Att inte återta Hkp 4 (uppdaterad 30/4 06.30)

Det var med stort intresse jag idag läste försvarsministerns uttalande i Expressen och hans blogginlägg ang det nya helikopterköpet och framförallt Hkp 4. Oppositionen är som bekant av åsikten att inget nytt helikopterköp behövs utan att det räcker med Hkp 4, i väntan på Hkp 14 och Regeringen vill köpa ett interimssystem till dess Hkp 14 anländer. Själv är jag otroligt skeptisk till att Hkp 14 någonsin anländer och går att använda som det är tänkt, ens 2018. Alla erfarenheter av liknande högteknologiska system där en egen svensk förmåga skall byggas, speciellt utifrån egen utveckling (t ex JAS 39 med delsystem), visar att tidsplanerna aldrig håller och förmågan stannar betydligt hitom specifikationen. Hkp 14 är än värre än JAS 39 med delsystem, då det handlar om en ytterst begränsad serie där Sverige är ensam kund inom många väsentliga områden. Det bådar inte alls gott.

Patria Helicopters AB har mycket riktigt lämnat en offert på ett igångsättande av Hkp 4 till en total kostnad av 3 milj kr för 12 helikoptrar inom 36 veckor. Önskas bara 8 helikoptrar (de NBG-modifierade och NVG-modifierade) handlar det om 1,7 milj kr och en tid på blott 12 veckor. Skulle man bestämma sig för att modifiera helikoptrarna för en mer komplex hotmiljö för att understödja markoperationer i t ex Afghanistan, är det en summa på 175-250 milj kr för alla 12 helikoptrar beroende på vilket modpaket som väljs. Jag vet att försvarsministern är medveten om dessa siffror. Likväl redovisar han meningsmotståndarna är av ståndpunkten att endast 3 milj kr behövs och utelämnar helt fakta om modkostnaden och påskiner att den skulle vara enormt hög. Försvarsminister hävdar på sin blogg att modifierade helikoptrar skulle kunna ge operativ effekt först framåt 2017. Besättningarna är av en helt annan åsikt, men det är ju inte ovanligt att informationen filtreras på vägen uppåt. Allt måste ju passa i ett sammanhang. Frågan är då vem som bestämmer sammanhanget.

Nåväl, USA kommer i närtid att basera uppåt 50 helikoptrar i Norra Afghanistan, vilket kommer att avhjälpa den helikopterbrist som tidigare funnits. Att Sverige då skickar ner tre Hkp 10 får då mer karaktären av en medial medicin. Man ska dock inte hymla med att insatsen kommer att ge Försvarsmakten enormt bra erfarenheter av att uppträda i den hotmiljö och de meteorologiska förhållanden som Afghanistan representerar och det är nog så viktigt.

Fr o m nyår kommer Sverige att leda NBG 11. I dagsläget ingår i NBG 11 ett antal Hkp 15 av tveksamt taktiskt värde, med tanke på helikopterns grundförutsättningar, närmast dess storlek och lastförmåga. Att spana och tjänstgöra som förbindelsehelikopter är uppgifter som kan lösas, men att flytta trupp och genomföra transporter av sårade känns mer tveksamt. Vilken helikopter ska då lösa dessa uppgifter? I dagsläget ingen. Det får mig att tveka starkt till om man någonsin kommer att kunna sätta in NBG 11. Trycker man på knappen för mod av Hkp 4 nu, kommer det att finnas helikoptrar tillgängliga, med uppgraderat skydd i alla fall till innan mitten av beredskapsperioden. Ett annat alternativ hade varit att svänga om Hkp 10 till att ingå i NBG, men inte heller detta är ett troligt scenario. Det är en viss skillnad på 3 Hkp 10 + 4 Hkp 4 för NBG 08 och 4 Hkp 15 till NBG 11. Allan Widmans blogginlägg om statusen på Helikopterflottiljen inger inte direkt förtroende för situationen. En tillgänglighet på 3 (under förutsättning att bägge helikoptrarna i Adenviken var tillgängliga) av 20 helikoptrar, dvs 15 % är inget mindre än en militär katastrof. Inom NATO hade detta inneburit att huvuden hade rullat.

Det är dock inte i Afghanistan eller i NBG som Hkp 4 behövs mest. Utan att dra igång Hkp 4 kommer Sverige att stå utan ubåtsjaktförmåga och kvalificerad möjlighet till samverkan med ytattack. I bästa fall rör det sig om tiden fram till ett nytt helikoptersystem anlänt. Sannolikheten för detta scenario är dock ytterst lågt. För det första anskaffas inte interimshelikoptersystemet för detta ändamål. Det är framförallt för trupptransport och mede/casevac.

Istället blir det Hkp 14B (marin version) som ska lösa uppgiften och den är ännu mer försenad än transportversionen. För det andra och allvarligare är att de besättningar som idag har erfarenhet av ubåtsjakt och samverkan med ytattack, snabbt är på väg ut ur organisationen. De är i regel erfarna och i militära sammanhang äldre herrar, som knappast kommer att sitta still till en marin helikopter dyker upp om nästan ett decennium. Antingen har de lämnat organisationen genom pension, för egen maskin eller också lämnat flygtjänsten. Hur aktuella och framförallt i vilket skicka är deras erfarenheter på området i slutet av decennium? Hur kommer dessa individer utan aktuell flygtjänst att behandlas av ”hälla-i-övningen” som besättandet av Försvarsmaktens personalorganisation 11 innebär? Det finns mer än all anledning att oroas för den svenska marina helikopterförmågan.

Förmågan till undervattensstrid och andra undervattensoperationer i innanhavet Östersjön är oerhört viktig. Det bedömandet gör även Regeringen, då man beställer en ny ubåtsgeneration och uppgraderar äldre ubåtar. Ubåtarna utgör med sin spaningsförmåga och sitt dolda uppträdande en enormt viktig länk i den första ringen i det nationella svenska försvaret. Motsvarande gäller för andra nationer med intressen i Östersjön. Av den anledningen krävs en god svensk ubåtsjaktförmåga. Den ubåtsjaktförmåga som framförallt byggdes under 80-talet, har redan tagit mycket stryk genom omotiverad avveckling av materielsystem utan ersättning. Att förlora ytterligare ett materielsystem, innebärande förmågan till luftburen ubåtsjakt, vore förödande för det nationella försvaret. Framförallt av den anledningen förordar jag starkt ett återtagande av Hkp 4. Detta återtagande kan som sagt ske mycket snabbt.

Vid en omedelbar startsignal att återuppliva Hkp 4 kan dessa vara igång till sommaren och man kan börja återupprätta den marina förmågan med start i höst. Även om försvarsministern skulle ha rätt och full operativ förmåga (observera Afghanistanscenario) inte nås förrän 2017, är skillnaden enorm mellan att ha besättningar som sedan 2010 övat ubåtsjakt och samverkan med ytattack och att ha besättningar som först framåt 2020 ska börja lära sig denna förmåga och då helt på nytt och förmodligen utan alla tidigare erfarenheter. Förmågeglapp är ett användbart ord för situationen. Vansinne ett mer beskrivande.


Jag håller dock med försvarsministern i att oppositionen helt är ute och cyklar när man hävdar att de tre ombyggda Hkp 10 skulle kunna stå för alla internationella åtaganden till 2017 när Hkp 14 anländer. Det får mig starkt att tvivla på hur intresserad man är ta till sig av den information som presenteras. Oavsett storleken på internationella åtaganden är tre helikoptrar alltid tre helikoptrar. T o m att som Regeringen tro att dessa helt skulle kunna stå för ett svenskt helikopteråtagande i Afghanistan i två år, anser jag är att tumma på verkligheten.

Vidare skulle det vara mycket intressant att få veta hur oppositionen tror sig kunna sy ihop sin försvarsbudget, med de åtaganden som man anmält i kombination med de besparingar man också aviserat. Det får bli ämnet för ett annat inlägg.


Uppdatering 30/4 06.30: Kostnaden för en full uppdatering av Hkp 4 är högt räknat 30 mkr per individ, med följande utrustning:

  • Ballistiskt skydd
  • Ksp installation
  • Luftintagsfilter ( motorerna )
  • Bårinstallation
  • CVR/FDR
  • IRSS IR suppressorer
  • Målning
  • Radio ( krypto och NATO kompatibel )
  • Transponder IFF ( intergrerad med Radio)
Tid för leverans av alla 12 är 24 mån, men önskas bara 8 helikoptrar är leveranstiden nere på ett år. Stryker man därtill IR-suppressorer är tiden nere på 8 mån. Önskas mindre modifieringar än ovan, minskar naturligtvis leveranstid och kostnad.

Försvarsministern anger dessutom i Expressen att "vår erfarenhet av att bygga om är renodlat negativ, och hänvisar till helikopter 10 som byggts om i Norge och sätts in i Afghanistan nästa år". I detta uttalande väljer han aktivt att inte referera till att den forcerade ombyggnad som gjordes av Hkp 4 inför NBG 08 gick alldeles utmärkt och t o m bättre än plan och det är samma företag som nu lämnat ovan beskrivna offert. Denna leverantör har redan visat sig kunna hålla såväl leveranstid som kostnad, vilket är betydligt mer än man kan säga om många andra av FMV:s kontrakt.


Är det nu helt bestämt att Försvarsmakten inte längre ska nyttja Hkp 4, gör i så fall det kloka att överföra dem till Kustbevakningen där de bör nyttjas för sjöräddning.

13 kommentarer:

Anonym sa...
29 april 2010 kl. 21:45  

Visst vore det bra att även få igång vertolerna. Men om alternativet är en hel drös nya, sköna Blackhawks så röstar jag på de senare.

Ärligt talat orkar vi inte med att driva alltför många olika helikoptersystem.

En flotta med moderna och stridsrustade Blackhawks skulle göra mycket stor nytta.

Det skulle också få oss att glömma NH90.

Wiseman sa...
29 april 2010 kl. 22:19  

Om du menar glömma som i att de inte fortsatt kommer att införskaffas misstar du dig. "En hel drös" låter ju trevligt, men jag är rädd att du blir besviken.

Inget av alternativen BH/NH90 löser förmågan ubåtsjakt/samverkan med ytattack förrän i början av nästa decennium. Ett mycket högt spel.

Anonym sa...
29 april 2010 kl. 22:38  

Ja, jo. Som vanligt är det väl snålheten som bedrar visheten.

Men med ett styckepris på 100 mnkr och 4,7 mdkr i budget så borde det väl bli fler än en handfull, i alla fall?

Varför kan vi inte använda Sea Hawk?

chefsingenjören sa...
29 april 2010 kl. 22:40  

Vi borde se till att fokusera på ett fåtal helikoptrar och gärna så lika varandra till designfilosofi och underhåll.

- 4:an blir nog en för udda fågel i sammanhanget hur mycket nostalgi jag än känner för den.
- 10:an borde vi sälja ut. I varje fall inte skicka till Afghanistan!
- 15 fortsätt kör, även om jag tycker att vi just nu håller på med den korkade inriktningen att använda den till en massa saker som den ursprungligen inte var tänkt till.
- 14. Tja, avbeställ?

Sedan är frågan vad 16 ska bli för typ. Jag gillar Blackhawk. Kombinationen Blackhawk och 14 är dock inte särskilt slugt. Ska vi fortsätta med 14 bör vi titta på ett alternativ från Eurocopter för att få synerigieffekter.

Bara en sådan enkel sak som att rotorn snurar åt olika håll på Blackhawk och 14 gör att piloten får fundera en stund om han ska byta mellan typerna...

Men helst av allt vill jag att vi följer SHK rekommendation och låter Helikopterflotttiljen få lugn och ro i ett par år för att bygga upp verksamheten igen. Åter med FRÄD och medicinska transporter i Sverige! Detta är utmärkt träning för internationella MEDEVAC uppdrag.

Henrik sa...
29 april 2010 kl. 23:06  

Här har ifs Tolgfors helt rätt; "Enligt Tolgfors har Försvarets Materielverk tittat på alla tänkbara alternativ och den enda lösningen är att köpa nya helikoptrar.
- Våra erfarenheter av att bygga om är renodlat negativ, säger han och hänvisar till helikopter 10, som byggts om i Norge och sätts in i Afghanistan nästa år.
De skulle ha varit klara att tas i bruk 2008."

Anonym sa...
29 april 2010 kl. 23:06  

Man ska inte glömma att det är mycket lättare att driva ett gammalt beprövat system än ett för oss nytt system (BH).

Vi vet vertolens felutfall pga erfarenhet. Hur länge dröjer det innan någon där uppe tycker att BH är gammal och ful? Vertolen med sina 9000h gör att den precis är inkörd. Om argumentet gammal vinner så får vi omg skrota C130.

Jag tycker att WM har förstått värdet i vertolen, världens kanske bästa tphkp...

Anonym sa...
29 april 2010 kl. 23:34  

I en bra värld hade följande åtgärder vidtagits:

- Ett beslut hade tagits att INTE skicka Hkp 10B till Afghanistan. De kommer inte att göra någon nytta alls. Dessa Hkp 10B ska istället tillföras NBG 11, där de kan lösa uppgifter som en Hkp 15 inte kommer i närheten av..

- Efter NBG 11 säljs hela flottan av Hkp 10.

- Flottan av Hkp 15 säljs.

- Hkp 9 avvecklas slutligt.

- Delar av Hkp 4-flottan återtas, enbart för ubåtsjakt.

- Ny Hkp "16"-flotta införskaffas, Blackhawks rekommenderas.

- Hkp 14 behålls och görs operativa allteftersom förmågorna blir tillgängliga.

Alltså: År 2020 har vi nyss avvecklat Hkp 4 eftersom Hkp 14 nu löser även ubåtsjakt. Vi har Hkp "16" som löser uppgifter inom utlandstjänsgöring. Då man har haft behov av lätt helikopter (utbildning mm.) så har detta behov hyrts in av civila helikopterföretag under kortare perioder. Det finns nu två system i FM: Hkp 14 samt Hkp "16"!

Men det är ingen bra värld vi lever i...

Loke

Wiseman sa...
30 april 2010 kl. 07:15  

22.38: Du förutsätter att alla 4,7 mdr kr anslagna för inköp. Räkna in en ny logistikorganisation. Förmodligen är även vidmakthållande inräknat i summan.

Seahawk tror jag inte blir av just för att man inte ser behovet.

CI: Det skulle bli lika många fyror som 14 i transportkonfig.

Henrik: Annan leverantör. Denna leverantör modifierade på rekordtid 4 st Hkp 4 till NBG 08. Beställning långt efter Hkp 10B, leverans innan NBG 08 beredskap startade.

Anonym sa...
30 april 2010 kl. 13:08  

Anskaffning av Hkp 12 Blackhawk ( enl vad jag hört blir numret 12, inte 16 men skitsamma)behövs, dock ser jag mer än gärna på Jayhawk, har fåt en genomgång och en tur med det systemet och jag är mycket imponerad. Sant den är ingen seahawk men en billigt altenativ för SAR.

// Förste Sergeanten

Anonym sa...
1 maj 2010 kl. 13:26  

Om vi i morgon har en helikopterflotta om 20 st HKP15 och >40 st Black Hawk då finns ingen anledning att blogga om helikopterverksamheten längre.

Om vi i morgon har en helikopterflotta om 20 st HKP15, 18 st HKP14 och 15 st HKP16 Black Hawk då kan vi fortsätta blogga om helikopterverksamheten.

Morgondagens bloggare

Anonym sa...
2 maj 2010 kl. 01:11  

Äh, sluta återanvända gammal materiell och lägg pengarna på nytt istället. Ser hellre några extra BH än att vi får några gamla 4:or. Kortsiktigt tänkt, minst sagt.

Förstår mig inte på detta vurmande för vertolen. Låt gå att den fortfarande går att använda, men det gör faktiskt Stridsvagn S och PBV 501 också.

Anonym sa...
2 maj 2010 kl. 10:12  

Skall vi täcka Försvarsmaktens behov av medeltung helikopter då behövs såväl Hkp4, Hkp10, Hkp14 och Hkp16. 12+9+18+15= 54 st.

Men 54 st, varav i bästa fall 30 st går att flyga med över tiden, räcker inte till alla behov/önskemål som internationella insatser, NBG, ubåtsjakt, stöd till samhället, FRÄD/SAR, TI, ISAF, ME02, SF osv.

Lycka till

Mackan sa...
29 juni 2010 kl. 22:54  

Tycker det har varit rätt tyst på försvarsbloggarna om helikopterutredningen som redovisades förra veckan. Det var iofs inte så jättemycket nytt i den men en del intressanta saker fanns att läsa om t.ex. rotationsfrekvens samt försvarsmaktens syn på hur personalen skall omfördelas.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade