Ute i ljuset

Jag har redan beskrivit delar av händelseförloppet i min debattartikel på Dagens Industri, men tänkte ändå fylla på lite här.

Under tisdagskvällen efter jobbet satt jag och skrev på ett inlägg om Riksrevisionens rapport om försvarets förmåga till uthålliga insatser när min privata telefon ringde från ett hemligt nummer. Det visade sig vara en aktivist från Ofog som meddelade att man skulle outa mig eftersom jag som anonym hade ett för stort inflytande för att det skulle kunna vara demokratiskt accepterat och att jag kunde vara ett redskap för försvarsindustrin eftersom jag skrivit så positivt om försvarsindustrin och framförallt JAS 39 Gripen. De av er läsare som följt bloggen ett tag vet att det definitivt inte bara varit ros utan även en hel del ris, nu senast inte minst på grund av utvecklingen i Archeraffären med Norge.

Efter samtalet med Ofog började jag orientera diverse chefer i Försvarsmakten om vad som förestod. Båda sådana som visste och sådana som inte visste, men skulle behöva veta. En sak var gemensam och det var att de uttryckte sitt fulla stöd för mig och också uppskattning för bloggen.

En central fråga när man har diskuterat min blogg är just anonymiteten. Jag har velat vara och förbli anonym av flera skäl. Från början handlade det om att kulturen i Försvarsmakten inte uppskattade personal på låg nivå som var för frispråkiga i offentligheten. Några av de åsikter jag då hade uttryckt utåt uppskattades inte. Den kulturen uppfattar jag i hög grad är borta idag, men kvarstår tyvärr på vissa håll inom myndigheten. Om takhöjden förut var hög för att alla stod på knä så är den i alla fall nu så hög att flera av oss faktiskt kan stå upp.

En annan aspekt var att just anonymiteten gjorde att mitt budskap blev det centrala. Folk läste bloggen och uppskattade den för just det som skrevs – inte för vem som låg bakom. Jag hade aldrig haft samma genomslag om det framkommit att jag var en simpel löjtnant, vilket jag var i början. De debattartiklar jag författade och skickade in till olika större tidningar i samband med den försvarspolitiskt stormiga våren 2008 när halva Försvarsmakten skulle läggas ned av Regeringen (innan Georgien), refuserades alla. Att då ha en blogg och kunna länka till alla intressanta artiklar i SvD, DN med flera som använder sig av Twingly, blev ett utmärkt redskap. På senare år har det istället blivit så att flera aktörer inom försvarspolitiken, tidningar och tv har velat ha med mig och få mina synpunkter. Informationen har varit det viktiga.

Den tredje anledningen till att vara anonym har varit just mitt yrke. Vi har inom Flygvapnet ofta eftersträvat att hålla undan namn och bild på oss själva av sekretesskäl. Bara för att det kalla kriget tog slut, slutade inte företeelsen med "tavelförsäljare" som av någon anledning bara hälsar på piloter och annan nyckelpersonal i Försvarsmakten. Nu är det kanske inte längre just tavlor som säljs och nations- eller aktörstillhörigheterna har också delvis blivit andra. Kommer identiteten en gång ut är den för alltid ute. Det är av goda skäl som Försvarsmaktens personal i internationella insatser endast uppträder med förnamn och ibland inte på bild. Det finns tyvärr flera exempel på personer vars anhöriga fått hembesök även om vi i lilla Sverige vill tro att sådant inte händer här. Alla som kommer på hembesök är heller inte lika harmlösa som Ofog. Själv får jag nu finna mig i att jag väl mer eller mindre är bränd nu. Samtidigt så hoppas jag att det kommer att öka allmänhetens intresse för försvarspolitiska frågor och de mycket stora summor pengar som läggs ner på allt för lite försvarseffekt.


En målsättning med bloggen har alltid varit att kommentera svensk försvars- och säkerhetspolitik som jag ofta har tyckt vara (och är) helt uppåt väggarna, men även ge min syn på skeenden inom Försvarsmakten, vilket jag gjort som privatperson och aldrig på tjänstetid. Jag upplever utifrån reaktioner jag fått både i bloggens kommentarer och från kollegor i verkliga livet att bloggen därigenom blivit en form av ventil för alla Försvarsmaktens frustrerade medarbetare. Medarbetare som inte alltid känt igen sig i den bild av svenskt försvar och Försvarsmaktens verksamhet som målats upp av såväl regeringsföreträdare som delar av Försvarsmakten. Jag upplever också att bloggen har fått en påverkan på svensk försvarspolitik då frågor jag har lyft här sedan har dykt upp i försvarsdebatten, i Riksdagen och i Försvarsmakten. De första åren i mindre grad, men sedan kraftigt ökande.

Att så verkligen har varit fallet har jag fått en tydlig bekräftelse på det senaste dygnet då jag blivit fullkomligt överöst av glada tillrop och stöd i bloggens kommentarer, Twitter, blogginlägg, Facebook och inte minst även jobb-mailen. Nu på kvällen anlände även ett blombud med ett personligt tack från Officersförbundets och dess ordförande Lars Fresker för vad bloggen har gjort för svensk försvarsdebatt och upplysning. Alltihop så värmande att man blir rörd.

Ett annat bevis har varit omtanken om min anonymitet. Jag uppskattar att några hundra av Försvarsmaktens anställda och en del utanför myndigheten känt till min identitet, samtidigt som många andra inte gjort det. Sakta men säkert har det spritts vem Wiseman var, men de som vetat har bara berättat det för andra som de tyckt varit rätt människor att känna till det. Ibland har jag varit förvånad vilka som känt till att jag var Wiseman, och ibland förvånad över motsatsen. Mest underhållande har det dock varit att höra andra diskutera bloggen, till exempel vid lunchbordet i Högkvarterets matsal.

Min avsikt är att fortsätta med bloggen, men formatet kommer kanske att bli lite annorlunda. På vissa sätt kanske jag inte kan ta ut svängarna på samma sätt, medan jag kanske kan bli lite mer frispråkig på andra områden. Det återstår att se om inflytandet består eller ökar.


Hittills idag har bloggen haft ca 18 000 besök, vilket är nytt rekord. Det förra var 11 000 och sattes när DN uppmärksammade ett inlägg jag skrev om den svenska incidentberedskapen. De av er nytillkomna läsare som ramlat in här tack vare någon av medias artiklar förväntar er säkert lite försvars- och säkerhetspolitisk diskussion och det kommer det också att bli imorgon i form av ett gästinlägg av Kristdemokratiska Ungdomsförbundet som kommenterar Riksrevisionens skarpa kritik mot Regeringen och Försvarsmakten för situationen i det svenska försvaret. Ett ämne som jag själv skrev om i förrgår.


Media: SvD, AB, DI, Exp, Dagens Opinion, 2, SvD Ledare
Bloggar: Mats Sander, Sjätte mannen, Skipper, Cynismer, 2Soilander, Cornucopia, Staffan Danielsson, Tillfälligt skeppsbrott, Väpnaren

32 kommentarer:

Resenären sa...
19 december 2013 kl. 23:56  

Du skriver korrekt att:
"Medarbetare som inte alltid känt igen sig i den bild av svenskt försvar och Försvarsmaktens verksamhet som målats upp av såväl regeringsföreträdare som delar av Försvarsmakten."

Samtidigt kommenterar Jan Salestrand FMVind i senaste numret av officerstidningen med:
"Men följden om man applicerar det som sägs i debatten på arbetsplatsen kan det bli en känsla av att vi inte duger någonting till och att det skapas en negativ anklang. Där tror jag att vi måste bli bättre på att lyfta fram att vi faktiskt gör bra saker"

Utökad skönmålning kommenderad alltså!


W-man!
Fortsätt skriv. Du behövs!

Unknown sa...
20 december 2013 kl. 00:03  

Wise,du är den mest insiktsfulle kommentatorn av vad som pågår. Hade det funnits rättvisa så hade du varit C LedS. Istället så är det en liten
man som slogs för att alla ska ha vingar. Nu har alla vingar, inkl C LedS. För övrigt ärC LedS .gammal markstridare från FV.

Sumatra sa...
20 december 2013 kl. 00:54  

Ett välbalanserat inlägg, som väntat.

Det här ofoget har inte glatt någon, mer än möjligtvis nymoderaterna. Det var väl förmodligen de ofogligas avsikt ;-)

Om dessa ofogare fogat samman en analys av sitt budskap, kommunicerat det och argumenterat för det, så kanske det funnits skäl att lyssna på dem. Nu har jag tittat på deras filmsnuttar på Youtube och jag ser bara en ett gäng pubertala gymnasister som tycker att de själva är balla. Något budskap finner jag inte.

Borneo sa...
20 december 2013 kl. 06:30  

Du är bara bäst...

Bodis sa...
20 december 2013 kl. 07:18  

Kul att höra att du fått så mycket stöd det förtjänar du och du och du har även mitt fulla stöd.

Angående Ofog så borde dom ta över Experts gamla slogan "Vi är vad vi heter" dom framstår som simpla mobbare i mina ögon efter incidenten i Pridetåget och nu har dom gett sig själv rätten att bestämma vem som ska vara anonym eller inte när man utrycker sina privata åsikter på nätet bara för att åsikterna inte passar dom. Jag kan inte låta bli att undra vad Putin anser om Ofog då dom dels som du påtalat aldrig kritiserar den Ryska upprustningen och dels ger sig på homosexuella som tågar för sina rättigheter för att tycka om och älska vem dom vill utan att skämmas. Och sen att dom vill ta bort Sveriges förmåga till inflytande i sitt närområde är inte heller fy skam i Putins ögon snacka om nyttiga idioter (i bästa fall).

Alexander Lantz sa...
20 december 2013 kl. 09:24  

Wiseman, grymt bra blogg! Sluta för allt i världen inte skriva!

/Sgt Lantz

Unknown sa...
20 december 2013 kl. 09:47  

Jag hyser stor respekt för ditt engagemang!

Anonym sa...
20 december 2013 kl. 10:05  

Wiseman (du är Wiseman för mig)

Jag har följt dig länge och aktivt bidragit i kommentarsfältet under flera pseudonymer.

Mitt engagemang drivs av min bakgrund och mitt engagemang i FM. Av sorgen att inte längre vilja stanna kvar i ett FM som förändrats till att inte längre vara "mitt" FM. Av ilska över vanskötseln och bristen av professionalism inom det som inte kallas "kärnverksamhet". För att jag haft erfarenhet och insikter att dela.

Du och bloggen har blivit ett meningsfullt forum där all denna ilska och frustration kanske kan kanaliseras till något konstruktivt. Som kan påverka.

Ibland har det gått stiltje i reaktionerna utanför (och inom) bloggosfären och då slår uppgivenheten till. "Varför bryr jag mig när ingen annan gör det? Nu orkar jag inte, det är inte värt det känslomässiga offret. Jag har ett annat jobb att sköta." Då har vissa alter egon dött. Ibland onödigt effektivt som ett uttryck för graden av vanmakt, t.ex genom att radera alla alter egots kommentarer. Dumt.

Jag har ett jobb där mitt engagemang för försvars- och säkerhetspolitik, och vissa av mina uttryckta åsikter om Försvarsmakten, kan stå i konflikt med min civila arbetsgivares intressen. Jag är förhindrad att agera privat inom försvarsfrågor enligt min arbetsgivares riktlinjer för sociala medier. Med öppen identitet kan mina privata åsikter förväxlas o sammanblandas med mitt agerande i min yrkesroll. Med anonymitet får även jag, den försvarsengagerade fd. officeren, privatpersonen och skattebetalaren, en röst inom ett område där jag har något att bidra med. Visst, den hörs inte lika högt och den kan avfärdas/misstänkliggöras, men förhoppningsvis är det budskapet som bär - inte min befattning eller titel. Jag räknar med att få mina budskap och min agenda kritiskt granskad. Visst färgas jag, och mitt privata perspektiv, av aktuella frågor på mitt civila jobb. Ändå tror jag att många av mina budskap kan inses vara sakliga och objektiva. Att det kan fungera så har du skrivit in i historien.

Om jag skulle behöva framträda offentligt med mina åsikter, så skulle jag hellre välja att prioritera mitt nuvarande jobb, knyta näven i fickan och hålla käften. Engagemanget i något som inte längre är mitt liv, som alltför få andra bryr sig om, skulle inte vara värt det. Trots det tycker jag mig ha något att bidra med. Jag bryr mig. Genom din blogg har jag fått möjligheten att bidra till något konstruktivt.

Vi har inte alltid samma uppfattning och så ska det vara. Så har du låtit det vara. Alla får komma till tals, även de som inte håller med. Det har bidragit till det goda varumärket som Wiseman's Wisdoms har blivit.

Du har sedan länge förtjänat mitt fulla förtroende och min djupa respekt. Började skriva som "Peppe". Jag är inte redo att "outa" mig, men jag vill att du ska veta att jag följt dig länge och stöder din gärning helhjärtat. Du har gett något viktigt och värdefullt, genom att skapa ett forum där min röst har fått betydelse och ibland erkännande. Du har gett mig möjlighet att påverka och jag känner mig delaktig i försvarsbloggarnas konkreta och konstruktiva inverkan på svensk säkerhets- och försvarspolitik. Det har du gett mig och det tackar jag för.

Du har med personlig professionalism skrivit politisk historia och jag har ibland tyckt att det är synd att den fina individen bakom detta inte ska få sitt rättmätiga erkännande. Nu får du det och det gläder mig trots allt. Jag är helt införstådd med att detta aldrig varit din drivkraft, och det understryker ytterligare hur mycket du förtjänar ditt erkännande.

God Jul och gott nytt år
(jag, din anonyma vän och supporter)

Aktieingenjören sa...
20 december 2013 kl. 10:42  

Ett förslag är att du fortfarande publicerar som Wiseman och undviker ditt namn i själva bloggan.

Som anonym bloggare har du i princip blivit en institution och det varumärket är så oerhört starkt att så länge du identifierar dig som Wiseman online kommer det alltid att finnas ett avstånd mellan dig och ditt privatliv även om det blivit lättare att skicka blommor.

Martin sa...
20 december 2013 kl. 10:48  

Wiseman´s Wisdoms är avgörande för att Svenska folket ska få en tillstymmelse till möjlighet att ta ställning till vårt Försvar och förd säkerhetspolitik. Utan detta forum kommer verkligheten åter döljas i ett töcken av dimridåer och skönmålning som för utomstående är omöjlig att genomskåda.
Om det skulle bli så att du av personliga skäl måste ta något steg tillbaka måste forumet ändå hållas öppet! Möjligen kan alla följare ta större ansvar och med högre frekvens bidra med gästinlägg. Ge inte upp!

Unknown sa...
20 december 2013 kl. 12:09  

All,,,,och jag menar verkligen all, heder åt Wiseman.

CS sa...
20 december 2013 kl. 12:36  

All heder åt dig Wiseman. Du har bidragit stort till välbehövlig debatt och du ligger bakom att mitt egen intresse för säkerhetspolitik numera tar upp en stor del av min fritid. Tack för det.

Tyvärr upplever jag att det fortfarande är ganska lågt i tak inom FM även om det blivit bättre. Det finns inte riktigt något forum att framföra kritik i. I alla fall inga som är så effektiva som bloggarna.

Jag hoppas innerligt att din avanonymisering inte kommer ligga dig i fatet och att du fortsatt kan engagera dig och, när så är befogat, kritisera.

Än en gång, all heder och respekt till dig!
/
Christian Schmidt

Klas sa...
20 december 2013 kl. 12:49  

Hatten av för dig Wiseman! Även jag har såklart undrat vem som gömmer sig bakom namnet men jag kom snabbt fram till att det är irrelevant. Budskapet du för fram är det viktiga och jag hoppas innerligt att du kommer fortsätta på inslagen bana även i framtiden. Du behövs, mer än någonsin.

God jul och hopp om ett gott nytt år!

/Klas Holmgren, fd F10

anonymous sa...
20 december 2013 kl. 13:00  

Bäste Wiseman,
Ville bara stämma in i hyllningskören. Din blogg har varit en ö av sunt förnuft i ett annars vilt hav av vansinne. Jag kommer fortsätta att läsa din blogg! Det är svårt att förstå hur samhällsnödvändiga system bryts ner av dem som vi har valt att skydda dom. Det är lätt att bryta ner men svårt att bygga upp. Din blogg har inte hjälpt mig att förstå varför men den har hjälpt mig att förstå hur. Hade där funnits någon som helst ryggrad i nya moderaterna borde du nu ha fått ett viktigt politisk uppdrag.

Nulli secundus

Unknown sa...
20 december 2013 kl. 13:04  

Tack Wiseman för din blogg om försvars och säkerhetspolitik!

Keep up!

Vad gäller Ofog, verkar dom vara en odemokratisk grupp med grumlig agenda. Som nu vill ha uppmärksamhet och medel att styra debatten i deras egen riktning. Ge dom inte den möjligheten.

TobbeT sa...
20 december 2013 kl. 13:17  

Det "organisationen" OFOG nu gjort är mer än bara ofog i mina ögon! De har verkligen "skitit i det blå skåpet" för att använda ett uttryck från Göta Kanal filmen.
Det är ett brott mot den personliga integriteten att Wiseman själv inte kan välja om eller när tillfälle ska ges för att personifiera bloggen.
Att politiker och diverse stjärnor har mindre privatliv än oss andra kommer med jobbet, på gott och ont. De kan och skall förbereda sig på det offentliga.
Det har inte Wiseman fått.
Lika dålig journalistik som jag tycker det är när Aftonblaskan publicerar "grannens" inkomst eller nya bil och på så sätt inbjuder buset till ofog och otyg så tycker jag OFOG är skrapet under foten när jag rastat hunden.
Vart går gränsen för när de publicerar namn? Vem lämnar ut namn så lättvindigt?

En annan aspekt är säkerhetsmässigt. Under kalla kriget ansågs våra flygare vara så pass viktiga att vi inom flygets markstrid skulle agera personskydd för att hämta och lämna piloten. Detta accepterade jag till 100%. Att nu med namn publicera en aktiv pilot är enligt mig en stor skandal!
Piloter borde vara än viktigare idag 2013 med tanke på det anorektiska lilla försvar vi har. Om nu SF skall hållas hemliga bör inte fler göra det?

En sista aspekt är hänsyn till Wisemans, som jag förmodar han har, familj.
Att de skall behöva svara på de frågor och ställningstaganden han gör är inte rätt.

Till sist vill jag lyfta på hatten och skicka ett varmt tack för din insats för debatten men även för försvaret av Sverige, dess invånare och intressen!
Önskar dig en riktigt god jul och gott nytt år! Hoppas det nya året börjar bättre än det avslutades.

Unknown sa...
20 december 2013 kl. 14:51  

Jag har följt din blogg med stort intresse i många år och kommer givetvis att göra det även i fortsättningen. Det är den utan tvekan bästa informationskällan om Försvarmakten och dess verksamhet. Du har mitt fulla stöd. Keep up the good work!

Magnus Redin sa...
20 december 2013 kl. 15:13  

Glöm inte att uppmärksamma riksrevisionens rapport!

Den enda rimliga baktanken med avslöjandet som jag kan komma på är att få fokus från den förödande rapporten som skulle kunna bli början på en fungerande försvarspolitik.

Sumatra sa...
20 december 2013 kl. 15:24  

@ Tobbe T

Du har rätt i din iakttagelse beträffande att publicera namn på aktiva stridspiloter. Enligt min uppfattning får Högkvarteret jobba lite, så att de skyldiga kan lagföras enligt lämpligt lagrum.

@ Wiseman

Får jag besvära om en god jul och ett riktigt gott nytt år.

Bäska droppar botar allt, från brustna hjärtan till ofog.

Magnus Redin sa...
20 december 2013 kl. 15:54  

Något som irriterar mig med organisationer som Ofog är att de lurar välmenande människor att gå någon annans ärenden.

Det är sunt och bra med pacifistiska människor och rörelser, de är en del av samhällets reglersystem som minskar risken att ledare och majoritet springer för långt i någon dum riktning. Det är inte sunt när de förefaller ledas av aggressiva makters intressen.

När fredsrörelser infiltreras och styrs av aggressiva makter har vi inte längre samma mål, att vårda ett fritt och demokratiskt samhälle.

SKK Korpralen sa...
20 december 2013 kl. 16:31  

Wiseman, jag tror jag besöker din, och skippers, blogg säkert 5 ggr per dag i hopp om att få läsa något nytt.

Att själv vara anställd i FM och se förfallet som äger rum och sen höra politikerna slå sig på bröstet när de berättar om alla satsningar och vårt väl fungerande försvar, när verkligheten skiljer sig så markant gör mig arg och ibland nästan uppgiven...

Att ni finns och når ut med information som en vanlig soldat eller knegare ej hade hittat eller förstått sig på, är det största ljuset i det ibland mörka mörkret.

När jag hör att dina inlägg når hög nivå värmer det! För allt i världen! Fortsätt med det du gör så fruktansvärt bra! Du är en klippa Wiseman!

Rolle sa...
20 december 2013 kl. 19:34  

När avslöjandet om uppdagades kring din identitet Wiseman, var det som någon satte flera yxhugg även i mitt och alla andras yttrandefrihetens ytterdörrar. Vem kommer att drabbas härnäst? Har vänsteranhängare och regeringstrogna startat ett krig mot Försvarsmakten? Går Ofog i fronten som en slags aningslös ”Jönssonliga”? Sker detta i alliansens, medias och många journalisters goda minne? Hur har det kunnat bli så här?

Anonym sa...
20 december 2013 kl. 22:59  

@ Wiseman
Din blogg är Sveriges mest läsvärda. Så fortsätt att skriva under vedertagen pseudonym! Den är ju ditt inarbetade "varumärke".

God Jul & Gott nytt år!

Rikard Hagman sa...
21 december 2013 kl. 00:30  

Man kan undra vems ärenden Ofog går? Ofog-Mannen som ringde upp Wiseman - Pelle Sunvisson gillar den ryska kanalen RT som enligt min mening ibland vinklar saker och ting rätt så galet. Denne man har jag pratat med personligen, när han stod och gapade i en megafon och störde de sjömän och soldater som visade upp HMS Carlskrona under Almedalsveckan 2012. Jag undrade kort sagt vad han höll men fick bara ordbladder till svar. Dock lyckades jag genom att föra en dialog med honom störa hans störande vilket var positivt.

Vill tacka dig Wiseman för en synnerligen bra och läsvärd blogg! Keep up the good work :-)

Yankee5 sa...
21 december 2013 kl. 04:50  

Instämmer i det som redan är skrivet gällande positiva kommentarer. Angående Ofogs agerande så är det bäst att jag inte uttalar mig, blir bara svordomar!

Det du har gjort hitills på denna blogg är otroligt viktigt och jag ser fram emot att fortsätta följa dig.

Mvh JT / Sgt F21

Anonym sa...
21 december 2013 kl. 18:47  

För min del har avslöjandet medfört att jag fått en favorit till att följa. Misstänker att Din läsekrets nu kommer att utökas väsentligt, vilket ofogarna inte nödvändigtvis räknat med. Det kan t o m hända att vissa nymoderater kan komma att känna sig obekväma med en mer utbredd och, framför allt, seriöst präglad debatt angående försvaret.
Läget nu påminner väl f ö inte så litet om situationen efter 1925 års försvarsbeslut ... eller?

Sten-Erik Björling sa...
21 december 2013 kl. 21:31  

Rickard Hagman,

Att se på RT är i sig inte ett tecken på att man är rysk inflytelseagent, i så fall är alla som tittar på CNN eller de flesta västmedia inflytelseagenter för Wall Street och CIA. Poängen är att följa olika kanaler för informationsinhämtning - och svenska nyhetsmedia kan knappast räknas till de mest trovärdiga... Den mest trovärdiga informationen får man från bloggar - på samma sätt som Wisemans blogg har fungerat som en trovärdig kanal inom sitt ämnesområde.

Dock vill jag vidhålla att många inom Ofog och MP i stort fungerar som nyttiga idioter i sina ambitioner att verka för medmänsklighet och relationer mellan nationer som baseras på sunt förnuft och balanserade. intelligenta lösningar. Verkligheten är dock att hela historien visar att de som är satta att fatta vitala beslut oftast gör detta baserat på rädsla, kortsiktiga kalkyler utan verklighetsförankring och med liten förståelse för att planer upphör att fungera efter det att första skottet avlossats och operationer startats. Hårda ord men det är verkligheten.

Ett folkförankrat militärt försvar är även nödvändigt för att uppfylla de åtaganden som Sverige som nation har att förhindra att externa makter använder Sverige territorium för egna syften och strategiska operationer. Ett icke-existerande Svenskt militärt försvar har drastiskt försvagat stabiliteten i hela Baltikum och Skandinavien.

Det bör noteras att det även finns många nyttiga idioter inom det motsatta segmentet av debattörer - att fungera som megafon för Nato och Wall Streets intressen att använda Nato som ett verktyg för utpressningsverktyg inför de framtida konflikterna kring internationella handelsvalutor och bristande resurser är inte direkt intelligent eller insiktsfullt det heller. Nato är enligt förmenande inte den väg vi bör gå för att säkra Sveriges säkerhet - målet bör vara att säkerställa att vårt samhälle kan hantera de framtida utmaningarna som kommer från resursbrist, strategisk och ekonomisk utpressning och utsugning och potentiellt drastisk nerdragning av våra rättigheter som medborgare.

Anonym sa...
21 december 2013 kl. 23:27  

BEQ!


Mitt i allt smolk hur "outningen" skedde är det ändå lite glädjande att du nu är "ute" och därmed kanske kan delta i den öppna debatten som officiell motpol till alla stolliga uttalanden som ibland slipper ur politikernas munnar. Vem hade inte velat lyssna till dig på tex. Folk & Försvar, Almedalsveckan eller varför inte i Aktuelltstudion?

Du är en av de klokaste människor jag mött och jag vet att du inte skulle gjort bort dig. Dina talanger sträcker sig långt utanför tangentbordet!:)

Minns så väl när jag för nu många år sedan läste en insändare i den lokala blaskan underskriver av "C... B..., Officer". Det var på tok för många likheter med inlägg på den då rätt okända sidan WW jag följde för att det skulle kunna vara en slump. Visste man sedan vad du gick för i verkligheten var det ganska enkelt att lägga ihop 1+2. Resten är som man säger, historia.

Jag må nyss ha dragit i mitt eget handtag men jag är rätt säker på att våra vägar lär korsas igen på ett eller annat sätt!


Ha nu en riktigt God Jul och fortsättning så hörs vi!:)
/Woodyh

Anonym sa...
23 december 2013 kl. 20:44  

Bäste broder Wiseman!

Du har mitt stöd,min högaktning och min önskan om kraft till Dig och de som står Dig nära i att hantera denna outing.

Förhoppningsvis resulterar detta i ett större inflytande och fortsatt engagerat debattdeltagande av Dig och andra rakryggade medarbetare i #svfm!

Mitt perspektiv: http://fmashiri.wordpress.com/2013/12/23/jagstodjerwiseman/

Kanske inte helt olikt var Du var för sex år sedan?

Våra ganska universala militära motton berättar what's next:

Pergite!
Excelsior!
Iske ja murra! (fin)

Mbh,
James Mashiri
kaptenlöjtnant, finska marinen.
http://fmashiri.wordpress.com/

chall sa...
23 december 2013 kl. 21:56  

Det är ju det där med "anonym" och "inte bli dömnd från början när man skriver kloka inlägg" som är så skönt när man kan bygga upp en psuedonym på nätet. Att vi som läser din blogg har fått ett förtroende för dig och dina kunskaper baserat på vad du skriver, inte för att du är "vit medelåldersman med hög ställning" [som vanligare statushållning är inom fältet]. Dessutom var du ju som sagt inte "hög inom militären närdu började".

Jag kommer ihåg när du startade 2008 (?) och jag deltog lite mer i diskussionerna då. Så himla roligt att det blivit en bra portal för försvarsdiskussioner som verkligen behövs. Och ja, särskilt FM anställda behöver nog vara anonyma med tanke på arbetet men även överlag är det någon som många av oss måste tänka på (inte blogga under öppet namn när man har vissa tjänster inom industrin heller).

jag hoppas att du finns kvar och att du använder WW forfarande, snarare än vanligt namn. Trots allt är det många kända opiononsbildare och författare som skrivit under psudonym.

Wiseman sa...
23 december 2013 kl. 23:18  

Tack till er alla för all uppmuntran samt med önskan om God Jul och Gott Nytt År!

Fredrik sa...
18 oktober 2018 kl. 22:49  

Håller med ovanstående talare. Väl formulerat.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade