Ett knakande nordiskt samarbete (uppdaterat 10/12 07.00)

"Två länder men ett artillerisystem" är en vision som nu fallit.
Foto Försvarsmakten

Samma vecka som världens artillerister firar sitt skyddshelgon Sankta Barbara, väljer Norge att meddela att man avbeställer samtliga sina 24 Archer haubitsar från Sverige. Archer har gång efter annan framhållits av svenska försvarspolitiker som det goda exemplet på vinsterna med det nordiska försvarsmaterielsamarbetet, men nu står Sverige som ensam brukare av systemet, mycket svårt försenat delvis till följd av norska krav. Därtill ska läggas att Sverige som motköp tvingats köpa den fjärrstyrda vapenstationen Protector för ca 1,2 mdr kr att montera på såväl Archer som personterrängbilar och framförallt den nya pansarterrängbilen. Förlorare på den affären var Saab som lyckats sälja sin motsvarighet till Finland.

Archerproduktionen omfattar 48 st system där grunden utgörs av lika många (samtliga) svenska haubits 77B där dessa tagits ur organisationen och lämnats till industrin för ombyggnation. En process som gjort att Sverige fram till i höst stått helt utan artilleri till dess de fyra första levererades. Så går det när industrins intressen tillåts vara överordnade försvarsförmågan.

Nu ska ytterligare 20 Archer levereras till Försvarsmakten under kommande år, varvid det svenska försvaret slutligen kommer att disponera två artilleribataljoner. Försvinnande lite inser var och en som kan något om indirekt eld, även om Archersystemet både är långskjutande och rörligt.

Sverige och Regeringen har nu tre vägar att välja på. Den snikekonomiska lösningen som tillika är den troligaste är att det blir bara 24 Archer för Försvarsmakten. Att materielanskaffningen är mycket allvarligt underfinansierad är väl känt och att då köpa ytterligare två bataljoner Archer är ej möjligt – i alla fall inte under den sittande regeringen.

Alternativ två är att Sverige utökar sin beställning till att omfatta alla 48 Archer och istället upprätta fyra bataljoner. Detta skulle kunna vara en lösning mer i den socialdemokratiska smaken då det skulle rädda en rad jobb i Karlskoga även om Bofors numera är ägt av Bae. Förmodligen ligger det också i linje med såväl vad Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har anfört i försvarspolitiken, då dessa förespråkar en upprustning av försvaret med ökad numerär. En svensk anskaffning av de kvarvarande 24 pjäserna skulle därtill kunna lösa ett av svenskt försvars största logistiska problem nämligen hur man i händelse av höjd beredskap snabbt ska kunna transportera ner den ena eller bägge artilleribataljonerna från Boden till södra Sverige. Genom att placera två nya artilleribataljoner i södra Sverige får man handlingsfrihet och kan leva upp till de moderata ledorden ”här och nu” genom att kunna lösa uppgifter redan från dag 1. Detta förutsätter dock också anställning av personal till ytterligare två bataljoner, vilket ej är görligt utifrån nuvarande ekonomiska läge där många materielsystem inte ens är skuggbemannade eftersom Försvarsmakten inte har råd att ha både personal till sina krigsförband och stödfunktioner som staber, skolor etc för att inte tala om frånvaro för elever, sjukskrivna och föräldralediga.

Det tredje alternativa är det minst realistiska nämligen att erbjuda de kvarvarande 24 på den öppna marknaden och där hitta en köpare. Gissningsvis måste detta ske till ett vrakpris, då Norge nu ratat anskaffningen med motiveringen att Archer ej uppfyller de operativa kraven man har på ett nytt artillerisystem. Intressant i sammanhanget att mycket snarlika argument anfördes när Norge för fem år sedan ratade JAS 39E till förmån för F-35. Bae får svårt att sälja kvarvarande 24 system och de som kommer att stå med längst näsa är de svenska skattebetalarna som från början köpt pjäserna till fullpris (när Indien stoppade sin anskaffning efter mutskandalen), därefter gett tillbaka pjäserna till Bae och som sedan inte kommer att få del av kakan om Bae lyckas sälja pjäserna till annan köpare.

Från den svenska regeringens håll har man ständigt framhållit den gemensamma Archeranskaffningen som det goda exemplet på det nordiska försvarssamarbetet och vinsterna med detta. Siffran 400 mkr nämns då som den summa som sparats på att genomföra anskaffningen tillsammans med Norge. Det är en siffra som hittills inte kunnat granskas, inte minst för att man aldrig berättat vad man jämför med. Oavsett om nu sparats 400 mkr sparats lär det vara en mindre post i jämförelse med kostnaderna för att Norge nu hävt sitt kontrakt. Enligt SR låg den norska anskaffningen på 700 mkr. Inte minst lär nu de svenska driftskostnaderna för systemet öka när det inte längre finns en partner att dela dessa och logistiken med.

Den svenska regeringen hade förmodligen mycket stora förhoppningar på den nya norska regeringen och att ett av de första försvarspolitiska besluten skulle bli detta hade man säkerligen inte räknat med. Intressant är att läsa den norska regeringens pressmeddelande där man först framför att kontraktet bryts då inga Archer ännu levererats och att enligt kontraktet skulle samtliga vara levererade i år och operativa nästa år. Lite senare i kontraktet påpekar man att nuvarande artillerisystem (amerikanska M-109) kan hållas operativt till 2020. Det ger alltså sex år för leverans och för att få systemet helt operativt. Uppenbarligen anser inte Norge detta vara tillräckligt, medan Sverige har en helt annan införandeplan. Vem som har rätt återstår att se.


Vad som står klart är att det blir Försvarsmakten och de svenska skattebetalarna som blir förlorare. Kostnadsbesparingar som sedan länge är inräknade i den svenska försvarsbudgeten kommer nu inte att kunna uppfyllas (även om det är högst tveksamt om man kunnat infria dessa ändå). Resultat blir det vanliga – mindre försvarseffekt.FMV pressmeddelande
SR S: Ett bakslag för det nordiska samarbetet


Uppdatering 7/12 11.15: Norge vill nu ha tillbaka 550 miljoner NOK som man satsat i Archer-projektet. Att det här kommer att bli dyrt för såväl de svenska skattebetalarna som Försvarsmakten, råder det inga tvivel om.

Fler norska länkar: Aftenposten, VGAN
Sociala media: Cornucopia


Uppdatering 10/12: SvD Näringsliv uppmärksammar turerna kring lastbilsupphandlingen i samband med Archer.

55 kommentarer:

Marcus F sa...
7 december 2013 kl. 00:40  

Jag undrar vad Norge har för specifika klagomål på Archer, nu är jag inte jättebra insatt men vad jag förstått är det en utomordentlig plattform, de problem jag vet om är ju förseningar vilket inte har med vapensystemet att göra, är det detta som är Norges problem?

Roger Klang sa...
7 december 2013 kl. 02:44  

Hur skriver egentligen Bofors/BAE sina kontrakt? Hur kan det vara möjligt för Norge att bara släppa den heta potatisen hur som helst, när de har ingått ett kontrakt? Muntliga avtal har man bara med bevisade vänner. Lärde vi oss ingenting av JAS-fiaskot härom året när vi inte fick sälja JAS till Norge? Gavs det option till Norge att dra sig ur Archeraffären närhelst de önskar?

Roger Klang

Gustav sa...
7 december 2013 kl. 08:32  

@Marcus F
W skrev "... då Norge nu ratat anskaffningen med motiveringen att Archer ej uppfyller de operativa kraven" = INTE är det en utomordentlig plattform (den kan inte användas till det den är till för)

Urban sa...
7 december 2013 kl. 09:23  

Som jag läser det handlar det om att leveranserna inte skett i tid.

Anonym sa...
7 december 2013 kl. 09:40  

Bra och viktigt inlägg. Svensk säkerhets- och försvarspolitik grundar sig alltför mycket på önsketänkande och förenklade kunskapsmodeller av hur världen fungerar. Försvarsupplysning och perspektiv som ger ökad kunskap och förståelse utifrån konkreta observationer är viktigt. Din insats är ovärderlig för svenska folkets intressen och utgör en del av den faktabaserade samhällsgranskning som våra statsfinansierade medier har övergivit.

Men, du kanske också drivs av element av bristande objektivitet i vissa frågor? Du återkommer ofta till formuleringar om att svensk industri gynnas på Försvarsmaktens bekostnad. Likt Allan Widman. Är det verkligen så idag?

Du menar att ombyggnaden av 77B som under tiden medförde att ingen svensk artilleriförmåga fanns kvar, gjordes för industrins intressen i första hand. Men Archer var ett resultat av Försvarsmaktens krav på, och studier av, krav på framtidens artilleri i Sverige. Satsningen gjordes under en "strategisk paus" identifierad av Försvarsmakten, där fokus låg på internationella, inte nationella behov. Försvarsmakten valde Archer i linje med den nya materielförsörjningsstrategin, som är Försvarsmaktens intresse och knappast kan sägas gynna svensk försvarsindustri. Man valde bort t.ex. MLRS, Panzerhaubits, Braveheart, ECOM m.fl. koncept på operativa och/eller ekonomiska grunder. Försvarsmaktens orealistiska visioner om hur man kan bygga materielsystem av COTS stärkte bland annat valet av Archer, där väldigt få komponenter nu är COTS och jag misstänker att systemkostnaderna för drift- och underhåll kommer bli i nivå vad det brukar kosta för egenutvecklade särlösningar. Industrin, BAE i detta fall, försöker leverera vad kunden, Försvarsmakten, kravställer (...efterhand). Försvarsmakten har agerat med Försvarsmaktens bästa för ögonen och får precis vad man ber om. Alla fel kan inte bara vara försvarsindustrins (eller FMV) fel?

Du säger själv att projektet har drivits som efterfrågat nordiskt samarbete, med internationell partner för delade kostnader och risker. Politik formulerad av Försvarsmakten, beslutad av politiker, för Försvarsmaktens och försvarsförmågans skull. Du säger själv att det motköp som sådana affärer alltid innehåller, innebar att Sverige fick välja Protektor och att Saab missgynnades. Saab missgynnades till förmån för Försvarsmaktens och den framtida försvarsförmågans skull. Att FMV redan gjort ett systemstudie för en samordnad upphandling av vapenstation för flera behov inom Försvarsmakten, som pekade på ett annat, och för FM sammanställda kravbild, bättre system fick stå tillbaka. Saab missgynnades. BAE gynnades inte, utan hade den lösning FM ville ha. För att få den krävdes samarbete enligt materielförsörjningsstrategin, för försvarsförmågans behov i första hand.

I detta fall framstår du inte riktigt som objektiv och faktabaserad. Du, Allan Widman, med flera verkar ha ett känslomässigt motstånd mot den försvarsindustri som verkar i Sverige (sällan svenskägd numera, men försörjningsbas för 100 000 svenskar).

Är det rationellt och grundat på nutida fakta, eller baserat på erfarenheter från en tid när det faktiskt var politik att gynna svensk försvarsindustriell förmåga för beredskapsbehov?

(forts)

TobbeT sa...
7 december 2013 kl. 09:41  

Ett hjuldrivet system har sina begränsningar i väglöst och snöigt Norrland. Det kanske även Sverige skulle inse? Nä, Archer borde placeras i södra Sverige och ett banddrivet system som begagnade holländska Pansarhaubitsar för norra. Eller går det att få loss begagnat raketartilleri som MLRS 270 från ett USA som minskar sitt försvar?

Anonym sa...
7 december 2013 kl. 09:45  

(forts)

Sverige har bara tre särbehandlade försvarsindustriella förmågor idag, stridsflyg, ubåtar och torpeder. Av dessa tror jag bara att två känner sig särbehandlade. Alla andra känner sig nog bara aktivt motarbetade där kunden hellre väljer utländskt än "svenskt" enbart baserat på vad som är bäst för Försvarsmakten. Det är väl rätt för försvarsförmågans skull?

Fråga grabbarna på Hägglunds (BAE) vad de tycker om särbehandlingen från sin svenska kund idag när Patria valdes och både SEP och AMOS lades ner. Fråga grabbarna på Kockums om nöjdheten med sin särbehandling, nu när deras världsledande teknologi är såld och nya ägaren hellre sysselsätter sina egna varv i Tyskland. Fråga vapengrabbarna som bland annat valdes bort för ett tyskt luftvärnsalternativ som var bättre för Försvarsmakten, och som valdes bort för ett amerikanskt pansarvärnsrobotalternativ. Fråga grabbarna i Eskilstuna som blev av med jobbet när svensk finkaliberkompetens lades ned för att Sverige hellre köper beprövat off-the-shelf. Fråga TUAV-utvecklarna på Saab som lades ner för ett amerikanskt alternativ. Fråga utvecklarna av den svenskutvecklade vapenstationen på Saab.

Försvarsmaktens strategier för Försvarsmaktens bästa tillämpas konsekvent med önskade resultat. Försvarsindustrin i Sverige känner sig nog inte särskilt gynnade av det, och så var det väl tänkt? Försvarsmaktens behov i fokus.

Så nu får ni sluta att reflexmässigt gnälla om att industrins intressen sätts framför Försvarsmaktens, för så är det inte längre.

Die Dumme Schwede!!!! sa...
7 december 2013 kl. 09:56  

Vad lär Vi oss av detta?
Gör inte vapenaffärer med Våra nordiska grannar.
Danmark och Norge är Nato - anslutna och Finland "kör sitt race".
Det Nordiska försvarsförbundet "sprack" 1949, så varför drömma om gemenskap när alltid Sverige skall stå för "fiolerna".
Bofors skall i stället satsa på andra marknader vilka är mer framsynta.
Sverige måste tänka på sig själva och återigen bygga upp ett värnpliktsförsvar, kapabelt att försvara landet, som under det "kalla kriget".
Våra Nordiska grannar tänker enbart på sig och skriker endast på svensk hjälp när de "sitter i Skiten".
Varför är det så svårt att ta lärdom av historien i detta land?

Unknown sa...
7 december 2013 kl. 09:58  

@Gustav Jo men att norrmännen säger något sådant behöver inte betyda att det är så, de hävdade ju även att Gripen NG skulle bli sämre och dyrare än F-35.
Att en NG som den såg ut 2008 skulle bli spec-mässigt "sämre" än en F-35 är ju närmast en självklarhet speciellt med tanke utvecklingskostnad men för att kunna hävda att kostnaden för norska staten totalt sett skulle bli lägre krävdes det ju ett antal ganska, låt oss kalla det, innovativa antaganden.
Jag vet dock inte i det här fallet hur operativa krav matchar produktens förmåga men eftersom norrmännen varit med och påverkat kravställning för Archer upplever jag det som något märkligt att de nu kommer på att den inte uppfyller kraven (om det inte är så att BAe fullständigt misslyckats i verifieringen, i sådant fall tycker jag att det är märkligt att FMV tar emot systemet).

Nåja, det är alltså dessa norrmän som förespråkare för nordiskt samarbete tycker vi skall samarbeta mer med. Jag är milt skeptiskt till att det är en framgångsfaktor.

Forsno sa...
7 december 2013 kl. 10:23  

Norge har nog dragit slutsatsen att det är helt riskfritt att göra utspel som skadar svenska intressen; Gripenförtalet fick ju inga konsekvenser och det får förmodligen inte det här heller.

Om de som förhandlat motköpsavtalet från svensk sida varit någorlunda kompetenta borde det finnas möjlighet att kräva Norge på skadestånd för Protector-köpet.

Anonym sa...
7 december 2013 kl. 10:54  

Protector behöver inte Sverige som kund. Man har USA. Sverige däremot...

Wiseman sa...
7 december 2013 kl. 11:00  

Kamrat Kalle,

Jag vidhåller att Försvarsmakten lägger alldeles för stora resurser på att stödja försvarsindustrin.

Utan 77B ingen Archer förstår nog vem som helst, men att inte tillse att FM får behålla 77B-pjäser till dess Bae hunnit ikapp sin försening utan att istället hota Försvarsmakten med vite, talar sitt eget språk.

Gynnas försvarsindustrin på FM bekostnad? Låt oss ta exemplet med leveranserna av JAS 39 F100 (modifiering av JAS 39A till C för enhetspark om 100 flygplan). Här uppdrogs Försvarsmakten att begära minskad leveranstakt i syfte att hålla igång produktionen på Saab till dess Regeringen kunde bestämma sig för om man ville ha JAS 39E eller ej, då inga utländska kunder ville teckna sig för nya flygplan. Samtidigt ville inte Regeringen acceptera att JAS 39A fick leva kvar till dess 39C kunde levereras, varvid Försvarsmakten konstant kommer att ligga en division under fastställt antal eftersom Försvarsmakten sedan ska lämna motsvarande en division till Schweiz över tiden. Vem gynnas?

Vem gynnas när det längst upp på resursfördelningslistorna oavsett om det rör reservdelar eller andra resurser står ”export/exportstöd” framför Försvarsmakten? Med exportkunder är förhandlat tillgänglighetsnivåer där Sverige får betala vite om kundens tillgänglighet på materielsystemet ej överstiger nivå X. För att hålla dessa nivåer får Försvarsmakten stå tillbaka och vackert vänta på leveranser av reservdelar eftersom ingen någonsin kommit på tanken att avkräva en tillgänglighetsnivå på svenska stridskrafter.

Flera av de system du sedan räknar upp där svenska alternativ ej valts härrör från Regeringens genomförandegrupp. Vad jag anser om den och dylika tilltag torde vara väl känt. På samma sätt är det en politisk styrning att Försvarsmakten är stödmyndighet till försvarsindustrin, så ja, jag anser att försvarsindustrin gynnas på Försvarsmaktens och försvarsförmågans bekostnad och det handlar i första hand om en politisk styrning. Därmed inte sagt att jag är emot svensk försvarsindustri, men det måste finnas rim och reson.

Jakob Wedman sa...
7 december 2013 kl. 11:15  

Norges regering skriver att alla pjäser enligt avtalet skulle levereras senast vid utgången av 2013, vilket är om tre veckor, men att inte någon pjäs levererats hittills. Vad jag kan se så är det ingen som ifrågasätter riktigheten i detta, och då tycker åtminstone inte jag att det är underligt att Norge säger upp avtalet.

Förhoppningsvis leder detta till att Sverige kan få tillbaka samtliga 48 pjäser. I väntan på ett nygammalt personalförsörjningssystem skulle pjäser för två bataljoner kunna förrådsställas.

Anonym sa...
7 december 2013 kl. 11:16  

Norge vill tydligen ha tillbaka pengar som redan satsats i projektet, 550 miljoner NOK i utveckling och anskaffning.

http://www.nrk.no/nordnytt/forsvaret-avlyser-svenskehandel-1.11402746

Jag är rädd, att det delvis handlar om en politisk markering mot Sverige. Irritationen är rätt betydande på svenskarnas signalspaning och anklagelser för rasism.

Roger Klang sa...
7 december 2013 kl. 11:41  

Miljöpartist i grönt skrev:

"Norges regering skriver att alla pjäser enligt avtalet skulle levereras senast vid utgången av 2013, vilket är om tre veckor, men att inte någon pjäs levererats hittills. Vad jag kan se så är det ingen som ifrågasätter riktigheten i detta, och då tycker åtminstone inte jag att det är underligt att Norge säger upp avtalet."

Men så var det, det där med det kraftigt försenade JSF. Sade norrmännen upp avtalet med det amerikanska företaget för det?

Roger Klang

Anonym sa...
7 december 2013 kl. 11:53  

Det behöver inte ens diskuteras att det är helt andra saker än försvarsförmåga som styr utformningen av vårt sk Försvar.
Regionalpolitik, arbetsmarknadspolitik, industripolitik har alltid haft företräde framför operativa försvarsbehov.
Lägg därtill en struktur i försvarsindustrin, där de stora pengarna äts upp av prestigebyggen
av plattformar och system, som när de väl är framtagna av ekonomiska skäl inte ens kan beväpnas med vapen i en motsvarande tekniknivå. Ja i vissa fall inte beväpnas alls.

Visst har allt annat än försvarseffekt, gröpt ur Försvarets ekonomi och "svensk" försvarsindustri är en av "grävarna".

Anonym sa...
7 december 2013 kl. 11:57  

Tack för konkret svar Wiseman.

Vad gäller stridsflyg så är det faktiskt gynnat som politisk strategi med FM goda minne. Där är vi överens. FM behöver t.ex. tillgång till modern tekologi och därmed något eget att byta med. Stridsflyg är gynnat med ibland negativa konsekvenser för FM. Men främst för de positiva effekter för långsiktig förmågeutveckling som man tror ska uppstå.

Om inte Saab och Gripen affärsmässigt överlever så påverkar det också FM negativt. Alternativet, som tillämpas i praktiken inom andra försvarsindustriella områden i dagens Sverige, är att välja en leverantör som inte är så beroende av den svenska kunden. Där någon annan är största kund och får ta de långsiktiga riskerna och åtagandena. Så gör FM idag, men inte vad gäller stridsflyg som man bedömt särskilt strategiskt viktigt för Sverige. Ur Sveriges och Försvarsmaktens perspektiv, inte Saabs och Wallenbergs.

På samma sätt är det nog med exportstöd. FM behöver internationella kunder och samarbetspartner för att hålla nivå på sin egen materiel. Att satsa helt på egenfinansierad och oberoende forskning och utveckling är inget alternativ längre. Därför måste man vårda relationerna, för FM framtida förmågeutvecklings skull. På kort sikt gynnar det inte alltid FM.

Du beskriver problem och brister kopplat till politiska och Försvarsmaktens strategier och prioriteringar. Ytterst och högst så sker det med Försvarsmaktens och försvarsförmågans behov i fokus, inte försvarsindustrins.

Dessa strategier och prioriteringar kan inte skyllas på affärsdrivande försvarsindustri som på en numera konkurrensutsatt marknad (stridsflyg undantaget av politiker och FM) alltid måste göra kunden nöjd.

Det kanske du heller inte gör, jag kan ha missförstått.

Försvarsindustri i Sverige är mycket mer än bara stridsflyg. Alla andra känner sig nog inte särskilt gynnade. Utan svensk referenskund och riskdelning med statlig kund vid utveckling av nästa generation konkurrenskraftiga produkter, likt konkurrenterna, så är de snart ett minne blott på marknaden. Särskilt eftersom de är bakbundna av en strikt, men sund, exportlagstiftning. Då blir inte materielförsörjningsstrategin en vald strategi längre, utan faktiskt det enda sättet man kan agera på. Bra för Sverige, Försvarsmakten och försvarsförmågan. Inte bra för försvarsindustri i Sverige.

Att den svenska kunden har svårt att hävda sig affärsmässigt är väl heller inte industrins fel, utan en konsekvens av att vara en dålig kund, kravställare och förhandlare (som vanligt) och numera också en väldigt liten kund. Väljer man en mindre betydelsefull roll, satsar mindre pengar, för att minska sina risker, så får man acceptera mindre inflytande och lyhördhet? Det hör till spelets regler på en öppen marknad.

Jag förstod nog dig fel. Generellt ogillar jag bara den slentrianmässiga uppfattningen att "försvarsindustri" i Sverige generellt är gynnad på FM bekostnad. Så är det inte längre. Den industri (stridsflyg) som är det, är det inte på FM bekostnad utan för att FM vill det för FM skull. Det kan såklart kritiseras intern inom FM.

uppgiven sa...
7 december 2013 kl. 12:19  

@Martin

"Jag är rädd, att det delvis handlar om en politisk markering mot Sverige. Irritationen är rätt betydande på svenskarnas signalspaning och anklagelser för rasism."

Har Sverige bedrivit signalspaning mot Norge? Eller har man bedrivit signalspaning mot Ryssland i samarbete med NATO-länder?

På vilket sätt är Norge "irriterat" på svensk signalspaning? För den delen, vilka länder bedriver _inte_ signalspaning?

Kribba! sa...
7 december 2013 kl. 12:22  

Eftersom Sverige gjorde avsteg från överenskommen kravspecikation när VS 01 anskaffades så borde vi reklamera dessa nu när Norge bryter avtalet.

MartinW sa...
7 december 2013 kl. 12:42  

Martin:

På vilket sätt är Norge irriterat på Sveriges säkerhetspolitikiska samarbete med USA. Jag hänger inte med? Norge är om möjligt själva bäst i klassen här?

Anonym sa...
7 december 2013 kl. 12:42  

Wiseman @ 11.00: Om du kör sök "försvarsindustrin" och ersätt med "SAAB" så stämmer din kommentar på pricken, annars får din generalisering underkänt.

Övriga får klara sig bäst de kan. FXM uppdrag är så snävt skrivet att man inte klarar av att hantera den enklaste government-to-government affär med helt okontroversiella länder. Man stödjer sig på begreppet "försvarsnytta" vilket gör att i princip endast SAAB göre sig besvär. Som om det inte är "försvarsnytta" att ha en vital försvarsindustri som kan leverera till alla miljöer.

Anonym sa...
7 december 2013 kl. 13:00  

Som inom snar framtid brukare av Archern så känns det väldigt tråkigt att höra nyheten. De turer som gått kring projektet hart minst sagt varit påfrestande för förbandet i form av utebliven förmåga att öva. Något som Wiseman påpekar har att göra med Norska krav och integrering av VS01, som är norsk.

Vad det gäller systemets prestanda så tycker jag att det är mycket kapabelt. Att vara hjulburen är inget större problem ens i de norrbottnisk vintern eftersom dumperplatformen ge god framkomlighet. Vi överraskade oss själva gång på gång över var man kan ta sig fram när vi hade vår dumperutbildning inför Archereinförandet. Dessutom så opererar man sällan tio mil bort från vägslut på grund av logistiska hänsyn, man ska kunna få fram nog med granater till pjäserna. Vilket ofta är den gränssättande biten för ett artillerisystem. Jag tolkar "Archer ikke vil fylle Forsvarets behov innenfor den tiden vi har tilgjengelig" som att man inte kunnat leverera utlovad effekt, d.v.s. pjäser, på utsatt tid. Inte att det är bristfällig prestanda som sådant.

Den fråga som jag ställer mig är hur Norges kontrakt var skrivet. För om de kan gå ur avtalet, kräva tillbaka pengar för de utvecklingskostnader man haft och samtidigt ha krävt ett byte från Lemur till Protector så har någon gjort bort sig. Och det är inte på den Norska sidan. Det låter onekligen som att Norge plockat russinen ur kakan och på det stora hela lämnat Sverige med hela risken för att utveckla systemet, både ekonomiskt men även i att vi blev tvungen att lämna ifrån oss våra FH77. Är så fallet är Norge på sin höjd skyldiga till att vara osolidariska med sina grannar. Från svensk sida är vi skyldiga till att vara blåögda idioter, något som jag ser som många resor värre.

Love Alm
lovealm.wordpress.com

J.K Nilsson sa...
7 december 2013 kl. 16:33  

Lugn och fin nu, Man skriver att man ser efter hur mycket av de insatta 550 M NOK man kan förhandla sig tillbaka. Det ska ju räknas mot redan gjorda motköp såsom Protector, man har samarbetat om ammunition, vilket inte är något Archerunikt, Arthur, eldledning och lite ILS och utbildnin. Tänker man använda sig av Arthur i framtiden? Vill man vara med på spåret med rojalties om utvecklad ammunition.

380 M NOK ligger i utvecklingsplanen och 170 M NOK ligger i anskaffning. 170 M NOK bör ju vara förhandlingsbara med avseende på att plattformarna inte är levererade i tid. 380 M NOK bör vara mer eller mindre en sunk cost för Norge då utvecklingen inte bara burit mot plattformen samt att jag tror inte BAE har skrivit dåliga avtal. Tvärtom kan man ha lagt in en vitesklausul för försening och det innebär att köparen mer eller mindre avsäger sig rätten att skadelös avbeställa ordern.

Men det är en intressant törn för NORDEFCO, något som grannarna också varit pådrivande i och det varit svårt att hitta projekt att samarbeta inom.

J.K Nilsson

Lövet sa...
7 december 2013 kl. 18:59  

@Wiseman: Jag ansluter mig till Kamrat Kalle ovan. Att i just dert här fallet tala om att "låter industrins intresse går före" är inte helt relevant. Här handlade det helt enkelt om ett ömsesidigt avtal. Det finns leveransböter om BAE försenas (dessa har redan fallit ut upp till dess "cap").

Självfallet har då BAE säkerställt att det finns en viss balans i avtalet så att den tillhandahållna materielen också är kravsatt i leveranstid.

I annat fall skulle de ju vara prisgivna till FM/FMV som då kunde hålla på leveranserna efter eget skön. Varefter sedan BAE skulle vara exponerad för bötesrisk - från både FMV och FLO i Norge.

Du visar viss brist på insikt när du tror att F-industrin "gynnats". Archer torde i dagsläget vara en ekonomisk katastrof för BAE.

I själva verket är FMV:s villkor oftast betydligt besvärligare än de flesta exportkunders - i vissa fall rent obalanserade och ultimativa.

...och precis som nämns ovan. Det är egentligen bara U-båtar och Gripen som är rena industristödsprojekt idag. Omfattningen dessutom i en helt egen storleksordning och inkräktar otvivelaktigt på försvarets - framför allt arméns - förmåga.

Gripensatsningen möter dock sällan kritik av flygare(?) som Wiseman (annat möjligen för att antal Fpl är för litet)...

TRIDENT sa...
7 december 2013 kl. 20:40  

Nu accelererar korthusets totala kollaps med rasande fart! Jag undrar vilka intelligenta uttalanden kn Enström ska få ur sin mun den här gången. Sedan ska vi inte tala pm vad dom inträffar när Schweiz säger nej till gripen, för det är nog endast en fråga om när inte om....
Allt är frid och fröjd....
Fjorton - förlåt - åtta sökande till varje plats...
Hela IO 14 gripbar här och nu , ja nu är förvisso tidigast år 2026, men det är ju tanken som räknas ( för det var ju den som NATO validerade...)

Nästa år blir historiskt för det är då den totala implosionen inträffar och kommer i ljuse. Nu är det sopat då mycket skit under mattan att set inte längre går att dölja. Raden av nymoderata fiaskon är hur lång som helst!

Själv ser jag med tillförsikt fram mot kommande katastrofår och kommande riksdagsval. När vi sitter här pm ett år kommer huvuden att ha rullat och mycket av det som varit på modet är kört i papperstuggen. Låt oss även hoppas att kommande regering i sitt regleringsbrev tydligt deklarerar att power point skall avlägsnas ur alla datorer placerade i HKV!

Anonym sa...
7 december 2013 kl. 21:06  

@ Die Dumme Schwede!!!!
Att lillebror Norge griper varje tillfälle att näpsa storebror Sverige bör betraktas som lillebrorskomplex - dvs ett specialfall av Jantelagen.

Anonym sa...
7 december 2013 kl. 22:03  Till Martin W

´´På vilket sätt är Norge irriterat på Sveriges säkerhetspolitikiska samarbete med USA. Jag hänger inte med? Norge är om möjligt själva bäst i klassen här?´´

Svar
www.publikt.se/.../svensk-signalspaning-problem-i-norge-3...‎

MartinW sa...
7 december 2013 kl. 22:15  

Martin:

Länken fungerar ej.

Anonym sa...
7 december 2013 kl. 22:52  

Några fakta som inte så tydligt framgår:
1. Det är FMV som har ingått avtalet med Norge. BAE/Bofors har sedan avtal med FMV. Så de facto är det FMV som inte har kunnat leverera i tid... petitess kanske..
2. Förutom Saab har även Bofors en vapentstation - LEMUR som danskarna har köpt. Alla prov har påvisat att både Bofors LEMUR och Saabs "vad-den-nu-heter-igen" har bättre prestanda än Protector. MEN, det fanns inte pengar i materialplanen så faktum är att Protector motköpet gjorde att FM kunde få vapenstationer 10 år tidigare än planerat.
3. Det finns en del norska krav och system som har varit orsaken till förseningarna av hela projektet.

Ni som känner till FMV som kund och de brister i professionalism som gör att projekten ofta kapsejsar, det är ingenting jämfört med norska FLO. Jag har inte stött på ett enda svenskt företag som vill göra om en affär i Norge inom försvarsområdet. De är rent ut sagt för j-a att ha att göra med.

Jag tycker "Kamrat Kalle" har många kloka och insiktsfulla kommentarer ovan, jag håller med om det mesta. Vill med emfas också påpeka den stora svårigheten med komplexa materielprojekt - de löper under så lång tid att det som verkade så klokt och bra, kan verka vettlöst 10 år senare.

Anonym sa...
8 december 2013 kl. 04:14  

Martin W

Så här bl a säger norrmännen om FRA signalspaning.

´´Datatilsynet mener FRA-loven har virkninger for personvernet, i det loven potensielt vil kunne ha en dempende effekt på frimodigheten og dermed ytringsfriheten i samfunnet, skriver Datatilsynet i utredningen. Tiltaket kan også potensielt påvirke utviklingen av normer og perspektiver i negativ regning´´.

http://www.datatilsynet.no/verktoy-skjema/Publikasjoner/Analyser-utredninger/Utredning-om-signalspaning-i-Sverige1/

Anonym sa...
8 december 2013 kl. 04:35  

Det är djupt tragiskt hur FMV gång på gång klarar av att göra så värdelösa affärer utan att det får konsekvenser. FM får den matriel som FMV anser bäst lösa FM's behov. I detta fall ledde det till att vi står helt utan tungt artilleri. Vilket vi fortfarande gör! FMV har inte levererat pjäser till FM. Det är BAE's förseriepjäser som "lånats" ut till FM.

Anonym sa...
8 december 2013 kl. 06:03  

Martin W

Vice ordförande i Stortingets kontroll- och konstitutionsutskott Michael Tetzschner (H), säger att svenska myndigheter övervakar norsk mobiltrafik.
"Jag är djupt oroad över utvecklingen", säger han till Dagens Næringsliv.

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2726650.ece

I slutet av sept 2013 fick Norge en regering, där Framskrittspartiet ingår. Detta parti har av svenska media utpekats som rasistiskt, vilket förundrat norska befolkningen, inte minst Jens Stoltenberg som förlorade valet.

Dessa två faktorer bör vägas in, då man bedömer Archer-ärendet.

MartinW sa...
8 december 2013 kl. 09:34  

Allvarligt?. Norges motsvarighet till Datainspektionen har synpunkter över signalspaning? Men steget till att Norge backar ur Archer-affären pga detta verkar tämligen stort?

uppgiven sa...
8 december 2013 kl. 10:04  

@Martin

"Så här bl a säger norrmännen om FRA signalspaning."

Nej, så där skriver den norska motsvarigheten till Datainspektionen i en utredning. Det är inte på något sätt ett bevis på att "irritationen är rätt betydande på svenskarnas signalspaning".

Norge är en av USAs mest lojala allierade, och att man på politisk nivå där skulle vilja "straffa Sverige" för att man hjälper USA genom att avbeställa Archer är orimligt.

MartinW sa...
8 december 2013 kl. 10:57  

..och kanske att Kalla slog norskorna på 10 km klassiskt på norsk hemmaplan och allt därmed kommer cementera de svensk/norska realtionerna på denna nivå?

J.K Nilsson sa...
8 december 2013 kl. 11:08  

Daniel, prova att göra affärer med de styrningar FMV har först och främst genom lagarna om offentlig upphandling och upphandling på försvars och säkerhetsområdet. Bygg på med hård radstyrning så att man tvingas förlita sig på (upphandlade i vanlig ordning) konsulter som gör arbeten såsom systemsäkerhetsanalyser, integrationsanalyser, produktverifiering, m.m.

Vidare ska inte FMV vara en teknikorganisation utan en upphandlarorganisation så det arbete man ändå lägger ut på konsulter ska ligga på konsulter. De ingenjörer som finns kvar kan sitta med en upphandling och känna i maggropen att det inte stämmer men har varken tid eller mandat att gräva vidare.

Gången är att FM ska skriva TTEM, vilket de är notoriskt dåliga på att göra. FMV ska omsätta TTEM i krav på produkt, vilket är svårt för ekonomer så då blir det konsulter som inte ska dra så många timmar. Upphandling ska, baserat på kravunderlaget genomföras så att ingen presumtiv anbudsgivare kan bli diskriminerad, tidsgränser är känsliga, en alltför snäv tidsgräns kan vara grund för överklagande och skadeståndsgrundade. Dessutom ska hänsyn tas till Nordiskt och europeiskt försvarsmaterielsamarbete, hur det nu ska gå ihop med LOU och LUFS?

Så vad blir resultatet? Försvarsmakten har sedan tidigt 2000-tal försökt att få ersättare till klargöringsbilar på flygbas för att frakta soldater, klargöringsverktyg och ha förmåga att rangera flygplan. Första fordonen blev helt plötsligt för dyra (Anslagssparande och sjunkande budget) så Försvarsmakten fick skriva om TTEM för att anpassa sig till den nya ekonomiska ramen och därmed göra om TOEM därför att att helt plötsligt var det en räcka med materiel som inte kunde göra det förbanden skulle göra. Efter tio ramlar det ut ifrån den organisation som beskrivs ovan förslag på en sexhjulig Geländevagen med 70 cm vadningsdjup därför att det uppstått ett överskott av fordon utifrån ett samarbete med Norge. När denna idioti har avvärjts så dyker näsa upp, nu ska det nämligen vara så att en soldat ska kunna vara ståendes i klargöringsbilen under marsch så att de fordon som matchar det kravet inte går in i en Tp84 som kravet är.

Så hur kan FMV få fortsätta? Tja, FM har svårt med att beskriva sina behov, FMV ska inte vara en teknikorganisation utan en politiskt styrd upphandlarorganisation. Vem vill börja nysta upp?

J.K Nilsson

Unknown sa...
8 december 2013 kl. 13:08  

Man kan ju börja med att försöka köpa in en jacka med fungerande dragkedja...

Gustav sa...
8 december 2013 kl. 14:08  

Ja du JK

Mycket nystande krävs om vi ska få någon rätsida på vår Försvarsmakt...

Vi kan ju i och med detta ovan konstatera att vi har en inriktning och en organsation för vår materielförsörjning som är helt dysfunktionell

Vi har redan tidigare konstaterat att inriktningen och upplägget för personalförsörjningen har minst lika många fel

Och vi vet inte ens vad syftet med vår Försvarsmakt ska vara, ska det vara ett ”insatsförsvar” som vi skickar utomlands eller ska vi ha ett traditionellt invasionsförsvar…

Som en viss direktör brukar avsluta sina kommentarer
Trippelsuck

DrDengRoth sa...
8 december 2013 kl. 14:11  

@ Marcus F:
Klgaomålet hittar du sannolikt genom att läsa FMV pressmeddelande om saken:
"Archer är ett modernt, snabbt och precist artillerisystem till ett bra pris. Utmaningen har varit att hitta balansen mellan skyddsnivå och vikt och det har vi uppnått. För FMV har det handlat om normalt utvecklingsarbete, säger Lena Erixon, generaldirektör på FMV."

Utmaningen... balansen... vikt... skydd.
Jag tolkar detta som att fordonen blivit åt h-e för tunga, till den grad att det ställer till svårighet för Norge. Jag vet inte om Norska vägar har lägre maxlast än Svenska vägar?

DrDengRoth sa...
8 december 2013 kl. 14:16  

@JK Nilsson 8 december 2013 11:08
Kunde man inte låta FM ta hjälp när TTEM skrivs - antingen via FMV eller kanske smartare via egna konsulter? Det kunde ju vara en bra idé att försöka se till att det görs rimlighets-, realisbarhets- och kostnadsstudier INNAN underlaget går till FMV...
Fast jag gissar att det är så mycket prestige i det att FMV aldrig skulle godkänna ett sådant förfarande. Visserligen går ju TTEM allt som oftast till FMV på remiss men den dör processen verkar ju inte funka så bra, för då skulle ju de TTEM som till slut går till FMV för anskaffning vara bra...
Mitt råd: skaffa en extern, industrioberoende och kompetent stödorganisation som hjälp när TTEM skrivs.

uppgiven sa...
8 december 2013 kl. 15:18  

@DrDengRoth

"Mitt råd: skaffa en extern, industrioberoende och kompetent stödorganisation som hjälp när TTEM skrivs."

Vilket var precis vad FMV var innan man från politiskt håll bestämde att FMV skulle syssla med upphandling istället för teknik...

DrDengRoth sa...
8 december 2013 kl. 15:56  

@Uppgiven
Ja det är jag väl medveten om. Men när nu sakernas tillstånd är som de är....
Oavsett politiskt styre kommer sannolikt inte FMV tillåtas växa så att man hanterar det man gjorde förr inom överskådlig framtid. Då tycker jag man får hitta på något annat sätt att kvalitetssäkra basen i materielanskaffningen. Är det obra i TTEM är det idag omöjligt att få till produkt till vettigt pris, de enda som blir glada över det är de där konsulterna (eller åtminstone deras ägare - även konsulterna kan ibland tycka att det vore bättre att det gick lite smidigare, i alla fall de som ännu inte är genomcyniska vad gäller FM/FMV/anskaffningsprocessen.)

uppgiven sa...
8 december 2013 kl. 17:49  

@DrDengRoth

Så länge den nuvarande materielanskaffningspolicyn är i kraft så är jag tveksam till om det vore möjligt att få till en sådan kvalitetssäkring. Det låter för mycket som att inte "köpa befintlig materiel utan att fundera så mycket" ;-)

Wiseman sa...
8 december 2013 kl. 21:14  

Kamrat Kalle,

Om det inte varit tydligt innan så vill jag förtydliga att mina huvudsakliga invändningar rör den politiska nivåns prioriteringar där man prioriterar försvarsindustri på Försvarsmaktens bekostnad.

Jag har inget emot att man väljer att gynna svensk försvarsindustri. Tvärtom. Jobben och kompetensen är mycket viktiga. Men då ska man även vara tydlig med detta och framförallt öronmärka andra pengar än pengar ur försvarsbudgeten. På samma sätt är jag starkt kritisk mot de i jämförelse oerhört svaga åtgärder som sittande och tidigare regeringar vidtagit för att just sälja svensktillverkad krigsmateriel utomlands. Engagemanget när det gäller att sälja Gripen har inte riktigt imponerat.

Jag vänder mig också starkt emot de politiska styrningar som gör att svensk operativ förmåga blir starkt lidande när försvarsexportens intressen går före. Att Försvarsmakten skulle vilja det för Försvarsmaktens skull, synar jag.

Wiseman sa...
8 december 2013 kl. 21:24  

Lövet,

Archer har varit en ekonomisk katastrof för flera inblandade, inte minst tillverkaren av omlastningsfordonet som helt enkelt gick i konkurs.

Att jag inte skulle ha kritiserat anskaffningen av Gripen är felaktigt. Bara de senaste åren hittar du en rad inlägg om just detta. Framförallt att man genomför en anskaffning av nytt stridsflygplan utan vägledning av en luftförsvarsutredning, utan att på ett adekvat sätt dimensionera förmåga efter antal och framförallt att just exportkundernas intressen oavsett säkerhetspolitiska förutsättningar i så hög grad får styra vilket stridsflygsystem Sverige ska ha i framtiden.

Jag vidhåller att när Försvarsmakten utifrån politiska styrningar får lämna ifrån sig materiel till försvarsindustrin utan att kompenseras ekonomiskt eller förmågemässigt för detta så är det att gynna andra intressen än försvarsförmågan eller skattebetalarna, oavsett om det rör Archer, pansarvärnsrobotar eller stridsflygplan.

J.K Nilsson sa...
8 december 2013 kl. 22:00  

DrDengRoth, var försiktig innan det du önskar slår in. Det finns nämligen nu konsulthjälp i TTEM, sedan ska konsult i FMV omsätta det för en anställd projektledare i FMV som ska överlämna det till konsult för analys av marknad som sedan lämnar tillbaka till FMV anställd för upphandling som sedan lämnar tillbaka till konsult för allt pappersarbete som ska göras. Till sist ska det lämnas över till en produktledare som ska vara ansvarig för produkten över hela dess livslängd.

Var någonstans uppstår det möjlighet till ansvarsutkrävande och att göra riktigt?

Eller som en kollega säger "Det är inte så illa som det verkar, det är mycket värre".

J.K Nilsson

TRIDENT sa...
8 december 2013 kl. 22:33  

Det största felet i materielanslaffningsprocessen är den övertro på teknik och avancerade tekniska lösningar som infekterat de högre luftlagren i firman. När man sen dessutom inte verkar lära sig ett smack av tidigare misstag då är katastrofen ett faktum.

Mest pang för pengarna är inte alltid den mest tekniskt avancerade lösningen.

Jag vill minnas att upprinnelsen till archern var en 77A som monterats på en dumper. Minns jag inte helt fel så var det 60 eller 90 sekunder från stopp - tre bulor i luften - till rull igen. Förvisso behövde pjäsbesättningen lämna fordonet, men hur många fler pjäser hade man fått med denna - fungerande - lösning.

Ledningsträsket ska jag inte ens nämna...
Inblandade vet hur det är ställt...
Här får väl även Brännströms handbrev symbolisera en av orsakerna till att vi går på mina efter mina. Han skrev att det inte skulle letas syndabockar utan att det bara var att gilla läget och göra set bästa av situationen. Det sistnämnda kan jag instämma i, men vem var ledningssystemchef i FM när nuvarande ledningssystemkatastrof planerades....?

Den dag det på allvar börjar börjar utkrävas ansvar högst upp i gasverket, då först kan skutan vändas. När första generalen degraderats då kommer det att bli ändring i materielcirkusen - inte förr!

H sa...
9 december 2013 kl. 20:39  

Trident, intressant att du nämner ledningssystemen i FM(Främst Armén..) Det förmågeglapp vi nu står inför är av sådan dignitet att alla övriga bleknar i jämförelse. Idiotin fullkomlig!

Anonym sa...
9 december 2013 kl. 23:44  

Arméns ledningssystem, ja. Den senaste decemberursparningen var något som gjorde ont på allvar. Sällan har så många erfarna och lojala människor sett så förstörda ut.

Det finns en väg ur den mjuka systemkollaps som inträffat, det gäller bara att inte tillåta sig fortsätta i tangentens riktning och gå på gamla planer. Samtidigt är risken stor att det under denna stress fattas beslut som man sedan dyrt får betala i framtiden.

Sedan kan det sägas mycket om materielprocessens tillkortakommanden och hur den kan bli bättre. Men det skulle vara ett helt gästinlägg...

Unknown sa...
15 december 2013 kl. 08:40  

Som skattebetalare och artillerist blir jag synnerligen upprörd över den uppkommna situationen.
Mina rekommendationer är följande:
- Om avtal skall tecknas med norge så skall man betänka att norskt ledarskap och företagsledning är mycket olikt svenskt dito.
- Skall avtal tecknas så skall dessa vara bindande från första dag man skall inte kunna trassla sig ur ett kontrakt när klockan 5 i tolv speciellt när man varit delaktig i processen tidigare.
- Avblås hela Archer systemet och Excalibur omgående innan allt för mycket pengar går förlorade.
- Beställ HIMARS och MLRS systemen med de senaste verkansdelarna i GMLRS sviten, samt ATCAMS som har skottvidd upp till 300 km med en Harpoon verkansdel. Raketartilleri är mycket bättre på alla områden än konventionellt eldrörssrtilleri. Långa skjutavstånd och hög precision med möjlighet till graderad verkan ligger helt rätt i tiden. Hösten 2011 hade Sverige möjlighet att köpa HIMARS från Lockheed Martin i Dallas med kraftig rabatt. Det var jag blev informerad om då jag besökte dem våren 2011.

Jakob Wedman sa...
18 december 2013 kl. 19:39  

Jag läser nu (på forum.skalman.nu) att anledningen till att Norge sa upp avtalet är att archer har fyra tons högre tryck på framaxeln än vad deras specifikation krävde och för att Archern ska gå att köra på norska vägar. (Alltså utöver den kraftiga förseningen.)

J.K Nilsson sa...
18 december 2013 kl. 21:45  

Nu har jag visserligen bara svenskt CE-körkort men det är ju inte framaxeltrycket som brukar bli begränsande. Skulle det dessutom vara så att framaxeltrycket är fyra ton högre än vad man specar så lär ju en dumperlösning inte vara aktuell överhuvudtaget.

Jag ställer mig försiktigt skeptiskt till uppgiften.

J.K Nilsson

DrDengRoth sa...
18 december 2013 kl. 23:02  

Nu hittade jag till sist info i Norsk vegvesens hemsida. I högsta vägklass BK10 får man lasta 11.5 ton på framaxel och totalt 18 ton på boggie bak. Totalvikten får vara 50 ton.
Men 11.5+18=29.5 ton. Enligt FMV hemsida väger Archer 35 ton....
Detta innebär ju att det på ngn av axlarna ÄR för högt tryck. Detta på de bästa Norska vägarna.
På BK-väg klass BKT8 är istället framaxellasten max 8 ton och boggielasten 14 ton, 8+14=22...
Vet inte fördelningen mellan vägklasserna (hur möe av varje sort som finns) men nog verkar detta vara ett problem..

J.K Nilsson sa...
18 december 2013 kl. 23:11  

Med andra ord så är en dumperlösning inte en framkomlig väg (hehe...) för norskt behov. Låter märkligt att det skulle dröja till nu att upptäcka det.

Anonym sa...
19 december 2013 kl. 09:17  

Intressant det där med axeltrycken. Jag undrar vilken vikt det är man utgått ifrån. För det finns två vikter specificerade för Archer, tyvärr har jag ingen av dem i huvudet, en fredstida och en krigstida med tilläggsbepansring. Pjäsen nämligen i sitt standardförfarande inte utrustad med tilläggspanasr just för att det inte tillför mycket ur ett övningsperspektiv men sparar både vägar och fordornsslitage.

Love Alm
lovealm.wordpress.com

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade