Försvarsdepartementet informerar

Idag meddelade Försvarsdepartementet per pressmeddelande att man släppt en 20-sidig broschyr om departementets verksamhet. Flitige kommentatorn Teaterdirektören kommenterade nyss broschyren så här i kommentarerna till ett annat inlägg på WW:


Så var det dags igen!

Ur ny informationsbroschyr från försvarsdepartementet, sidan 2.

”I stående förband är huvuddelen av soldaterna heltidsanställda och i kontraktsförbanden är huvuddelen deltidsanställda.
De deltidsanställda soldaterna har en civil
sysselsättning men tjänstgör i försvaret periodvis för övning och insats. För de mest krävande uppgifterna används de stående
förbanden. De kan normalt användas till beredskap och snabbinsatser samt rotationsinsatser i och utanför närområdet.”

Här finns tre alternativ.
1. En ny anställningsform har införts utan att meddela försvarsmakten?
2. Medveten lögn av någon icke definierad anledning?
3. Total okunskap om hur anställningsformerna ser ut inom FM?

Det är bara att välja mellan de olika sjukdomstillstånden!

Sidan 3.
”Insatsförsvaret i siffror
Insatsorganisationen i sin helhet består av cirka 50 000 personer
Civil personal: Cirka 5 000
Stående förband: Cirka 16 000
Kontraktsförband: Cirka 12 000
Hemvärnet: 22 000 varav 17 000 tillhör de nationella skyddsstyrkorna”

Här har man fått till det i fel tempus. Insatsorganisationen består inte av några 50 000, långt därifrån.
Alla siffrorna är något som i bästa fall kommer att inträffa om cirka tio år och x antal extra miljarder till försvaret.
Detta förutsätter just nu en annan regering och har ingenting med detta departement att göra. Tvärtom, vill nuvarande styre sänka siffrorna rejält.

Bilden på sidan 7 ska väl visa uppgivenheten och fiaskot, att bekämpa odlingen av opium i landet.
En något vilsen soldat står ensam i ett fält med blommande opiumvallmo!

Pust!

Hela alstret verkar vara något som tillverkats av pryo/praoelever från högstadiet eller första året på mediaprogammet!

Dessvärre är departementet inte bättre än så här!
Kan bara tänka mig vad de förmedlar till andra aktörer på sina resor och möten.

Hundra gånger SUCK!

Teaterdirektören


Frågan är om Försvarsdepartementet låtit Försvarsmakten korrekturläsa broschyren eller om innehållet ska tas som ytterligare ett sorgligt tecken på bristande kommunikation mellan departement och myndighet?

39 kommentarer:

Bygdemajoren sa...
22 maj 2013 kl. 21:51  

Vi får väl lägga dessa intill de oanvända bikupan-enkäterna och Doppings nya logotyp i slutförvaret i källaren på tegelhögen.

Anonym sa...
22 maj 2013 kl. 22:34  

Jag är inte med på vad som är fel med det första påståendet, om hel- och deltidsanställda. Någon får gärna förklara.

Anonym sa...
22 maj 2013 kl. 23:04  

@ Peter.

Anställningsformen för GSS/T är heltidsanställning med tidvis tjänstgöring.
Denna anställningsform är också styrd av en speciell lag och liknar nog inget annat på arbetsmarknaden.
Deltidsanställning är någonting helt annat och GSS/T omfattas inte av denna anställningsform.

Teaterdirektören.

jan-olov sa...
23 maj 2013 kl. 07:56  

Ytterliggare en vacuumförpackning från propagandaministeriet Försvarsdepartementet

Anonym sa...
23 maj 2013 kl. 12:24  

@Teaterdirektören.

Tack, då är jag med. Det var ju inte korrekt uttryckt. Dock kan man ställa sig frågan om det är avgörande i en broschyr som riktar sig till en bred allmänhet...

Band sa...
23 maj 2013 kl. 14:31  

Dessutom säger man dessutom på sidan 2 att värnplikten är avskaffad. Det är den väl ändå inte?!
Värnplikten är vilande, inte avskaffad. Men det kanske är samma sak?
/Band

J.K Nilsson sa...
23 maj 2013 kl. 18:31  

Peter, det har faktiskt en liten arbetsrättslig betydelse. Försvarsmakten får en större del av ansvar för rehabilitering och lite annat. Dessutom en viktig identitetsskapande formuleringar du är anställd som soldat i en lätt reparationsgrupp över tiden men jobbar t.ex som bilmekaniker. Under viss tid av året så övar du dig i din yrkesroll som soldat.

J.K Nilsson

Anonym sa...
23 maj 2013 kl. 18:55  

Rätta mig om jag har fel, men är inte målet för Hemmvärnet att rekrytera 22 000 pers till 40 bataljoner och att man i dagsläget har ungefär 17 000 klara? Dessa är sedan indelade i insats- eller bevakningsförband.

Och det där med nationella skyddsstyrkorna är väl ett namnbyte som aldrig fick genomslag? Tror snarare att Försvarsdep. avser insatsdelen av hemvärnet när den väl är färdigrekryterad.

Men jag kan ha fel, det har visst hänt förr sägs det.

/T

Anonym sa...
23 maj 2013 kl. 20:39  

@ Peter.

Det är väldigt avgörande för de som eventuellt tänker söka tjänsten som GSS/T. De omfattas bland annat av avtalet för utlandstjänst!
Ännu mer viktigt för deras arbetsgivare att förstå vad lagen säger om bortvaro från arbetet, ersättningar, försäkringar, ansvarfördelning m.m.m.m.

Att i det här sammanhanget tala om en deltidsanställning är att medvetet försöka lura läsarna.

Det hade väl varit mer klädsamt att med några korta ord beskriva den unika anställningsformen och hänvisa till lagen som styr denna?

Varför ska inte den breda allmänheten, inklusive du, få veta vilka anställningsformer soldaterna har inom FM?

Om man nu bestämmer sig för att göra en faktabroschyr till allmänheten, varför då slira på sanningen?

Om du läser den med lite kunskap om hur saker och ting förhåller sig i verkligheten kan du hitta fler medvetna/omedvetna (välj själv)"grodor" än att värnplikten skulle vara avskaffad.
Jag kan försäkra dig och alla andra om att pliktsystemet lever och verkar. Det krigplaceras och arbetas i systemet varje dag.
Varför försöka dölja detta för allmänheten?

Man kan undra vad syftet är med skriften? Någon faktabroschyr är det definitivt inte.
Vilka är de tänkta läsarna?
Kan det vara så som du säger att det är "den breda allmänheten" som är målgruppen.
Är det inte så viktigt att den får veta sanningen.
Huvuddelen av befolkningen kanske skall skyddas från ett stort "särintresse"?

När det gäller broschyrer jag läst genom tiderna är detta på en mycket låg nivå!


SUCK!

Teaterdirektören.

Unknown sa...
23 maj 2013 kl. 21:10  

Känns inte rätt att låta ett departement sköta utformandet av tjänster att söka till en myndighet. Detta tror jag FM klara mycket bättre på egen hand, åtminstone om man får tro informationsdirektören i senaste numret av Försvarets Forum eller Officerstidningen (kom inte ihåg vilken)
Tragiskt, men som vanligt så har Teaterdirektören sunda och hos anställda djupt rotade tankar.

Lennart E sa...
24 maj 2013 kl. 09:41  

Det är inte bara det att man inte vet vilket beslut riksdagen fattade om värnplikten - man orkar inte heller att göra en ordentlig korrekturläsning - eller är kanske "forksning" ett nytt ansvarsområde.

Anonym sa...
24 maj 2013 kl. 09:47  

Är det någo mer än jag som får känslan av att GSS/T-konstruktionen ligger väldigt nära det gamla Indelningsverket?

Unknown sa...
24 maj 2013 kl. 11:13  

@Spaz
Hemvärnet kallas i dag för "Hemvärnet, med de nationella skyddstyrkorna". Om jag förstått det hela rätt så syftar de nationella skyddsstyrkorna på insatskompanier.

Lite historia: för några år sedan pratades det om att skrota ordet "Hemvärn" eftersom det hade dåliga associationer. Det pratades om "Nationella insatsstyrkan" (som sedan polisen tog) och "Nationella skyddstyrkorna" och fastnade för det senare. Men, i samband med stormen Gudrun ökade varumärket "Hemvärn" i popularitet. Därför kör man med två namn, vilket jag tycker är förvillande och krångligt.

Jag tror att hemvärnet, med de nationella skyddstyrkorna, i dag omfattar omkring 22 000 personer. Målet är att 17 00 personer ska tillhöra insatskompanierna, men jag vet inte om målet i dag är uppfyllt.

Anonym sa...
24 maj 2013 kl. 16:01  

@ Herr Eriksson

För att uppfylla kraven för att krigsplaceras i HV måste man genomföra sitt avtal.

Jag vill minnas att det var lite över 11 000 som uppfyllde sina avtal under 2012? Någon som har senaste numret av Hemvärnstidningen i bokhyllan kan fylla i de exakta siffrorna. Jag vill minnas att där fanns en ganska klar bild över tillståndet, ända ner till enskilda bataljoner?

Att göra som FM d.v.s. redovisa antalet tecknade avtal säger ingenting om antalet hvsoldater. Det är antalet uppfyllda avtal som är den intressanta siffran.

Målsättningen är cirka 22 000 hvsoldater totalt, varav cirka 17 000 i de så kallade "nationella skyddstyrkorna".

Ord och begrepp blir förvirrande när man använder dem utan att tänka sig för. Läs gärna i broschyren om de nationella skyddsstyrkorna och när de kan genomföra insatser. I stycket innan talas det om insatser och syftar på utlandsmissioner. Vad ordet insatser innebär för de nationella skyddsstyrkorna framgår dock inte. Jag kan dock inte tänka mig någon internationell verksamhet??
Insatsförband behöver heller inte nödvändigtvis vara förband som genomför insatser?!

DUBBELSUCK!

Teaterdirektören.

P.S. Lennart E, "forksning" kan vara ett nytt särintresse!
Sedan kan man ju undra vilket statligt upphandlat ordbehandlingsprogram som släppte igenom detta ord?

Unknown sa...
24 maj 2013 kl. 21:20  

Nu har vi flyttat några pallar här i källaren på tre vapen så att vi kan slutförvara denna pamflett.

Man kan ju gaffla in elden. Kanske är forksning bara svengelska för sådant? Vi får väl kolla med den "artellerimatros" Skipper skriver om.

jan-olov sa...
25 maj 2013 kl. 06:17  

Lite fakta ang Hemvärnet.

Antal befattningar i krigsorganisationen=24700
Antal krigsplacerade=20839
Avtaluppfyllelse=59 %

17000 avser krigsbefattningar i insatskompanier mm nationella skyddstyrkor resten i bevakningkompanier mm.

Uppfyller du ej avtalet kan du vid upprepning bli uppsagd men det är ingen automatisk process.

Du kan också få status vilande tex vid utlandstjänstgöring eller särskild livshändelse/omständighet men du är fortfarande krigsplacerad och är skyldig för krigstjänstgöring from Hemvärnsberedskap. Därutöver förekommer särskilda beredskapskontrakt för vissa genom frivilligt ingånget avtal.

Siffrorna ovan avser läget 20121231.
och återfinns i Tidningen hemvärnet sidan 14 där detaljer finns per bataljon.
Ni som inte har en befattning i försvarsmakten idag men genomfört minst GMU eller värnplikt är välkomna till oss.
Du som är intresserad att gå med utan att ha genomfört militär utbildning kan genomföra GUF Grundläggande Militär Utbildning och sedan genomföra en avtalsenlig utbildning inom frvilliorganisationerna för krigsplacering som specialist i hemvärnet.

Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

Anonym sa...
25 maj 2013 kl. 17:53  

@ Herr Holm.

Tack för siffrorna ur tidningen.

Teaterdirektören.

TRIDENT sa...
25 maj 2013 kl. 18:13  

@ Staffan Topping

Har ni skickat iväg alla pallar överblivna bokalster från vår före detta ÖB:s mediokra försök till författarkarriär...?

Hoppas ni skickade dem till återvinning, snart processade och till försäljning i affär som papper på smal rulle...

Apropå bokalster...

Markstridsreglemente 7 Brigad kom som remiss i dagarna, och välkända, för bara några år sedan förhatliga begrepp, dyker upp frekvent....

Truppluftvärn, Fria kriget(!), Anfall mot både luftlandsättning och landstigning, fördröjningsstrid....

Cirkeln är som bekant rund....Kapitalist sa...
26 maj 2013 kl. 13:16  

En gång i tiden var departementet, som är ministerns närmaste tjänstemän för övergripande hantering av myndigheterna inom sitt ansvarsområde, relativt små och flexibla organisationer med hög kompetens. Men det där har väl politiserats så att svågrar och bekanta får leka där till skyhöga löner. Och givetvis exploderat i storlek så att de t.o.m. börjat författa broschyrer. Verksamhetens inriktning anpassas förstås till den nya kompetensnivån. Skriver de inget om de 28 jagare som en moderat riksdagsledamot trodde att flottan hade :-D

Unknown sa...
26 maj 2013 kl. 21:41  

@Kapitalist

"Skriver de inget om de 28 jagare som en moderat riksdagsledamot trodde att flottan hade :-D"

Vem är denna riksdagsledamot?

Bygdemajoren sa...
26 maj 2013 kl. 22:19  

@Trident

Mmmm, fördröjningsstrid. Fattas bara en lyckad kampanj att få Malaco att återuppta tillverkningen av Nickel, så kanske det finns hopp för FM igen.

Bygdemajoren sa...
26 maj 2013 kl. 22:40  

@Johan Grön

http://fredrikschulte.blogspot.se/2013/01/proportionerna-i-forsvarsdebatten-ar-pa.html

Unknown sa...
27 maj 2013 kl. 13:18  

@Bygdemajoren @Kapitalist

Där kan man snacka om källgranskning på en riktigt låg nivå!

Skrämmande att "denna där" sitter i riksdagen, får en att undra om den genomsnittliga kvalitén på knapptryckarkompaniet ...

Kanske dags för ett regeringsbyte till nästa val?

Frågan är bara hur man lyfter försvarsfrågan till att bli ett särintresse i klass med vård, skola och omsorg?

Sten-Erik Björling sa...
27 maj 2013 kl. 19:40  

Med anledning av den moderata riksdagsledamotens inlägg…

Varför tror ni att jag som individ inser att intet är att göra mot massiv dumhet och idioti?

Det har gått så långt att inga fakta eller logiska resonemang kan rubba övertygelsen hos främst moderata politiker att de måste rätta till det som gått fel… Allt går ut på att hålla Reinfeldt borta från forum som kan leverera kritik så denne obesudlad kan agera grötmyndig landsfader i de stundande debatterna inför valet… Samt att nästa omgång jobbskatteavdrag eller bidrag till latteklientelet på Östermalm skall få finansiering via minskade försvarsanslag…

Sten-Erik Björling

MartinW sa...
27 maj 2013 kl. 21:29  

Ang att lära känna sin fiende;

Den där riksdagsledamodeten Beckman ska i ärlighetens namn sägas vara en av de slöare knivarna i den moderata bestickskorgen. Fort och fel och så litet tänka som möjligt är melodin. Fast det gäller ju å andra sidan de flesta av partiets knapptryckare.

MartinW sa...
27 maj 2013 kl. 21:35  

Ursäkta, blandade ihop schultes inlägg - han hade närvaro göra en pudel tillkillnad mot den här moderatpajasen. håll till godo:

http://larsbeckman.blogspot.se/2013/04/ar-inte-forsvarets-beredskap-sa-god-som.html

Anonym sa...
28 maj 2013 kl. 22:39  

Så var det dags igen!
Cecilia (M) samtalade med Rotarianer i Skara. 27 maj 2013.

”De kommer att utökas med ytterligare 1 500 heltidsjobb och 2 500 deltidsjobb fram till år 2019 när insatsorganisationen är fullt bemannad.”

Ett uttalande i repris, den här gången är det rotarymedlemmar som får ta del av ”fakta” från fru Widegren.

Att det ska vara så svårt att ta reda på vad man själv varit med om att besluta?

Det borgar inte för att resultatet av förvarsberedningen kommer att hålla någon större kvalitet när man inte ens känner till de mest grundläggande fakta.

Att sedan delge det civila samhället något som uppenbart är medvetet/omedvetet lögnaktigt gör inte förtroendet större.

Suck igen!

Teaterdirektören.

O.B.S. Lägg märke till att hon säger att IO14 skall vara fullt bemannad 2019. Antingen vet hon något som vi andra väntar på eller så svamlar hon bara!

Wiseman sa...
28 maj 2013 kl. 22:55  

Teaterdirektören,

Såsom det ekonomiska läget ser ut just nu verkar det inte otroligt att vi är på väg rakt in i ännu en handbroms, varvid IO14 införande lär förflyttas ännu längre in i framtiden och soldatleden lär också tunnas ut när verksamheten stannar.

Unknown sa...
29 maj 2013 kl. 00:18  

@Teaterdirektören

Tappa inte hoppet!
Vi har väl trots allt fortfarande 14 sökande till varje plats?

Anonym sa...
29 maj 2013 kl. 06:13  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...
29 maj 2013 kl. 16:38  

@ Herr Topping.

Det kunde ju vara bra om de 14 som söker och deras arbetsgivare fick reda på sanningen som döljer sig bakom anställningsformen för GSS/T?

Varför dölja och ljuga om dess utformning?

Är man rädd för ”konstiga” frågor om man börjar tala om arbetsgivarnas skyldigheter och den anställdes lagliga rätt till bortavaro från jobbet under utbildning och insats?

Riktig klädsamt hade ju varit om hon dessutom informerade om hur många tusen som garnisonen behöver ha under utbildning, utöver alla anställda, för att klara av att personalförsörja IO14.
Dessutom hur många hundra man anser sig behöva nyanställa för att kunna genomföra detta!

Hon verkar heller inte förstå vad som behövs i tillskott av antal miljarder för att IO14 skall bli klar 2019.

Har vi verkligen fått de politiker vi förtjänar?

SUCK!

Teaterdirektören.


P.S. Läser på marinbloggen att man bekämpar JASplan med ksp58? Planet som ”flög för högt och för snabbt” måste hade genomgått en ”modifiering”. Dessutom verkar ”anfallstaktiken” ha gjort ett stort genombrott bakåt?
Snart kommer Biggleshuvan fram ;)
Vem anser man vara mottagare av sådan sorglig smörja?
Tror man så lågt om läsarna av bloggen eller är kunskapsnivån så låg inom marinen?Unknown sa...
29 maj 2013 kl. 18:10  

På tal om nickel så fick vi faktiskt ut nickel i fyrkantig form på förra SÖF'en...ska man börja bli orolig?

Bygdemajoren sa...
29 maj 2013 kl. 21:23  

@Johan

Det finns ingen anledning till oro.
Att få tag i Nickel idag är lite som att se en björn under fjällmarschen. Bli inte rädd utan försök att njuta av ögonblicket istället.

;-)

Johan Ek sa...
30 maj 2013 kl. 18:37  

Det är bara det att jag inte fått ut fyrkantig nickel sen jag gjorde lumpen för 12 år sen... :P

Wiseman sa...
4 juni 2013 kl. 22:53  

Untergang mit PRIO,

Publicerar inte din kommentar. Det är vettigare att ta detta tjänstevägen, vilket jag tycker du kan göra.

Wiseman sa...
4 juni 2013 kl. 23:40  

Untergang mit PRIO,

Det är en intressant problematisering du gör. Kommentaren går bra i sin nuvarande form, så länge du gör den mer allmän alternativt tar det tjänstevägen också.

Wiseman sa...
5 juni 2013 kl. 09:43  

Untergang mit PRIO,

Om du tar bort möjligheten att identifiera förbandet så släpps kommentaren igenom. Ditt budskap lär gå fram i alla fall.

Anonym sa...
26 juni 2013 kl. 00:31  

Så var det då dags igen!

Under den felaktiga rubriken;

”Tidvis anställda jägare på krigsförbandskurs
Publicerad: 25 juni 2013 kl 18.51”

försöker en kapten ur armens jägarbataljon få oss att tro att vi har soldater som är tidvis anställda i armen!

Mer ur artikeln på FMs hemsida.
”Under vecka 24, 10-16 juni, genomfördes årets första krigsförbandskurs för tidvis anställda jägarsoldater”

”Rekryteringen för såväl kontinuerlig som tidvis anställning av tidigare värnpliktiga jägarsoldater från jägarbataljonen och K 4 är öppen under året.”

Den inledande bilden visar dock helt andra soldater! De är heltidsanställda och tjänstgör enligt bildtexten tidvis i FM!

Det är bedrövligt sorgligt att FML och skribenter från förbanden inte vet vilka anställningsformer vi har inom FM. Jag kan ju undra vad annat de inte känner till och hur jag skall förhålla mig till andra fakta i deras alster?
Detta är trots allt grundläggande fakta för (nästan) alla som tjänstgör inom FM.
Ofta går trovärdigheten och verkligheten hand i hand längs samma stig.

Finns det verkligen ingen sakkunnig som kan läsa igenom artiklarna innan publicering?

Teaterdirektören.

Anonym sa...
1 juli 2013 kl. 22:25  


Så var det dags igen!


”Arbetsförmedlingen positiv till deltidsoldater”
Så lyder rubriken på FM;s hemsida idag.
Texten handlar dock om tidvis tjänstgörande soldater anställda, enligt den ”nya” lagen, inom FM.
Dessa soldater (GSS/T) har dock ingenting med deltidsanställning att göra så jag begriper inte rubriken?
Det är väl inte så att kunskapen brister och förtroendet sjunker igen?
Hur kan detta vara så svårt att förstå?

Dubbelsuck!

Teaterdirektören.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade