Ingenjörernas subarktiska förmåga

Allan Widman har idag ställt en fråga till försvarsministern angående ingenjörsförmågans fortlevnad i Boden, med anledning av Försvarsmaktens avsikt att koncentrera alla ingenjörsförmåga till Eksjö.

Frågan och formuleringarna är välmotiverade. Ingenjörtrupperna är i dagsläget det enda truppslaget utöver pansartrupperna, artilleriet och jägare som över tiden övar subarktiskt. Med tanke på hur den svenska terrängen och klimatet ser ut krävs det en ständig subarktisk förmåga om vi ska ha ett försvar värt namnet.

I de olyckssaliga försvarsbesluten 2000 och 2004 som ledde till vad som inom svensk säkerhetspolitik refereras till som "den stora oredan" eller "den strategiska time-outen", försvann såväl signaltrupper, artilleri, arméflyg, träng, luftvärn och amfibieförband från Norrland. Det har alltid hetat att man alltid kan öva dessa färdigheter ändå genom att tillfälligt öva i vintermiljö. Senare kom artilleriet tillbaka till Boden och återfinns idag endast där.

Med facit i hand kan man på ena handens fingrar räkna de gånger de ovan nämnda truppslagen övat subarktiskt. När övade sist ett amfibieförband i Bottenviken? Orsaken är naturligtvis framförallt ekonomisk. Det blir på pappret billigare att koncentrera till en plats. Finns det en prislapp på slutprodukten? Har vi idag ett försvar som kan verka alla årstider i alla delar av landet?

Tyvärr väger dessa aspekter lätt när det ska sparas några tiotals mkr. Då är det bra att det faktiskt finns försvarspolitiker som följer utvecklingen. Det vore ju märkligt om ett land som har som "affärsidé" att sälja subarktiska övningsmöjligheter inte själv utnyttjade dessa och hade egna förband med subarktisk förmåga. Tyvärr skulle man inte längre bli särskilt förvånad.

48 kommentarer:

Göran Gbg sa...
25 oktober 2010 18:38  

Om Widman vill ha egna flitpoäng är detta möjligen bra, men samtidigt uselt när det gäller att ge intryck av att Alliansen har en gemensan försvarspolitik. Kan inte dom där två ta en fika och reda ut saken?

Lt Johansson sa...
25 oktober 2010 19:09  

Som god Ing 2:are har jag idag sagt upp mig. 38 år blev det, nu väntar försvaret av Sverige. Hemvärnet får bli min sista vila, korsfarare får någon annan bli.

Anonym sa...
25 oktober 2010 20:26  

Lt Johansson-vi behöver dig också i fortsättningen, i Sverige, i FM!

Anonym sa...
25 oktober 2010 20:34  

Någon som förvånas?
Efter otaliga försvarsbeslut hoppas jag att det med all tydlighet framgått att inte hela Sverige skall försvaras, inte just nu av SWE ARMED FORCES!! Sedan kanske. Men absolut inte nu. Om det är någon kasernkramare som trots allt hoppas på att någon gammal bataljonchef skall låsa upp huvudentrén till tex I22...sluta! Fokusera istället på nuet! Vi kan inte möta hejda slå. Vi kan på sin höjd i den tysta diplomatins era fördöma! Att nu nästa truppslag drabbas var väl föga någon överraskning? Näst på tur...låt mig se...luftvärnet? Mmm. Kanske. Definitivt bör nog pansartrupperna och artillerienheten (singularis) skaka lite på manschetterna! För fortfarande står Flygvapnet och Marinen på rätt sida om PROD- PLANKET!

Dr Blå

Larsson sa...
25 oktober 2010 21:45  

En erfarenhet av de senaste kriget som gick av stapeln på Nordkalotten, var att de med bäst vinterutbildning hade de främsta framgångarna.
Om FM tar bort den subarktiska fältarbetskompetensen kan man bara komma till insikten att vi inte lärt oss någonting av historien.

Snö, mörker och kyla kan de öva i Boden. Vi ska satsa på vår världsunika EOD och IED kompetens!

Larsson, Eksjö

Anonym sa...
25 oktober 2010 22:13  

@Larsson

På vilket sätt är vår EOD och IED(D)-kompetens världsunik??

Varför ska man satsa på detta i Eksjö?
Eksjö garnison är en ineffektiv solitär som är oerhört svårbemannad.
Avhoppen från EOD-personal är vida känt inom FM.
Även Boden har ju iedd-team.
Vore det inte bättre flytta Ing2 till Boden?
Kan man genomföra fältarbetet i vintermiljö kan man göra det i sydsverige också.
SWEDEC kan man flytta...

Anonym sa...
25 oktober 2010 22:24  

Nu hänger jag inte riktigt med på vad som menas.

"Ingenjörtrupperna är i dagsläget det enda truppslaget utöver artilleriet och jägare som över tiden övar subarktiskt." Räknas inte pansarbataljonen på I 19?

"I de olyckssaliga försvarsbesluten 2000 och 2004 som ledde till vad som inom svensk säkerhetspolitik refereras till som "den stora oredan" eller "den strategiska time-outen", försvann såväl signaltrupper, artilleri, arméflyg, träng, luftvärn och amfibieförband från Norrland."
Artilleriet försvann väl aldrig från Norrland? A 8 blev en bataljon under I 19, för att sedan överföras till A 9 när det omlokaliserades.
Arméflyget som truppslag försvann visserligen när det blev försvarsmaktsgemensamt men helikopterverksamhet har hela tiden funnits i Norrland och gör det fortfarande.

Har jag missförstått något?

Wiseman sa...
25 oktober 2010 22:35  

22.13: Det är nog ett fall av att ironi sällan gör sig i skrift.


Ang pansarbataljon har du inte missat något. Du har uppmärksammat en miss av något som var så uppenbart för författaren att det helt ramlade igenom.

Det är helt riktigt att artilleriet fanns kvar som bataljon till I 19 och uppgraderades åter till eget regemente när man insett missen i att en gång lägga ner A 8.

Helikopterflottiljen finns fortfarande representerad i liten skala i Luleå. Går det att jämföra med AF 1 i verksamhetens omfattning? Nej, och lär så heller inte göra när Hkp 14 är i full drift, då Hkp 10 avsetts avvecklas från Kallax utan ersättare. Detta var dock innan Hkp 16 blev aktuell. Var denna hamnar är oklart. Det ska dock tilläggas att Helikopterflottiljen ändå är föregångsman på området subarktisk förmåga då man faktiskt regelbundet genomför vinterutbildning/fjällflygning med sina helikopterbesättningar.

Problemet ligger dock sällan i just att tillfälligt vistas i vintermiljö, utan att göra det över tiden och under svåra förhållanden. Det är det få förband förunnat att öva.

Anonym sa...
25 oktober 2010 22:37  

Några detaljer bara: Det har alltid funnits artilleri i Boden, även i glappet mellan A8 och A9, glöm ej I19 Artbat!

Sen vore det ju störtlöjligt att öva amfibeförmågan i bottenviken på vintern.. Det enda de kan göra då är att pulsa fram(skidor kan de knappast handha;-) ) genom snön på isen.. Men markstrid däremot är såklart viktigt att öva i subarktisk miljö, även om det är fantastiskt kärvt en blåsig februaridag i skärgården.

De enda truppslag som inte övar regelbundet i subarktiskt klimat är ju faktiskt luftvärnet, trängen och signaltrupperna. Även om de två sista såklart finns representerade på de förband som finns i Norrbotten i form av lednings och trossfunktioner.

Subarktisk förmåga och övning i norr är såklart viktigt och fostrande, men de vinterförmågor våra förband söderut får på vintern ska heller ej föraktas, då det faktiskt är vinter ibland S Dalälven också.

/H, som har tjänstgjort på förband både i N och S.

Anonym sa...
25 oktober 2010 22:40  

Inflytelseagenter hade inte kunnat göra det bättre.

MarkUS sa...
25 oktober 2010 22:43  

När jag gick in i FM för 10 år sedan sa man till mig:
Du har valt helt rätt. Man kan inte lägga ner mer i FM, nu kommer man satsa. Du har en ljus tid framför dig.

Vad bra tänkte jag, tiden gick och ett nytt försvarsbeslut kom.
Man sa:
Efter detta kommer man inte lägga ner mer, nu kommer man satsa. Du har valt helt rätt tid att vara i FM. Det kommer bli kanonbra.

Tiden gick och ett nytt förslagsbeslut kom.
Nu fick jag INTE längre höra att jag valt helt rätt, man kommer nu bara att satsa.

Nu är det dags för åter ett försvarsbeslut. Och nu kommer defenitivt ingen säga till mig, nu kommer man satsa. Det är helt rätt tid att vara i FM. Nu får jag istället höra:
Sök dig efter något annat, skeppet sjunker och se till att lämna innan det nått botten.

Vad hände med det som lovades när jag blev officer? Jag känner mig lurad och vet inte vem jag skall skylla det på?

Anonym sa...
25 oktober 2010 23:00  

@/H, 25 oktober 2010 22:37

Du tror inte att dom vill prova sin häftiga svävare i skärgården i -25? ;-)

Även på vintern har vi öppet vatten, vattenvägar mm.
Vi har behov av markstrid som har marina kunskaper.

Att transporteras på is är inte detsamma som att transporteras på "fastland" under vintern. Fast dom kan ju hitta fler vakar och farliga isar i södra sverige om dom nu vill ha en utmaning.

GrpCh Fd Luleå Marina HvKomp.

Wiseman sa...
25 oktober 2010 23:08  

H: Nej, Artbat glöms inte.

Ang amfibieförband och subarktisk miljö ska man heller inte glömma att vårt operationsområde nu är avsevärt större än bara Sveriges 270 mil kustområden. T ex har ett av de länder vi nyligen utfäst en solidaritetsförklaring för en likaledes lång kuststräcka där klimatet några km in från den isfria kusten är långt ifrån isfritt stora delar av året.

profanum_vulgus sa...
25 oktober 2010 23:10  

USA planerar väl inte att försöka lägga vantarna på någon olja som återfinns i subarktisk miljö? Varför ska vi då kunna strida i den?

Malin Lindquist sa...
27 oktober 2010 15:00  

Det gick inte så bra för NB85 under KFÖ-er eftersom ingbat inte klarade den subarktiska miljön trots att den planerats att kunna det. Bristerna åtgärdades genom att öka dess subartkiska förmåga, så 1988 rullade brigaden som den skulle. Lärdom: ingbat måste nogrannt anspassas till subarktisk miljö på plats och övas realistist tillsammans med förband den är avsedd att understödja.

Malin Lindquist sa...
27 oktober 2010 15:15  

@profanum_vulgus

*Området norr om Norrbotten kommer innom en snar framtid att bli av mycket stor betydelse, dels pga norra passagen och dels pga kampen om nordpolens naturtillgångar.

*Norrbotten är den bästa platsen att ha arme och flygförband på om maximal kontroll över regionen önskas.

*Ryssland och Kina ökar sina arktiska stridsförmågor.

*Det råder ett miltärt vakum i Norrbotten förrutom kanske två stackars mekbat och en stackars jbat.

Slutsatser?

Anonym sa...
27 oktober 2010 18:25  

Slutsatsen är en upprustning av samtliga enheter i Norrland, en värnplikt och ett invasionsförsvar.

De som är insatsförsvarsfolk av Svensk modell måste anse att Finland är dumma iomed deras syn.

//Förste Sergeanten

Anonym sa...
27 oktober 2010 21:37  

Att man ska koncentrera förmågan till en ort kan jag förstå att man spar pengar på, MEN varför Eksjö? Vet någon (wiseman?) motiven till Eksjö? Ett solitärt regemente, med långt till "övningskamrater", få strida älvar och som tidigare sagts en relativt blid vinter. Är det regionalpolitik?

Wiseman sa...
27 oktober 2010 21:55  

Det handlar om att bibehålla redan gjorda investeringar i faciliteter och inte minst personal. Bl a EOD-kompetens är som bekant en stor bristvara. Hur troligt är det all personal flyttar vid en nedläggning/flytt av Ingenjörregementet? Hur många flyttade till Boden från A 9 i Kristinehamn? Vi lider idag på många håll av vägval som gjordes för över ett decennium sedan, när regionalpolitik prioriterades över förmåga och rationalism. Idag är det helt omöligt att stänga i Eksjö, på samma sätt som det är omöjligt att flytta Luftvärnsregementet, o s v, o s v.

Lt johansson sa...
27 oktober 2010 22:04  

allt sjunger på sista versen
kulisser med lite innehåll behålls så polikerna kan lura medborgarna
glöm värnplikt kommer inte att ske
dåligt utbildade korsfarare skickas iväg utomlands, mycket mörkas av vissa

Per A. sa...
27 oktober 2010 22:47  

@ Wiseman: "Det handlar om att bibehålla redan gjorda investeringar i faciliteter och inte minst personal."

De argumenten verkar ju ha föga tyngd annars i försvarsplaneringen.

profanum_vulgus sa...
27 oktober 2010 23:09  

Lindquist:
Det stämmer kanske om man bortser från Nordnorge, tusen platser i Ryssland och 900 platser i Kanada.

Dessutom så kan det visst bli bråk om arktiska områden, så att sitta med en styrka i ett subarktiskt innanhav verkar dumt.

Åskådaren sa...
28 oktober 2010 16:29  

@Wiseman
Att säga det är omöjligt att lägga ner Ingenjörsregementet i Eksjö är fel. Allting är möjligt i denna "Försvarsmakt".
@Anonym 21:37
Att det finns en garnison i Eksjö härör från lång tid tillbaka. Tror att det började med kavallerister på den tiden vi hade hot från Danmark. Georafiskt ligger Eksjö mitt emellan Stockholm och Blekinge mot vilka platser man kände sig hotad. Kompromiss blev att lägga ett lättrörligt regemente mitt emellan.

Börje sa...
28 oktober 2010 18:42  

Det har visat sig att Ing 2 inte klarar av att lösa beordrade uppdrag bl.a. inom IEDD-spåret.
Senast i höstas blev den grupp ur Ing 2 som skulle ned till Afghanistan inte godkänd. Följden blev att den grupp ur I 19 fick rotera ned tidigare resp. hem senare.
I 19 kan sätta upp tre st IEDD-grupper men det "tillåter" inte Ing 2, trots att de inte klarar av sina egna uppdrag.
Stäng inte Ing 2 men låt I 19 få fortsätta behålla den unika vinterkompetens som är, av regering och riksdag beslutat. Det gynnar Försvarsmakten.

Börje.

Anonym sa...
28 oktober 2010 18:55  

Jag får ta och slå hål på några myter.

Eksjö har ungefär samma vinterklimat som Östersund. Det är en av platserna i södra Sverige som har strängast vintrar. Förvisso inte lika kallt som Boden men fullt tillräckligt för att öva det som behövs i kyla. Sjöarna fryser och vad det innebär för möjligheterna till övning för dykare, isvägsbyggnation och broar. Visserligen saknas älvar, vilket ofta framförs som argument mot Eksjö, men det fåtal tillfällen man skall öva detta kan man förflytta sig till annan plats. Den typen av fältarbeten är förövrigt inte längre efterfrågade med hänsyn till FM nya inriktning.
Debatten om behovet av vinterkompetens och var i landet sådan går att få har länge varit fullständigt vriden. Behovet är överskattat och oavsett så går den att få i större delen av Sverige i tillräcklig omfattning.

Den andra myten rör eventuell problem att rekrytera till Eksjö. Antalet sökande till EOD-officersbefattningarna är bland landets högsta siffror avseende rekryteringskraft och även i övrigt ligger fältarbetsinriktningarna bra till. Det finns snarare ett problem att bli av med folk än att rekrytera.

Eksjöbo med subarktisk förmåga

Anonym sa...
28 oktober 2010 19:34  

@Eksjöbo med subarktisk förmåga

Jag antar att du kan hänvisa till någon fantastisk statistik med hänsyn till dina påstående kring Ing 2:s heroiska rekryteringsmöjligheter?

Jag vet bara att när jag gick ut från MHS så fick Ing 2 "muta" kadetter som ville söka sig bort från regementet, genom att erbjuda dem mer eller mindre vad som helst. Detta var 2008.

Att Eksjö har ungefär samma vinterklimat som Östersund beror helt och hållet på vilken värdering du ger ordet "ungefär". Om jag får ge min subjektiva åsikt så skulle jag säga att det är en markant skillnad.
Mvh Bosse

Anonym sa...
28 oktober 2010 19:49  

Det är lätt att slå sig för bröstet för att man har tre veckors vinterutb.
Ett mycket tydligt exempel var under FS 14 då de enda som höll operativ förmåga över tiden var de patruller där officerarna tillhörde norrlandsförband.

Anonym sa...
28 oktober 2010 19:59  

@Eksjöbo
@Wiseman

Det är allmänt känt hos HKV att det du säger inte stämmer.

Att många söker är sant, men avhoppen bland rutinerad EOD-personal har varit ett stort problem.
Även röjdykarna har haft avhopp av rutinerad personal pga man tog bort vissa förmåner. Inte så många som vill bo runt Skredsvik.
SWEDEC har alltid haft vakanser, där pga en behandling av personalen som är allt annat än gott ledarskap.

EOD har länge varit ett problemområde inom FM, pga att förmågan har efterfrågats hårt i Afghanistan och tidvis i Kosovo. Ing2 har flera gånger misslyckats i att leverera.

Det bästa för förmågan är att man flyttar EOD-verksamheten till Sthlm där man kan behålla sin personal.
Samt att man utökar verksamheten i Boden, där det fungerar!

EOD:are

Anonym sa...
28 oktober 2010 21:47  

De som anser att förmågan ej behövs pga "FM ej önskar detta just nu" Undrar man ju hur lämpliga de är som soldater.

Nationell Förmåga är alltid viktigast.

// Förste Sergeanten

Anonym sa...
28 oktober 2010 22:31  

@Eksjöbo med subarktisk förmåga

Att jämföra Eksjö med Östersund är ungefär som att säga att Kiruna har samma klimat som Las Palmas, bara för att de kan ha enstaka sommardagar med +25. En sträng vinter är inte ett subarktiskt klimat. Antingen är du extremt ironisk eller så vet du inte vad subarktiskt klimat är. Östersund ligger till och med i ytterkanterna av de områden som de facto har stränga vintrar. Mycket på grund av dalgångarna mot Trondheim som gör området mycket lättpåverkat av milda väderomslag från Atlanten. Oftast har Östersund kalla och snörika vintrar, men att påstå att Eksjö har liknande vintrar... Pinsamt.
I min värld skall vi ha två ingenjörsförband, all pajkastning är sandlådenivå. Boden har förutsättningar som man ALDRIG kan få i Eksjö OCH vice versa. Fall inte in i HKV's nedläggningshysteri som hittills inte sparat ett öre för FM. Det har endast lett till omkostnader och ett enormt kompetenstapp. Det lilla vi har måste vi behålla annars kommer snart det enda förbandet att vara på Lidingövägen och där kan man på sin höjd flyga modellflygplan och spela "Risk", som substitut till alla nedlagda förband.

/Luttrad Kapten

Åskådaren sa...
28 oktober 2010 23:28  

@ Anonym 21:37
Sedan får vi inte glömma att kavalleriregementet avkastade en hel del hästskit. Den var lokalbefolkningen väldigt intresserad av. Därav den starka lokalpatriotiska uppslutningen kring regementet.
Ing 2, SWEDEC, Ingenjörkåren, Ingenjörregementet, vad man än kallar detta förband har de senaste 15 åren överlevt på att kommendera gamla Ing 1:are och kvarvarande Ing 3:are för att fylla funktionen åtagande. Nu börjar dessa ta slut. Ing 2:are själva har mer koncentrerat sig på att kivas med varandra om befattningar hemmavid och därmed sin status i kommunen. Tyvärr vasst skrivet, men inte destå mindre en uppfattning från en sedan länge utomstående betraktare.

Anonym sa...
29 oktober 2010 12:00  

När man läser inläggen förstår man att Försvarsmakten är i upplösning,för jag är nästan säker på att de flesta inlägg är skrivna av officerare. Snacka om sandlådenivå! Du får inte leka på vår gård o s v. Förstör ine Wisemans blogg med dylika inlägg. Lt Johansson -Lycka till i civila livet! Hälsningar från en som totalt tappat förtroendet för Försvarsmakten

Anonym sa...
29 oktober 2010 12:07  

Lt Johansson! Lycka till i civila livet! E-beth

Anonym sa...
29 oktober 2010 13:52  

Först och främst vill jag påtala att detta inte skall urarta i pajkastning som det så ofta gör när förband ställs mot varandra. Naturligtvis är det tråkigt att FM nedmonterats fullständigt och att det fortfarande planeras för neddragningar. Det ökar risken för pajkastning men också kravet på oss att försöka vara sakliga.

@EOD:are
Visst har det förekommit en del avgångar bland EOD-personal. Är det egentligen konstigt att en av Försvarsmaktens mest internationellt utnyttjade personalkategorier förr eller senare känner att de har varit ute tillräckligt? Dessutom har de en mycket attraktiv civil marknad där de kan tjäna mångdubbelt mer. Detta är inte unikt för Sverige utan förekommer i EOD-sammanhang världen över. FM har inte lyckats kompensera personalen i tillräcklig omfattning för att behålla dem. Vissa länder erbjuder betydande premier för att få personalen att genomföra ytterligare insatser.

När det gäller vilka förband som misslyckats med att leverera grupper och stabspersonal till Utlandsstyrkan så är det riktigt att Ing 2 tidigare fått en grupp underkänd. Även 4.ssflj har tidigare misslyckats. Det är inte alls ovanligt att grupper underkänns vid missionsvalideringen (som för övrigt är ett unikt högt krav som endast finns inom EOD). Det kommer att fortsätta hända om vi vill ha samma höga nivå på personalen. Förhoppningsvis har vi om ett par år reservgrupper som kan stå redo. Alternativet är att vi sänker kraven och sannolikt får fler stupade. Det är upp till cheferna att fatta det beslutet.


Gruppen från I19 har aldrig varit underkända och de har tjänstgjort utomlands årligen under lång tid. Detta skall de givetvis ha en stor eloge för och det är tur för FM att det finns sådan lojal personal. Sån personal finns på alla de aktuella tjänstgöringsorterna. Det är personalen och inte deras förband som skall ha den elogen.

Att flytta all EOD-verksamhet till Stockholm som du föreslår skulle sannolikt vara det absolut sämsta alternativet. Där vill ytterst få av de verksamma tjänstgöra. Det bästa är troligen att fortsätta med nuvarande placeringar för att inte tappa personal men framförallt är det viktigt att tilldela förbanden efterfrågade resurser. Gruppen i Boden bör givetvis vara kvar, i alla fall tills de känner att de inte vill tjänstgöra utomlands längre. På sikt bör dock all EOD verksamhet inom armén vara förlagd på samma plats.

EOD-veteran

Malin Lindquist sa...
29 oktober 2010 15:54  

@Lt Johannsson
Lycka till. Jag vet att löjtnanterna fd fanjunkarna är de riktiga krigarna i FM som vet hur en pluton ska ledas i strid. Fanjunkaren jag hade på I19/P5, livkomp var absolut BÄST!

Anonym sa...
29 oktober 2010 18:32  

@Eod-veteran

Riktigt att valideringen av EOD-personal är hård. Det ska den vara. Det är en kvalitétskontroll och utan den skulle vi förmodligen förlora personal.
De grupper som underkänts, och det är mer än en grupp från Ing2, har inte varit några dåliga grupper eller någon dålig personal. De har bara fått dåliga förutsättningar.
Är du insatt så vet du att det är så.
All EOD-verksamhet på ett ställe vore bra, men det är inte genomförbart.
Ska röjdykarna flytta till Eksjö?
Eller ska de inte hålla på med EOD?
Eller kanske man förlägger funktionen i Skredsvik eller på annan plats där det är lämpligt.

Det mest realistiska för funktionen, men också det mest kostsamma, vore att lägga EOD-grupperna där manöverförbanden finns.
Anledningen till att avhoppen inom EOD är framför allt Eksjö som stad. Det finns dåliga förutsättningar för att skapa ett liv för en utomstående där.
I stockholm, Göteborg och Revinge skulle man kunna skapa erfarna grupper på en kvart om man hade velat.
Storstäderna har bäst förutsättningar att få personal att stanna kvar och att nyrekrytera.

Det låter som om du vill låta gruppen i Boden självdö?!
Köra tills de inte orkar mer.
De måste få utbilda fler officerare inom EOD. Eller?

Anonym sa...
29 oktober 2010 19:54  

EOD-veteran:

Vad är det som gör att lilla Eksjö som ort skulle ha bättre förutsättningar att behålla personal på sikt än vilken annan större svensk stad som helst?

Att viss personal, framförallt äldre inte skulle följa med vid en flytt är inte så konstigt med tanke på eventuell familj.

Som tillhörande den yngre kategorin anställda i försvaret har jag mycket svårt att förstå hur regementen på småorter skall kunna locka tillräckligt med kvalificerad personal, och få dem att stanna under längre tid.
Framförallt nu med anställda soldater.

Det är inte alltid endast en person man anställer, utan ofta har den anställde någon med sig, och hur pigg är han/hon på att flytta till ett mindre samhälle som saknar de möjligheter en stad erbjuder i form av universitet, kvalificerade jobb, sociala evenemang eller bara ett stort utbud av det mesta?

Hur många har verkligen lämnat försvarsmakten för civila jobb inom EOD/IEDD ?
Kan det vara så att det mesta stannar vid bara prat, då det förutom en annan lön innebär en helt annan trygghet.
Och att folk som faktiskt lämnar kommer tillbaka efter något år, med mera erfarenhet?

Det är vad jag tror, inte vet.

Flytta gärna verksamheter, men bara om det blir till det bättre. Gör en ordentlig analys av vad detta innebär för förmågan på sikt innan beslut tas.

Ej EOD veteran

Anonym sa...
29 oktober 2010 21:58  

Med yrkesanställda soldater och NORDEFCO torde det inte vara några problem att regelbundet öva i subarktiska operationsområden (Boden, Nordnorge eller i Norra Finland) för att även i framtiden bevara våra "subarctic engineer warriors". Den kärvt inhämtade kompetensen bevaras genom att lägga ner en enhet (ingkomp) men utöka en annan (FMVE). Inget ovanligt trix i FM vid nedläggningar.

Vi gillar olika....


/M

Anonym sa...
29 oktober 2010 23:30  

Machiavelli myser i sin himmel.
HKV söndrar och härskar, och istället för att bekämpa vansinnet tvingas förbanden av rädsla för nedläggning bekämpa varandra.

Snälla, ena er! Låt dom inte vinna!

Larsson sa...
30 oktober 2010 09:52  

@Eksjöbo med subarktisk förmåga m fl

Retoriken ni använder är tyvärr en produkt av "eget förbands överlevnad". Det höll vi på med mellan 1996 - 2005. Efter det finns det bara ett förband inom resp funk. LV,art mm. Under den här perioden var arbetsmarknadsfrågan och regionalpolitiken viktigare än säkerhetspolitiken.
De förmågor som man i Eksjö kunde öva utan att lämna orten, byggde man anläggningar på övningsfältet. Tex en vågmaskin i Soåsasjön. När anslagen minskade och man tvingades prioritera verksamheter lades förmågor som Eksjö inte kunde öva ned först. Förmågan att upprätta förbindelser över strömmande vatten bortprioriterades totalt. Man har valt bort manöverrörligheten i 2/3 av Sverige. Det beslutet är inte politiskt, det kom från fältarbetsfunktionen själv.
När man pratar taktik och fältarbeten på mässen så utmynnar alltid samtalet i egen överlevnad och inte vad som är bäst för FM eller kund. Läs stridande förband och inte politikerna.
Jag vet att både Ing1 och Ing3 har gjort likartade saker under denna tidsperiod.
Nu måste vi börja se till förmågor och möjligheter för funktionen och inte geografi .
Utveckla EOD funktionen i Eksjö, Ge marknadsmässig ersättning till den personal som gör många missioner. Utveckla fältarbeten i subarktisk miljö, inom flera områden.

Det är bara genom samarbete och utveckling kund kommer att få det bästa förmågorna och resultatet!

Larsson, Eksjö

Anonym sa...
31 oktober 2010 17:19  

@Larsson

Det är just geografi man MÅSTE ta hänsyn till nu när vi ska anställa soldater. Storstadsregionerna kommer att ha en enorm fördel när det kommer till rekrytering men också möjligheten att behålla sina soldater.

Ing2 och SWEDEC har Eksjö som stad emot sig.
Det är många EOD:are som slutat pga det är mycket svårt att få med familjen dit. En hel del som kommenderats dit har avslutat kommenderingen i förtid.
Här kommer förvisso undermålig personalpolitik in i bilden också.

Ing2 och SWEDEC har ett gott samarbete säger dom. Men vi vet att så inte alltid varit fallet. För att uttrycka sig milt.

Ska vi utveckla EOD tror jag att man måste flytta till en större stad. Ing kan man köra i Boden helt och hållet. Där finns kompetens och infrastruktur. Kanske inte soldatunderlag, dock.

Ett annat förslag är att varje manöverbataljon har sina EOD-grupper. Jag tror inte på att man måste samla allt på ett ställe.
Man skulle med lätthet kunna få ihop kompetenta EOD-grupper i storstäderna på kort tid.
I19:s EOD-grupp visar tydligt att det fungerar bra med utlokalisering. Ändå kämpar Ing2 med näbbar och klor för att lägga ner dem. Enda anledningen de finns kvar är för att de behövs.

Alla EOD:are vet att Eksjö är ett problem för personalförsörjningen.
Många må ha sökt sig till funnktionen men hur länge stannar de?

EOD-are

Anonym sa...
31 oktober 2010 18:28  

Ok, här kommer en kort stadskamp.
Jag har varit i både Eksjö och Boden. Är man singel är ingen av städerna någon större ögonbrynshöjare. Om det är den viktigaste urvalsfaktorn måste tydligen EOD-funktionen flytta. Alternativen är då Revinge, Skövde eller Karlsborg.

Revinge och Karlsborg faller ju automatiskt eftersom det också är pyttesmå byar.
Skövde faller på utrymmet. Garnisonsområdet innehåller visserligen mycket gräsyta, där man kan bygga nya kaserner/bostäder. Övningsfältet är dock redan för litet. Försöken att utvidga har bara möts av motkampanjer av lokalbefolkningen t ex: "inte en meter till".

Hmm, Stockholm då? Njae, jag har ju också gått på Karlberg. Det var många som tyckte det var kul att bo där ett år, men nästan ingen ville bosätta sig där. Mest pga avsaknaden av närheten till det mesta. Långa pendlingsavstånd, både till jobb och fritidssysselsättningar.

Hur man än vrider och vänder på steken så är det nog ändå staden som är mindre avgörande. Det är humankapitalet som ÄR det viktiga. Personal som trivs gör det var som helst, titta bara på Arvidsjaur. Personal som är missnöjda med avtal, utrustning, träning kommer alltid att lägga av efter några år. Avbryt pajkastningen och försök få till några väl genomtänkta förslag till förändring istället.

Wiseman sa...
31 oktober 2010 19:23  

18.28: Klokt.

Anonym sa...
31 oktober 2010 21:18  

@18.28

Revinge må vara en liten by men närheten till Malmö och Lund gör att P7 kommer vara en viktig plattform för att kunna försörja FM med soldater.

Du har rätt i att när personalen trivs så är det lättare att få dem att stanna.
Men låt oss inte blunda för fakta.
EOD-personal slutar i alldeles för stor omfattning.
Hur ska man ändra på den trenden?

Larsson sa...
1 november 2010 02:19  

För det nationella försvaret är EOD/IED(D) spåret av underordnad betydelse. För utlandsstyrkan är den extremt viktig.

Jag hoppas verkligen att fältarbetskompetensen ialla dessa former finns kvar, i HELA Sverige.
Med vår unika geografi måste det finnas farbkompetens på många fler platser än bara Eksjö och Boden.

Larsson, Eksjö

Anonym sa...
1 november 2010 04:28  

@anonym 2118.
Nu ska vi inte överdriva antalet som slutat. De är inte särskilt många i de operativa enheterna. Egentligen är det väl hit FM vill; att huvuddelen slutar efter 3-4 genomförda missioner och ett fåtal gör karriär eller blir inbitna specialister så i det avseende är EOD-funktionen långt framme. Det får dock fel effekt i nuläget eftersom funktionen är under kraftig expansion och i behov av att hålla kvar personal.

Anledningarna till att man slutar beror främst på att man inte trivs med situationen. Det är enorma brister i materielen, ingen framförhållning i planeringen och resursbrister i de flesta avseenden. Därutöver genomför man internationell insats i de övre insatsfrekvenserna (1:4-1:5).


@EOD:are
"Alla EOD:are vet att Eksjö är ett problem för personalförsörjningen."

Nu tillskriver du personalen en uppfattnin som huvuddelen inte håller med om. Möjligen är det problematiskt att bemanna bemanningsuppdrag på SWEDEC vilket är förståeligt eftersom det finns många och ytterst få personer som kan bemanna dem. Däremot finns det inga större problem att bemanna EOD-kompanierna (2 i IO14) på Ing 2 eftersom man anställer direkt och inte förlitar sig på bemanningsuppdrag.

I övrigt instämmer jag med anonym 1828. Du har pekat ut den viktigaste framgångsfaktorn för att behålla personal. Det viktigaste är att personalen trivs och det gör man om man tilldelas resurser för att lösa tilldelade uppgifter.

EOD-veteran

Anonym sa...
2 november 2010 13:58  

Instämmer också med tanken om att en god stämning smittar av sig... de lyckligaste åren jag har haft i bolaget kan jag direkt härleda till bra chefer och bra kollegor...

Och som lite mer åldrad, och numera reservare så förvånas jag faktiskt storligen över bristen på normal kommunikation? Ett brev med " Bäste reservofficer " skulle kännas bra och öka trivseln. ( OBS jag talar inte om visst brev från ÖB nu - som nog får anses helt kontraproduktivt )

När det gäller subarktisk förmåga så håller jag med om de som anser att det tränas bäst där snö finns stora delar av året. Detta trots att jag tillbringat många många vintrar i ut-skärgården där förhållanden ibland är ganska kärva, svårt att gräva ner sig när stormen kommer!
Slutligen, att träna artilleri i köld är väldigt viktigt. För eld- understöd måste fungera även när det är kallt. Jag själv som utbildat på grk är kanske lite förvånad över att detta vapen inte finns med i Afganistan? Det jag läser om är många överfall med finkalibrig eld? Då kan det finnas anledning till att ha med sig eget grk-understöd. Eller är det Close Air Support som förbjuder svensk användning av grk? Någon som vet?
Och EOD? En specialist bristvara? Utbilda fler och höj lönen tycker jag.
Reservofficeren m/ny

Anonym sa...
3 november 2010 23:42  

Låt mig säga så här!
Om vi skall ha en funktion på ett ställe i landet så bör den väl rimligtvis ligga där personalen kan få den mest mångsidigaste utbildningen med tanke på klimat!?
Den nya org som presenteras har en storlek av kompanis nivå. Avseende personal och officerare så finns den storleken och kompetensen i Boden. Den kompetensen rymmer hela ingenjörförmågebredden i EN kassern!!
Att samnytja matsalar, Miloverkstäder, hälsoinrättningar mm med andra förband sparar miljoner. Detta sker i Boden.
Det behövs inte byggas ny Miloverkstad för att kunna serva ny Ingbandvagn för xx antal miljoner, verkstaden finns redan för strvkomp:s räkning på I 19.
Eller kanske man skall traila Ingbv till Skövde från Eksjö varje gång man skall öppna motorluckan.
Om jag inte missminner mig enligt uppg. så är regementsomr. med kassernetablisemanget i Eksjö gjort för ca 1000 talet soldater. Ny org med pers rymms följaktligen in i en viss kassern belägen på I 19 i Norrland.
Vad kosstar detta heroiska regementsområde i Eksjö per år med kompletta funktioner, Milo-verkstad, HSA, Idrott, matsal mm för regementes volym när man enbart skall ha personal för typ 1-2 kompanier. Dessa ytor med officerare finns redan i Boden.
Sanna mina ord! Boden ryker likt Almnäs gjorde på helt felaktiga grunder!
Men mina herrar, Eksjö är inte framtiden för truppslaget. Detta för att främste företrädaren ser till att ta bort dem förmågor som gör truppslaget unikt genom att själv hålla spaden och gräva truppslagets egen grav...
Det som ingengörförbanden ägnat sig åt senaste åren med BB2 och KB kunde nämnligen vilket skytteförband för 15 år sedan uträtta själva.Idag verkar det vara unikt!!
Frågan till er alla blir följaktligen, om IngReg skall ligga där förutsättningarna för bra utbildning/övning inte finns med en företrädare som vill ta bort allt unikt i förmågeväg för truppslaget, tex. skrota kompletta DB 200 kompanier mm och satsa på ingbv för kalla krigetsbehov mm. Varför i fasiken skall vi ens ha kvar ett sådant truppslag för!?
Titta bara på alla dessa argument som anförts före denna fakta,ex att Eksjö "nästan" har samma klimat som Östersund vintertid... suck!!!, jag vet inte... det blir liksom lite för mycket sanningar kring Eksjö med dem strömmande norrlandsälvarna. FAKTISKT FÖR MYCKET FÖR ATT JAG SKALL FÅ IHOP DET HELA!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade