Huvudsaker och bisaker debatterades i Riksdagen

I Riksdagen debatterades idag Marinen. I ena stunden försökte Peter Jeppson (s) åter ställa försvarsminister Karin Enström mot väggen angående Regeringens ovilja att fatta beslut om Marinens ytstridsfartygsbestånd (lyckades rätt bra), för att i nästa stund debattera Marinens Musikkårs fortlevnad och framtid.

Man kan därmed konstatera att en eventuell nedläggning av Marinens musikkår väcker så starka känslor att ett flertal riksdagsledamöter ser sig tvingade att åter ta upp frågan i kammaren.

Det är en rad andra implikationer av den av regeringen beslutade besparingen på Försvarsmaktens lönekostnader som inte röner alls samma intresse hos ledamöterna. För att fortsätta på det marina temat så meddelades idag att ritningarna för nästa generations svenska ubåt, A26, är färdiga och Sverige förväntas beställa två exemplar. Sverige har för närvarande fem ubåtar av Gotlands- och Södermanlandsklass, men desto färre besättningar särskilt när man väger in att samma personal som ska bemanna ubåtarna (likväl som övriga fartyg) också ska bemanna skolor, staber och så vidare. Sverige investerar alltså mångmiljardbelopp i mycket avancerad materiel, men har inte råd med det det tiotal miljoner kr det kostar årligen att hålla en ubåtsbesättning anställd (av en slump ungefär samma kostnad som den beräknade besparingen på Marinens Musikkår) vilket Johan Wiktorin anmärkte på i samband med Folk och Försvars seminarium om Marinen härom veckan. Vilka som ska bemanna A26 i framtiden återstår att se.

På Försvarsföretagsdagarna i mitten av november berättade FMV:s generaldirektör Lena Erixon hur svenska JAS 39 kan stå på backen månader i rad i väntan på mycket enkla reservdelar såsom o-ringar. Generaldirektören vittnar därmed om ett fullständigt havererat logistikkoncept som med andra ord i så fall allvarligt påverkar Försvarsmaktens operativa förmåga. En fullkomligt absurd situation för ett högteknologiskt land som Sverige, men likväl tydligen en realitet. Samtidigt har TV 4 berättat hur andra flygplan står på marken till följd av höga avgångar bland Försvarsmaktens flygtekniker som är missnöjda med såväl löner som arbetssituation. Kanske inte så konstigt om inte ens så enkla föremål som o-ringar står att uppbåda.

Båda de ovan nämnda exemplen och den uppsjö av andra liknande exempel som finns inom alla de tre stridskrafterna, är pinsamma påminnelser om vilka absurda och samtidigt mycket allvarliga följder dagens svenska försvarspolitik medför. Intresset för detta eller det svenska försvarets operativa förmåga verkar dock ringa hos riksdagsledamoterna. Det finns ju trots allt en musikkår att rädda. Nåväl, det är ju i så fall givet vilken musikkår som kommer att spela vid nedläggningsceremonin för Försvarsmakten. Det går inte att komma ifrån att hos många politiker verkar bisakerna utgöra det huvudsakliga intresset för försvarspolitik mer än huvudsakerna.


Innan jag får en trumpet om halsen är det återigen bäst att förtydliga att jag verkligen inte hyser någon agg till Marinens Musikkår. Däremot finner jag det mycket beklämmande att våra riksdagsledamoter inte förmår se helheten och den mycket allvarliga situationen inom försvarspolitiken, liksom att moderata försvarspolitiker ej heller inser att nedläggningshotet mot Marinens Musikkår faktiskt är en direkt följd av just Regeringens sparkrav om 500 miljoner kr på Försvarsmaktens lönekostnader.

Läs gärna inlägget hos Skipper om interpellationsdebatten mellan Peter Jeppson och Karin Enström om Marinens framtida fartygsbestånd. Det framgår med all önskvärd tydlighet vilken framtid som Regeringen har planerad för Marinen.

10 kommentarer:

PangPangSWE sa...
10 december 2013 kl. 10:46  

Jag tror att det är för svårt för många att ta in, förstå och reagera på hur illa läget är på samtliga fronter i FM.

En musikkår är lite .. enklare att förstå sig på.

Hur många känslor berör inte en sådan jmf med lite o-ringar till nationens vingar?

PRIO mig hit och PRIO mig dit..

Är det inte galghumor av största mått att två av PRIO-projektets konferensrum benämndes "Sirius" och "Orion"?

GMY

TobbeT sa...
10 december 2013 kl. 11:28  

Vilket hemskt cv eller facit som Moderaterna (som styr) och Enström lämnar över till sossarna.
1. Armén är numera huvudsakligen lokaliserad till Boden samt Sthlm.
2. Armén har gått från 51 FH77B och 26 Bandkanon till 4 Archer, blir det fler efter Norges avhopp?
Nordiskt samarbete någon?
3. Arméns stridsvagnar minskar från 120st 122or till endast 42st.
Betänk även att tidigare fanns även 160st 121or.
4. Enligt dagens uppgifter i SvD får FM en dyrare lastbil än vad man vill ha, tack vare att norska FLO fått styra upphandlingen.
Nordiskt samarbete någon?
5. Luftvärnet blir än mindre för att kunna införskaffa IRIS-T. Robot med lång räckvidd kommer att saknas.
6. Marinen har fortfarande inte påbörjat eller beställt en ersättare till Orion.
7. Marinen kommer troligen att minska från de redan anorektiska nivån om 7st korvetter till endast 5st! Det fördelat på Sveriges kust inkl havsöarna som är 43 400 km lång så blir det inte mycket till flotta.
8. Att miljarder slängdes på soptippen (RBS15, KARIN) i och med att kustartilleriet försvann år 2000 får vi nog tillskriva sossarna men moderaterna har inget gjort för att förbättra kustförsvaret eller försvaret av södra/östra Sverige.
9. Flygvapnet går från sina 120-talet 39or till i framtiden 40, dvs 1/3!
10. Flygvapnet baserar sina insatsdivisioner på totalt två ställen, i norr och söder. Inget däremellan. Inget flygskydd eller luftvärn vid befolkningscentra i Mälardalen eller Östergötland.
11. Transportflyget flyger bland de äldsta planen i Europa och moderaternas förslag var att göra en sampool med övriga Norden.
Nordiskt samarbete någon?

Därmed inte sagt att det blir bättre med S, det blir säkert nya idiotiska förslag från dem för att ändra på FM.

Jakob Wedman sa...
10 december 2013 kl. 11:38  

Utan att ha någon konkret erfarenhet av förutsättningarna för riksdagsledamöternas så föreställer jag mig att det är svårt att förstå hur läget är i Försvarsmakten när regeringen och Försvarsmaktens ledning skönmålar läget och när all väsentlig information som rör verksamheten skyddas av sekretess.

Ifall läget är så allvarligt som antyds så måste ledningen för försvarsmakten tala klarspråk, även om den egna karriären riskeras och om man måste bryta mot sekretessen.

Kanske kan sekretessbrott innebära men för rikets säkerhet, men knappast lika skadligt som en pågående avveckling av alla försvarsförmåga.

MartinW sa...
10 december 2013 kl. 13:14  

Ja, eller så kan ju kanske politiker göra som oss andra någorlunda engagerade och kritiskt tänkande personer - att själva försöka söker efter och verifiera uppgifter?
Den här bloggen - t ex - är ju inte okänd i riskdagshuset direkt..och det är ju svårt att avfärda faktainnehållet som partsinlagor direkt.
Fast det blir tydligen så himmla jobbigt att behöva förhålla sig till fakta inom just detta politikerområde! Då är det bättre att gräla om det riktiga i att stoppa/inte stoppa en riksdagsformalitet som i slutändan handlar om ett par hundralappar till väljaren!

Dan sa...
10 december 2013 kl. 14:06  

Läget torde vara tillräckligt klart för de flesta efter ÖBs uttalande om enveckasförsvaret.

Flygverkmästaren sa...
10 december 2013 kl. 17:27  

@TobbeT

2006 beslutades om att isf att Hercules skulle ersättas lägga pengar på Natos samarbete C-17 projekt i 30-år!

Sverige har betalat 1,4 miljarder kronor för anskaffningen av flygplanen under åren 2008 till 2011. Kostnaderna är nu cirka 200 miljoner kronor per år plus lön för ca 30 pers med familjer.

Tillgången till dessa vid en kris ligger nog nära noll!

LIE-mannen sa...
10 december 2013 kl. 19:06  

Apropå pinsamheter:
Om flygverkstaden i Ronneby skulle komma att läggas ner har personalen vid F 17 sett en chans att F 17 skulle kunna anställa flygtekniker från flygverkstaden och därigenom, till viss del, fylla upp egna vakanser med redan utbildad och erfaren personal.
På ett möte häromdagen berättade personer ur flottiljledningen att det nog inte skulle gå. Man har nämligen inte ”lönekuvert” till dem…. Som lök på laxen råder anställningsstopp.
Så man har alltså en organisation som länge har dragits med vakanser men man budgeterar inte för full organisation! Jag trodde det motsatta (har hört att det gick till så förr) och att man i slutet av året lämnade tillbaka de outnyttjade ”lönekuverten”.
Man hör titt som tätt att nuvarande yrkesförsvar är ett dyrt sådant. Men om det går till så här på fler ställen är den verkliga kostnaden för fullt uppfylld organisation ju betydligt högre!

”TobbeT” skrev ”Inget flygskydd eller luftvärn vid befolkningscentra i Mälardalen eller Östergötland.”
Skydd av civilbefolkning har sannolikt aldrig varit en uppgift för jaktflyget. Jo, i ett större perspektiv eftersom man skulle skydda landet mot angrepp. Om detta kan man läsa i boken ”Fienden i öster!”:
”Det så kallade ÖB-svaret 67 poängterade ännu starkare att luftförsvarets främsta uppgift var att ge övriga stridskrafter bästa möjliga skydd. Skydd av civilbefolkningen och försörjningen var en icke prioriterad uppgift.” ”Sammanfattningsvis var jaktflygets krigsuppgifter att jaktförsvara de delar av landet där viktiga totalförsvarsresurser var grupperade, i viss utsträckning eskortera attackflyget och skydda sjöstridskrafterna samt att som andrahandsuppgift delta i invasionsförsvaret genom att angripa luftlandsättningar och utföra attackanfall.”
Med tanke på att Flygvapnet har krympt betydligt sedan 1960-talet har skydd av civilbefolkningen förmodligen hamnat ännu längre ner på prioriteringslistan.
Men jag håller med dig i sak: Det är i dagsläget allt för långt mellan landets flygflottiljer (fredsorganisation med fredsbasering).

Bygdemajoren sa...
10 december 2013 kl. 19:41  

Läget i Försvarsmakten just nu får ju slaget vid Poltava att framstå som rena rama dagisutflykten.

J.K Nilsson sa...
10 december 2013 kl. 23:17  

Det är inte så illa som det ser ut. Det är mycket värre.

J.K Nilsson

Unknown sa...
11 december 2013 kl. 12:33  

Som någon uttryckte det då:
Försvarsmakten, en resa från "håll gränserna" till "håll tummarna".

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade