Gästinlägg: Sverige är värt att försvara

Såsom utlovat i gårdagskvällens inlägg kommer här ett gästinlägg från Kristdemokratiska Ungdomsförbundet med anledning av Riksrevisionens starkt kritiska rapport om Försvarsmaktens förmåga. Rapporten är alldeles för viktig för att bara falla i glömska utan istället som en varning för den kritiska situationen inom stora delar av Försvarsmakten. Bara de ökade kostnader för det nya personalförsörjningssystemet är enligt FOI:s kalkyler 2 miljarder högre per år om 2012 års situation håller sig.

Förhoppningsvis kommer fler aktörer än KDU att uppmärksamma Riksrevisionens rapport.

Wiseman

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sverige är värt att försvaraAndreas Braw
Christian Carlsson
Sveriges försvar måste stärkas och det kommer att krävas betydligt högre försvarsanslag än idag, skriver Christian Carlsson, vice ordförande, och Andreas Braw, försvarspolitisk talesman, för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).

Sveriges försvarsförmåga duger inte till att försvara vårt land. Det har varit känt sedan tidigare, men nu riktar också Riksrevisionen kritik mot att Försvarsmakten inte klarar att hantera sina uppdrag.

I ”Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser (RiR 2013:22)” står att Försvarsmakten varken idag eller de närmaste åren kommer att kunna uppnå de krav på insatsverksamheten som regeringen och riksdagen beslutat. Det finns varken tillräckligt med personal eller materiel för att samtidigt klara de uppgifter försvaret har avseende insats, beredskap och utveckling. Nära hälften av nyckelpersonalen i insatsförbanden saknas och likaså minst 37 procent av den materiel som krävs för att förbanden ska kunna lösa sina uppgifter.


Vi hoppas att Riksrevisionens kritik svider ordentligt i ögonen på de politiker som bär ansvaret för den bristande försvarsförmågan och också att den kan fungera som en i raden av väckarklockor. Det finns flera orsaker till Sveriges bristande förmåga. Gemensamt för dessa orsaker är dock decennier av oansvarig försvarspolitik. Socialdemokraternas stora förbandsnedläggningar i och med försvarsbesluten år 2000 och 2004 samt ambitionssänkningarna som dessa medförde är en stor del av förklaringen, men också att den stora omställningen från värnplikt till frivilligförsvar inte getts tillräckligt goda förutsättningar att komma på plats. Under alltför många år har Försvarsmakten betraktats som ett särintresse alternativt fungerat som budgetregulator när finansministrar behövt spara pengar. Vi tar avstånd från detta.

Sveriges försvar måste stärkas och det är bra att Alliansen såväl stoppat förbandsnedläggningar som skjutit till mer resurser, men det kommer att krävas betydligt högre försvarsanslag för att säkerställa vår försvarsförmåga. I ett första steg måste fokus vara att få IO14 på plats, men Sverige kommer därefter att behöva ta ytterligare steg för att stärka vårt försvar.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) delar Riksrevisionens ståndpunkt att såväl antalet armébataljoner som flygdivisioner behöver utökas, men vi kräver också ökad närvaro i Östersjön och ett återupprättat regemente på Gotland för att fylla det säkerhetspolitiska vakuum som Sverige bidragit till i området. Viktigast är att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato. Sveriges försvar måste stärkas, men vi inser samtidigt att säkerheten måste byggas gemensamt med andra.

Sverige ska ha ett starkt försvar därför att vi inser att ett starkt försvar av Sverige också innebär ett starkt försvar av vår frihet, demokrati och människovärdet. Försvarsmakten är inget särintresse – det är ett allmänintresse, och så länge det råder minsta tveksamhet gällande detta bland moderata försvarsministrar är det Kristdemokraternas roll att påtala detta.


Christian Carlsson
Vice ordförande för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Andreas Braw
Försvarspolitisk talesperson för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

19 kommentarer:

Unknown sa...
20 december 2013 kl. 11:54  

"det är bra att Alliansen såväl stoppat förbandsnedläggningar som skjutit till mer resurser"

Tyvärr samma bristande självinsikt som när Ingebrikt Sjövik (m) skriver "Vi som parti, som alltid har värnat vår säkerhet och tagit försvarsfrågan på största allvar"


Tragiskt.
Långtragiskt!

Unknown sa...
20 december 2013 kl. 12:08  

Bra och hedervärt initiativ. Det har dock tidigare visat sig meningslöst när KD och FP höjer rösten i försvarsfrågan. Vi är ganska luttrade. Väntar fotfarande på att SD skall få konkurrens.

A. Braw sa...
20 december 2013 kl. 12:31  

Staffan Topping: Det är väl bra att inte fler förband har lagts ner? Och att det tillskjutits symboliska summor till försvarsanslaget? Det är inte i närheten av tillräckligt, men det är ändå försiktiga steg i rätt riktning. Regeringen har naturligtvis ansvar för detta, men jämfört med hur läget såg ut när Odenberg avgick i protest är utvecklingen faktiskt lovande.

Jag ser inte alls poängen med att du plockar korta citat ur regeringskritiska artiklar och sen målar fan på väggen. Du vet att både vi och Ingebrikt Sjövik är kritiska till hur regeringen hanterat försvaret.

Peter Karlsson: Det är aldrig meningslöst.

/Braw

Magnus Redin sa...
20 december 2013 kl. 13:01  

Kan Ofog(Rysk underrättelsetjänst) ha släpp Wisemans identitet för att ta fokuset från riksrevisionens rapport?

Unknown sa...
20 december 2013 kl. 15:26  

@ A Braw

Dessvärre är ju era åsikter, i de partier ni tillhör, lite som att öppna fönstret mitt i vintern och hoppas på att kunna påverka yttertemperaturen.

Tyvärr.

Mitt hopp står till en ny regering nästa höst.
Hellre ett litet försvar och ärlighet än ett litet som ständigt skönmålas.

adde sa...
20 december 2013 kl. 15:49  

Det var ett svagt inlägg.

Ingen analys om orsakerna till det dåliga läget.

Det enda receptet, mera pengar, vilket inte är särskilt trovärdigt med KD:s axlar.

--------

Dags för en dekonstruering för en uppbyggnad påbörjas.

Anonym sa...
20 december 2013 kl. 16:39  

Tyvärr så hittar jag ingen direkt substans i detta debattinlägg. Mer pengar och förband är förvisso trevligt, men när man i samma andetag pratar om de borgerliga satsningarna så tappar man all trovärdighet. I det borgerliga nyspråket betyder satsningar att man låter FM utnyttja hela sin budget och besparingar gör man i det tysta. Dessutom så är det först under den senaste tiden som man tagit beslut om som rör försvaret med knapp majoritet. Tidigare försvarsbeslut har drivits igenom på en bred front och ansvaret för detta ligger på samtliga partier.

Vad som behövs är konkreta mål, behovsanalys, en organisation som uppfyller målen och sedan de medel som krävs för att uppnå målen. IO14 fokuserar till stor del på internationella insatser. Men som Riksrevisionen förklarar så klarar IO14 inte ens av dessa mål. Inte ens efter att budgethålen fyllts igen Att försvara Sverige vågar jag inte ens drömma om.

Vill ni göra något konkret så kan ni börja med att visa för allmänheten hur regeringen missköter försvarets finanser och utkräva ansvar. För utan de illusioner av försvarseffekt som allmänheten har så kan vi aldrig få tillstånd en vettig diskussion och göra försvaret till en valfråga.

Jag försöker predika för de som lyssnar, men jag har inte regeringen öra. Jag får fokusera på att min tjänstgöring inte är bortkastad tid.

Love Alm
lovealm.wordpress.com

Silverback sa...
20 december 2013 kl. 16:53  

Tja, jag är beredd att hålla med om KDU:s bristande "självinsikt". Det känns ju dessutom symptomatiskt att det är ett litet parti nära 4% spärren och dessutom dess ungdomsförbund (utanför riksdagen, utan - reell makt) som hugger på detta. Fiskar man efter billiga valpoäng?

Varför kommenterar t.ex. Karin Enström, eller Cecilia Widegren detta? Eller inser de att de hittills levererade flosklerna inte har någon trovärdighet längre? Varför släpptes att KE vill att FM satsar på mer jämlikhet i samma veva som RRV rapport? Varför tog TV4 upp den avledande frågan i stället för RRV-rapporten. Det har varit väldigt tyst i media efter den initiala "uppståndelsen" när rapporten släpptes!

Det är lätt att börja konspirationsteoretisera här och ana oheliga allianser mellan politiker och press. Förhoppningsvis har det inte gått så långt... än! Men regeringen måste ju erkänna att försvarsfrågan börjar bli jobbig nu. Oppositionen håller klädsamt ner volymen och frekvensen på kommentarerna. Kanske inser man att man är lika goda kålsupare i denna fars?

Allt nog. Det krävs en konstruktiv debatt utan pajkastning och försök att hitta syndabockar. Folkrätten kräver nämligen att en suverän stat kan hävda sitt territorium, på alla arenorna. Sverige har haft svårt att klara av det en tid nu och det lör inte bli lättare i framtiden!

Magnus Redin sa...
20 december 2013 kl. 17:04  

Ja Sverige är värt att försvara, utöver att det är vårt eget hem och framtid är det ett av världens tolerantaste samhällen med välfungerande administration och en demokrati som respekterar minoriteter.

Vi behöver förankra försvarets framtid i en värdegrund. Vad är så viktigt att man bör riskera sitt eget liv för det och i allra värsta fall ta någon annans? Kan vi svara på den frågan är det lätt att motivera att det kostar pengar.

Mina lokala svar utöver ”stamkänslan” som alla grupper har är att ingen som skulle vilja betvinga oss skulle ge oss mer frihet och subkulturer utan snarare vara ute efter att ta ifrån oss vår framtid. Vi är öppna för handel och konstruktiva samarbeten och det är viktigt att göra det olönsamt för andra att stjäla vår framtid.

Mina globala svar är att det kommer att bli en hårdnande konkurrens om fysiska resurser när oljan osv sinar och klimatet förändras. Det är troligtvis i mänskligt perspektiv långsamma skeenden som utspelar sig över decennier, det som går oerhört mycket fortare är politiska sammanbrott om nationer börjar kriga om resurser eller ännu värre lebensraum genom att utplåna konkurrerande kulturer eller nationer. Vi behöver samarbeta globalt med alla nationer som är med på att göra det olönsamt att erövra resurser genom krig eller utplåna egna folkgrupper eller grannar för att få budgetar att gå ihop.

Om världen fortsätter hålla sig ganska frisk kan vi tillsammans med andra demokratier av alla kvaliteter jaga terrorister och i bästa fall lugna konflikter som i Syrien. Om det går som jag är rädd för kommer vi att få vara nöjda med att hålla handelsvägar öppna och hålla bränderna lokala som när Shia och Sunni slåss om vem som skall finnas kvar och få äta sig mätt när oljan är slut.

Att hålla det olönsamt att erövra resurser eller utplåna konkurrerande folkgrupper är det viktigaste som jag kan tänka mig. Det är viktigare än ekonomisk tillväxt, viktigare än att skydda handelsvägar, viktigare än att rädda banker och pensioner, viktigare än bistånd och viktigare än att undvika katastrofer som svält då ingenting kan ge så många nya och stora katastrofer som lönsamma krig där världens öden styrs av människor som de jugoslaviska krigsherrarna.

Skall vi åstadkomma denna stabilitet måste vi börja med att kunna skydda oss själva.

Nästa steg är att kunna hjälpa andra medan vi skyddar oss själva. Vi kan göra mer lokalt i Norden och regionalt i Europa än vi kan göra på andra sidan världen. Likaså är det enklare att ta emot hjälp från grannar än från andra sidan världen men det går bara att ta emot hjälp om vi klarar oss själva medan vi väntar på den. Vår nordiska solidaritetsdeklaration och deltagande i EU battlegroups är rätt inriktning men det finns tyvärr alldeles för lite innehåll. Vi vill vara solidariska men vi saknar förmågan att vara det.

Därefter kan vi göra global nytta som när vi engagerade oss militärt i Afghanistan. Dock tror jag att vi aldrig kan få en stor volym på sådana insatser. Säkerhetspolitiskt betyder vår handel inklusive vapenhandeln mer för andra demokratiers förmåga att försvara sig än att vi kan skicka hundratals eller tusentals soldater till deras hjälp.

När det gäller global nytta borde vi slå ihop budgetarna för militär och civil säkerhetspolitik inklusive att stödja andra människors rätt till liv och frihet. Där finns även en del av lösningen för hur försvaret kan finansieras, det vore inte populär politik, världen mår ännu för bra för att det skall bli populärt men jag är rädd för att det inte förblir så.

Magnus Redin sa...
20 december 2013 kl. 17:05  


När man efter att ha fått en rörelseriktning pratar pengar tror jag att det lägsta sunda satsningen är två budgethöjningar.

Den första som jag tror behöver vara på ca 10% är för att få dagens underfinansierade försvar som har brist på det mesta att fungera. Den behöver ske snabbt och får försvarets personal att höja moralen och blicken mot de nya tydliga politiska målen.

Den andra som jag tror behöver vara på ca 25% är för att åstadkomma ett skalförsvar som kan skydda oss medan vi väntar på hjälp samtidigt som vi kan hjälpa våra grannar i Norden. Användandet av dessa pengar behöver planeras långsiktigt.

Den globala ambitionen kan behållas men knappast förstärkas. Det räcker inte för att låtsas vara fristående från Nato, vi bör gå med. Det räcker inte för att rusta upp alla typer av vapensystem och behålla spetskompetens inom alla områden, vi behöver samarbeta mer med våra nordiska grannar som har oerhört lika värderingar, traditioner och säkerhetspolitiska behov.

Jag tror även att vi kommer att behöva återinföra en del av värnplikten, tex en GMU men förhoppningsvis behöver vi inte rusta ännu mer och återinföra kalla krigets försvar.

Om man ser samma risker som mig går det att hitta många fler militära behov men jag vill hålla de militära investeringarna ganska låga så vi kan investera mer i att lösa de pågående och framtida resurskriserna. Men skall vi kunna investera långsiktigt måste vi skydda fred och frihet.Anonym sa...
20 december 2013 kl. 17:26  

Beklagar att du avslöjats av Ofog. Jag tror de arbetar för främmande makt. Resultatet av ditt skrivande har öppnat för en diskurs som stärker svenskt försvar och ett starkt svenskt försvar garanterar svensk fred på lång sikt och kanske fred i hela världen desutom. Omoralisk invasion av främmande länder är dock inte i Sveriges bästa intresse på lång sikt, anser jag, men vill man verka för fred på riktigt finns det inte många politiska alternativ idag tyvärr.

TRIDENT sa...
20 december 2013 kl. 18:03  

Ungefär som att läsa inlägg av Allan "munvädret" Widman...
Luftpastej!

Forfarande verkar ingen politiker i alliansen ha fattat hur illa det egentligen är. Den "här och nu" gripbara IO 14 är inte ens en luftpastej! Under det "värdelösa" invasipnsförsvsrets tid hade vi fler gripbara förband med högre beredskap, mer uppfyllda med personal och materiel, mer ordning och reda, bättre övade, förmåga att uppträda både i brigad och fördelning och sedermera division - nu har vi en total systemkollaps!

Om herrarna bemödar sig med att läsa senaste numret av officerstidningen så kanske det kan hå upp ett ljus...

Det finns nämligen en intressant artikeln om FM Vind - den stora medarbetarundersökningen:
"...officerarnas förtroende för organisationen är lägre än civilanställdas och soldaters..."
"Försvarsmakten är unik jämfört med Vestras databas i det att ju längre du jobbat i Försvarsmakten desto mindre stolthet känner du över organisationen. Detta är ovanligt"
Merparten av oss som "målar fan på väggen" är fostrade i en fungerande försvarsmakt - inte i en systemkollaps!
Som officer känner jag ingen dom helst stolthet i att arbeta i en systemkollaps som kostar skattebetalarna 40 miljarder per år!

Ansvaret för kollapsen är fastkletat på alliansen!
Som medborgare undrar jag även om alliansens lögner om vår försvarsförmåga och alla "satsningar" även smittat av sig på andra politikområden - på ren svenska - ljugs det lika friskt från allianshåll om vården och skolan? Skolan vet vi ju svaret...

Tyvärr så är er trovärdighet lika stor som Allan Widmans eller den f.d. turistvärdinnan från Skaraborg...

Bekymrad fritidspolitiker sa...
20 december 2013 kl. 18:33  

Jag förstår till viss del att det låter ihåligt när ett alliansparti uttalar sig, samtidigt som man är medansvarig för vad regeringen håller på med.
Dock vill jag ändå peka på att det finns skillnader mellan partierna i alliansen. Det är (m) som har huvudansvaret för bristerna i dagens försvarspolitik, eftersom de har försvarsdepartementet och en stor del av mandaten inom alliansen. Det lönar sig att titta närmare på vad KD (och FP) säger i sina dokument om inriktningen av försvarspolitiken. Min övertygelse är att dessa partier skulle göra ett bättre jobb om de fick en större del av mandaten inom alliansen. För övrigt är det moderaterna som traditionellt har värnat om försvarsfrågan, vilket får deras nuvarande förda politik att framstå som ett desto större svek mot sina egna väljare. Förhoppningsvis kommer det att märkas i valet. Det förutsätter att de övriga partierna i alliansen tydligt vågar profilera sig i denna fråga, i förhållande till av (m) förda politik.

Anonym sa...
20 december 2013 kl. 22:20  

Alliansens försvarspolitik består av massor med lögner, halvsanningar och dålig andedräkt, men ingen som helst verkstad. Det är problemet.

Anonym sa...
20 december 2013 kl. 23:03  

Det är lätt att vara kritisk mot regeringens försvarspolitik. Den håller absolut inte måttet. Däremot tycker jag det är lite onödigt att såga herrar Carlsson och Braw som ju faktiskt försöker verka för en mera ansvarsfull politik på detta område. Jag vill istället lyfta på hatten för er. Det är bra att ni orkar kämpa i motvinden. Vi behöver fler politiker som er. Många fler dessvärre.

Det är också lätt att känna hopplöshet. Ingen av regeringsalternativen har ju några meriter att skryta med när det gäller försvaret. Socialdemokraterna är förvisso retoriskt mera försvarsvänliga än på länge och definitivt mer så än Nya Moderaterna, men i konkreta förslag har de inget bättre att erbjuda. Till detta kommer att de har att luta sig mot två partier som inget hellre vill än att skära rejält i försvarsbudgeten. Kristdemokraterna och Folkpartiet försöker nog driva en mera ansvarsfull linje, men har hittills blivit överkörda av de försvarsfientliga Nya Moderaterna.

Ändå tror jag på en vändning. Tyvärr kommer den på tok för sent (den borde ju kommit för 5-10 år sedan), men jag tror den kommer. Våra politiker är, diplomatiskt uttryckt, en smula långsamma att hänga med i utvecklingen. Signalerna om att det inte står rätt till vare sig i vår egen gröna firma, eller på andra sidan Östersjön, börjar dock dugga så tätt och vara så allvarliga att en omprövning sannolikt inleds under 2014.

Fram till dess gäller det för de försvarsvänner som finns inom partierna att hålla trycket uppe inifrån, och för oss som står utanför att på ett så sakligt och konstruktivt sätt som möjligt informera och bilda opinion för ett stärkt försvar, men också att ge erkännande och stöd till de politiker som faktiskt är beredda att lyssna. Den dagen vi faktiskt får ett beslut om att återuppbygga vårt försvar är det dessa politiker, och andra som är villiga att ompröva sin politik, vi måste arbeta tillsammans med för att genomföra en sådan återuppbyggnad. Då duger det inte att ha grävt ned sig i skyttegraven och vägra ta de händer som sträcks ut.

Patrik Magnusson

Unknown sa...
20 december 2013 kl. 23:57  

"Nära hälften av nyckelpersonalen i insatsförbanden saknas och likaså minst 37 procent av den materiel som krävs för att förbanden ska kunna lösa sina uppgifter."

Från mitt perspektiv som flerårig soldat och veteran. Så är den enskilt största anledningen till att jag inte i dagsläget är anställd som GSS/K eller officer att lönerna är på tok för låga. Det går ofta tankar på om man skulle ta värvning igen men det är svårt att motivera ett sånt lönetapp. Som t.ex GSS/K får i ett längre perspektiv. 6 till 8 år som det är räknat på. Om nu politikerna och FM vill att personalen skall stanna länge så höj ersättningarna.

Som Wiseman tidigare skrev: "FOI konstaterade att för varje % högre avgångar än planerat ökar de årliga kostnaderna med 45 mkr på kort sikt och på längre sikt 90 mkr. Enbart de kortsiktiga årliga kostnaderna jämfört med ursprungsplanen kommer alltså att bli 630 miljoner kr om 2012 års avgångar håller i sig! Lägger man därtill även de långsiktiga kostnader så handlar det alltså om nästan 2 miljarder kr per år i ökade kostnader jämfört med den ursprungliga kalkylen för det nya personalförsörjningssystemet.

Till detta ska också läggas förra årets höjning av soldatlönerna i syfte att försöka få något fler att stanna i Försvarsmakten. Enbart den extra tusenlappen per månad kostar 185 mkr, vilket är 37 % av Regeringens sparkrav. Slår man ut de extra kostnaderna som uppstår för de förtida avgångarna hos anställd personal, kan man fråga sig om det inte vore en lösning att avsätta motsvarande summa för att just höja lönerna – rejält."

Jag kan bara instämma. Flera av mina vänner och jag själv har motvilligt tackat nej till tjänster just för att ersättningen är för låg. Trots att det är det vi helst av allt skulle vilja arbeta med.

1000kr som den förra höjningen var är en liten bit på vägen. http://www.officersforbundet.se/portal/page/portal/material/Nyhetsarkiv/Nyhet?element_id=6010703&displaypage=TRUE
Men på tok för lite för att få vågen att tippa över för sådana som med militär erfarenhet, civil kompetens och jobb. Och det är väl de FM söker? Ibland måste man våga satsa lite mera för att få något tillbaka.

Att militärer kommer sist i löneutvecklingen åren 2000-2012 är föga förvånande trots de strukturella förändringarna inom FM som DN skriver skett. http://www.dn.se/ekonomi/lararnas-inkomster-slapar-efter/Till er som är GSS/K som trots dåliga ersättningar, färre övningsdygn än tänkt. Ingen utlandstjänst (som kanske är just anledningen att ni gick med). Eller kanske vill sluta eftersom ni vill studera, jobba civilt eller göra något annat. Men ändå stannar kvar. För att ni brinner för vad ni gör. Varje dag och i alla lägen för Sverige och dess invånare ska ni ha all respekt!

Anonym sa...
21 december 2013 kl. 06:36  

Sverige är verkligen värt att försvara. Krig är ingen trevlig upplevelse, jag lärde mig det under kriget i Jugoslavien som Svensk FN-soldat under UNPROFOR. Jag vet hur det känns att bli beskjuten och nästan söndersprängd av en spränghandgranat.

I det Säkerhetpoltiska läget Sverige befinner sig i så tror jag inte NATO är Sveriges väg att gå. Vi har en klart bristfällig försvarsförmåga och den måste stärkas av "egna" resurser. Jag blir faktiskt irriterad över alla NATO ivrare, man kanske tycker så som aktiv militär och som politiker utan egen erfarenhet av just ett krig. Men Sverige saknar idag en ledare(Statsminister) som vill försvara vårt lands oberoende och leda vårt Sverige med en helhets syn för hela samhället.

Min analys av läget just nu:
Går vi ut och säger att vi går med i NATO så kan man som amen i kyrkan förvänta sig ett motdrag från Ryssland. vilket skulle kunna innebära att de går i krig mot Sverige förebyggande syfte och tar de delar de anser behövs för att stärka det geostrategiska och militära läget. Då sätter vi oss på pottan otroligt osmart. Vi blir mer fiende mot Ryssland genom agera med fullvärdigt medlemsskap i NATO.

Ser bakåt på Sveriges historia så är åtminstone jag förundrad över att vi idag har en Statsminister och en Kung som inte vill försvara vårt land, detta har aldrig hänt tidigare under flera hundra år.

Wiseman är en "ledare" för militären och försvarsmakten men inte en ledare för "Sverige" vilket är det viktigaste just nu då vårt land faller in i blindo pga den toppstyrning från politiskt håll som inte längre håller. Så vem vill vara "ledare" för Sverige det är nyckeln till det mesta, även för försvarsmaktens tillstånd!

Ett starkt oberoende Fredligt Sverige med en Nordisk allians mellan två stormakter hade jag lett Sverige och återinfört värnplikten NU. De politiker som tror att det finns tid för utredningar nu måste ju skämta!!

Det man är utan(utrustning+manskap) då det skiter sig är man just utan. Det man har det har man och militärt ser det inte bra ut milt utryckt över rådande situation!

Peter Lindström
Brigadspanare
Krigsveteran(Jugoslavien)
Pappa till 3 barn
jan-olov sa...
21 december 2013 kl. 06:53  

Tycker att KDU under lång tid arbetat hårt att vända sitt parti och alliansen till en positivare riktning. Så detta inlägg förtjänar beröm.
Frågor: Har KDU samma uppfattning om försvarsmaktens utveckling som skissas i KD:s försvarsrapport som Michael Oscarsson presenterade för en tid sedan bla här på Wisemans?
Är det er uppfattning att KD ministrar i regeringen delar slutsatser och dimensionering mm?
Är det er uppfattning att KD kan sitta i en regering med prolongerad försvarsekonomi?

Tack för att det finns en god återväxt i KD i termer av vilja av stärkt försvar av Sverige

Ja Sverige är värt att försvaras.

Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

Unknown sa...
21 december 2013 kl. 20:10  

Jag vill välkommna alla krafter som vill kämpa för ett starkare försvar. När det gäller Alliansen så har dock tåget gått. De har haft snart 8 år på sig att städa upp vad regeringen Persson med stöd av MP och V med systematisk noggrannhet brutalt slog sönder i FB-00 och FB-04. Själv kommer jag att rösta på sakfrågan Försvaret, dvs det parti som vill satsa mest på FM.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade