inte att analysera något som saknar intellektuellt vridmoment. Min far sa att man kan skydda människor från andra - men inte dem själva. Det gäller svensk försvarspolitik i synnerhet. Jan Kallberg

PangPangSWE sa...
20 oktober 2013 kl. 15:35  

FMs utrikesäventyr - hur bekostas de? Får FM något tillskott för dessa eller tas de 'inom ram'?

Om inte annat, är UDs nota nära till hands att hantera detta.

PangPangSWE sa...
20 oktober 2013 kl. 15:38  

Med tanke på hur hårt Widegren ligger på med sina slingrande falsarier, är det svårt att inte tänka sig att hon totalt har mållåst på FöMin-posten när Enström avgår av 'personliga skäl'.

TRIDENT sa...
20 oktober 2013 kl. 17:20  

Från reservofficer till vapenvägrare via yrkesofficer till turistvärdinna....

Nivån verkar bara bli lägre och lägre på försvarsministerposten....

Nu är det inte säkert att den mardrömmen inträffar för nymoderaternas opinionssiffror är hoppfullt låga och sjunkande....

Anonym sa...
21 oktober 2013 kl. 23:38  

@ anders82
"Förd politik har 95% av svenska folket bakom sig i valet 2010!"

Hur räknar du egentligen? Valdeltagandet vid valet 2010 var 84,63 % och Alliansen fick 49,28 % av deltagarnas röster. Det innebär att endast 41,7 av svenska folket röstade på Alliansen.

Det är inte ens hälften av 95%.

Unknown sa...
22 oktober 2013 kl. 19:13  

Du räknar fel.

Den förda FÖRSVARSpolitiken har stöd av i princip alla politiska falanger utom SD. SD har 4% röster. 1% röstar blankt.

Därav 100 - 4 - 1 = 95%

TRIDENT sa...
22 oktober 2013 kl. 21:04  

Ja du....

Det är inte så att du till vardags sitter på FÖ och räknar fram nymoderata "satsningar" på försvaret...

Din räkneövning är åtminstone förvillande lik de som pinnochioklubben ägnar sig åt

Anonym sa...
22 oktober 2013 kl. 21:52  

SoulTVGaming har en poäng

För 4 år sedan så var det inte så många som hade sett de effekter vi nu kan se av den förda Försvarspolitiken

Men nu när det är uppenbgbart för alla insatta vad den inslagna vägen har tagit oss så tror jag inte att det är så många som anser att den förda politiken kommer att leda oss dit vi borde

Om man nu inte är en av dem som tror att den förda politiken ska "svälta oss in i NATO"

PangPangSWE sa...
22 oktober 2013 kl. 22:24  

@Markus Andersson:
Vad är annars den dolda agendan?
Jag är medveten om att man inte ska underskatta mängden oklokhet och brist på mobilitet i intellektet som genomsyrar ledarskiktet, men det MÅSTE finnas en dold NATO-agenda.

Allt annat vore än mer skrämmande.

GMY

Unknown sa...
23 oktober 2013 kl. 00:31  

Ska man skratta eller gråta? Det är frågan... FML är Garanterat nöjd, i det nya försvaret där alla är anställda var det tidigare avtalet alldeles för dyrt för att ha RÅD att kunna öva, med det nya
avtalet får man råd med ytterligare övningsdygn.

Men det kommer säkerligen slå tillbaka mot FM självt, inte sällan hör man diskussioner från soldater att lönen är för låg, det gamla avtalet gav möjlighet att kunna leva på sin lön vissa månader, med det nya avtalet försvinner den "ventilen".
Officiellt går ju rekryteringen KANONBRA, i verkligheten....? Finns det någon som på fullt allvar tror att detta kommer öka antalet sökande till fm, eller göra så att de redan anställda kvarstannar längre?!


Hur lyckade officersförbundet gå med på detta?

Håller med Trident Om UD och ersättning. Uppenbarligen kan många poster läggas in i deras budget, inkl statsrådslön....

Att genomföra peace-keeping uppdrag i ett land borde verkligen kunna ses om ett bra sätt att ge bistånd!
I bästa fall dämpas konflikter och människor kan bo kvar och leva sina liv.
Så absolut, låt UD stå för kostnaden för de internationella insatserna. På detta sätt kan UD Äntligen peka på Exakt var del av pengarna går, och FM kan få en något bättre budget att bygga upp försvarsmakten med.

/VINDOMSLAG

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade