Gästinlägg: Vad ska vi med Hemvärnet till?

I nedskärningstider brukar en vanligt förekommande metod vara att lägga över ansvaret för en uppgift man inte längre mäktar med på någon annan. Det gäller oavsett typ av organisation, men inte minst inom Försvarsmakten. Den ekonomiska realiteten är sådan att med budget vars realvärde minskar för varje år samtidigt som löner och andra utgifter ökar, måste man skära ned. På pappret kan man då lägga över ansvaret för andra uppgifter på "någon annan".

Inom Försvarsmakten blir detta via olika turer mellan försvarsgrenarna i slutändan Hemvärnet. Armén har inte längre numerären att kunna närvara över ytan, varvid man ser Hemvärnet som lösningen på detta. Flygvapnet och Marinen har inte råd att hålla sig med eget basförsvar, varvid man ser framför sig att Armén löser detta, vilket i slutänden innebär Hemvärnet. Hemvärnet har dock varken utbildningen eller för den delen utrustningen att lösa dessa uppgifter, och kommer heller inte att få det. Ty sådana är de ekonomiska realiteterna att hade pengar funnits att lösa uppgifterna från början, hade man inte behövt lägga dem på Hemvärnet. Döper man sedan om organisationen till Nationella Skyddsstyrkorna, blir kanske bristerna inte lika uppenbara.

/Wiseman

----------------------------------------------------------

Vad ska vi med Hemvärnet till?

För någon vecka sen var jag på min första hemvärnsövning, en KFÖ med Östra Aros hemvärnsbataljon. Först och främst måste jag säga att övningen höll betydligt högre mått än väntat. Det fanns flera soldater som utan tvekan höll högre klass än de flesta värnpliktiga. Det var överraskande och roligt, och det var uppfriskande att åter få leda en grupp i stridsövning.

Men trots att det har skett en omfattande kvalitetshöjning är Hemvärnets framtid inte självklar. Hemvärnet saknar nämligen någon egentlig uppgift. Det talas om bevakning av skyddsobjekt och krishjälp till det civila samhället. Ibland talas det även om att de ska försvara Sverige. Men när det kommer till kritan är uppgiften oklar. Politikernas förväntningar på Hemvärnet är helt enkelt rubbade, omöjliga och oseriösa.

Ta Hemvärnets fordonspark till exempel. Terrängbil 20 ska nu skrotas och det tittas på alternativ. Bandvagnar finns, men inte i någon stor skala. Det ska alltså köpas in nya hjulfordon. De fordon som nu används än minibussar från Volkswagen, civila modeller med militära nummerplåtar. I dessa kan man med lite tur proppa i åtta vuxna karlar (men knappt någon packning) för transport på landsväg och kanske i nödfall grusväg. Bussarna är blåa och inte fältmässiga för fem öre. När vi övade "strid från lätt fordon" gjordes detta i en om möjligt sämre plattform, en fransk hyrbuss från Hertz. Ryktena säger att det kan bli ett nytt fordon som liknar den ökända Sprinterbussen till slut. I praktiken kommer alltså Hemvärnet inom kort att sakna terränggående fordon.

Utan terränggående fordon förväntas alltså Hemvärnet lösa sina uppgifter, men vilka är dess uppgifter? Beroende på vilken politiker du frågar, får du olika svar. Hemvärnet håller på att föryngras, förbättras rent personalmässigt och få bättre materiel. Men de kan inte försvara Sverige, som många politiker verkar tro. De har begränsad möjlighet att ta sig fram i terräng. De saknar stridsfordon. De har inte ens några fasta förläggningar.

Vi måste fråga oss vad vi ska med Hemvärnet till. Och när fått det klart för oss, ska vi utforma Hemvärnet för att möta målen. Själv anser jag att Hemvärnet i nuvarande form kan användas som komplement till yrkes- eller värnpliktsförbanden med dess nuvarande utformning - utfyllnad, kompetensutveckling och repövningsliknande verksamhet. Om det ska kunna användas till det som politiker i allmänhet yrar om, "att försvara Sverige", måste hela organisationen göras om från grunden och anta en form som liknar t.ex. Territorial Army. Det vore i och för sig fantastiskt, men chanserna till det är begränsade. Om vi vill använda det till försvarsuppgifter behöver man få både stridsfordon, bataljonsartilleri och anställda officerare - och betydligt fler övningsdagar per år dessutom. Verklighetskontakten hos politikerna som anser att HV kan försvara Sverige är beklämmande. Ett land kan inte försvaras med lätta, dåligt samövade infanteribataljoner utan fordon, förläggningar och understöd.

Jag gillar Hemvärnet. Men överskatta det inte. Just nu agerar de politiskt alibi för nedskärningar. Det är skamligt. Det krävs politisk vilja och intresse för att gör något vettigt av Hemvärnet. I nuläget finns varken eller.


/Andreas Braw

58 kommentarer:

Anonym sa...
2 oktober 2010 09:47  

I Hemvärnet finns det som fanns i värnpliktsförsvaret, nämligen civil kompetens. Var annan HV soldat äger privat en SUV som han tar med sig på övningen. Skulle terrängkapacitet behövas få dom använda dessa. Sedan kommer inte en insats av HV att göras utan att hela samhällets resurser finns tillgängliga egentligen.

Sedan kan jag bara instämma om våra politikers totala ointresse av försvaret av Sverige. Är helt oacceptabelt egentligen, men det är ju vi som röstar fram dom.

Anonym sa...
2 oktober 2010 15:11  

Dessutom krävs en attitydförändring gentemot Hemvärnet. Jag har i olika sammanhang försiktigt föreslagit att HV eller 'nationella skyddsstyrkorna' åtminstone på sikt borde vara en klockren placering (heltid, såklart) för alla de yrkesofficerare som inte vill tjänstgöra utomlands eller tycker sig ha gjort sitt i internationella insatser. Det ses av nästan alla YO jag talat med som en förolämpning.

Anonym sa...
2 oktober 2010 15:52  

Hear hear, bra skrivet som alltid Braw!

Med vänliga hälsningar
Christopher Dywik

Anonym sa...
2 oktober 2010 16:00  

Helt klart en relevant fråga vad HV skall användas till. För att få ut en försvarseffekt anser jag(likt FP) att HV skall organiseras som infanteribataljoner. Tillför förmågan indirekt eld och PV-robot i någon form. Antingen Rb57 på skytteplutonerna eller Rb56 på bataljonsnivå. Både och är naturligtvis optimalt, men det kanske är att sikta något för högt. Gällande den indirekta elden är det Grk som gäller naturligtvis. Argumentet att det är ett för avancerat vapensystem köper jag inte, då jag själv har erfarenhet av systemet. Att utbilda en granatkastarsoldat tar inte många dagar! 81mm eller 120mm är frågan. Att utbilda eldledare till "tillräckligt bra" nivå, dvs göra ett enklare måluttag, kunna eldreglera, bedöma riskavstånd(krigs)och ammunitionsinsats/eldslag kopplat till mål och elduppgift tar heller inte många dagar.

Lv i form av Rb70 kanske också tål att tänkas på, men kanske är risken för vådabekämpning för stor? Dock kanske man kan komma runt detta problem med hjälp av Lulis(numera FM broadcast).

Som sagt, att träna soldaterna att handha systemen är inte det svåraste, det svåra är nog att samordna allt detta på ett optimalt sätt på bataljons/kompaninivå. Men bättre att ha några resurser att samordna, tillskillnad från idag.

/H

Wiseman sa...
2 oktober 2010 16:33  

H: Önskelistan är lång. Anledningen till att Hemvärnet får överta fler uppgifter är att vi inte har råd med att det reguljära försvaret löser dessa uppgifter. När vi inte ens har råd att låta våra manöverbataljoner ha kvar 12 cm grk, varför ska vi då bekosta detta för HV?

Grk är inget avancerat vapensystem, men det är däremot Rb 70. Hur ska HV ha råd med ha radarsystemen för invisning? Utan invisning levererar inte lv-system någon effekt. Hur ska man öva skyttarna och ha råd med målflyg? Ska endast HV i Halland ha rb 70 eller ska övriga landets hv skicka sina soldater på övning i simulatorhallen på Lv 6 en gång i halvåret?

Det är som sagt sådant vi redan nu har svårt att bekosta för reguljära förband.

Anonym sa...
2 oktober 2010 17:27  

Redan massor av idéer. Jag tror att det vi ser nu är ett glapp medan yrkesmilitärer å ena sidan och ett otillräckligt utvecklat hemvärn å andra sidan. Kontraktslösningen, som vad jag förstår nu kommer vara extrapersonal åt yrkesförbanden, kanske skulle vara ett rimligt mellanting att använda för nationellt försvar.

Men med detta blir det intet, för i partierna förs inte diskussionen. I mitt eget parti, KD, kommer Det Stora Uppvaknandet (eller väckelsen, om man vill driva med de frikyrkliga) äga rum de närmsta fyra åren. I ungdomsförbundet har vi yngre förmågor fått utrymme att driva utvecklingsdiskussionen. Tycka vad man vill om KD, men att få dem att ta ställning är centralt för att vända försvarets nedgång. Till sist måste partiet lyssna.

Tyvärr pågår inga diskussioner alls i MUF, min gamla hemvist. Och i LUF talas det mest om kvotering. CUF har jag ingen aning om. Det är konstigt. För bland ungdomar är intresset ganska stort, upplever jag.

För övrigt anser jag att yrkesarmén måste återuppfinna granatkastaren. Och att luftvärnsrobotar i HV kommer att kosta hutlösa summor.

/Andreas Braw

Lt Johansson sa...
2 oktober 2010 17:42  

HV har ingen uthållighet.
Fysnivån mycket låg som i resten av samhället
Mycket önskedrömmar, det finns ingen tid för att lära ut alla dessa system ( 4 eller 8 dygn handlar om bruttotid)
ett fåtal kan skjuta GRG rörligt
Dessutom är indianerna få...
HV är en kuliss för Tolgfors o de nys Schlingman-moderaterna
De som är med all heder, men de är inga yrkessoldater, plus att MAPEN har väl ingen AM beställd för 2012...

Anonym sa...
2 oktober 2010 17:44  

@wiesman...du har helt rätt ekonomin är ett problem för 1 miljard får man inte speciellt mycket, dock så kan man fundera på om man inte kan växla lite på de olika anslagen. Som jag förstår det så betalar våra plattformar hyra för sina lokaler till fortV, som i sin tur betalar sitt överskott tillbaka till staten. detta överskott skulle kunna användas till att utrusta HV med grk då dessa system i sig själva är relativt billiga, pv kan man öva samlat samma med lv dvs man skickar personalen till sim hallarna vilket borde bli kostnadseffektivt.

skulle till och med tro att dessa pengar räcker lite längre än bara grk och övningstid, så det är fullt möjligt att till och med vettiga fordon ryms i den ramen.

/grp ch

Anonym sa...
2 oktober 2010 17:55  

Nämnde Rb70 för att det tagits upp från politiskt håll att de kan tillföras hemvärnet.

Gällande 12cm grk ser det nu ut som manöverbataljonerna kommer vara dubbelbeväpnade med både 8cm och 12cm, kaliber väljs efter insats. Bland annat kommer man renovera 12cm grk-ammunition på samma sätt som man nu gör med 8cm ammunition. Och de nya rikmedel/riktinstrument som införskaffas passar lika bra på tolvan som på åttan. Frågan är snarare om man har råd att skrota ut tolvan med all ammunition, inklusive Strix. Som det verkar har man kommit på bättre tankar som tur är.

Som sagt, önskelistan är lång, men all föreslagen materiel finns redan i FM i stora kvantiteter, förutom kanske Rb57 som bara köpts in för att fylla upp de insatsförband vi har idag.

Det diskuteras ofta hur man konkret kan öka hemvärnets förmåga, men när man verkligen kommer med konkreta förslag hur det kan göras får man till svar att det är för dyrt eller för svårt med de resurser vi har idag. Och så är det nog, men den tydliga politiska viljan är att öka hemvärnets resurser och som jag ser det är de förslag jag tagit upp de tydligaste och enklaste. För vi vill väl ha riktiga militära förband, och inte den prostatagerilla HV en gång var, och i vissa delar är än idag?

/H

Anonym sa...
2 oktober 2010 18:04  

Organisera HV i infanteribataljoner, med fast anställda officerare - de som roterat ut ur insatsorganisationen, antingen permanent eller bara tillfälligt (pga familjeförållanden). Även om de bara är utrustade med AK och personlig utrustning så är det väl bättre än ingenting? Då har vi en grund att skala up det nationella försvaret på om läget kräver det.

Charlie Spartan sa...
3 oktober 2010 01:04  

Man kan göra mycket mer med Hemvärnet allt som krävs är resurser och krav.

Bevaka, skydda och försvara är en viktig uppgift utan den så är allt annat sårbart.

@ Wiseman
Inom HV så finns det redan ett X antal färdigutbildade LV soldater, varför inte nyttja denna resurs och förbättra försvaret av viktiga objekt, Ett bra sätt att nyttja redan gjorda investeringar.

Lt J sa...
3 oktober 2010 13:08  

Lägg ner hemvärnet!

Upprätta en territorial army enligt brittisk modell. Kalla den skyddsstyrkor, hemvärn eller kort och gott armén. Låt alla "ströbataljoner" ingå i denna avdelning (luftvärn, art ingenjör mm) och låt den befolkas av officerare och gss/k.
Låt därefter insatsbataljonerna syssla med insatser till ett rimligt växlingstal.

Lt J sa...
3 oktober 2010 13:11  

Glömde det viktigaste: ge denna enhet uppgiften "försvara"

Anonym sa...
3 oktober 2010 14:15  

Vad sägs om att överföra PBV401 till HV? Den lär vara lättunderhållen. Det är ju knappast ett stridsfordon, men det kan ta sig fram i terräng, och på väg till striden har soldaterna i alla fall splitterskydd. Och det finns flera hundra som bara står och skräpar.

KVM J sa...
3 oktober 2010 17:38  

Del 1:
Det är många som vill få fram ett hemvärn som liknar territorial army, men jag tror inte det är rätt väg. Idag finns det ett antal problemfaktorer som vi behöver övervinna innan vi kan lassa på med en massa nya uppgifter och utrustning (sett ur ett perspektiv från en insatskompaniledning):
Förarbevis: Vi har alldeles för få förare (på tgb och bv) och det är inte många som har tid att gå utbildningen (lite mer än månad, totalt). Antalet personer som kommer in i organisationen med dessa behörigheter är försvinnande litet
Transportkapacitet: Idag har vi inte möjlighet att flytta oss och vår material, vi får inte med oss en hälften av den. Knappt all den materiel som är den allra mest nödvändiga kan vi få med oss. Insatskompanierna saknar 2 lastbilar för att kunna flytta sig och den materiel vi behöver. Vi kan flytta personal med lite utrustning den uppsatta sträckan men uthålligheten blir då försvinnande lite om vi inte åker skytteltrafik mellan punkt A och B. Att vi skulle kunna få tag på mer resurser tror jag vad jag vill om, vi ligger längst ner i kedjan så när det händer får vi vackert vänta på vår tur…
Utbildningstid: Vi kan idag räkna med att soldaterna gör 8 dagar per år fördelade på två tillfällen om 4 dagar. Det finns många som gör mer och det är bra men alla i förbandet kan inte göra det och då får man anpassa sig efter det. Med det nya systemet så kommer det in soldater som har gjort 3 månader GMU det kommer att ta flera år innan vi har fått tid nog att ge dem den utbildning dom behöver för att fungera som HV-soldater. Att tro att man ska kunna öka på vad vi ska kunna lära dem är bara fantasier, kan vi lära upp dem till bra skyttesoldater har vi kommit lång.
Instruktörer/lokaler: Vi har idag problem att få fram tillräkligt med instruktörer för våra grundbehörigheter samt de vapen- och materielsystem vi har idag. Då vi själva står för våra instruktörer så måste de tas någonstans ifrån den egna plutonen/kompaniet vilket innebär att någon inte får träna i sin befattning. Ett exempel, det är ofta en plutonschef som får gå som instruktör på en övning och det går väl bra om man ska öva en grupp men samtidigt kan denne inte gå runt och prata med sina underlydande eller se på ett genomförande och därigenom få fram vad man behöver förbättra. När ska plutonschefen få öva på att vara plutonschef om han hela tiden måste vara instruktör?
I mitt fall finns det militära förband i närheten men det betyder inte att det är lätt att få tillgång till vapenvårdslokaler, lektionssalar eller tälttorkar…
Att driva runt förbandet: HV-befäl lägger ner mycket tid på att planera verksamheten samt att driva den dagliga verksamheten. Det är mycket ringande för att boka tider på verkstäder (fordon och trasig material), ordna GT på t.ex. vapen och sambandsutrustning. Dessutom ska vi planera övningarna beställa mat, am, extramaterial sam övningsterräng. Sen ska vi sköta rekryteringen: informationsmöten, intervjuer och bostadsprotokoll. Dessutom vill man förbättra verksamheten men ibland känns det som om all tid man har går att för att bara hinna med att hålla näsan ovanför vattenytan.
Helgverksamhet: En faktor som gör att det blir svårare att öka utbildningstiden är verksamheten genomförs på kvällar och helger (förutom kontraktsövningar), en bra helg kan man kanske få ut 1½ dags effektiv utbildning om man har tur. Uppstart och avveckling tar tid, dessutom ska man hinna ta sig till och från övningen och då blir ett par dagar lätt till ett månadsprojekt. Att många kan ta ledigt och gå extra kurser är bra men det är svårt att en hel grupp att kunna ta det samtidigt så man kan samöva på det. Att vara borta mycket från familjen kan slita en hel dem. Naturligtvis är det skillnad på att utskickad på en mission i sista stund och ”bara” vara borta en helg, men det här är en faktor som man i HV måst ta hänsyn till.

KVM J sa...
3 oktober 2010 17:40  

Del 2:
Att säga ett nytt system är ”lätt” och bara tar några dagar att utbilda på är bara inte sant… Det är inte bara att utbilda på det, var ska det förvaras, hur sköter vi tillsyn och vård, hur transporterar vi det och dess ammunition, vart kan vi öva med det? Varje nytt system behöver kringsystem (fordon mm) som vi inte har idag.
Kan hemvärnet bli en territorialarmé? Javisst. Med nuvarande system nej. Ska vi göra mer så kostar det mer och pengar finns det som bekant inget överskott på. Men om man inför en värnpliktsliknande utbildning och följer upp det med repövningar så får vi en territorialarmé men då blir HV precis som de kontraktsanställda förbanden med den skillnaden att de bara ska försvara Sverige och även om tanken är god så tror jag inte att det finns på horisonten just nu
Vad ska man ha hemvärnet till? Man får ta och bestämma sig för vad man vill ha ut av det. Jag tycker att man ska anpassa hemvärnet till olika uppgifter beroende på vad man har för uppgift. På många ställen finns det skyddsvärda objekt (flygbaser, hamnar, master och knutpunkter) som vi vill skydda. Varför inte organisera hemvärnet för att skydda ett objekt i dess närhet och se till att man kan komma dit snabbt. Den gamla uppgiften att skydda mobilisering kan man ta upp igen, då de kontraktsanställa förbanden kommer att behöva mobiliseras.
Dessa uppgifter är sådana att jag tror att det är realistiskt att vi ute i landet kan utbilda mot med bra resultat.
Vad kan man göra för att förbättra verksamheten?
Utbildning: Om man vill gå med i hemvärnet och inte har genomför någon tidigare militärutbildning så går man in det valiga spåret via GMU. När den är genomförd så får man söka till en utbildningsdel mot hemvärnet. Den består av tre delar
Del 1: Utbildning på AK4 och skyddsvakt
Del 2: Befattningsutbildning
Soldat: P-skott, minor, lys.
Vapen specialist ksp/grg/psg: Vapenutbildning på det system man ska använda
Specialist: Förarutbildning, sambandsutbildning, kokutbildning, sjukvårdsutbildning och hundförarutbildning.
Del 3: Grupps strid
Hur lång skulle denna utbildning vara? Jag vet inte, jag skulle tippa på 1-1½ månad. Tanken är inte att de ska vara helt färdiga soldater (det hinner man inte med) men att de kan hantera sin utrustning på rätt sätt sen får de mängdträna ute på hemma förbandet. Jag tror att man genom detta kan avlasta HV-förbanden ute i landet så man kan lägga mer tid på samövning och repetitionsutbildning. Om man genoför detta på ett fåtal platser så får man en mer likformig utbildning som borde vara lättare att kvalitetssäkra. När man utbildar gruppchefer så skulle deras ”slutövning” vara att vara med på del 3 (del eller hela). Om man vill byta befattning så kan man vara med på del 2 av utbildningen. Antalet platser på varje del styrs av hemmaförbandet.
Fordon: Vi behöver nya fordon, vet inte vad det finns för alternativ. Helst skulle jag vilja ha en modern TGB men jag tror inte att det är rimligt. Minibussar är inget alternativ enligt mig, då kan vi lika gärna skaffa personbilar. Två land cruisers (eller motsvarande) per grupp tycker jag vore bra (men det blir väldigt många fordon totalt). Man ökar på antalet potentiella förare (Utbildningen borde inte ta längre tid än den för minibuss om man tar bort terrängkörning) och man borde kunna sluta avtal om service och besiktning med en rikstäckande kedja. 30 bilen bör bytas mot en lastbil och ytterligare transportresurser bör tillföras.
Personlig materiel: Se till att vi får ut hela 90-systemet till alla soldater! Stridsväst och hjälm 90 borde all ha.
Anpassa efter uppgiften: Ge varje hemvärnsförband en tydlig uppgift och se till att de får den utrustning de behöver. Organisera förbandet för uppgiften.

KVM J sa...
3 oktober 2010 18:29  

Del 3:
Rotera in yrkesbefäl: Som många har påpekat så skulle det vara mycket gynnsamt om man skulle kunna få en fler yrkesbefäl i hemvärnet. Vi har haft mycket bra erfarenheter av att det kommer in YO i organisationen. Det skulle kunna vara ett bra alternativ om man har en period i livet då man inte kan åka på en utlandsmission, en del av den perioden man är hemma så skulle man kunna hjälpa till att planera och genomföra övningar med hemvärnet (framförallt KFÖ, SÖF och SÖB). Jag tror att det är en förutsättning för att hemvärnet ska kunna fungera i framtiden.
Nu har jag klagat och gnällt en hel del. Men att vara med är självvalt att vara med, jag behöver inte göra det här, så om det bara är dåligt varför är jag med? Svaret är enkelt det är inte bara dåligt, jag får ut mycket att vara med och lägg ner all den tid jag gör. Det är utvecklande, man får träffa nytt folk som man har ett gemensamt intresse med. Det är kul att se att man utvecklar verksamheten och att förbandet blir bättre. Och vi blir bättre, mycket bättre! Det finns dock mycket utmaningar kvar speciellt med det nya utbildningssystemet. Jag är hoppfull inför framtiden

//KVM J

Anonym sa...
3 oktober 2010 19:12  

Att det behövs nya fordon för att kunna ha grk eller PV-robot på förbanden är väl inte helt sant. dessa system är lätta och små(8cm, rb56) och kan bäras för hand om det behövs. Problemen med förarbevis har vi redan i dag, och lär knappast förändras i och med införandet av nya lätta vapensystem.

Förslaget om en fortsatt utbildning för de som skall till HV efter GMU tycker jag är mycket bra. Där kan man få sin specialutbildning på grg, ksp, grk, pvrb, förarbevis mm. Två månader kan väl vara en lämplig tid. Det är nog med tid för att man skall bli duktig på det system man utbildas på, förbandsdelen kommer senare när man väl gått med i hemvärnet. Angående skyddsvakt så ingår det i GMU-paketet, men vad vet jag, saker ändras fort i planeringsskedet..

Lastbilsbristen i HV tror jag inte är så svåröverkomlig då det sker en omsättning på dessa fordon över tiden i FM. Kan man dessutom locka med lastbilskörkort om man går med i HV(via GMU och "HV-KMU") så är väl det positivt ur en rekryteringssynpunkt.

Att låta YO tjänstgöra mot HV periodvis låter som en bra idé. Nu sker detta mes vid större HV-övningar då det behövs mer folk. Men en viktig förutsättning för detta tror jag är att HV utvecklas mot infanteribataljoner med tidigare föreslagna förmågor. Då tror jag man kan tvätta bort prostatastämpeln som många YO inte vill förknippas med. Det gäller att komma in i en positiv spiral, vilket HV delvis redan har gjort!

Visst kommer det kosta lite mer pengar, men jag tror man får ut mycket god effekt/investerad krona..

/H

Anonym sa...
3 oktober 2010 20:43  

Det var som ur Monty Phyton näör lokala HV övade i veckan. Så många, hmmm - välnärda? - män i femtioårsåldern har jag aldrig sett samtidigt. Eller var det den nya tidens kroppspansar månne?

//M

Wiseman sa...
3 oktober 2010 20:46  

Grp ch: Det finns betydligt mycket fler andra saker som man skulle vilja använda överskottet till om möjligheten fanns och som står högre i prioritet än lv till HV.

Charlie Spartan: Soldater är en sak, men all materiel en helt annan. Med tanke på den ringa tid HV tjänstgör per år och som huvudsakligen ska gå till KFÖ, är det svårt att kräva att personalen ska till Halmstad för vidare övning, för det kommer att krävas. Vem ska betala för all den andra utrustning som krävs för att hålla fungerande luftvärnsförband? Rb 70 eldenhet är inte ett stand-alonesystem.


14.15: Återigen, om vi avvecklar materiel för att vi inte har råd att ha den kvar i övriga försvaret, varifrån kommer då pengarna att använda den i Hemvärnet?

Abrakadabra sa...
3 oktober 2010 21:34  

Vad ska vi med försvaret inklusive hemvärnet, civilförsvaret och nationell vapenindustri till ?

http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2010/09/gastinlagg-forsvarsmaktens-ledning.html

Charlie Spartan sa...
4 oktober 2010 11:10  

@ Wiseman
Jag bor i Halmstad, och tillhör LV6genom Hallandsgruppen.
Visst för att LV enheter ska vara effektiva så måste de ingå i ett system, inget nytt där.

Inom HV så finns i stort alla kategorier av personal som krävs för att driva sådant system, det som krävs är att organisera dessa till LV förband och tillföra utrustning, Något som givitvis kostar pengar.
Så frågan är?
Vill man öka förmågan till LV för flottiljer flottbaser och andra viktiga objekt eller inte?

Sedan är frågan, hur många förband finns det personal till inom HV som kan återanvändas?

Och sedan, hur mycket behöver dessa öva för att få upp och sedan bibehålla en bra förmåga. (Det är frågan om fd LV soldater)Grundutbildning och fortbildning/övning är olika saker.

Allt kostar pengar, men hur nyttjar man dessa mest optimalt?

Hemvärnsmannen sa...
4 oktober 2010 18:49  

Det finns så mycket problem inom Hemvärnet så jag vet inte vart jag ska börja. På övningar (insats) har vi tur om vi är 10-12 st per pluton. Samtidigt har min lokala Hemvärnsgrupp över 400 personer som väntar på introutbildning. Sen så kommer soldater direkt från MUCK till oss med färska skyddsvakter, ja de är inte godkända i Hemvärnet. Och några skyddsvaktsutbildningar ordnar de inte för oss heller, trots att de är så ivriga att underkänna färska skyddsvaktscertifikat utfärdade på GU-förbanden.

Vidare, FRO godkänner ingen annan signalistutbildning än sin egna. Duktiga soldater med stab/samband-bakgrund från lumpen får inte röra radioapparaterna. Röda korset släpper inte fram personer som har varit sjukvårdare under värnplikten. Så fortsätter det, de olika frivilligorganisationerna har tagit strypgrepp på Hemvärnet och stryper oss långsamt långsamt. Läste något förslag om att slå ihop alla Friorg. till en enda, Mycket bra förslag!

Svågerpolitiken inom förbanden är förödande, detta motarbetar och gör att duktiga och kvalificerade personer har Väldigt svårt att ta sig upp i organisationen vilket dödar mångas engagemang. Många på högre befälsnivå inom Hemvärnet är för bekväma i sina positioner och verkar mest nöjda över att ha uniform på sig och vara nån form av befäl. Man borde inte låta samma person sitta på samma befattning i mer än två år innan han måste byta och någon annan får ha befattningen innan personen kan bli återvald igen. Hemvärnsbefälen håller, som huvudregel, alldeles för låg klass! Ledarskapet är i många lägen och under all kritik. Detta beror väl delvis på att Hemvärnsbefälen aldrig får gå i befattning. När kompaniet övar är kompch och ibland plutch endast statister.

Övningarna inom Hemvärnet håller för låg klass, KFÖ:systemet är jag positiv till och det kommer nog leda till en förbättring. Men "kompaniövningarna" är fortfarande riktigt usla.

Jag har varit medlem i Hemvärnet i två år, jag gick med direkt efter MUCK. Första året va kul, men nu känner jag att 1. Jag utvecklas inte. 2. Det finns ingen möjlighet till att utvecklas. 3. Mitt förband utvecklas inte. Jag börjar få svårt att motivera mitt engagemang. Hemvärnet har en hyfsad potential, men idag är vi LÅNGT därifrån och endast hårt jobb kan ta oss dit. Men ovan nämnda faktorer gör det i mina ögon omöjligt. Jag känner att jag har Mycket mer att ge inom Hemvärnet, men jag känner mig motarbetad från alla håll; Hemvärnsgrupp och Hemvärnsförband. Detta gör att jag trots att det bär emot överväger att ställa kängorna på hyllan.

Anonym sa...
4 oktober 2010 20:58  

Man kan väl konstatera att situationen i Hemvärnet lämnar mycket i övrigt att önska.

Dock tvingas man nog inse att frivilligkrafter (och då inte i betydelsen yrkesförsvar) är det enda sättet att uppnå någon numerär för nationellt existensförsvar.

Sedan går det inte att få toppklass på förbanden, men man måste nog trots det ta skeden i vacker tass och göra det bästa av situationen.

Det finns två "låsningar" jag tycker mig upptäcka när man pratar Hemvärn/Nationella Skyddsstyrkor.

Det första är att Hemvärnets omedelbara insatsberedskap är ett "måste".

Det andra är att alla tycks resonera som så att antingen är alla helgkrigare, eller så är alla yrkes/kontraktsanställda.

För det första tror jag att man måste släppa tanken på att frivilligförsvaret (med ordet i dess rätta bemärkelse) prompt måste vara omedelbart insatsberett. Varför skall det vara det nuförtiden, egentligen?

För det andra skulle detta försvar kunna sättas upp med YO som bas, vissa kontraktsanställda i lämpliga funktioner, samt i övrigt frivilliga och nyligt karriärväxklade yrkessoldater i olika nivåer av tjänstgöringstid beroende på vad man har med sig i bagaget, och vad man har för fritid att offra.

Alla tjänster är ju inte lika komplicerade.

Och om man gjorde om "Det nya HV" till R30-60 blir uppgiften i fredstid egentligen att planlägga och förbereda hur man skapar ett fungerande, samövat förband på 1-2 månader.

Fredstida utbildning kan då inriktas i princip helt mot individuella soldatfärdigheter - vilket är lättare att "få skruv på" om man har knappt om utbildningstimmar.

Det skulle dock obönhörligen krävas att FM tog av sig hängslen och livrem och slutade ny-, dubbel- och trippelutbilda i färdigheter som folk redan har. Ett fungerande validerings- och certifieringssystem skulle kunna hjälpa till med den saken.

Nej, det blir inget lysande förslag - men det kanske är det minst sämsta när det ser ut som det gör?

Mina inlägg finns på:

http://morgonsur.wordpress.com/2010/08/27/de-nationella-skyddsstyrkornas-ode-del-i/

och

http://morgonsur.wordpress.com/2010/09/03/de-nationella-skyddsstyrkornas-ode-del-2/

/Morgonsur
http://morgonsur.wordpress.com

Anonym sa...
4 oktober 2010 22:45  

@wiseman självklart finns det hål att fylla både här och där men om man tittar på hv så behövs det mer pengar för att införa nya förmågor,dels för att köpa systemen och dels för att repetera upp kunskaperna hos soldaterna.
Det viktigaste är dock ändå att vi inom org får en klar målbild och vettiga utvärderingar främst från politiskt håll, det är inga hemligheter för någon. Det som dock är lite fascinerande är att du har en org som står för mer än hälften av fms operativa förmåga samtidigt som denna hälft får 1/40 del i medel.

Sen så kan man bara konstatera att om vi skulle hamna i tråkigheter som land så kommer prylarna börja regna över hv av den enkla anledningen att vi är de enda som inte tar år att utbilda och är snabbt gripbara. Så frågan som blir är väl snarast om det finns ett intresse för framförhållning eller ej.

/grp ch

Anonym sa...
5 oktober 2010 00:16  

FO 67 hade Lv rb med stor framgång.

RB 69 då. RB 96 köptes ej in.

// Förste Sergeanten

ThomasL sa...
5 oktober 2010 06:06  

Om man studerar en modern stridssituation utkristalliseras snabbt ett par gemensamma drag: Reguljära (i-lands)förband är välutrustade och har kvalificerat understöd i direkt anslutning, de mindre kvalificerade förbanden kan på sin höjd verka med assymetrisk krigföring, nålstick eller enstaka eldöverfall. Infanteristrid undviks om möjligt, striden ska vara uppsutten, och bedrivas rörligt.
Även den FM förband inriktas mot det hållet.
Samtidigt antas att HV ska, likt 50-talets fotsoldat vakta samhällsviktiga anläggningar utan vare sig vettigt skydd eller understöd med långräckviddiga vapen.
Krasst sett kommer hemvärnsoldaterna aldrig inse vad som attackerade dem innan det smäller från en missil, artillerigranat eller något annat.

Samma gäller de förslag om infanteribataljoner som framförs i vissa kommentarer. Det kan mycket väl bli ren massaker på våra soldater.

Tyvärr har tiden runnit ut för det som vi kallar HV och antingen får man göra dem till reguljära förband med allt vad det innebär eller så är det dags att dra konsekvenser av att teknik- och taktikutvecklingen, avväpna HV, för över förbanden till MSB för att kunna nyttjas vid samhälleliga påfrestningar. Då skulle MSB få en operativ resurs med goda förutsättningar att göra skillnad.

Anonym sa...
5 oktober 2010 19:24  

Statsminister Reinfeldt stogd bara för någar timmar sen , vid riksdagens öppnande och talade sig varm för HV eller 'nationella skyddsstyrkorna.'Får vi se hur Tolgfors ska ro det i hamn.

Anonym sa...
6 oktober 2010 11:42  

HV=milis?

HV Borde med sin lokalförankring vara en milis som kan vakta och genomföra bakhåll etc. För reguljär strid kommer man ifrån deltidsaspekten i fred vilket är synd då många säkert vill bidra på sin fritid för att kunna göra en insats i krig. Fordon behöver inte vara en integrerad del av den taktiska doktrinen utan enbart agera transport av förband och där är samhället välförsett. Däremot behövs det grk och pansarvärn. När det gäller fysnivån så får man väl omplacera de allra mest olämpliga men annars är nog inte detta ett problem, i krig tappar de flesta vikt.

Vi borde nog lära lite av hur miliser fungerar i strid och hur de kan organiseras och tränas i fred. HV har varit snabbt ute och jagat vilsna svampplockare o barn så de är även en fredstida resurs.

/HH

Anonym sa...
6 oktober 2010 15:20  

Hemvärnet lider av samma problem som resten av FM. Vad ska det användas till?
Jag håller med herr Braw att man ska ta reda på uppgifterna innan man börjar organisera och tillföra "ny" materiel.
En statlig utredning SOU 2008:50 konstaterade att militär personal inte kunde användas för att bevaka civila skyddsobjekt. Där pågår ett arbete för att vrida det hela i rätt riktning. Klart??
Vad gäller utrustning, har man fastnat vid att Hv alltid ska ha utrangerad, gammal och udda utrustning. Detta är dyrt, oeffektivt och skapar mer problem än det löser.
I dag finns dessutom inte mycket kvar i några lador att hämta. Någon som sitter närmare en Lift-terminal kan titta efter hur det ser ut just nu.
Jag vill minnas att vi sålde ut 401till Enström Bygg och maskin och en Rysk firma för några år sedan. 501 gick till en Tjeckisk firma och håller på att levereras nu.
Nästan all annan materiel som inte destruerades eller såldes har gått till "försvarsmaktens säkerhetsfrämjande samarbete" med Estland, Lettland och Lituaen.
En liten andel 12 cm grk m/41D har sparats och använts till bland annat projektet SSG 120 Amos. Detta verkar just nu vara nedlagt.
Förslitningen av utlandsbaserad materiel borgar också för att det inte blir något "över" till HV.
I senaste numret av HV-tidningen kan man se hur tilldelningen av den personliga utrustning ser ut. Denna tilldelning ligger några år efter i planen.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
6 oktober 2010 15:42  

"Vi bryr oss om hemvärnet" FMLOG svarar på kritiken om materielbristen i HV/Ns i HV-tidningen.
"I dagsläget har vi bara kännedom om ett par brister när det gäller materiel kopplat till hemvärnet", säger stabschefen på FMLOG.
Han vill ha in avvikelserapporter på allt man inte får ut, från personlig materiel och uppåt?!
Jag anar ett förmågeglapp!?
FMLOG sitter på all information i ärendet!

Vill han, som han säger, reda ut och berätta för förbandet hur det ligger till med bristerna kan han ta ut en BTD-lista och gå igenom vilka beslut, fattade av vem, som gör att han inte kan dela ut sakerna. Detta blir konstruktivt och alla missförstånd, oklarheter och annat kan redas ut. Kanske detta också kan få alla andra chefer att sluta åka runt och lova en massa som sedan ingen kan hålla.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
6 oktober 2010 16:04  

@ //M
Medelåldern i HV/NS är runt trettio år. FM i övrigt har en medelålder på cirka fyrtio. Är du säker på att det inte var en delegation från HKV du såg??

Teaterdirektören.

Anonym sa...
6 oktober 2010 21:39  

Kom ihåg det svenska frivilligförsvaret. Hemvärnet och lite till är allt vi har kvar av det.

Fundersam

Anonym sa...
6 oktober 2010 22:51  

Hemvärnet som organisation är gammal och förlegad. Lägg ner skiten och bygg upp något nytt och bra.

Att bygga vidare på det nuvarande är bara av ondo för alla parter.

Anonym sa...
7 oktober 2010 00:12  

Försvarsmakten som organisation är gammal och förlegad. Lägg ner skiten och bygg upp något nytt och bra.

Att bygga vidare på det nuvarande är bara av ondo för alla parter.

Man bör ta sig en rejäl titt på Hemvärnet. Det verkar vara den enda delen av FM som verkligen fungerar.

Allvarligt alltså.

Anonym sa...
7 oktober 2010 00:27  

Reflektion varför är HV en egen organisation? och varför måste denna egna organisation använda FMLOG? och varför har inte denna egna organisation en helt egen budget för mtrl?

Någon ur det politiska frälset bör nog sätta sig ner och ta tag i hela härket, slå HKV på fingrarna och ge HV/NS både uppgifter och resurser som är i paritet med varandra. Annars lär det inte bli någon förändring till det bättre

/grp ch

Anonym sa...
7 oktober 2010 07:00  

@Anonym 00:12
Försvarsmakten (som egentligen inte är så gammal) är inne i en stor omställningsprocess.

På vilket sätt menar du att Hemvärnet är det som fungerar till skillnad mot övriga? Hur har du kommit fram till den slutsatsen?

Anonym sa...
10 oktober 2010 23:24  

Jag tror att de som tycker att Hv fungerar till skillnad från FM har bara en vpl erfarenhet från FM plus de som går att läsa i tidningarna.

Det är orealistiskt att Hv och FM är olika org i framtiden.

Anonym sa...
10 oktober 2010 23:28  

Organisationen saknar:

Robotar i olika utföranden
GRK och/eller annat understöd
Utbildning av olika slag, kok-samband- hundförar-fordons-fältarbets- min-m.m.
Luftvärn
Uthållighet
Fysisk träning
Organisation
Förarbevis
Transportkapacitet
Lokaler
Instruktörer
Fordon
Mängder av personlig materiel
Ordentlig finansiering
O.s.v.

Dessutom är allt gammalt, förlegat och bör snarast läggas ner.

Trots detta håller man sedan länge stånd mot världssamfundet med de mest sofistikerade försvarsmakter som finns på jorden. Man bjuder dessutom, om man får tro officiella källor, på ett hårt och ökande motstånd.
Vi själva framhåller ibland att det är de hårdaste striderna vår nation detagit i sedan Karl XII;s dagar.
Frågan man då ställer sig blir. Vad kostar och hur fungerar motståndet i Afghanistan och hur hade det sett ut om det varit på samma nivå som vårt HV/NS?

Teaterdirektören.

Anonym sa...
11 oktober 2010 13:45  

@Teaterdirektören

Däremot har organisationen enorma ytor, oländlig terräng, frizoner i vänligt sinnat grannland, samt stöd i flera länder runt om i världen - däribland indirekt stöd från femtekolonnare i väst.

Förutsättningen för framgångsrikt gerillakrig - vilket jag antar att du förespråkar för Sveriges del - är inte bara ovanstående, utan även att en ockupation av landet tillåts. Är du beredd att låta ryssen vandra in här, stanna i åtminstone tio år?

Anonym sa...
11 oktober 2010 18:12  

@ Anonym 13.45

"Däremot har organisationen enorma ytor, oländlig terräng, frizoner i vänligt sinnat grannland, samt stöd i flera länder runt om i världen - däribland indirekt stöd från femtekolonnare i väst."

Vilket av ovanstående kriterier skulle HV/NS inte ha?
Landet är stort och terrängen är kanske mer eländig, kall och våt, än oländig
Tycker mig ana en viss fientlig inställning till våra nordiska grannar? Inga frizoner? Några "solidariska" pressmeddelanden kommer vi väl att få även från något annat land?
Femtekolonare finns i alla länder.

Så länge alla inte är överens om att tillåta så spelar det väl ingen roll? Majoritet är inte detsamma som demokrati.

Fråga en hemvärnare hur många som överlever ett eldöverfall från hans pluton? Sätt sedan in det i mitt resonemang! Titta sedan på kostnaden! Vad får du för resultat?
Jämförpriset blir hur mycket "pang för pengarna" du får.
Vad kostar vårt HV/NS?
Vad kostar vår us?
Vad kostar resten?

Teaterdirektören.

Anonym sa...
11 oktober 2010 20:34  

@Teaterdirektören

Du får naturligtvis tro vad du vill, men att lägga ned den reguljära försvarsmakten och tro att HV:s förmåga att bedriva gerillakrig - och framförallt svenska folkets vilja att stå ut med med en långvarig ockupation - skulle vara tillräckligt för att avskräcka en angripare är rent ut sagt inte riktigt klokt.

Anonym sa...
11 oktober 2010 22:04  

@ Anonym 20:34

Jag håller fullständigt med dej. Det är inte klokt. Din beskrivning av läget kunde inte bli bättre, trots att du inte nämner soldidaritetsförklaringen. Jag förstår heller inte hur man resonerar!

Vad jag ville säga med de tidigare inläggen var mer en fråga varför samma typ av organisation kan behandlas så olika beroende på var den finns och verkar. Här hemma är den helt kass, trots att den nu utgör större delen av vårt försvar. Till en fyrtiondels kostnad!
Några timmar bort är en ännu sämre utrustad och utbildad organisation den värsta motståndare världssamfundet mött i mannaminne.
Det är något som haltar!
Vari består skillnaden?
Vi skulle ju få ett oslagbart försvar om någon bara kunde berätta var skillnaden ligger.
Vad gör den ena så bra och den andra så kass??

Teaterdirektören.

Anonym sa...
12 oktober 2010 07:24  

@Teaterdirektören

Du kan inte ens jämföra de två. Det är helt olika situationer, helt olika förutsättningar. Du kan inte jämföra Sverige med Afghanistan - helt olika geografi, demografi, utvecklingsnivå, etc. "Angriparen" har en helt annan karaktär och ett helt annat syfte än ett angrepp mot Sverige skulle ha.

uppgiven sa...
12 oktober 2010 10:43  

@Teaterdirektören

Den stora skillnaden torde ligga i vilken motståndare man tänker sig att HV ska möta.

Jag tvivlar på att de som förespråkar att HV ska omformas till någon form av infanteribataljoner med ingående luftvärn, pansarvärn osv har tänkt sig att den dimensionerande motståndaren ska vara en multinationell fredsframtvingande styrka som ägnar sig åt COIN och ålägger sig själv tämligen strikta begränsningar när det gäller våldsanvändning...

Jag tror heller inte att de har tänkt sig ett krig där HV biter sig fast i gränstrakterna mot Norge och skogarna i Småland medan resten av landet (med majoriteten av befolkningen) lämnas i motståndarens hand...

Anonym sa...
12 oktober 2010 19:29  

@uppgiven är det afg är såvitt jag sett ganska glest bevuxet med träd och skyl, talibanerna har ung samma beväpning som HV dvs handburet. Skillnaden blir då att sve består av stora delar skog där luftburna system får svårt att verka, HV har en västlig militär utbildning vilket talibanerna inte har utan de har snickrat ihop sitt eget efter bästa förstånd. Avseende en tänkt fiende så är det i princip det samma dock med den skillnaden att en fiende i sverige förmodligen skulle förfoga över mer flyg och betydligt mycket mer art och pansar.

Sen vad det gäller uppgiften tja vi försöker pacificera en befolkning och ge demokrati av västligt snitt en chans, vår motståndare kommer försöka pacificera folket och införa ett nytt styrelseskick så därvidlag finns eg ingen skillnad alls annat än i huvudet.

/grp ch

Wiseman sa...
12 oktober 2010 19:49  

Intressant diskussion.

Ni glömmer några mycket viktiga aspekter i jämförelsen.

Svenska hemvärnmän och afghanska upprorsmän är mycket olika på några punkter som är grundläggande för de framgångar upprorsmännen når.

- Religion och särskilt synen på döden och offer. Att döda en ISAF-soldat eller slå ut ett fordon är värt åtskilliga döda kämpar. Jämför detta med ett västligt perspektiv där förluster inte kan tas.
- Bruk av droger som modhöjare. Speciellt i kombination med en grundläggande tro på ett fortsatt liv bortom döden.

ISAF anstränger sig för att undvika civila förluster och för att hålla sig till krigets lagar. Tror vi samma sak om en presumtiv angripare? Hur påverkar detta HV stridsmoral.

Anonym sa...
12 oktober 2010 21:52  

avseende hvs stridsmoral så skulle nog den må gott av att man från FMs och politikers håll levde som man lär, dvs gav resurser i tillräcklig omfattning för det som hv ska göra enligt TOEM. I stället för som nu där man säger att förmågor ska övas om omvärldsläget så kräver, lite som 50 kal till LV för ett antal år sedan, inköps i händelse av krig....

/grp ch

Anonym sa...
12 oktober 2010 23:40  

Vår tilltänkta stormakt har redan visat upp sig i Afg. Är det någon som inte vet hur det gick? Vi vet hur de uppträdde och hur det påverkade moralen hos motståndsmännen.
Att Afg och Sve inte är speciellt lika som land och har lite olika syn på droger och religion är inget tungt vägande argument till varför den ena organisationen är gammal, förlegad och helt kass och den andra är en helt suverän motståndare!
Jag är ingen förespråkare av någon "fria krigets gerillarörelse" eller liknande utan vill att vi ser på HV/NS med lite andra ögon. Därav liknelsen med motståndet i Afgh.
Jämförpriset på "pang för pengarna" haltar också betagligt. Vad kunde man få för slags fömågor i HV/NS för tre, fyra ....miljarder?
Varför kostar saker alltid mindre när det tillförs HV/NS. Vi har inte råd att ha det i manöverbataljonen så HV/NS kan ta över materielen?? Hur många gånger har inte detta föreslagits eller blivit verklighet.

Jag får inte ihop argumenten för att den ena organisationen är så outstanding och den andra så kass.
Var i skalan hamnar den andra delen av vår försvarsmakt? Den delen som är avsedd för att ta hand om en angripare som har ett tydligt 60-tals stuk. Var finns den motståndaren?
Är det inte så att när hästen haltar på alla fyra benen går den väldigt fint i trav?
Det finns väl ingen krigsmakt med självaktning som inte framhåller att den, oavsett vad den gör, har strikta regler och begränsningar. Man gör sitt yttersta för att begränsa både det ena och det andra...
Sedan är det alltid upp till segraren att bedöma, döma och tillrättavisa. Innan dess ligger sanningen i betraktarens ögon.

Jag önskar också att ni som ser ner på HV som letar upp "gamla tanter" i skogen skulle få träffa några av de anhöriga. De som återfår sin nära och kära tack vare "prostatagerillans" arbete i mörkret, regnet och kylan. Fråga en Hvsoldat, nästa gång du ser en, vad han får i ersättning för det jobbet?

Teaterdirektören.

uppgiven sa...
13 oktober 2010 05:47  

@grp ch

Fundera till en gång till på skillnaden mellan ISAF och den motståndare som vi eventuellt tänker oss att möta på hemmaplan.

Framför allt skillnaden i tänkt våldsanvändning (flyganfall, indirekt eld) och vilken hänsyn som kommer att tas till risken för tredje man (civilbefolkningen)...

Då inser du nog att skillnaden är betydligt större än "i huvudet".

Anonym sa...
13 oktober 2010 11:33  

Har personligen inget mot att man frivilligt kan enrollera sig i HV.
Prostatagerilla är nog bra att ha ibland...
Jag har även under min aktiva tid sett enstaka grupper som varit väldigt bra utbildade. ( det fanns en HV-pluton uppe på Södertörn som jag inte gärna hade velat få mot mig som B-styrka...om inte blågula var där, jägare som jag ändå var!)

Men visst, saknas syfte och mål så blir det långsamt sämre och sämre. Självklart!

Tänkte spontant göra en koppling till den internationella tjänstgöringsskyldigheten. Jag har missat om den omfattar HV också men rimligen måste alla anställda vara omreglerade om det ska omfatta ALLA? Om det är det ledarskap vi säger oss följa?
Då tänker jag så här. Antingen är det då helt rätt av ÖB att alla i HV ska ha denna nya skyldighet att tjänstgöra utomlands i termer av att det stödjer en långsiktig visionär utveckling av hemvärnet. Eller inte?

RÄTT - om man tänker sig på sikt att bemanna HV med de anställda soldater som man sakta vill fasa ut från aktiv tjänst ( många soldater blir ju fast anställda efter två år... och ska ha uppgifter? De som varit soldater i över 10-15 år, vilka uppgifter är rimliga då?)
Då gör det så att säga inget att man gör våld på HV signum, frivilligheten. Det gäller ju befäl också, klart man kan placera befäl i HV på samma grunder. Och reservare. Alla anställda med skyldighet... och på lång sikt kommer HV i det tänket att bestå av fast anställda?

FEL - tycker jag om man ska ha kvar HV som en lokal organisation där en hög grad av personkännedom och frivillighet ska ingå. En soldat som är fast anställd kommer då lite i kläm. Reservare kan göra väl i från sig inom HV och får heller inget problem med en skyldighet då han inte är inne mer än fåtal dagar i taget. Men alla andra heltidare kan teoretiskt beordras till utlandstjänst vilket nog på sikt kan påverka rekryteringen negativt?
Någon som vet hur "man" tänkt här?Eller saknas vision, strategi, mål och medel fortfarande för HV?
Reservofficeren m/ny

Anonym sa...
13 oktober 2010 14:11  

Man måste komma ihåg att för de "motståndsmän", i vilken roll de än har när de öppnar eld, oftast inte har en aning om vad ISAF är för något. Än mindre tycker de att motståndaren är speciellt hänsynstagande i sitt uppförande.
De öppnar eld mot en konvoj av "icke inbjudna". Detta kan då vara EO, NATO, CIA, civil säkerhetskonsultfirma, ANA, ANP, Spec forces, en blandning av styrkor, eller någon helt annan som besvarar elden. En del av de jag räknade upp har väl väldigt tveksamma ROE?

Ibland är det rena ISAFstyrkor men oftast är det blandningar. Detta kan inte ens vi själva hålla ordning på. Titta i rapporterna. Amerikanska flygplan..., NATOflyg tillkallades..Flyg från den multinationella styrkan bombade...
Eller klassikern!
"Natoledda amerikanska styrkor inledde idag på morgonen en operation som är ett led i FN;s Enduring Freedom."

Ibland har vi så svårt att förstå. Han som lägger ut en bomb vid vägen, ser Olle (22 år från Arvika)som medskyldig, till att hans far, mor och två bröder sprängdes i bitar i Pakistan, av en drönare, när de låg och sov.
"Maverick" skickade inte med något hälsningkort med tydlig avsändare!
Dessutom anser han del delen av Pakistan ingår i AFG.

För två år sedan kom vi in i en by där vi hälsades med "glada" ryska tillrop. Det visade sig att de inte var riktigt "uppdaterade". De visste inte att Ryssarna åkt hem!
Sådana problem skulle vi väl inte få här hemma? Vi har ju anställt folk som sköter vår info./ironi/

@ Uppgiven 05:47
Och med detta vill du ha sagt att vårt HV/NS och resten av försvarmakten inte skall anpassas AFGmissioner/liknande utan till ...(vågar man skriva invasionsförsvar)?

Teaterdirektören.

Anonym sa...
13 oktober 2010 20:25  

Ett par punkter. HV är det bästa och det sämsta inom hela FM så är det och ingen yrkesbasse kommer upp i den klassen någonsin och väldigt sällan yoffar av två anledningar, ett ganska vanligt 20h kompani består av människor med alla militär förmågor samt alla civila förmågor vilket är en samlad kompetens som armen aldrig kommer ha varken tid eller råd att skaffa sig. Sämsta är om man har inkompetenta befäl då man tappar sina soldater och får kvar slasken av kaffesörplare och skitsnackare, dessa finns i en förvånande utsträckning på utbgrperna och i staberna.

Anledningen till att det blir billigare att ha sakerna i hv än i fm är att underhållet eftersätts så mycket det bara går och att det underhåll som håller systemen vid liv är ideellt, alltså gratis då man slipper alla kring kostnader och allt ansvar på senare år har man dock märkt att kadetter och nybakade off åker runt och gör vapenkontroller. Förmodligen för att de inte har några vpl att tjafsa med längre och måste få lön för att utföra något iaf(cynism) ;).

Avseende hv som allmänt usla och dåliga så vill jag bara säga ni vet inte vad ni pratar om. Har varit b-styrka åt diverse olika sorter från jägare till vaktsoldater och poliser, än så länge har inte de sammansatt grupper jag ingått i fått på tafsen och då är det människor som träffas för första gången som snickrar ihop en plan för agerandet tillsammans med övningsledningen. Det bästa jag någonsin hört i de sammanhangen var "var snälla mot soldaterna så att de får känna att de klarar sin uppgift, fast gör det inte för lätt." Detta var sagt om slutövande jägare med hv som b-styrka i sammansatt grupp.

Och bara som ett litet tillägg skulle vi få låna striv, rb och pbv skulle varje kompani inom hv på en eftermiddag ha fungerande enheter av den enkla anledning att kompetensen redan finns.

uppgiven sa...
14 oktober 2010 03:25  

@Teaterdirektören 14:11

Kanske det. Jag har i alla fall svårt att se att de delar av FM som uttryckligen inte skall användas på den internationella arenan, skall anpassas till att möta en styrka av typen ISAF. För jag kan helt enkelt inte se ett scenario där en FN-ledd styrka skulle operera på svenskt territorium utan att Sverige är en del i den operationen.

Jag ser det som ganska uppenbart om man läser mellan raderna att de som förespråkar en "uppgradering" av HV till Nationella skyddsstyrkor med pansar, luftvärn osv ser "ryssen kommer"-scenariot som hotbilden. Inget fel med det, jag anser själv att vi ska ha förmågan att möta ett sådant hot.

Men att därför jämföra insurgenterna i Afghanistan med HV i Sverige tycker jag blir för långsökt eftersom omständigheterna är för olika.

Anonym sa...
14 oktober 2010 14:20  

Anonym 2025: Är du sinnssjuk? HV har absolut ingen förmåga att lösa stridsuppgifter överhuvudtaget utan leta efter bortsprungna dementa och skyddsvaktstjänst på rudimentär nivå är för er utgjutet.

Hela ditt inlägg tyder på noll sjukdomsinsikt.

/ Ha det!

Anonym sa...
15 oktober 2010 09:42  

och vad menar du då med stridsuppgift om man får fråga?

Anonym sa...
21 oktober 2010 11:55  

Fordon till hemvärnet.
Lätt som en plätt, inför pansarterrängbil, de flesta som gjort utlandstjänst de snaste 25 åren (minst) har erfarenhet av pansarterrängbil.
Det finns aktiva förare med giltiga förarintyg (det är inte superkomplicerat att utbilda nya förare heller), de har skydd och framkomlighet och är inte så tekniskt komplicerade.
Nu är jag dåligt på hur många vagnar det skulle handla om men det är inte så extremt många.
Då kan man äntligne prata om att man har ett hv som går att sätta in.
RÄTT = pansarterrängbil (treaxlad)
FEL = privata SUV, inhyrda minubussar och allt som har med begreppet SPRINT att göra
/PIO

Malin Lindquist sa...
22 oktober 2010 07:04  

Andreas Braw generaliserar värnpliktiga i sin berömmelse av HV. Vad har herrn för erfarenheter av värnpliktsförband?

Malin (GA500: NB19 modell 85/88)

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade