Svenska konsekvenser av Gripen-försäljning till Brasilien

Det var ett oerhört glädjande besked som kom i onsdags kväll att Brasilien väljer att anskaffa 36 st JAS 39 NG. Affären öppnar därtill för ytterligare försäljning till Brasilien och är även en inköpsport för den sydamerikanska marknaden där bland andra Colombia tidigare visat intresse. Chile var tidigt intresserat av JAS 39, men kom istället att välja F-16.

Än är inte alla detaljer offentliggjorda eller ens klara. Mer och mer börjar dock komma fram. I intervjuer med brasilianska företrädare har framkommit att Brasilien har för avsikt att skydda OS 2016 med JAS 39 vilket ska lösas genom att få låna in JAS 39C/D. Man kommer även att ha möjlighet att sälja vidare lokalproducerade JAS 39. Det sistnämnda har även bekräftats av Saab idag.

Affärer av den här storleken innebär också motköp. Tidigare har 150 % motköp utlovats, men vad som är aktuell siffra idag är oklart. Motköp behöver i regel inte göras enbart i form av krigsmateriel utan kan även ske i andra former. Två motköp i form av krigsmateriel och som diskuterats tidigare är den kommande brasilianska transportflygplanet KC-390 som nämnts som en möjlig ersättare till Sveriges Tp 84 Hercules, samt skol- och lätta attackflygplanet (propeller) Super Tucano. Det sistnämnda komplicerar dock Schweiz-affären då även den kan innehålla svenska anskaffning av nytt skolflygplan. Det är hög tid. Nuvarande skolflygplan SK 60 räknas flyga fram till ca 2018.

Ersättaren till Tp 84 Hercules är en intressant fråga. Sedan beslutet om övergång till ett "insatsförsvar" i första hand inriktat på internationella insatser år 2004, vilket innebar avveckling av stora delar av den svenska nationella militära logistiken, har Försvarsmaktens transportbehov ökat dramatiskt. Idag är Försvarsmakten helt beroende av snabba flygtransport för att överhuvudtaget kunna flytt den över landet vitt spridda organsiationen till en någorlunda effektiv slagordning och transportbehovet kommer bara att öka. Det nu beslutade nordiska samarbetet kring transportresurser kommer i första hand att avhjälpa detta behov i fredstida produktion. För mer läsning kring svenska flygtransportbehov hänvisar jag med varm hand till Observeraren.


Ur synvinkeln svensk försvarsförmåga är just hur interimslösningen ska gå till den absolut mest intressanta aspekten. Flygvapnet är redan idag hårt pressat (även) på stridsflygsidan av flera skäl. Leveranstakten på JAS 39 C/D modifierade ur äldre JAS 39A/B skars ner för några år sedan för att låta Saab ha något att göra i väntan på kontrakt på exportorder eller JAS 39E. Samtidigt flyttades aldrig slutdatumet för användning av JAS 39A/B. Effekten blev då ett klassiskt förmågeglapp där man ej kunde kringgå det politiska beslutet att sluta flyga JAS 39A/B, medan långt ifrån alla JAS 39C/D var levererade varvid antalet JAS 39 i Flygvapnet sjönk dramatiskt från 140 till väl under 100.

Parallellt med detta har funnits de logistiska problemen i och med införandet av datasystemet PRIO och även svårigheter med att köpa in reservdelar och utbytesenheter. En fråga som FMV generaldirektör Lena Erixon adresserade på försvarsföretagsdagarna där hon beskrev hur en liten o-ring med lång leveranstid kunde få flyglan att stå på backen i månader. Dessa svårigheter förvärras även av att Sverige i exportkontrakten förbundit sig till att säkerställa en viss tillgänglighetsnivå hos exportkunderna, varvid leveranser av reservdelar prioriteras till exportkunderna över det svenska flygvapnet.

Situationen med få skrov kommer att förvärras då Regeringen i sitt kontrakt med Schweiz utlovat motsvarande en division JAS 39C/D att leasas av Schweiz från och med 2015 som interimslösning. Dessa kommer att tas ur det svenska flygvapnets flygplanpark, varvid svensk operativ förmåga kommer att nedgå med motsvarande antal. Samtidigt utbildas också utländska piloter precis som tidigare i Sverige, vilket tar i anspråk en icke oansenlig del av Flygvapnets flygtidstilldelning. När då flygtidstilldelningen sjunker på grund av Försvarsmaktens mycket ansträngda ekonomi är exportåtagandena fortsatt prioriterade.

Av ovanstående skäl är det så intressant att få reda på hur man avser lösa interimsflygplanen till Brasilien. En lösning vore att Saab förhandlar med Sydafrika om att få hyra sydafrikanska JAS 39, då landet för närvarande ej har råd att operera alla, och leasa ut dessa till Brasilien. Affären med Brasilien är liksom den med Sydafrika ej "government-to-government" utan ett köp direkt från Saab. I fallet med Sydafrika innebar detta att piloterna utbildades av Saab och ej av Flygvapnet. Likväl blir det dock ansträngande för Försvarsmakten då Saab provflygarresurser kommer genom rekrytering från Försvarsmakten. Enligt Sveriges Radio och brasilianska media om förhandlingar med Sverige rörande interimslösning och försvarsminister Karin Enström ska lovat sin brasilianske motpart att landet kan flyga JAS 39 Gripen redan innan de första JAS 39NG levereras 2018. I Expressen heter det dock att "varken försvarsmakten, försvarsexportmyndigheten eller Saab känner till något löfte om att Sverige ska låna ut Gripenplan".

Det återstår att se vem som har rätt. Frågan har definitivt potential att bli en stötesten i kontraktet. Blir det så att Flygvapnet måste avsätta ytterligare en division JAS 39C/D för exportstöd blir den svenska operativa förmågan mycket allvarligt påverkad. Som lök på laxen talas det också om att Slovakien nu ska få hyra 6 st JAS 39C/D från Sverige (Gripen News). En ytterligare aspekt är naturligtvis hur ytterligare en order till Saab påverkar leveranstakten till Sverige respektive Schweiz då samtliga länder förväntar sig leverans från och med 2018.

I beslutet om JAS 39E hette det att Förvarsmakten absoluta minimumbehov av den mycket mer kapabla JAS 39E var 60 flygplan om dessa kompletterades med ett kvalificerat långräckviddigt luftvärnssystem. Risken är nu att man redan med JAS 39C/D ramlar ner mot dessa siffror, i ett allt sämre säkerhetspolitiskt läge där Flygvapnets utgör den största delen av svenskt skalförsvar och utan att något kvalificerat långräckviddigt luftvärnssystem finns att tillgå.


Här krävs det att man håller tungan i rätt mun och att väl avvägda bedömningar görs för att nå en lösning utan att göra avkall på svensk försvarsförmåga, men samtidigt ro i hamn den för Sverige och långsiktigt även för Flygvapnet mycket viktiga ordern.

Media: SvD, GP, DN, HD, AB
Bloggar: Gripen News, Observeraren
11 kommentarer:

Magnus Redin sa...
22 december 2013 kl. 09:44  

Finns det A/B kvar som kan byggas om till C/D som kan hyras ut och ge inkomster?

Kan man ge 17 i att skrota C/D för att flytta lite komponenter till E?

Det är angeläget eftersom flygvapnet behöver växa i förmåga, både kvantitet och kvalitet, om vi skall kunna fylla solidaritetsdeklarationen med innehåll.

Fler C/D att hyra ut ser även ut att ge kunder.

Anonym sa...
22 december 2013 kl. 10:25  

Wiseman!

Att den ryska upprustningen nu bedöms lyckas enligt FOI-rapport är något som borde uppmärksammas ytterligare. Det börjar bli uppenbart att regeringen har gjort en felaktig bedömning av Rysslands ekonomiska förmåga att rusta upp sina väpnade styrkor, en bedömning som motiverar den låga nivån för vårt försvar.

Det skulle vara mycket intressant att få reda på vad som ligger bakom bedömningen av att Ryssland ej skulle lyckas med sin upprustning enligt den ambitionsnivå som angivits av Putin. Har man underskattat det ryska folkets vilja att göra uppoffringar gällande "vård, skola och omsorg" och/eller har man helt enkelt bara inte förstått att Ryssarna har en otrolig förmåga att bygga hyfsat (ibland mycket) kvalificerade system med mycket små ekonomiska resurser med underlägset datorstöd (just det är kanske inget problem längre). För att inte tala om skillnaden i kostnad för byråkrati och personal...
Att bara jämföra hur många rubel ryssarna kan avsätta för upprusning av sina väpnade styrkor jämfört med hur många dollar USA och andra länder satsar blir därför en synnerligen haltande jämförelse.

En helt annan fråga man kan ställa sig är varför vi skrotar en C/D för att återvinna några få system till en Gripen E. I det läge som uppstår nu när det finns efterfrågan på våra C/D flygplan (vilket inte var fallet när man tog beslut om modifiering från C/D till E) känns denna plan som "hål i huvudet".

Men vem vet, tankarna hos beslutsfattarna är väl kanske på gång. Annars kan vi stoltsera med att de svenska Gripen E kommer att få världens i särklass dyraste katapultstol.

Wiseman sa...
22 december 2013 kl. 10:43  

Brasklappen,

Avser belysa FOI-rapport i ett kommande inlägg.

Vad avser E-mod så är det i hög grad ett sätt för pol. nivå att kunna rättfärdiga beslutet. Vissa delar återanvänds men de är få. Priset skulle onekligen ha blivit högre vid direktköp men förmodligen inte mycket. Efterfrågan på C/D är dock låg och övergående. Mest som interimslösning.

Unknown sa...
22 december 2013 kl. 11:30  

"Det nu beslutade nordiska samarbetet..."

När jag läste inlägget lite för snabbt blev det "besudlade" istället.

Unknown sa...
22 december 2013 kl. 12:28  

Det skall bli spännande att se om de brasilianska 39 E får samma spec som de Schweiziska (om dom nu blir av) eller om det uppstår en 39 E1 och en 39 E2. Vi har ju, vad jag förstår, inte lovat Schweiz att alla 60 till FV skall vara samma spec som Schweiz köper (utan bara 18 taget ur ett klent minne). Kanske det både produktionsmässigt och taktiskt vore bättre med 39 E2 i en Batch 2 till FV? Bara vi inte låser våra handlingsmöjligheter för tidigt.

H sa...
22 december 2013 kl. 13:34  

Kanske ändå kan vara en plusaffär för staten att bygga helt nya E-flygplan och bjuda ut C/D till vrakpris till länder(Baltikum? dessutom positivt för vår egen säkerhet...) som annars inte skulle ha råd att köpa hyfsat moderna flygplan. Gripen är dessutom billig i drift, till skillnad mot andra flygplan på beg-marknaden. Dessa länder som "får" våra C/D kanske även i framtiden väljer svenskt.. Win-Win för alla parter!

Anonym sa...
22 december 2013 kl. 16:33  

H!

Nej det är ingen bra idé att sälja varor till underpris ty det sänker bara "varumärket".

Efter att ha arbetat med handel (inom fackhandel) under lång tid kan jag bara konstatera att underpriser bara urholkar den marknad som finns vilket ger negativa konsekvenser ofta t.o.m. på kort sikt. Vad skulle som exempel Thailand säga i förhandlingarna om de vill köpa fler C/D i framtiden (vilket är långt ifrån osannolikt).

Har något land ont om pengar är det i så fall bättre att de leasar flygplan till motsvarande pris som Tjeckien och Ungern gör. Det blir troligtvis inte billigare än att köpa men man sprider ut kostnaderna över längre tid.

Själv tror jag att marknaden kan bli ganska bra även för kvarvarande begagnade C/D-flygplan, om man nu inte sumpar den affärsidén...

Magnus Redin sa...
22 december 2013 kl. 18:07  

Det behövs få månaders interrimsdrift av en C/D för att tjäna in en katapultstol och lite småprylar. Är det mer som flyttas över från skrotade C/D så lägg på några månader till.

Blir det även en enda extra E/F affär för att man kan erbjuda en interrimslösning blir lönsamheten spektakulär.

Utöver detta argument som passar 00-talets utrikespolitik finns det fördelar att ha fler flygplan inför 10 och 20-talens hot...

Jag tror att skrotningen är ett feltänkt inrikespolitiskt argument. När A/B gjordes om till C/D återvanns mycket mer och så repeterade man en god idé utan att förstå vad man höll på med.

Anonym sa...
22 december 2013 kl. 18:38  

Skulle vilja tipsa om en intressant artikel om den säkerhetspolitiska aspekten av avtalet mellan Janukovtij och Putin. Artikeln är dock på ryska http://comments.ua/politics/443534-ukraine-pokupayut-bilet-voynu.html

så för den ickeslavofile kan mitt blogginlägg på svenska säkert duga:
http://storsvitjod.wordpress.com/2013/12/22/vad-skrev-janukovitj-pa-i-moskva-den-17-dec/

Som jag tolkar det biter sig Ryssland nu definitivt sig fast på Krim och behöver i praktiken inte smyga med om de skulle vilja basera kärnvapenstridsspetsar där.

TobbeT sa...
22 december 2013 kl. 23:41  

Skönt att se att du Wisemanfortsätter med din blogg i oförminskat tempo trots ofoget..
Man blev ju inte direkt imponerad av Ofogs replik i lördagens DI. Vad menar de? Vad anser de om Rysslands upprustning och vad skall Sverige svara med?
Hur som helst så har nu även Svd uppmärksammat att Brasilien försäljningen KAN innebära problem för Svenska flygvapnet.
Lustigt att Karin Enström inte föreslår den den nymoderata "satsningen" för Brasilien som innebär att man fasar ut ett system först och sedan inför ett nytt baserat på diverse gamla produkter.
Det funkade ju sååå bra med danskarna/norrmännen i och med Archer...
Same same but different.

Roger Klang sa...
23 december 2013 kl. 12:58  

Det är så dåliga villkor i den här försäljningen, att frågan är om Sverige inte går med förlust.

Roger Klang

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade