"Försvaret har blivit svagare"

Försvaret har blivit svagare konstaterar SvD i en artikel nu på morgonen. Flygtimmar, körmil och sjödygn har sjunkit markant för alla Försvarsmaktens viktigare materielsystem, vilket rimmar illa med retoriken om att vi idag har ett starkare försvar än för 15 år sedan, menar SvD. Ej heller detta kommer som någon överraskning. För den som läst Försvarsmaktens årsredovisningar har det varit uppenbart.

Likaså är det en logisk följd av att budgeten för utgiftsområde 6 (Försvar och samhällets säkerhet) sjunkit med 3,0 % sedan hösten 2006 (justerat för inflation), medan allt större delar av försvarsbudgeten kommit att gå till internationella insatser, löner, lokalhyror och stödprocesser.

Ska man bryta den nedåtgående trenden i försvar kräver det reella tillskott och satsningar. Försvarsmakten har sedan våren 2012 pekat på att det saknas mångmiljardbelopp årligen för att realisera den av regering och riksdag beställda insatsorganisation 2014 till decennieskiftet. 2014 ser därtill ut att bli det magraste året på mycket länge inom Försvarsmakten.

Ett oövat försvar är inte trovärdigt. SvD:s bilder talar för sig själva.

17 kommentarer:

Anonym sa...
12 januari 2014 kl. 09:18  

Idén att avveckla värnpliktssystemet kom från Försvarsmakten. Att det skulle vara "så mycket bättre" med anställda soldater drevs stenhårt av dåvarande C HKV Stra öv(genmj) Michael Moore. Moore blev sedan FM utvecklingschef och återfinns nu i Försvarsdepartementet.

Alla underlag, beräkningar, kalkyler etc för att det skulle bli "så mycket bättre" med en avvecklad värnplikt kom från FM. Sedan drevs detta av överförsvarsfinansminister Borg och vips fanns en proposition till Riksdagen-och med tre rösters övervikt-röstade Riksdagen igenom avvecklingen av värnpliktssystemet.

Israel eller Ryssland skulle aldrig drömma om att avveckla sitt värnpliktssystem. I Norge är värnplikt naturligtvis kvar-och kompletterad med den anställda Telemark Bataljon för snabba insatser främst utomlands.

En norsk modell hade naturligtvis varit att föredra-i Norge pratar man om det svenska vägvalet som ett ickefungerande sätt att bygga en försvarsmakt på för ett land med stor yta och liten befolkning-och som saknar en fattig underklass. Varför inte fråga genmj Moore om kostnadskalkylernas utfall och vad som nu blivit så mycket bättre med hans anställda soldater?

Genmj Moore kanske också kan förmås att göra en glättig presentation på hur enkelt det nu skulle vara att följa vårt lands folkvalda riksdags beslut att:

"Utskottet utgår därför från att regeringen och Försvarsmakten
noggrant planerar för att snabbt kunna återuppta grund- och
repetitionsutbildningen av värnpliktiga och civilpliktiga om så skulle behövas.
Utskottet lägger stor vikt vid denna möjlighet." (sid 24 i Försvarsutskottets betänkande 2009/10:FöU8).

Avseende denna lilla detalj, att snabbt kunna återuppta grund- och repetitionsutbildning av värnpliktiga, har regeringen Reinfeldt och myndigheten Försvarsmakten under alla år sedan riksdagsbeslutet helt och hållet valt att inte följa de folkvaldas beslut-varför ska vi skattebetalare ha en myndighetschef som inte följer fattade riksdagsbeslut?

Öppenhet, Resultat och Ansvar-Försvarsmaktens värdegrund, glöm aldrig den.

Unknown sa...
12 januari 2014 kl. 09:44  

Ger mig fan på att man kommer lägga tryck på att båtarna iallafall gjort fler gångtimmar sen 2006.

Då dom inte ens fanns....

Suck

uppgiven sa...
12 januari 2014 kl. 10:32  

@Untergang

När FM enda uppgift var att bemanna utlandsstyrkan så var det förmodligen rätt tänkt att ha ett yrkesförsvar. Varför utbilda värnpliktiga om vi inte ska krigsplacera dem i förband?

Däremot kan jag ha synpunkter på den kortsiktighet som fanns när man runt sekelskiftet trodde att den då gällande säkerhetspolitiska situationen skulle råda för all framtid. Är det något vi skulle lära av historien är det att allt förändras förr eller senare.

Beträffande vem myndighetschefen ska lyda råder det inga tvivel. Han ska lyda regeringen och dess regleringsbrev. Det är regeringen som har att styra landet enligt vår regeringsform, och det är den som ska omsätta t ex riksdagsbeslut i styrningar till våra myndigheter. Så att skylla på ÖB för att han har följt ett regleringsbrev som inte ger styrningar i enlighet med ett riksdagsbeslut är fel. ÖB har i det fallet handlat rätt.

Anonym sa...
12 januari 2014 kl. 11:29  

Halsstarrighet hos försvarsmaktsledningen, halsstarrighet hos ledamöter i de försvarsberedningar som verkat sedan 2007 samt naturligtvis halsstarrighet hos regeringen och framför allt inom Försvarsdepartementet är det som riskerar vårt lands säkerhetspolitiska möjligheter.

Det dogmatiska påbudet, att det "gamla invasionsförsvaret"-vårt lands Totalförsvar-skulle vara något som var fullständigt förlegat har samtliga av ovanstående instanser hävdat gång efter annan sedan 2007. Vad som skulle vara ”så bra” med ”insatsförsvaret” och anställda soldater har faktiskt redovisats-det skulle bli billigare och bättre. På vilket sätt har dock inte alls beskrivits av de nämnda instanserna.

Att Ryssland på mindre än 60 timmar förflyttade runt 15 000 man och anföll Georgien 2008 låtsades samtliga ovanstående instanser inte om.

Att det ryska flygvapnet lekte påskkärringar under våren 2013 och övande kärnvapenanfall mot Drottningholms slott och faktiskt övade även under en helg var inget som ovanstående instanser ville låtsas om. Försvarsmakten ville till och med lagföra SvD för "hot mot rikets säkerhet" eftersom det var SvD som avslöjade att det inte fanns några flygplan att skicka upp när ryssarna (nästan) flög som de gjorde under 1980-talet.

Det behövs förband som har precis samma beredskapstid som under Totalförsvarets tid. Flyg- och marinförband som kan verka inom några timmar och markförband som kan vara mobiliserade inom 24-96 timmar. Den ryska beredskapsövningen under sommaren 2013 sedan visade på ungefär samma insatstider som vid Georgienkrisen. När den ryska övningen genomfördes var den svenska försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport sex veckor gammal-och förlorade omgående verklighetsbaserad relevans. Beredningstiden för försvarsberedningen hade dock varit ett år… mao- det är dags för våra folkvalda att förstå att stabsarbete behöver göras snabbare och med högre precision.

Till det behövs en personalförsörjning baserad på värnplikt, eller med en OÄNDLIGT större försvarsbudget, anställda soldater som har kontrakterad tjänstgöringstid, som alltså inte kan sluta på dagen. Sluta på dagen gör soldater dagligen i den nuvarande försvarsmakten.

Norge har en föredömlig blandning av värnplikt och anställda soldater. De använder värnplikten som ryggrad för soldatförsörjningen och de som vill kan tjänstgöra i den anställda snabbinsatsstyrkan Telemark Bataljon. Norge har, långt innan Sverige, provat ett system, med tidvis tjänstgörande soldater men gick ifrån det då det inte gick att förena, i de volymer norska försvaret behövde, med annan anställning inom det norska näringslivet.

Flera länder i Europa har som också nämnts provat att anställa soldater med genomgående mycket dåligt resultat.

Såå, varför inte prova något nytt i försvarssverige-hur vore det med nåt som kanske kunde ha arbetsnamnet "Projekt pliktbaserat totalförsvar"?

Anonym sa...
12 januari 2014 kl. 12:27  

Under det senaste decenniet har svensk försvarspolitik präglats av ansvarslöshet, lögn, okunskap och inkompetens, påspätt med ännu mer ansvarslöshet, lögn, okunskap och inkompetens.

Att vapenvägrare och andra nickedockor de facto har utsetts till försvarsministrar kröner den kompletta galenskapen.

Anonym sa...
12 januari 2014 kl. 15:48  

Verkar vara panik i de nymoderata leden. En så monumental helomvändning vi nu ser i deras
försvarspolitik saknar dock varje uns av trovärdighet.
Detsamma gäller f ö också socialdemokraterna. Det lätt och sitta på läktaren och tycka. Sammantaget är det dessa två partier som är skyldiga till den situation som idag råder, väl understödda av ett antal förvirrade tjänstemän i uniform. Därtill finns det starka krafter i Näringslivet som i vinstintresse dragit i trådarna och vridit om en och annan arm.

Som vanligt inför Sälenkonferensen höjs tonläget hos partierna, men det kommer bli en tillrättalagd och gemytlig tillställning där brännande frågor med precision undvikes.

För det första är det inte "folk" i gemen som deltar i konferensen. Det är näst intill undantagslöst deltagare som livnär sig på frågan och där alla från början är identifierade vad avser ställningstaganden.
För det andra har inte Sverige något Försvar som fyller ordets definition, ja vi har tydligen inte ens en insatsförmåga i enlighet med ställda krav. Både Riksrevisionen och Finlands president med all tydlighet klarat ut detta.
Byt namn på tillställningen till Fjällmingel.

Kul att statsminister Reinfeldt närvarar. Han har ju tidigare visat ett närmast 100%-igt ointresse, gränsande till arrogans, till både försvaret som sådant och personligt mot ledande befattningshavare. Men men, det är ju snart val och det är ju en president närvarande.

Eye Opener sa...
12 januari 2014 kl. 16:31  

Gissar att dessa siffror även inkuderar HMS Carlskronas tre svängar i Adenviken, mil på rull i Afghanistan och flygtid i bl.a. Libyen. Hur många timmar blir då kvar till övriga förband?

Unknown sa...
12 januari 2014 kl. 19:45  

Jag blir inte upprörd över nyheten att Ryssland övat för användningen av taktiska kärnvapen mot Sverige. DEt ligger ju helt i deras linje att återta förmågan från Kalla kriget.
Vad jag däremot blir upprörd över är att våra politiker så länge stoppat huvudet i sanden. OCH plomberat, sprängt, sålt de delar av vårt invasionsförsvar som var byggt för att tåla sånt.
Sen är det en helt annan sak att tröskeln till användning av kärnvapen är MYCKET hög. Så hög att i realiteten är det uteslutet, därför att även ryssarna är rädda för vad det kan leda till...Det är ju därför konventionella strider är det mest troliga om det nu kommer dit hän..

Unknown sa...
12 januari 2014 kl. 21:20  

Det är många media som refererar till ÖB´s "enveckorsförsvar" men inga som jag läst eller hört har sagt något om att vad ÖB förutsatte när han berättade om en veckas uthållighet var att vi hade förbanden bemannade, materielsatta och samövade (d v s kring 2023 enligt prognos). Eller är det jag som totalt missförstått ÖB? Är det idag som vi har ett enveckorsförsvar?

TobbeT sa...
12 januari 2014 kl. 22:40  

Skönt att försvarsbloggare och Svd finns när gammelmedia i form av tv missar innebörden med FoF i Sälen. Trots TV4 reporter på plats lyckas man inte få med ett vettigt reportage vid tiosändningen. Istället väljer "icke- nyheten" om Bildts twitter angående Ariel Sharons död.
Svagt Tv4 men ni vågar väl inte stöta er med det politiska etablissemanget och ställa vassa frågor till "stridshingsten"....

Unknown sa...
13 januari 2014 kl. 09:32  

CKR har bara varit två svängar i Op Atalanta. ME01 bestod av HMS Trossö, HMS Malmö och HMS Stockholm. En detalj men ändock.
/Gnistjäkeln

Unknown sa...
13 januari 2014 kl. 10:04  

Läste Finlands presidents uttalande på F o F igår.
Väldigt kloka ord om värnplikten. Finnarna VET. Vi tror......

Positivhalaren sa...
13 januari 2014 kl. 11:15  

Att använda timmar/körmil (validitet) för att mäta krigföringsförmågan är vanskligt och förenat med många riskfaktorer (reliabilitet). Min bedömning är att det kan ge en indikation inom de flygande- och sjögående förbanden, men inom markförbanden kan det bli helt missvisande med anledning till övergången till anställda soldater och framförallt GSS/K.
Orsaken till detta är att med värnpliktiga tvingades man lägga en "massa" körmil på grundläggande träning av förare och besättning på stridsfordonen varje år. Med anställda soldater har detta sannolikt minskat, även om avgångarna är större än prognostiserat, genom att besättningen kan öva på en "högre" nivå dagligdags.
Således krävs en analys av vad timmarna/körmilen använts till för att denna faktor skall kunna ligga till grund för att bedöma om krigföringsförmågan har ökat eller minskat.
…men vanligtvis stämmer utrycket ” ingen rök utan eld”…
Själv gillar jag uttrycken:
- Repetition är kunskapen moder
- Övning ger färdighet
- Det du övar på blir du bra på

Anonym sa...
13 januari 2014 kl. 19:35  

Under loppet av några minuter översvämmades min mejllåda.
Vår ÖB hade tydligen på en direkt fråga, i TV4, svarat att vårt försvar är starkare nu än 2006!

Den gemensamma nämnaren för de flesta mejlen är att ÖB måste förklara sig eller avgå.
Jag har aldrig läst så många uppretade meningar om en och samma sak.

Är detta sant och han menade vad han sa så är jag beredd att hålla med.
En omedelbar förklaring eller avgå.
Trovärdigheten ute i organisationen verkar ha ramlat under nollstrecket.
Jag och många med mig verkar inte arbeta i samma försvar som vår ÖB.

Dundersuck!

Herr Göranson, menar du vad du sa?
Förklara, vi är några som inte begriper!

Teaterdirektören.

PangPangSWE sa...
13 januari 2014 kl. 22:24  

Det är störande att INGEN av floskelgeneratorerna har blivit det minsta kritiskt granskade (utom av bloggarna) och tvingats svara på följdfrågor.

Mycket störande!

ÖB har givetvis fått en uppsträckare inför Fjällminglet - kanske hägrar en framtida myndighetspost?

Corse sa...
13 januari 2014 kl. 22:40  

@Teaterdirektören 19.35

Håller helt med alla som upprörs av ÖB uttalande.
Jag har alltid hävdat att det sker någonting märkvärdigt med de flesta officerare from de blir överstar. Det är som om lojaliteten sakta vrids från FM till Fö och dess politiker. Jag har varit med länge och tyvärr fått se denna förändring ske hos många kamrater jag känt länge och därmed väl. Det är inte bara ÖB som borde förklara sig, utan även många av hans generaler. Men då kanske nästa stjärna ryker?

Anonym sa...
14 januari 2014 kl. 11:19  

Samtidigt som det är synd att man skärt ner så mycket på försvaret så känns det som en reellare satsning att bistå i internationella insatser. I dagsläget finns inget uttalat hot mot Sveriges säkerhet och om det uppkommer så är vi med i EU av en anledning. Tycker du att man borde återinföra värnplikten i Sverige? Jag gjorde en omröstning å plusett: http://www.plusett.nu/omrostning-4011/tycker-du-att-man-borde-aterinfora-varnplikten

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade